Словник фіксує новостворені І запозичені слова, що з’явилися в періодичних, літературно-критичних, науково-популярних виданнях, художніх творах, засобах масової інформації, усному мовленні кінця ХХ початку ХХІ стСторінка1/20
Дата конвертації23.12.2017
Розмір2,56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СЛОВНИК

НОВОТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Кривий Ріг – 2005

Словник новотворів української мови початку ХХІ століття / Упорядники . – Кривий Ріг, 2005. – 158 с.

Рекомендовано до друку вченою радою Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізького національного університету» (протокол № від 2012 року)


Словник фіксує новостворені і запозичені слова, що з’явилися в періодичних, літературно-критичних, науково-популярних виданнях, художніх творах, засобах масової інформації, усному мовленні кінця ХХ – початку ХХІ ст. Подано основні граматичні параметри, словотвірну структуру або джерело надходження, мінімальний контекст, що реалізує лексичне значення новотвору. Матеріал словника може бути використаний при виконанні курсових і дипломних робіт з проблем неології, при викладанні спецкурсу у вищій або факультативу в загальноосвітній школі, для укладання словників.


Упорядники: Віняр Ганна Миколаївна, к. філол. н., доцент.

Шпачук Любов Раїсівна, к. філол. н., доцент


Рецензенти:   Баранник Д.Х., д. філол. н., академік АН вищої школи України

Цегельська М.В., к. філол. н., доцент


А
Абсурдист, а, ч. „З’являється літературна генерація вісімдесятників, дуже різних (традиціоналісти, антиурбаністи, символісти, карнавалісти), а згодом дев’яностиків, серед яких є символісти, епатажники, неокласицисти, контркультурники, абсурдисти, різні представники ПМ-дискурсу та ін.” (Слово і час. – №4. – 2002. – С. 69).

Абсурд + ист

Аверсний, а, е. „Віктор Ющенко планує провести кроки для переходу роботи нафтопроводу в аверсному режимі” (Україна молода. – №52. – 2005. – С. 2).

Аверс + ний

Автодієгетичний, а, е. „У „Вступній новелі” автодієгетична розповідь перетворюється на методієгетичну” (Слово і час. – 2003. – №5. – С. 60).

Авто + дієгетичний

Автолірист, а, ч. „Проте найбільшим було ЗАТ „Автолірист України”, розташоване в Києві” (Дзеркало тижня. – 2004. – №28. – С. 9).

Автомафія, ї, ж. “Нині поліція має новий головний біль – міжнародну автомафію” (Дзеркало тижня. – 2004. – №16. – С. 12).

Автомобільна мафія

Автонавантажувач, а, ч. “До того ж ще й підперли двері автонавантажувачем” (Україна молода. – 7 жовтня. – 2004. – С. 7).

Автоматичний навантажувач

Автоперевізник, а, ч. „Після цього випадку Укравіатранс вирішив провести позапланову перевірку всіх компаній незалежно від форм власності на дотримання ними правил безпеки польотів та безпеки авіації (це два головні критерії для автоперевізників), повідомляє УНІАН” (Україна молода. – 26.06.2003).

Автомобільний перевізник

Автопередмова, и, ж. „Вимушена автопередмова  (С.Процюк „Жертвопринесення”. – Кур’єр Кривбасу. – 2003. – №160. – С. 5).

Авто + передмова

Автопсихотерапія, ї, ж. „Ніцше, вочевидь, лише філософською автопсихотерапією рятувався від швидкого і реактивного божевілля” (С.Процюк. „Жертвопринесення”. – Кур’єр Кривбасу. – 2003. – №160. – С. 37); „Текст – як автопсихотерапія” (Слово і час. – 2005. – №6. – С. 69).

Авто + психо + терапія

Автореверс, у, ч. „Магнітофон (з нестерпною в таких ситуаціях функцією автореверсу) продовжував відтворювати архаїчну баладу „Скорпіонз”... (М.Бриних. – Кур’єр Кривбасу. – 2001. – №134. – С. 56).
Авторефлексивний, а, е. „Таку спробу наближення до власне міфології здійснює альтернативний міфологізм, відсутність якого очевидна в українському літературному процесі перехідного періоду, де переважає авторефлексивний нарцистичний текст” (Слово і час. – 2004. – №4. – С. 4).

Авто + рефлексивний

Автотематичний, а, е. “Автотематичною технікою він вважає наявність у творі висловів про його ж написання, себто сам акт писання стає темою твору” (Слово і час. – 2005. – №8. – С. 41).

Авто + тематичний

Агітпродукція, ї, ж. „Повідомлення про те, що в блоці №13 того ж експоцентру містяться тонни незаконної друкованої агітпродукції проти „американського агента Ющенка” з’явилося після обіду” (Україна молода. – 2004. – №188. – С. 1).

Агітаційна продукція

Агресик, а, ч. „Чим вища середньорічна температура місцеперебування, чим менше харчових ресурсів – тим частіше можна зустріти агресиків” (Дзеркало тижня. – 2004. – №46. – С. 15).

Агресія + ик

Адвокатеса, и, ж. „Нейтралізувала професійні втрати команди відповідачів адвокатеса Олена Лукаш, зірку якої запалив телесеріал Верховного Суду під час розгляду скарги Віктора Ющенка щодо фальсифікації виборів” (Україна молода. – 2005. – №72.– С. 2).

Адвокат + еса

Адмінбюрократія, ї, ж. „Адмінбюрократія спротивилася, не бажаючи поступатися” (Сучасник. – 2003. – №3. – С. 62).

Адміністративна бюрократія

Адмінресурс, у, ч. „Влада стала використовувати адмінресурс вибірково” (Дзеркало тижня. – 2004. – №28. – С. 3); „Гадаю, для всіх областей, навіть західних, специфіка буде схожою – скрізь доведеться зіштовхнутися з протистоянням адмінресурсу” (Україна молода. – 13.05.2004); „Далі вступає в дію важка артилерія адмінресурсу” (Шлях перемоги. – 08.12.2004. – С. 13); „Не підтримали й місцеві апаратники столичне начальство з його адмінресурсом” (Україна молода. – 01.08.2003.).

Адміністративний + ресурс

Аквабайкінг, у, ч. „Сьогодні дедалі популярнішими стають змагання з приборкання цих „водних мустангів” – аквабайкінгу” (Україна молода. – 22.06.2005).

З англ. „їзда на водному мотоцикліАкмаїчний, а, е. „Письменник закликає до акмаїчної усвідомленості психології в тексті” (Слово і час. – 2005. – №4. – С. 82).

Акме (з гр. „вершина”) + їчний

Аксіологічність, ості, ж. „Аксіологічність як настанова на формування ціннісної свідомості студента” (Педагогіка і психологія. – 2001. – №2. – С. 92).

Аксіологічний + ість

Аксіоматизований, а, е. „Тож уніфікуючи розуміння вихідного терміна вірш, варто позбавлятися тих його значень, які можна замінити іншими аксіоматизованими дефініціями” (Сучасність. – 2004. – №9. – С. 106).

Аксіоматичний + изований

Актуалокреативізм, у, ч. „Цей процес дістав назву „актуалокреативітизму” (Педагогіка і психологія. – 2001. – №2. – С. 104).

Актуальний + о + креативний + ізм

Акцентація, ї, ж. „Адже одна з важливих функцій наукової фантастики – не змалювання індивідуальності як власне такої, а акцентація психіки, духовного життя людини” (Слово і час. – 2005. – №4. – С. 82); „У теорії декандентизму цей засновок здобувся на всебічну акцентацію” (Слово і час. – 2002. – №4. – С. 21).

Акцент + ація

Акціональність, ості, ж. „Хронотоп „П’ятої симфонії” є сутнісно єдиним континуумом: і тоді, коли акція драматичної дії вершиться вперше, й тоді, коли надходить постфактум уже „Третя сторожа”, всюди зберігається сутнісно єдиний пафос акціональності” (Слово і час. – 2003. – №5. – С. 4).

Акція + /ональний/ + ість

Алкашик, а, ч. „По-друге, відречуться алкашики, яких він по-своєму любить” (Кур’єр Кривбасу. – 2002. – №150. – С. 16).

Алкаш (розмовне „алкоголік”) + ик

Алкоепопея, ї, ж. „Прокручуй, голубе, прокручуй епізоди вчорашньої алкоепопеї, адже для чого ще поетові пам’ять?..” (С.Процюк „Жертвопринесенння”. – Кур’єр Кривбасу. – 2003. – №160. – С. 22).

Алкогольна епопея

Алкозомбі, незм., ч. „А це ж і є початком реалізації над тобою влади трьох „а”: частковий провал пам’яті як спосіб її захисту під час стану алкозомбі” (С.Процюк „Жертвопринесення”. – Кур’єр Кривбасу. – 2003. – №160. – С. 21).

Алкогольний зомбі

Альтернативник, а, ч. „Ще одне: альтернативник має право не лише на оплачувану профспілкову відпустку, а й на відпустку студентську (якщо навчається заочно чи вечірньо, має право на індивідуальний режим роботи, якщо, приміром, особливості віросповідання забороняють йому працювати у певні дні)” (Україна молода. – 09.04.2003).

Альтернативна /служба в армії/ + ик

Альянт, а, ч. „Не були окуповані альянтами” (Сучасність. – 2003. – №5. – С. 44).

Альянс + ант

Аматорика, и, ж. „Мотославський створив нову техніку – контрольованої аматорики, яка дає велику незалежність музикантові в оркестрі” (Україна молода. – 2004. – №188. – С. 13).

Аматор + ика

Амбілект, у, ч. „Адже недаремно широковживаними термінами стали ті, що народилася в надрах постмодернізму: амбілект, хаосмос, епістемологічна невизначеність...”

Амбі (з лат. „навкруг, з обох боків”)

+ лект (з лат. „мова”)

Анальгінка, и, ж. „Може, тобі варто з’їсти ще одну анальгінку?” (М.Бриних. – Кур’єр Кривбасу. – 2001. – №135. – С. 36).

Анальгін + ка

Ангелоподібний, а, е. „Виявляється, мила й ангелоподібна актриса Лів Тайлер, якій довіряють навіть ролі найдобріших казкових істот-ельфів (як у „Володарі перснів”), у реальному житті просто безсовісна й невдячна особа” (Україна молода. – 17.04.2003).

Ангел + о + подібний

Андрогінність, ності, ж. „Примат театральності, ігровий момент, самодостатній у тексті Денисенко, в романі Коваляєвої – складова мотиву бісексуальності та андрогінності” (Слово і час. – 2005. – №3. – С. 70).

Андрогінний (з подвійними статевими ознаками) + ість

Андроцентристський, а, е. „Процес „жіночого читання” визначає це як дію „поза традиційними теоретичними дискурсивними схемами класичної літературної теорії автор – читач – жанр – історична епоха, що чинить опір загальноприйнятій літературній кодифікації та параметрам андроцентристської критичної традиції” (Слово і час. – 2002. – №4. – С. 34); „Феміністично настроєні вчені почали переглядати категорії й цінності андроцентристської історії крізь призму минулого й сучасного становища жінок та критикувати поняття, парадигми, методи, за допомогою яких інтерпретується досвід усього людства” (Педагогіка і психологія. – 2000. – №3. – С. 67).

Андроцентризм (андро – з гр. „чоловік”) + /ист/ський

Анішелесь, присл. „Слово анішелесь створює слуховий образ” (Слово і час. – 2004. – №9. – С. 55).

Ані + шелест

Анонімізуватися, юся, єшся. „Через це втратили свою унікальність, омасовилися, ба навіть анонімізуватися, – що фактично й трапилося з деякими найпопулярнішими текстами Шевченка...” (Слово і час. – 2002. – №3. – С.7).

Анонім + ізуватися

Антибушівський, а, е. „Бо затримка в трансляції була запропонована після позаминулої палкої антибушівської промови режисера-документаліста Майкла Мура” (Україна молода. – 2005. – №38. – С. 13).

Анти + Буш + івський

Антивисоке, ого, с. „Але ці бесіди теж відкладають на душі відбиток уніфікації, печать антивисокого” (С.Процюк „Жертвопринесення”. – Кур’єр Кривбасу. – 2003. – №160. – С. 28).

Анти + високе

Антиглобалістський, а, е. „Відкрито виступив проти телебачення і в США в одному з інтерв’ю лідер антиглобалістського руху Валерій Герасимов” (Дніпро. – 2005. – №3-4. – С. 108).

Антиглобаліст + ський

Антидогматичний, а, е. „Цілком закономірний потяг молоді до всього нового, антидогматичного” (Слово і час. – 2002. – №5. – С. 14).

Анти + догматичний

Антидонхуанівський, а, е. „Іспанія – це антидонхуанівська країна, стверджує Г.Мараньон” (Слово і час. – 2004. – №4. – С. 61).

Анти + донхуан + івський

Антиекзитпольський, а, е. Антиекзитпольська „артпідготовка” у засобах масової інформації певної політичної орієнтації велася постійно (Дзеркало тижня. – 2004. – №48. – С. 15).

Анти + екзитпол + ський

Антизахідництво, а, с. „STARевич Владімір, або антизахідництво як підґрунтя тоталітаризму (заголовок)” (Дзеркало тижня. – 2004. – №47(522). – С. 20); „Тим, хто сам підкреслює власний „націонал-патріотизм”, притаманне різке антизахідництво, скептичне ставлення до демократії, віра в „особливий шлях України” (Сучасність. – 2003. – №9. – С. 66).

Антизахідник + ство (к + с = ц)

Антикукобівський, а, е. „А оскільки беззаконня те твориться задля однієї мети, щоб не спала корона з „хазяїна” міста, народного депутата Анатолія Кукоби, – то згадану акцію її ініціатори називають „помаранчевою антикукобівською революцією” (Україна молода. – 2005. – №63. – С. 4).

Анти + Кукоба + івський

Антилітературний, а, е. „Максима моментально охоплює протест – і супроти антилітературної жіночки, і супроти вдячного слухача...” (С.Процюк „Жертвопринесення”. – Кур’єр Кривбасу. – 2003. – №160. – С. 16).

Анти + літературний

Антилюбов, і, ж. „Сава механічно бере гроші, ці прокляті банкноти, на поверхні яких повсюдно мали би проступати видива крові й смерті, злочинів і святотатств, бо ці банкноти суть антилюбов...” (С.Процюк „Інфекція”. – Кур’єр Кривбасу. – 2002. – №149. – С. 41).

Анти + любов

Антимаскулінний, а, е. „Феміністичний дискурс українського модернізму цікаве, але контроверсійне, деколи із надмірно агресивними й надто публіцистичними як для наукового видання полемічними (антимаскулінними) випадами” (Слово і час. – 2004. – №5. – С. 53).

Анти + маскулінний (з лат. „чоловічий”)

Антиматримоніальний, а, е. „Про свої антиматримоніальні плани Кері розповіла днями в інтерв’ю телеканалу МTV” (Україна молода. – 27.08.2003).

Анти + матримоніальний (з лат. „шлюбний”)

Антимафіозі, незм., ч. „Тоді, коли ця справа проходила на перших шпальтах більшості українських газет і була темою №1 у випусках новин, відомі парламентські „антимафіозі” й борці з корупцією Григорій Омельченко та покійний Анатолій Єрман неодноразово піднімали питання про причетність його до розвалу монстра банківського ринку України” (Україна молода. – 13.05.2004).

Анти + мафіозі

Антимафія, ї, ж. „Народний депутат з „Антимафії” має нову інформацію у справі загибелі журналіста Гонгадзе” (Україна молода. – 15.08.2003).

Анти + мафія

Антимерський, а, е. „Прикро, що прокуратура так довго приміряла антимерське рішення сесії до чинного законодавства: втручання Плохого могло б тоді пригасити пристрасті у сесійній залі міськради” (Україна молода. – 13.05.04).

Анти + мер + ський

Антиметастичний, а, е. „Це антиметастичний препарат” (Україна молода. – 03.06.2004).

Анти + метастази + /т/ичний

Антимова, и, ж. „Українсько-російський суржик – це нірвана антимови...” (С.Процюк „Інфекція”. – Кур’єр Кривбасу. – 2002. – №149. – С. 22).

Анти + мова

Антимонополіст, а, ч. „Як повідомляє прес-служба „антимонополістів”, уже є деякі результати ретельної діяльності їхніх фахівців” (Україна молода. – 14.08.03).

Антимонопольний + іст

Антиномний, а, е. „На відміну від діалектичного, антиномний підхід не лише враховує полярність, але і вважає їх правомірними і пропонує шукати способи адаптації до них” (Педагогіка і психологія. – 2002. – №2. – С. 31).

Антиномія + ний

Антиоскар, а, ч. „Оголошено лауреатів „оскарів” і „антиоскарів” (Україна молода. – 2005. – №38. – С. 1).

Анти + Оскар

Антипіар, у, ч. „Ти повинен голосно й тихо „мочити” своїх конкурентів, ти мусиш володіти сірим і чорним антипіаром” (С.Процюк „Жертвопринесення”. – Кур’єр Кривбасу. – 2003. – №160. – С. 13).

Анти + піар

Антипіратський, а, е. „По-перше, як відмічено вище, подібні „антипіратські заходи” різко скоротять кількість людей, які читають книжки, – просто тому, що потрібну книгу вони тепер не зможуть знайти ніяк і ніде” (Дзеркало тижня. – 2004. – №31(506). – С. 15).

Анти + пірати + ський

Антипрагматичність, ності, ж. „Їхня антипрагматичність, інстинктивне прагнення свободи, іноді наївна дитинність – усе пробачив би їм у такі хвилі” (С.Процюк „Інфекція”. – Кур’єр Кривбасу. – 2002. – №149. – С. 7).

Анти + прагматичність

Антипровінційний, а, е. „Досвід Примор’я: синдром антипровінційної освіти” (Дзеркало тижня. – 2004. – №6. – С. 15).

Анти + провінційний

Антипутінський, а, е. „Рік тому редакція антипутінської „Новой газеты” понесла непоправні втрати: від сильнодіючою отрути помер відомий журналіст депутат Держдуми від опозиційної партії „Яблуко” Юрій Щекочихін” (Україна молода. – 2004. – №189. – С. 2).

Анти + Путін + ський

Антиреальність, ності, ж. „Антиреальність так само жива, чутлива, дієва, ментальна, як і реальність” (Кур’єр Кривбасу. – 2002. – №157. – С. 158).

Анти + реальність

Антирейтинг, у, ч. „У зв’язку з інформаційними маніпуляціями опозиції у Віктора Андрійовича виріс антирейтинг, що у другому турі може зіграти не на його користь” (Правда і кривда. – 2004. – Листопад. – С. 3).

Анти + рейтинг

Антиретровірусний, а, е. „Реально існує комплекс заходів, що дозволяє значно знизити ризик передачі вірусу, в тому числі й антиретровірусні препарати, завдяки яким ВІЛ-інфікована мама може народити здорову дитину” (Україна молода. – 2005. – №66. – С. 10).

Анти + ретро + вірус + ний

Антисутенерський, а, е. „Антисутенерським підрозділам не вистачає хіба що технічного оснащення, тож у ході семінару, який проводився у рамках укладеної угоди та за сприяння Держдепартаменту США, американська сторона передала нашій „міліції моралі” технічне обладнання та оргтехніку на суму 110 тисяч доларів, необхідне для вдосконалення організації викриття торговців людьми та фіксації їхніх злочинів” (Дзеркало тижня. – 10.03.2003).

Анти + сутенер + ський

Антитуристичний, а, е. „Прибула на запрошення кількох знайомих науковців, що мали необережність запрошувати її в гості ще за махрових антитуристичних часів” (М.Бриних. – Кур’єр Кривбасу. – 2001. – №135. – С. 20).

Анти + туристичний

Антифільм, у, ч. „Мамай” – це антифільм, протест проти дешевих американських і російських фільмів, які зараз панують на екрані, які заполонили наші душі і серце, це – антишоу-бізнес (Україна молода. – 09.04.2003).

Анти + фільм

Античеснота, и, ж. „А може, й власні античесноти. Бо ж звинувачуючи у гріхах інших, ми інколи несвідомо виказуємо свої” (Кур’єр Кривбасу. – 2002. – №157. – С. 126).

Анти + чеснота

Антишоу-бізнес, у, ч. „Мамай” – це антифільм, протест проти дешевих американських і російських фільмів, які зараз панують на екрані, які заполонили наші душі і серце, це – антишоу-бізнес” (Україна молода. – 09.04.2003).

Анти + шоу-бізнес

Антиющенківський, а, е. „А тим часом російські телеканали запустили антиющенківські програми” (Шлях перемоги. – 8 вересня. – 2004. – №42. – С. 7); „Не встигли з’ясувати всі обставини виготовлення багатотисячних тиражів антиющенківської агітації” (Україна молода. – 2004. – №188. – С. 1).

Анти + Ющенко + івський

Антиющенківець”, вця, ч. „Причому група прихильників Президента, була щонайменше втричі більшою за купку „антиющенківців”, які зібралися (ну звісно) під прапорами Прогресивної соціалістичної партії” (Україна молода. – 2005. – №26. – С. 4).Анти + Ющенко + івець

Антоничіана, и, ж. „Разом із Р. Лубківським Микола Ільницький видрукував збірника „Весни розспіваної князь” – антологію критичної, мемуарної антоничіани” (Слово і час. – 2004. – №9. – С.19).

Антонич + іана

Антропогеографія, ї, ж. „Минуло не так і багато, але вже й не мало – 166 років, як Ви, німецький мандрівник, географ, основоположник антропогеографії, письменник відвідали мою Батьківщину...” (Літературна Україна. – 2004. – №17. – С. 3).

Антропо + географія

Антроподицея, ї, ж. „Вісник Бога, ангел, покликаний зреалізувати антроподицею” (Слово і час. – 2004. – №5. – С. 41).

З лат. „виправдання людини”Арт-ворожбит, а, ч. „Але секундочку, Кириле, лише одну секундочку, наче нашіптує якийсь зловісний і цинічний арт-ворожбит” (Кур’єр Кривбасу. – 2002. – №150. – С. 16).

Арт + ворожбит

Арт-директор, а, ч. „Раніше Neon працювала у рок-музиці, тепер же хлопці заявляють про зміну стилю, крім того, з хлопцями працює московський арт-директор Андрій Давидовський...” (Україна молода. – 2005. – №60. – С. 11).

Арт + директор

Архібанальний, а, е. „Затуманення і заплутування” відбуватиметься кожного року, коли ми за прикладом зарубіжних (пост) совєтологів та не переобтяжених компетентністю і сумлінністю репортерів пускатимемося в архібанальні просторікування на тему „націоналістичного” заходу...” (Сучасність. –№5. – 2003. – С. 16).

Архі + банальний

Каталог: jspui -> bitstream -> 0564
0564 -> ’38 Жанна Колоїз (Кривий Ріг) особливості історичної стилізації
0564 -> Навчально-методичний посібник Кривий Ріг, 2015 (075. 8) М 74
0564 -> Моє славетне криворіжжя рекомендаційний бібліографічний покажчик
0564 -> Актуальні проблеми філології І методики викладання мов
0564 -> Становлення традицій класичного танцю на криворіжжі
0564 -> Н. П. Мещерякова актуальні питання методики викладання літератури навчально-методичний посібник


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Словник фіксує новостворені І запозичені слова, що з’явилися в періодичних, літературно-критичних, науково-популярних виданнях, художніх творах, засобах масової інформації, усному мовленні кінця ХХ початку ХХІ ст iconБібліотеки Сумщини в засобах масової інформації
Бібліотеки Сумщини в засобах масової інформації : бібліографічний покажчик / Сумська обл універс наук б-ка; уклад. Г. О. Федоренко....
Словник фіксує новостворені І запозичені слова, що з’явилися в періодичних, літературно-критичних, науково-популярних виданнях, художніх творах, засобах масової інформації, усному мовленні кінця ХХ початку ХХІ ст iconЛекція модернізм в українській культурі кінця ХІХ початку ХХ ст Модернізм система художніх цінностей кінця ХІХ початку ХХ ст
Соціольно-політичні обставини в Україні на зламі віків. Український модернізм. Ідейні орієнтації: народницька та загальноєвропейська....
Словник фіксує новостворені І запозичені слова, що з’явилися в періодичних, літературно-критичних, науково-популярних виданнях, художніх творах, засобах масової інформації, усному мовленні кінця ХХ початку ХХІ ст iconВолочиська районна філія
Постмодернізм в українській літературі кінця ХХ початку ХХІ ст
Словник фіксує новостворені І запозичені слова, що з’явилися в періодичних, літературно-критичних, науково-популярних виданнях, художніх творах, засобах масової інформації, усному мовленні кінця ХХ початку ХХІ ст iconПрограма Творча група
Ці цілі повинні бути досягнені шляхом взаємних процесів навчання І стійких зв’язків між інститутами І агентами, які працюють з будь-якою...
Словник фіксує новостворені І запозичені слова, що з’явилися в періодичних, літературно-критичних, науково-популярних виданнях, художніх творах, засобах масової інформації, усному мовленні кінця ХХ початку ХХІ ст icon11 клас Із літератури кінця ХХ початку ХХІ століття
Греную вдалося уникнути страти. Згодом він залишив Грас І вирушив до Парижа, де …
Словник фіксує новостворені І запозичені слова, що з’явилися в періодичних, літературно-критичних, науково-популярних виданнях, художніх творах, засобах масової інформації, усному мовленні кінця ХХ початку ХХІ ст icon1. Предмет і завдання курсу
Роз’яснюються важливі аспекти праці в друкованих та електронних засобах масової інформації. Подаються поняття про газетні жанри як...
Словник фіксує новостворені І запозичені слова, що з’явилися в періодичних, літературно-критичних, науково-популярних виданнях, художніх творах, засобах масової інформації, усному мовленні кінця ХХ початку ХХІ ст iconТема 1 Засоби масової інформації, їх види. Змі та влада. Законодавча база у сфері змі засоби масової інформації (змі)
...
Словник фіксує новостворені І запозичені слова, що з’явилися в періодичних, літературно-критичних, науково-популярних виданнях, художніх творах, засобах масової інформації, усному мовленні кінця ХХ початку ХХІ ст iconЧитання мовчки учнями незнайомого тексту від початку до кінця
«Андрій Лаговський»); глибока зацікавленість в орієнтальній (народів Сходу) та українській філології та історії. Під його егідою...
Словник фіксує новостворені І запозичені слова, що з’явилися в періодичних, літературно-критичних, науково-популярних виданнях, художніх творах, засобах масової інформації, усному мовленні кінця ХХ початку ХХІ ст iconРішення від 05. 09. 2013 №417-20/2013 м. Долина Про звіт редактора газети "Свіча" про виконання положень Статуту редакції та Установчого договору між її
України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка