Схвалено: затверджую: погоджуюСторінка1/10
Дата конвертації07.05.2018
Розмір1,75 Mb.
ТипПлан роботи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


СХВАЛЕНО: ЗАТВЕРДЖУЮ: ПОГОДЖУЮ:

Засідання педагогічної ради Директор КЗ «Цюрупинська Начальник управління освіти,

від 25.08.2016 р. протокол №4 спеціальна ЗОШ І-ІІІ ст. ХОР» науки та молоді Херсонської ОДА

Івашкова А.В. Криницький Є.А.


__________________________ ______________________________
ПЛАН РОБОТИ

комунального закладу

«Цюрупинська спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ст.

Херсонської обласної ради»

на 2016-2017 навчальний рік


Розділ І. Вступ.
1.1.

Інформаційна довідка.

3

1.2.

Аналіз роботи школи за 2015-2016 навчальний рік.

4

1.3.

Мета, завдання школи на 2016-2017 навчальний рік.

19

Розділ ІІ. Забезпечення конституційного права громадян на освіту
2.1.

Виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про мови”

21

2.2.

Соціальний захист дітей, корекційно – реабілітаційна діяльність.

24

Розділ ІІІ. Управління діяльністю педагогічного колективу.
3.1.

Тематика засідань педагогічної ради.

28

3.2.

Наради при директорові.

30

3.3.

Організаційні наради при заступнику директора з НВР.

32

Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків по управлінню.Розділ ІV. Педагогічне керівництво виховним процесом.

38

Розділ V. Організаційно-методична робота. Підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників.

50
5.1.

Організаційні заходи.

51

5.2.

Засідання методичної ради.

53

5.3.

Методичні оперативки.

54

5.4.

Атестація педагогічних працівників.

54

5.5.

Робота шкільної бібліотеки по розширенню інформаційного середовища.

55

Розділ VІ. Організація контрольно-аналітичної діяльності.6.1.

Контроль за веденням шкільної документації.

58

6.2.

Контроль за рівнем навчальних досягнень та рівнем вихованості учнів.

59

6.3.

Контроль за навчально – виховним процесом:

6.3.1.Перевірка стану викладання предметів.

60

6.3.2.Циклограма наказів з навчально – виховної роботи.

60

6.3.3.Контроль за виконанням нормативних та директивних документів.

60

Розділ VІІ. Охорона здоров’я, життя і праці учасників навчально – виховного процесу.

64

Розділ VІІІ. Діяльність Ради школи.

Співпраця з громадськістю у пошуку альтернативних ефективних шляхів соціалізації учнів.

68

Розділ ІX. Фінансово-господарська діяльність.

70Розділ І. ВСТУП

    1. Інформаційна довідка.

Комунальний заклад «Цюрупинська спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради» є колективною власністю територіальної громади Херсонської області. Згідно Статуту школа забезпечує умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами (діти – інваліди з порушенням опорно-рухового апарату та діти, які потребують корекції розумового розвитку).

Керівництво здійснюється Управлінням освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації, а фінансування обласним бюджетом. Навчальний заклад має три корпуси: один із них орендується у Цюрупинському дитячому будинку – інтернаті, другий із 2009 року прийнято на баланс школи від попереднього власника, третій корпус перейшов у власність школи після того, як у 2014 році було припинено існування юридичної особи КЗ «Цюрупинський дитячий будинок ХОР».

Земельна ділянка, яка належить школі, має площу 1,86 га, про що засвідчено у Державному акті на право користування.

У 2015-2016 навчальному році в школі працювали 33 основні педагогічні працівники, 4 сумісники та 28 працівників із числа обслуговуючого персоналу. У поточному навчальному році в 16 класах (6 початкових класів, 10 класів основної школи) та дошкільній групі навчалися 136 учнів. Середня наповнюваність класів становить 8 учнів. У І корпусі (пров. Ракитний, буд. 28) на кінець навчального року навчалися 37 учнів, у ІІ (вул. Пролетарська, буд. 13) - 56 учнів, у ІІІ корпусі (вул. Самарця, буд. 80) - 43 дитини з ООП дошкільної групи та підготовчого класу. Випущено зі школи 6 учнів: 5 із врученням свідоцтв про отримання базової середньої освіти та 1 учня з атестатом про повну середню освіту.

Штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогічних кадрів здійснювалася відповідно до фахової освіти педпрацівників, забезпечуючи при необхідності курсову перепідготовку. При підборі нових кадрів враховувалася фахова підготовка, особистісні якості, працездатність, інші характеристики. 100 % педагогічних працівників мають достатній рівень комп’ютерної грамотності та застосовують ці навички в роботі.

Якісний склад основних педагогічних працівниківУсього педагогічних працівників

Повна

вища освіта%

Базова

вища освіта%

Неповна

вища освіта%

Викладачів-методистів

%

Старших

викладачів%

Викладачів вищої

категорії%

Викладачів

І категорії%

Викладачів

ІІ категорії%

Спеціалістів

%

33

29

87,8

1

3,05

3

9,15

1

3.05

2

6,5

10

30,3

13

39,4

4

11,2

10

30,3

Віковий ценз педагогічних працівників: до 35 років – 9; 36-55 років – 20; від 56 років – 4 учителів.

У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить близько 21 год.

    1. Аналіз роботи школи за 2015 - 2016 навчальний рік

Робота Цюрупинської спеціальної загальноосвітньої школи у 2015 – 2016 навчальному році була спрямована на реалізацію проблемної теми «Розвиток та ефективне використання збережених систем і функцій дитини з особливими освітніми потребами через упровадження інноваційних інтерактивних технологій».

Педагогічний колектив працював над такими завданнями:  • активне впровадження особистісно- й компетентнісно-орієнтованих технологій у навчально – виховний процес;

  • розширення та урізноманітнення навчально-виховного, корекційного простору для розвитку здібностей кожної дитини, її життєвих навичок, враховуючи фізичні можливості, інтереси та соціальні потреби;

  • удосконалення системи учнівського самоврядування як одного із факторів соціальної адаптації;

  • створення умов для професійного росту вчителя шляхом оновлення змісту та форм науково - методичної роботи;

  • поширення передового педагогічного досвіду учителів через друк матеріалів у фахових виданнях, розробку та впровадження авторських програм, міні – підручників, електронних дидактичних посібників, методичних рекомендацій;

  • сприяння підвищенню рівня конкурентоспроможності учнів та залученню їх до життєтворчості шляхом реалізації цільових програм: «Здоров’я»; «Рідна мова»; «Від екології природи - до екології душі»; «Соціалізація»; «Школа життєтворчості»; «Ми все можемо»; «Право і дитина»; «Єдине інформаційне середовище»; «Індивідуальна освіта»; «Наступність».

У своїй діяльності педколектив школи керувався законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про мови”, «Основними орієнтирами виховання учнів 1 – 11 класів», Положенням «Про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», Концепцією «Про реабілітацію інвалідів».

Предметом педагогічної діяльності школи залишалась соціалізація навчального процесу як комплекс дій, спрямованих на включення дітей з особливими освітніми потребами у соціальне життя, формування в них життєвих компетентностей для успішної адаптації у сучасному соціумі. Фундаментальним методологічним принципом соціалізації було визначено прагнення вчителя допомогти дитині знайти дійсно реальний шлях її самореалізації, розкрити особистісний, творчий потенціал. На це були спрямовані корекційно-розвиткові заняття інваріантної складової робочого навчального плану: розвиток мовлення, корекція розвитку (корекція навичок читання, мислення, збагачення словникового запасу), ритміка, лікувальна фізкультура, соціально – побутове орієнтування. Варіативна складова робочого навчального плану реалізується через індивідуально-групові заняття: основи християнської етики, основи комп’ютерних знань, основи споживчих знань, художня праця, англійська мова, ЛФК; лялькотерапія, «Культура добросусідства».

На підсилення розвитку творчого потенціалу учнів працювали гуртки: «Дзвіночки», «Оркестр шумових інструментів» (керівник Піхарєва С.А.), «Хобі-світ» (керівник Філіпенко С.Д.), «Умілі руки» (керівник Федоренко С.М.). Було укладено угоду з обласним центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та відкрито на базі гурток «Юні квітникарі» (керівник Хабловська В.В.). Це дало можливість розширити мережу, а відповідно - інтереси учнів. На волонтерських засадах діяв гурток «Фантазія» та спортивні секції з футболу, баскетболу (5-8 класи), шашок (3-5 класи), шахів (7-10 класи), настільного тенісу (6-10 класи).

Виконуючи вимоги навчальної програми та маючи за мету визначення об’єктивності оцінювання знань учнів, із основних предметів у школі було проведено підсумкові контрольні роботи та перевірка навичок читання. Аналізуючи рівень навчальних досягнень учнів та враховуючи їх можливості, можна стверджувати про стабільність в динаміці зростання. Аналітичні дані:

Підсумки контрольних диктантів із української мови:


Клас

вчитель

Кількість

учнів


Кількість учнів,

що писали роботуРівень досягнень

% успішності

%

якості


високий

достатній

середній

початковий3-а

Станіка Н.С.

5

4

-

2

2

-

100

50

3-б

Бондар Т.О.

11

11

1

2

5

3

100

27

4 кл.

Демарацька В.М.

8

8

4

1

1

2

100

62,5

5-а

Кисіль Т.О.

5

4

2

2

-

-

100

100

5-б

Кисіль Т.О.

5

5

-

1

1

3

100

20

6 кл.

Кір’ян І.Д.

10

10

-

4

6

-

100

40

7-а

Степанова О.В.

5

4

-

2

2

-

100

50

7-б

Степанова О.В.

5

5

1

3

1

-

100

80

7-в

Кір’ян І.Д.

7

7

1

4

2

-

100

71

7-г

Кір’ян І.Д.

7

6

-

1

5

-

100

14

8-а

Кір’ян І.Д.

6

6

-

2

4

-

100

33

8-б

Степанова О.В.

5

5

1

3

-

1

100

80

10 кл.

Степанова О.В.

5

5

-

3

2

-

100

40

У підсумку:

84

80

10

30

31

9

100

50

Аналіз контрольних робіт показав: 10 учнів школи показали високий рівень навчальних досягнень, 30 учнів – достатній, 31 учень – середній, 9 учнів - початковий рівень навчальних досягнень.

Підсумки контрольних робіт з математики:


Клас

вчитель

Кількість

учнів


Кількість учнів, що писали роботу

Рівень досягнень

% успішності

% якості

високий

достатній

середній

початковий3-а

Станіка Н.С.

5

4

-

3

1

-

100

75

3-б

Бондар Т.О.

11

11

-

5

6

-

100

45

4 кл.

Демарацька В.М.

8

8

1

2

5

-

100

38

5-а

Шешеня І.В.

5

5

-

1

4

-

100

20

5-б

Тимофєєва О.К.

5

4

-

3

1

-

100

75

6 кл.

Тимофєєва О.К.

10

8

1

5

2

-

100

71

10 кл.

Куцеконь О.Д.

5

5

-

2

3

-

100

40

У підсумку:

49

45

2

21

22

-

100

51%

За підсумками контрольних робіт із математики якість знань становить лише 51%. На високому рівні засвоїли програмовий матеріал лише 2 учні, 21 – достатній та 3 учні - початковий.

Порівнюючи результати контрольних робіт з української мови та математики у І та ІІ семестрі поточного навчального року за результатами рівня якості навчальних досягнень учнів, дістали наступне: (див. діаграма 1): стабільно високий рівень якості знань з української мови мають учні 5-А класу – 100 % (вчитель Кисіль Т.О.), значно покращилися показники в учнів 7-в (вчитель Кір’ян І.Д.), 7-б, 8-б класів (вчитель Степанова О.В.). Найнижчу якість знань 14,5 %, 27 % мають учні, відповідно, 7-г (вчитель Кір’ян І.Д.) та 3-Б (вчитель Бондар Т.О.) класів. З математики (див. діаграма 2) стабільно високий рівень якості знань 75 % спостерігається в 3-а (вчитель Станіка Н.С.) та 5-б класах (вчитель Тимофєєва О.К.), тоді як у 10 класі зниження показників становить 35 % (учитель Куцеконь О.Д.), низький рівень мають учні 3-а (20%) (учитель Станіка Н.С.). Це свідчить про те, що учні засвоїли навчальний матеріал на недостатньому рівні і потребують пильної уваги з боку вчителя та батьків.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Схвалено: затверджую: погоджую iconТ. М. Кузьменко 2015 року «затверджую»
Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до університетських студій” для студентів окр «бакалавр» галузі знань: 0301 – Соціально-політичні...
Схвалено: затверджую: погоджую iconКафедра інформаційних технологій І математичних дисциплін «затверджую»
Робоча програма навчальної дисципліни я – студент для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні...
Схвалено: затверджую: погоджую iconВ. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко 27 березня 2017 р. Програма
Програма додаткового вступного випробовування з історії філософії для вступників на другий (магістерський) рівень вищої освіти зі...
Схвалено: затверджую: погоджую iconКонкурсу «Учитель року 2015»
Схвалено науково-методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти Ставищенської районної державної адміністрації
Схвалено: затверджую: погоджую iconПрограма вибіркової навчальної дисципліни
Обговорено та схвалено науково-методичною комісією за спеціальностями 014. 01 – Середня освіта (українська мова І література), 020303...
Схвалено: затверджую: погоджую iconН. В. Сергеєва всесвітня історія 241 завдання для інтерактивного навчання
Схвалено методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти Баришівської райдержадміністрації
Схвалено: затверджую: погоджую iconПрограма навчальної дисципліни за вибором підготовки бакалавра
Обговорено та схвалено науково-методичною комісією за напрямом підготовки/спеціальністю
Схвалено: затверджую: погоджую iconПрограма вибіркової навчальної дисципліни підготовки бакалавра
Обговорено та схвалено науково-методичною комісією занапрямом підготовки/спеціальністю
Схвалено: затверджую: погоджую iconДніпропетровська академія музики ім. М. Глінки кафедра «Вокально-хорового мистецтва та музикознавства» «затверджую»
«Оперний клас» / Укладач: кандидат мистецтвознавства, професор кафедри «Історія та теорія музики» Дніпропетровської академії музики...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка