Соціально-політичний портрет українського проводу галичини та буковини в революції 1918-1919 роківСторінка5/7
Дата конвертації19.04.2017
Розмір1,09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Витанович І. Історія українського кооперативного руху... С. 139, 141).

99 Там само. С. 141.

100 Ті, що від нас відійшли // Життя і Знання. 1938. Березень. Ч. 3. С. 93.

101 Іван Макух // Народній ілюстрований календар товариства «Просвіта» на звичайний рік 1927... С. 169.

102 Звіт, замкнене рахунків і Білянс Краевого Союза Кредитового стоваришеня з обмеженою порукою у Львові. За девятьнайцятий рік діловий 1917. Львів, 1918. С. 18.

103 Підраховано за: Звіт з діяльности і замкненя рахунків Товариства взаїмних обезпечень ,Дністер»... С. 2.

104 Русини Галицької Землі! // Діло. 1911. 20 мая. Ч. 110. С. 2.

105 Там само.

106 Підраховано за: Українська Громадо! // Свобода. Львів, 1918. 30 марта. Ч. 13. С. 7.

107 Степан Смаль-Стоцький // Народній ілюстрований календар товариства «Просвіта» на звичайний рік 1927... С. 179.

108 Верниволя В. Два заслужені українські діячі на Буковині // Життя і Знання. 1938. Березень. Ч. 3. С. 72.

109 Справозданє Дирекциї Товариства Руска Каса для ощадности і пожичок стоваришеня зареєстрованого з ограниченою порукою в Чернівцях за рік 1911. Чернівцї, 1912. С. 3.

110 Союз руских хлїборобских спілок на Буковинї «Селяньска Каса» стоваришеня зареєстрованого з обмеженою порукою в Чернівцях. Генеральний білянс за рік 1912. Чернівці, 1913. С. 6-7.

111 Павлишин О. Державне будівництво ЗУНР-ЗОУНР: проблема національних кадрів // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради). М-ли наук, конференції 20 березня 1997 р. Київ, 1997. С. 99; Українське слово. Львів, 1918. 7 березня. Ч. 52. С. 3.

112 Визначено за: Спис членів Українського Технічн. Товариства // Технічні Вісти. Львів, 1929. Жовтень-грудень. Ч. 4. С. 134-139.

113 Історія оснування та 25-літньої діяльности Українського Технічного Товариства у Львові // 25 літ діяльности Українського Технічного Товариства. 1909-1934. Львів, 1934. С. 10.

114 ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 9, спр. 52, арк. 11.

115 У 1911 p. y Галичині налічувалось 67 інженерно-технічних працівників українців (27 працювали у Львові), у Буковині – 7 (3 – у Чернівцях) (Підраховано за: Архітекти, інжинєри, Геометри і техніки Українці // Ілюстрований народний календар Товариства «Просьвіта» на звичайний рік 1911. Львів, 1911. Річник XXXIV. С. 60-61). У 1913 р. Українське Технічне Товариство в Австро-Угорщині налічувало 68 членів (з них у Львові працювала 41 особа, двоє – у Чернівцях). З їх числа в УНРаді був представлений лише Роман Кулицький (Звіт з діяльности Українського Товариства Технічного за рік 1913. Львів, 1914. С. 13-14).

116 Павлишин О. Державне будівництво ЗУНР-ЗОУНР... С. 99.

117 Бірнак В. Нафтова Комісія У.Н.Ради // Вістник. Львів. 1935. Річник ІІІ-ий. С. 261.

118 Його ж. Як соціялісти будували державу. (Спогад) // Там само. С. 796; ДАЛО, ф. 257, оп. 1, спр. 183, арк. 4.

119 Професійну структуру «Комісії для технічної відбудови», як і інших комісій, про які йтиметься далі, встановлено на підставі: Комісії Української Національної Ради вибрані на засіданню 2 і 4 січня // Нове життя. Станиславів, 1919. 7 січня. Ч. 6. С. 2.

120 З’їзд українських інжинірів і техніків (Докінчення) // Република. 1919. 10 мая. Ч. 81. С. 3-4.

121 Українська Національна Рада // Діло. 1918. 14 падолиста. Ч. 261. С. 1. Відомо, що 3 листопада 1918 р. штаб українського війська скерував до УНРади свого представника поручника Петра Бубелу (Кренжаловський Д. Львів в українських руках. 1 – 21. XI. 1918. Камінець, 1919. С. 19).

122 Новосівський І.М. Українська державна влада на Буковині у 1918 р. // Правничий Вісник. 1963. Кн. 2. С. 63-64. Імена цих військових невідомі, хоча можна припустити, що вони є серед невстановлених за професійною приналежністю діячів УНРади.

123 Деркач П. З листопадових споминів // Український інвалід. Львів, 1937. Листопад. Ч. 3. С. 2.

* Після закінчення учительської семінарії О. Микитка відбув однорічну службу в австрійській армиї і залишився у війську. 1902 р. закінчив кадетську школу у Відні.

124 Ярославин С. [Сохоцький І.]. Визвольна боротьба на Західньо-Українських Землях у 1918-1923 роках. Филаделфія, 1956. С. 126.

125 Макух І. На народній службі. Дітройт, 1958. С. 234.

126 Чайковський А. Внутрішні причини невдач нашої державности // Діло. 1938. 1 листопада. Ч. 243. С. 2.

127 Deák L Beyond Nationalism. A Social and Political History of the Habsburg Officer Corps, 1848-1918. New York, 1992. P. 179, 183.

128 Ibid. P. 93.

129 Ярослави» С. [Сохоцький І.] Визвольна боротьба на Західно-Українських землях... С. 126.

130 Паліїв Д, Жмут споминів // Історичний калєндар-альманах Червоної Калини на 1935 рік. Львів, 1934. С. 40.

131 Марітчак О. Вклад повіту Рудки в будову нашої держави // Комарно-Рудки та околиця... С. 121.

132 Максимчук І.-О. До історії судівництва при Українській Галицькій Армії // Українська Галицька Армія (У 40-річчя її участи у Визвольних Змаганнях в 1918-1919 рр,). Матеріяли до історії. Вінніпег, 1966. Т. III. С. 136.

133 Гордієнко В. Українські Січові Стрільці. Львів, 1990. С. 30-32, 36, 38.

134 Кузьма О. Листопадові дні 1918 р. (Із шкіцами). Львів, 1931. С. 306-307; Шах С. Львів – місто моєї молодости... С. 237-238.

135 Нові почесні члени «Просвіти». Гринь Тершаковець.,. С. 261; Пакуляк В. Знайомлюся з послом // Комарно-Рудки та околиця... С, 460.

136 Полонені учителі // Учительське Слово, Львів, 1916. 1 марта. Ч. 2-3. С, 47.

137 Савка M. Когут Лев... С. 167.

138 Верстюк В. Українська Центральна Рада... С. 92.

139 Беч Л.З. Начерк історії Медичної Громади (1910-1925) // 25-ліття Українського Лікарського Товариства і Медичної громади. Львів, 1935. С. 59.

140 ЛНБ НАН України, від. рукописів, ф. 9, спр. 52, арк. 11.

141 Благий В. Студенти-медики Львівського університету на початку XX ст. (1900-1914 pp.) // Львів: місто – суспільство – культура... Т. 3. С. 413.

142 Підраховано за: Лікарі Українцї // Ілюстрований народний Календар Товариства «Просьвіта» на звичайний рік 1913... С. 64; Ілюстрований народний Календар Товариства «Просьвіта» на звичайний рік 1914... С. 34.

143 Спис Членів Українського Лікарського Товариства // 25-ліття Українського Лікарського Товариства... С. 45.

144 Підраховано за: Ігнатієнко В. Бібліографія української преси 1816-1916. Огейт Коледж, ПА, 1968. С. 242-257.

145 Стахів М. Українські політичні партії... С. 89.

146 Романенчук Б. Літературне життя Львова // Львів. Літературно-Мистецький Збірник. В 700-ті роковини заснування Княжого Города / За ред. Б. Романенчука. Філадельфія, 1954. С. 165.

147 Підраховано за: Хроніка Наукового Товариства імени Шевченка у Львові. Львів, 1913. Вип. І. Ч. 53. С. 21-26; 1918. Вип. І-ІІІ. Ч. 60-62. С. 21-35.

148 Українець. Калєндарик на звичайний рік 1919. Станиславів, 1919. С. 23-28; Чубатий М. Державний лад на Західній Области Української Народної Републики... С. 12-14.

149 Не нова тема (3 приводу тяжкого матеріяльного положення українського студенства) // Шляхи. 1916. Сшитки за вересень і жовтень. С. 688.

150 Статут Української Національної Ради, прийнятий у Львові 18 жовтня 1918 року // Конституційні акти України. 1917-1920... С. 92. У серпні 1917 р. мандатна комісія визнала представника від студентства кандидатом до УЦР з правом дорадчого голосу (Українська Центральна Рада. Документи і матеріали... С. 241).

151 Грицак Я. Нарис історії України... С. 78; Каппелер А. Національний рух українців у Росії та Галичині... С. 113; Химка І.-П. Український національний рух у Галичині... С. 219.

152 Грицак Я. Українське національне відродження в Галичині... С. 283-284.

153 Посмертні згадки. О. канонік Іван Федевич // Учительське Слово. 1939. 1 травня. Ч. 9. С. 127-128.

154 [Баран С.] О. Олександер Капустинський // Історично-мемуарний збірник Чортківської округи. Повіти: Чортків, Копичинці, Борщів, Заліщики / Ред. колегія: Ольга Соневицька, Богдан Стефанович, д-р Роман Дражньовський. Ню Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1974. (Український архів. Т. XXVI). С. 636.

155 Сохоцький І. Будівничі новітньої української державности в Галичині... С. 159.

156 Цегельський Ю.-М. Заґа роду Цегельських і розповідь про Камінку Струмилову. Ellicott City, 1992. C. 151-163.

157 Савка M. Когут Лев... С. 166.

158 Попович О. Відродження Буковини... С. 11.

159 Павлишин С. Олександр Барвінський. Львів, 1997. С. 6.

160 Т. Окуневський захищав свою честь на дуелі з польським шляхтичем Т. Розвадовським (Трильовський К. З мого життя. Київ; Едмонтон; Торонто, 1999. С. 77; Чорновіл І. Дуелі у Львові (Теофіль Окуневський contra Томислав Розвадовський) // Львів: місто – суспільство – культура... Т. 3. С. 349-351).

161 Himka J.-P. Galician Villagers and the Ukrainian National Movement... P. 279.

162 Волчко-Кульчицький І. Історія села Кульчиць і роду Драґо-Сасів. (До 700-ліття села і 1000-ліття роду). Дрогобич, 1995. С. 155, 259, 275, 296, 319.

163 Енциклопедія українознавства. Словникова частина / За ред. проф. д-ра В. Кубійовича. Paris; New York, 1955-57. T. 2. С. 738.

164 Рід Дрогомирецьких походив з Галичини (Кілярова Г. Дрогомирецькі і їх рід // Альманах Станиславівської землі... Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1975. (Український Архів НТШ. Т. XXVIII). С. 652-653). Михайло Грушевський відніс роди гербу Сас і Корчах до двох «специфічно-українських гербових груп» (Грушевський М. Українська шляхта в Галичині на переломі XVI. і XVII. в. // Дзвони. Львів, 1938. Річник VIII. С. 177).

165 Заклинський М. Дмитро Вітовський. Нью-Йорк, 1967. С. 5.

166 Зіставлено за: Волчко-Кульчицький І. Історія села Кульчиць і роду Драґо-Сасів... С. 153-156; Грушевський М. Українська шляхта в Галичині... С. 176-180; Пачовський В. Українська дрібна шляхта // Життя і Знання. 1937. Листопад. Ч. 11. С. 308-309 (прим.); Цегельсъкий Ю.-М. Заґа роду Цегельських... С. 163; Шах С. Між Сяном і Дунайцем. Спомин. Мюнхен, 1960. Ч. І. С. 21-24; О zmianie narodowości pod względem na narodowość ruską. Tłumaczono z niemieckiego oryginału w r. 1848. [S. l, s. a]. S. 2.

* Ймовірно, він був родичем діяча УНРади священика-катехита Омеляна Погорецького.

167 Новинки. Товариство рускої шляхти в Галичинї // Руслан. Львів, 1907. 29 мая (11 червня). Ч. 120. С. 3. Часописи «Słowo Polskie» та «Dziennik Polski» гостро виступили проти створеного товариства (Przegled prasy słowiańskiej // Świat Słowiański. Kraków, 1907. № 31. S. 42).

168 Енциклопедія українознавства... 1955. Т. 1. С. 351; Попович О. Відродження Буковини... С. 39, 76.

169 Каппелер А. Національний рух українців у Росії та Галичині... С. 110-111.

170 Цегельський Ю.-М. Заґа роду Цегельських... С. 72, 331.

171 Волчко-Кульчицький І. Історія села Кульчиць і роду Драґо-Сасів... С. 279.

* Роман Курбас був дядьком відомого українського режисера Леся Курбаса.

172 Тимотей Старух // Бережанська земля. Історично-мемуарний збірник. New York; Paris; Sidney; Toronto, 1970. (Український архів НТШ. T. XIX). С. 46.

173 Шах С. Між Сяном і Дунайцем... С. 258.

174 Епископ Др. Иосиф Коциловський // Український ілюстрований календар товариства «Просьвіта» з літературно-науковим збірником на звичайний рік 1918. Львів, 1917. Річник 41. С. 215.

175 М. Рудницька, батько якої був нотарем, вказувала про добре матеріальне становище представників цієї професиї. За словами М. Рудницької, нотарі займали посереднє становище між урядовцями й представниками вільних професій – адвокатами й лікарями (Рудницька М. З минулого роду Рудницьких // Мілена Рудницька... C. S5-56). Професорів Львівської академічної гімназії С. Шах охарактеризував так: «Були вони типовими свого часу австрійськими, цісарсько-королівськими урядовцями, що були певні свого сталого становища, свого завтрішнього дня і забезпеченої старости для себе і своїх жінок, які при тім свято вірили, що Австрія могуча держава, віковічна і що варта для неї працювати» (Шах С. Львів – місто моєї молодости... С. 78).

176 Руский тематизм на рік 1905... С. 20; Руский шематизм на рік 1908 // Ілюстрований Буковиньский Православний Календар на рік переступний 1908. Чернівці, 1907. Рочник XXXV. С. 44. На підставі професійної діяльності А. Лукашевича відносимо до групи урядників.

177 Г. Піддубний припускає, що всього серед українців Буковини було лише три поміщики (дідичі) (Піддубний Г. Буковина... С. 85).

178 Стосовно галицьких землевласників-українців Степан Макарчук наводить такі дані: на території, що в 1914-1915 pp. перебувала під владою Тернопільського губернатора (охоплювала 12 повітів Поділля і Покуття), із загальної кількості 715 маєтків українцям належало 36. Розміри угідь українських землевласників у порівнянні з володіннями польських магнатів були невеликими – в межах декількох сотень чи десятків моргів (Макарчук С.А. Этносоциальное развитие и национальные отношения... С. 44). Про участь поміщиків-українців Галичини в національному русі початку XX ст. маємо скупі відомості. Досить знаною є лише одна особа – представник шляхетського подільського роду Володислав Федорович (помер 1917 p.). Він, за словами С. Шаха, «хоч був досмертним членом австрійської] Палати Вельмож, хоч парадував у соймі в контушах польської шляхти, та називав себе русином і був головою (третім) Т-ва «Просвіти» (1873-77) і меценатом української] книжки та мистецтва» (Шах С. Львів – місто моєї молодости... С. 25-26 (прим.)). Зазначимо, що з 768 учасників українського Просвітньо-Економічного Конгресу (Львів, 1909 р.) великих земельних власників було тільки двое (Натанович І. Історія українського кооперативного руху... С. 163).

179 Зокрема, перед Першою світовою війною митрополит закупив велике поле на Личакові під будову української фабрики, велике господарство у Коршеві для садівничої школи, господарство у Зарваниці під умовою організації ремісничих шкіл (Відзначені за заслуги для народу... Митрополит Шептицький Андрей... С. 157-159; /caie Я. Наші втрати. Митрополит Андрей Шептицький... С. 117). Угіддя митрополичого дому в селі Крилос Станіславівського повіту нараховували 1606 моргів, у селі Зарваниця Підгаєцького повіту – 1162 моргів (Макарчук С.А. Этносоциальное развитие и национальные отношения... С. 44).

180 Пастух І. Спогад про село Хишевичі // Комарно-Рудки та околиця... С. 622. На засіданні австрійського парламенту 1907 р. депутат-селянин Яцко Остапчук кваліфікував як несправедливий той факт, що священики тримали в своїх руках парафіяльні земельні маєтки і здавали їх в оренду (Остапчук Я. Подих з недавньої бувальщини (Думки і спогади з мого життя) // Збаражчина. Збірник споминів статей і матеріялів. Торонто [б. д.]. (Український Архів НТШ. Т. XVII). С. 405).

181 Звіт з діяльности і замкненя рахунків Товариства взаїмних обезпечень «Дністер»... С. 2.

182 Wiszniewski S. Brzeżany i Kresy Południowo-Wschodnie... S. 161.

183 Звіт з діяльности і замкненя рахунків Товариства взаїмних обезпечень «Дністер»... С. 2.

184 Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІА України у Львові), ф. 581 (Колекція документів про діяльність урядів та армій УНР і ЗУHP), oп. 1, спр. 144, арк. 6.

185 Помяник членів «Просвіти» і заслужених громадян і громадянок, що упокоїлися в часі VII. 1937. – VII. 1938 // Народній ілюстрований календар «Просвіти» на звичайний рік 1939. Львів, [б. д.]. Річник 59. С. 175.

186 Звіт з діяльности Земельного Банку Гіпотечного Акційної Спілки у Львові за 1926 рік. Львів, 1927. С. 3.

187 Русини Галицької Землї!.. С. 2.

188 Д-р Клявдій Білинський // Рідна Школа. Львів, 1937. 1 липня. Ч. 13-14. С. 200.

189 Іван Сандуляк Лукинів... С. 248, 250.

190 Кандидати 6 селянської листи УНС... С. 2.

191 Встановлено за: Шематизм всего духовенства греко-католицької Львівської Митрополичої Архієпархії на рік 1918. Львів, 1918. Річник 71. 208 с.; Шематизм всего клира греко-католицкої Епархії Станиславівскої на рік божий 1914. Станиславів, 1914. Річник XXIX. 339 с.; Шематизм всего греко-католицкого клира злучених Епархій Перемискої, Самбірскої і Сяніцкої на рік 1918. Перемишль, 1918. 252 с.

192 Як стверджував Я. Остапчук, ідею Громад приніс до Галичини з Наддніпрянщини студент Одеського університету Володимир Бернатович. її перейняв Данило Танячкевич і його заходами таємні українські громади були засновані у всіх гімназіях краю (Остапчук Я. Подих з недавньої бувальщини... С. 247).

193 Леник В. Українська організована молодь (молодечі організації від початків до 1914 p.). Мюнхен; Львів, 1994. С. 21-22; М.С. [Струтинський М.] Тайна громада молоді в Станиславовв // Рідна Школа. 1933. 15 березня. Ч. 6. С. 88-90.

194 [Баран С.] Д-р Антін Горбачевський, організатор Чортківщини // Історично-мемуарний збірник Чортківської округи... С. 68; Волинець С. Передвісники і творці Листопадового Зриву. Західньо-українські громадські і політичні діячі. Вінніпег, 1965. С. 41; Остапчук Я. Подих з недавньої бувальщини... С. 247-248; Темницький В. Микола Ганкевич. Львів, 1932. С. 11; Ті, що від нас відійшли // Життя і Знання. 1938. Березень. Ч. 3. С. 93.

195 Список членів «Молодої України» // Альманах «Молодої України». Спогади про гімназійні гуртки в Бережанах. Бережани; Мюнхен; Нью-Йорк, 1954. С. 125-129.

196 Швагуляк М. Осип Назарук: сторінки біографії // Український ліс. Львів, 1995. № 1. С. 56.

197 Леник В. Українська організована молодь... С. 21.

198 Волинець С. Передвісники і творці Листопадового Зриву... С. 218.

199 Там само. С. 85.

200 Спис голов «Очи» 1868-1908 // «Січ». 1868-1908. Альманах в память 40-их роковин основаня Товариства «Січ» у Відні / Зібрали і видали: Др. 3. Кузєля і М. Чайківський. Львів, 1908. С. 534-535.

201 Список членів «Молодої України»... С. 125.

202 Бачинський Є. «Галичани» в «Українській Громаді в Парижі» (З українського життя в Парижі 1908-1914 років) // Україна. Париж, 1952. Збірник сьомий. С. 510.

203 Новосівський І.М. Степан Смаль-Стоцький – український громадський діяч на Буковині // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1960. T. CLXXII: Збірник Філологічної секції на пошану сторіччя народин Степана Смаль-Стоцького. С. 73-74.

204 Герасимович Г. Українська Громада у Празі // «Січ». 1868-1908... С. 489.

205 Др. Кирило Трильовський // Громадський Голос. 1900. 15 і 22 листопада. Нр. 27 і 28. С. 227.

206 Сохоцький І. Будівничі новітньої української державности в Галичині... С 159.

207 Цмайло-Кульчицъкий В. Товариство «Кружок правників» у Львові // «Сїч» 1868-1908... С. 459-460.

208 Полек В., Дзвінчук Д., Угорчак Ю. Відомі педагоги Прикарпаття. Біографічний довідник (до 1939 року). Івано-Франківськ, 1997. Т. 1. С. 22.

209 Волинець С. Передвісники і творці Листопадового Зриву... С. 182.

210 Там само. С. 200; Волчко-Кульчицький І. Історія села Кульчиць і роду Драґо-Сасів... С. 275.

211 Чернецький А. 50-ліття української політичної дійсности та участь в ній і роля «Молодої України» (Реферат на святочних ювілейних сходинах 2.Х.1948 р. у Байройті) // Альманах «Молодої України»... С. 52.

212 Павлишин О. Організація цивільної влади ЗУНР... С. 158.

213 Підраховано за: Там само. С. 184-193.

214

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Соціально-політичний портрет українського проводу галичини та буковини в революції 1918-1919 років icon"Соціально-політичний розвиток І національний рух в українських землях в першиій половині XIX ст."
Криза феодально-кріпосницької системи І особливості соціально-економічного процесу в Україні
Соціально-політичний портрет українського проводу галичини та буковини в революції 1918-1919 років iconСоціально-політичний розвиток І національний рух в українських землях в першиій половині XIX ст
Криза феодально-кріпосницької системи І особливості соціально-економічного процесу в Україні
Соціально-політичний портрет українського проводу галичини та буковини в революції 1918-1919 років iconПлан: Столиця Галичини – Львів Історія Галичини
Перша писемна згадка про місто Лева датується 1256 роком. Засновником міста вважають Данила Романовича, короля Галичини та Волині....
Соціально-політичний портрет українського проводу галичини та буковини в революції 1918-1919 років icon175 років від дня народження П’єра Огюста Ренуара (1841–1919)
П'єр-Огю́ст Ренуа́р (нар. 5 лютого 1841, Лімож — † грудня 1919) — французький художник. Представник французького імпресіонізму, що...
Соціально-політичний портрет українського проводу галичини та буковини в революції 1918-1919 років iconВолодимир Коротенко к вопросу о биографии и генеалогии Михаила Билинского
Михайла Івановича Білінського, цікавої та непересічної особистості, міністра флоту Української Народної Республіки (1918-1919 рр.),...
Соціально-політичний портрет українського проводу галичини та буковини в революції 1918-1919 років iconСтруктура та зміст завдання Політичний лідер
Скласти політико-психологічний портрет відомого сучасного політичного діяча
Соціально-політичний портрет українського проводу галичини та буковини в революції 1918-1919 років iconСiчень 1 січня – 95 років тому (1919 р.) у м. Катеринославі народився Ігор Петрович Владіміров, видатний театральний режисер І педагог, актор театру І кіно, народний артист СРСР. Ігор Владіміров
Січня 1919 р у Катеринославі. Час його народження припав на найбільші потрясіння в житті міста, викликані Громадянською війною. Тож...
Соціально-політичний портрет українського проводу галичини та буковини в революції 1918-1919 років iconГаличина соціокультурна, історична, політична частка України План: Столиця Галичини – Львів
Перша писемна згадка про місто Лева датується 1256 роком. Засновником міста вважають Данила Романовича, короля Галичини та Волині....
Соціально-політичний портрет українського проводу галичини та буковини в революції 1918-1919 років iconБібліотека визначний творець української незалежності: В’ячеслав чорновіл бібліографічний портрет
Політичний діяч, радянський дисидент, журналіст, один із засновників Народного Руху України
Соціально-політичний портрет українського проводу галичини та буковини в революції 1918-1919 років iconПрограма навчальної дисципліни
Змістовий модуль Основні тенденції суспільно-політичного, економічного І культурного розвитку країн Західної Європи І США на рубежі...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка