Симоненко, В. АСкачати 71,78 Kb.
Дата конвертації16.03.2018
Розмір71,78 Kb.

Патріарх української літератури Олесь Гончар називав Василя Симоненка «витязем молодої української поезії». Він писав про нього так: «З глибини народного життя вийшла поезія Василя Симоненка. З мужності народу, з горя його і його звитяжної боротьби виспівалась вона. Звідси той дух непоборний, яким вона пройнята, звідси та розпашіла пристрасть, яка буяє в ній? Вітер часу не остудив Симоненкових поезій, вогнем душі жевріють вони й сьогодні, як і тоді, коли вперше так жагуче й неповторно вибухнулись у світ...».


Василь Симоненко став для нас легендою. Нескорений, як Прометей, з гарячою і пристрасною натурою, непримиренний до ворогів українського народу, великий патріот своєї Вітчизни, щирий і добродійний, він увійшов у літературу як поборник правди і добра.
1. Симоненко, В. А. Вибране [Текст] / Симоненко, Василь Андрійович ; упоряд. підг. комент. прим. та навч.-метод. матер. Г. М. Кирпи і Д. С. Чередниченка. — К. :Школа, 2002. — 252 с. — (Шкільна хрестоматія).
Окрім творів В. Симоненка, які вивчаються за шкільною програмою, а також рекомендовані для позакласного читання, до хрестоматії увійшли навчально-методичні матеріали на допомогу вчителеві та учню: літературознавчі коментарі до біографії та творчості письменника, орієнтовані теми творів, рефератів та усних доповідей, тезові плани до них, список рекомендованої літератури.

2. Симоненко, В. А. На схрещених мечах [Текст] : вибр. твори / Симоненко, Василь Андрійович ; передм. О. Гончара ; упорядкув., післямова і комент. В. Костюченка. — К. : Пульсари, 2004. — 382 с. : портр. — (Бібліотека Шевченківського комітету).


Пропоноване видання — найповніше з усіх досі виданих книг шістдесятника Василя Симоненка. Воно охоплює поетичні, прозові твори, статті, щоденник, листипоетаВасиль Симоненко витворив художній портрет митця і громадянина на тлі тогочасної оманливої дійсності. Нащадкам лишається захоплюватися його ліричним словом, політичною сміливістю, глибинною любов’ю до матері-України.
3. Василь Симоненко. Поетична спадщина [Текст] : біогр. письменника ; вірші ; аналіз текстів ; зразки учнівських творів : посіб. для 11 кл. / авт.-уклад. Г. Г. Корницька. — Х. : Ранок, 1999. — 63 с. : портр. — (Літературна крамниця).
Учні знайдуть в цьому посібнику матеріал, необхідний для вивчення творчості В. Симоненка в школі: тексти віршів; аналіз творчого методу поета, проблематики його поезій; зразки учнівських творів.
4. Симоненко, В. А. У твоєму імені живу [Текст] : поезії, оповід., щоденникові записи, листи / Симоненко, Василь Андрійович ; упоряд. та післям. В. Яременка ; передм. О. Гончара. — К. : Веселка, 2003. — 382 с. : 8 арк. ілюстр., портр. — (Шкільна бібліотека).
Книга видатного поета-шістдесятника Василя Симоненка містить не тільки хрестоматійні твори, а низку таких, що не друкувалися десятиліттями. Здобутком широкого загалу читачів стануть поезії, оповідання, щоденникові

записи, добірка листів, біографічні матеріали.


5. Симоненко В.А. Тиша і грім / В.А. Симоненко. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1962. – 158 с.

Пропоноване видання Василя Симоненка містить поезії, казки, байки та прозу митця-шістдесятника. Окрім творів, що входять до шкільної програми, до збірки увійшли маловідомі поезії, а також сатиричні і гумористичні вірші. Книжка розрахована на широке читацьке коло.
6. Яременко, В. «Щоб правду більш не кидали за грати...» [Текст] : літ. портр.Василя Симоненка / Яременко, Василь. — К. : Веселка, 2003. — 23 с. — (Урок літератури).
Стаття відомого дослідника української літератури професора Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка Василя Яременка розповідає про творчість і життя В. Симоненка. Поєднання дослідницького й особистого начал робить цей добуток дуже інформативним, цікавим та глибоким

"Урок літератури" - це серія посібників для вчителів, школярів, студентів. Пропонуємо статті відомих літературознавців, письменників, істориків про найяскравіші постаті та твори вітчизняного й зарубіжного красного письменства, що вивчаються за шкільними програмами.

7. Цар плаксій та Лоскотон.- K: Школа, 2007. – 176 с. Казка В. Симоненка у віршованій гумористичній формі утверджує оптимістичний, життєрадісний світогляд, силу дружби та взаємодопомоги. "Плачем горю не поможеш", — говорить народна мудрість, тому треба навчитися керувати своїми емоціями, завжди сподіватися на краще. 
Статті з періодичних видань про Василя Симоненка
Яременко, В. «Щоб правду більш не кидали за грати...» [Текст] : літ. портр.Василя Симоненка / Яременко, Василь. — К. : Веселка, 2003. — 23 с. — (Урок літератури).
Стаття відомого дослідника української літератури професора Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка Василя Яременка розповідає про творчість і життя В. Симоненка. Поєднання дослідницького й особистого начал робить цей добуток дуже інформативним, цікавим та глибоким.
Шпак В. Чорна мука світлої любові / В.Шпак // Урядовий кур`єр. - 2014. - 27 грудня. - С.18.

Стаття присвячена 80-річчю з дня народження Василя Симоненка.


Погрібний В. Чистий боярський сніг: тоді ще невідомий Василь Симоненко / В. Погрібний // Літературна Україна. - 2010. - 14 жовтня. - С.7.
Позняк-Хоменко Н. Ти — моя молитва / Н. Позняк-Хоменко

// Народне слово. - 2010. - №1/2. - С.8.


Шпак В. “Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю”: Василь Симоненко / В. Шпак // Голос України. - 2009. - 5 лютого. - С.21.
Кирей Н. Не шукав слави, але вона його знайшла... ( Василь Симоненко) / Н.Кирей // Урядовий кур`єр. - 2008. - 17 грудня. - С.16.
Косиченко Л. Калина зріє на морозі / Лесь Косиченко // Уря-довий кур`єр. - 2008. - 30 січня. - С.10.
Марко В. Осяяння в художній концепції Василя Симоненка / В. Марко // Дивослово. - 2007. - № 4. - С.21.
Тихолаз С. Два уроки за творчістю Василя Симоненка /С. Ти-холаз // Дивослова. - 2005. - № 12. - С.2.
“Я воскрес, щоб із вами жити”: з епістолярної спадщини Василя Симоненка // Київ. - 2005. - № 7/8. - С.172.
Капелюх Г. “Я хочу правді бути вічним другом...” / Г.Капе-люх // Дивослово. - 2005. - № 6. - С. 26.
Тихолоз Б. Метеор Щирості. Світлий реквієм В. Симоненкові до недожитого 70-ліття / Б. Тихолоз // Дивослово. - 2005. - № 1. - С. 50.
Косиченко Л. Відлуння Василевого Різдва / Л. Косиченко // Урядовий кур`єр. - 2005. - 14 січня. - С.6.
Титаренко Л. “Не хочу, щоб в землю ішли без сліда...” / Л. Ти-таренко // Голос України. - 2005. - 6 січня. - С. 3.

До 70-річчя з дня народження В. Симоненка.


Невиправний мрійник: (Василь Симоненко) // Урядовий кур`єр. - 2004. - 9 жовтня. - С.8.

Спогади письменника Леоніда Кореневича про поета В. Симоненка.


Рачук М. Симоненкові уроки / М.Рачук // Сучасність. - 2003. - № 3. - С. 88. Спогади про Василя Симоненка
Бурко О. Твір, що вчить дітей оптимізму: вивчення казки Василя Симоненка “Цар Плаксій та Лоскотон” / О.Бурко // Диво-слово. - 2003. - № 2. - С.67.
Розумовський М. “Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі...” / М. Розумовський // Голос України. - 2002. - 3 грудня. - С.16.
Шудря М. Василева криниця: (В. Симоненко) /М. Шудря // Дивослово. - 1995. - № 12. - С. 30.
Кудлик Р. Золотий спалах: (До 60-річчя В. Симоненка) /Р.Кудлик // Дзвін. - 1995. - № 1. - С. 134.
Ткаченко А. Симоненкова драма / А. Ткаченко // Сучасність. - 1995. - № 1. - С.95.
Сверстюк Є. Поет народжений з любові / Є. Сверстюк // Ук-раїнська культура. - 1995. - № 1. - С.8. Вірші В. Симоненка та спогади про нього.
Титаренко Л. “Гляньмо в очі віршам Симоненка...” / Л. Тита-ренко // Голос України. - 1995. - 10 березня. Про присудження В.Симоненку Премії імені Т. Г. Шевченка.
Стус В. Серед грому і тиші / В. Стус // Сучасність. - 1995. - № 1. - С.138.

Про творчість Василя Симоненка.


Сверстюк Є. Василь Симоненко прилетів на білому коні / Є. Сверстюк. - 1995. - № 1. - С.149.
Дмитренко О. “...згадуй зрідка Черкаську осінь” / О. Дмитренко // Київ. - 1995. - № 1. - С. 133.

Про творчість В.Симоненка.


Яременко В. Парубоцькі листи Василя Симоненка / В. Яременко // Дніпро. - 1994. - № 5/6. - С 56.
Куштенко І. Відрядження: Розмови з Василем Симоненком / І.Куштенко // Київ. - 1993. - № 8. - С.106.
Пахаренко В. Духовний камертон Василя Симоненка / В. Паха-ренко // Слово і час. - 1993. - № 2.
Титаренко Л. “На цвинтарі розстріляних ілюзій...” / Л.Титаренко // Голос України. - 1993. - 11 січня

У матері В. Симоненка.


Непогасна зоря: Літературно-музична композиція за творчістю Василя Симоненка // Українська мова і література в школі. - 1991. - № 7. - С.64.

Управління культури, національностей і релігій Деражнянської РДА
Районна бібліотека для дітей

« Чорні від страждання мої ночі»

До 80-річчя від дня народження

українського поета Василя Симоненка

(рекомендаційний список літератури)


Деражня

2015

Шановний читачу !Пропонуємо твоїй увазі рекомендаційний список літератури, познайомившись з яким, ти краще пізнаєш українського поета Василя Симоненка.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Симоненко, В. А iconВасиль Симоненко. Біографія
Василь Андрійович Симоненко народився 8 січня 1935 р в с. Бієвці Лубенського району Полтавської області. Мати майбутнього поета –...
Симоненко, В. А iconБібліотека я для тебе горів український народе… Василь Симоненко
Бібліографічний покажчик „Лицар нескореного покоління. Василь Симоненко” присвячений лауреату Шевченківської премії, видатному письменнику-шістдесятнику...
Симоненко, В. А iconЛітературна світлиця: Василь Симоненко Лірика поета
Чудовий український поет Василь Симоненко прожив недовге, але яскраве життя. Він народився у селі Біївці Лубенського району на Полтавщині...
Симоненко, В. А iconЛірика василя симоненка в контексті доби
Василь Симоненко (1935—1963). Псевдоніми — В. Щербань, С. Василенко, Симон. Василь Симоненко народився в с Біївці Лубенського р-ну...
Симоненко, В. А icon“я воскрес, щоб із вами жити!” В. Симоненко

Симоненко, В. А iconВасиль Симоненко «лицар на білому коні» в українській літературі. «Лебеді материнства»
Тема: Василь Симоненко – «лицар на білому коні» в українській літературі. «Лебеді материнства»
Симоненко, В. А iconВасиль Симоненко: життя, мов спалах блискавки. Образ України матері у творчості поета
Тема: Василь Симоненко: життя, мов спалах блискавки. Образ України матері у творчості поета
Симоненко, В. А iconУрок української літератури в 7 класі Тема : В. Симоненко ─ "лицар на білому коні " в українській літературі. "Лебеді материнства " Теорія літератури : ліричний герой
Тема : В. Симоненко ─ "лицар на білому коні " в українській літературі. "Лебеді материнства " Теорія літератури : ліричний герой
Симоненко, В. А icon-
Тема заняття: «Вступ. Поети-шістдесятники. В. Симоненко — «витязь» молодої української поезії»
Симоненко, В. А iconУрок 19 Тема: Василь Симоненко. Цікава сторінка із життя митця. Казкова історія І дійсність у творі «Цар Плаксій та Лоскотон»
Тема: Василь Симоненко. Цікава сторінка із життя митця. Казкова історія І дійсність у творі «Цар Плаксій та Лоскотон»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка