Шістнадцяті джерелознавчі читання архівна наука І освіта в незалежній УкраїніСкачати 151,73 Kb.
Дата конвертації22.07.2017
Розмір151,73 Kb.
ТипПрограма


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КАФЕДРА АРХІВОЗНАВСТВА

ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ

АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
СПІЛКА АРХІВІСТІВ УКРАЇНИ

ШІСТНАДЦЯТІ ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ


Архівна наука і освіта

в незалежній Україні

КИЇВ 2015


Порядок роботи

24 листопада 2015 р.
12.00 – 12.30 – Реєстрація учасників

Відкриття читань

12.30 – 14.00 – Пленарне засідання

14.00 – 14.40 – Перерва. Відвідування Музею історії Київського університету

14.40 – 17.40 – Секційні засідання

17.40 – 18.00 – Підсумкове засідання

Закриття читань


Регламент роботи
Наукова доповідь – 15 хв.

Наукове повідомлення – 10 хв.

Виступ у дискусії – до 5 хв.

ПРОГРАМА ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

ВІДКРИТТЯ ЧИТАНЬПатриляк І. К., доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ДОПОВІДІЩербак М.Г. (д.і.н., проф., завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Маковська Н.В. (к.і.н., доц., директор ЦДАВО України) Розвиток архівної освіти в незалежній Україні (Київ)
Калакура Я.С. (д.і.н., проф. кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Пострадянське архівознавство в Україні: тенденції розвитку (Київ)
Гаранін О.Я. (к.і.н., директор УНДІАСД) Розвиток архівної науки в Україні в роки незалежності (Київ)
Палієнко М.Г. (д.і.н., професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Архівіст ХІХ ст. – історик-ерудит чи інформаційний менеджер: виклик професії (Київ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
Секція 1
Історія та історіографія
Машевський О.П. (д.і.н., проф., завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Проблема проток Босфора та Дарданелл (ХІХ ст. – 1918 р.) у дослідженнях європейських та американських істориків (Київ)

Коцур А.П. (д.і.н., проф., завідувач кафедри української історії та етнополітики Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Історія Посулля ХVІІ – початку ХХІ ст. у наукових студіях краєзнавця П.М. Коцура (Київ)

Горбань Т.Ю. (д.політ.н., проф. кафедри української історії та етнополітики Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Українське національне самовизначення: початки історіографічного осмислення (Київ)Зубко А.М. (к.і.н., доц. кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Монети Риму (Київ)

Іваницька Л.В. (к.і.н., доц. кафедри історії мистецтв Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Скульптуромалярство Олександра Архипенка як прояв внутрішнього стану душі митця (Київ)

Кругляков В.Є. (к.і.н., доц. кафедри історії мистецтв Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Галеристика в Україні: до історіографії проблеми (Київ)

Коцур Г.Г. (к.і.н., доц. кафедри історії для гуманітарних факультетів Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Переосмислення методологічних засад історіографічних репрезентацій постаті кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського (Київ)

Сухобокова О.О. (к.і.н., доц. кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Американські українці в Другій світовій війні: історіографія проблеми (Київ)

Стромович Т.А. (завідувачка міжкафедральною лабораторією з розвитку культури України) Десятиріччя суперечливих тенденцій у розвитку української культури (80-90-ті рр. XX ст.) (Київ)

Калінічева Г.І. (к.і.н., доц., завідувач відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства) Науковий дискурс щодо напрямів і змісту модернізації вищої освіти України (Київ)

Патик В.В. (к.і.н., ст. науковий співробітник відділу архівознавства УНДІАСД) Архівне описування документів: історіографія питання (Київ)

Хомич І.М. (к.і.н., юридична фірма «Ілляшев та Партнери») Актуальні питання історико-правового розвитку архівної справи в Україні в сучасній історіографії (Київ)

Загорулько Р.О. (к.і.н., пров. н.с. відділу довідкового апарату та обліку документів ЦДАМЛМ України) Газети Києва 1905-1914 рр. про українську мову (Київ)

Лєбєдєва Ю.О. (к.і.н., ст. наук. співробітник відділу філософії та геополітики Науково-дослідного інституту українознавства) Україно-московський договір 1654 р. : історіографічний нарис (Київ)

Розовик О.Д. (к.і.н., викладач кафедри україністики Національний медичний університет імені О.О.Богомольця) До питання визначення хронологічних меж Голодомору 1932-1933 рр. в УСРР (Київ)

Чередниченко А.М. (к.і.н., провідник науковий співробітник Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник) Всеукраїнське музейне містечко: антропологічний вимір (Київ)

Антонюк Т.Д. (к.і.н., доцент) Міжнародне співробітництво вищих навчальних закладів в умовах незалежності України (1991 – 2012 рр.): історіографія та джерела (Київ)

Музичко О.Є. (к.і.н., доц. кафедри історії України історичного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова) Питання історії, історіографії та джерелознавства на сторінках «Записок императорского Новороссийского университета» (Одеса)

Сохацька О.А. (к.пед.н., доц. кафедри культурології та менеджменту соціокультурної діяльності Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки) Культура і освіта: світоглядні аспекти (Луцьк)

Шеліхова В.В. (к.і.н., вчитель комунальної установи «Олександрівська гімназія Сумської міської ради Сумської області») Особливості розвитку селянських господарств в Україні у другій половині XIX ст. (Суми)

Кулініч М.Ю. (ст. науковий співробітник Національний музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків) Заходи органів державної влади України з поповнення Національного архівного фонду документами архівної україніки (Київ)

Маренець Л.В. (заступник директора Державного архіву Кіровоградської області, головний зберігач фондів) Майновий статус викладачів дореволюційних середніх навчальних закладів на прикладі Єлисаветградського реального земського училища (Кіровоград)

Бабенко О.А. (керівник Комунальної установи «Кіровоградське обласне відділення пошуково-видавничого агентства «Книга пам’яті України») Фабрикація звинувачення у шпигунстві як один з інструментів етноциду в СРСР (Кіровоград)

Мехеда Н.Г. (аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Місце і динаміка досліджень голодомору 1932-1933 рр. в історіографічному процесі 90-х рр. XX – першого десятиріччя XXI ст. (Київ)

Рудюк А.В. (аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Геральдична тематика на шпальтах часопису «Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики» (Київ)

Арасланова С.М. (аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Розвиток історичної науки в Університеті Св. Володимира (кін. ХІХ ст.) (Київ)

Брайлян Є.С. (аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Радянська історіографія британської колоніальної політики в Карибському басейні в 1931 – 1983 рр. (Київ)

Грицик Л.Ю. (аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Соціально-політична складова руху студентства Російської імперії в історіографії др. пол. ХІХ – 80-х рр. ХХ ст. (Київ)

Журавльов Я.О. (аспірант Інституту історії України НАН України) Огляд тематики звернень громадян до ЦК КП України періоду «застою» (Київ)

Саррий Т.О. (аспірантка ДЗ «Луганський національний університеті імені Тараса Шевченка») Данило Мордовець: початковий період діяльності (дитинство, роки навчання та пошуків) (Луганськ)

Калінін І.М. (студент історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Георг фон Фрундсберг: життєвий шлях та військова діяльність (Київ)

Стельмах О.А. (магістрантка історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Екологічні проблеми України XXI ст. (Київ)

Друшляк А.М. (магістрант Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти) Проблема етнізації навчального процесу в земських школах Чернігівської губернії у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.: історіографічний аспект (Суми)

Роденко С.В. (магістрантка Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти) Історіографія вивчення структури та організації діяльності земських закладів освіти Харківської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (Суми)

Підопригора С. М. (магістрант історичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А. C. Макаренка) Політика територіальної експансії США в кінці XIX – на початку XX ст.: історіографічний аспект (Суми)

Яловець І.С. (магістрант історичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А. C. Макаренка) Мемуари учасників власівського руху як джерело з історії Російської визвольної армії (Суми)

Федорченко О.П. (магістранта Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова) Нормативно – правове регулювання духовно - релігійного життя 1918 – 1921 роках в радянській Україні (Київ)

Сорокін А.А. (студент історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Висвітлення діяльності Київської міської та районних в місті Києві Рад народних депутатів доби суверенізації Української РСР в києвознавчих дослідженнях (Київ)

Сучилкін Д.А. (студент історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Побутове життя українського студентства в умовах непу (Київ)

Лиженко А.М. (студентка історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Висвітлення суспільно-політичного та соціально-економічного життя в Україні у газеті «Рада» (Київ)

Двірний А.М. (курсант відділення «політологія» Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Україна і НАТО: перспективи співробітництва (Київ)

Стасюк К.А. (студент Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова) Сучасні проблеми українців Придністров’я (Київ)

Наумович А.В. (студентка Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова) Пам’ятки архітектури доби правління Івана Мазепи (Київ)

Чимирис В.В. (студентка Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова) Українська сорочка-традиційний український оберіг (Київ)
Секція 2

Архівознавство, джерелознавство, документознавство
Казьмирчук Г.Д. (д.і.н., проф., завідувач кафедри історії для гуманітарних факультетів Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Особові справи студентів Університету Св. Володимира – джерело вивчення курсу «Вступ до університетських студій» (Київ)

Казьмирчук М.Г. (д.і.н., доц. кафедри етнології та краєзнавства Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Біографії викладачів Київського державного університету (1933 – 1941 рр.) за архівними джерелами ЦДАВО України (Київ)

Нікітін Ю.О. (д.і.н., доц., в.о. ректора Сумського обласного інституту післядипломної освіти) Газета «Южный край» як джерело з історії повсякденності міського населення Слобожанщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (Суми)

Павленко С.Ф. (к.і.н., доц. кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Місце аудіовізуальних документів у навчальних програмах професійної підготовки архівістів та джерелознавців (Київ)

Мороз І.М. (к.і.н., доц. кафедри історії для гуманітарних факультетів Київський національний університет імені Тараса Шевченка) «Документи Богдана Хмельницького»: реалізація задуму всього життя Івана Крип’якевича (Київ)

Коломієць Н.А. (к.і.н., асистент кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Справа «Київського обласного центру дій» у світлі документів Галузевого державного архіву Служби безпеки України (Київ)

Круглова Л.Б. (к.і.н., директор Музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Листи козацької старшини про умови навчання в Європі у XVIII ст. (Київ)

Майстренко А.А. (к.і.н., провідний наук. співробітник відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності УНДІАСД); Романовський Р.В. (зав. сектору НТІ відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності УНДІАСД) Стан нормативно-правового забезпечення електронного документообігу в Україні (Київ)

Божко О.А. (к.і.н., доц. кафедри історії і політології Національний університет біоресурсів і природокористування) Джерела вивчення історії Любешівщини (XVI – перша половина XVII ст.) (Київ)

Булгаков Ю.В. (к.і.н., наук. співробітник Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України) Документи діячів мистецтва в особовому архіві П. Т. Тронька (Київ)

Булгакова А.В. (пров. архівіст відділу формування НАФ та діловодства Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України) Формування особового фонду Володимира Денисенка українського режисера та сценариста (за матеріалами нових надходжень до ЦДАМЛМ України) (Київ)

Шаповал А.І. (к.і.н., ст. наук. співробітник Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України) Епістолярій В. М. Перетца як джерело дослідження розвитку українознавства в Росії у 20-х рр. ХХ ст. (Київ)

Гінзбург О.П. (член Правління Спілки архівістів України) Документи органів і організацій компартії України у фонді Центрального Комітету КПУ ЦДАГО України: загальна характеристика (Київ)

Кліш А.Б. (к.і.н., доц., в.о. завідувача кафедри стародавньої та середньовічної історії Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) Суспільно-християнський рух у Східній Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: архівна спадщина (Тернопіль)

Потапова О.Б. (к.і.н., доц. кафедри всесвітньої історії та методики навчання суспільних дисциплін Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка) Архівні документи як джерело морально-етичної характеристики православного духовенства України початку XX ст. (Суми) 

Петрович В.В. (к.і.н., доц. кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки); Петрович І.В. (студент історичного факультету Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки) Інформаційна діяльність державних архівів України (Луцьк)

Радченко Н.М. (к.і.н., доц. кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка») Матеріали видань Губернських статистичних комітетів як джерело з історії розвитку кредитно-банківської системи України (1850 – 1917 рр.) (Луганськ)

Бабенко О.О. (директор Державного архіву Кіровоградської області) Документи Державного архіву Кіровоградської області про «дострокове виконання планів» радянського будівництва (Кіровоград)

Білоус В.Б. (к.філол.н., провідний науковий спеціаліст Державний архів Кіровоградської області) Гендерний аспект репресій (за матеріалами архівних слідчих справ кінця 30-40-х - початку 50-х років ХХ сторіччя) (Кіровоград)

Данилевич А.П. (здобувач Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Дослідження народної медицини на сторінках «Щоденника» С.Д. Носа (Київ)

Оліянчук А.М. (аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Періодична преса Полтавської та Чернігівської губерній як джерело з історії козацтва Лівобережжя України в ХІХ ст. (Київ)

Півторак Л.В. (аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Історія заснування архіву Університету св. Володимира (Київ)

Пляшник М.А. (аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Джерелознавство в структурі сучасних спеціальних історичних дисциплін (Київ)

Білошицька Н.П. (аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Фабрично-заводська інспекція Київського округу (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.): мовою документів (Київ)

Торопцева А.І. (аспірантка Інституту історії України НАН України) Становище економіки України на початку ХХ ст. за мемуарами Шарля Дюброя (Київ)

Марченко О.В. (аспірант Інституту історії України НАН України) «Український історичний журнал» як джерело для дослідження розвитку історичної метрології в Україні (Київ)

Дробот М.В. (пошукач кафедри історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова) Спогади та листи німецького військовослужбовця як джерело (Київ)

Апеннікова М.О. (студентка магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Центри підготовки архівістів у Польщі: нові стандарти навчання (Київ) 

Ящук А.В. (студент магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Значення документів місцевих рад депутатів для дослідження радянської міської геральдики 1960 – 1980-х років (на матеріалах Запорізької області) (Київ)

Бондарчук В.С. (студентка магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Джерелознавчий аналіз документів Галузевого державного архіву Служби безпеки України щодо дискредитації Сергія Єфремова по справі «Спілки визволення України» (Київ)

Грегуль Д.В. (студент магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Контент-аналіз Літопису Самовидця (1620-ті – 1654 рр.) (Київ)

Круглов Б.В. (студент магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Листи українського бібліографа С.І. Пономарьова до відомих людей (кінець XIX – початок XX ст.) (Київ)

Ходорко Ю.Ю. (студентка магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Українська національна ідея і релігійні елементи у програмових засадах ОУН – УПА (Київ)

Петровський А.І. (студент магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Щоденник М.Ф. Берлинського як джерело для дослідження історії Університету Св. Володимира (Київ)

Прудивус С.В. (студент магістратури історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Реєстри майна як джерело до реконструкції соціальної символіки гардеробу козацької старшини другої половини XVІІ - середини XVІІІ ст. (Київ)

Лазаренко В.Г. (студент історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Особові справи і нагородні листи як основне джерело для вивчення біографій Героїв Радянського Союзу – вихованців Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (Київ)

Суріна А.Г. (студентка історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) Рунічні написи як історичне джерело (Київ)

Ворон Н.П. (студентка Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова) Видавнича діяльність Українського Історично-Філологічного Товариства у Празі (1923-1945 рр.) (Київ)


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Шістнадцяті джерелознавчі читання архівна наука І освіта в незалежній Україні iconПисьменники ‒ лауреати шевченківської премії
Національна премія України імені Тараса Шевченка – найвища відзнака за твори літератури та мистецтва в незалежній Україні
Шістнадцяті джерелознавчі читання архівна наука І освіта в незалежній Україні iconВсеволод Нестайко — беззаперечний класик сучасної української дитячої та підліткової літератури
Вони видавалися 36 разів багатьма мовами світу, в незалежній Україні 53 видання. Загальний наклад понад млн примірників
Шістнадцяті джерелознавчі читання архівна наука І освіта в незалежній Україні iconВолинь рідний край
Перші вірші Петро Гоця з`явилися ще в студентські роки, але видати книгу у 60-ті роки йому не судилося, хоча були неодноразові спроби....
Шістнадцяті джерелознавчі читання архівна наука І освіта в незалежній Україні iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції педагогічна освіта І наука

Шістнадцяті джерелознавчі читання архівна наука І освіта в незалежній Україні iconНавчальний посібник для студентів гуманітарного факультету, спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
Концепція професійного спрямування (Вступ до фаху) : навчальний посібник для студентів гуманітарного факультету, спеціальності 029...
Шістнадцяті джерелознавчі читання архівна наука І освіта в незалежній Україні iconНаукова та архівна спадщина дмитра чижевського

Шістнадцяті джерелознавчі читання архівна наука І освіта в незалежній Україні iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
Шкільна літературна освіта забезпечує етичне та естетичне виховання учнів, їх прилучення до надбань вітчизняного письменства, розвиток...
Шістнадцяті джерелознавчі читання архівна наука І освіта в незалежній Україні iconМ. П. Драгоманова освіта І наука 2015 Матеріали звітно-наукової конференції студентів 27-30 квітня 2015 року Київ вид-во нпу імені М. П. Драгоманова 2015

Шістнадцяті джерелознавчі читання архівна наука І освіта в незалежній Україні iconПрограма фахового комплексного іспиту для здобуття ступеня магістра
...
Шістнадцяті джерелознавчі читання архівна наука І освіта в незалежній Україні iconНаука — це діяльність в системі суспільного розподілу праці, спрямована на отримання нового знання з метою оптимізації всієї іншої людської діяльності
Наука в її сучасному розумінні виникає поступово. Такі її основи, як суворий логічний стиль викладу, з'являються у Стародавній Греції...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка