«Складання автобіографії, резюме»Сторінка1/5
Дата конвертації27.04.2017
Розмір1.15 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ДНЗ «ЛИСЯНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ»

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
«ДОКУМЕНТИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ»


Майстер виробничого навчання

САВЕЛЬЄВА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

ЛИСЯНКА, 2015


Савельєва Вікторія Володимирівна, майстер виробничого навчання, професія «Оператор комп’ютерного набору, секретар керівника організації (підприємства, установи)» ДНЗ «Лисянський професійний аграрний ліцей», 10 тарифний розряд.
Обговорено і затверджено на засіданні методичної комісії інфраструктурного напрямку, протокол № _ від _______ 2015 р.

Голова метод комісії ______________ І. О. Шпак

Методична розробка містить збірку конспектів та практичних робіт, на тему «Документи особового складу». Розробка створена з метою допомогти учням навчитися створювати та оформляти документи особового складу.

Посібник може бути використаний на уроках теоретичного та виробничого навчання як практичне завдання, додаткове завдання чи для контролю знань, умінь і навичок.

Рекомендовано для використання викладачам, майстрам виробнчого навчання та учням ПТНЗ.ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………………………

3Конспект на тему: «Складання автобіографії, резюме»………………………………..

6Практична робота «Складання і оформлення автобіографій, резюме»……………….

9Конспект на тему: «Складання доручення (види доручень), розписка»………………

12Практична робота «Складання доручення та розписки»…………………………………

14Конспект на тему: «Складання і оформлення заяв про прийом на роботу, анкети (особистий листок з обліку кадрів)»……………………………………………………..

16Практична робота «Складання заяв про прийом на роботу, анкети»………………….

18Конспект на тему: «Складання та оформлення особових справ»………………………

21Практична робота «Оформлення особової справи працівника»…………………………

30Конспект на тему: «Оформлення трудової книжки, витягу з трудової книжки»……..

33Практична робота «Оформлення трудової книжки, витягу з трудової книжки»…..

42Конспект на тему: «Складання і оформлення характеристик»…………………………

44Практична робота «Складання і оформлення характеристики»………………………..

45Конспект на тему: « Складання наказу особового складу»…………………………….

47Практична робота «Складання і оформлення наказів щодо особового складу»……...

49Конспект на тему: « Підготовка відряджень, посвідчень на відрядження»…………..

51Практична робота «Підготовка відряджень, посвідчень та відрядження»…………

53Конспект на тему: «Підготовка графіку відпусток»…………………………………….

55Практична робота«Підготовка графіку відпусток»………………………………………

60Конспект на тему: «Підготовка трудової угоди»……………………………………….

62Практична робота «Підготовка трудової угоди»………………………………………….

63Висновок……………………………………………………………………………………

65Використані ресурси………………………………………………………………………

66


ВСТУП
Актуальність роботи обумовлена ​​значенням ролі документа в житті будь-якої людини. Практично в будь-якій сфері нашої діяльності потрібні які-небудь документи.

З розвитком суспільства постійно ускладнюється процес управління та доводиться вирішувати все більш складні комплекси взаємопов'язаних завдань. Їх рішення грунтується на інформації про керовані об'єкти, носієм якої виступає документ.

Розвиток людства об'єктивно супроводжує зростання обсягів інформації та її носіїв - документів.

Документація щодо особового складу – це документи, що містять інформацію про особовий склад підприємства (організації) від початку діяльності працівника до його звільнення чи виходу на пенсію. До цієї групи документів належать: заяви, скарги, пропозиції, накази щодо особового складу, автобіографія, характеристика, резюме, контракти з найму працівників, трудова книжка, особовий листок з обліку кадрів, особова справа.


 1. Конспект на тему: «Складання автобіографії, резюме»

Автобіографія

Часто при прийомі на роботу від нового працівника вимагають автобіографію. Автобіографія (від гр. аutos – сам, bios – життя, grapho – пишу) – це документ, у якому особа, яка його складає, подає опис свого життя та діяльності. Складається вона у довільній формі, пишеться від руки, на аркуші паперу формату А4, іноді на спеціальному бланку. Всі відомості про себе висловлюють в оповідній формі від першої особи в прямій хронологічній послідовності (з вказівкою місяця і року) і так, щоб отримати уявлення про життя, кваліфікацію і громадську діяльність автора автобіографії.Основні вимоги написання такого документа – вичерпність потрібних відомостей і лаконізм.

Заголовок „Автобіографія” пишеться посередині рядка, трохи нижче за верхнє поле. Кожне нове повідомлення пишеться з абзацу.

Автобіографія має дві форми:


 • автобіографія-розповідь – з елементами опису й характеристикою згадуваних у ній людей.

 • автобіографія-документ – з точним поданням фактів.

У автобіографії-документі вказують такі відомості:

 • назва виду документа (Автобіографія);

 • прізвище, ім'я, по батькові автора (справжні і такі, що були, якщо були змінені);

 • число, місяць, рік народження;

 • місце народження;

 • соціальне походження;

 • відомості про батьків (прізвище, ім'я, по батькові (справжні і такі, що були), дати народження (смерті), де і ким працюють;

 • якщо не працюють, то вказують останнє місце роботи);

 • освіта і спеціальність за освітою;

 • трудова діяльність;

 • останнє місце роботи (навчання), посада;

 • винагороди, подяки і заохочення;

 • участь у громадському житті;

 • сімейний стан і склад сім'ї (передбачається перелік тих осіб, які проживають разом однією сім’єю. При цьому зазначають ім’я дружини (чоловіка), дітей, батька, матері, братів, сестер з прізвищем, іменем і по батькові, вказується їх рік народження, де і ким працюють);

 • паспортні дані, домашня адреса, номер телефону.

Дата написання ставиться ліворуч під текстом, підпис автора – праворуч.

Автобіографія зберігається в особистій справі.

Описуючи етапи трудової діяльності, можна звернути увагу на причини звільнень, переміщень і зміни професії.

Вказуються й інші важливі події. У першу чергу - це зміна сімейного стану (одружився, розлучився, овдовів, народилися діти і т.п.).

Для чоловіків обов'язковим є зазначенняперіоду військової служби (наприклад, «на військову службу був призваний в жовтні 1991 року») і терміновості, відношення до військового обов'язку, військових звань.

Жінкам у автобіографії бажано відобразити періоди перебування у відпустці по вагітності та пологах, по догляду за дітьми. Незайвими будуть і відомості про членство, участь у профспілкових та інших громадських організаціях (у період навчання у середніх та вищих навчальних закладах; упродовж всієї трудової діяльності), про виконання громадської роботи і т.д.Рекомендації до написання автобіографії:

 1. будьте точними і відвертими при викладенні і пам’ятайте, що нечіткий опис обов’язків, які раніше виконували, складає про нас невизначене враження;

 2. описуйте, яких результатів ви досягли на своєму попередньому робочому місці;

 3. обсяг автобіографії не повинен перевищувати двох сторінок;

 4. не пишіть нічого, якщо ви не можете написати про якийсь період своєї роботи щось приємне. Іншими словами, уникайте вказувати в автобіографії щось негативне про себе.Резюме

Резюме - це найперший і дуже важливий документ, який забезпечує заочне знайомство роботодавця з претендентом на робоче місце. За ним формується перше місце і, звісно, найбільш важливе враження про людину. Тому зміст резюме повинен базуватися саме на позитивних якостях претендента.Для чого потрібне резюме?

Резюме - один з найефективніших інструментів пошуку роботи. Це короткий виклад найважливіших для роботодавця фактів Вашої біографії, зазвичай пов'язаних з Вашою роботою, навичками та знаннями. Як правило, на перегляд резюме витрачається не більш однієї хвилини, тому дуже важливо одразу ж привернути увагу роботодавця, зацікавити його і спонукати призначити Вам інтерв'ю. Під час написання резюме важливо пам'ятати, що воно стане Вашою візитною карткою і повинно виділяти Вас зі всього загалу людей, які шукають роботу.Структура резюме:
 • прізвище, ім'я, по батькові;

 • адреса;

 • телефон;

 • адреса електронної пошти;

 • характеристика;

 • кваліфікація (коротко вказати найважливішу для потенційного роботодавця інформацію про Ваші професійні навички, сильні сторони і досягнення);

 • професійний досвід;

 • освіта;

 • особисті інтереси;

 • додаткова інформація (володіння іноземними мовами, комп'ютером).

Основні вимоги до оформлення резюме:

 1. Резюме повинно мати яскраво виражену структуру і просту мову викладу. Роботодавець має витратити мінімум часу на перегляд резюме і ухвалення рішення по ньому. В тексті повинні впадати в очі ваші здібності, досягнення та досвід.

 2. Резюме повинно бути правильно оформлене. Необхідно поєднувати акуратні пробіли, рівні поля і не нехтувати абзацами.

 3. Резюме повинно бути коротким. Оптимальний обсяг - одна сторінка. Зупиняйтеся детально на Вашому досвіді. Обов'язково висловлюйте думки грамотно, уникайте другорядних деталей.

 4. Резюме повинно бути продуманим. Його зміст повинен повністю відповідати вимогам вакансії, на яку Ви претендуєте.

 5. Резюме повинно бути доказовим. Покажіть реальний результат Вашої діяльності.

 6. Резюме повинно бути точним.

 7. Резюме повинно бути акуратним. Вказуючи на свій позитивний досвід, не перебільшуйте і не вихваляйтеся.

 8. Резюме повинно бути зовнішньо привабливим. Використовуйте якісний папір, бажано білого кольору. Шрифт має легко читатися.

 9. Резюме повинно бути простим. Не захоплюйтеся графічними малюнками, рамками та іншим. Не ускладнюйте текст абревіатурами, які можуть бути невідомі роботодавцю. Повністю пишіть назви шкіл, університетів і міст.

 10. Резюме повинно бути коректним. Використовуйте короткі фрази і не захоплюйтеся довгими словосполученнями.

 11. Резюме повинно бути граматично бездоганним. Не довіряйте комп'ютерному редактору. Обов'язково перечитайте його текст після написання, щоб переконатися у відсутності помилок і двозначностей.

 12. Резюме повинно бути читабельним. Пам'ятайте, що нерозбірливе резюме найчастіше залишається непрочитаним.

 13. Резюме повинно бути офіційним. Не перевантажуйте його даними особистого характеру, а саме: відомостями про родичів, Вашу вагу, ріст, здоров'я. В жодному випадку не прикладайте до резюме свою фотографію (окрім тих випадків, коли цього вимагає роботодавець).

 14. Резюме повинно бути закінченим.


Практична робота

«Складання і оформлення автобіографій, резюме»

Завдання 1

Розглянути та надрукувати зразки складання автобіографії і резюме.
Приклад резюме №1
Лимар Інна Іванівна
вул. Львівська, буд.45 ● м. Тернопіль ● 46000 ● тел. +38 (035) 000-00-00 ● e-mail: limar@meta.ua


Мета

Працевлаштування на посаду секретар-референт або помічник керівника


Професійні навички

 • Документоведення в повному обсязі, ведення ділового листування.

 • Планування робочого дня керівника.

 • Зустріч і супровід VIP гостей

 • Координація роботи офісу

 • Досвід збору і обробки інформації

 • Навики розробки і підтримки докладних адміністративних і процедурних процесів, що допомагають виключити дублювання робіт, підвищити точність і ефективність, а також досягти цілей, що стоять перед компанією.
Особисті дані

 • Д.н. 15січня 1978р.

 • Одружена

 • Маю доньку п’яти років

Досвід роботи

2005р. – теперішній час

Комерційний банк „Банк 50”

Посада: секретар-референт, помічник керівника

Посадові обов'язки:Ведення діловодства відповідно до нормативів документообігу Банку; ділове листування з іноземними партнерами, в т. ч. англійською мовою; переклад документації з англійської та на англійську мову. Участь у переговорах як перекладач. Планування робочого дня керівника. Контроль виконання доручень.

2001-2004 рр.

Компанія "Металеві двері" (виробництво і реалізація броньованих дверей)

Посада: секретар-референт

Посадові обов'язки: Робота з документацією (внутрішній і зовнішній документообіг), прийом і розподіл телефонних дзвінків (міні-атс), переклад документації з англійської та на англійську мову; планування і організація зустрічей, переговорів керівника, організація конференц-зв'язку, бронювання і замовлення квитків і готелів, прийом відвідувачів.
Освіта

1995-2000 рр.

Київський педагогічний університет

Спеціальність: педагог-психолог

Додаткова освіта:

2000-2001рр. Центр вивчення іноземних мов "Лінгвіст"Курс вивчення англійської мови


Додаткові відомості

 • Англійська мова – вільне володіння

 • ПК – досвідчений користувач (повний пакет програм MS Office, Lotus, WinFaxPro, HTML, навігація в Internet, довідково-інформаційні програми).

 • Машинопис – 200 знаків на хвилину.

 • Знання оргтехніки (міні-атс, ксерокс, факс, принтер, сканер).

Приклад резюме №2

Хорольський Петро Володимирович


Дата і місце народження: 17.08.1981, м.Дніпропетровськ 
Домашня адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 13-а, кв. 210 
Телефон: 80638955673 
E-mail: sergio13@mail.ru 
Мета: працевлаштування на посаду начальника відділа з виробництва дорожнього покриття закритого акціонерного товариства «Новий шлях» 
Освіта: 
· у 2000 р. закінчив Придніпровську академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Основи технології виробництва дорожньо-будівельних матеріалів»; 
· з 2001 по 2006 навчався на заочному відділенні Київського національного університету та архітектури за напрямом підготовки «Менеджмент організацій», спеціальністю «Менеджмент організації дорожнього будівництва». 
Досвід роботи: з 2006 по 2009 рр. працював на Львівському заводі бувельних матеріалів «Буд-Львів» на посаді заступника голови з виробництва збірних бетонних та залізобетонних конструкцій. Загальна кваліфікація - спеціаліст. Обов’язки: керування відділом у разі відсутності голови відділа, 
організація виробництва на об’єкті, розробка технічного завдання для рядових проектувальників, організація і контроль їх роботи, навчання нових співробітників проектного відділу, авторський нагляд за виконанням будівельних або монтажних робіт за проектом. Припинив працювати на цій посаді у зв’язку з сімейними обставинами. 
Родинний стан: одружений, маю сина. 
Додаткові відомості: вільно володію російською, англійською та французькою мовами. Працюю з комп’ютером на рівні старшого професіонала. Маю відмінні організаторські та комунікабельні здібності, здатен до креативного мислення, високо дисциплінований, врівноважений, вимогливий, відповідальний. 
Хобі: здобуття теоритичних знань новітніх прогресивних матеріалів для використання в будівничій сфері та розробка власного проекту. 
Бажана заробітна плата: 1700 $ 
03.12.09

Приклад автобіографії

Автобіографія

Я, Хорольський Петро Володимирович, народився 17 серня 1981 року в м.Дніпропетровськ. 
В 1986 році пішов у перший клас Дніпропетропетровської загальноосвітньої середньої школи №13. Рік закінчення школи – 1996. Отримав сертифікат про повну загальну середню освіту та золоту медаль. 
У 1996 році вступив до Придніпровської академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Основи технології виробництва дорожньо-будівельних матеріалів». Під час навчання двічі перемагав у щорічному змаганні «Кращий винахід». Закінчив ВНЗ з червоним дипломом. 
з 2001 по 2006 навчався на заочному відділенні Київського національного університету та архітектури за напрямом підготовки «Менеджмент організацій», спеціальністю «Менеджмент організації дорожнього будівництва». Протягом навчання проходив практику в Польщі та Англії. У групі був відповідальний за організацію культ-массового сектору. Після завершення університету мені було присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. 
З 2006 по 2009 рр. працював на Львівському заводі будівельних матеріалів «Буд-Львів» на посаді заступника голови з виробництва збірних бетонних та залізобетонних конструкцій. 
З 2007 по 2008 рік проходив комп'ютерні курси підвищення кваліфікації. 
Склад сім'ї: 
дружина – Хорольська Марина Олександрівна, померла у 2008 році; 
дочка – Хорольська Лідія Петрівна, 2003 року народження.

9 листопада 2009 р.Завдання 2

 1. На основі зразка скласти резюме від вашого імені на посаду секретаря в банк «Приват Банк».

 2. На основі зразка скласти автобіографію від вашого імені.

 3. Зберегти роботу та показати майстру в/н. 1. Конспект на тему: «Складання доручення (види доручень), розписка»

Доручення

Доручення — це документ, за яким приватна чи посадова особа, організація передає права (повноваження) іншій особі чи організації здійснювати від її імені зафіксовані в дорученні дії.

Доручення можуть бути особистими (приватними) і офіційними (службовими). Приватні доручення можуть бути написаними від руки. Для офіційних доручень виготовляються, як правило, відповідні бланки. Бланки доручень можуть мати захист від фальсифікації (водяні знаки тощо), такі бланки підлягають суворій звітності.

Доручення обов’язково мають бути засвідченими нотаріально або ж підписом посадової особи та печаткою установи. Доручення, що не виходять за межі установи (найчастіше це особисті доручення, пов’язані з одержанням заробітної плати, стипендії тощо), можуть засвідчуватися підписом  керівника структурного підрозділу та печаткою цього підрозділу.

Залежно від обсягу та змісту повноважень доручення можуть бути:

- разові — це, як правило, одноразове отримання грошових чи матеріальних цінностей;

- спеціальні — передається право здійснювати в межах певного часу однотипні дії (певні господарські чи банківські операції, представництво в судових органах тощо);

- генеральні — на виконання розширених повноважень (управління й володіння рухомим і нерухомим майном, банківські операції, представницькі функції в судових органах тощо).

Доручення складається з таких реквізитів:

1.Назва документа.

2. Текст.

3. Дата.

4. Підпис довірителя.

5. Засвідчення підпису довірителя (дата засвідчення, посада, підпис, ініціали й прізвище особи, яка засвідчила доручення, печатка). Засвідчення здійснюється за місцем роботи чи проживання довірителя або в нотаріальній конторі.

Текст особистого доручення містить, як правило, такі дані:

1. Прізвище, ім’я, по батькові довірителя (повністю).

2. Прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видається доручення, дані документа, що посвідчує особу.

3. Дії, обов’язки, права довіреної особи, її повноваження.

4. Термін дії доручення.

Текст генерального (спеціального) доручення складається з таких частин:

1. Місце, число, місяць, рік укладання документа (літерами й без скорочень).

2. Прізвище, ім’я, по батькові довірителя (повністю). Якщо довірителем виступає установа, то вказується посада, прізвище, ім’я, по батькові, назва установи, закладу довірителя або назва установи-довірителя.

3. Домашня адреса довірителя (адреса установи).

4. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю), дані документа, що посвідчує особу, якій видається доручення.

5. Дії, обов’язки, права довіреної особи, її повноваження.

6. Термін дії доручення (словами).

Крім засвідчення (дата засвідчення вказується ліворуч літерами) за необхідності вказується:

1. Запис про стягнення державного мита чи гербового збору.

2. Номер, під яким зареєстровано генеральне доручення.


Розписка

Розписка — це документ, який підтверджує передачу й одержання грошей, матеріальних цінностей, документів тощо від установи чи приватної особи.

Розписки можуть бути приватними й службовими та повинні містити такі реквізити:

1. Назва документа.

2. Текст.

3. Дата.


4. Підпис.

5. Засвідчення (за необхідності).

Текст приватної розписки має містити такі відомості:

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) того, хто дає розписку й підтверджує отримання (за необхідності вказується назва документа, що підтверджує особу отримувача, та його вихідні дані).

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) того, кому дається розписка (за необхідності вказується назва документа, що підтверджує його особу, та його вихідні дані).

Конкретні дані (найменування, кількість, стан, термін тощо) матеріальних цінностей, що передаються. Кількість, вартість вказуються цифрами й словами.

Засвідчення підпису особи, яка дає розписку, за необхідності засвідчується посадовою особою установи, де вона працює, за місцем проживання чи нотаріальною конторою.

У тексті службової розписки вказуються посади осіб, повні назви установ, які вони представляють, на підставі якого розпорядчого документа передано й отримано матеріальні чи грошові цінності.

При необхідності в розписці вказуються прізвища свідків передачі цінностей з їх підписами.

Практична робота

«Складання доручення та розписки»

Завдання 1

Розглянути та надрукувати зразки складання доручень та розписок
Приклад доручення №1

ДОРУЧЕННЯ

Я, Гостищев Віктор Феліксович, слюсар-інструментальник цеху № 6, дійсно доручаю Шевчукові Юрію Дмитровичу отримати в касі Харківського заводу транспортного обладнання належну мені заробітну плату за березень 2009 р. за його паспортом, серії МК № 634535, виданим Червонозаводським РУ МУ МВС України в м.Харкові 23 червня 1998 р.

04.03.2009                                                 (підпис)                              В.Ф.Гостищев

Підпис Гостищева В.Ф. засвідчую.

Начальник відділу кадрів (підпис)                                                  Л.Д.Панова

(печатка)

06.03.2009 р.Приклад доручення №2

ДОРУЧЕННЯ

на представництво інтересів

Видане Шевцовій Людмилі Дмитрівні, юрисконсульту фірми «Право» (м. Донецьк, пр.Перемоги, 12) у тому, що їй доручається представництво інтересів ЗАО «Інтербуд» в усіх державних, кооперативних і громадських установах з усіх питань, пов’язаних із перевезеннями товарно-матеріальних цінностей ЗАО «Інтербуд» по території України та за її межами.

Для виконання представницьких функцій їй надаються такі права:

— отримувати документи, подавати заяви, вести справи в усіх судових, арбітражних й адміністративних установах з усіма правами, що надані законом позивачеві, відповідачеві й третім особам;

— укладати всі дозволені законом угоди, одержувати належне довірителю майно, розписуватися й здійснювати всі інші законні дії, пов’язані з виконанням цього доручення.

Повноваження, надані цим дорученням, не можуть бути передані іншим особам.


Термін дії доручення: з 12 березня 2009 р. по 12 березня 2011 р.
Доручення зареєстроване за № 249/2  12 березня 2009 р.
Генеральний директор

ЗАО «Інтербуд»                                       (підпис)                                     І.В.Соловйов

(печатка)

Головний бухгалтер                           (підпис)                                      К.А.Ар’єваПриклад розписки №1

Розписка


Я, Проценко Броніслав Юрійович, доцент кафедри історії середніх віків історичного факультету Київського національного університету, отримав від завідувача складом ПП «Орбіта» Бережного Петра Федоровича в тимчасове користування для членів археологічної експедиції:

металошукач ММ-234, інв. № 12 (один);

6 (шість) рюкзаків;

2 (два) намети, інв. № 4, №7.

Увесь зазначений інвентар раніше був у вжитку. Вищеназваний інвентар зобов’язуюсь повернути до 20 серпня 2009 р. у належному стані.

Підстава: договір між Київським національним університетом і ПП «Орбіта» від 23.12.2006 р.

16.07.2009                                                    (підпис)                                  Б. Ю. Проценко

Приклад розписки №2

Розписка


Я, Медведєва Тамара Олексіївна, отримала від Юзв’яка Івана Зиновійовича гроші в сумі 250 (двісті п’ятдесят) гривень. Зобов’язуюсь повернути всю суму одноразово до 1 грудня 2009 р.

Домашня адреса: м.Полтава, вул. Лісна, 31, кв. 8.

Паспорт  серія МА № 630085, виданий Карлівським РУ МУ МВД України в Полтавській області 24 листопада 1998 р.

23 квітня 2009 р.                                      (підпис)                                     Т.О.Медвєдєва

Популярность: 34%

Завдання 2


 1. На основі зразка скласти доручення від вашого імені на отримання грошового переказу в редакції газети «Газета по українськи».

 2. На основі зразка скласти розписку від вашого імені на отримання грошей в сумі 20 000 грн.

 3. Зберегти роботу та показати майстру в/н.

3. Конспект на тему: «Складання і оформлення заяв про прийом на роботу, анкети (особистий листок з обліку кадрів)»

Заява, її реквізити та оформлення

Заява — це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання.

Заяви бувають від організацій, установ та особисті. В особистій заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій послідовності:

1. Праворуч вказується назва організації чи установи, куди подається заява.

2. Нижче у стовпчик — назва професії, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові, адреса того, хто подає заяву (якщо заява адресується до тієї організації, де працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду й місце роботи чи структурний підрозділ).

3. Ще нижче посередині рядка пишеться слово з а я в а з великої літери й не ставиться крапка.

4. 3 великої літери й з абзацу починається текст заяви, де чітко викладається прохання з коротким його обгрунтуванням.

5. Після тексту заяви ліворуч вміщується дата, а праворуч — підпис особи, яка писала заяву.

У складній заяві також подаються відомості про те, які саме документи додані до заяви на підтвердження правомірності висловленого в ній прохання (документи перелічуються після основного тексту перед підписом). .

Заява пишеться від руки в одному примірнику.

Зразки заяв:

Деканові природничо-географічного факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова доц. Командишку В. К, студента II курсу відділення «Географія й фізкультура» Возного Петра Миколайовича

Заява

Прошу допустити мене до складання іспитів. 4 січня я ліквідував академзаборгованість: склав залік з практичного курсу у ч' мінської мови.15.01.99 Власноручний підпис

Ректорові Чернігівського педагогічного інституту проф. Власенку С. С. студента Харківського державного університету Шевченка Сергія Івановича

Заява

У зв'язку з переїздом моїх батьків до м. Чернігова на постійне проживання прошу зарахувати мене студентом III курсу фізико-математичного факультету зі спеціальності «Математика й фізика».Додаток:

1) витяг із залікової книжки на 2 арк. в 1 пр.;

2) характеристика, видана Харківським державним університетом на 1 арк. в 1 пр.:

3) свідоцтво про народження на 1 арк. в 1 пр.;

4) довідка про місце проживання на 1 арк. в 1 пр.

20.07.99


Власноручний підписДокументація щодо особового складу.


Анкета

Анкета - спеціальний бланк (картка) для одержання інформації про певну особу — дату народження, адресу, освіту, професію тощо.Загальні вимоги до складання анкети:

 • наявність розгорнутої програми дослідження або як мінімум чітких уявлень про ціль, завдання та предмет дослідження. Саме програма окреслює коло питань, отримавши відповіді на які можна вирішити завдання дослідження;

 • врахування усіх особливостей досліджуваного об’єкта, тобто сукупності респондентів за їх демографічними, соціально-статусними, культурними, психологічними ознаками, а також соціального середовища і ситуацій, в яких вони перебувають. Врахування цих особливостей позначається на обсязі анкети, на ступені її складнощі, мові та самій тональності;

 • безпристрасність і неупередженість питань. Вони мають бути сформульовані так, аби явно чи приховано не підштовхувати респондента до певної відповіді;

 • максимальна простота, лаконічність і зрозумілість питань. Бажано не використовувати складних речень, заплутаних, двозначних і загальних формулювань;[1]

 • врахування реальних можливостей проведення опитування, а саме – фінансових, матеріально-технічних та кадрових, що позначається на обсязі анкети, її поліграфічній якості, типів вибірки, кількості анкет, термінах та місцях проведення опитування

 • необхідність складання анкети в два етапи: попередній (апріорний) і кінцевий (апостеріорний).

На першому етапі запитання анкети формулюється на основі попередніх (гіпотетичних) знань та уявлень про предмет дослідження й пов’язані з його станом проблеми. Другий етап – внесення змін та додаткових запитань в анкету на підставі проведених пілотажних (зондаж них, розвідувальних) опитувань. Проведення пілотажного дослідження дозволяє: 1) включати в інформаційний простір закритих запитань нових, раніше непередбачених варіантів відповідей; 2) вилучати чи переформульовувати “непрацюючі” запитання; 3) уводити нові запитання; 4) вносити зміни в саму програму дослідження і, отже, суттєво переробляти анкету.

Основні види питань

 1. Закриті питання (з варіантами відповіді "так" - "ні").

 2. Відкритті питання (розгорнуту відповідь респондент має написати самостійно в довільній формі).

 3. Альтернативні питання (дають можливість обрати з кількох можливих варіантів відповідей).

 4. Ранжування об’єктів опитування (наоснові суб’єктивних вражень, думок, переконань респондента).

Практична робота

«Складання заяв про прийом на роботу, анкети»

Завдання 1

Розглянути та надрукувати зразки складання заяви та анкети.

Приклад заяви №1

Директору

ЗАТ «Борислав»

Макарському Івану Петровичу

Марганця Миколи Семеновича

який мешкає за адресою

м. Київ, вул.Фрунзе, 25. КВ.244.

Заява


Прошу взяти мене на роботу в ЗАТ «Борислав» на посаду (вказуєте посаду)наприклад, електрика, з 22 січня 2013 року.

До заяви додаю: 1.  Трудову книжку

 2.  Копію диплома про вищу освіту, чи інші документи, які можуть засвідчити Вашу компетенцію, або, наприклад, додатки про    підвищення кваліфікації.

 3. Характеристика з попереднього місця роботи.

 4. Вказуєте дату, коли була написана заява про прийняття на роботу і ставите підпис.


Приклад заяви №2

Директорові ПП «Гай»


_____________________
Іванова Оксани Станіславівни,
м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 78/23

Заява


Прошу прийняти мене до юридичного відділу ПП “Гай” на посаду провідного юриста з 01.02.2012р.

До заяви додаю:

1) копія диплома про вищу освіту;
2) трудова книжка;
3) особистий листок з обліку кадрів;
4) копія пасопрта;
5) копія ідентифікаційного коду

01.02.2012р. _______________ О. С. Ковальчук
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

«Складання автобіографії, резюме» iconСкладання ефективного резюме
...
«Складання автобіографії, резюме» iconСкладання резюме
Під час написання резюме важливо пам’ятати про те, що воно стане вашою візитною карткою І повинно виділяти Вас із загалу людей, які...
«Складання автобіографії, резюме» iconТема Резюме та його види план поняття резюме, його основні блоки
У вас єдиний шанс привернути увагу до себе за допомогою резюме в той момент, коли його читають в перший раз. Як правило, на перегляд...
«Складання автобіографії, резюме» iconВимоги до оформлення автобіографії Зразок автобіографії Тренувальні вправи

«Складання автобіографії, резюме» iconТема: Резюме. Мета
Мета: пояснити призначення та різновиди резюме, ознайомити з реквізитами документа, навчати визначати його складники, формувати...
«Складання автобіографії, резюме» iconР м. Заява. Автобіографія Мета
Мета: поглибити знання учнів про офіційно-діловий стиль мовлення, сфери його застосування, ділові папери; ознайомити дев’ятикласників...
«Складання автобіографії, резюме» iconРезюме як основний документ особистості, що зайнята пошуками роботи
Вікторія Лисенко. Успішне резюме та супровідний лист//серія «Те, що потрібно» Видавництво Фактор, 2013. – 64с
«Складання автобіографії, резюме» iconЯк правильно скласти резюме
Від того як буде складений цей документ, залежить не лише ваша кар'єра, а й, можливо, все ваше подальше життя. Тож пропонуємо вам...
«Складання автобіографії, резюме» iconЗразок автобіографії автобіографія

«Складання автобіографії, резюме» iconЛітературне резюме як одна із форм роботи у процесі вивчення біографії письменника Методична розробка «Літературне резюме як одна із форм роботи у процесі вивчення біографії письменника»
Ьменника є яскравим свідченням науково-методичних пошуків викладача-філолога, який прагне дієвою та доступною формою наблизити навчальний...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка