Семінар Тема. Лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови (2 год.)Скачати 140,46 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір140,46 Kb.
ТипКонцепція

V. ПЛАНИ

СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль І

Загальні питання, засади методики навчання української мови в дошкільному навчальному закладі

Семінар 1.

Тема. Лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови (2 год.)
План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.


 1. Культура мовлення вихователя.

 2. Значення національної української мови у вихованні дітей дошкільного віку.

 3. Специфіка української фонетики, лексики, граматики порівняно з російською.

 4. Взаємозв’язок у навчанні української та російської мов.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

ІІІ. Захист навчального проекту.Рекомендована література

Основна література

 1. Богуш.А. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах. Підручник. 2-ге видання, доповнене і перероблене / Алла Богуш. – К.: В.Д. «Слово», 2008. – С. 62-93.

 2. Національна доктрина розвитку освіти / Затверджено Указом Президента України від 17.04.2002. № 347 / 2002 // Освіта України. – № 33 за 23 квітня 2002 р.

 3. Бондаренко Н.В. Концепція шкільної мовної освіти національних спільнот в Україні. – Зб.: Педагогіка і психологія / Н.В. Бондаренко. - № 3. – К., 1995.

 4. Дзюбишина- Мельник Н.Я. Розвиток українського мовлення у дошкільників / Н.Я. Дзюбишина-Мельник. – К., 1991.

Додаткова література

1.Гончаренко А.М. Слово як засіб формування національної самосвідомості і духовної особистості // Українська родина: Наук. –метод. Посібник / Т.І. Люрина. – К.: КМІУВ імені Б.Грінченка, 1998. – С. 563-571.

2.Крутій К.Л. , Маковецька Н.В. Вчимося мови та розмови, або Українська разом з матусею/ К.Л. Крутій, Н.В. Маковецька. – Запоріжжя: Просвіта, 2001.

3. Луценко І.О. Лексична робота з українського мовлення з дітьми старшого дошкільного віку. / І.О. Луценко. – К., 1994.

4.Стахів М. Український комунікативний етикет: Навч.-метод. посіб. / Марія Стахів – К.: Знання, 2008. – 245 с.

5. Сучасна українська літературна мова / За ред.. П.А. Грищенка. – К., 1997.Семінар 2.

Тема. Методи і прийоми навчання дітей української мови й розвитку мовлення (2 год.)
План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1. Характеристика методів навчання дітей української мови й розвитку мовлення.

2. Прийоми розвитку українського мовлення.

3. Дидактичні ігри та вправи розвитку українського мовлення.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

ІІІ. Захист навчального проекту.Рекомендована література

Основна література

1.Богуш.А. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах. Підручник…/ Алла Богуш.- К.: В. Д. «Слово», 2008. – С. 117-149.

Додаткова література

2.Хорошковська О.Н. Лінгводидактична система початкового навчання української мови у

школах з російською мовою викладання. – К., 1999.


Змістовий модуль ІІ.

Методика навчання та розвитку українського мовлення
Практичне заняття 1.

Тема. Аналіз програм з навчання та розвитку українського мовлення (2 год.)
План заняття

І. Вступ. Актуалізація знань студентів з теми.

ІІ. Виконання практичної роботи.

1. Виписати назви програм з розвитку українського мовлення, вказати вік дітей, з якого пропонується здійснювати розвиток мовлення і навчання української мови; рубрики зі змісту кожної з програм.

2. Зробити порівняльний аналіз 2-х програм розвитку українського мовлення і занести до таблиці за рубриками:


 1. фонетика;

 2. словник;

 3. граматика;

 4. усне зв’язне мовлення (діалогічне й монологічне);

 5. результати навчально - виховної роботи

ІІІ. Зробити письмовий аналіз запропонованого заняття з навчання та розвитку українського мовлення:

 1. визначити тип та вид заняття;

 2. структурні компоненти пропонованого заняття;

 3. методи й прийоми навчання та розвитку українського мовлення й виховання мовленнєвої культури;

 4. внести пропозиції щодо покращення роботи вихователя з дітьми – біглотами за конспектом занять.

ІV. Підсумки практичного заняття.

Рекомендована література

Основна література

1.Богуш А. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах. Підручник…/ Алла Богуш. - К.: ВД «Слово», 2008. – С.101-117. (Див. зміст програм.)

2.Розвиток українського мовлення у дошкільників. Програма для дошкільних закладів з російським мовним режимом. – К., «Освіта», 1991.

3. Богуш А. М. Моє довкілля. Програма ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з довкіллям / А.М. Богуш. – К.: «Шкільний світ», 2006.

4.Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. – К. – 1999.

5.Хорошковська О.М., Кудикіна Н.В. Програма та методичні рекомендації з розвитку українського мовлення для дошкільних закладів з російським мовним режимом / .О.М. Хорошковська, Н.В. Кудикіна. – К., 1992. – Ч.2.


Лабораторне заняття 1.

Тема. Аналіз мовлення вихователя. Добір лексичного матеріалу для збагачення мовлення вихователя в роботі з дітьми-біглотами (2 год.)
План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1.Культура мовлення вихователя.

2. Значення національної української мови у вихованні дітей-біглотів.

3. Специфіка української фонетики, лексики, граматики порівняно з російською.

Деякі правила української літературної вимови.

ІІ. Добір лексичного матеріалу для збагачення мовлення вихователя (за двома темами на вибір студента).

ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

ІV. Захист навчального проекту.


Рекомендована література:

Основна література

 1. Алла Богуш. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах. Підручник. 2-ге вид., доповн. І переробл. - С. 68-95.

 2. Цікаві зустрічі малят з українською мовою. Розробки занять з розвитку українсько-го мовлення дітей старшого дошкільного віку / Укл. Хорошківська О.Н., Кудикіна Н.В. – К.: Учбові посібники, 1993.

 3. Товкач І.Є. Маленькі співрозмовники // редакція газети «Розкажіть онуку». - № 16. – К., 1998. – С. 2-15.

Додаткова література

 1. Богуш А. М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі: Практикум: Навч. посіб./ А.М. Богуш, Н.В. Лисенко. –К.: Вищ. шк., 2003. – 206 с.

 2. Одарченко П. Про культуру української мови / П. Одарченко. – К., 1997.

 3. Пентелюк М.І. Культура мови і стилістика / М.І. Пентелюк. - К., 1994.

 4. Стахів М. Український комунікативний етикет: Навч. метод. посіб. / М. Стахів. – К.: Знання, 2008. – 245 с.


Практичне заняття 2.

Тема. Добір дидактичних ігор та вправ з розвитку у дітей зв’язного мовлення (2 год.)

 1. План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.


ІІ. Виконання практичної роботи.

1. Розглянути приклади ігор з навчання й розвитку українського мовлення. Визначити :

1) вид гри;

2) для якого віку дітей складено;

3) наявність наочного матеріалу;

4) визначити структурні частини гри.

5) Самостійний добір дидактичних ігор з розвитку у дітей-біглотів українського зв’язного мовлення.

ІІІ. Підсумки практичного заняття.


Рекомендована література:

Основна література

1. Богуш.А. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах. Підручник… / Алла Богуш.- К.: ВД «Слово», 2008. – С. 138-149.

2. Програма та методичні рекомендації з розвитку українського мовлення для дошкільних закладів з російськомовним режимом. / Укл. Хорошківська О.Н., Кудикіна Н.В. – К.; Освіта, 1991.

3. Цікаві зустрічі малят з українською мовою. Розробки занять з розвитку українського мовлення дітей старшого дошкільного віку./ Укл. Хорошківська О.Н., Кудикіна Н.В. –К.: Освіта, 1992.

4. Товкач І.Є. Маленькі співрозмовники // редакція газети «Розкажіть онуку». - № 16. – К., 1998.- С. 2-7.

5. Хорошківська О.Н., Мацько Н.Д. Дошколярик / О.Н. Хорошківська, Н.Д. Мацько.Додаткова література

4. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі: Практикум: Навч. посіб. / А.М. Богуш, Н.В. Лисенко. – К.: Вища шк.., 2003. – 206 с.

5. Богуш А.М., Григоренко Г.І. Запрошуємо до розмови: Пос. для роб. з дошк./ А.М. Богуш, Г.І. Григоренко. – К.: Освіта, 1996. – 151 с.
Практичне заняття 3.

Тема. Складання та аналіз занять з навчання й розвитку українського мовлення у дітей –біглотів (2 год.)

План заняття

І. Вступ. Актуалізація знань студентів з теми.

ІІ. Виконання практичної роботи.

1. Розглянути конспекти занять з навчання й розвитку українського мовлення. Визначити :

1) тип і вид заняття;

2) для якого віку дітей складено;

3) наявність методів і прийомів в ньому;

4) визначити його структурні частини;

5) відповідність вимогам до занять з розвитку українського мовлення.

2.Скласти конспект заняття з навчання та розвитку українського мовлення дітей 5-го чи 6-го року життя.

4.Одержати письмову рецензію на різні види планування у одного з колег-студентів групи.

ІІІ. Підсумки практичного заняття.

Рекомендована література:

Основна література

1.Богуш.А. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах. Підручник… / Алла Богуш.- К.: ВД «Слово», 2008. – С. 138-149.

2.Богуш А. М. Моє довкілля. Програма ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з довкіллям / А.М. Богуш. – К.: «Шкільний світ», 2006.

3.Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. – К. – 1999.4.Хорошковська О.М., Кудикіна Н.В. Програма та методичні рекомендації з розвитку українського мовлення для дошкільних закладів з російським мовним режимом / .О.М. Хорошковська, Н.В. Кудикіна. – К., 1992. – Ч.2.

5. Програма та методичні рекомендації з розвитку українського мовлення для дошкільних закладів з російськомовним режимом. / Укл. Хорошківська О.Н., Кудикіна Н.В. – К.; Освіта, 1991.

6. Цікаві зустрічі малят з українською мовою. Розробки занять з розвитку українського мовлення дітей старшого дошкільного віку. / Укл. Хорошківська О.Н., Кудикіна Н.В. –К.: Освіта, 1992.

7. Товкач І.Є. Маленькі співрозмовники // редакція газети «Розкажіть онуку». - № 16. – К., 1998.- С. 2-7.Додаткова література

5. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в дошкільному закладі: Практикум: Навч. посіб. / А.М. Богуш, Н.В. Лисенко. – К.: Вища шк.., 2003. – 206 с.

6. Лексична робота з українського мовлення з дітьми старшого дошкільного віку. / Укл. Луценко І.О. – К.: Освіта, 1994.

7. Лаврентьєва Г.П. Джерела доброти: Навч.-метод. Посібник для роботи з дітьми в дошк. закл.,школі та сім’ї. / Г.П. Лаврентьєва.– К.:А.С.К., 1998. – 304 с.

8. Богуш А.М., Григоренко Г.І. Запрошуємо до розмови: Пос. для роб. з дошк./ А.М. Богуш, Г.І. Григоренко. – К.: Освіта, 1996. – 151 с.Лабораторне заняття 2.

Тема. Моделювання дидактичних ігор та вправ з розвитку у дітей українського мовлення (2 год.)

План заняття

І. Виконання практичної роботи.

1. Презентація дидактичної гри з розвитку українського зв’язного мовлення (на вибір студента).

Примітка: один студент виступає у ролі вихователя, а деякі студенти від 1-го до 7-8-ми у ролі дітей. Решта виступає у ролі вихователів – методистів та батьків.

2. Аналіз дидактичної гри за критеріями: • Зміст гри. Науковість (відповідність сучасному рівневі розвитку науки). Активізація мислення й мовлення дітей шляхом висунення проблемних питань і ігрових ситуацій. Завдання для закріплення матеріалу попередньої теми. Зв'язок із попереднім і наступним навчальним матеріалом. Застосування наочного матеріалу.

 • Методика проведення дидактичної гри з дітьми. Чітка структура дидактичної гри. Наявність змісту, дотримання його. Доступність, роз’яснення правил. Використання прийомів закріплення (повторення, запитання тощо). Використання наочного матеріалу ( іграшок, предметів, картин, картинок, малюнків, схем тощо), технічних засобів навчання (аудіо - відео записи тощо), застосування педагогом опорних матеріалів (текст, конспект, окремі записи, відсутність опорних записів тощо).

 • Керівництво роботою дітей. Активізація мовлення дітей, контроль за виконанням індивідуальних завдань (якщо такі є). Допомога дітям у виконанні ігрових завдань (зміна темпу мовлення, вказівки, нагадування, повторення, паузи тощо). Використання прийомів підтримки уваги – цікаві приклади, різні типи запитань, зауваження, схвалення тощо. Можливість для дітей ставити запитання протягом спілкування в ході гри, висловлювати свою думку ,виявляти власну ініціативу, кмітливість тощо.

 • Виконавські дані. Знання ходу дидактичної гри. Емоційність викладу матеріалу. Голос (сила, тембр, темп). Дикція. Ораторське мистецтво. Культура мовлення. Зовнішній вигляд вихователя. Уміння встановлювати контакт з «дитячою» аудиторією. Ставлення «вихователя» до «дітей». Ставлення «дітей» до «вихователя».

 • Результативність дидактичної гри. Інформаційна цінність. Досягнення поставлених цілей. Виховний і розвивальний потенціал.

ІV. Модульний контроль знань.


Рекомендована література

Основна література

 1. Алла Богуш А. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах. Підручник. 2-ге видання, доповнене і перероблене / Алла Богуш. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – С. 138-149.

 2. Дудова Т. Дидактична гра - господиня навчального процесу. // Дошкільне виховання. – 2004. - № 7. – с. 24 – 25.

 3. Цікаві зустрічі малят з українською мовою. Розробки занять з розвитку українського мовлення дітей старшого дошкільного віку./ Укл. Хорошківська О.Н., Кудикіна Н.В. – К.: Учбові посібники, 1993.


Додаткова література

 1. Державна національна програма "Освіта": Україна ХХ століття – К.: Радуга, 1994.

 2. Мындыкану В.М. Педагогическая техника и мастерство учителя. – Кишинев: Штиинца, 1991.

 3. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвине­ної особистості / Вибрані твори: В 5 т. – Т. 1. – К.: Рад. шк., 1976.

 4. Курлянд З.Н. Педагогические способности и профессиональная устойчивость. – Одесса, 1992.

 5. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М.: Высш. шк., 1990.


Лабораторне заняття 3.

Тема. Моделювання фрагментів різних видів занять з навчання й розвитку українського мовлення (2 год.)

План заняття

І. Виконання практичної роботи.

1. Презентація фрагмента мовленнєвого заняття (на вибір студента).

Примітка: один студент виступає у ролі вихователя, а деякі студенти від 1-го до 7-8-ми у ролі дітей. Решта виступає у ролі вихователів – методистів та батьків.

2. Аналіз заняття (фрагменту) за критеріями: • Зміст заняття. Науковість (відповідність сучасному рівневі розвитку науки). Активізація мислення й мовлення дітей шляхом висунення проблемних питань і ігрових ситуацій. Завдання для закріплення матеріалу попередньої теми. Зв'язок із попереднім і наступним навчальним матеріалом. Застосування наочного матеріалу.

 • Методика проведення заняття з дітьми. Чітка структура заняття. Ло­гіка викладу матеріалу. Наявність плану, дотримання його. Доступність, роз’яснення нових термінів і понять. Доказовість і аргументованість інформаційного матеріалу. Виокрем­лення головного під час викладу нового матеріалу та висновків. Використання прийомів закріплення (повторення, запитання тощо). Використання наочного матеріалу ( іграшок, предметів, картин, картинок, малюнків, схем тощо), технічних засобів навчання (аудіо - відео записи тощо), застосування педагогом опорних матеріалів (текст, конспект, окремі записи, відсутність опорних записів тощо).

 • Керівництво роботою дітей. Активізація мовлення дітей, контроль за виконанням індивідуальних завдань (якщо такі є). Допомога дітям у виконанні ігрових завдань (зміна темпу мовлення, вказівки, нагадування, повторення, паузи тощо). Використання прийомів підтримки уваги – цікаві приклади, різні типи запитань, зауваження, схвалення тощо. Можливість для дітей ставити запитання протягом спілкування в ході заняття, висловлювати свою думку,ділитися власним досвідом ,виявляти власну ініціативу, кмітливість тощо

 • Виконавські дані. Знання предмета. Емоційність викладу матеріалу. Голос (сила, тембр, темп). Дикція. Ораторське мистецтво. Культура мовлення. Зовнішній вигляд вихователя. Уміння встановлювати контакт з «дитячою» аудиторією. Ставлення «вихователя» до «дітей». Ставлення «дітей» до «вихователя».

 • Результативність заняття (фрагменту). Інформаційна цінність. Досягнення поставлених цілей. Виховний і розвивальний потенціал.

ІV. Модульний контроль знань.Рекомендована література

Основна література

 1. Алла Богуш А. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах. Підручник. 2-ге видання, доповнене і перероблене / Алла Богуш. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 440 с.

 2. Цікаві зустрічі малят з українською мовою. Розробки занять з розвитку українського мовлення дітей старшого дошкільного віку./ Укл. Хорошківська О.Н., Кудикіна Н.В. – К.: Учбові посібники, 1993.

Додаткова література

 1. Державна національна програма "Освіта": Україна ХХ століття – К.: Радуга, 1994.

 2. Мындыкану В.М. Педагогическая техника и мастерст­во учителя. – Кишинев: Штиинца, 1991.

 3. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвине­ної особистості / Вибрані твори: В 5 т. – Т. 1. – К.: Рад. шк., 1976.

 4. Курлянд З.Н. Педагогические способности и профессиональная устойчивость. – Одесса, 1992.

 5. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М.: Высш. шк., 1990.Лабораторне заняття 4.

Тема. Планування роботи з розвитку українського мовлення в дошкільному навчальному закладі (2 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

1.Планування роботи з розвитку українського мовлення у дошкільному навчальному закладі.

2. Специфіка планування роботи з розвитку українського мовлення в ході занять.

ІІ. Самостійне складання перспективного тематичного планування художніх творів та занять у старшій групі на прикладі двох тем.

ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

ІV. Захист навчального проекту.

Рекомендована література

Основна література

1. Алла Богуш А. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах. Підручник. 2-ге видання, доповнене і перероблене / Алла Богуш. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2008. – 440 с.

2. Цікаві зустрічі малят з українською мовою. Розробки занять з розвитку українського мовлення дітей старшого дошкільного віку./ Укл. Хорошківська О.Н., Кудикіна Н.В. – К.: Учбові посібники, 1993.Додаткова література

3.Українські народні казки / Упорядник О.С. Качалова. – К.: Веселка, 1989. – 412 с.

4.Українська байка / Худ. – оформлювач А.С. Ленчик. – Харків: Фоліо, 2008. – 317 с. 5.Бєлєнька Г.В., Конюхова Т.С . «Казки про природу. Чарівний промінь.» Для дітей дошкільного віку. Навчальний посібник. / Г.В. Бєлєнька, Т.С. Конюхова. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 472 с.
Каталог: images -> stories -> Departaments -> idpmo -> DOCUMENTS
stories -> Оцесу в школі та внз збірник наукових праць випуск 1 (11) Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка Рівне 2014
stories -> Програма Краєзнавчих читань Читання відбудуться в Херсонському краєзнавчому музеї
stories -> Управління культури І туризму, національностей та релігій облдержадміністрації
stories -> Студентських наукових праць
DOCUMENTS -> 1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи
DOCUMENTS -> Лекція 3 Тема лекції: "Методи педагогічної діагностики" План
DOCUMENTS -> Методичні рекомендації з курсу "Література для дітей дошкільного віку з методикою" для напряму підготовки 010101 «Дошкільна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Семінар Тема. Лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови (2 год.) iconМета курсу – формування професійної компетентності, забезпечення фахової підготовки майбутніх педагогів до здійснення професійно-мовленнєвої діяльності в умовах навчання дітей другої української мови. Завдання курсу
Програма для студентів 3 курсу спеціальності 010101 дошкільна освіта з навчальної дисципліни: Методика навчання української мови...
Семінар Тема. Лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови (2 год.) iconІсторія української журналістики
На курсі в семестрі викладається в обсязі кредитів, з них аудиторних занять 72 годин, в тому числі лекцій 14 год., практичних 16...
Семінар Тема. Лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови (2 год.) iconРобоча програма навчальної дисципліни дитяча література з основами культури І техніки мовлення
Циклова комісія викладачів української мови, методики навчання та дитячої літератури
Семінар Тема. Лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови (2 год.) iconКараман Ольга Володимирівна, професор кафедри української мови, кандидат педагогічних наук; Удовиченко Лариса Миколаївна, доцент кафедри української літератури І компаративістики, кандидат педагогічних наук робоча програма
Робоча програма з «Методики профільного навчання української мови І літератури» для студентів за освітньою програмою: Українська...
Семінар Тема. Лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови (2 год.) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Усього — год. На тиждень — год Текстуальне вивчення творів — 59 год Повторення й узагальнення — год Література рідного краю — год...
Семінар Тема. Лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови (2 год.) iconТема Теоретичні основи методики ознайомлення дітей з природою
Предмет, завдання та методи методики ознайомлення з природою як наукової дисципліни
Семінар Тема. Лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови (2 год.) iconПрограма нормативної навчальної дисципліни «культура наукової української мови» підготовки
Розробник програми: Попова Ольга Іванівна, к п н., доцент кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін
Семінар Тема. Лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови (2 год.) iconКлас Усього – 70 год. На тиждень – год. Текстуальне вивчення – 62 год. Розвиток мовлення – год. Позакласне читання – год. Резервний час – 2 год
Українська література ХХ ст як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець І влада, свобода творчості....
Семінар Тема. Лінгвістичні засади методики навчання дітей української мови (2 год.) iconПрограма з української літератури та методики її навчання для вступних випробуваньБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка