Сімеон Полоцький: історичний портретСкачати 66,72 Kb.
Дата конвертації17.04.2017
Розмір66,72 Kb.

Сімеон Полоцький: історичний портрет

Зміст


Вступ 3

Розділ 1. Юність 11

Розділ 2. Розквіт творчої діяльності Сімеона Полоцького 18

§ 1. Педагогічні погляди 24

§ 2. Художня творчість Сімеона Полоцького 29

Поезія 29

Драматургія 36

§ 3. Сімеон Полоцький – проповідник і богослов 40

§ 4. Політичні погляди Полоцького 45

Зовнішньополітична погляди 45

Образ ідеального царя 49

Співвідношення світської і духовної влади 51

§ 5. Просвітницька діяльність Сімеона Полоцького 52

Діяльність книговидавця 52

Проект Академії 55

Розділ 3. Доля спадщини Сімеона Полоцького 60

Висновок 68

Додатки 72

Список використаних джерел і літератури 76

Джерела 76

Література 76

Вступ


Сімеона Полоцького навряд чи можна віднести до найвідоміших і шанованих вітчизняних авторів і громадських діячів, проте, саме з цього імені починається в Росії, як історія віршування, так і історія драматургії. З його ім'ям пов'язані перші проекти вищої освіти в Росії. М. В. Ломоносов серед книг тих, що стали за його словами брамами його ученості, називає «Псалтир рифмотворчу» Сімеона Полоцького . Але про життя цієї без сумніву чудової людини відомо не так вже багато. Мало відомий сьогодні, для сучасників і найближчих нащадків він був значимою фігурою. Багато в чому, бо діяльність Сімеона Полоцького виявилася актуальною в контексті непередбачуваній історії рубежу XVII – XVIII ст. У його творчості з'єдналося старе і нове, Захід і Схід. Окрім цього Полоцький був відомий і як пристрасний книголюб і просвітитель, він володів крупною бібліотекою, його називають навіть видатним бібліофілом.

Об'єктом справжньої роботи є історична особа Сімеона Полоцького, предметом – його біографія і творче діяльність. Хронологічні рамки обмежують дослідження періодом життя і творчості Сімеона Полоцького з 1629 по 1680 рр.

Мета роботи – всебічний розгляд життя і творчості Сімеона Полоцького. Виходячи з мети і предмету дослідження, завдання роботи зводяться до наступних трьом: 1. освітити життєвий шлях Сімеона Полоцького; 2. розгледіти творчу діяльність Сімеона у всіх її проявах; 3. прослідити історію спадщини Полоцького після його смерті.

Про Сімеона Полоцького, хоч і коротко, писали багато видатних істориків. Найдетальніше про С. Полоцького написано в Н.І.Костомарова. Він не дарував Сімеона добрим словом: «Он (Сімеон) не задовольнявся скромними келійними вченими працями; він безупинно нагадував про себе при дворі, кланявся государеві, писав вітальні вірші, вихваляння всякого роду і увійшов до такої милості, що зробився вчителем царевича Федора, а перед кінцем царювання Олексія Михайловича розважав царя і його двір комедіями свого твору.

Твори Полоцького не показують в нім великої ученості; він зовсім не знав грецької; Єпіфаній Славінецький не полюбляв його, як часто не люблять добросовісні трудівники науки верхоглядів і коли Сімеон набивався до нього в співробітники по виправленню книг, Єпіфаній звільнився від Сімеона, хоча, по своїй добродушності, охоче відповідав йому на різні питання, з якими звертався до нього Сімеон, значно менше його учений. Зате, не встигнувши набути значення у строгого ученого Сімеон достигав скрізь і прославлявся як захисник православ'я проти розколу, як богослов, як проповідник, як поет. Чудового таланту у нього не було ні на одне з цих покликань, але його твори цікаві, оскільки стосуються сучасних питань життя і представляють багато своєрідного у дусі свого часу» . Настільки категорична оцінка в подальшій історіографії не характерна для творчості Сімеона Полоцького.

Так, наприклад видатний учений С. М. Соловйов досить детально писав про Сімеона Полоцького: він був зразком домашнього вчителя, який був потрібний у нас в XVII, XVIII і навіть в XIX століттях: вивчити дітей всьому, але без примусу, уміти підсолодити науку, приохотити до неї; але окрім учення дітей домашній вчитель має бути придатний і на інші послуги в будинку; іменини пана або пані: домашній вчитель пише вітальні вірші і мови; пише театральні п'єси; помре хто-небудь в сімействі – у домашнього наставника готові і тужливі вірші. Такий був і Сімеон Полоцький ходяча енциклопедія, невтомний борзописець, що умів писати про все, спритний збирач звідусіль чужих думок і що прагне представити їх забавно, змусити вивчити їх жартома: зрозуміло, від такої людини не можна вимагати оригінальності, самостійності. Полоцький, знаючи мови латинський і польський, збирає звідусіль анекдоти, вислови, визначення і все це переводить віршами, віршами, у віршах викладає головні події Старого і Нового завіту історію римських імператорів. …Полоцький проголошує про необхідність наукової освіти і в проповідях своїх. Ревнитель освіти, покликаний до Москви для його поширення, Сімеон Полоцький в проповідях своїх напав на старих вчителів, священиків, за їх неуцтво . Не дивлячись на те що оцінка діяльності Полоцького у С. М. Соловйова загалом позитивна, але лише як вчителя і утвореної для свого часу людини.

Приблизно у цьому ж руслі міркує і інший не менш видатний російський учений В.О. Ключевський. Він називає Сімеона приємним вчителем що вдягається науку в привабливі форми. У його віршах можна бачити віршований конспект його уроків. Тут він торкається і політичних предметів, прагнучи розвинути в своїх царствених вихованцях політичну свідомість .

Окрім згадок в спільних курсах історії і літератури вже в дореволюційній літературі з'явилися монографічні роботи, присвячені життя і діяльності Сімеона Полоцького які справедливіше оцінювали його заслуги . Робота І. А. Татарського використовується дослідниками життя і творчості поета і до цього дня.

Не можна сказати, що радянською історіографією особа Сімеона Полоцького була обділена увагою. Починаючи з 40-х років з'являються роботи присвячені Полоцькому І. П. Єрьоміна, в основному це статті або нариси у складі історії російської літератури . Мабуть пам'ятаючи традиції великих вітчизняних істориків І. П. Єрьомін не забуває сказати, що Сімеон Полоцький не належить до великих письменників. Проте, цим затвердженням І. П. Єрьомін не обмежується, Сімеон Полоцький, за його словами, справу свою виконав з честю, не дивлячись на обмеженість свого скромного таланту. Справа ця полягала в тому, що він поклав основу в російській літературі тієї галузі художньої творчості, яка до нього була майже зовсім не розроблена, - поезії і драматургії. І в цьому його історична заслуга. Він є так само основоположником силабічного вірша в російській поезії, але скута літературною традицією поезія Сімеона Полоцького ніколи, по суті не виходила за межі традиційної проблематики панегіричної і дидактичної поезії шкільного «бароко». Проте, він ще в другій половині XVII ст. відобразив багато потреб і запити наступаючої Петровської епохи.

Список використаних джерел та літератури:

Джерела:

Еремин И.П. «Декламация» Симеон Полоцкий // ТОДРЛ, т. VIII. М.- Л., 1951. – С. 116 – 124.

Русская силлабическая поэзия XVII - XVIII вв.– Л., 1970. – С. 164 – 173.

Симеон Полоцкий. Избранные сочинения. – М. – Л., 1953. – 749 с.

Симеон Полоцкий. Вирши. – Минск, 1990. – С. 365.

Симеон Полоцкий. «Вертоградъ многоцвъетный» // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. – М., 1994., Кн. 3.

Література:

Берков П. Н., Книга в поэзии Симеона Полоцкого // ТОДРЛ, т. XXIV. Л., 1969. – С. 260 – 266.

Глухов А. Муж, исполненный разумом просвещения: Симеон Полоцкий // Университетская книга. – 2004. – № 4. – С. 24 – 34.

Голенченко Г.Я. Белорусы в русском книгоиздании // Книга. Исследования и материалы. Сб. 13. М., 1966.

Гребенюк В.Г. Эволюция политических символов российского общества. Развитие русского барокко. Зарождение классицизма в России XVII – XVIII в. – М.: Наука, 1989. – 536 с.

Гусева А.А. Оформление изданий Симеона Полоцкого в Верхней типографии (1679-1683) // ТОДРЛ, Л., 1975, т. 38.

Державина О. А. Пьеса о царе Навухудоносоре на евро¬пейской и русской сцене XVIII в. // ТОДРЛ, Л., 1969, т. 25.

Еремин И. П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. Л., 1987 – С. 282 – 304.

Еремин И.П. Литература Древней Руси, М.- Л., 1966.

Еремин И. П. Поэтический стиль Симеона Полоцкого // ТОДРЛ, М. – Л., 1948. Т. 6, С. 125 – 163.

Жуков Д.А., Пушкарев Л.Н. Русские писатели XVII века. М., 1972. С. 197 – 335.

Киселева М.С. Учение книжное. Текст и контекст древнерусской книжности. – М., 2000.

Ключевский В. О. Курс русской истории. - М., 1988.

Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – Кн. 1. М., 1990.

Лабынцев Ю.А. Ставшие ее частью. Коллекции русских библиофилов в главной книжной сокровищнице страны. – М., 1990.

Лихачев Д. С. Развитие русской литературы Х – XVII вв. Эпохи и стили. Л., 1973. - С. 165 – 214.

Луппов С.П. Книга в России в ХVII веке. – Л., 1970.

Панченко А.М. О русской истории и культуре. – СПб. 2000. – С. 388.

Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. – Л., 1984.

Панченко А.М. Русская стихотворная культура XVII века. - Л., 1973.

Панченко А. М. О русском литературном быте рубежа XVII—XVIII вв. // ТОДРЛ, т. XXIV. Л., 1969.

Панченко А.М. Слово и Знание в эстетике Симеона Полоцкого // ТОДРЛ. М.- Л. 1970. Т. 25.

Панченко А. М. Истоки русской поэзии // Русская силлабическая поэзия XVII – XVIII вв. – Л., 1970. – С. 5 – 34.

Прашкович Н. И., Из ранних декламаций Симеона Полоц¬кого («Метры» и «Диалог краткий») // ТОДРЛ, М.-Л., 1965. С. 29-38. Т. 21.

Пушкарев Л.Н. Общественно-политическая мысль России. Вторая половина XVII века. – М., 1972.

Робинсон А.Н. Борьба идей в русской литературе XVII века. – М., 1974.

Робинсон А. Н., К проблеме «богатства» и «бедности» в рус¬ской литературе, XVII века. (Толкования притчи о Лазаре бога¬том) // Древнерусская литература и ее связи с новым временем. Вып. 2. М., 1967. С. 124-155.

Робинсон А.Н. Симеон Полоцкий и русский литературный процесс // Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность. – М., 1982.

Робинсон А. Н. Зарождение концепций авторского стиля в украинской и русской литературе конца XVI-XVII века (Иван Вишенский, Аввакум, Симеон Полоцкий) // Русская литература на рубеже двух эпох (XVII — начало XVIII в.) Вып. 3. М., 1971. С. 33-83.

Робинсон М А, Сазонова Л И Заметки к биографии и творчеству Симеона Полоцкого // Русская литература. - 1988. - № 4 - С. 134 - 141.

Румянцева В. С. Тенденции развития общественного сознания и просвещения в России в XVII в. // Вопросы истории. – 1988. – № 2. – С. 12 – 24 .

Сазонова Л И. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII - начало XVIII в.) - М., 1991.

Сазонова Л.И. «Вертоград многоцветный» Симеона Полоцкого (эволюция художественного замысла) // Симеон Полоцкий и его книгоиздательская деятельность. - М., 1982.

Сапунов Б.В. Из истории международных связей Московской Руси XVI–XVII вв. // Книга. Исследования и материалы. Сб. 22. М., 1971.

Серман И. 3., «Псалтырь рифмотворная» Симеона Полоц¬кого и русская поэзия XVII века. // ТОДРЛ, М.-Л., 1962. - Т. 18.- С. 214 - 232.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 12, 13. М.: Мысль, 1993.Юсим М.А. Книги из библиотеки Симеона Полоцкого – Медведева // ТОДРЛ, М., 1993. Т. 47.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Сімеон Полоцький: історичний портрет iconПоловець Д. С. вчитель худ культури
Поняття та терміни. Живопис, пейзаж, побутовий жанр, портрет, автопортрет, історичний жанр, колорит, репродукція
Сімеон Полоцький: історичний портрет iconМихайло Грушевський: від історії до політики
Познайомити учнів з науковою та політичною діяльністю М. Грушевського, створити його історичний портрет як видатного політичного...
Сімеон Полоцький: історичний портрет iconДанило Галицький: Історичний портрет Короткий зміст презентації
...
Сімеон Полоцький: історичний портрет iconНазва модуля: Історичний портрет Код модуля: іу 10 Тип модуля
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 72 (кредитів єктс – 2); аудиторні години – 24
Сімеон Полоцький: історичний портрет iconРозділ І. Становлення Наполеона як особистості 1 Історичний портрет Наполеона Бонапарта
Розділ ІІ. Піднесення могутності Франції в ході боротьби із 2–5 антифранцузькими коаліціями
Сімеон Полоцький: історичний портрет iconВіктор Львович Кирпичов
Полоцький кадетський корпус, Михайлівська артилерійська академія, стажування за кордоном
Сімеон Полоцький: історичний портрет iconПрактичне заняття №11 Історичний портрет Цезаря
Мета : розвивати навички учнів здобувати інформацію з різних джерел, складати зв*язну розповідь; сприяти формуванню власної позиції,...
Сімеон Полоцький: історичний портрет iconІсторичний колорит та романтика пригод у романі „Айвенго Вальтера Скотта
Обладнання: портрет В. Скотта, тексти роману В. Скотта „Айвенго”; малюнки учнів до твору; карта подорожі; кросворд; герби; феодальна...
Сімеон Полоцький: історичний портрет iconКонтрольна робота з теми «Французький героїчний епос. «Пісня про Роланда». Данте «Божественна комедія»
Що лежить в основі Пісні про Роланда? (легенда, історичний факт або історичний переказ)


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка