Смілянський навчально-виховний комплексСторінка1/3
Дата конвертації13.10.2017
Розмір0,6 Mb.
ТипУрок
  1   2   3


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

СМІЛЯНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ –

ГІМНАЗІЯ ІМ. В. Т. СЕНАТОРА»


Нетрадиційний урок

як засіб розвитку

пізнавальної активності учнів

СМІЛА 2015

Вдовенко Олена Володимирівна, вчитель музичного мистецтва та художньої культури, першої кваліфікаційної категорії, Смілянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія ім. В. Т. Сенатора».


Посібник містить розробки уроків із використанням інтерактивних прийомів у поєднанні з традиційними методами навчання. Розробки нетрадиційних уроків спрямовані на розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів, співпрацю вчителя та учнів.

Матеріал призначений для вчителів музичного мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів.


Схвалено радою методичного кабінету (протокол № 3 від 20.03.2015)Зміст

Вступ ……………………………………………………………………. 4 1. Нетрадиційний урок – творчість вчителя …….………………………. 5

 2. Урок-екскурсія «Подорож у світ балету» (5 клас)…………………… 13

 3. Урок творчості «Різновиди професійної музики» (5 клас)…………… 25

 4. Урок-композиція «Інструментальне соло» (5 клас)………………….. 30

 5. Урок-портрет «Вічне сонячне світло, ім’я йому - Моцарт» (7 клас)….36

 6. Урок-змагання «Узагальнення вивченого матеріалу» (8 клас)………. 49

 7. Бібліографія ……………………………………………………………… 56


Вступ
Урок в загальноосвітній школі фактично є формою передачі знань від учителя учневі. Сучасне навчання грунтується на засадах особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених в основних нормативних документах освіти – державних стандартах, програмах. Сьогодні вчитель може обирати форми та методи навчання, переслідуючи лише одну мету - якомога доступніше донести до своїх учнів сенс уроку.

Уроки музичного мистецтва – це уроки творчості, які спрямовані на активізацію емоційного відношення школярів до мистецтва. Незвичними, емоційними уроками, які пробуджують цікавість, фокусують увагу і зосередженість є нетрадиційні уроки. Нетрадиційний урок – це такий урок, в якому сучасні форми навчання поєднуються з традиційними методами і прийомами.

Нетрадиційний урок створює атмосферу зацікавленості, робить процес пізнання мистецтва цікавим і захоплюючим. Під час проведення таких урок в учнів є можливість вдосконалити і поглибити свої знання. Урок спрямований на розвиток особистісних цінностей школярів, виявлення художніх здібностей, формування різнобічних естетичних інтересів і потреб, становлення в кінцевому результаті творчої індивідуальності кожного учня.

Застосування нетрадиційних форм проведення уроків дає можливість значно підвищити ефективність навчально-виховного процесу. Позитивним результатом є емоційне задоволення учнів, висока активність на уроці, максимальна пізнавальна самостійність, творча активність та ініціатива учнів, формування навичок спільної діяльності, в якій кожна дитина знаходить свій інтерес.Нетрадиційний урок – творчість вчителя
Урок музичного мистецтва є взірцем застосування вчителем знань педагогіки, психології та методики викладання.

У руслі нового підходу до навчання основний акцент на уроках зосереджую на формування компетентності особистості. На кожному моєму уроці учень – це особистість. На розвиток особистості та формування ціннісних ставлень до мистецтва, становлення естетичного смаку впливають нетрадиційні форми проведення уроків.

Створюючи нетрадиційний урок музичного мистецтва необхідно враховувати вдало підібрані методи роботи. На уроках найчастіше використовую метод порівняння, наприклад, порівнюючи музичні твори, частини одного твору між собою, учні приходять до висновку, що музика будується на основі контрасті і повтору. В якості порівняння можуть виступати музичні явища різного рівня: висота звуків, різні лади, регістри, жанри, музичні форми, тембру тощо. Порівняння допомагає учням краще почути і зрозуміти музичні особливості музичного твору чи то пісні.

Необхідним методом у моїй діяльності є метод наочності, який розширює кругозір учнів та поглиблює їхні знання в різних сферах мистецтва. Метод слухової наочності набуває особливого значення. На уроках демонструю музичні твори як у живому звучанні (із залученням учнів) так із використанням аудіотехніки. Особливу цінність представляє виконання музики дітьми: хоровий спів, приспівуванням окремих тем-мелодій, вокалізація, елементарне музикування, пластичне інтонування. Широко використовую у своїй роботі метод зорової наочності, наприклад, схеми, таблиці, портрети композиторів, репродукції, відоматеріали, слайд-шоу, презентації.

У розробці сучасного уроку музичного мистецтва використовую методи, що активізують розвиток сприйняття музики учнями. Наприклад, метод роздумів про музику  (Д. Кабалевський ) спрямований на особистісне, творчо-індивідуальне засвоєння учнями духовних цінностей. Цей метод використовую під час слухання музики, вивчення нової пісні. Стимулюю учнів до висловлювання власної думки та особисте ставлення до музики, робити самостійно висновки.

Важливим методом, я вважаю, є метод моделювання художньо-творчого процесу (Л. Школяр), який спрямований на підвищення активного засвоєння творів мистецтва. Саме цей метод забезпечує дитині самоствердження, можливість розвинути свої творчі здібності, проявити свою особистість через роль творця-композитора, творця-поета, творця-художника, який немовби заново створює твір мистецтва для себе та інших людей. Особливо це важливо під час засвоєння учнями великих класичних творів, що завжди були призначенні тільки для слухання. Це важливо, також, і для засвоєння напрямків, стилів, жанрів музики, коли учні занурюючись в народження музики, разом з тим поглиблюють знання в області історії, живопису, літератури та інших наук.

Важливим під час проведення нетрадиційних форм уроків музичного мистецтва є натхнення, фантазія, творча уява, використання засобів музичної творчості, урахування музичного досвіду учнів та природи їх музичних здібностей. Нетрадиційне проведення уроків підвищують зацікавленість і активність учнів.

Психологи та педагоги не раз відзначали, що музика стимулює до творчої діяльності. Зокрема формує пізнавальні та емоційно-мотиваційні функції, розвиває творче мислення та комунікативність, а також позитивні якості характеру. Уміння й навички набуті в галузі музики переносяться на інші, немузичні види діяльності. Для розвитку творчого потенціалу на уроках постійно застосовую творчі завдання. Спрямовую і спонукаю учнівську творчість в таких напрямках: інструментальні імпровізації, вокальні імпровізації, образотворчі імпровізації, літературні імпровізації, ребуси, кросворди, інсценізації, ритмічні імпровізації.

Нетрадиційний урок музичного мистецтва стає легким і цікавим за допомогою музичних ігор. Завдання гри – сприяння активному розвитку музичних здібностей, засвоєнню теоретичних знань. Музичні ігри я застосовую на різних етапах уроку.

На уроках музичного мистетцва переважає колективна форма роботи: слухають і виконують музику всі діти одночасно. Але для урізноманітнення видів діяльності використовую й інші форми роботи: індивідуальну, парну, групову. Різноманітні форми діяльності є одною з умов всебічного розвитку особистості.

Як відомо «Хто навчає інших, той навчається сам», тому залучаю до співпраці учнів консультантів: під час вивчення нового матеріалу, перевірки домашнього завдання, виконання творчого завдання, оцінювання.

Необхідно розуміти, що нетрадиційний урок - творчий урок як для вчителя, так і для учнів.

Творчий урок для вчителя — це урок, на якому організовується творча діяльність учнів, які самостійно "створюють" новий для себе продукт: нові знання, нову систему дій, новий метод досягнення тощо.

Творчий урок для учня — це урок, на якому учні для особистих потреб і мотивів формулюють цілі діяльності, організовують адекватну цим цілям діяльність.

Використання нестандартних форм уроків сприяє формуванню пізнавальних інтересів школярів, діти безпосередньо беруть участь у процесі навчання. Пізнавальна діяльність учнів переважно має колективний характер, що створює передумови для взаємодії суб’єктів навчання, дає можливість для обміну інтелектуальними цінностями, порівняння й узгодження різних точок зору про об’єкти, які вивчаються на уроці.

У проведенні, нетрадиційний урок ділиться на 5 етапів:

1) орієнтація на майбутню тему;

2) визначення мети уроку;

3) проектування;

4) організація виконання плану діяльності;

5) контроль-корекція-оцінка.

Найпоширенішими типами нетрадиційних уроків є: рольові ігри, ділова гра, круглий стіл або конференція, прес-конференція, урок відкритих думок, урок-змагання, урок-вікторина, урок-суд, аукціон знань, урок-диспут, урок-турнір, урок-еврика, міжпредметний інтегрований урок, урок-конкурс, урок творчості, урок-вистава, огляд знань, урок-гра, урок-залік, урок-мандрівка, урок-змагання, урок-діалог, урок-брифінг, урок-портрет, актуальне інтерв’ю, урок-лекція. Детальніше про різновиди нестандартних уроків.

УРОК-ВИСТАВА

Мета уроку вистави – поглиблення, розширення в учнів діапазону спеціальних знань, умінь та навичок спілкування, співробітництва в процесі підготовки та виконання ролей; перевтілювання, входження в образ проникнення ідеями, закладеними автором у ролях. Ролі визначено змістом та характером твору. Це можуть бути персонажі з міфів та легенд, казок, епосу, літературних творів. Оцінюється урок-вистава за якістю виконання ролей та досягнення поставленої мети.

УРОК-ПОРТРЕТ

У центрі уваги таких уроків – постать митця або героя твору. Урок може бути проведений у таких формах, як: урок-портрет героя, урок- інтерв’ю, урок-щоденник душі митця, урок-інцінізація.

УРОК-АУКЦІОН

На дошці написано список запитань, які повинні бути "продані" на "аукціоні" і на які всі учні мають знати відповіді. Для проведення "аукціону" обирається експертна група, керівник цієї групи – ведучий. Ведучий визначає, в якому порядку він має називати учнів, які визначатимуть запитання, що "продається". Ведучий називає першого учня, той – номер запитання. Усі очима знаходять текст запитання на дошці. Ведучий запитує: "Хто хоче купити це запитання?" (треба розуміти це питання як таке: "Хто знає відповідь на нього?"). Чекає піднятих рук. Рахує: "Один", – знову читає запитання і оголошує: "Два..." Якщо піднялася рука "покупця", надає йому слово. За відповідь нараховуються бали. Відповідь можна уточнити, розширити, поглибити і за це також одержати бал. Коли запитання повністю куплене, ведучий називає другого продавця і так поки всі запитання не будуть з´ясовані.

УРОК-ДИСПУТ

Головна цінність цих уроків полягає в тому, що в них формується діалектичне мислення. Це невимушена, жива розмова учнів, яка дозволяє висловити свою точку зору, власну думку, обґрунтувавши її, виробити вміння сприймати доводи опонента, знаходячи слабкі місця, вміння ставити питання за фактичним матеріалом теми, активно перетворювати знання на переконання. Підготовка до уроку-диспуту змушує учнів опрацьовувати додаткову літературу.

На початку уроку учням пропонуються цікаві факти, докази, аргументи, котрі записуються в зошит У процесі підготовки до диспуту клас поділяють на дві групи, два табори, які дотримуються діаметрально протилежних точок зору. У кожному таборі мають бути різні "спеціалісти". Вони задають один одному питання, вислуховують відповіді, погоджуються або не погоджуються, приходять до спільної думки. Додому учням дається завдання написати твір (своєрідний письмовий звіт із диспуту) і зробити висновок.

УРОК-КВК


Ці уроки дуже схожі на телевізійну гру КВК і можуть бути проведені за схемою: "Розминка", "Домашнє завдання", "Індивідуальна робота", "Конкурс "Вгадай", "Конкурс майстрів мистецтва", "Конкурс розповідачів", "Конкурс капітанів".

Завдання має як репродуктивний, так і продуктивний характер, але форма висунутих завдань гумористична, цікава. Для проведення такого уроку серед учнів класу вибираються члени двох команд. Критерії для вибору в члени команд можуть бути різні, в т.ч. і від ряду парт може бути сформована команда. Вибирається журі із числа учнів класу.

УРОКИ-МАНДРІВКИ

Одним із найцікавіших нетрадиційних уроків упродовж усіх етапів вивчення матеріалу є уроки-мандрівки.

Мета таких уроків: зацікавити всіх учнів; створити атмосферу невимушеності та веселий настрій у дітей; стимулювати до розвитку творчих задатків учнів: кмітливості, логічного мислення, уяви; швидко орієнтуватися в особистих знаннях, використовувати їх на практиці.

Особливість цих занять полягає в тому, що їх можна проводити як в умовах класного приміщення (заочні мандрівки: урок-екскурс, урок-подорож, урок-«картинна галерея»), так і поза ним (очні мандрівки: урок-екскурсія, урок-марафон).

УРОК-ЗМАГАННЯ

Урок складається із декількох конкурсів. Учнів попереджають, що в ході змагання буде враховуватись активність кожного члена команди і всієї команди в цілому.

Складаються відомості, у них журі вноситиме оцінки кожному учневі за відповідь. Перемагає команда, яка набирає більшу кількість балів.

ТОК-ШОУ


Метою такого уроку є отримання навичок публічного виступу та дискутування. Учитель на такому уроці є ведучим. Робота організовується так: оголошується тема уроку; слово на запропоновану тему надається «запрошеним гостям»; слово надається глядачам, які можуть виступити із своєю думкою протягом 1 хвилини або поставити питання «запрошеним»; «Запрошені» мають відповідати лаконічно та конкретно; ведучий також має право поставити своє запитання або перервати ведучого за лімітом часу.

Ця форма роботи допомагає навчитися брати участь у дискусіях, висловлювати та захищати власну позицію.

УРОК-ТУРНІР

Його мета – повторення й узагальнення вивченого. За два тижні до уроку вивішується плакат із запитаннями за темою. У класах створюються групи учнів, які одержують неоднакові завдання. Консультанти готують слабших учнів, працюють з ними, ерудити роблять повідомлення на запропоновані теми. Готуються також картки-завдання. В уроці-турнірі беруть участь два класи. Столи розміщують так, щоб учні двох класів сиділи навпроти один одного. Можлива постановка проблемного питання. Другий етап розпочинається із фронтального опитування з усіх перелічених питань (учні обох класів відповідають почергово). Наступний етап – міні-диктант з теми. До дошки запрошуються по два учні від класу. Решта – журі. Далі – розв´язання творчих задач, підготовка відповідей на завдання, запропоновані в картках. Підраховується загальна кількість балів, набрана за кожен вид турніру кожним класом.

УРОК-ТЕЛЕПЕРЕДАЧА

Це урок вивчення нового матеріалу з попередньою підготовкою учнів. Він будується в стилі інформаційно-розважальної телепередачі. Його структура являє собою послідовність фрагментів із найпопулярніших телепрограм минулого і сьогодення, побудованих на предметному навчальному матеріалі.

Для підготовки уроку вчитель створює ініціативну учнівську групу, визначає ведучого телепередачі. Спільно з учителем ця група з´ясовує, які конкретно телепередачі будуть копіюватися на уроці, яким змістом наповнити кожний фрагмент. Створюються мікроколективи учнів, на чолі яких стоять члени ініціативної групи. Кожен мікроколектив готує свій фрагмент, свій вихід в "ефір", свою частину всієї "телепрограми".

Перед уроком класна кімната відповідно оформлюється. Учитель спільно з ініціативною групою чітко розподіляють час уроку, виділяючи кожній "телепрограмі" свій "жорсткий" час, встановлюють послідовність цих програм.

У сценарій уроку органічно вплітаються кінопрограма (показ навчального кінофільму, фрагмента, епізоду, відеокліпу), рекламна пауза, пісня, музична вставка.

Під час уроку учні в своїх робочих зошитах роблять записи, малюють схеми, малюнки, пишуть формули тощо. На таких уроках простежуються міжпредметні зв´язки, тому одним із варіантів уроку-телепередачі може бути інтегрований урок з участю 2-3 вчителів споріднених предметів.

Урок може бути розпочатий із музичної заставки даної телепередачі. Два диктори оголошують тему, мету і побудову. Наступний етап – демонстрування фрагмента фільму, після цього – виступи.

УРОК-КОМПОЗИЦІЯ

Він дає цілісне і повне уявлення про тему вивчення. Забезпечує широку участь учнів як у підготовці, так і в проведенні уроку. Передбачає комплексне застосування різних засобів навчання: плакатів, схем, портретів, картин, музичного супроводу, художньої і довідникової літератури та ін. Вчить сприймати, пізнавати світ не тільки через раціональну сферу, сферу мислення, а й через почуття, емоції.

Використання нестандартних уроків сприяє: • підвищенню загальної обізнаності та освіченості дітей;

 • поглибленню знань з предмета;

 • розширенню кругозору учнів;

 • перевірці знань учнів у ігровій та захоплюючій формі;

 • зняттю втомленості учнів;

 • активному розвитку пізнавальних процесів в учнів.

Нестандартні уроки дозволяють урізноманітнювати форми й методи роботи, позбавлятися шаблонів, створюють умови для виховання творчих здібностей школяра, розширюють функції вчителя, дають змогу враховувати специфіку певного матеріалу та індивідуальні особливості кожної дитини.

5 клас

Тема уроку: Віртуальна подорож у світ балету

Мета уроку: Розширити уявлення учнів про музично-сценічне мистецтво. Засвоїти музичні поняття. Ознайомити з творчістю П. Чайковського. Вчити учнів сприймати музику та аналізувати її, визначати на слух музичні інструменти, тембр. Розвивати мовну компетенцію, музичну пам'ять, творчу уяву, мислення, ритмічне відчуття. Виховувати інтерес до творчості П. Чайковського та ціннісне ставлення до музичного мистецтва.

Тип уроку: урок-екскурсія

Зміст уроку: 1. П. Чайковський «Танець феї Драже»

з балету «Лускунчик» - слухання;

2. П. Чайковський «Танець пастушків»

з балету «Лускунчик» - слухання;

3. П. Чайковський «Вальс квітів»

з балету «Лускунчик» - слухання;Обладнання: роздатковий матеріал(програмки на балет, пам’ятки, словник емоційної характеристики музики, таблиці, творчі завдання), відео фрагменти з балету «Лускунчик», презентація Microsoft PowerPoint, комп’ютер.

Література: О.О. Гумінська Уроки музики в загальноосвітній школі.

Л. Г. Кондратова «Музичне мистецтво» 5 клас

О. М. Ворожейкіна «100 цікавих ідей для проведення уроку»

Хід уроку:

1.Вхід до класу під музику П. Чайковського (учні вдягнуті святково, у змінному взутті)

2.Музичне привітання.3. Позитивна установка на урок. Ви мабуть всі любите подорожувати, але ж яка подорож без гарного настрою. Подаруйте один одному посмішку (намалювати смайлик та подарувати його друзям)

4. Визначення теми уроку, мети, завдання

Сьогодні урок у нас незвичайний – урок-екскурсія. • Що ви очікуєте від уроку? Запишіть свої бажання на стікері та зберігайте до кінця нашої подорожі.

 • Якими ми повинні бути на уроці?

На вашу думку з чим буде пов’язана наша екскурсія? (використання ілюстрацій, що пов’язані з театром). • Яке мистецтво було зображене? (театральне мистецтво)

Ви всі мабуть були в нашому будинку культури на виставі, а в справжньому театрі ще не доводилося.

Отже, я запрошую вас у віртуальну подорож до театру. А що означає віртуальна? (уявна)Зверніть увагу, що знаходиться за сценою, як називається це місце?(відеофрагмен, подорож до театру)

Місце за сценою називається – за кулісами або за лаштунками.

Театр – це місце особливе, тому вньому є певні правила поведінки. Про поведінку в театрі вам розповість наш екскурсовод (учень-консультант розповідає про культуру поведінки в театрі, учням роздаються памятки).

КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ В ТЕАТРІ

Відвідування театру — це свято. Та щоб не затьмарити його ані собі, ані іншим, варто дотримуватися деяких правил. В основі їх лежить повага до акторів та людей, які прийшли подивитися виставу. 1. Відчуття свята створює ошатний одяг. За правилами хорошого тону не рекомендується під час відвідування театру одягати спортивний.

 2. На спектакль варто прийти за 15-20 хв, щоб встигнути роздягтися,придбати програмку, яка ознайомить вас зі складом виконавців, і зайняти своє місце.

 3. Щоб сісти на місце, зазначене у квитку, часто доводиться турбувати людей, які вже сидять, тому, проходячи між рядами, завжди йдіть СПИНОЮ ДО СЦЕНИ, а ОбЛИЧЧЯМ ДО ЛЮДЕЙ.

 4. Головне правило, якого має неухильно дотримуватися в театрі вихована людина, — підтримання тиші. Мобільні телефони потрібно обов'язково вимкнути до початку вистави. Дуже неввічливо під час спектаклю звертатися із запитаннями до сусідів та коментувати дійство на сцені, не слід шелестіти програмкою, їсти цукерки, пити напої. Щось перекусити та поділитися своїми враженнями краще в антракті.

 5. Може статися, що вистава вам не сподобається. Намагайтеся стримати свої почуття, спокійно дочекатися найближчого антракту й піти з театру.

 6. Сцена в театрі - особливе місце, куди не мають права ступати сторонні, тому, якщо ви хочете піднести квіти актору, який вам особливо сподобався, дочекайтеся фінальних поклонів, коли всі учасникивистави вишикуються на авансцені, і вручіть квіти, стоячи в проході між сценою й першим рядом.

Чудові вистави, концерти надовго вам запам'ятаються, нехай враження від них не буде зіпсоване незнанням елементарних правил поведінки.

Дякую екскурсоводу. • А що ми можемо побачити на сцені театру? (виставу, оперу, балет)

Якщо, ви правильно визначите чим відрізняється балет і опера, наша екскурсіє буде продовжуватись далі.

Знайдіть співвідношення між словами та ілюстраціями, з’єднайте стрілками


БАЛЕТ ОПЕРА
Оперу – слухають

Балет – дивляться

В опері – зміст предається музикою і співом

В балеті - зміст передається музикою і рухами

 • Визначте за малюнками, що об’єднує оперу та балет? (оркест)

Ми потрапляємо в першу залу театру – оркестру

 • А які музичні інструменти вам вже відомі? (відповіді учнів)

 • Прегляньте фрагмент та визначте, які звучали інструменти? Хто головний в оркестрі?

(відеофрагмент, оркест)

 • Які інструменти ви побачили?

 • А хто головний в оркестрі? (диригент)

Музичні інструменти поділяються на групи залежно від способу видобування звуків: струнні, духові, ударні, клавішні. Як ви гадаєте коли звучать струнні інструменти? Струнні інструменти звучать тоді, коли торкаються їхніх струн, духові – коли в них вдувають повітря, ударні – коли в них ударяють, а клавішні – при натисканні клавіш.

Фізкультхвилинка (хвилинка релаксації) «Створюємо оркестр»

Кожний для себе обирає інструмент на якому хотів би заграти в оркестрі, а хто хоче бути диригентом? (вибір диригента, диригент керує оркестром, учні ритмічно імітують гру на інструментах) • Подякуємо диригенту та оркестру. Аплодисменти.

(стук в двері)

До нас завітали гості, це музиканти оркестру, які ознайомлять нас із звучанням інструментів (учні –музиканти грають на скрипці та кларнеті). • Чи у всіх приємне араження після прослуханої музики?

 • Подякуємо нашим музикантам (аплодисменти).

Дякуємо музикантам за чудову музику.

Ви помітили що кожен інструмент, як і людина має свій голос, своє звучання, тобто тембр.Тембр – забарвлення звука (словникова робота)

Творче завдання: підібрати колір до музичного інструменту.

Скрипка –

Барабан –

Флейта –


Фортепіано –

Арфа –


Труба –

Підійміть всі свої музичні квіточки. Вони вийшли просто чудові, подивіться. Між нами багато спільного, але всі по різному сприймаємо музику інструментів, тому що кожен з вас особистість.Фізкультхвилинка. Квіти вийшли різнокольорові, веселі, тому і ми порухаємось під чудову пісню «Барви рідної землі».

Ми продовжуємо екскурсію і зупиняємось в залі балету.Зала балету

(звучить музика, до класу заходить балерина )

 • Доброго дня діти, я бачу ви всі допитливі і хочете знати про балет.

Балет (танцювати) — вид сценічного мистецтва, танцювальна театральна вистава, у якій музика поряд з танцем відіграє важливу роль у розвитку сюжету і створенні відповідного настрою (словникова робота).

Мистецтву балету можна навчитися в спеціальній школі, іменованої балетної. Кожен артист балету вкладає неймовірну кількість праці, поту і крові, щоб передати свої почуття одним рухом тіла або виразом обличчя. У цьому і полягає головний секрет балету: глядач не повинен бачити, що артистові на сцені це дається нелегко, що кожен окремий рух, кожне па доставляє величезне фізичне напруження.

Кожен балетний спектакль складається з кількох складових: літературної першооснови (іншими словами, сценарію або лібрето), музики і хореографії. Для оформлення сцени і вистави потрібні художник і дизайнер, адже декорації не тільки створюють атмосферу, але і допомагають глядачеві зрозуміти героя і тематику твору.

Нещодавно мистецтво балету відзначило своє 400-річчя.Всі ці роки балет розвивався і на грунті національних танців і пісень. Перші балети, як відомо, зародилися в Італії - всі ролі виконувалися чоловіками і танцюристами з бродячих труп.

Взуття балерини називається – пуанти, а концертний одяг (спідниця) – пачка.

 • Ось деякі балетні рухи. Якщо хтось бажає – може повторити за мною.

 • Подякуємо за розповідь і показані рухи балерині.

 • Об’єднайтеся за бажанням в три групи: підберіть слова, що асоціюються зі словом балет та наступне завдання: скласти речення із іменником, прикметником, дієсловом, займенником, де ключовим словом буде балет. Оберіть одного учасника, хто буде презентувати вашу роботу.

(робота в групах, презентація роботи)

Асоціативний ряд:

 • Які асоціації у вас викликає слово «балет»? (створення асоціативних слів )

Бпрямая со стрелкой 89прямая со стрелкой 88прямая со стрелкой 90АЛЕТ

Учень:

У Музики-свої слова, слова яскраві і незвичні.

Почув їх хтось, зачарував

Перетворив в казки-музичні.

Вони струмлять як джерело,

І розповідь ведуть казкову

Про мудрість,відданість,добро

І силу музики чудову!Вчитель: Чарівний,приваблюючий світ казки…

Казками мабуть захоплюються усі - діти і дорослі.

Казкова тема завжди приваблювала професійних композиторів, які у своїх творах, засобами музичного мистецтва, розкривали образи казкових персонажів, їхні характери, почуття, переживання.

- Які це засоби?

Зараз ми їх назвемо, та дамо їм визначення. А допоможуть нам у цьому музичні дзвіночки (Діти вибирають дзвіночки на яких написані засоби музичної виразності. Учні повинні кожному дати визначення – взаємоперевірка роботи, визначення правильних відповідей). • Темп

 • Динаміка

 • Лад

 • Ритм

Скільки прекрасної музики створено за казковими сюжетами.

Сьогодні ми ознайомимося з музикою відомого балету «Лускунчик» російського композитора П.І.Чайковського. Дослідник-екскурсовод ознайомить нас з композитором.Зала композитора П. Чайковського: учень-екскурсовод 1

Петро Ілліч Чайковський – видатний російський композитор 19 ст.

Дід його жив на Полтавщині, і Чайковський часто приїздив на Україну спочатку відпочивати, а потім поєднував відпочинок з творчою працею. Впродовж 1855 - 1878 рр. майже кожного року до Кам'янки в гості до своєї сестри Олександри приїжджав П. І. Чайковський. Саме тут вперше прозвучала музика його опери "Євгеній Онєгін", створено багато інших творів. Композитор записував народні пісні, розумів духовний світ українців, втілюючи почуте і побачене в своїх творах. Тому в його творах часто можна почути мотиви українських народних пісень.

Не випадково Національна музична академія України носить ім’я Петра Чайковського.

Балети Чайковського «Лебедине озеро», «Спляча красуня», «Лускунчик» - відомі в усьому світі. Всі вони створені на казкові літературні сюжети.

Учень-екскурсовод 2. Інформаційна хвилинка.

Чайковський любив подорожувати в різні країни світу.

Якось Чайковський, подорожуючи по Франції, вперше побачив і почув челесту. Це музичний інструмент, що має форму маленького піаніно з металевими (іноді - скляними) пластинками замість струн.

ЧЕЛЕСТА

Клавіатура у челести як у фортепіано, а тембр (забарвлення звуку) – надзвичайно красивий, звучання тихіше і ніжне.

Челесту сконструювали у Франції в 19 ст. це наймолодший інструмент в симфонічному оркестрі.

Чайковський переправив інструмент до Петербургу своєму другові і попросив його нікому не показувати дивний інструмент. І тільки через рік, коли була дописана музика до балету «Лускунчик» , люди в Росії вперше почули цей інструмент.

Саме Петро Чайковський першим застосував її в симфонічному оркестрі в музиці до балету «Лускунчик».

Так звучить челеста (звучить музика челести)

Учень-екскурсовод 3

Балет «Лускунчик» написаний композитором за мотивами старовинної казки німецького письменника Ернста Гофмана «Лускунчик і мишачий король». Це чарівна різдвяна казка про перемогу добра над злом. Головний герой – Лускунчик - кумедна механічна дерев’яна лялька, якою можна розколювати горіхи. Детальніше про зміст казки ви можете дізнатися з програмки.(робота зі словниками – що таке лібрето)

В балеті є багато музичних номерів , але сьогодні ми побачимо «Танець феї Драже»-володарки царства ласощів, «Вальс квітів» який особливо запам’ятовується, адже його танцюють всі артисти балету, одягнені у костюми різноманітних квітів, які дарують Кларі і Принцу розкішні букети квітів та «Танець вівчарів», це танець маленьких іграшкових вівчарів, що грають на очеретяних сопілках.Вчитель: прислухайтесь до музики П. Чайковського та пориньте у світ казкової історії балету «Лускунчик». Під час слухання музики та перегляду відео фрагментів заповніть табличку: настрій танцю та інструменти, що виконують основну мелодію кожного танцю.

Назва твору

Інструменти

Настрій

Танець феї ДражеВальс квітівТанець вівчарівУчень-консультант збирає роботи учнів та робить перевірку.

 • Які інструменти звучали в балеті «Лускунчик»? Які з них виконували основну мелодію кожного танцю?

 • Який настрій створював кожний танець?

 • Чи допомогли вам тембри музичних інструментів пригадати казку і «побачити» танці героїв балету?

Підсумок уроку:

 • Чи справдились ваші очікувані результати, якщо так поставте «+» або намалюйте смайлик.

Сьогодні ми здійснили екскурсію у казковий світ балету П. Чайковського, але про цю віртуальну подорож ніхто не знає, тому я запросила юного журналіста, який проведе серед вас інтерв’ю та висвітлить подію в нашій шкільній газеті «Дзвоник».

Журналіст: Доброго дня! Я випадково дізналась що ви сьогодні здійснили екскурсію в театр.

 • Який настрій у вас був протягом віртуальної подорожі?

 • Чи дізнались ви щось нове і що?

 • Яке враження на вас справила музика П. Чайковського?

 • Який балетний номер вам сподобався найбільше? Чому?

 • Чи сподобався вас урок?

А ми завершуємо нашу екскурсі наступними рядками:

Учень:

Хіба це не диво,хіба не цікаво,

Дізнатися як поєднались на славу

У музиці казка або навпаки

Ці подруги давні існують віки.

У світі прекрасних музичних казок

Знайшли ви моралі найкращий зразок.

Добро і хоробрість,любов та відвагу

Усе це дає нам життєву наснагу.

Лускунчик Чайковського хлопець завзятий

Він не дозволить дітей ображати.

Хоч мишачий цар і лихий не вразливий

Та хлопчик-лускунчик кмітливий,сміливий.

Музика в казці усім допоможе

І будь-яке зло назавжди переможе!

Вчитель: Дякую всім за урок. До нових зустрічей.

5 клас


Каталог: uploads -> editor -> 5099 -> 407826 -> sitepage 28 -> files
editor -> Па́уль Цела́н нім. Paul Celan; справжнє ім'я Пауль Анчель
editor -> Креативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
editor -> Розділ 1 Загальні відомості
editor -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
files -> Уроки музичного мистецтва. 5 клас Навчально-методичний посібник для вчителів музичного мистецтва
files -> Уроки музичного мистецтва. 6 Клас навчально-методичний комплекс для вчителів музичного мистецтва
files -> Комунальний навчальний заклад


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Смілянський навчально-виховний комплекс iconКняжицький навчально виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад словниковийдивограй княжичі 2014
Княжицький навчально виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів
Смілянський навчально-виховний комплекс iconНавчально-виховний комплекс

Смілянський навчально-виховний комплекс iconЛабораторія гуманізації навчання І виховання апн україни Навчально-виховний комплекс «Школа Гуманітарної праці»

Смілянський навчально-виховний комплекс iconІван Франко Асоціативний диктант
Понінківський навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1, гімназія»
Смілянський навчально-виховний комплекс iconМайстер І Маргарита
Навчальний заклад: Волочиський навчально – виховний комплекс у складі гімназії та школи першого ступеня
Смілянський навчально-виховний комплекс iconСторінками біографії М. Ю. Лермонтова. Лірика
Якимчук Г. В., Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю
Смілянський навчально-виховний комплекс iconКонкурсі «Педагогічна надія»
Високобайрацький навчально виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Смілянський навчально-виховний комплекс iconКомплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Російська мова» Київ – 2012 Передмова Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни розроблено
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам мон молоді...
Смілянський навчально-виховний комплекс iconКонкурс «Класний керівник року 2011»
Місце роботи: Запорізький навчально – виховний комплекс №67, в даному навчальному закладі працюю з 2001р
Смілянський навчально-виховний комплекс iconІсторія рідного краю село Синюха – від минулого до сьогодення
Синюхінський навчально виховний комплекс «загальноосвітня школа І- іі ступенів дошкільний навчальний заклад»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка