Солдатова вікторія юріївна візуальні дослідження в соціології – методологічні засади та методичні засобиСторінка4/16
Дата конвертації25.08.2017
Розмір2.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

1.3. Візуальні дослідження в соціології – підхід до організації дослідницького простору

Отже, визначившись з основними поняттями, варто зазначити як вони співвідносяться одне з одним.

Якщо візуальна соціологія – це область соціології, де об’єктом є візуальні артефакти, як продукт практик візуалізації, зумовлених певним соціокультурним контекстом, то методи візуальної соціології є методами вивчення візуальних артефактів з метою виявлення соціологічно важливої інформації.

Дослідницький простір візуальної соціології об’єднує всі соціологічні дослідження з візуальної тематики. Наразі дослідницький простір візуальної соціології є не досить упорядкованим і структурованим, тому важко сказати, яке місце в ньому відведено темі, що розглядається в цій роботі – методам та методології візуальних досліджень в соціології. До такого ж висновку приходть Д. Єлкінс: «Відсутність логіки, теорії та методології свідчить про те, що дане дослідницьке поле (поле візуальних досліджень – В. С.) абсолютно не стурбоване розробкою власної перспективності.» [199]1.

Для того, щоб з’ясувати місце, яке відводиться проблемам методів та методології візуальних досліджень в соціології, були проаналізовані доповіді, котрі були представлені на XVII Світовому конгресі Міжнародної соціологічної асоціації «Соціологія у русі», та на XVIII Світовому конгресі Міжнародної соціологічної асоціації «Звертаючись до нерівного світу: виклики глобальної соціології».

XVII Світовий соціологічний конгрес був проведений в 2010 році, і лише 2 доповіді були віднесені до категорії «Візуальна соціологія». Однак, при аналізі доповідей, які були віднесені до інших категорій, виявилося, що в деяких з них використовувалися візуальні дані, або аналізувалися візуальні соціальні феномени. Доповіді, які можна було б віднести до візуальної соціології, і які формують дослідницьке поле візуальної соціології були віднесені до таких категорій: «Фотографії», «Реклама», «Альтернативні підходи», «Історія мистецтва», «Витвори мистецтва», «Артефакти», «Одяг», «Фільми», «Графіті», «Зображення», «Зображення в ЗМІ», «Storytelling», «Перегляд телебачення», «Відеозаписи» – загалом 63 доповіді.

На XVIII Світовому соціологічному конгресі візуальній соціології в цілому було приділено більше уваги: 8 окремих сесій, 5 семінарів та 6 семінарів в поєднанні з іншими напрямами. Загалом 94 доповіді можна віднести до таких, що формують дослідницьке поле візуальної соціології.

Три напрями візуальної соціології: «візуальність в конструюванні соціальної організації і смислу», «місце візуального в соціальній комунікації», «методологія, методи збору та аналізу візуальних даних» відповідають трьом категоріям, на які були розподілені доповіді, відповідно: «об’єкт дослідження», «проблемне поле візуальних досліджень», «методи візуальних досліджень». В третю категорію також були віднесені доповіді, що зачіпали тему методології візуальних досліджень.

Рисунок 1.1. Дослідницький простір візуальної соціології.


Тематика методів та методології візуального дослідження достатньо мало представлена в дослідницькому полі візуальної соціології на Міжнародних соціологічних конгресах 2010 та 2014 років (Рисунок 1.1). Хоча предметне поле візуальних досліджень розширюється, тобто зростає кількість соціальних проблем, які досліджуються за посередництвом візуальних даних, рефлексія щодо візуальних методів в соціології наразі недостатня. Однак, можна висловити гіпотезу, що серйозне осмислення методів та методології візуальних досліджень розпочнеться тоді, коли акумулюється значний досвід використання візуальних даних в соціологічних дослідженнях, що й відбувається в даний час.
Візуальна соціологія використовує виключно візуальні документи в досліджені, і для того, щоб врахувати особливість візуальних даних з метою найрезультативнішого їх використання в дослідженні, створюються нові методи дослідження візуального, або адаптуються вже наявні методи. Втім первинним для методів візуальної соціології є те, на аналіз чого вони направленні – на аналіз візуального.

Хоча було б помилково стверджувати, що вивчення візуального завжди є першочерговою метою, в усіх дослідженнях, в рамках яких тим чи іншим способом використовуються візуальні дані. Тому доцільно виділити окремою групою дослідження, котрі використовують візуальні методи в соціології – методи, які використовуються для дослідження загальних соціологічних проблем.

Первинним в дослідженнях, котрі використовують візуальні методи в соціології, є соціальний феномен, якій необхідно дослідити. А візуальне є лише шляхом досягнення мети, одним із багатьох можливих способів. Це можливо завдяки тому, що соціальне проявляється по-різному: в текстах, в фотографіях, в архітектурних спорудах тощо.

Методи візуальної соціології та візуальні методи в соціології відрізняються об’єктом дослідження, в якому вони використовуються (у випадку методів візуальної соціології об’єкт завжди буде одним – візуальність, різні аспекти візуальності). Однак часто вони перетинаються і досить важко чітко визначитися до якої групи віднести конкретний метод та дослідження.

Наприклад, візуальна реклама як продукт культури може стати самостійним об’єктом дослідження, а може послужити в якості носія культурних трендів для дослідження, в якому об’єктом є соціальні зміни. В першому випадку, візуальна реклама буде тим, що вивчається (застосовуються методи візуальної соціології), в другому – тим, через що вивчаються (застосовуються візуальні методи) соціальні зміни. Для дослідження соціальних змін використовуються й інші методи, наприклад, статистичний аналіз економічних показників, і для повнішої картини статистичний аналіз може доповнюватися аналізом візуальної реклами, і таким чином візуальні методи в соціології можуть співпрацювати з іншими методами.

Визначитися тим, до якої групи потрапляє конкретне візуальне дослідження допоможе розмежування понять «данні дослідження» та «матеріали дослідження». Дані дослідження – це форма, в яку дослідник переводить соціальні феномени, котрі аналізуються, позаяк, матеріал дослідження – вихідна форма, в якій ці феномени надані досліднику [187; 19]. Використовуючи вище наведений приклад візуальної реклами, у випадку, коли візуальна реклама є самостійним об’єктом дослідження – це є даними дослідження, у випадку, коли візуальна реклама є носієм інформації про соціальні зміни – це є матеріалом дослідження. Для методів соціології візуального візуальні документи є даними дослідження, а візуальні методи в соціології використовують візуальне як матеріал дослідження.

Таблиця 1.1


Візуальні дослідження в соціології (Візуальна соціологія)

Соціологія візуального

об’єктом є візуальні артефакти та практики їх продукування, візуальність з’являється на етапі вибору об’єкту дослідженняІнші напрями соціології

предмет та об’єкт не пов’язані з візуальністю (наприклад, успіх, цінності, міграція, повсякдення тощо)Методи соціології візуального

методи дослідження візуальних артефактів, часто суміжні зі звичними соціологічними методами (напр, контент аналізом, інтерв’ю)Візуальний метод в соціології – візуальність з’являється на етапі вибору методу. Це можуть бути спеціальні методи або візуальні аналоги існуючих вербальних

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Солдатова вікторія юріївна візуальні дослідження в соціології – методологічні засади та методичні засоби iconТеоретико-методологічні засади глобального громадянського суспільства
«суспільство», котре до націоналізації соціології використовувалося в універсальному значенні
Солдатова вікторія юріївна візуальні дослідження в соціології – методологічні засади та методичні засоби iconСемінарське заняття №4 соціологія книги І соціологія читання
Методологічні та соціально-історичні аспекти становлення предмета соціології книги І соціології читання
Солдатова вікторія юріївна візуальні дослідження в соціології – методологічні засади та методичні засоби iconАктуальність. Однією з важливих цілей навчання історії в школі є формування історичного мислення
Тема досвіду: Візуальні джерела як засоби формування інформаційної компетенції на уроках історії
Солдатова вікторія юріївна візуальні дослідження в соціології – методологічні засади та методичні засоби iconПрограма соціологічного дослідження
Тема Якісні методи в соціології
Солдатова вікторія юріївна візуальні дослідження в соціології – методологічні засади та методичні засоби iconЛекція №1 Тема. Теоретико-методологічні основи соціології. Мета
Мета. Розглянути специфіку соціологічного підходу до суспільства, ознайомитися зі структурними та методологічними особливостями соціологічної...
Солдатова вікторія юріївна візуальні дослідження в соціології – методологічні засади та методичні засоби iconДержавний заклад
Розділ I. Теоретико-методологічні основи дослідження взаємозв’язку музичних смаків та стильових особливостей життя студентів
Солдатова вікторія юріївна візуальні дослідження в соціології – методологічні засади та методичні засоби iconТеоретико-методологічні засади роботи 7
Крейна І на його сучасників, І на митців наступних поколінь зумовив стійку увагу до нього істориків літератури та літературознавців...
Солдатова вікторія юріївна візуальні дослідження в соціології – методологічні засади та методичні засоби iconОрганізаційно-методичні засади розвитку

Солдатова вікторія юріївна візуальні дослідження в соціології – методологічні засади та методичні засоби iconПрограма і методичні матеріали до навчального кусу магістерської програми з соціології

Солдатова вікторія юріївна візуальні дослідження в соціології – методологічні засади та методичні засоби iconПрограма Комплексного вступного іспиту на окр «Спеціаліст» за спеціальність «Соціологія» історія соціології
Основні етапи історії соціології. Основні підходи до переодизації історії соціології. Поняття протосоціології та основні етапи її...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка