Славу примножувати діяннямиДата конвертації27.04.2018
Розмір99,5 Kb.

Центральна бібліотека

Козелецької Централізованої

бібліотечної системи
До 285-річчя

з дня народження

Кирила Розумовського


Славу примножувати діяннями
Біобібліографічний покажчик

Козелець 2013

ББК 91.9:63

С – 47


Славу примножувати діяннями: біобібліогр. покаж. / скл. Л.Ф. Мотовиловець; відп. за вип. В.П. Білоусько. – Козелець, 2013. – 14 с.

Складач: Л.Ф. Мотовиловець

Відповідальний за випуск: В.П. Білоусько

Комп’ютерний набір: С.В. Білоусько

Тираж: 10 прим.

Славу примножувати діяннями

Кирило Григорович Розумовський народився 29 березня 1728 року в селі Лемеші Козелецької сотні Київського полку в сім’ї козака Григорія Розума. Старший брат його, Олексій Розумовський, 1731 року завдяки чудовому голосу потрапив до придворної капели в Петербурзі й став невдовзі фаворитом Єлизавети Петрівни, а після її вступу на престол 1741 року дістав від неї високі чини камергера та генерал-поручика. Олексій Розумовський мав великий вплив при царському дворі й домігся багатьох пільг для української старшини, сприяв відновленню гетьманства на Лівобережній Україні. Саме Олексій Розумовський 1742 року забрав свого брата Кирила в Петербург, де він виховувався під опікою О. Сумарокова та І. Єлагіна. У 1743 – 1745 роках Кирило Розумовський навчався в університетах Кенігсберга, Берліна, Геттінгена, Страсбурга під керівництвом відомих вчених Ейлера та Штрубе. У червні 1744 року разом із старшим братом був удостоєний графського титулу.

Після повернення з-за кордону 1745 року одержав чин дійсного камергера. Маючи гарну зовнішність, чудову освіту та приємні манери, швидко завойовує високий авторитет у царському дворі. 1746 року одружується з родичкою цариці Катериною Наришкіною. У 1746 році 18-річного Розумовського призначено президентом Петербурзької Академії наук. Йдучи назустріч проханням Олексія Розумовського та української старшини, Єлизавета Петрівна відновила гетьманство, скасоване після смерті гетьмана Данила Апостола 1734 року, і на Глухівській раді в лютому 1750 року за вказівкою цариці гетьманом Лівобережної України було обрано Кирила Розумовського.

Під час гетьманства Розумовський здійснював заходи на зміцнення автономного державного устрою України, станових прав і привілеїв української козацької старшини. 1752 року гетьман домігся царського указу на заборону холопства. Розбудував свою резиденцію в Глухові та Батурині. Без царського дозволу почав роздавати старшині землі, пізніше без погодження з Петербургом призначав полковників. Водночас під тиском царського уряду 1760 року видав універсал, за яким переходи селян дозволялися лише тоді, коли все їхнє майно залишалося на користь поміщика.

1760 року Розумовський відвідав усі полки Гетьманщини й вирішив провести ряд реформ для – зміцнення системи управління гетьманської влади. Він здійснив судову реформу й запровадив земські, підкоморські й гродські суди, які регламентували життя окремих станів.

Наприкінці 1761 року, після смерті Єлизавети Петрівни, намагався наблизитися до нового імператора – Петра III, але невдало. У червні 1762 року бере участь у двірцевому перевороті. Керований Розумовським Ізмайловський гвардійський полк відіграв вирішальну роль у скиненні з престолу Петра III і проголошені імператрицею Катерини, за що йому було надано звання сенатора й генерал-ад’ютанта імператриці.

З 1763 року, після незгод з новим фаворитом цариці графом Орловим, К. Розумовський переїжджає в Україну. Виконує плани про спадкове гетьманство, що разом з іншими заходами Розумовського мало на меті зберегти державно-політичну автономію України в складі Росії. Розумовський розробляє спеціальні пункти щодо цього і пише на ім’я Катерини II чолобитну. Цариця, викликавши Розумовського до Петербурга, змусила його подати прохання про звільнення від гетьманства, що було затверджено указом від 10 листопада і сенатським указом від 17 листопада 1764 року, за якими скасовувалося гетьманське правління й створювалася Малоросійська колегія на чолі з графом П. Румянцевим. Запорозька Січ підпорядковувалася владі колегії. Колишньому гетьманові заборонено перебувати в Україні і Розумовський від’їжджає за кордон, склавши перед цим повноваження президента Академії наук.

Лише після 11-річної перерви йому дозволили з’явитися в Україні. З 1794 року він постійно живе в Батурині, де присвячує себе будівництву церков та палаців у своїх маєтках – Батурині, Почепі, Яготині.

15 січня 1803 року К.Г. Розумовський помер на 75-му році життя. Похований він у Батуринській Воскресенській церкві.


Оповіді про життя К.Г. Розумовського в окремих виданнях

 1. КИРИЛО Розумовський // Козацькі ватажки та гетьмани України / Упоряд. Я. Мельничук, Б. Карабін. – Львів, 1991. – С. 125 – 128.

 2. ГЕТЬМАН К.Г. Розумовський (1750 – 1764) // Аркас М.М. Історія України-Русі / М.М. Аркас. – Одеса, 1994. – С. 322 – 325.

 3. ПАНАШЕНКО В. Кирило Розумовський // Володарі гетьманської булави: історичні портрети / В. Панашенко. – К.: Варта, 1995. – С. 535 – 554, 560.

 4. ПАВЛЕНКО С. Останній гетьман Лівобережної України // Історичний календар / Упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич. – К.: Відродження, 1997. – С. 71 – 72.

 5. КИРИЛО Розумовський // Видатні постаті в історії України (ІХ – ХІХ): короткі біографічні нариси, історичні та художні портрети: довід. вид. / В.І. Гусєв та ін. – К.: Вища школа, 2002. – С. 221 – 224.

 6. РІЗНИЧЕНКО В. Останній гетьман України Кирило Розумовський // З-під булави – під корону: друга половина ХVIII ст. / Упоряд. і авт. передм. О.К. Струкевич. – К.: Україна, 2002. – 384 с.

 7. РОЗУМОВСЬКИЙ Кирило Григорович. Останній гетьман Лівобережної України 1750 – 1764 рр. // Провідники духовності в Україні: довідник / За ред. І.Ф. Кураса. – К.: Вища школа, 2003. – С. 89 – 90.

 8. КИРИЛО Розумовський, граф, гетьман Лівобережної України, генерал-фельдмаршал // Сушинський Б.І. Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX ст. Історичні есе у 2-х томах. Том 11. / Б.І. Сушинський. – Одеса: ВМВ, 2004. – С. 315 – 321, 584.

 9. БРАТ «нічного імператора» // Слабошпицький М. Ф. Українські меценати: нариси з історії української культури / 2-ге вид., допов. – К.: Ярославів Вал, 2006. – С. 77 – 91.

 10. ГЕТЬМАН Кирило Розумовський // Гетьмани України. – Харків: Промінь, 2007. – С. 219 – 225.

 11. «ОПАЛЬНИЙ фаворит» Кирило Розумовський // Гуржій О.І. 100 великих постатей і подій козацької України / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб. – К.: Арій, 2008. – С. 428 – 432.

 12. КИРИЛО Розумовський (1728 – 1803) гетьман України // Гітін В.Г. Видатні постаті козацької доби / В.Г. Гітін – Х.: Торсін плюс, 2009. – С. 289 – 295, 336.

 13. У ПОШУКАХ долі // Кійкова С.І. Козелець: до трьохсотріччя від дня народження Олексія Розумовського / С.І. Кійкова. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 23 – 32.

 14. ОСТАННІЙ гетьман України Кирило Розумовський (1728-1803) // Батій Я.О. Україна. Славетні гетьмани та інші видатні постаті козацької доби / Я.О. Батій – Х.: «Веста», 2010. – С. 120 – 121.

 15. ЩЕДРІСТЬ Кирила Розумовського // Дем’яненко Р. Легенди, перекази Сіверського краю. Кроки століть / Римма Дем’яненко. – Чернігів: Десна Поліграф, 2011. – С. 70.

 16. КОЛЯДА І.А. Кирило Розумовський / І.А. Коляда, В.І. Милько. – К.: Укрвидавполіграфія, 2012. – 128 с.

 17. СОРОКА Ю.В. Безгетьмання та останній гетьман України / Ю.В. Сорока. – Х.: ПЕТ, 2012. – 120 с.

 18. «ТРОЯНДОВИЙ кущ» та «пробитий обладунок» останнього гетьмана козацької України (К. Розумовський) // Журавльов Д.В. Усі гетьмани України / Д.В. Журавльов. – К.: Гетьман, 2012. – С. 473 – 486.


Публікації про К.Г. Розумовського в часописах

 1. ЛАЗОРСЬКИЙ М. Гетьман Кирило Розумовський / М. Лазорський // Україна. – 1991. – №24. – С. 27 – 33.

 2. МАКАРОВ А. Останній гетьман чи творець руїни? / А. Макаров // Голос України. – 1991. – 9 серп.

 3. ПАНАШЕНКО В. Кирило Розумовський / В. Панашенко // Дніпро. – 1991. – №11 – 12. – С. 232 – 242.

 4. МАЗУР П. До булави треба голови: історична хроніка / П. Мазур // Голос України. – 1992. – 26 черв.

 5. БИЧЕК В. Сумна слава Батурина: 265 років з дня народження Кирила Розумовського / В. Бичек // Чернігівські відомості. – 1993. – 2 квіт. – С. 6.

 6. ВОРОБЕЙ Р. Останній гетьман України: Україна: відома і невідома / Р. Воробей // Гарт. – 1995. – 24 лют.

 7. РОДОМ з Лемешів: Гетьман України Кирило Розумовський // Сіверщина. – 1996. – 13 січ. – С. 6.

 8. ШЕВЧУК В. Гетьман Кирило Розумовський та кінець козацької держави / В. Шевчук // Розбудова держави. – 1996. – №2. – С. 48 – 52; №3. – С. 59 – 64.

 9. БУЗУН О. Батурин часів гетьманування К. Г. Розумовського / О. Бузун // Сіверянський літопис. – 1998. – №5. – С. 26 – 41.

 10. ДРОБЯЗКО Н. Династія Розумовських / Н. Дробязко // Сіверянський літопис. – 1998. – №5. – С. 48 – 55.

 11. КІЯШКО Л. Становлення гетьмана / Л. Кіяшко // Сіверянський літопис. – 1998. – №5. – С. 42 – 47.

 12. РЕБРОВА Н. Реформатор / Н. Реброва // Сіверянський літопис. – 1998. – №5. – С. 56 – 61.

 13. ШУДРЯ Н. Європеєць з поміж козаків / Н. Шудря // Демократична Україна. – 1999. – 24 трав.

 14. КОВАЛЕНКО О. Гетьман Кирило Розумовський – знайомий і незнайомий / О. Коваленко // Дивосад. – 2000. – №1. – С. 12 – 13.

 15. НИЖНИК Л. Останній гетьман ( К. Розумовський) і Чернігівщина / Л. Нижник // Чернігівські відомості. – 2000. – 14 січ. – С. 6.

 16. ПАНАШЕНКО В. Кирило Розумовський / В. Панашенко // Історія України. – 2000. – №23 – 24. – С. 1 – 5.

 17. САПОН В. 250 років тому було обрано останнього гетьмана України / В. Сапон // Деснянська правда. – 2000. – 26 лют.

 18. ПУТРО О.І. Гетьман України Кирило Розумовський (нові штрихи до соціально-політичниго портрета) / О. І. Путро // Український історичний журнал. – 2002. – №5. – С. 105 – 118.

 19. БІЛОУСЬКО В. Наш видатний земляк / Віктор Білоусько // Новини Придесення. – 2003. – 29 берез.

 20. БІЛОУСЬКО В. Один із мудрих і освічених гетьманів / Віктор Білоусько // Новини Придесення. – 2003. – 26 квіт. – С. 4.

 21. ВІЛЬХІВЧАНИН І. Кирило Розумовський і його доба / Ігор Вільхівчанин // Новини Придесення. – 2003. – 5 квіт. – С. 4.

 22. ВІЛЬХІВЧАНИН І. Кирило Розумовський – останній гетьман Лівобережної України / Ігор Вільхівчанин // Новини Придесення. – 2003. – 24 трав. – С. 3.

 23. НИЖНИК Л. Нездійсненна мрія останнього гетьмана: до 275-річчя від дня народження К.Г. Розумовського / Л. Нижник // Сіверщина. – 2003. – 16 трав.

 24. ПАВЛЕНКО С. Кирило Розумовський і Батурин: до 275-річчя з дня народження та 200-річчя з дня смерті гетьмана К. Розумовського / С. Павленко // Голос України. – 2003. – 31 трав.; 3 черв.

 25. СОКОЛОВ В. Постать гетьмана Кирила Розумовського (1728 – 1803) на тлі його культурно-просвітницької діяльності: до 200-річчя з дня смерті / В. Соколов // Вісник книжкової палати. – 2003. – №3. – С. 27 – 29.

 26. СОКОЛОВ В. Портрет на тлі епохи / В. Соколов // Українська культура. – 2003. – №7. – С. 35 – 36.

 27. СЮНДЮКОВА І. Спокійна смерть: 200 років тому помер останній гетьман України / І. Сюндюкова // Деснянська правда. – 2003. – 25 січ. – С. 9.

 28. ТЕРЕХ М. Цегельня Розумовського в Батурині / Микола Терех // Сіверянський літопис. – 2004. – №4. – С. 61 – 64.

 29. ДУБОВ В. Останній гетьман козаччини / В. Дубов // Урядовий кур’єр. – 2008. – 8 серп. – С. 17.

 30. КОВТУН Г. 18-річний президент Академії Наук / Г. Ковтун // Демократична Україна. – 2008. – 8 трав (№18). – С. 26.

 31. ПИРІГ П. Соціально-економічне становище Батурина в першій половині ХІХ століття / П. Пиріг, О. Любич // Сіверянський літопис. – 2008. – №5. – С. 52 – 62.

 32. ДЗИРА І. Про питання про офіційний характер історичних творів у гетьманщині за Кирила Розумовського / І. Дзира // Сіверянський літопис. – 2009. – №2 – 3. – С. 28 – 39.

 33. ОЛІЙНИК О. «Золота осінь» автономії України, або обраний за призначенням / О. Олійник // Біла хата. – 2010. – 18 лют. (№8). – С. 6.


Образ К.Г. Розумовського в художній літературі

 1. ЧУМАК Р.М. Бране поле: роман / Р.М. Чумак. – К.: Дніпро, 1978. – 420 с.

 2. ЛАЗОРСЬКИЙ М. Гетьман Кирило Розумовський: роман-хроніка 18 віку / М. Лазорський. – К.: Обереги, 2003. – 656 с.

 3. САВЕЛИЧЕВ А.А. Алексей Разумовский: Ночной император: исторический роман / А.А. Савеличев. – М.: Транзиткнига, 2003. – 509 с.

 4. МУШКЕТИК Ю. Останній гетьман. Погоня: романи / Ю. Мушкетик. – Харків: Фоліо, 2012. – 374 с.


Іменний покажчик

Аркас М.М. 2


Батій Я. 14

Бичек В. 23

Білоусько В.П. 37, 38

Бузун О. 27

Бураго Д. 13
Вільхівчанин І. 39, 40

Воробей Р. 24


Гітін В. 12

Гуржій О. 11

Гусєв В.І. 5
Дем’яненко Р. 15

Денисенко А. 4

Дзиґа І. 50

Дроб’язко Н. 28

Дубов В. 47
Журавльов Д. 18
Карабін Б. 1

Кійкова С. 13

Кіяшко Л. 29

Коваленко О. 32

Ковтун Г. 48

Коляда І. 16

Курас І. 7
Лазорський М. 19, 53

Любич О. 49


Макаров А. 20

Мазур П. 22

Мельничук Я. 1

Милько В. 16

Мушкетик Ю. 55
Нижник Л. 33, 41
Олійник О. 51
Павленко С. 4, 42

Панашенко В. 3, 21, 34

Пиріг П. 49

Путро О. 36


Розумовський О. 13, 54

Реброва Н. 30

Різниченко В. 6
Савеличев А. 54

Сапон В. 35

Слабошпицький М. 9

Соколов В. 43, 44

Сорока Ю. 17

Струкевич О.К. 6

Сушинський Б. 8

Сюндюкова І. 45

Терех М. 46

Туркевич В. 4


Шевчук В. 26

Шудря Н. 31


Чумак Р. 52

Зміст


Славу примножувати діяннями………………………………......

3

Оповіді про життя К.Г. Розумовського в окремих виданнях......

5

Публікації про К.Г. Розумовського в часописах……………......

7

Образ К.Г. Розумовського в художній літературі………………

10

Іменний покажчик………………………………………………...

11

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Славу примножувати діяннями iconЗ україною у серці
Мета: розширити уявлення учнів про родину; викликати бажання дізнатися коріння свого роду, примножувати його славу. Розвивати пізнавальні...
Славу примножувати діяннями icon«На славу нашої преславної України»

Славу примножувати діяннями iconРомани "Шагренева шкіра", "Євгенія Гранде", що з'явилися на початку 30-х років, в період великого творчого підйому принесли письменникові величезну славу…

Славу примножувати діяннями iconАпарат верховної ради україни інформаційне управління
Михайло цимбалюк: "cпільними зусиллями тернопільщина здобуде славу краю, в якому хочеться жити" 15
Славу примножувати діяннями iconЗалік №2 (9 клас) Від романтизму до реалізму О. Пушкін народився у
Вірш, який приніс славу М. Лермонтову, називається: а "Бородіно"; б "Прощавай,немита Росіє "; в "Смерть поета"
Славу примножувати діяннями iconПрограма для днз «Український віночок. Наш регіон» (2 роки, діти років) Програма для днз «Український віночок. Наш регіон»
Виховання соціально компетентних, критично мислячих І толерантних особистостей, свідомих громадян І патріотів своєї Батьківщини,...
Славу примножувати діяннями icon«Слава людини торувала славу поета»
Хх століття; учити учнів представляти напрацьовані матеріали у вигляді книжечок, презентацій, альбомів; формувати вміння аргументовано...
Славу примножувати діяннями icon“Співець душі народної: творчі обрії Івана Карпенка-Карого (Тобілевича)”
М. Садовський, П. Саксаганський, М. Заньковецька. М. Садовська, Г. Затиркевич-Карпинська, Л. Ліницька та інші, театру, що здобув...
Славу примножувати діяннями icon«Любіть її, думу правди, козацькую славу»
Мета: Ознайомити учнів із історією написання поеми, заглибитися в сиву давнину, пізнати життя наших предків, свій родовід, усвідомити...
Славу примножувати діяннями iconБібліографічний огляд літератури життя І творчості с. С. Гулака-артемовського
Москви, Парижу та Флоренції, йому стоячи аплодувала європейська публіка. С. Гулак-Артемовський здобув світову славу та визнання....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка