Шаблон План навчального проектуСкачати 233.4 Kb.
Дата конвертації16.03.2018
Розмір233.4 Kb.

Intel® навчання для майбутнього

Шаблон

План навчального проекту


Примітка: Набирайте текст в полі для відповіді. Клацніть мишею на тексті-інструкції і починайте набирати свій текст

Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Федонюк Любов Сергіївна

kohannyayaksylaivolya.blogspot.comМісце роботи / Назва навчального закладу:Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського Факультет філології і журналістики ім. М. СтельмахаМісце проживання автора проекту:м. Вінниця

Відомості про тренінг:

Прізвище, ім’я та по-батькові тренера (тренерів):

Чехместрук Ірина Віталіївна

Місце проведення тренінгу:

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського

Дати проведення тренінгу:

12.04. 2017. - 24.05.2017


Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту?

 Так НіОпис проекту

Назва проекту:

Кохання як сила і воля до життя“

Основні питання:

Ключове питання:

"Чи зможе кохання побороти ненависть"

Тематичні питання:

1. Що мовлення може розказати про людину?

2. Світ духів - міф чи реальність?

3. Чи змінюється кохання залежно від часу і країни?


Змістові питання:

1.1. Чому М. Коцюбинського називали сонцепоклонником?

1.2. Назвати періоди творчості М. Коцюбинського.

1.3. З ким з відомих людей товаришував М. Коцюбинський?

1.4. Що таке діалект? Назвіть різновиди діалектів.

1. 5. У яких сферах людського життя використовуються діалекти у творі?

2.1. Імпресіонізм – це…

2.2. Які письменники працювали з таким напрямом як імпресіонізм?

2.3. Назвати міфічних істот, які зустрічаються у повісті.

2.4. У яких духів вірили гуцули?

2.5.Яке значення відігравали природні стихії у житті горян?

3.1. Коли було написано «Ромео і Джульєтту»? «Тіні забутих предків?»

3.2. Назвати жанри обох творів.

3.3. Хто екранізував «Тіні забутих предків»?

3.4. Скільки існує фільмів знятих за твором Шекспіра «Ромео і Джульєтта»

3.5. Що сказали про кохання І. Франко, Леся Українка, В. Сосюра, Л. Костенко, М. Рильський?


Стислий опис:

Навчальний проект з української літератури для 10 класу за повістю Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків" ґрунтується на програмі з української літератури рівня стандарту. За змістом проект пов'язаний з такими предметами як українська мова та література, світова література, українознавство, інформатика. Основна ідея проекту полягає у розвитку в учнів навичок мислення високого рівня за Блумом, а саме: навчити учнів збирати інформацію, аналізувати та класифікувати її, висувати гіпотези та ідеї, обговорювати результати досліджень.

Мета проекту - ознайомити учнів десятого класу з життєвою позицією та поглядами Михайла Коцюбинського. Навчити десятикласників детально аналізувати твори, визначати жанрові особливості, проблеми, ознайомитись з історією написання повісті; розвиток особистісно-цілісного ставлення до літератури, мистецтва загалом; виховання потреби в художньо-творчій самореалізаці та духовному самовдосконаленні; формування потреби у сприйнятті літературного слова, виховання естетичного смаку учнів, розуміння цінності культури свого народу та його ментальності. Ставиться також завдання розвитку літературного смаку, відчуття художнього слова, мистецького сприйняття; виховування стриманості, дружності взаємовідносин, порядності в міжособистісних стосунках. Навчити учнів збирати інформацію, аналізувати та класифікувати, висувати гіпотези, висловлювати та аргументувати свою думку, обговорювати результати досліджень, робити висновки, вміти продемонструвати свою роботу, дати оцінку проекту, ідентифікувати результати.
Робота над проектом має чотири етапи, кожен з яких переслідує триєдину мету: навчальну, розвивальну, виховну.

І етап. Ознайомлення з біографічними відомостями письменника; читання повісті "Тіні забутих предків"

ІІ етап. Ознайомлення з питаннями проекту та вчительською презентацією.

ІІІ етап. Поділ учнів на групи; опрацювання друкованих та електронних джерел. Учні діляться на три групи.
І група

Досліджують життєвий та творчий шлях письменника, поділяють творчість на тематичні періоди; визначають особливості мовлення героїв твору «Тіні забутих предків». Як результат учні мають зробити буклет-словничок діалектизмів за твором (тип словника енциклопедичний).


ІІ група

Дати визначення імпресіонізму як жанру; порівняти імпресіонізм в українській та світовій літературах; міфологічна основа повісті "Тіні забутих предків", аналізувати давні вірування гуцулів. Як результат учні мають зробити мультимедійну презентацію.


ІІІ група
Порівняти твори "Тіні забутих предків" М. Коцюбинського та "Ромео і Джульєта" В. Шекспіра (рік написання, жанр, історія написання, тема, ідея, проблематика); спільні ознаки та відмінності у творах показати за допомогою порівняльної таблиці; Провести опитування серед однолітків на тему «Що таке кохання?», відповісти на це ж питання висловами відомих письменників. Як результат своєї роботи учні мають розробити веб-сайт.
IVетап. Представлення учнями результатів роботи на звітній конференції, на яку запрошено вчителів-предметників української мови і літератури.

Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

 Основи економіки

 Українська мова і література

 Зарубіжна література

 Музика, образотворче мистецтво

 Інформатика

 Всесвітня історія

 Іноземна мова


 Людина і суспільство/Основи філософії

 Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

 Фізика, астрономія

 Математика

 Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

 Біологія Географія

 Хімія


 Історія України

 Основи правознавства

 Трудове навчання

 Інше:      

 Інше:      

 інше:      Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект

 1–4

 5-7


 Інше:      

 8-9

 10-11


 Інше:      
Державні освітні стандарти та навчальні програми:

Освітня галузь «Українська література» 10 клас

Тема: Михайло Коцюбинський «Тіні забутих предків


Учень

Знає:

 • зміст повісті “Тіні забутих предків”.

Вміє:

 • пояснювати образи і символи твору, аналізувати образи Марічки та Івана, розкрити пантеїзм світобачення героїв, виражений через побут, звичаї, обряди, почуття, мораль.

 • показати протиставлення реалій життя внутрішньому світові душевно багатих натур.

 • Пояснити роль образу природи у творі.

 • Схарактеризувати мовний колорит повісті.

Усвідомлює:

 • гуманізм як основу світоглядних переконань розвиненої особистості, оптимізму і життєствердження як важливих духовних цінностей буття людини.

 • красу природи, її благотворного впливу на людину.

 • Співчуття, співпереживання як важливі риси гуманістичних поглядів людини.

 • красу глибокого почуття і деспотизм антигуманних звичаїв. Краса природи мальовничого куточка України – гуцульського краю. Краса і поезія глибокого почуття кохання.

Освітня галузь «Зарубіжна література» 8 клас

Тема Вільяям Шекспір «Ромео і Джульєтта»

Учень (учениця):

знає

- хронологічні межі Відродження,

- особливості світоглядного перевороту того часу, історичний і культурний контекст,

- роль античності в розвитку літератури;розкриває

- загальнолюдський зміст вічних образів ренесансних творів (Ромео і Джульєтта)виявляє

- жанрові особливості твору («Ромео і Джульєтта»)

- в них морально-філософські проблеми,- засоби художньої виразності;

називає

- відомих українських перекладачів творів доби Відродження;
Освітня галузь «Інформатика» 9 клас

Тема:Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті

Учень

пояснює:

 • призначення мережі Інтернет;

 • поняття URL-адреси, IP-адреси, та доменного імені;

 • правила адресації ресурсів в Інтернеті;

 • призначення найпоширеніших служб Інтернету: веб-сервісу, електронної пошти, телеконференцій, файлового сервісу, віддаленого керування комп’ютером, інтерактивного спілкування, IP-телефонії;

 • призначення основних протоколів Інтернету;

 • поняття гіпертекстового документу й гіперпосилання;

 • поняття веб-сторінки та веб-сайту;

 • поняття всесвітньої павутини;

 • функції інтернет-провайдера;

наводить приклади:

 1. URL-адрес і доменних імен;

описує:

 • способи підключення до Інтернету за допомогою віддаленого доступу та через комп’ютер-шлюз локальної мережі;

використовує:

 • браузер для навігації Інтернетом;

 • веб-каталоги і пошукові системи для знаходження інформації в Інтернеті;

вміє:

 • відкривати у вікні браузера веб-сторінку із заданою адресою;

 • вибирати систему кодування для перегляду веб-сторінок;

 • створювати та редагувати список сайтів, обраних для швидкого перегляду;

 • зберігати веб-сторінки на локальному комп’ютері;

 • знаходити в Інтернеті інформацію на задану тему;

обирати стратегію пошуку інформації в Інтернеті.
Освітня галузь «Інформатика» 9 клас

Тема:Основи роботи з текстовою інформацією

Учень:

називає:

 • формати файлів, що обробляються текстовим процесором;

пояснює:

 • призначення й можливості систем обробки текстів;

 • призначення основних меню, панелей інструментів, лінійок та смуг прокрутки у вікні текстового процесора;

використовує:

 • довідкову систему текстового процесора;

 • засоби пошуку й автоматичної заміни тексту;

 • засоби перевірки правопису;

класифікує:

 • системи обробки текстів;

вміє:

 • створювати, відкривати й зберігати документи в середовищі текстового процесора;

 • форматувати шрифти і абзаци;

 • виділяти суцільні та несуцільні текстові фрагменти;

 • копіювати й переміщувати фрагменти тексту з використанням та без використання буфера обміну, в межах одного або між різними документами;

 • знаходити й замінювати фрагменти тексту в автоматичному режимі;

перевіряти правопис текстових документів та виправляти помилки в автоматизованому режимі.
Освітня галузь «Інформатика» 10 клас

Тема: Навчання в Інтернеті

Учень

описує:

 • інтерфейс і принципи роботи з електронними посібниками, інтерактивними навчальними курсами або іншими програмними засобами навчання профільного предмета;

 • технологію перекладу текстів за допомогою електронних словників і програм-перекладачів;

наводить приклади:

 • веб-ресурсів для дистанційного навчання;

 • веб-енциклопедій

вміє:

 • застосовувати програмні засоби для поглиблення знань з профільного предмету;

 • використовувати веб-енциклопедії для здобуття необхідних даних;

 • перекладати тексти з іноземної мови за допомогою електронних словників і програм-перекладачів;

навчатися іноземної мови за допомогою інтерактивних або мультимедійних курсів.
Освітня галузь «Інформатика» 10 клас

Тема: Текстовий процесор

Учень:

пояснює:

 • правила стильового оформлення документів різних типів;

 • поняття шаблону документа;

використовує:

 • різні режими перегляду документа;

 • майстер створення документів;

 • стилі символів та абзаців для форматування тексту й визначення схеми документа;

 • шаблони документів;

 • інструменти для креслення й настроювання властивостей таблиць у текстовому документі;

 • схему документа для перегляду його змісту та навігації ним;

вміє:

 • створювати нумеровані й марковані списки;

 • імпортувати зображення в текстовий документ;

 • створювати в текстовому документі таблиці довільного рівня складності;

 • вставляти в документ зображення та настроювати їхні властивості;

 • настроювати параметри сторінок та створювати колонтитули;

 • створювати зміст документа в автоматичному режимі;

 • роздруковувати документ на принтері.


Освітня галузь «Інформатика» 10 клас

Тема: Комп’ютерні презентації та публікації. Створення й показ слайдових презентацій

Учень

пояснює:

 1. поняття та призначення комп’ютерних презентацій;

 2. правила вибору стильового оформлення слайдів презентації;

 3. принципи дизайну слайдів презентації;

порівнює:

 1. властивості слайдових та потокових презентацій;

описує:

 1. призначення й можливості програмних засобів, призначених для створення презентацій;

 2. спосіб застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах;

 3. способи показу презентацій у різних програмних середовищах;

вміє:

 1. створювати презентацію за допомогою майстра, з шаблону, на базі іншої презентації та з пустих слайдів;

 2. розробляти структуру презентації;

 3. добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів;

 4. додавати до слайдів текст і зображення та настроювати їх параметри;

 5. додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти;

 6. настроювати анімаційні ефекти змінення слайдів;

зберігати презентацію в різних форматах і відтворювати її як у середовищі програми розробки презентацій, так і за допомогою інших засобів.
Освітня галузь «Інформатика» 10 клас

Тема: Основи створення комп’ютерних публікацій

Учень

пояснює:

 • поняття комп’ютерної публікації;

 • поняття шаблону публікації та її структури;

 • особливості роботи з графічними об’єктами під час створення публікацій

наводить приклади:

 • публікацій різного типу;

 • основних складових публікації;

 • програмних засобів створення комп’ютерних публікацій;

вміє:

 • створювати публікацію на основі шаблону;

 • виконувати основні операції над об’єктами в середовищі підготовки комп’ютерних публікацій;

 • створювати зв’язки між об’єктами публікації;

 • зберігати публікації на зовнішніх носіях даних;

роздруковувати публікації.
Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Діяльність учнів:

Детально аналізують повість «Тіні забутих предків», знайомляться з життєписом та творчістю Михайла Коцюбинського, визначають проблеми які порушено у творі; навчаються відносити твір до певного жанру і напряму, ознайомлюються з історією написання повісті;

Під час роботи над проектом діти мають знайти відповідь на питання : "Чи зможе кохання побороти ненависть"

Учні ознайомлюються з питаннями проекту, звертають особливу увагу на тематичні та змістові питання. З особливою увагою учасники кожної групи ознайомлюються плакатом , в якому вказано тему проекту, твір, на основі якого розробляється проект, групи , які працюють над проектом та результати, які ви маєте досягти під час роботи в групі.

Перед тим, як працювати над питаннями проекту, учасники групи опрацьовують друковані та електронні джерела відповідно до теми. Після розподілу на групи учасники виконують завдання, визначені в рамках проекту.І група «Дослідники»

Досліджують життєвий та творчий шлях письменника, поділяють творчість на тематичні періоди; визначають особливості мовлення героїв твору «Тіні забутих предків». Як результат учні мають зробити буклет-словничок діалектизмів за твором (тип словника енциклопедичний).ІІ група «Теоретики»

Дати визначення імпресіонізму як жанру; порівняти імпресіонізм в українській та світовій літературах; міфологічна основа повісті "Тіні забутих предків", аналізувати давні вірування гуцулів. Як результат учні мають зробити мультимедійну презентацію.
ІІІ група «Практики»
Порівняти твори "Тіні забутих предків" М. Коцюбинського та "Ромео і Джульєта" В. Шекспіра (рік написання, жанр, історія написання, тема, ідея, проблематика); спільні ознаки та відмінності у творах показати за допомогою порівняльної таблиці; Провести опитування серед однолітків на тему «Що таке кохання?», відповісти на це ж питання висловами відомих письменників. Як результат своєї роботи учні мають розробити веб-сайт.
Група «Дослідники» . Члени цієї групи досліджують таке проблемне питання : Що мовлення може розказати про людину?

 1. Аналізують знайдену інформацію про Михайла Коцюбинського

 2. Поділяють творчий шлях на періоди.

 3. Опрацьовують спогади різних видатних людей про письменника.

 4. Шукають цікаву інформацію про діалектизми в українській мові та літературі.

 5. Визначають особливості мовлення гуцулів у творі «Тіні забутих предків»

 6. Знайдені діалекти формують за сферами вживання

 7. Як результат своєї роботи учні мають презентувати словничок діалектизмів.

Група «Теоретики»

Члени цієї групи досліджують таке проблемне питання : Світ духів - міф чи реальність?

1. Дають визначення імпресіонізму як жанру в літературі.

2. Порівнюють представників імпресіонізму в українській і світовій літературах.

3. Досліджують історію написання повісті «Тіні забутих предків»

4. Визначають міфологічну основу твору.

5.Аналізують давні вірування гуцулів.

6. Характеризують міфічних істот, природні явища та героїв повісті, які мають магічні сили.

7. Як результат учні мають зробити мультимедійну презентацію.

Група «Практики»

Члени цієї групи досліджують таке проблемне питання: Чи змінюється кохання залежно від часу і країни?

1. Шукають історію написання трагедії Шекспіра «Ромео і Джульєтта».

2. Порівнюють трагедію і повість за такими критеріями : рік написання, жанр, історія написання, тема, ідея, проблематика.

3. Створюють порівняльну таблицю цих творів.

4. Проводять опитування серед однолітків на тему: «Що таке кохання»

5. Шукають вислови відомих людей про кохання.

6. Як результат своєї роботи учні мають розробити веб-сайт.Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

4 тижні

Вхідні знання та навички:

Учні повинні вміти спілкуватися, слухати думки один одного і співпрацювати у групах, мати попередній досвід роботи з різними графічними можливостями роботи у програмі Word та навички самостійної роботи з першоджерелами в мережі Інтернет, мати попередній досвід роботи щодо створення мультимедійних презентацій та Вeб – сайтів.

Учні повинні вміти розповісти про письменника, назвати найвідоміші твори; визначити жанр драматичного твору, виділити найголовніші проблеми і прокоментувати їх, схарактеризувати образи-персонажі, засоби їхнього зображення; порівнювати образи дійових осіб, пояснювати авторську позицію; виокремлювати засоби комічного у творі, пояснювати їхню роль; висловлювати власну думку щодо досліджуваної проблеми. Вміти чітко, логічно висловлювати власну думку. Знаходити найголовніше в тексті.Матеріали та ресурси:

Обладнання (відмітити необхідні прилади):
 Фотоапарат

 Принтер

 Цифровий фотоапарат

 Програвач DVD-дисків

 Засоби для зв’язку з Інтернетом


 Лазерний диск

 Відеокамера

 Проектор

 Сканер


 Телевізор

 Комп’ютер(и)

 Відеомагнітофон

 Обладнання для проведення відеоконференцій

 Інше:      Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

 Бази даних

 Табличний процесор

 Видавничі системи

 Програми для підтримки роботи з електронною поштою

 Енциклопедія на компакт-диску


 Програми опрацювання зображень

 Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

 Програми для створення мультимедійних презентацій


 Програми для створення веб-сайтів

 Текстовий редактор

 Програми для створення публікацій

 Архіватори

 Інше:     

Друковані матеріали:

1.Українська література: Хрестоматія. 10 клас (Упор. О.М. Авраменка). - К.: Грамота, 2010. - 328 с.

2. Українська література: підручник для 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів./ Авраменко О. М., Пахаренко В. - К.: Освіта 2005. - 280 с.

3. Українська література: підручник для 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів/ Міщенко О.- К.: Грамота, 2010. - 480 с.

4.Подолинний, А.  Подільське сонце  Михайла Коцюбинського [Текст] / Анатолій Подолинний // Вінницький край. - 2014. - № 3. - С. 102-106. 5. Хахула, О."Весь світ був як казка, повна чудес.". М Коцюбинський. "Тіні забутих предків". Уславлення світлого, здорового життя і праці гуцулів, які перебувають у гармонії з природою. Історія створення повісті [Текст] : система уроків за творчістю М. Коцюбинського : українська література : 10 клас / Оксана Хахула // Українська мова і література в школах України. - 2014. - № 12. - С. 44-47.

6.  Тимченко, Ю. О. Порівняння в художній мові Михайла Коцюбинського [Текст] : засідання шкільного гуртка мови : 10 клас / Ю. О. Тимченко // Вивчаємо українську мову та літературу. Позакласна робота. - 2014. - № 11. - С. 36-39
7. Куцевол, Ольга Подільськими стежками дитинства сонцепоклонника (вивчення життя і творчості Михайла Коцюбинського) [Текст] / Ольга Куцевол // Українська мова і література в школі. - 2014. - № 7. - С. 47-52.
8. Василенко, В. Із вінницьких сторінок сонцепоклонника : до 148 річниці з дня народження Михайла Коцюбинського [Текст] / В. Василенко // Педагог. - 2012. - Жовтень (Спецвипуск). - С. 7.

9. Матюшкіна, Т. У ритмі життя природи: "імпресіоністичні ефекти" в зображенні світу природи Михайлом Коцюбинським та Кнутом Гамсуном : матеріали до уроків поглибленого вивчення [Текст] / Т. Матюшкіна // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2010. - № 5. - С. 45-51
10. Хахула, О. Михайло Коцюбинський - чарівник українського слова. Життя і творчість. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму [Текст] : система уроків за творчістю Михайла Коцюбинського : урок 1 : українська література : 10 клас / Оксана Хахула // Українська мова і література в школах України. - 2014. - № 10. - С. 33-37

3. Дяченко, С. Михайло Коцюбинський "Тіні забутих предків" [Текст] : специфіка вивчення творчості письменника у старшій школі : [2 уроки] / Світлана Дяченко, Марія Музика // Українська мова та література. - 2015. - Лютий (№ 4). - С. 39-43.

4. Васянович, О. О. Сучасні метеорологічні знання та вірування гуцулів / О. О. Васянович // Народна творчість та етнологія. - 2013. - № 6. - С. 13-26

5. Хахула, О. "Весь світ був як казка, повна чудес.". М Коцюбинський. "Тіні забутих предків". Уславлення світлого, здорового життя і праці гуцулів, які перебувають у гармонії з природою. Історія створення повісті [Текст] : система уроків за творчістю М. Коцюбинського : українська література : 10 клас / Оксана Хахула // Українська мова і література в школах України. - 2014. - № 12. - С. 44-47.

6. Кордонська, А. В.
 Єдність людини і природи : за повістю Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків" : урок [Текст] / А. В. Кордонська // Все для вчителя. - 2011. - Грудень (№ 34-36). - С. 85-89.Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Портрети, аудіо та відео метеріали

Ресурси Інтернету:

http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kotsyubinskij-mikhajlo/2266-mikhajlo-kotsyubinskij-tini-zabutikh-predkiv-analiz
http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kotsyubinskij-mikhajlo/2266-mikhajlo-kotsyubinskij-tini-zabutikh-predkiv-analiz
http://md-eksperiment.org/post/20151208-biografiya-mihajla-kocyubinskogo
https://www.youtube.com/watch?v=cREQ9j6fEXI
http://www.linguistika.com.ua/kotsyubinskii/pov-st-m-m-kotsyubinskogo-t-n-zabutikh-predk-v-duma-pro-dobro-zlo-lyubov-nenavistІнше:

На уроці переглянути фільм «Тіні забутих предків», піти до музею ім. М. Коцюбинського

Диференціація навчання:

Обдаровані учні:

Більш поглиблене дослідження теми, поширений пошук додаткової інформації в бібліотеках, забезпечення учнів необхідними матеріалами, перевірка на грамотність матеріалів, що входитимуть до презентацій, публікацій та веб-сайту.Оцінювання знань та вмінь учнів:

Для зручнішого оцінювання учнів розроблено кілька форм оцінювання : оцінювання кінцевих творчих робіт учнів, оцінювання презентацій, оцінювання публікацій, оцінювання web – сайтів. Основна увага звертається змістовність, грамотність, оформлення, кольорова гама, вміст матеріалу , наявність ілюстрацій, назв, вказівок, висловлення думок та їх аргументованість.


Ключові слова:

Михайло Коцюбинський, «Тіні забутих предків», повість –притча, імпресіонізм, історія написання, міфічні істоти, діалектизми, вірування гуцулів, В. Шекспір.©2007 Intel. Всі права захищені
Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Шаблон План навчального проекту iconПлан навчального проекту

Шаблон План навчального проекту iconПлан навчального проекту

Шаблон План навчального проекту iconПлан навчального проекту
Примітка: Набирайте текст в полі для відповіді. Клацніть мишею на тексті-інструкції І починайте набирати свій текст
Шаблон План навчального проекту iconПлан навчального проекту
Примітка: Набирайте текст в полі для відповіді. Клацніть мишею на тексті-інструкції І починайте набирати свій текст
Шаблон План навчального проекту iconОпис навчального проекту Назва проекту:«Діти Великої вітчизняної війни»
В наш час досить модно І перспективно займатися проектною діяльністю. Проект – це розвивальний метод навчання дітей історії
Шаблон План навчального проекту iconДовідка щодо організації діяльності базового загальноосвітнього навчального закладу з впровадження превентивного проекту «Захисти себе від віл»
Повна назва загальноосвітнього навчального закладу Підвисоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім Т. Г. Шевченка
Шаблон План навчального проекту iconТема проекту: «Славетні Українці» Мета проекту
Тип проекту: інформаційно-пошуковий, моно предметний, колективний (груповий), короткочасний
Шаблон План навчального проекту iconУрок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
На сьогоднішньому уроці ми завершимо роботу над довготривалим проектом І дамо відповідь на запитання, яке зацікавило наш клас ще...
Шаблон План навчального проекту iconАктуальність проекту
Зразком використання проектної методики в процесі навчання іноземній мові може послужити план бінарного відкритого заняття, яке було...
Шаблон План навчального проекту iconПлан роботи бібліотеки Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
Робота спрямовувалася на створення І постійне оновлення власних електронних баз даних для вдосконалення якості інформаційного забезпечення...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка