Школу робить школою учитель! Художник учиться змішувати фарби І наносити мазки на полотно. Музикант розучує етюди. Журналіст І письменник освоює прийоми письмового мовлення. Справжній учитель теж змішує фарби, розучує етюди, освоює прийомиДата конвертації05.10.2017
Розмір445 b.
#12231
ТипУрок • Школу робить школою учитель! Художник учиться змішувати фарби і наносити мазки на полотно. Музикант розучує етюди. Журналіст і письменник освоює прийоми письмового мовлення. Справжній учитель теж змішує фарби, розучує етюди, освоює прийоми. І тільки інший учитель знає ,скільки праці перероблено, поки ноти, ритми, мелодії не злились в музику уроку!Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури учителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору та ерудиції.

Урок – це дзеркало загальної і педагогічної культури учителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору та ерудиції.

В.СухомлинськийЩо ж таке педагогічна технологія?

 • Що ж таке педагогічна технологія?

 • Термін “технологія” походить від двох грецьких слів : techne – мистецтво, майстерність, та logija – наука.

 • Отже, технологія – це наука про майстерність.«Інновація» походить від лат. іnovatis

 • «Інновація» походить від лат. іnovatis

 • (in - в, novus - новий) , і в перекладі означає “оновлення, новинка, зміни”.

 • Українською мовою «інновація» перекладається саме як"нововведення".Це складова частина методу, дії, які направлені на розв’язання конкретного завдання.

Скажи мені – і я забуду;

 • Скажи мені – і я забуду;

 • Покажи мені – і я запам’ятаю;

 • Дай зробити – і я зрозумію.

 • Китайська притча

МЕТОДИ АКТИВНОГО НАВЧАННЯРольова гра

 • Рольова гра

 • Перехресна дискусія

 • Дискусія-діалог

 • Метод кутків

 • 6 капелюшків

 • АкваріумПрийоми і методи

 • «Мозкова атака(штурм)»

 •  Прогнозування за ключовими словами

 • Кластер

 • Міні-твір за п’ятьма словами

 • Таблиця “Знаю – Хочу дізнатись – Дізнався»

 • РАФТ (Роль, Аудиторія, Форма, Тема)

Коло очікувань від уроку

 • «Я тут, тому що…», «я тут, незважаючи на те, що…».

 • Виконати індивідуальне завдання: виписати на листок А-4 2-3 очікування, прикріпити на дошці. Два добровольці роблять огляд….Прийоми РКМЧП:

 • Подвійні нотаткиОцінювальне вікно

РАФТ Роль Адресат Форма Тема

 • Виберіть для себе Роль і в цій ролі напишіть або зобразіть

 • для когось, тобто для Адресата

 • в будь - якій Формі, наприклад, у формі короткого оповідання

 • на Тему, наприклад, «Образ князя Ігоря».

 • Цей прийом так і називається

 • РАФТ

 • Роль Адресат Форма Тема

« Символ твору»

 • Часто на уроки я прошу учнів приносити кольорові олівці або фломастери та пропоную виконати такі завдання :

 • намалюйте предмет , який символізував би твір чи був би символом літературного героя.

 • визначте колір настрою уривка поезії ;

 • намалюйте ілюстрацію до твору, допустивши помилку в зображуваному та запропонуйте своїм товаришам знайти цю помилку;

 • створіть діафільм за сюжетом твору

 • ( робота в групах).« Літературний турнір»

 • « Літературний турнір»1 рядок -1 іменник (тема)

2 рядок - 2 прикметники (розкривають тему)

3 рядок – 3 дієслова ( описують дію)

4 рядок - речення (ставлення до теми)

5 рядок - 1 слово-резюме (синонім теми).Запитання до автора

 • Методика спрямована на формування умінь щодо формулювання запитань та пошуку на них відповіді в тексті.

 • Алгоритм роботи .

 • Виявлення складних для розуміння учнями фрагментів тексту.

 • Планування зупинок у тексті, робота над змістом частин.

 • Розробити запитання для кожної зупинки.

 • Дати можливість учням поставити свої запитання й спробувати знайти на них відповідь у тексті.

 • Даний вид діяльності варто використовувати на етапі поглибленої роботи над текстом.P.S.!

 • Зразки запитань для уроку з використанням запитань до автора

 • Ініціюючі:

 • Що автор прагне тут сказати?

 • Що хоче передати нам автор?

 • Про що говорить автор?

 • Подальші:

 • Що тут має на увазі автор?

 • Чи зрозуміло пояснив це автор?

 • Як пов’язане це з тим, що автор сказав нам раніше?

 • Як пов’язане це з тим, що автор говорить нам тут?

 • Чи сказав нам автор, чому?

 • Чому, на вашу думку, автор каже нам це саме тут?

 • Запитання, які передбачають зв’язну розповідь:

 • Як, на вашу думку, живеться зараз цьому герою?

 • Як автор дав нам знати, що дещо змінилося?

 • Як автор уладнав це?

 • Зважаючи, що автор уже розповідав нам про цього героя, що, на вашу думку, збирається робити герой?Збережи останнє слово за собою

 • Методика стимулює міркування та роздуми після прочитаного тексту.

 • Алгоритм роботи.

 • Учень, що розпочинав обговорення твору чи описаної у тексті події, вчинку тощо, передає естафету обговорення іншому. Після повного обговорення слово повертається до того, хто починав. Таким чином ,він отримує право підбити своєрідний підсумок, погодившись з тим, що говорили інші, чи заперечити, доводячи свою думку. Як правило, таке право отримує

 • не впевнений у собі учень, до думки якого в колективі не прислухаються. Використання

 • Дану стратегію варто використовувати на етапі закріплення отриманих знань.Кола Вена

 • Навчальна методика, яка використовується для того, щоб навчити учнів різних вікових груп зрозуміти цілісність літературних або мовних процесів посередництвом аналізу з обов’язковим синтезом його результатів.

 • Алгоритм роботи .

 • Вчитель виділяє напрямки (підтеми, проблеми), до вирішення яких необхідно звернутися у розкритті теми. Їхня кількість довільна.

 • Інформація, що стосується кожної проблеми (підтеми, напрямку) заноситься в окреме коло.

 • У спільну частину записується інформація, що стосується усіх виділених складових.Прийом «Написання есе»

 • Смисл цього прийому можна висловити наступними словами: «Я пишу для того, щоб зрозуміти, що я думаю».

 • Це вільне письмо на задану тему, в якому оцінюється самостійність, прояв індивідуальності, дискусійність, оригінальність рішення проблеми, аргументація. Зазвичай, есе пишеться прямо в класі після обговорення проблеми і займає не більше 5 хвилин. На уроках цей прийом зручно використовувати як підсумкову рефлексію, коли була розглянута важлива навчальна тема або розв”язана серйозна проблема, як варіант, коли на усну рефлексію не вистачає робочого часу…Прийом «Написання есе»

 • Структура есе нагадує гамбургер:

 • 1. Вступ (верхня частина, ”булка” ) - одне речення , яке пояснює головну тему чи ідею есе;

 • 2. Основна частина (“м’ясо, сир, салат”) – кілька фраз, у яких викладено факти, докази, пояснення на підтримку головної ідеї;

 • 3. Висновок (нижня частина, “булка”) - одне підсумкове речення , що пов’язує між собою вступ і основну частину.Методика взаємних запитань Вид діяльності, що надає можливість учням бути в ролі вчителя, керувати процесом читання

 • Алгоритм роботи

 • Учень готує запитання і задає його сусіду по парті. Отримавши відповідь погоджується або коректує її. У відповідь отримує зустрічне запитання й дає на нього відповідь.Літературні листи Стратегія спрямована на формування в учнів умінь обмінюватися думками щодо прочитаного

 • Алгоритм роботи . Листи призначені для стимулювання діалогу (запитання-відповіді) між двома читачами.

 • Учень читає текст. У ході виникнення в нього думок й міркувань записує їх на аркуші й пропонує сусіду для обміну інформацією чи відповіді.

 • Адресат відповідає й записує свої думки ( запитання), адресовані сусіду.Карусель Стратегія використовується як підсумок зробленого й зрозумілого учнем чи групою учнів на уроці

 • Алгоритм роботи

 • На чистому аркуші учитель записує запитання. Кількість аркушів залежить від кількості запитань, які вчитель виділяє як найважливіші, що розглядалися на уроці.

 • Учні об’єднуються у групи. Їхня кількість відповідає кількості аркушів із запитаннями. Кожна з груп отримує по одному аркушеві. Обговоривши запитання на аркуші, під запитанням фіксується відповідь. Аркуш складається таким чином (у вигляді гармошки), щоб відповідь була схована, залишалося тільки запитання й місце для відповіді на нього. У такому вигляді групи обмінюються аркушами.

 • Робота повторюється, тільки з іншим запитанням. Прикриту відповідь попередньої групи відкривати не дозволяється. Процес повторюється до того часу, поки аркуш не повертається до групи, яка першою давала на нього відповідь. Після цього групи знайомляться з усіма відповідями і знайомлять з ними увесь клас.

 • Вчитель підсумовує роботу, звертаючи увагу або на відмінності розуміння питань, або приближену до однієї відповідь, пропоновану різними групами.Кутки

  • Для роботи вчитель підбирає відкрите запитання.
  • Учням пропонується записати в таблицю по три виважених аргументи на підтвердження й заперечення тези, закладеної в запитанні.
 • Так Ні

 • На пропонованій шкалі кожний учасник робить позначку, яка відповідала б його особистій позиції щодо обміркованої проблеми, яка вимірюється певною сумою балів.

 • Так Ні

 • ––––––––––––––––––––0–––––––––––––––––––

  • 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • На основі позначок учні розподіляються на три групи: перша складається із дітей, чиї позначки знаходяться в позиції „Так” від 4 до 9; друга – позиція „Ні” від 4 до 9; третя – позиція середняків від 3 у позиції „Так” до 3 у позиції „Ні”.

  • Створені групи обговорюють дібрані кожним аргументи, вироблюють спільну ґрунтовну лінію для ведення полеміки. Обирають лідера, який буде представляти групу.
 • Кожна група по черзі доводить свою позицію, дає відповіді на запитання інших груп, потверджує або заперечує контраргументи.

 • Кожний член групи має право перейти в іншу, пояснивши, який аргумент групи переконав його у зміні позиції.Вправа «Квітка групи»

 • Групам пропонують намалювати на листку паперу квітку,яка відображає той склад учасників, який сьогодні працював у групі протягом дня. Потім –презентації та обговорення теми уроку.Ментальні карти(також зустрічаються такі назви : «Карти розуму» або «Інтелект – карти»)Як скласти ментальну карту

 • Для створення карти потрібні листки паперу формату А4 чи А3.

 • При створенні карти краще використовувати кольорові олівці або фломастери.

 • Спочатку необхідно виділити тему, проблему чи предмет для відображення в центрі карти.

 • Від центрального відображення проводяться лінії (гілочки) до основних ідей,які розкривають значення центрального зображення чи слова.

 • Лінії від слів, які розкривають головну ідею, повинні бути тоншими.

 • Необхідно широко використовувати малюнки для забезпечення кращого розкриття думок.

Читання зі СТОПОМ

 • Читання зі СТОПОМПрийом «Зигзаг»Зигзаг

 • Клас ділиться на четвірки, які міняються на кожному уроці для того, щоб виникали несподівано нові комбінації. Потім діти розраховуються на 1, 2, 3, 4, таким чином у кожного з групи з’являється свій номер.

 • Після цього учитель пропонує учням звернутися до теми уроку, це може бути параграф підручника, стаття, окремо віддрукований матеріал і т. ін. Коротко обговорюється тема, ставиться завдання – розібратися в даному матеріалі, до кінця уроку кожний член групи повинен зрозуміти тему. Але пояснювати її один одному учні повинні по частинах, і як результат - група повинна зрозуміти її в цілому.

 • Весь матеріал даного уроку ділиться на чотири частини. Перші номери кожної групи будуть відповідати за першу частину, другі – за другу і т. д. Коли стане ясно,що всі все зрозуміли, діти сідають по - іншому: всі перші номери збираються разом, другі - теж і т. д. Тепер це вже експертні групи і їхнє завдання: вивчити матеріал, обговорити його і пояснити своїм партнерам по навчанню в групі. Після закінчення роботи формуються нові групи, в складі яких є учні з номерами 1, 2, 3, 4.“Джигсоу” або “Ажурна пилка” Стратегія спрямована на формування умінь спільно добиватися результату, якщо окремо успіху досягти тяжко

 • Алгоритм роботи

  • Учитель добирає матеріал, з яким будуть працювати учні на уроці й ділить його на частини.
 • На початку уроку учні об’єднуються у групи. Кількість учнів у групі відповідає кількості частин ,на які поділено фактичний матеріал. Ці групи називаються первинними або домашніми.

 • Члени домашніх груп перерозподіляються (принцип довільний) й об’єднуються у нові експертні групи.

 • Кожна експертна група отримує для опрацювання одну частину підготовленого учителем тексту.

 • За відведений час учні експертної групи знайомляться з текстом, опрацьовують його, готують по три контрольні запитання щодо його освоєння.

 • Учні експертних груп повертаються у свої первинні групи з підготовленим матеріалом.

 • У кожній експертній групі по черзі кожний член кожної експертної групи навчає інших інформації, якої навчився у вторинній групі, перевіряючи рівень її засвоєння контрольними запитаннями.

 • По завершенні роботи учитель підводить підсумок, даючи можливість кожній групі репрезентувати отримані знання.«Шість капелюшків мислення» – це одна із відомих методик, яку розробив спеціаліст із психології та творчості Едвард де Боно. Це доволі простий для розуміння інструмент, де капелюшки різного кольору є так званими візуальними підказками.По - друге, капелюх дуже легко одягнути і зняти,

 • По - друге, капелюх дуже легко одягнути і зняти,

 • тому одягання його мусить допомогти людині мати спокійний стан, зосередитися на виконання певних визначених операцій.

Чорний капелюшок

Вправа “Банани”

 • Крок №1. Виберіть ключове слово уроку.

 • Крок№2. Виберіть фразу, за допомогою якої ви зашифруєте це слово.

 • Крок№3. Зашифруйте ключове слово в обраній фразі без зміни послідовності літер.

 • Крок№4. Попросіть дітей знайти і закреслити фразу, щоб отримати ключове слово уроку.

 • Крок №5 . Створіть мотиваційну ситуацію та підтримайте мотиваційні фактори у дітей.

 • Наприклад: закресліть у цьому рядку шість літер таким чином, щоб літери, які залишилися, склали б добре знайоме слово:

 • ШБІАСНТЬАЛІНТЕИРІ наостанок… Вислови, афоризми

 • І наостанок… Вислови, афоризмиЯкщо ми віримо в те, що навчання – це не лише передача знань, а й творчий процес людських взаємин, то створюючи в групі атмосферу визнання, ентузіазму і підтримки, таким чином формуємо у дітей і дорослих позитивне ставлення до навчання.

Якщо ми віримо в те, що навчання – це не лише передача знань, а й творчий процес людських взаємин, то створюючи в групі атмосферу визнання, ентузіазму і підтримки, таким чином формуємо у дітей і дорослих позитивне ставлення до навчання.

Якщо ти хочеш, щоб твоїм предметом щиро зацікавились діти, подумай над тим, як зробити його привабливим, незвичайним для сприйняття, схожим на гру. І не йми віри в те, що гра лише для маленьких. Навчаючи - грайся, граючи - вчись!

 • Якщо ти хочеш, щоб твоїм предметом щиро зацікавились діти, подумай над тим, як зробити його привабливим, незвичайним для сприйняття, схожим на гру. І не йми віри в те, що гра лише для маленьких. Навчаючи - грайся, граючи - вчись!«Не навчайте дітей

«Не навчайте дітей

так, як навчали

вас – вони народилися

в інші часи».

КонфуційКаталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Школу робить школою учитель! Художник учиться змішувати фарби І наносити мазки на полотно. Музикант розучує етюди. Журналіст І письменник освоює прийоми письмового мовлення. Справжній учитель теж змішує фарби, розучує етюди, освоює прийоми iconПрактичні аспекти керівництва учнівськими дослідницькими роботами філологічної тематики І. Теми робіт
Вільям А. Ворд, “посередній учитель викладає, гарний учитель пояснює, видатний учитель показує, великий учитель надихає”. Треба бути...
Школу робить школою учитель! Художник учиться змішувати фарби І наносити мазки на полотно. Музикант розучує етюди. Журналіст І письменник освоює прийоми письмового мовлення. Справжній учитель теж змішує фарби, розучує етюди, освоює прийоми iconУрок у 6 б класі Володимир Винниченко «Федько халамидник». Образ Федька. Щедрість головного героя твору на добро Учитель. Доброго дня усім! Сьогодні ви
Хочу довести до учнів істину, що в людині головне її внутрішній світ. На даному уроці використовуватиму такі методи, форми та прийоми...
Школу робить школою учитель! Художник учиться змішувати фарби І наносити мазки на полотно. Музикант розучує етюди. Журналіст І письменник освоює прийоми письмового мовлення. Справжній учитель теж змішує фарби, розучує етюди, освоює прийоми iconЛітература: Твори Олеся Гончара
Т – Людина І зброя: Роман. Щоб світився вогник: Повість. Микита Братусь: Повість. Японські етюди.– 468 с
Школу робить школою учитель! Художник учиться змішувати фарби І наносити мазки на полотно. Музикант розучує етюди. Журналіст І письменник освоює прийоми письмового мовлення. Справжній учитель теж змішує фарби, розучує етюди, освоює прийоми iconВалентина Зінкевич, учитель-дефектолог вищої категорії, учитель-методист днз№582 м. Києва; Алла Біла, учитель-дефектолог вищої категорії, учитель-методист днз№582 м. Києва; Ірина Степаненко, учитель-дефектолог, старший учитель днз№582 м
Валентина Зінкевич, учитель-дефектолог вищої категорії, учитель-методист днз№582 м. Києва
Школу робить школою учитель! Художник учиться змішувати фарби І наносити мазки на полотно. Музикант розучує етюди. Журналіст І письменник освоює прийоми письмового мовлення. Справжній учитель теж змішує фарби, розучує етюди, освоює прийоми iconТ. Г. Шевченко Коротка біографія
Тарас спершу жив у дяка Павла (пас свині, працював разом з наймитами), згодом був школярем-попихачем у дяка П. Богорського (де майже...
Школу робить школою учитель! Художник учиться змішувати фарби І наносити мазки на полотно. Музикант розучує етюди. Журналіст І письменник освоює прийоми письмового мовлення. Справжній учитель теж змішує фарби, розучує етюди, освоює прийоми iconУрок №1. Знайомство з Шопеном. Дитинство. Юність. Творчість (етюди)
Обладнання: презентація до уроку, конспект, роздатковий матеріал, (додатки), музичні файли для прослуховування та перегляду, комп’ютер,...
Школу робить школою учитель! Художник учиться змішувати фарби І наносити мазки на полотно. Музикант розучує етюди. Журналіст І письменник освоює прийоми письмового мовлення. Справжній учитель теж змішує фарби, розучує етюди, освоює прийоми iconСтепан Будний (1933- 1958)
Степан Будний поет, учитель, журналіст. Він назавжди залишився в пам'яті молодим, двадцятип'ятирічним
Школу робить школою учитель! Художник учиться змішувати фарби І наносити мазки на полотно. Музикант розучує етюди. Журналіст І письменник освоює прийоми письмового мовлення. Справжній учитель теж змішує фарби, розучує етюди, освоює прийоми iconРекомендовані методи І прийоми викладання предмета «Природознавство» у 1 – му класі

База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка