Скасована редакціяДата конвертації20.03.2018
Розмір445 b.

Скасована редакція

 • Скасована редакція

 • Представники легалізованих відповідно до законодавства України

 • громадських організацій;

 • релігійних організацій;

 • благодійних організацій;

 • професійних спілок та їх об'єднань;

 • творчих спілок;

 • асоціацій;

 • організацій роботодавців;

 • недержавних засобів масової інформації;

 • інших непідприємницьких товариств і установ.

 • До складу громадської ради не можуть бути обрані народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.Скасована редакція

 • Скасована редакція

 • За 60 днів до проведення установчих зборів громадською радою або органом виконавчої влади (якщо громадська рада не буда утворена) утворюється ініціативна група.

 • Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів органом виконавчої влади оприлюднюється підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

 • За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється.Скасована редакція

 • Скасована редакція

 • органом виконавчої влади, якщо при ньому не було утворено громадської ради;

 • громадською радою, утвореною при органі виконавчої влади, не менш ніж за 60 днів до закінчення строку її повноважень.орган виконавчої влади може оголосити акредитацію інститутів громадянського суспільства до складу ініціативної групи, оприлюднивши відповідну інформацію на власному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб;

 • орган виконавчої влади може оголосити акредитацію інститутів громадянського суспільства до складу ініціативної групи, оприлюднивши відповідну інформацію на власному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб;

 • персональний склад ініціативної групи затверджується наказом (розпорядженням) органу виконавчої влади;

 • персональний склад ініціативної групи орган виконавчої влади оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом 5 робочих днів з дня її утворення.делеговані члени діючої громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково);

 • делеговані члени діючої громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково);

 • представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі громадської ради;

 • представники органу виконавчої влади, при якому утворюється громадська рада (бажано включити представників підрозділу, що відповідає за налагодження зв’язків з громадськістю, та юридичного підрозділу);

 • очолити ініціативну групу може представник як органу виконавчої влади, так і інституту громадянського суспільства.Ініціативна група за погодженням з органом виконавчої влади:

 • Ініціативна група за погодженням з органом виконавчої влади:

 • визначає дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів та готує відповідне інформаційне повідомлення;

 • розробляє порядок подання заяв для участі в установчих зборах, форми заяви та інших документів, що мають до неї додаватися;

 • визначає відповідальну особу за збір та реєстрацію документів;

 • проводить аналіз документів, отриманих від інститутів громадянського суспільства, на предмет відповідності вимогам, визначеним Типовим положенням;визначає інститути громадянського суспільства, документи яких не відповідають вимогам Типового положення, та не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує їх про необхідність усунення недоліків протягом 7 календарних днів;

 • визначає інститути громадянського суспільства, документи яких не відповідають вимогам Типового положення, та не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує їх про необхідність усунення недоліків протягом 7 календарних днів;

 • складає за 7 календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови;

 • готує бюлетень для рейтингового голосування;

 • готує порядок проведення установчих зборів;

 • уповноважує одного з членів ініціативної групи відкривати установчі збори.Скасована редакція

 • Скасована редакція

 • заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

 • До заяви додаються:

 • рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

 • копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.Орган виконавчої влади зобов’язаний оприлюднити на своєму веб-сайті та в інший прийнятний спосіб:

 • Орган виконавчої влади зобов’язаний оприлюднити на своєму веб-сайті та в інший прийнятний спосіб:

 • відомості про персональний склад ініціативної групи

 • повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів;

 • порядок подання заяв для участі в установчих зборах;

 • відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу, номер телефону відповідальної особи

 • список кандидатів до складу громадської ради;

 • список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови;

 • інформацію про результати діяльності інститутів громадянського суспільства, чиї делегати братимуть участь в установчих зборах;

 • біографічну довідку делегованих до участі в установчих зборах представників;

 • уточнену інформацію про дату, час та місце проведення установчих зборів

 • протокол установчих зборів

 • склад громадської ради, затверджений відповідним рішенням органуОбрання до складу громадської ради здійснюється шляхом проведення рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

 • Обрання до складу громадської ради здійснюється шляхом проведення рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

 • Рейтингове голосування – це спосіб голосування одночасно по всіх особах, включених у бюлетень для голосування, при якому особа, яка голосує, має віддати свій голос тільки за таку кількість кандидатів, скільки є вакантних місць для обрання.

 • Обраними вважаються особи, за яких була віддана більша кількість голосів.

 • Найпростіший спосіб проведення рейтингового голосування передбачає позначення голосуючими у бюлетені кандидатів, які, на їхню думку, мають працювати у громадській раді. При цьому обирається лише така кількість кандидатів, яка не є більшою, ніж встановлений кількісний склад громадської ради (не більше 35 осіб).

 • За результатами підрахунку голосів визначається рейтинг усіх кандидатів – складається список кандидатів у порядку зменшення кількості поданих за них голосів. Кандидати, які очолюють цей список, у кількості, що дорівнює встановленому кількісному складу громадської ради, вважаються обраними до ради. • Орган виконавчої влади видає наказ (розпорядження) про дострокове припинення діяльності громадської ради у разі:

 • коли засідання громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

 • невиконання громадською радою без об‘єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

 • прийняття відповідного рішення на її засіданні;

 • реорганізації або ліквідації органу.У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах.

 • У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах.

 • Рішення про це приймається на найближчому засіданні громадської ради.

 • Зміни у складі громадської ради затверджуються рішенням органу на підставі протоколу засідання громадської ради.Орган виконавчої влади вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради у встановленому Типовим положенням, якщо:

 • Орган виконавчої влади вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради у встановленому Типовим положенням, якщо:

 • не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана;

 • чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах.Керівник органу виконавчої влади, його заступник або інший уповноважений представник органу може брати участь у засіданнях громадської ради з правом дорадчого голосу.

 • Керівник органу виконавчої влади, його заступник або інший уповноважений представник органу може брати участь у засіданнях громадської ради з правом дорадчого голосу.

 • Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації мають забезпечити проведення не рідше ніж 2 рази на рік зустрічей голів громадських рад при районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністраціях відповідно з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.інформування громадської ради про діяльність відповідного органу виконавчої влади;

 • інформування громадської ради про діяльність відповідного органу виконавчої влади;

 • залучення до підготовки рішень;

 • реагування на зауваження та пропозиції щодо діяльності органу виконавчої влади;

 • методична допомога;

 • залучення громадської ради до інформування про діяльність органу виконавчої влади.

Орган виконавчої влади створює та супроводжує на своєму офіційному веб-сайті окрему рубрику «Громадська рада»

 • Орган виконавчої влади створює та супроводжує на своєму офіційному веб-сайті окрему рубрику «Громадська рада»Установчі документи:

 • Установчі документи:

 • положення про громадську раду;

 • регламент громадської ради (за наявності);

 • наказ про затвердження складу громадської ради;

 • протокол установчих зборів громадської ради.

 • Діяльність громадської ради:

 • плани роботи громадської ради на кожний рік;

 • щорічні звіти про роботу громадської ради;

 • протоколи засідань громадської ради;

 • рішення громадської ради;

 • порядки денні засідань громадської ради та її робочих органів;

 • оголошення, анонси подій;

 • новини, повідомлення.

 • Структура та склад громадської ради:

 • структура громадської ради;

 • керівний склад громадської ради;

 • склад робочих органів громадської ради.

 • Контактні дані громадської ради.Скрин-шот з рубрики “Громадські ради”

 • Скрин-шот з рубрики “Громадські ради”Каталог: files
files -> Тема. Адам Міцкевич. «Кримські сонети». Тл: сонет Мета
files -> Наталія звольська
files -> Стиль романтизм. Архітектура романтизму. Скульптура романтизму. Неоготика. Невізантійський історизм. Наполеонівський ампір
files -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
files -> Для вчителів зарубіжної літератури
files -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Талант людини це божий дар


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Скасована редакція iconКолонка редактора
Редакція: відділ фотоілюстрацій Валерій Кримчак відділ інформації Ігор Штонь, Алла
Скасована редакція iconВсеукраїнський реабілітаційний щомісячний журнал для дітей
Видання «пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утосу «заклик». Головний редактор Наталка щербань
Скасована редакція iconВсеукраїнський реабілітаційний щомісячний літературно-художній журнал
Видання пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утосу «заклик». Головний редактор Наталка щербань
Скасована редакція iconБілявський Г. О. та ін. Б61 Основи екології: Підручник / Г. О. Білявський, Р. С фур-дуй, І. Ю. Костіков. 2-ге вид
Редакція літератури з природничих І технічних наук Головний редактор Т. В. Ковтуненко Редактор А. С. Мнишенко
Скасована редакція iconРеабілітаційна газета українського товариства сліпих видається з 7 січня 1989 року. Виходить двічі на місяць. Видання пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утос
Про підсумки звітно-виборної кампанії в обласних, київській міській організаціях утос 4
Скасована редакція iconЗаклик всеукраїнський реабілітаційний щомісячний літературно-художній журнал українського товариства сліпих видається з травня 1935 року видання пог «ОБ’єднана редакція періодичних видань утос «заклик» Головний редактор Наталка щербань
М. Кіяновська. Жіночий погляд на шлях незалежності України’’’’’’’’’’’’’’’


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка