Сборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растенийСторінка3/11
Дата конвертації02.04.2018
Розмір1.96 Mb.
ТипСборник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

антимітотична та гербіцидна активність нових похідних 2,4- та 2,6-динітроанілінів

Ожерєдов С.П., Ємець А.І. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна 77СИНТЕЗ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА ТА СРІБЛА ЗА ДОПОМОГОЮ ФІТОЕКСТРАКТІВ

Пірко Я.В., Даниленко I., Литвин О., Смертенко П.С., Блюм Я.Б. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна; Інститут фiзики напiвпровiдникiв імені В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ, Україна 78
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ РОСЛИН-РЕГЕНЕРАНТІВ ВЕРБИ ПРУТОВИДНОЇ

(SALIX VIMINALIS L.) ДО УМОВ IN VIVO

Чорнобров О. Ю., Клюваденко А. А., Мельничук М.Д. Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна 79
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ можливості переносу генів від ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОГО ріпаку до ДИКИХ РОДИЧІВ З родини Brassicaceae

Пірко Н.М., Пірко Я.В., Ожерєдов С.П., Тимошенко А.В., Штойна Ю.Я., Осипенкова О.Л., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м.Київ, Україна 81
РАЗРАБОТКА ПРОТОКОЛА РЕГЕНЕРАЦИИ IN VITRO РАСТЕНИЙ SPINACIA OLERACEA КАК ПОДГОТОВКА К AGROBACTERIUM-ОПОСЕРЕДОВАННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕЛЕКТИВНОГО ГЕНА УСТОЙЧИВОСТИ К ФОСФИНОТРИЦИНУ

Баглай А.Ю., Синдаровская Я.Р., Шелудько Ю.В. Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, г. Киев, Украина 82
ФУНКЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК ЗА ДОПОМОГОЮ БІОЛОГІЧНИХ МОЛЕКУЛ З МЕТОЮ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ГЕНЕТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РОСЛИН

Бурлака О.М., Пірко Я.В., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна 83
ПОВЫШЕНИЕ ЕФЕКТИВНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ CRY-ГЕНАМИ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ УКРАИНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ

Жук В.П., Емец А.И. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна 84
РЕГУЛЮВАННЯ МОРФОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ У ЕКСПЛАНТІВ AMELANCHIER OVALIS MЕDIK. В КУЛЬТУРІ IN VITRO

Андрієнко О.Д., Колдар Л.А., Небиков М.В. Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, м. Умань, Україна 85
РОСТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЛЛУСНЫХ КУЛЬТУР CLEMATIS VITALBA НА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ, СОДЕРЖАЩИХ СЕЛЕН

Заяц А.Ю., Сидякин А. И., Теплицкая Л.М. Таврический национальный университет имени Вернадского, г. Симферополь, Україна 86
СТЕРИЛІЗАЦІЯ РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ ЯК ЕТАП РОЗМНОЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ CORYLUS L. В КУЛЬТУРІ IN VITRO,

Сергієнко Н. В. Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, м. Умань, Україна 87
ОСОБЛИВОСТІ МІКРОКЛОНАЛЬНОГО РОЗМНОЖЕННЯ SORBUS DOMESTICA L.

Цимбал О.М. Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, м. Умань, Україна 88
РАЗРАБОТКА ПРОТОКОЛА АГРОБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ (Beta vulgaris L.) СИНТЕТИЧЕСКИМИ Cry-ГЕНАМИ

Сивура В.В., Литвин Д.И., Курило В., Емец А.И. Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, г. Киев, Украина 89


ГЕНЕТИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПАЛЬЧАТОГО ПРОСА E. CORACANА (L.)

Баер Г.Я., Емец А.И., Блюм Я.Б. Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, г. Киев, Украина 90
Пищевая и промышленная биотехнология
Базидіальні гриби − основа для створення функціональних продуктів

Круподьорова Т.А. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна 91
ПРОМИСЛОВІ ПРОДУЦЕНТИ ЛІЗИНУ – АУКСОТРОФНІ МУТАНТИ

Андріяш Г.С., Бейко Н.Є., Заболотна Г.М., Тігунова О.О., Ткаченко А.Ф., Шульга С.М. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна 92
ОПТИМІЗАЦІЯ ЖИВИЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ШТАМУ 167 AGROCYBE AEGERITA ПРОДУЦЕНТА ПЕРОКСИДАЗИ

Волошко Т.Є., Федотов О.В. Донецький національний університет, м. Донецьк, Україна 93
ІНДУКЦІЯ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ШТАМУ 167 AGROCYBE AEGERITA (BRIG.) FAYOD.

Чайка О.В., Федотов О.В. Донецький національний університет, м. Донецьк, Україна 94
ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ МІКРОБНОГО ПОХОДЖЕННЯ – НОВІ АНТИФІТОПАТОГЕННІ ПРЕПАРАТИ

Конон А.Д., Софілканич А.П., Скочко А.Б., Монастерецька І.О., Пирог Т.П. Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна 95
ВЫДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗОРАЗРУШАЮЩИХ БАКТЕРИЙ ИЗ СУБСТРАТОВ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Соколовская Е.А., Отурина И. П., Ржевская В.С. Таврический национальный университет имени. В.И. Вернадского, г. Симферополь, АР Крым 96
ПІДВИЩЕННЯ БІОСИНТЕТИЧНОЇ ЗДАТНОСТІ ПРОДУЦЕНТУ ТРЕОНІНУ

Тігунова О.О., Андріяш Г.С., Бейко Н.Є., Ткаченко А.Ф., Хоменко А.І., Шульга С.М.

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна 97
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОДУКТИ МОЛОЧНОГО ТИПУ НА ОСНОВІ СОЇ

Забейда О.Ф., Бурушкіна Т.М., Ратушняк В.В., Бережницька Т.Г. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна 98
КУЛЬТИВУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ГРИБІВ НА СУБСТРАТІ З ХЛІБНОЇ КРИХТИ В ЯКОСТІ ОСНОВИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ

Іванова Т.С., Антоненко Л.А., Мегалінська А.П. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна; Національний технічний університет України „КПІ”, м. Київ, Україна; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, Україна 99


ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ ПЛОДОВ НЕКТАРИНА

Корнильев Г.В. Никитский ботанический сад – Национальный научный центр, г. Никита, Украина 100
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Подзноева З.Л. РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический университет», г. Симферополь, Украина 101
ХЕМОТИПЫ ЛЬНА КУЛЬТУРНОГО (LINUM USITATISSIMUM L.) В ПРОИЗВОДСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК

Вакула С.И., Анисимова Н.В., Феськова Е.В. ГНУ Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь; УО «Белорусский государственный технологический университет», г. Минск, Бєларусь 102
СУБСТРАТ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ДЛЯ СИНБІОТИКІВ

Кривошалик М.О., Путієнко Р.В., Настояща Н.І., Лич І.В. Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна; ДП «Центр імунобіологічних препаратів», м. Київ, Україна 103

АНТИБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БІОМАСИ І КУЛЬТУРАЛЬНОЇ РІДИНИ БАЗИДІАЛЬНОГО ГРИБА CORIOLUS VERSICOLOR QUEL

Антоненко Л.О., Клечак І.Р. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 104
Растительные ресурсы для биотоплива
БІОДИЗЕЛЬ З МІКРОВОДОРОСТЕЙ: досягнення ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Корховий В.І., Царенко П.М., Борисова О.В., Блюм Я.Б.

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, м. Київ, Україна; Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України 105
Сироп из сока сахарного сорго как сырье для производства биоэтанола в Украине

Володько А.И., Лантух Г.В., Цыганков С.П. Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, г. Киев, Украина 106
ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ IN VITRO И РАЗРАБОТКА МЕТОДА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РЫЖИКА ПОСЕВНОГО (CAMELINA SATIVA)

Бойчук Ю.Н., Шиша Е.Н., Емец А.И., Исаенков С.В., Блюм Я.Б. Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, г. Киев, Украина 107
Енергетичні рослини для виробництва твердого біопалива в умовах степу України

Жаворонкова Т.Ю. Донецький ботанічний сад НАН України, м. Донецьк, Україна 108
БИОКОНВЕРСИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА БИОДИЗЕЛЯ В ПРАКТИЧЕСКИ ЦЕННЫЕ ПРОДУКТЫ – ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Конон А.Д., Хомяк Д.И., Покора К.А., Гриценко Н.А., Пирог Т.П. Национальный университет пищевых технологий, г. Киев, Украина 109
Клеточная биология растений
СТРУКТУРА ИНТЕРФАЗНЫХ ЯДЕР И ТОПОЛОГИЯ РЕПЛИЦИРУЮЩЕГОСЯ ХРОМАТИНА У РАСТЕНИЙ

Шеваль Е.В.

НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Важной характеристикой структуры генома является последовательность репликации различных фракций хроматина, а также пространственная топология реплицирующегося хроматина. Для всех исследованных животных эти параметры практически одинаковы, что, по-видимому, связано со сходной структурной организацией интерфазных ядер. Однако для растений с разным размером генома показана различная организация интерфазных ядер. Для ядер с маленьким геномом характерно наличие в ядрах небольшого количества конденсированного хроматина, собранного в округлые блоки – хромоцентры. Ядра растений с большим геномом содержат значительное количество конденсированного хроматина, образующего толстые нитчатые структуры – хромонемы. Можно ожидать разной организации и топологии реплицирующегося хроматина в этих двух крайних системах. В работе исследована топология реплицирующегося хроматина с ядрах и хромосомах двух видов растений с маленьким (Lycopersicon esculentum) и большим (Nigella damascenа) геномом. Для экспериментов был использован новый метод выявления реплицирующегося хроматина на полутонких срезах. Увеличение генома ведет к усложнению картины организации и топологии реплицирующегося хроматина, хотя это не сопровождается появлением каких-либо принципиально новых структур. Данные обсуждаются в свете основных актуальных теорий о механизмах эволюции генома растений.

Клеточная биология растений
ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РОЛИ ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ МИКРОТРУБОЧЕК В РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКЕ

Шеремет Я.А.*, Емец А.И., Блюм Я.Б.

Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, ул. Осиповского 2а, г.Киев, 04123, Украина; *e-mail: yarasheremet@gmail.com
Микротрубочки являются обязательным универсальным структурным элементом эукариотических клеток. Ранее нами было установлено, что растительный α- и β-тубулин, основной компонент микротрубочек, подвергается фосфорилированию как по остаткам серина/треонина (Blume et al., 1997), так и по остаткам тирозина (Blume et al., 2008). Поскольку микротрубочки являются ключевыми компонентами растительной клетки, которые вовлечены в регулирование ее деления, роста и дифференциации, на сегодняшний день актуальным вопросом остается исследование роли разных типов серин/треониновых протеинкиназ и тирозинкиназ, а также протеинфосфатаз в регуляции фосфорилирования белков микротрубочек и определение функциональных особенностей данной модификации в растительной клетке, а также идентификация специфических протеинкиназ, способных катализировать фосфорилирование тубулина у растений.

В работе исследовано влияние разных концентраций ингибиторов серин/треониновых протеинкиназ (циклин-зависимых протеинкиназ (оломоуцин), Са²⁺-кальмодулин-зависимых протеинкиназ (W7) и протеинкиназы С (стауроспорин, Н7) и протеинфосфатаз (окадаиновая кислота), а также тирозинкиназ (гербимицин А, генестеин, тирфостин AG18) и тирозинфосфатаз (ортованадат натрия) на прохождение митоза клетками синхронизированной суспензионной культурой табака BY-2, рост и морфологию главных корней Arabidopsis thaliana и организацию разных типов построений микротрубочек в их клетках.

Установлено, что изменение организации микротрубочек в клетках главных корней A. thaliana вследствие ингибирования серин/треониновых протеинкиназ связано с соответствующими нарушениями роста и морфологии корней. Показано, что процесс прохождения митоза, в частности профазы, является чувствительным к уровню фосфорилирования белков по остаткам серина и треонина. Выявлено, что ингибирование разных типов тирозинкиназ нарушает процессы дифференциации корней A. thaliana, а также влияет на прохождение митоза клетками синхронизированной суспензионной культуры BY-2. С помощью иммунофлуоресцентной микроскопии доказано наличие фосфорилирования белков микротрубочек по тирозину в растительной клетке. Кроме того, установлено функциональную взаимосвязь между фосфорилированием белков микротрубочек по остаткам тирозина и чувствительностью кортикальных микротрубочек к действию холода.

Полученные результаты позволяют утверждать, что в регуляцию структурно-функциональных свойств микротрубочек растительных клеток вовлечены несколько типов серин/треониновых протеинкиназ, в частности Са2+-зависимые (Са2+-кальмодулин-зависимые протеинкиназы и протеинкиназа С) и циклин-зависимые протеинкиназы, а также протеинкиназы, которые фосфорилируют белки по остаткам тирозина. При этом функциональное состояние микротрубочек определяется тесным взаимодействием этих протеинкиназ, а также соответствующих типов серин/треониновых и тирозиновых протеинфосфатаз.


Blume Y.B. Yemets A., Sulimenko V., Sulimenko T. Chan J, Lloyd C, Dráber P. Tyrosine phosphorylation of tubulin in plant cells // Planta. – 2008. – V. 229. – P. 143–150.

Blume Y.B., Smertenko A., Ostapets N., Viklicky V., Draber P. Post-translational modifications of plant tubulin // Cell. Biol. Int. – 1997. – V. 21. – P. 918–920.Клеточная биология растений
РОЛЬ МИКРОТРУБОЧЕК В ОПОСРЕДОВАНИИ

ДЕЙСТВИЯ ОКСИДА АЗОТА НА РАСТИТЕЛЬНУЮ КЛЕТКУ

Красиленко Ю.А.*, Литвин Д.И., Шеремет Я.А., Емец А.И, Блюм Я.Б.

Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, ул. Осиповского 2а, г.Киев, 04123, Украина; *e-mail: j_krasylenko@ukr.net
В клетках растений функционирует ряд вторичных посредников, среди которых Ca2+, циклические нуклеотиды, активные формы кислорода и азота, в особенности, оксид азота (NО), являющийся интегральным мессенджером в сигнальных каскадах клеток большинства эукариотических организмов, в том числе, и растений. Эта свободнорадикальная молекула опосредует морфогенез растений на протяжении всех этапов их жизненного цикла, обеспечивает ответ на действие биотических и абиотических факторов, а, следовательно, и формирование устойчивости растений. Большинство указанных процессов требует участия одного из компонентов цитоскелета, микротрубочек (МТ), представляющих собой полые цилиндры из упорядоченных определённым образом гетеродимеров α- и β-тубулинов. Гетерогенность и функциональные особенности МТ определяются комбинациями изоформ α- и β-тубулинов, их посттрансляционными модификациями, а также согласованным действием ряда сигнальных молекул. Посттрансляционные модификации растительных α- и β-тубулинов подлежат глубокому изучению и установлению их функциональной роли. Известно, что динамическая нестабильность МТ обеспечивается, в частности, циклом тирозилирования/ детирозилирования α-тубулина, который может быть изменён вследствие включения модифицированных аналогов тирозина, например, 3-нитротирозина, образовывающегося в клетке под влиянием NO и его производных. В то же время, нитротирозилирование белков как одна из их посттрансляционных модификаций является прямым путём передачи NO-сигнала. Нами было показано, что рост и морфология главных корней Arabidopsis thaliana (GFP-MAP4), а также организация МТ в их клетках изменятся под влиянием модуляторов содержания NO (доноров NO нитропруссида натрия и S-нитрозоацетилпеницилламина, перехватчика NO 2-(4-карбоксифенил)-4,4,5,5-тетраметилимидазолин-1-оксил-3-оксида, ингибитора синтазы NO L-нитроаргининметилэстера) и свободного 3-нитротирозина. С использованием методов иммунопреципитации и Вестерн-блоттинга нами получены биохимические доказательства наличия нитротирозилированного α-тубулина в клетках суспензионной культуры Nicotiana tabacum ВУ-2 (GFP-MBD) при физиологических условиях, что указывает на потенциальное регуляторное значение этой модификации. Также при помощи иммунофлуоресцентной микроскопии в необработанных клетках ВУ-2 установленно локализацию 3-нитротирозина на препрофазных лентах и фрагмопластах, что даёт основание считать нитротирозилирование физиологический модификацией α-тубулина. Поскольку было продемонстрировано, что нитропруссид натрия не приводит к нарушениям организации МТ в интерфазных и митотических клетках BY-2 (GFP-MBD), однако вызывает дозозависимое уменьшение общего числа митотических построений МТ, полученные данные свидетельствуют о функциональной роли нитротирозилирования α-тубулина растений которая, скорее всего, связана с регуляцией динамических свойств МТ.
Блюм Я.Б., Литвин Д.И.,  Красиленко Ю.А, Шеремет Я.А., Емец А.И. Нитротирозилирование как посттрансляционная модификация растительного α-тубулина // Доповіді Національної академії наук України. – 2011. –  № 7. – С. 161–166.

Yemets A.I., Krasylenko Y.A., Lytvyn D.I., Sheremet Y.A., Blume Y.B. Nitric oxide signalling via cytoskeleton in plants // Plant Science. – 2011. – Vol. 181, Issue 5. – P. 545–554.

Клеточная биология растений
СТАН ПРОДИХІВ У РОСЛИН ROSA CANINA L. ЗА РІЗНИХ УМОВ ЗРОСТАННЯ

Росіцька Н.В.

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Посуха належить до найпоширеніших несприятливих абіотичних чинників. Основною адаптивною стратегією за цих умов є зменшення деструктивної дії надлишкової енергії, окислювального стресу та втрат води. Регуляція водного статусу рослин відбувається за сигналом, який надходить з кореня до пагона. Первинні детектори дефіциту води локалізовані на плазмалемі клітин зони розтягу кореня і індукують хімічний сигнал, який по судинах ксилеми транспортується до листків. Акцептори сигналу знаходяться в клітинах листкового мезофілу. Наслідком дії сигналу є зростання продихового опору за рахунок закривання щілин продихів, зменшення інтенсивності транспірації, затримка або повна зупинка ростових процесів (Жук, 2011).

Експериментальна робота виконувалась у відділі алелопатії Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України у 2008-2010 р.р. Об’єкти досліджень – одновікові рослини Rosa canina L., які зростають на колекційній ділянці з дотриманням необхідної агротехніки (контроль) та на ботаніко-географічній ділянці „Степи України” без будь-якого догляду (дослід). Водний режим листків аналізували за І.П. Григорюком та ін. (2003). Стан продихів досліджували за методикою В.О. Давидова (1991) на світловому мікроскопі Primo Star (Carl Zeiss, Jena, Німеччина), оснащеному цифровим фотоапаратом Cannon PowerShot A640.

За літературними даними відомо, що кількість продихів, які припадають на одиницю прощі листка може слугувати показником стійкості рослин за дії стресових чинників (Дзьоба та ін., 2007), а показником погіршення умов водозабезпечення є зростання кількості продихів на одиницю листкової поверхні та зменшення ступеня відкритості (Жалдак, 2002). У результаті проведених нами досліджень було встановлено, що кількість продихів на 1 мм2 у рослин з дослідної ділянки зростає у 1,7 рази порівняно з контролем, а апертура – зменшується у 1,5 рази. При цьому водний дефіцит листків у рослин із ботаніко-географічної ділянки у 3,5 рази вищий порівняно з рослинами колекційної ділянки.

Отже, проведені нами дослідження засвідчили суттєві відмінності стану продихового апарату в залежності від умов водозабезпечення рослин.


Григорюк И.А., Ткачев В.И., Савинский С.В., Мусиенко Н.Н. Современные методы исследований и оценки засухо- и жароустойчивости растений. – К.: Наук. світ, 2003. – 139 с.

Давыдов В.А. Простой метод получения эпидермальных отпечатков с помощью органического стекла и клейкой ленты // Физиология растений. – 1991. – Т.38, № 3. – С. 605 – 610.

Дзьоба Ю., Северін Ю., Цвілинюк О., Джура Н., Терек О. Особливості водообміну Carex hirta за дії нафтового забруднення // Молодь та поступ біології: Збірник тез третьої міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів. – Львів, 2007. – С. 414 – 415.

Жалдак С. Анатомические особенности строения эпидермы листьев Suaeda confusa Lijin. в условиях разного увлажнения почвы // Актуальні проблеми флористики, систематики, екології та збереження фіторізноманіття. Матеріали конференції молодих учених – ботаніків України. – Львів, 2002. – С. 147 – 148.

Жук О.І. Адаптивні стратегії пшениці в умовах посухи // Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011 – 2020 р. – Київ: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, 2011. – С. 265 – 266.
Клеточная биология растений
ВЛИЯНИЕ БРАССИНОСТЕРОИДОВ НА ПРОДУКЦИЮ ВТОРИЧНЫХ МЕССЕНДЖЕРОВ ЛИПИДНОЙ ПРИРОДЫ

Деревянчук М.В.1, Кретинин С.В.1, Литвиновская Р.П.2, Хрипач В.А.2, Кравец В.С.1

1Институт биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины,

02094, Киев, ул. Мурманска, 1; e-mail:derevyanchuk@bpci.kiev.ua

2Институт биоорганической химии НАН Белоруси,

220141, г. Минск, ул. Купревича, 5
Брассиностероиды (БС) – высокоактивные полигидроксильные стероидные фитогормоны, проявляющие широкий спектр физиологических и биохимических реакций − регуляция процессов роста и развития, обеспечение репродуктивной функции, адаптация к действию стрессового фактора.

По представлениям на данный момент считается, что рецептор сигнала БС состоит из двух киназ – BAK1 и BRI1, димеризация, которых инициирует запуск трансдукции сигнала в ядро. Трансгенные растения с мутациями в гене BRI1 не способны воспринимать сигнал БС и акуммулируют значительные уровни эндогенных БС. С другой стороны трансгенные растения с мутациями в гене BAK1 способны развивать фенотип растений дикого типа, но отличаются значительно ниже устойчивостью к действию стрессов. BRI1 киназа также способна димеризоваться с рецептором флагелина, что указывает на роль БС в устойчивости к биотическим стрессам также.

Известно, что в ответ на восприятие сигнала БС в рецепторе запускается серия фосфорилирований сериновых, треониновых и тирозиновых последовательностей с дальнейшей трансдукцией сигнала в ядро. Однако, при димеризации киназ и образовании сигнального комплекса возможна локальная активация мембранных компонентов, в том числе – липидного метаболизма. В частности, нами было исследована активация фосфолипаз при действии БС.

Методами тонкослойной хроматографии липидов меченых радиоизотопом Р33 нами было установлено накопление фосфатидной кислоты при действии брассиностероидов, что указывает на активацию фосфолипаз при ранних интервалах действия гормона – 15 минут. Трансгенные растения арабидопсиса bak1, характеризующиеся нарушением в функционировании BAK1 киназы рецепторного комплекса демонстрируют значительно ниже уровень фосфатидной кислоты. Это может указывать на опосредованное участие BAK1 киназы в активации брассиностероидами фосфолипазных ферментов. Анализ динамики сигнальных фосфолипидов – фосфатидилинозитолов (ФИФ) – выявляет повышенное содержание фосфатидилинозитол-4,5-бифосфата (ФИ4,5Ф2) в bak1 растений. Однако, при действии екзогенных БС не происходит значительного снижения их уровня по сравнению с контрольными растениями, что может указывать на участие BAK1 киназы в активации фосфолипазы С.

В результате проведенной работы нами были установлены ранние ответы клетки на действие брассиностероидов и вовлечение систем липидного сигналинга при рецепции и трансдукции сигнала БС.

Работа выполнена при поддержке Государственного Фонда фундаментальных исследований Украины №Ф29.4/019-2009, №Ф41.4/041-2011 и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований Х09К-029.
Клеточная биология растенийПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Сборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растений iconСборник тезисов научных работ
Стратегічно-інноваційний розвиток суб’єктів економічної системи в умовах глобалізації: Збірник тез ІІ міжнародної науково-практичної...
Сборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растений iconМихаил мурашкин записи 2008 года Дніпропетровськ "січ" 2010
В книге «Записи 2008 года» Михаила Георгиевича Мурашкина речь идет об инонаучной картине мира, которая включает в себя религиозное,...
Сборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растений iconСборник студенческих сочинений, посвященный 70-ой годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной войне
«Не гасни в сердце, памяти свеча»: сборник студенческих сочинений, посвященный 70-ой годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной...
Сборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растений iconСборник студенческих сочинений, посвященный 70-ой годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной войне
«Не гасни в сердце, памяти свеча»: сборник студенческих сочинений, посвященный 70-ой годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной...
Сборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растений iconЛ. Г. Авдєєв та ін. К. Іпк дсзу, 2014. 218 с
Международной научно- практической конференции (28 октября 014 г., г. Киев) : в ч. – Ч
Сборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растений iconСписок сформирован на основе электронного каталога, который создается с 1996 года
Алфавитный список сформирован на основе электронного каталога, который создается с 1996 года. Он полностью отображает фонд музыкальных...
Сборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растений iconОбговорення законодавства 16
Сильная украина объявляет национальный праймериз рейтинговый отбор кандидатов на выборы 15
Сборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растений iconСборник задач по начертательной геометрии : учебное пособие / Ю. И. Королев, С. Ю. Устюжина. Спб. Питер, 2008. 320 с
Королев Ю. И. Сборник задач по начертательной геометрии : учебное пособие / Ю. И. Королев, С. Ю. Устюжина. – Спб. Питер, 2008. –...
Сборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растений iconКарантин 02. 03. 2018-07. 03. 2018 Учитель початкових класів Пагулич Є. П
Математика сборник заданий с. 28 (1 столбик), с
Сборник тезисов 5-7 октября 2011 года г. Белая Церковь, Украина содержание клеточная биология растений iconХроніка культурного життя області
Дня соборності України «Наша свободная, неделимая, соборная Украина». Тут представлені унікальні фото українського маніфесту та військового...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка