Систематизований бюлетень нових надходженьСторінка1/5
Дата конвертації08.10.2017
Розмір0,89 Mb.
  1   2   3   4   5

СИСТЕМАТИЗОВАНИЙ БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
(листопад–грудень 2012 р.)
ЗМІСТ


Дисертації та автореферати дисертацій 2

Економічні науки 2

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки 2

Юридичні науки 2

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 2

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право 3

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 4

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право 5

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення 5

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 6

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 6

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 7

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 8

12.00.11 Міжнародне право 9

12.00.12 Філософія права 9

Педагогічні науки 10

13.00.04 Теорія і методика професійної освіти 10

Державне управління 10

25.00.01 Теорія та історія державного управління 10

Наукові та навчальні видання 10

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 10

Науково-дослідна робота 10

Теорія держави і права 12

Історія держави і права 13

Конституційне право 13

Адміністративне право 14

Інформаційне право 16

Фінансове право 16

Цивільн право 16

Підприємницьке право 16

Зобов’язальне право 16

Право інтелектуальної власності 17

Спадкове право 17

Господарське право 17

Екологічне право 17

Сімейне право 17

Аграрне (сільськогосподарське) право 17

Трудове право 17

Кримінальне право 18

Кримінологія 18

Кримінально-виконавче право 18

Система судових органів 18

Система органів прокуратури 19

Цивільний процес 19

Кримінальний процес 19

Криміналістика 20

Судова бухгалтерія 22

Філософія права 22

Держава і право зарубіжних країн 22

Міжнародне право 22

Соціологія. Соціологічні науки 23

Історія. Історичні науки 23

Економіка. Економічні науки 23

Політика. Політичні науки 24

Воєнна наука. Військова справа 24

Безпека життєдіяльності людини 24

Наука. Наукознавство 25

Освіта. Педагогіка 25

Фізична культура і спорт 25

Мовознавство 25

Літературознавство. Художня література (твори) 26

Ораторське мистецтво 27

Мистецтво. Мистецтвознавство 27

Логіка 27

Філософія 27

Етика 27


Психологія 28

Довідкові видання 28

Електронні ресурси 28

Матеріали на СD та DVD-ROM 28Повнотекстові документи 28Умовні позначення місця знаходження
хр – книгосховище

н/аб – абонемент наукової літератури

студ/аб – студентський абонемент

ДБВ – науково-бібліографічний відділ

ч. з. № 1 – читальний зал № 1

ч. з. № 2 – читальний зал № 2

з/п – зал періодики

філ. № 1 – філія № 1 (вул. Динамівська, 4)

філ. № 2 – філія № 2 (вул. Пушкінська, 106)

код. – інформаційно-кодифікаційний відділ

ВРК – відділ рідкісних видань (вул. Пушкінська, 70)

навч. від. – навчальний відділ

Крим. ф-т – Кримський юридичний інститут

Полт. ф-т – Полтавський юридичний інститут


Дисертації та автореферати дисертацій


ВРК

Економічні науки

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки


Годуэв О. О. Інституційні форми структуризації банківської системи : автореф. дис. ... канд. екон. наук / О. О. Годуэв ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; наук. кер. B. B. Александров. – Х., 2012. – 17 с.

Лісений Є. В. Трансформація економічних функцій держави в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Є. В. Лісений ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; наук. кер. А. А. Гриценко. – Х., 2012. – 16 с.

Філякова Т. І. Історико-теоретичні основи дослідження економічної динаміки : автореф. дис. ... канд. екон. наук / Т. І. Філякова ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; наук. кер. А. А. Гриценко. – Х., 2012. – 18 с.

Юридичні науки

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


(12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве)

Баландин С. Б. Государственноправовое положение Великого княжества Финляндского в составе Российской Империи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. Б. Баландин ; науч. рук. И. А. Исаев ; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2012. – 28 с.

Баринов В. Ф. Возникновение и развитие английского общего права в XIII–XVII веках : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. Ф. Баринов ; науч. рук. Е. В. Поликарпова ; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2012. – 42 с.

Боков К. И. Становление и развитие таможенного дела и таможенного законодательства в России (историко-правовое исследование) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. И. Боков ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина ; науч. рук. И. А. Исаев. – М., 2012. – 24 с.

Галюк С. Є. Порівняльно-правова характеристика джерел сучасного мусульманського права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. Є. Галюк ; Львів. Нац. ун-т ім. І. Франка ; наук. кер. Л. А. Луць. – Л., 2009. – 16 с.

Гарбузова Е. В. Инструментальный подход в совершенствовании национального законодательства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. В. Гарбузова ; науч. рук. С. А. Калинин ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2012. – 24 с.

Гураль П. Ф. Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / П. Ф. Гураль ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка ; наук. конс. О. Д. Святоцький. – Л., 2009. – 40 с.

Єрмілова М. Г. Особливості правового статусу дитини з обмеженими можливостями в Україні (теоретико-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Г. Єрмілова ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; наук. кер. О. В. Зайчук. – К., 2012. – 20 с.

Званчук А. В. Компетентна правосвідомість: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Званчук ; Міжнар. гуманіт. ун-т ; наук. кер. В. В. Дудченко. – О., 2012. – 20 с.

Любченко М. І. Юридична термінологія: поняття, особливості, види : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. І. Любченко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. О. Р. Дашковська. – Х., 2012. – 20 с.

Любченко М. І. Юридична термінологія: поняття, особливості, види : дис. ... канд. юрид. наук / М. І. Любченко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер.: О. Р. Дашковська. – Х., 2012. – 198 с.

Матевосова Е. К. Правовое воспитание как средство борьбы с правовым нигилизмом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. К. Матевосова ; Моск. гос. юри. акад. ; науч. рук. Н. Я. Соколов. – М., 2012. – 26 с.

Нюхіна П. О. Козацькі універсали XVII–XVIII ст.: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П. О. Нюхіна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. І. Б. Усенко. – К., 2011. – 20 с.

Павловська-Кравчук В. А. Правовий менталітет: поняття, особливості і його вплив на правотворчі процеси : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Павловська-Кравчук ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. О. В. Петришин. – Х., 2012. – 20 с.

Павловська-Кравчук В. А. Правовий менталітет: поняття, особливості і його вплив на правотворчі процеси : дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Павловська-Кравчук ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. О. В. Петришин. – Х., 2012. – 194 с.

Панов Д. І. Державно-правові погляди професора В. Б. Антоновича : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. І. Панов ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. І. В. Музика. – К., 2011. – 20 с.

Паращевіна О. А. Нетрадиційні колективні суб'єкти права у правовому житті сучасного суспільства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. А. Паращевіна ; Міжнар. гуманіт. ун-т ; наук. кер. В. В. Дудченко. – О., 2012. – 21 с.

Пуховська А. С. Судова система Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки (1921–1944 роки) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. С. Пуховська ; Маріупол. держ. ун-т ; наук. кер. Б. В. Змерзлий. – Маріуполь, 2012. – 15 с.

Семеніхін І. В. Правова доктрина в системі юридичної науки та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Семеніхін ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. О. В. Петришин. – Х., 2012. – 20 с.

Семеніхін І. В. Правова доктрина в системі юридичної науки та практики : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / І. В. Семеніхін ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер.: О. В. Петришин. – Х., 2012. – 237 с.

Сидоренко О. О. Процесуальні норми права: поняття, особливості, різновиди : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Сидоренко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. О. В. Петришин. – Х., 2012. – 20 с.

Сидоренко (П'ятикопова) О. О. Процесуальні норми права: поняття, особливості, різновиди : дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Сидоренко (П'ятикопова) ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. О. В. Петришин. – Х., 2012. – 204 с.

Тимченко Г. В. Теоретико-правові засади ефективності законодавства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. В. Тимченко ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. С. К. Бостан. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

Тихомиров О. О. Забезпечення інформаційної безпеки як функція держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Тихомиров ; Нац. акад. внутр. справ ; наук. кер. Р. А. Калюжний. – К., 2011. – 19 с.

Целуйко М. Ф. Компетентна правова культура в механізмі формування та реалізації українського права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Ф. Целуйко ; Нац. ун-т "Одес. юрид акад." ; наук. кер. В. В. Завальнюк. – О., 2012. – 19 с.Юрлов М. М. Правова модернізація як фактор впливу на сучасні інституціональні структури в умовах глобалізаційних процесів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Юрлов ; Маріупол. держ. ун-т ; наук. кер. Ю. О. Волошин. – Маріуполь, 2012. – 18 с.

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право


(12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право)

Бакумов О. С. Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. С. Бакумов ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. Ю. Г. Барабаш. – Х., 2012. – 20 с.

Бакумов О. С. Конституційне право громадян України на участь у виборах і референдумах та проблеми його реалізації : дис. ... канд. юрид. наук / О. С. Бакумов ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. Ю. Г. Барабаш. – Х., 2012. – 214 с.

Гулієв А. Д. огли. Порівняльно-правовий аналіз ролі інституту президентства у протидії міжнародному тероризму (на прикладі України та Азербайджанської Республіки) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Аріф Джаміль огли Гулієв ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; наук. конс. В. Ф. Антипенко. – К., 2012. – 36 с.

Егорова М. В. Конституционно-правовой статус территориальных коллективов во Франции : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Егорова ; Моск. гос. юрид. акад. ; науч. рук. Б. А. Страшун. – М., 2012. – 25 с.

Ковальов І. П. Місцеве самоврядування як інститут сучасного українського конституціоналізму : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. П. Ковальов ; Маріупол. держ. ун-т ; наук. кер. М. О. Баймуратов. – Маріуполь, 2012. – 16 с.

Кузьменко О. О. Конституційний суд України в системі вищих органів державної влади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Кузьменко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. В.С Наливайко. – К., 2012. – 20 с.

Мірошниченко Ю. Р. Конституційно-правове забезпечення народовладдя в Україні (теоретичні та практичні аспекти) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Ю. Р. Мірошниченко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; наук. конс. О. Л. Копиленко. – К., 2012. – 38 с.

Пересада О. М. Конституційна реформа в сучасних державах: теоретичні засади та практика реалізації (на прикладі держав-членів ЄС) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Пересада ; Маріупол. держ. ун-т ; наук. кер. Ю. О. Волошин. – Маріуполь, 2012. – 16 с.

Приходько Х. В. Конституційний процес в Україні: актуальні пролеми становлення та розвитку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Х. В. Приходько ; наук. конс. М. О. Баймуратов ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2012. – 39 с.

Сухонос В. В. Конституційно-правовий статус глави держави: порівняльний аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В. В. Сухонос ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. конс. О. В. Скрипнюк. – К., 2012. – 34 с.

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


(12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право)

Борєйко О. М. Неспроможність та банкрутство у цивільному праві України (основні положення та правова природа) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Борєйко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; наук. кер. О. С. Кізлова. – О., 2012. – 19 с.

Гужва А. М. Інтерес у договірних зобов'язаннях за римським правом і сучасним цивільним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. М. Гужва ; Харків. нац. ун-т внутр. справ ; наук. кер. Є. О. Харитонов. – Х., 2011. – 18 с.

Іваницька Н. А. Ліцензійний договір на використання торговельної марки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. А. Іваницька ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. І. Є. Якубівський. – К., 2012. – 19 с.

Зинов'єва А. В. Безвісна відсутність фізичної особи: матеріальний та процесуальний аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Зинов'єва ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; наук. кер. Фурса. – К., 2011. – 16 с.

Клім С. І. Аналогія закону у цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. І. Клім ; наук. кер. Є. О. Харитонов ; Міжнарод. гуманіт. ун-т. – О., 2012. – 20 с.

Кондратьєва Н.М. Правове регулювання права спільної часткової власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. М. Кондратьєва ; НАН України, Ін–т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. І. М. Кучеренко. – К., 2011. – 19 с.

Кравцов С. О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди : дис. ... канд. юрид. наук / С. О. Кравцов ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. В. В. Комаров. – Х., 2012. – 208 с.

Молявко О. М. Цивільно-правові аспекти корпоративної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Молявко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. Я. М. Шевченко. – К., 2011. – 16 с.

Монгуш Б. С. Средства защиты гражданских прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Б. С. Монгуш ; Саратов. гос. юрид. акад. ; науч. рук. Е. В. Вавилин. – Саратов, 2012. – 26 с.

Морозова, С. Є. Правове регулювання опіки та піклування за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. Є. Морозова ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. Я. М. Шевченко. – К., 2011. – 20 с.

Нижний А. В. Форма цивільно-правового договору та наслідки її недотримання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Нижний ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. Я. М. Шевченко. – К., 2011. – 20 с.

Плахіна І. В. Цивільно-правовий статус бірж : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Плахіна ; НАН України, Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. В. І. Труба. – К., 2009. – 15 с.

Пузырева Е. Н. Правовое регулирование трансграничного обращения ценных бумаг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. Н. Пузырева ; Моск. гос. юрид. акад. ; науч. рук. В. А. Канашевский. – М., 2012. – 26 с.

Радченко Л. І. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері житлового будівництва : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. І. Радченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; наук. кер. Н. С. Кузнєцова. – К., 2009. – 18 с.

Рущак І. В. Правочини, що порушують публічний порядок і їх недійсність : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Рущак ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ; наук. кер. О. В. Дзера. – К., 2012. – 19 с.

Сагитов С. М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда окружающей среде : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. М. Сагитов ; Ун-т упр. "ТИСБИ". – Саратов, 2012. – 26 с.

Талан Л. Г. Реалізація судових рішень у виконавчому провадженні : дис. ... канд. юрид. наук / Л. Г. Талан ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. В. В. Комаров. – Х., 2012. – 201 с.

Тимошевська І. П. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб : дис. ... канд. юрид. наук / І. П. Тимошевська ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. В. В. Комаров. – Х., 2012. – 200 с.

Черевко П. П. Створення юридичних осіб приватного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П. П. Черевко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. І. М. Кучеренко. – К., 2009. – 16 с.

Шаперенков К. В. Цивільно-правове регулювання договору простого товариства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. В. Шаперенков ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. І. М. Кучеренко. – К., 2009. – 16 с.

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право


Гапало С. Ю. Санкції в господарському праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. Ю. Гапало ; Київ. нац. екон. ун-т ; наук. кер. А. В. Омельченко. – К., 2011. – 20 с.

Демидова А. М. Господарсько-правовий захист банківської системи від зловживань з боку недобросовісних позичальників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. М. Демидова ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; наук. кер. P. Р. Кузьмін. – К., 2011. – 20 с.

Дорошева О. М. Правове регулювання імпорту лікарських засобів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Дорошева ; НАНУкраїни, Ін-т екон.-правов. дослідж. ; наук. кер. Р. Ф. Гринюк. – Донецьк, 2009. – 18 с.

Куценко А. О. Господарсько-правове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання на ринку м'ясо-молочної продукції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. О. Куценко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. Р. П. Бойчук. – Х., 2012. – 23 с.

Куценко А. О. Господарсько-правове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання на ринку м'ясо–молочної продукції : дис. ... канд. юрид. наук / А. О. Куценко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. Р. П. Бойчук. – Х., 2012. – 229 с.

Повар П. О. Правове регулювання ліквідації підприємства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / П. О. Повар ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; наук. кер. О. М. Вінник. – К., 2009. – 18 с.

Полюхович В. І. Господарсько-правовий механізм державного регулювання фондового ринку України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В. І. Полюхович ; наук. конс. О. Д. Крупчан ; НАПрН, НДІ приват. права і підприємництва. – Х., 2012. – 40 с.

Померанський І. В. Правове регулювання централізованого питного водопостачання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Померанський ; НАНУкраїни, Ін-т екон.-правов. дослідж. ; наук. кер. В. А. Устименко. – Донецьк, 2011. – 18 с.

Саранюк В. І. Шляхи вдосконалення організації господарського процесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. І. Саранюк ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; наук. кер. О. Х. Юлдашев. – К., 2011. – 20 с.

Сиротюк О. Д. Господарсько-правові засади державно–приватного партнерства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Д. Сиротюк ; НАНУкраїни, Ін-т екон.-правов. дослідж. ; наук. кер. О. В. Шаповалова. – Донецьк, 2011. – 18 с.

Шевченко Н. І Правове регулювання припинення господарських товариств шляхом реорганізації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. І Шевченко ; НАПрН, НДІ приват. права і підприємництва ; наук. кер. Б. М. Поляков. – К.., 2012. – 20 с.

Шевчук С. Р. Господарсько-правові аспекти захисту непатентованих об'єктів права інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. Р. Шевчук ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; наук. кер. О. Х. Юлдашев. – К., 2011. – 23 с.

Шніт А. В. Правове забезпечення господарського управління акціонерним товариством : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Шніт ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; наук. кер. С. Ф. Демченко. – К., 2011. – 20 с.

Ярешко О. В. Ділова репутація суб'єктів господарювання (порівняльний аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Ярешко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; наук. кер. С. Ф. Демченко. – К., 2011. – 20 с.

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення


Кучма О. Л. Страховий стаж як категорія трудового права і права соціального забезпечення України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Л. Кучма ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. О. Т. Панасюк. – К., 2011. – 19 с.

Лазор І. В. Юридичні і соціальні аспекти дисципліни праці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Лазор ; НАН України, Ін–т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. І. І. Шамшина. – К., 2011. – 20 с.

Машков К.Є. Правове регулювання заохочень за трудові досягнення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. Є. Машков ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. О. Т. Панасюк. – К., 2011. – 16 с.

Павлюков Р. О. Соціально-правовий захист інвалідів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. О. Павлюков ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; наук. кер. В. С. Гуславський. – Луганськ, 2009. – 20 с.

Твердовський І. М. Заборона дискримінації у сфері праці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. М. Твердовський ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; наук. кер. О. М. Ярошенко. – Луганськ, 2011. – 20 с.

Шамшина І. І. Механізм регулювання відносин із застосування найманої праці: суб'єктно–правовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / І. І. Шамшина ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. конс. Л. І. Лазор. – К., 2011. – 36 с.

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право


Шовкун В. В. Правове регулювання племінної справи у тваринництві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Шовкун ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; наук. кер. В. М. Єрмоленко. – К., 2012. – 19 с.

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право


Аніна О. В. Іноземці та особи без громадянства в адміністративно-деліктному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Аніна ; Держ. НДІ МВС України ; наук. кер. С. М. Баранов-Мохорт. – К., 2012. – 19 с.

Аракелян М. М. Провадження у справах щодо видворення іноземців та осіб без громадянства в адміністративному суді : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Аракелян ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; наук. кер. С. В. Ківалов. – О., 2012. – 21 с.

Біленко В. А. Оціночні поняття в адміністративно-деліктному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Біленко ; Запоріз. нац. ун-т ; наук. кер. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя, 2012. – 18 с.

Білоус В. В. Організаційно-правові засади реалізації контролю за обігом публічних грошових коштів : дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Білоус ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. М. П. Кучерявенко. – Х., 2012. – 195 с.

Вовчук М. М. Класифікація адміністративних деліктів : автореферат дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Вовчук ; Нац. авіац. ун-т ; наук. кер. В. К. Колпаков. – К., 2012. – 19 с.

Вознесенська О. А. Правові засади державного регулювання в галузі аудіовізуальних засобів масової інформації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. А. Вознесенська ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ; наук. кер. Т. А. Костецька. – К., 2012. – 20 с.

Воронятніков О. О. Адміністративно-правовий статус державної міграційної служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Воронятніков ; Запоріз. нац. ун-т ; наук. кер. О. В. Кузьменко. – Запоріжжя, 2012. – 17 с.

Гаврилюк Ю. О. Провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Вищої ради юстиції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. О. Гаврилюк ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; наук. кер. С. В. Ківалов. – О., 2012. – 20 с.

Говійко Є. А. Адміністративно-правовий статус Національного центрального бюро Інтерпол : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. А. Говійко ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. О. В. Кузьменко. – [Запоріжжя], 2011. – 20 с.

Голобутовський Р. З. Суддя як суб'єкт дисциплінарного провадження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. З. Голобутовський ; Нац. авіац. ун-т ; наук. кер. О. П. Рябченко. – К., 2012. – 20 с.

Грищук А. М. Адміністративно–правова охорона сім'ї, дітей та молоді : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. М. Грищук ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. О. В. Кузьменко. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

Дімчогло М. І. Консолідація інформаційного законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. І. Дімчогло ; Нац. авіац. ун-т ; наук. кер. В. А. Ліпкан. – К., 2012. – 19 с.

Євсікова О. В. Захист податкових правовідносин у адміністративних судах України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Євсікова ; Нац. авіац. ун-т ; наук. кер. І. М. Сопілко. – К., 2012. – 19 с.

Іванищук А. А. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення в судах загальної юрисдикції : автореф. дис. ... канд. юрид. / А. А. Іванищук ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. В. В. Галунько. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

Іванова А. Є. Правове регулювання статусу суб'єктів бюджетних правовідносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Є. Іванова ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер.: М. О. Перепелиця. – Х., 2012. – 23 с.

Іванова А. Є. Правове регулювання статусу суб'єктів бюджетних правовідносин в Україні : дис. ... канд. юрид. наук / А. Є. Іванова ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер.: М. О. Перепелиця. – Х., 2012. – 180 с.

Кубаєнко А. В. Адміністративно-правове регулювання забезпечення прав та свобод громадян у діяльності правоохоронних органів України: порівняльний аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Кубаєнко ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. Д. П. Калаянов. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

Ладика Ю. В. Соціальні гарантії працівників органів внутрішніх справ, як комплексний інститут адміністративно-правового регулювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Ладика ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; наук. кер. О. І. Остапенко. – К., 2012. – 20 с.

Лісовська В. С. Адміністративно-правове регулювання оподаткування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. С. Лісовська ; Нац. ун-т держ. податк. служби України ; наук. кер. П. В. Діхтієвський. – Ірпінь, 2012. – 20 с.

Лобова Ю. К. Правові та організаційні основи бюджетного програмування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. К. Лобова ; Держ. НДІ МВС України ; наук. кер. А. І. Берлач. – К., 2012. – 20 с.

Норов В. М. Адміністративна діяльність органів державної влади щодо охорони довкілля : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. М. Норов ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. В. П. Пєтков. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

Огороднікова І. І. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. І. Огороднікова ; Нац. ун-т держ. податк. служби України ; наук. кер. І. В. Чеховська. – Ірпінь, 2012. – 20 с.

Ракуненко Т. О. Адміністративно-правові засади управління інформаційними ресурсами органів державної податкової служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. О. Ракуненко ; НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва ; наук. кер. Д. Г. Мулявка. – К., 2012. – 20 с.

Романенко В. В. Нетарифне регулювання переміщення товарів через митний кордон України: адміністративно-правові засади : дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Романенко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого"; наук. кер. М. Г. Шульга. – Х., 2012. – 199 с.

Романенко В. В. Нетарифне регулювання переміщення товарів через митний кордон України: адміністративно-правові засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Романенко ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. М. Г. Шульга. – Х., 2012. – 19 с.

Семаніва Ю. В. Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України як суб'єкт адміністративного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Семаніва ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – О., 2012. – 20 с.

Сидоренко Р. О. Адміністративні повноваження прокуратури України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. О. Сидоренко ; Запоріз. нац. ун-т ; наук. кер. О. М. Бандурка. – Запоріжжя, 2012. – 18 с.

Стукаленко В. А. Адміністративна відповідальність посадових осіб за порушення виборчого законодавства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Стукаленко ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. О. І. Миколенко. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

Тиновський Д. В. Правові та організаційні засади здійснення виїзних податкових перевірок : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. В. Тиновський ; Держ. НДІ МВС України ; наук. кер. В. О. Рядінська. – К., 2012. – 20 с.

Усенко О. В. Державно-правове регулювання відносин у сфері охорони культурної спадщини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Усенко ; Нац. акад. внутр. справ ; наук. кер. Р. А. Калюжний. – К., 2011. – 20 с.

Цимбалюк В. М. Реалізація права громадян на звернення до органів місцевого самоврядування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. М. Цимбалюк ; Запоріз. нац. ун-т ; наук. кер. О. В. Кузьменко. – Запоріжжя, 2012. – 17 с.

Червінко К. В. Адміністративні неюрисдикційні провадження в діяльності митної служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. В. Червінко ; Нац. авіац. ун-т ; наук. кер. О. П. Рябченко. – К., 2012. – 20 с.

Шевчук О. В. Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення інформаційної безпеки : автореф. дис. ... канд. юрид. / О. В. Шевчук ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. В. П. Пєтков. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

Якубовський Р. В. Правове регулювання фінансового забезпечення навчальних закладів України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. В. Якубовський ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. В. П. Нагребельний. – К., 2011. – 19 с.

Янчук Т. Ф. Заходи адміністративного припинення в діяльності митних органів: питання правового регулювання та застосування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. Ф. Янчук ; Запоріз. нац. ун-т ; наук. кер. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя, 2012. – 18 с.

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


(12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право)

Аніщук В. В. Уявна оборона: кримінально–правова кваліфікація та відповідальність : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Аніщук ; НАН України, Ін–т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. О. О. Кваша. – К., 2011. – 20 с.

Базелюк В. В. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Базелюк ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. В. І. Борисов. – Х., 2012. – 20 с.

Базелюк В. В. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини : дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Базелюк ; НУ "ЮАУ ім. Ярослава Мудрого" ; наук. кер. В. І. Борисов. – Х., 2012. – 216 с.

Дрьомін В. М. Інституціональна теорія злочинності та криміналізації суспільства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В. М. Дрьомін ; Одес. нац. юрид. акад. ; наук. конс. С. В. Ківалов. – О., 2010. – 40 с.

Єремій Г. О. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. О. Єремій ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. П. В. Хряпінський. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

Кашкаров О.О. Кримінально-правова характеристика одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Кашкаров ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; наук. кер. О. М. Ігнатов. – Х., 2012. – 17 с.

Косяк Є. Л. Нормативно-правова детермінація контрабанди в Україні: характеристика та протидія : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. Л. Косяк ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; наук. кер. О. М. Литвинов. – Х., 2012. – 17 с.

Лучко С. В. Реалізація Державною кримінально-виконавчою службою України соціальної роботи із засудженими в установах виконання покарань : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Лучко ; Харк. нац. ун-т внутр. справ ; наук. кер. І. Г. Богатирьов. – Х., 2012. – 18 с.

Макаренко A. C. Суддівський розсуд при призначенні покарання в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / A. C. Макаренко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; наук. кер. В. О. Туляков. – О., 2012. – 20 с.

Нікітін Ю. В. Протидія злочинності в системі забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Ю. В. Нікітін ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. конс. О. М. Костенко. – К., 2011. – 36 с.

Омельченко М. І. Кримінально-правова охорона порядку поводження з майном, на яке накладено арешт, або яке описано чи підлягає конфіскації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. І. Омельченко ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. О. О. Дудоров. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

Панкратова О. В. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145 УК РФ): уголовно-правовой и криминологический аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Панкратова ; Кубан. гос. ун-т ; науч. рук. Л. А. Прохоров. – М., 2012. – 32 с.

Прохніцький О. В. Інформація з обмеженим доступом як предмет злочину в кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Прохніцький ; Нац. акад. внутр. справ ; наук. кер. Є. В. Лащук. – К., 2011. – 20 с.

Смоленський Д. П. Групова корислива злочинність неповнолітніх: кримінологічне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. П. Смоленський ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. О. М. Костенко. – К., 2011. – 16 с.

Стулов О. О. Реалізація принципу законності при виконанні та відбудуванні покарання у виді позбавлення волі на певний строк : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Стулов ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. О. П. Рябчинська. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

Токарев А. А. Роль средств массовой информации в предупреждении преступности : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Токарев ; Моск. гос. юрид. акад. ; науч. рук. М. В. Королева. – М., 2012. – 30 с.

Хім'як Ю. Б. Гармонізація кримінального права України з практикою Європейського суду з прав людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. Б. Хім'як ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. 3. А. Тростюк. – К., 2011. – 19 с.

Чеботарьова Г. В. Кримінально-правова охорона правопорядку у сфері медичної діяльності : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Г. В. Чеботарьова ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. конс. О. М. Костенко. – [К.], 2011. – 36 с.

Яхшибекян Э. Н. Эффективность исполнения, отбывания наказания в виде обязательных работ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Э. Н. Яхшибекян ; Моск. гос. юрид. акад. ; науч. рук. В. Н. Орлов. – М., 2012. – 21 с.

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


(12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность ; оперативно-розыскная деятельность)

Атаманов Р. С. Основы методики расследования мошенничества в сети Интернет : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. С. Атаманов ; Моск. гос. юрид. акад. ; науч. рук. Е. П. Ищенко. – М., 2012. – 28 с.

Барцицька А. А. Криміналістичні технології: сутність та місце в системі криміналістичної науки : автореф. дис. ... канд. юрид. / А. А. Барцицька ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; наук. кер. В. В. Тіщенко. – О., 2011. – 19 с.

Басай Н. М. Визнання доказів недопустимими в кримінальному процесі України: підстави, процесуальний порядок і правові наслідки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. М. Басай ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; наук. кер. В. В. Король. – О., 2012. – 20 с.

Василяка Д. К. Застосування оціночних понять та термінів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. К. Василяка ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. В. М. Стратонов. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

Кіцен Н. В. Загальні умови перевірки вироків, постанов, ухвал суду, які не набрали законної сили : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Кіцен ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; наук. кер. Ю. П. Аленін. – О., 2011. – 20 с.

Калюга К. В. Матеріально-фіксовані носії інформації про особу злочинця та їхнє використання на початковому етапі розслідування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. В. Калюга ; Класич. приват. ун-т ; наук. кер. В. Г. Лукашевич. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

Стасюк О. Л. Перегляд судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Л. Стасюк ; Нац. ун-т держ. податк. служби України ; наук. кер. О. Є. Омельченко. – Ірпінь, 2012. – 17 с.

Хахановський В. Г. Теорія і практика криміналістичної інформатики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В. Г. Хахановський ; Нац. акад. внутр. справ ; наук. конс. A. B. Іщенко. – К., 2011. – 28 с.

12.00.11 Міжнародне право


(12.00.10 Международное право; европейское право)

Быкова Т. М. Правовое положение международных неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при межправительственных организациях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. М. Быкова ; Моск. гос. юрид. акад. ; науч. рук. Л. П. Ануфриева. – М., 2012. – 32 с.

Ель-Кафарна Мухамед Салем Хассан. Особливості міжнародно-правового статусу Палестинської Автономії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Мухамед Салем Хассан Ель-Кафарна ; НАНУкраїни, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; наук. кер. Р. В. Губань. – К., 2012. – 20 с.

Ірінєєва В. І. Система кримінальної юстиції в Європейському Союзі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. І. Ірінєєва ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; наук. кер. О. В. Київець. – К., 2012. – 20 с.

Козярська А. О. Міжнародно–правове забезпечення регіональної колективної безпеки: участь і перспективи України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. О. Козярська ; наук. кер. В. М. Хонін. – К., 2012. – 16 с.

Кривак В. В. Міжнародно-правовий режим територіального моря : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Кривак ; І-нт законодавства Верхов. Ради України ; наук. кер. К. О. Савчук. – К., 2012. – 20 с.

Михайлова С. А. Правовое регулирование сотрудничества судебных органов по гражданским, торговым и семейным делам в рамках Европейского Союза : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. А. Михайлова ; Моск. гос. юрид. акад. ; науч. рук. П. А. Калиниченко. – М., 2012. – 25 с.

Мушак Н. Б. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. Б. Мушак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; наук. кер. В. І. Муравйов. – К., 2012. – 20 с.

Сліпченко А. В. Правовий режим "Єдиного європейського неба" : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Сліпченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; наук. кер. О. М. Григоров. – К., 2012. – 16 с.

Тагиева С. Ч. кызы. Международно-правовая защита среды Каспийского моря : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Севиндж Чингиз кызы Тагиева ; Моск. гос. юрид. акад. ; науч. рук. К. А. Бякишев. – М., 2012. – 31 с.

Чорнобай Д. В. Відповідальність за правомірну діяльність у міжнародному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. В. Чорнобай ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; наук. кер. І. Г. Білас. – К., 2012. – 20 с.

Шелудченкова А. С. Міжнародно-правовий статус Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. С. Шелудченкова ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; наук. кер. В. І. Муравйов. – К., 2012. – 19 с.

12.00.12 Філософія права


Невідомий В. І. Самоорганізація правової реальності як основа легітимності конституційного законодавства : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В. І. Невідомий ; наук. конс. A. M. Колодій ; Нац. акад. внутр. справ. – К., 2012. – 36 с.

Черниш М. О. Антисоціальна сутність та криміногенний характер маргіналізму : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. О. Черниш ; Нац. акад. внутр. справ ; наук. кер. О. О. Бандура. – К., 2011. – 18 с.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Систематизований бюлетень нових надходжень iconСистематизований бюлетень нових надходжень (сбнн) (вересень – жовтень 2012 р.) Зміст
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 9
Систематизований бюлетень нових надходжень iconБюлетень нових надходжень (твори української літератури), IV квартал 2016 р
Бюлетень нових надходжень (твори української літератури), IV квартал 2016 р бібліографічна інформація / уклад. А. Чикуліна. – Запоріжжя,...
Систематизований бюлетень нових надходжень iconІнформаційний бюлетень нових надходжень до фондів Наукової бібліотеки мду

Систематизований бюлетень нових надходжень iconБюлетень нових надходжень Випуск 2 (33) смт Слобожанське 2017 Шановні користувачі бібліотеки та колеги! Бюлетень «Увага! Нова книга»
...
Систематизований бюлетень нових надходжень iconБюлетень нових надходжень за листопад 016р. Львів 2016 Природа. Природничі науки

Систематизований бюлетень нових надходжень iconБюлетень нових надходжень вересень-грудень 2016 р
Машинобудування. Техніка в цілому 620. Випробування матеріалів. Захист матеріалів 4
Систематизований бюлетень нових надходжень iconБюлетень нових надходжень літератури
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка