Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час


ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 20-30-х років ХІХ стСторінка2/5
Дата конвертації11.04.2017
Розмір0,72 Mb.
1   2   3   4   5

ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 20-30-х років ХІХ ст.

МАСОНИ


Назва

«Понт Евксінський»

«Три царства природи»

«Любов до істини»

«З’єднані слов’яни»

Ідеї

Роки

1817 р.

1817 р.

1818 р.

1818 – 1822 рр.

- «Увесь світ – це одна велика республіка, де всі народи – одна сім’я»;

- «Свобода, Рівність, Братерство!»;

- вдосконалення внутрішнього світу людини;

- створення розумного суспільства без національних меж;

- високоморальна поведінка – взірець для оточуючих;

- ідеї слов’янської федераціїЦентри

Одеса

Одеса

Полтава

Київ

Учасники

Олександр Лонжерон, Іван Котляревський, Іван Орлай

Кирило та Петро Розумовські

Василь Лукашевич,

Семен Кочубей,

Іван Котляревський,

Григорій ТарновськийРоснишевський В.,

Харлинський П.,

Олизар П.«Малоросійське таємне товариство» –

перша громадсько-політична організація на українських землях


Роки

Учасники

Центри

Програма

1821 – 1822 рр.

Василь Лукашевич, Семен Кочубей, Іван Котляревський, Володимир Тарновський, Олександр Величко, Дмитро та Степан Алексєєви, П. Капніст

- Київ;

- Полтава;

- Чернігів


«Катехізис автономіста»:

- піднести освітньо-культурний та політичний рівень свідомості народу;

- піднести національну свідомість українського народу: пропагувати козацьке минуле, українські державницькі традиції;

- пропагувати ліквідацію кріпацтва та обмеження самодержавства;

- здобути незалежність України та роз’єднання її з Польщею
ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 20-30-х років ХІХ ст.

ДЕКАБРИСТИ


Назва

«Союз порятунку»

«Союз благоденства»

Південне товариство

Північне товариство

Роки

1816 – 1818 рр.

1818 – 1821 рр.

1821 – 1825 рр.

1822 – 1825 рр.

Центри

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, Тульчин, Полтава

Тульчин, Васильків, Кам’янка, Київ

Санкт-Петербург

Учасники

Сергій та Матвій Муравйови-Апостоли, Олександр та Микита Муравйови, Сергій Трубецькой, Павло Пестель

Павло Пестель, Олександр Чернишов

Павло Пестель, Сергій Муравйов-Апостол, Михайло Бестужев-Рюмін, Сергій Волконський

Микита Муравйов, Сергій Трубецькой, Микола Тургенєв, Кіндратій Рилєєв, Іван Пущін

Програма

- кріпацтво;

- конституційна монархія;

- верховенство закону


- кріпацтво;

- конституційна монархія;

- освічення народу


«Руська Правда» П. Пестеля:

- кріпацтво;

- республіка (10 років – диктатура);

- рівність громадян перед законом;

- демократичні права і свободи;

- поділ влади на три гілки;

- законодавча влада – 1-палатний парламент (Народне віче);

- виконавча влада – Державна дума;

- унітарний устрій держави;

- збереження поміщицького землеволодіння;

- селянським общинам збільшити земельні угіддя;

- загальне виборче право для чоловіків;

- поділ усього населення на три розряди (за національною ознакою);

- столиця Росії – Нижній Новгород«Конституція» Микити Муравйова:

- кріпацтво;

- конституційна монархія;

- рівність громадян перед законом;

- демократичні права і свободи;

- поділ влади на три гілки;

- законодавча влада – 2-палатний парламент (Народне віче);

- виконавча влада – імператор;

- федеративний устрій держави;

- збереження поміщицького землеволодіння;

- селянам залишити лише присадибні ділянки
УКРАЇНСЬКИЙ ТА ПОЛЬСЬКИЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ 20-30-х років ХІХ ст.

Товариство об’єднаних слов’ян


Роки

Учасники

Центри

Програма

1823 – 1825 рр.

ІХ.1825 р.

приєдналися до

Південного товаристваАндрій та Петро Борисови, Іван Сухінов, Юліан Люблінський, Іван Горбачевський, Яків Андрієвич, Микола Лісовський

Новоград-Волинський

«Катехізис»:

- кріпацтво;

- федерація слов’янських республік;

- рівність громадян перед законом;

- підготувати до революції весь народ


ПОВСТАННЯ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ


Назва

Повстання Чернігівського полку

Польське повстання

Дата

29.12.1825 р. – 03.01.1826 р.

29.11.1830 р. – 21.10.1831 р.

Керівники

С.І. Муравйов-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмін, Андрій та Петро Борисови, Іван Сухінов

Петро Висоцький, Юзеф Гжегож Хлопіцький, Іоахім Лелевель, Адам Чарторийський, Михайло Радзівіл, Ян Скржинецький

Місце

с. Триліси, м. Васильків, с. Мотовилівка

Королівство Польське, Литва, Волинь, Поділля

Події

- І. Сухінов з офіцерами визволив з-під арешту М.П. Бестужева-Рюміна (с. Триліси);

- захопили полкову казну (м. Васильків);

- проголосили солдатам «Православний катехізис» (с. Мотовилівка);

- попрямували до Білої Церкви, але зазнали поразки (с. Ковалівка)- «листопадова ніч» (29.11.1830 р.) – заколотники захопили Бельведерський палац у Варшаві з метою вбити цесаревича Костянтина Павловича;

- утворили Тимчасовий уряд Польського королівства (04.12.1830 р.) Національний уряд (18.12.1830 р.);

- багатолюдна демонстрація (25.01.1831 р.), сейм проголосив скинення Миколи І Романова з польського престолу;

- поширення повстання: «За нашу і вашу свободу» (ІІ – ХVІІІ. 1831 р.)Результати

- страчено С.І. Муравйова-Апостола, М.П. Бестужева-Рюміна;

- заслано у Сибір Андрія та Петра Борисових, Івана Сухінова- 08.09.1831 р. російський фельдмаршал І. Паскевич штурмував Варшаву;

- польський сейм, уряд, залишки армії втекли в Пруссію та АвстріюНаслідки

О.С. Пушкін розпочав писати повість («Записки молодого человека»)

автономія Царства Польського в складі Російської імперії


ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО


Риси розвитку

Особливості розвитку

Занепад феодально-кріпосницької

системи:

- екстенсивний шлях виробництва;

- неефективне господарювання;

- зниження прибутків поміщиківРозвиток ринкових відносин:

- інтенсивний шлях виробництва;

- спеціалізація окремих районів;

- поглибилося розшарування селян;

- розшарування поміщиків;

- оренда поміщицьких земель- посилення експлуатації селян (панщина, рента, пропінація, сервітут, «урізання» селянських наділів, посилення покарань);

- застарілі засоби ведення господарства, рутинний стан техніки, відстала система рільництва;

- зростала заборгованість поміщиків державі (у 50-х роках ХІХ ст. 24% поміщицьких маєтків – під заставою)

- нові форми господарювання: наукові правила сівозміни, добрива, вдосконалені знаряддя праці (плуги, молотарки, віялки). Філотехнічне товариство Василя Каразіна;

- зросла товарність сільського господарства, зросло вирощення технічних культур (цукровий буряк, тютюн, льон);

- зубожілих селян поміщики здавали вербувальниками на промислові підприємства та плантації цукрових буряків;

- поміщики засновували підприємства, які переробляли сільськогосподарську продукцію;

- заможні селяни, міщани, купці використовували вільнонайману працю на селі

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СЕЛЯН


Соціальне положення

Економічне становище

Кріпаки

- панщина (4-6 днів на тиждень), «уроки»;

- додаткові повинності (будівельні дні, підводні дні);

- натуральний та грошовий оброки;

- місячина;

- рекрутчина


Державні селяни (17 розрядів)

- оброк (40% річного доходу);

- земські та мирські збори;

- повинності (гужова, шляхова, будівельна)


Військові поселенці (1810 – 1857 рр.)

- довічна військова повинність;

- сільськогосподарська повинність

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

ПРОМИСЛОВІСТЬ


Риси розвитку

Особливості розвитку

- Занепад поміщицьких мануфактур;

- застосування парових двигунів;

- поширення фабрик та заводів;

- поява машинобудування;

- зміна суспільної структури;

- урбанізація (11% населення)- поширення купецького капіталу, мануфактур з вільнонайманими робітниками;

- промисловий переворот в Україні (30-40-і роки – 60-70-і роки ХІХ ст.);

- суконна, тютюнова, склодувна, фаянсова, фарфорова, паперова, харчова, цукрова, військова, суднобудівельна галузі;

- розвиток видобувної, металургійної та паливної промисловості (Донбас);

- нові соціальні верстви: підприємці (Яхненки, Симиренки, Терещенко, Харитоненко, Федоренки, Кандиба), наймані робітники;

- Одеса (114 тис.), Київ (71 тис.), Бердичів (54 тис.), Харків (50 тис.), Олександрівськ, Катеринослав, Херсон, Маріуполь, Миколаїв

ТОРГІВЛЯ


Особливості

Внутрішня

Зовнішня

Товари

хліб, ремісничі вироби, худоба, цукор, реманент (плуги, коси)

зерно, вовна, цукор, мед, віск, риба

Центри

Ярмарки:

- Контрактовий (Київ);

- Введенський (Суми);

- Хрещенський, Троїцький, Успенський, Покровський (Харків);

- Петропавлівський (Катеринослав);

- Іллінський (Ромни);

- Онуфріївський (Бердичів)


Порти:

- азовські (Маріуполь, Бердянськ);

- чорноморські (Одеса, Миколаїв, Херсон)


Транспорт

- гужовий (вози) чумакування;

- річковий (пароплави) Дніпровська судноплавна компанія- гужовий (вози) чумакування;

- річковий, морський (пароплави)Значення

формування загальноросійського внутрішнього ринку

розширення торгівельних зв’язків з Німеччиною, Францією, Австрією, Чехією, Угорщиною


ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

В СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО


Риси розвитку

Особливості розвитку

Занепад феодально-кріпосницької

системи:

- екстенсивний шлях виробництва;

- неефективне господарювання;

- зниження прибутків поміщиківРозвиток ринкових відносин:

- інтенсивний шлях виробництва;

- поглибилося розшарування селян;

- розшарування поміщиків;

- оренда поміщицьких земель


- посилення експлуатації селян (панщина, рента, пропінація, сервітут, «урізання» селянських наділів, шарварок);

- застарілі засоби ведення господарства, рутинний стан техніки, відстала система рільництва;

- зростала заборгованість поміщиків іноземцям (німцям, угорцям, румунам)

- нові форми господарювання: наукові правила сівозміни, добрива, вдосконалені знаряддя праці (плуги, молотарки, віялки);

- зубожілі селяни (малоземельні, безземельні) ставали найманими робітниками;

- поміщики засновували підприємства, які переробляли сільськогосподарську продукцію;

- іноземці (німці, угорці, румуни) використовували вільнонайману працю на селі
ПРОМИСЛОВІСТЬ


Риси розвитку

Особливості розвитку

- Занепад поміщицьких мануфактур;

- застосування парових двигунів;

- поширення фабрик та заводів;

- поява машинобудування в Австрії;

- зміна суспільної структури;

- урбанізація- поширення купецького капіталу (німці, угорці, румуни), мануфактур з вільнонайманими робітниками;

- промисловий переворот в Україні (40-50-і роки – 70-90-і роки ХІХ ст.);

- суконна, тютюнова, склодувна, фаянсова, фарфорова, лісова галузі;

- розвиток видобувної, залізорудної, металообробної, сірчаної промисловості;

- нові соціальні верстви: підприємці (німці, угорці, румуни), наймані робітники;

- Львів (70 тис.)

ТОРГІВЛЯ


Товари

деревину, сировину, полотно, продукти, худобу, промислові вироби

Центри

ярмарки, базари

Транспорт

гужовий (вози)

Значення

аграрно-сировинний придаток Австрійської імперії


СОЦІАЛЬНІ РУХИ ТА ВИСТУПИ СЕЛЯНСТВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

В СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.


АНТИКРІПОСНИЦЬКА БОРОТЬБА
Мирні форми: Збройні форми:

- скарги до урядових установ, цареві; - потрави посівів, підпали панських садиб;

- відмова відбувати панщину, сплачувати оброк; - захоплення та розподіл панського майна;

- непокора властям, урядовцям; - вбивства поміщиків та їх управителів;

- втечі, ухилення від рекрутчини - відкриті масові повстання

ВІДКРИТІ МАСОВІ ПОВСТАННЯ


Роки

Територія

Керівники

Учасники

1803 р.

Черкаський повіт
селяни (24 села)

1813 – 1835 рр.

Подільська, Волинська, Київська

губернії


Устим Кармелюк

селяни (20 тис.)

1815 – 1820 рр.

Полтавська губернія
селяни

1818 – 1820 рр.

Катеринославська губернія
селяни (45 тис.)

1817 р.

Херсонська губернія

Панас Бабиченко,

Герасим ГетьманенкоБузьке козацьке військо

(6 тис.)


1819 р.

Харківщина, м. Чугуєв
військові поселенці

1826 р.

Уманський повіт

Олексій Семенов

селяни

1829 р.

Харківщина, слобода Шебелинки
військові поселенці

1832 – 1833 рр.

Харківщина, Чернігівська, Херсонська губернії
селяни

1848 р.

Катеринославська губернія,

маєток поміщиці Бобринської


селяни

1855 р.

Київська губернія

«Київська козаччина»


селяни (180 тис.)

1856 р.

Катеринославська, Херсонська губернії

«Похід у Таврію по волю»


селяни (75 тис.)

Каталог: attachments -> article -> 1147
article -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
article -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
article -> Люботинський професійний ліцей залізничного транспорту
article -> «Сто років з Андрієм Малишком»
article -> Рими. Андрій Малишко «Вихопивсь дощик поміж заграв»
article -> “Слов’янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета Олександра Довженка”, зазначав Чарлі Чаплін
article -> Схеми. Таблиці 9 клас новий час
article -> Опорна схема


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час iconСхеми. Таблиці 9 клас новий час
Формується українська національна свідомість, українська нація §10
Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час iconКлас Усього – 70 год. На тиждень – год. Текстуальне вивчення – 62 год. Розвиток мовлення – год. Позакласне читання – год. Резервний час – 2 год
Українська література ХХ ст як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець І влада, свобода творчості....
Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час iconВідповіді на тести зно з історії України 2010 року (І сесія) Історія України. Відповіді на завдання тесту з історії України зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року. Перша сесія
Основна сесія №1 зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року з історії України від найдавніших часів до початку XXI століття
Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час iconДиктатура Гая Юлія Цезаря
Обладнання: Підручник, стінна карта, атлас, таблиці, схеми, ілюстрації Цезаря та Клеопатри
Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час iconБіологія 3. 02. 2016р. 05. 02. 2016 клас Повторити. Запліднення. Будова плодів,насіння. Запилення рослин. Суцвіття. Читати клас
Порівняти кровоносні системи у хребетних тварин: Клас РибиЗемноводні,Плазуни.,Птахи,Ссавці. Намалювати схеми кровообігу
Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час iconУрок «подорож мальовничими куточками україни» Тема уроку: Тотожні перетворення раціональних виразів
Мета уроку: Закріпити знання учнів про алгоритм перетворення тотожних виразів та про схеми застосування властивостей арифметичних...
Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час iconІсторія України зно 2009
Тестування з історії України проводилося з метою визначення рівня навчальних досягнень учасників тестування та ступеня їхньої підготовленості...
Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час iconВідділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної ради
Картки-завдання для використання на уроках історії України (Вступ до історії) у -Х класах. Дидактичний матеріал для шкільного курсу...
Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час iconСілаєва наталія петрівна
У посібнику вміщено різноманітні логічні схеми та узагальнюючи таблиці для використання їх на уроках української мови, види робіт...
Самостійна підготовка учнів до зно з історії україни схеми. Таблиці 9 клас новий час iconСократу (469 – 399 рр до Н. Х.). Свій метод Сократ назвав майєвтикою
Під час застосування дослідницького методу домінує самостійна робота учнів порівняно з іншими видами діяльності. Всебічне використання...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка