Система роботи з підвищення кваліфікації вчителівСкачати 127,08 Kb.
Дата конвертації17.08.2017
Розмір127,08 Kb.

Система роботи з підвищення кваліфікації вчителівУ сучасній загальноосвітній школі склалися ефективні форми підвищення кваліфікації вчителів, проте між різними видами роботи часто немає належної зв'язку, обліку конкретних інтересів і потреб вчителів. Завдання полягає в тому, щоб виробити систему, знайти доступні і разом з тим корисні методи підвищення педагогічної майстерності.

Методична робота в школі. По реалізації рішень педагогічної ради з окремих предметів, конкретних тем програми працюють методичні предметні об'єднання. Найбільш оптимальний склад об'єднання 4-5 викладачів одного предмету. Методичні об'єднання доцільно створювати у великих школах чи спілках, які об'єднують вчителів двох-трьох шкіл.
На засіданнях предметних об'єднань не слід обмежуватися розбором вузьких питань, наприклад вивчення теми "Складне речення". Корисно знайомитися з результатами новітніх досліджень в області викладання науки, методичними прийомами роботи, вивчати технічні засоби навчання, заслуховувати доповіді та повідомлення вчителів про результати своєї діяльності. Хороша школа для викладачів - кваліфікований аналіз уроків з позицій сучасних вимог до навчального процесу і з належним теоретичним обґрунтуванням.

Школи передового досвіду. До вчителю-майстру, керівнику такої школи за бажанням прикріплюються кілька (2-4) вчителів даної спеціальності, які потребують допомоги. У процесі спостереження уроків, бесід вони знайомляться з методами та прийомами роботи свого керівника, спільно складають тематичні плани, вивчають літературу з окремих питань, взаємно відвідують уроки і ретельно аналізують їх, відбираючи і закріплюючи все те цінне, що сприяє ефективності роботи. Така творча співдружність допомагає вдосконалювати роботу не тільки прикріплених вчителів, а й самого керівника школи.
Проблемні групи займаються систематизацією, узагальненням і поширенням передового досвіду. Проблемні групи спільно розробляють та впроваджують у практику прийоми і методи роботи. Починається робота групи з вивчення літератури з тієї чи іншої проблеми, відвідування уроків різних вчителів, вироблення певних гіпотез, пропозицій, які потім перевіряються на практиці і доводяться до потрібного рівня. Проблемні групи працюють творчо, активно втручаються в навчальний процес. В ході самостійної роботи відбувається активне формування педагогічної майстерності.
Діяльність проблемних груп при глибокій зацікавленості керівництва і громадських організацій школи сприяє створенню в колективі творчої атмосфери, що в свою чергу приваблює в проблемні групи все нових і нових учителів.

Практикуми. У системі підвищення кваліфікації вчителів спостерігається деякий розрив між колективними формами роботи та індивідуальної підготовкою до навчальних занять та виховних заходів. Однією з форм самоосвіти є практикуми. Вчителі - предметники отримують на початку навчального року (в деяких школах у кінці попереднього навчального року) план роботи практикумів (районних та шкільних) із зазначенням тим по класах, завдань з тем (які завдання розв’язати, які підготувати досліди, прочитати літературні джерела і т. д.) і рекомендаційний список літератури по кожній з намічених тем. За завданням райметодкабінета ці матеріали готують найбільш досвідчені вчителі школи. У планах вказуються терміни готовності до окремих тем (за місяць-півтора до їхнього вивчення в класах).
Засідання секції практикуму проходить раз на місяць у школі. Зазвичай методист або викладач (майстер) читає невелику лекцію, потім вирішуються одна-дві складні завдання, обговорюються тематичні плани і методика роботи. У процесі навчання по темі проводяться відкриті уроки. Після отримання завдання вчителя самостійно готуються до майбутніх уроків. Щоб не було перевантаження, керівники методоб'єднання ретельно відбирають теми для практикумів. Кількість тем повинно бути вкрай обмежено. Неможливо і немає необхідності готувати кожного вчителя по кожній темі. Завдання в іншому: виробити навички роботи, здатність до творчого пошуку, показати зразки підготовки уроків. Робити це корисно на складних темах, що розширюють науково-педагогічний кругозір.

Проведення відкритих і показових уроків. Керівництво школи використовує досвід майстрів педагогічної праці для демонстрації методів навчальної або виховної роботи. Наприклад, проводиться відкритий урок проблемного навчання, урок з застосуванням технічних засобів, робота з підручником на уроці і т.д. Важко переоцінити значення таких уроків, якщо вчителі вчасно підготуються до сприйняття: прочитають потрібну літературу, познайомляться з системою роботи даного вчителя, проникнуть у особливості його творчого пошуку.

Науково-практичні конференції та педагогічні читання.
Один раз протягом року в багатьох школах успішно проводять підсумкові науково-практичні конференції та педагогічні читання, як своєрідний звіт вчителів, які підготували реферати, доповіді, повідомлення про підсумки своїх пошуків з тієї чи іншої проблеми. Вчителі знайомляться з передовим досвідом, обмінюються думками, заздалегідь готуються до конференцій і читань, проводять пошукову творчу роботу, що збагачує педагогічний процес.

Самоосвіта вчителів. Колективні форми роботи (на курсах інститутів удосконалення вчителів, у методичних об'єднаннях, лекторії, громадських університетах, університетах науково-практичних знань для вчителів і т.д.) по підвищенню кваліфікації та ідейно-теоретичного рівня вчителів необхідно поєднувати з невпинним самоосвітою. Тільки в органічному поєднанні колективних та індивідуальних форм роботи може бути знайдено вирішення проблеми систематичного розширення кругозору та підвищення ділової кваліфікації кожного вчителя. Серйозну увагу слід приділити питанням теорії і практики виховання.
Найважливішим напрямком у самоосвіті вчителів є підвищення педагогічної кваліфікації, переосмислення змісту і методів своєї роботи в світлі нових вимог педагогічної і психологічної науки. Небувалий розквіт культури в нашій країні вимагає від учителя широкої поінформованості про успіхи в галузі літератури, живопису, театру, музики, спорту, наявності хорошого художнього смаку.
Найважливішими напрямками самоосвітньої роботи по предмету можуть бути:
- вивчення нових програм і підручників, з'ясування їх особливостей та вимог;
- вивчення додаткового наукового матеріалу;
проведення самостійної роботи з вирішення завдань, організація лабораторних і практичних робіт, дослідів і вправ;
- освоєння технічних засобів навчання.

В області методики слід звернути особливу увагу прийомам диференційованого навчання, розумової діяльності учнів, розвитку самостійності, практичних навичок і встановлення зв'язків урочні і позаурочних занять зі свого предмету.


Педагогічне самоосвіта здійснюється різними засобами: систематичне вивчення новинок художньої, спеціальної та педагогічної літератури, при цьому робляться виписки, складаються конспекти або тези. Багато вчителів мають спеціальні картотеки, що допомагають використовувати необхідний матеріал. Самоосвіта дає позитивні результати в тому випадку, якщо воно ведеться цілеспрямовано, планомірно і систематично. Корисно скласти індивідуальний план самоосвіти. Як показує досвід, вчитель в змозі виділити на підвищення кваліфікації приблизно 7-9 годин на тиждень (крім безпосередню підготовку до уроків). У ці години включаються і політучеба, і відвідини методичних об'єднань, лекторіїв, музеїв, екскурсій, диспути, практикуми, проблемні семінари та інші види колективної та індивідуальної роботи з вивчення наукової літератури та передового досвіду кращих вчителів.

Організація допомоги молодому вчителю. Молодий вчитель прийшов до школи. Підготовлено чи він до роботи з учнями? Абсолютно ясно, як би добре не готував вуз, вирішальне становлення майстерності відбувається в школі, в живій роботі з дітьми, на практиці. Саме в перший рік, з перших днів починається найбільш інтенсивне формування тих якостей, які й визначають ступінь майстерності майбутнього вчителя.
Кажуть, добре, якщо вчитель потрапив в сильний педагогічний колектив міської школи. Під рукою і посібники, та методичні розробки, досвідчені вчителі, поруч інститути, бібліотеки. Але тут свої труднощі: у таких школах-високий рівень вимог, розвинені учні, підготовлені батьки. А як бути молодому вчителеві в сільській школі? Там учитель фактично один, веде він часом різні класи і нерідко два-три предмети, запитати нема в кого і з посібниками погано ... Різні умови диктують і різні форми допомоги, але є і щось загальне, з чим потрібно рахуватися.
Які труднощі зустрічаються у роботі молодого вчителя? Перш за все в галузі навчання молодий учитель недостатньо володіє конкретним матеріалом по темі. Він знає, наприклад, творчість Л. М. Толстого або історію французької революції, закони Ньютона, але йому дуже складно відібрати конкретні факти біографії письменника або популярно розкрити сутність законів Ньютона. Молодий вчитель відчуває величезні труднощі в підборі матеріалу, підготовці уроків і т. д. Як правило, він не володіє методами роботи. "Опитування для мене справжня катування, - зізнається одна починаюча вчителька. - Що робити тридцяти хлопцям, поки тягнеться ця "канітель "з витягуванням відповіді? А яку ставити оцінку?"
Пояснення матеріалу - улюблена частина уроку для початківця педагога. Він старанно і найчастіше добре розповідає. У класі тиша, слухають з цікавістю. Але урок-це не тільки пасивне сприйняття, це ще робота з формування знань, навичок, умінь, і ось тут найбільші небезпеки чатують на новачка: він втрачає управління, клас шумить, урок зривається. Не володіючи арсеналом методів навчання, молодий учитель поспішає ще й ще щось цікаве розповісти, зайняти учнів, заспокоїти, розважити ...
Складно із здійсненням диференційованого підходу до учнів. Молодий вчитель ще не в змозі розібратися в характері здібностей своїх учнів, встановити діагноз відставання, ступінь занедбаності, своєрідність пам'яті, мислення, уваги окремих учнів, тому він позбавлений можливості регулювати формування знань. Молодий вчитель уникає викликати слабких учнів, він боїться їх, він намагається мати справу з сильними, не знає, як допомогти окремим учням. В результаті відставання у низки учнів посилюється, їх розвиток в процесі навчання проходить стихійно.
Не менше труднощів у виховній роботі. Молодий вчитель, як правило, непогано проводить з учнями дозвілля: грає з ними, ходить у походи, на екскурсії, але як складно для нього провести збори, збір, організувати чергування, трудові справи ... Готуючи збір, вчитель все прагне зробити сам. "Вони у мене нічого не вміють і, головне, не хочуть", - з прикрістю нерідко він констатує. Важко налагоджувати відносини з учнями; багато емоційних рішень, нерідко виникає психологічний бар'єр, взаємна неприязнь. І на уроці і після уроків вимовляється багато непотрібних слів, прямолінійних повчань, погроз.
Можна продовжувати до нескінченності. Треба допомогти, і допомогти вчасно! Наші спостереження показали, що в багатьох школах допомогу молодому вчителю організована вкрай слабо. В основному вона полягає у фіксації недоліків відвіданих уроків і позаурочних заходів. Багато молоді вчителі бояться відвідування їх уроків і всіляко намагаються цього уникнути. Проте є великий позитивний досвід, який ми пропонуємо враховувати починаючому директору. Надання допомоги молодому вчителю починається з розумною регламентації його праці та створення сприятливого обстановки в школі. Потрібно дуже ретельно продумати навантаження, зручно скласти розклад, з урахуванням можливостей вчителя дати йому класне керівництво.
Центральне ланка в організації допомоги молодому викладачеві - це попередня робота з ним. Немає потреби читати йому лекції, проводити теоретичні заняття. У нього досить свіжі відомості, отримані в інституті. Молодий вчитель потребує практичних радах. Така допомога може носити:

а) попередній характер і охоплювати всю групу молодих вчителів;

б) допомога може бути індивідуально-попереджувальної, пов'язаної з конкретною підготовкою до уроків та різним заходам;

в) допомога надається в результаті ознайомлення з роботою молодого вчителя.


Попередня бесіда з молодими вчителями починається з елементарного ознайомлення з традиціями школи, особливостями навчально-виховного процесу. Директор школи показує кабінети, класи, пришкільний ділянку. У простій та яскравій бесіді розкриваються особливо вдалі прийоми роботи окремих вчителів і класних керівників. Як би попутно даються і перші конкретні поради: "У нас у школі не прийнято кричати на учнів. Крик вчителя викликає у відповідь реакцію, виникає конфлікт, а це, як правило, не призводить до вирішення питання", "У нас у школі не виставляють учнів з класу, не читають "нотацій" під час уроків "і т. д.
Заступник директора школи проводить з молодими вчителями бесіду про те, як складати плани уроків, заповнювати журнали, вести потрібну документацію. Показуються зразки. Особлива увага звертається на підготовку до уроку, організаційні боку навчального процесу. З молодими вчителями проводять бесіди та досвідчені вчителі. У першу чергу даються найпростіші доступні поради: як проводити класний годину, організувати чергування, розподілити обов'язки, підібрати актив і т. д.
З чого починати молодому вчителю? З ретельної підготовки до уроку. Необхідно так підготуватися до уроку, щоб в учнів не було ні хвилини вільного часу, щоб протягом всього уроку учень думав, працював, був гранично зайнятий. Найстрашніше, якщо молодий учитель виробляє "штамп" комбінованого уроку. Під час опитування він виступає в ролі бездушного контролера (а клас не працює), під час пояснення-в ролі безстороннього інформатора, закріплення проводить формально, завдання додому дається наспіх ... На таких уроках все зводиться до засвоєння готових знань і їх відтворення, не відбувається включення учнів у розумову діяльність, вони не розвиваються, не ростуть.
Треба допомогти зрозуміти молодому вчителю, що перша умова успішного уроку - чітке, науково обґрунтоване, переконливе пояснення. Матеріал по темі розчленовується на певні частини, структурні елементи, кожен з них особливо підкреслюється (план, теза, повторення, демонстрація), належним чином осмислюється, підтверджується прикладами, доказами. Учні на уроці крок за кроком йдуть від простого до складного, опановуючи необхідним обсягом знань і навичок. Ось цим мистецтвом - вчити на уроці - і потрібно опановувати вчителю з перших кроків його викладацької діяльності. Здавалося б, що тут нового? Насправді - все! Молодого вчителя треба орієнтувати з перших кроків на творче ставлення до навчального процесу, думати самому і змушувати думати учнів.
Зрозуміло, загальні попередні бесіди не вирішують проблеми. Вони як би вводять молодого вчителя в курс справи, знайомлять з кращим досвідом школи, основними вимогами, які пред'являються в даному колективі.
Другий етап в організації роботи з молодим учителем полягає у конкретно-індивідуальної попередньою допомоги в навчально-виховному процесі. Вивчається нова важка тема. Заступник директора організовує своєчасну допомогу. Досвідчений учитель чи методист допоможе скласти тематичний план, підібрати завдання, приклади, вправи, матеріал. Таку роботу доцільно проводити в три етапи: перший етап - загальні поради досвідченого педагога, бесіда за дві-три тижні до вивчення теми, чорнові начерки загального плану роботи; другий етап - особиста підготовка молодого вчителя, підбір матеріалу, читання потрібних розділів, рішення задач, підготовка дослідів, складання тематичного плану; третій етап - безпосереднє вивчення роботи вчителя по темі та коригувальні вказівки, а також відвідування уроків більш досвідчених вчителів.
Під керівництвом і за допомогою адміністрації молодий учитель кваліфіковано готується до уроків. Зрозуміло, немає ні можливості, ні потреби так відпрацьовувати кожну тему, але отримані зразки послужать хорошим прикладом, позначаться на формуванні стилю роботи вчителя, привчать його до творчих пошуків, ґрунтовної підготовки до навчальних занять. Ми розуміємо, що при такому підході набагато важче готуватися до уроків, але це об'єктивні труднощі, їх потрібно подолати, зате довгий час в "портфелі" вчителя буде зберігатися фундаментальний матеріал, яким він зможе користуватися багато років.
Приблизно в цьому ж напрямку надається допомога і в проведенні виховних заходів.

Заступник директора або організатор з позакласної роботи попередньо обговорюють хід підготовки до вечора, походу, класному годині. Особливо вдало це проходить, якщо є два паралельних класи і можливо порадитися з досвідченим класним керівником. Такі попереджувальні бесіди та перегляди планів та сценаріїв запобігають серйозні помилки і промахи. Дуже корисний подальший розбір проведених заходів, обмін досвідом, аналіз виконаної роботи.
Ефективною формою допомоги є відкриті і показові уроки. Недосвідченому вчителеві хочеться подивитися на зразки педагогічної роботи.
І все ж самим важким видом допомоги є аналіз конкретної роботи молодих вчителів. Наразі ми нерідко стикаємося з таким становищем, коли та бесіди пройшли вдало, і попередня допомога виявлялася, а уроки доставили одні засмучення.
Ось один із прикладів. Випускник педагогічного інституту чудово пояснював матеріал. Учні жадібно слухали, у класі - абсолютна тиша, але варто було розпочати опитування або закріплення, як всі втрачали інтерес і шуміли. Учитель став уникати звертатися до учнів. Рівень знань учнів виявився вкрай низьким, фактично вони перестали працювати. Заступник директора і керівник методичного об'єднання допомогли зайнятися так званої "чорнової" роботою, оволодіти прийомами формування знань на уроці. Він не відразу зумів переключитися, бо звик до "свого стилю" викладання, і тільки контрольні роботи переконали його в безперспективності "голих лекцій" та оповідань. З учнями потрібно копітко, старанно працювати, стежити за їхнім зростанням, своєчасно втручатися, щоб ліквідувати прогалини і розвинути самостійність.
Крок за кроком, відвідуючи уроки, переглядаючи плани, перевіряючи знання учнів, керівники школи зможуть забезпечити індивідуальний зростання вчителя з урахуванням його особистих якостей, рівня розвитку, педагогічних даних, складу характеру.
Велику увагу слід приділити питанням педагогічної етики та розвитку педагогічної техніки. Молоді вчителі, які не мають досвіду роботи з дітьми, дуже прямолінійні, легко збуджуються, ображаються через дрібниці, кричать, погрожують. Раз у раз чути: "Останній раз тобі кажу", "Марш з класу", "Без батьків не приходь" і т. д. Діти відповідають неприязню, намагаються зачепити вчителя, виникає так зване емоційне відторгнення, що заважає нормальній роботі. Нелегко навчитися мистецтву першої реакції, спілкуванню з учнями, терпіння. За будь-яких обставин вчитель не повинен вибухати, втрачати "педагогічна обличчя".
Успіх молодого вчителя залежить часто від "дрібниці": від одягу, голоси, жестів, випадково зроблених зауважень. Одна учениця заявила мамі: "Я не люблю нового вчителя, у нього штани заляпані брудом".
З іншого боку, прагнення окремих молодих вчительок виглядати сверхмодно стає причиною їх непопулярності серед дітей. Керівники школи в тактовної формі повинні прямо пояснити все це початківцям педагогам.
Підготовка, отримана в інституті, не може вирішити проблеми формування майстерності. Тільки шляхом самоосвіти і творчих пошуків прийде вчитель до своєї майстерності. Допомогти йому в цьому в найвідповідальніший період його становлення повинні керівники школи. Від них у значній мірі залежить, яким буде він, молодий учитель!
Каталог: doc -> files -> news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Система роботи з підвищення кваліфікації вчителів iconПрограма для проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів і форм власності
Програма навчальної дисципліни для курсів підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів різних типів І форм...
Система роботи з підвищення кваліфікації вчителів iconПідвищення кваліфікації загорська Ганна Іванівна
Персональний сайт директора Центру підвищення кваліфікації держслужбовців та керівників держпідприємств автономної республіки Крим....
Система роботи з підвищення кваліфікації вчителів iconАкадемія неперервної освіти
...
Система роботи з підвищення кваліфікації вчителів iconНавчальний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови І літератури / За загальною редакцією Н. В. Ганіної. Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011. [1- ше видання]. 96 с

Система роботи з підвищення кваліфікації вчителів iconМетодичні рекомендації / Укл. В. Уруський Педагогічна діагностика зміст вступ
Проблема діагностики педагогічної діяльності вчителя надзвичайно актуальна І важлива для вирішення питань вдосконалення викладання...
Система роботи з підвищення кваліфікації вчителів iconСистема підвищення кваліфікації – один із центральних складників післядипломної освіти
Як підсистема, вона прагне ставати унікальнішою (відмінною від інших освітніх систем) через те, що забезпечує зростання рівня освоєння...
Система роботи з підвищення кваліфікації вчителів iconОбмін досвідом роботи бібліотек Дергачівської цбс на курсах підвищення кваліфікації у вересні 2015 року
Дякуючи ентузіазму І професіоналізму завідувачки бібліотеки Тетяни Валентинівни Кареліної, вчителя початкових класів Остапець Вікторії...
Система роботи з підвищення кваліфікації вчителів iconЛекція-презентація для Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації іміджмейкінг
Лекція-презентація для Київського міського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
Система роботи з підвищення кваліфікації вчителів iconЗміст зі святом вас, дорогі жінки!
Президія цп утосу постановою за №2–7 від 8 лютого призупинила виконання власної постанови від листопада минулого року Про проведення...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка