Шпак Валентина Михайлівна, вчитель математики Гришівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, ІІ категорія. Розробки урокСкачати 393.61 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.07.2017
Розмір393.61 Kb.
ТипУрок
  1   2   3


Відділ освіти Сахновщинської районної державної адміністрації

Гришівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Сахновщинської районної ради Харківської області

Розробки уроків математики

з використанням

інтерактивних технологій

Сахновщина

2011
Рекомендовано методичною радою відділу освіти

Сахновщинської районної державної адміністрації

Протокол № –––––––––– від –––––––––––––––р.
Рецензенти: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Автор укладач:

Шпак Валентина Михайлівна, вчитель математики Гришівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, ІІ категорія.Розробки уроків математики з використанням інтерактивних технологій – Сахновщина, 2011. – 50 с.
Зміст анотації

Даний посібник містить розробки уроків з використанням інтерактивних технологій, які охоплюють програмовий матеріал з математики. У посібнику пропонуються інтерактивні вправи: інтелектуальна розминка, бліцопитування, математичний коректор (знайди помилку), робота в малих групах, карусель, написання „практичного тексту”, прес-конференція та інші.
Висновки експертизи

Реєстраційний номер ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Напрям ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Номінація –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Назва роботи ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Автор роботи ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ЕкспертиП.І.Б.

Дата

Загальний

бал

Підпис

Судній балГолова комісії––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

П.І.Б. підпис

ДатаАнотація
У запропонованому посібнику автор наводить цікаві приклади розробок уроків з використанням інтерактивних технологій (мікрофон, інтелектуальна розминка, робота в малих групах, карусель, колективне дослідження, підсумкова рефлексія та інші), які допоможуть учителю зробити навчання цікавим, різноманітним, ефективним. Можливо, деякі прийоми вам знайомі, а деякі зацікавлять новизною.

Сподіваємось, що пропонований посібник допоможе вчителю зробити уроки математики ще більш результативними та захоплюючими.
Рецензія
Посібник присвячений актуальній темі новітніх підходів до організації навчально-виховного процесу – використанню інтерактивних технологій. У ньому автор ділиться своїми розробками уроків на повторення курсу алгебри за 7 клас з використанням цих методів. Основна увага приділяється розкриттю пізнавальних і творчих здібностей учнів, розвитку інтересу до математики. Зміст матеріалів, методів та прийомів їх проведення підібрані так, щоб зацікавити учнів, розвивати їхні нахили та здібності, активізувати мислення, пізнавальну діяльність.

Матеріал систематизовано, подано з достатнім науковим обґрунтуванням, зразками практичного характеру та ілюстраціями.

Посібник може бути корисним для вчителів математики загальноосвітніх шкіл.
Заступник директора школи з навчально-виховної роботи Гришівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Т. О. Поставна

ЗМІСТ

1. Анотація ................................................................................ 3

2. Рецензія ................................................................................. 4

3. Зміст ...................................................................................... 5

4. Вступ ..................................................................................... 6

5. Розробки уроків математики з використанням

інтерактивних технологій................................................... 8

5.1. Інтегрований урок математики та інформатики

у 8 класі ............................................................................... 8

5.2. Розробка теми „Повторення курсу алгебри за 7 клас”... 15

6. Висновки ............................................................................... 43

7. Література ............................................................................. 44
ВСТУП

Ми живемо в епоху бурхливого розвитку математики. Невпинно розширюються межі її застосування. Це обумовлює потребу у збільшенні кількості математиків.

Потяг до математики і математичні здібності виявляються в досить ранньому віці. Не випадково багато математичних відкриттів було зроблено людьми у віці до тридцяти років.

Колись великий Ейнштейн висловив цікаву думку: „Відкриття неможливо зробити, якщо дотримуватися абсолютної логіки”. Що ж потрібно хоча б для маленького відкриття? Відповідь проста – потрібно мислити творчо, мати добре розвинуті творчі здібності.

А що таке – творчі здібності? Німецький психолог Фромм казав, що творчість – „це здатність дивувати і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях ...”

Математична підготовка в загальноосвітній школі спрямована на засвоєння учнями математичних понять та алгоритмів розв’язування задач стандартного типу. Звичайно, цього недостатньо для того, аби в учнів розвивати здібності до творчого математичного мислення, що конче потрібно тим, хто матиме справу з математикою, кібернетикою, а також із застосуваннями математики у природознавстві, техніці, економіці та інших галузях.

У сучасній сільській школі засобом соціалізації учнів є інноваційний урок. А яким має бути сучасний урок? Дане питання виникає на кожному етапі реформування системи освіти. Так воно й є, бо з уроку починається освіта, уроком вона й закінчується. Все інше грає, хоча й важливу, але допоміжну роль, доповнює й розвиває все те, що закладено під час уроків. Кожен новий урок – це сходинка до знання та розвитку учня, новий внесок у формування його інтелектуальної й моральної культури.

Інтерактивні технології навчання допоможуть здійснити на уроці організацію самостійної пізнавальної діяльності та активізацію творчих здібностей школярів.4. Розробки уроків з використанням інтерактивних технологій

– Кожен учитель прагне зацікавити учнів предметом, який він викладає, бо це є запорукою успішного навчання, – писав видатний математик М. В. Остроградський.

Щоб розвинути творчі здібності учнів, поступово та систематично включити їх у самостійну пізнавальну діяльність, забезпечити співпрацю між учнями та учителем традиційного уроку недостатньо. Тому інколи в своїй роботі використовую нові форми уроку – нестандартні. Прикладом такого уроку є „Інтегрований урок математики та інформатики у 8 класі.”
ТЕМА. Розв’язування квадратних тричленів та квадратних рівнянь за допомогою „EXCEL”

МЕТА: продовжити формування навичок розв’язування квадратних тричленів та рівнянь; навчити учнів розв’язувати квадратні рівняння за допомогою EXCEL; формувати навички логічного мислення, вміння аналізувати і робити висновки; виховувати інтерес до математики та інформатики, залучати до творчості.

ОБЛАДНАННЯ: таблиці „Квадратний тричлен”, „Квадратне рівняння та способи його розв’язування”, „Загальна формула коренів квадратного рівняння”; портрети Ф. Вієта, Р. Декарта, Евкліда, Діофанта, Омара Хайяма.

Епіграф уроку:

Не достатньо мати лише добрий розум,

головне – це раціонально застосувати його.

Р. Декарт

ХІД УРОКУ

І. Вступна бесіда вчителя про тему, мету та мотивацію уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Спочатку – теоретичний вступ.

1-й учень на дошці вивішує таблицю:


Квадратним тричленом називається многочлен виду ах2+вх+с, де х – змінна, а, в, сдеякі числа, причому а≠0.

Коренем квадратного тричлена називають значення змінної, при якому значення цього тричлена дорівнює нулю.
Щоб знайти корені квадратного тричлена ах2+вх+с, треба розв’язати квадратне рівняння ах2+вх+с=0

2-й учень на дошці вивішує таблицю:Рівняння виду ах2+вх+с=0, де х – змінна, а, в, счисла, причому а≠0, називається квадратним.


3-й учень. Будь-яке квадратне рівняння можна розв’язати за загальною формулою коренів квадратного рівняння.

Учень вивішує таблицю:D=b2 – 4ac

D>0

D=0

D<0

X1=(–b–)/(2a)

X2=(–b–)/(2a)


X=–b/(2a)


Розв’язків немає


Щоб рівняння розв’язати,

Треба формули всім знати,

Віднайдіть дискримінант –

Не ховайте свій талант.

Якщо тільки D додатний,

То два розв’язки знайдем.

Якщо нуль, шукать простіше –

На цей раз число одне.

А якщо в нас D – від’ємний,

То роботі вже кінець –

Зовсім розв’язку не буде.ІІІ. Підготовча вправа.

Назвіть коефіцієнти квадратних рівнянь (усно): 1. 2+3х+1=0

 2. х2+10х+25=0

 3. х2+49=0

 4. 3х2-2х=0

Самостійна робота.

Розв'язати, вище задані, квадратні рівняння за загальною формулою коренів квадратного рівняння.

Лунає класична музика.

ІV. Ознайомлення учнів з електронними таблицями.

4-й учень. Повідомлення про електронні таблиці.V. Розв’язування квадратних рівнянь за допомогою EXCEL.

Подивимось, як розв’язати задані квадратні рівняння за допомогою програми EXCEL. Відкриємо програму, – з’явиться таблиця, заповнимо її.

У комірку D1 занесемо формулу: =B1*B1– 4*A1*C1. Це дискримінант квадратного рівняння. У комірку A3 – формулу: =(–B1–D2)/(2*A1), у комірку B3: =(–B1+D2)/(2*A1). Це формули знаходження коренів квадратного рівняння, коли дискримінант вже знайдений.

Для того, щоб заповнити комірку D2 (знайти корінь квадратний з дискримінанту даного квадратного рівняння), потрібно зробити наступне: встановити курсор на комірці D2, вибрати у меню Вставка→Функции категорію математические, у ній по алфавіту (після латинських слів будуть російські) дійти до функції КОРЕНЬ(D1).

Всі формули для розв’язування квадратних рівнянь занесені. Але у нас залишилися пусті комірки A1, B1, C1. У них будемо заносити коефіцієнти кожного конкретного рівняння:

a – у комірку A1;

b – у комірку B1;

c – у комірку C1.

Результат – значення коренів рівняння – одержимо у комірках A3 і B3.Зауваження. Якщо при обчисленні у комірках D2, A3, B3 замість чисел з’явиться слово „число”, це означає що рівняння не має розв’язків.

EXCEL, як звичайний калькулятор, не дозволяє оперувати правильними дробами або оперувати виразами типу „корінь квадратний з двох”. Результат розв’язування може не зійтися з відповіддю (хоч розв’язання повністю правильне) – через те, що EXCEL оперує наближеними числами, а підручник – точними. В цьому випадку рівняння прийдеться розв’язувати „вручну” і одержати відповідь у вигляді формули.

Учні здійснюють перевірку, розв’язаних рівнянь „вручну”, за допомогою EXCEL.

VI. Історична довідка.

5-й учень.VIІ. Вправа з тренінгу.

Записати якомога більше слів, почутих на сьогоднішньому уроці, що стосуються „квадратних рівнянь”.К –

В –

А –

Д –

Р –

А –

Т –

Н –

І –

Всі учні по черзі виходять до дошки і колективно виконують вправу.

(Таблиці, повідомлення про EXCEL, історична довідка, портрети видатних математиків вивішені на дошці).

VIII. Підведення підсумків уроку.

Інтерв’ю.

Запитання учням. 1. Яку тему ми повторили на сьогоднішньому уроці?

 2. Що навчилися робити?

 3. У чому переконалися?

 4. Хто з видатних математиків присвятив своє життя

квадратним рівнянням?

Побажання:

Рівняння – це не просто рівність

З однією змінною чи кількома.

Рівняння – це думок активність,

Це інтелекту боротьба.
То ж будьте творчими, активно розвивайтесь,

Долайте труднощі у своєму житті,

Але з рівняннями, прошу, не розлучайтесь,

Вони послужать вам ще в майбутті.ІX. Самооцінка учнів.

На початку уроку учні отримали картки самоконтролю, пропоную учням заповнити їх, оцінивши свою роботу на уроці і виставити собі від 0 до 3 балів за кожний із критеріїв. 1. Я допомагав(ла) іншим учням у підготовці до уроку, заохочував(ла) їх до роботи------.

 2. Я вносив(ла) вдалі пропозиції, які були враховані в ході

розв’язування------.

 1. Я активно виконував(ла) вправу з тренінгу------.

 2. Я узагальнював(ла) думки інших та просував(ла) роботу класу вперед------.

X. Домашнє завдання. Виконати вправу 707, використо­вуючи таблицю EXCEL, за підручником Мерзляк А. Г., Полян­ський В. Б., Якір М. С. Алгебра: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Х.: „Гімназія”, 2008. – 180 с.

Повідомлення про електронні таблиці

Багато задач зручно розв’язувати за допомогою програм, які називаються електронними таблицями. Сучасні електронні таблиці дозволяють також ілюструвати дані та результати їх обробки у вигляді графічних зображень – графіків, різнотипних діаграм тощо.

Існує кілька розповсюджених програм – електронних таблиць для персональних комп'ютерів. Одна з них, яка працює в системі Windows, називається Excel. Зручність подання даних, різноманітні можливості обчислень та графічного подання інформації в Excel дозволяють користувачеві ефективно проводити кількісну та якісну оцінку даних і допомагають користувачеві у прийняті рішень.

Етапами опрацювання таблиці є її створення, розрахунок рядків і стовпців, побудова графіків для ілюстрації данихІсторична довідка

Мова алгебри – рівняння.

Розв’язувати квадратні рівняння вміли ще у Вавилоні за 2000 – 1700 років до н. е. Займалися розв’язуванням рівнянь Евклід і Діофант, Омар Хайям і Франсуа Вієт, Рене Декарт і Нільс Абель. Французького математика Вієта назвали „батьком алгебри”. Він першим почав позначати буквами не лише змінні, а й коефіцієнти. Це дало можливість узагальнити способи розв’язування рівнянь, скласти алгоритм розв’язування. Вієт знайшов загальні способи розв’язування рівнянь 2-го, 3-го, 4-го степенів.

Важливим у процесі навчання математики є повторення вивченого матеріалу. На уроках повторення систематизуються набуті знання, закріплюються вміння і навички, які учні отримали під час вивчення окремих тем.

Як відомо, на повторення вивчених тем у кінці навчального року відводиться мало часу. Тому на таких уроках учителеві важко швидко перевірити та оцінити знання теоретичного матеріалу всіма учнями за короткий час, а також вміло організувати роботу при розв’язування вправ та задач.

Перевірку теоретичного матеріалу можна здійснити з використанням тестової системи Test–W2”, всі інші етапи уроку – за допомогою таких форм інтерактивних технологій, як презентація задачі про віхи життя Діофанта, гри „знайди помилку”, робота в малих групах, інтерв’ю та інші.

Пропоную розробку системи уроків алгебри у 7 класі, на яких учні повторять теоретичні відомості з допомогою тестової системи Test–W2”, виконають різноманітні інтерактивні вправи (математичний маркер, карусель, колективне дослідження, математичне доміно та інші) .

Проведення таких уроків дозволяє підвищити рівень математичного розвитку учнів та їх інтерес до математики.


ТЕМА. Лінійні рівняння з однією змінною

МЕТА: освітня: провести діагностику засвоєння системи знань; вдосконалювати вміння учнів знаходити корінь лінійного рівняння з однією змінною та розв’язувати текстові задачі на складання лінійних рівнянь; розвиваюча: розвивати розумову діяльність, культуру математичної мови і записів; виховна: виховувати самостійність, сприяти вихованню всебічно розвинутої особистості.

Обладнання: комп’ютер, портрет Діофанта, Ньютона.

Епіграф уроку:

Ми зв’язані з усім живим у природі.

А. ШвейцерХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Тести „Інтелектуальна розминка” ( за допомогоюTest–W2)

1. Рівняння – це ...

а) вираз, що містить невідомі числа;

б) вираз, що містить невідомі букви;

в) рівність, що містить невідомі числа, позначені буквами;

г) рівність, що містить невідомі числа.

2. Виберіть серед наведених неправильне твердження:

а) у будь-якій частині рівняння можна звести подібні доданки або розкрити дужки, якщо вони є;

б) обидві частини рівняння можна помножити або поділити на одне й те саме число, відмінне від нуля;

в) будь-який член рівняння можна перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши його знак на протилежний;

г) обидві частини рівняння можна помножити або поділити на одне й те саме число.

3. Два рівняння називають рівносильними, якщо...

а) кожне з них не має коренів;

б) кожне з них має корінь, що дорівнює нулю;

в) кожне з них має ті ж самі корені;

г) кожне з них має ті ж самі корені або обидва не мають розв’язків.

4. Розв’язати рівняння означає...

а) знайти його корені;

б) звести рівняння до вигляду ax=b;

в) знайти його корені або показати, що їх немає;

г) розкрити дужки, звести подібні доданки.

5. Лінійне рівняння – це рівняння виду...

а) ax = b;

б) = b;

в) |ax| = b;

г) a bx = c.

6. Рівняння першого степеня називають рівняння виду ax=b, якщо...

а) a=0;

б) b=0;

в) a0;

г) x=0.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Дуже багато типових ситуацій з нашого побуту, наприклад, звичайний похід у магазин, можуть обернутися необхідністю розв’язати деяку задачу. А значну кількість задач набагато легше розв’язати, склавши відповідне рівняння.

Повідомлення теми і мети уроку.

– Відповідно до загальної мети уроку, кожен із вас повинен поставити перед собою мету, над досягненням якої він буде працювати на сьогоднішньому уроці.ІІІ. Систематизація знань про розв’язування рівнянь, що зводяться до лінійних.

1. Гра „Знайди помилку”

Учитель. Знайдіть помилку в розв’язанні рівняння, виправте її та наведіть правильний розв’язок.

а) 10y+2(7y–2)=5(4y+3)+3y;

10y+14y+4=20y+15+3y;

10y+14y–20y–3y=15–4;

y=11.

б) (16–3x)–(5x+3)=12–(7+4x);16–3x–5x–3=12–7–4x;

–3x–5x–4x=12–7+16+3;

–12x=24; x=–2.

в) =9;=9;

10y–5–3y+21=9;

10y–3y=9–21+5;

7y=–1;


y=–1.

(Учні виходять по черзі розв’язувати рівняння на дошці, обґрунтовуючи кожен крок.)2. Розв’язування прикладних задач. Презентація задачі про віхи життя Діофанта

Учитель. Мова алгебри – рівняння. Але мало навчитися лише розв’язувати рівняння, набагато цікавіше і складніше навчитися складати їх.

„Щоб розв’язати питання, яке стосується чисел або абстрактних відношень величин, треба лише перекласти задачу з рідної мови на мову алгебраїчну”, – писав великий Ньютон у своєму підручнику з алгебри, названому „Загальною арифметикою”.

Давньогрецький математик Діофант займався невизначеними рівняннями, а також задачами, що зводяться до цих рівнянь. Про його життя відомо дуже мало. А все, що відомо, взято з епітафії на його могилі, вміщеній у Палантинській антології, яка належить перу Митродора (ІV ст.).

Розв’яжемо і ми цю задачу.Учень читає текст і записує на дошці відповідні формули. (За тиждень до заняття була проведена робота з учнем-консультантом. Він отримав домашнє завдання – дібрати текстову задачу, що дозволяє показати зв’язок математики з іншими науками і розв’язується за допомогою рівняння.)

Подорожній!

Прах Діофанта гробниця ховає: вдивися і камінь

Мудрим мистецтвом розкриє покійного вік. x

З волі богів шосту частину життя був він дитина, x

А ще половину шостої – стрів із пушком на щоках. x

Тільки минула сьома, з коханою він одружився, x

З нею п’ять років проживши, сина діждався мудрець. 5

Та півжиття свого тішився батько лиш сином: x

Рано могила дитину у батька забрала.

Років двічі по два батько оплакував сина. 4

А по роках цих і сам стрів він кінець свій печальний...

Задача зводиться до рівняння:

x=x+x+x+5+x+4,

x=+ 9,

xx=9,

x=84.

Розв’язавши рівняння, ми дізнаємося про віхи біографії Діофанта: він одружився у 21 рік, став батьком у 38, втратив сина у 80 і помер у 84 роки.

Задачу розв’язують учні самостійно за планом, який пропонує вчитель.

Задача 1. Площа трьох ділянок дорівнює 833 га. Площа другої складає 1,4 площі першої, а площа третьої – на 17 га більша, ніж площа першої. Яка площа кожної ділянки?Розв’язання.


  1. Позначимо площу першої ділянки ... га.

  2. Тоді площа другої ділянки ... га (частину від числа знаходимо множенням).

  3. Площа третьої ділянки ... га.

  4. Разом площа трьох ділянок становить ... га.

  5. Складемо і розв’яжемо рівняння.

Учні самостійно розв’язують рівняння, одержані відповіді порівнюють з даними відповідями.

Відповідь. 240 га; 336 га; 257 га.

ІV. Підсумок уроку.

Рефлексія.

На початку уроку кожен з вас ставив перед собою мету, над якою працював індивідуально. Розкажіть, як ви досягнули її? Що нового дізналися на уроці? Чим вам цей урок сподобався і запам’ятався?V. Домашнє завдання. Виконати вправи 115, 124, 117 за підручником Істер О. С. Алгебра: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: „Освіта”, 2007. – 22 с.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Шпак Валентина Михайлівна, вчитель математики Гришівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, ІІ категорія. Розробки урок iconМатематичний віночок
Жижченко Інна Яківна, вчитель математики Кислівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської...
Шпак Валентина Михайлівна, вчитель математики Гришівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, ІІ категорія. Розробки урок iconІнформація про видатних математиків, які народилися на Україні та внесли великий внесок у розвиток математики, як науки. Посібник стане в пригоді для вчителів, які прагнуть зробити свій урок цікавим та пізнавальним, а також для учнів
...
Шпак Валентина Михайлівна, вчитель математики Гришівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, ІІ категорія. Розробки урок iconМетодичний кабінет відділу освіти Мурованокуриловецької райдержадміністрації Освіта Мурованокуриловеччини
Серветник Василь Григорович керівник районного методичного об'єднання вчителів математики, вчитель математики середньої загальноосвітньої...
Шпак Валентина Михайлівна, вчитель математики Гришівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, ІІ категорія. Розробки урок iconКонспекти уроків Старокостянтинівський районний методичний кабінет Сковородківська зош І-ІІІ ступенів
Клімух Світлана Анатоліївна, вчитель української мови та літератури Сковородківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської...
Шпак Валентина Михайлівна, вчитель математики Гришівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, ІІ категорія. Розробки урок iconПедагог-організатор Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №25 Гуржій Ольга Михайлівна
«інттал» (парламент школи), педагог-організатор, вчителі української мови та літератури,вчителі історії
Шпак Валентина Михайлівна, вчитель математики Гришівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, ІІ категорія. Розробки урок iconГуриненко В. М., бібліотекар Леськівської зош І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської області Парад української книги «Народе мій, у твоїх гарячих жилах козацька кров пульсує І гуде»
Я, Гуриненко Валентина Миколаївна, шкільний бібліотекар Леськівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Шпак Валентина Михайлівна, вчитель математики Гришівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, ІІ категорія. Розробки урок iconТехнології розвитку критичного мислення: зміст, прийоми, методи навчання
Кобяк Валентина Олексіївна – вчитель зарубіжної літератури Пісківської загальноосвітньої школи І –іі ступенів Лубенського району...
Шпак Валентина Михайлівна, вчитель математики Гришівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, ІІ категорія. Розробки урок iconЗагальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів опитування учнів на уроках української літератури у 7 класі методичнийпосібни к
...
Шпак Валентина Михайлівна, вчитель математики Гришівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, ІІ категорія. Розробки урок iconХарківської обласної державної адміністрації
...
Шпак Валентина Михайлівна, вчитель математики Гришівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, ІІ категорія. Розробки урок iconЛ. А. Приймак Полонне 2015
Л. А. Приймак, вчитель української мови та літератури Полонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка