Старокостянтинівський районний методичний кабінет Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенівСкачати 333,38 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації04.08.2017
Розмір333,38 Kb.
  1   2   3Старокостянтинівський районний методичний кабінет

Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  • Фізичні диктанти  • Самостійні роботи
  • Контрольні роботи


Старокостянтинів

2011Автор:

Яцюк Інна Леонідівна, вчитель фізики Решнівецької ЗОШ І-ІІ ступенів Старокостянтинівської районної ради Хмельницької області


Рецензент:

Сукманюк Світлана Іванівна, методист районного методичного кабінету відділу освіти Старокостянтинівської районної державної адміністрації


Схвалено на засіданні ради районного методичного кабінету відділу освіти Старокостянтинівської районної державної адміністрації (протокол № від 20 р.)

У збірнику подано завдання для проведення поточного та тематичного контроль знань учнів 9-их класів із фізики.

Збірник складений відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. Астрономія. 7-12 класи» (К.; Ірпінь: Перун, 2005) з метою перевірки рівня засвоєння учнями теоретичного матеріалу з фізики та умінь розв’язувати фізичні задачі.

Тексти завдань складені з урахуванням 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів.

Кожну самостійну та контрольну роботу розроблено у двох варіантах.
Яцюк І.Л. Контроль знань учнів з фізики. Збірник завдань для 9 класу.

ПЕРЕДМОВА

У даному збірнику наведено завдання для проведення контролю знань учнів 9-их класів із фізики, які представлено у виді фізичних диктантів, самостійних та контрольних робіт.

Сьогодні тестова форма перевірки знань набуває особливого значення. Метою тестових завдань є створення інструментарію для підготовки учнів до державної підсумкової атестації, вступних іспитів до вищих навчальних закладів і зовнішнього незалежного оцінювання. Тому деякі роботи містять завдання тестового характеру, представлені у двох типах – закритої та відкритої форми.

Тексти завдань створені з урахуванням 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів. Кожне завдання фізичного диктанту оцінюється в 1 бал, а кожне завдання самостійної та контрольної роботи має певну кількість балів. Це дає можливість вчителю об’єктивно оцінити знання кожного учня.

Самостійні та контрольні роботи наведені в двох варіантах.

Нижче наведено орієнтовне планування навчального матеріалу та назви робіт для тематичної перевірки знань учнів.
тематичної

роботи


Назва

теми


Кількість

уроків


Назва

тематичної

роботи

1.

Електричне поле

5

Самостійна робота (Тема «Електричне поле»)

2.

3.


4.


Електричний струм


14

13


9

Контрольна робота (Тема «Електричний струм. Електрична напруга. Закон Ома»)
Контрольна робота (Тема «Послідовне та паралельне з’єднання провідників»)
Контрольна робота (Тема «Електричний струм у різних середовищах»)

5.

Магнітне поле

13

Контрольна робота (Тема «Магнітне поле»)

6.

Атомне ядро. Ядерна енергетика

13

Контрольна робота (Тема «Атомне ядро. Ядерна енергетика»)РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

ФІЗИЧНИЙ ДИКТАНТ (Тема «Взаємодія заряджених тіл. Електроскоп»)
1. Як взаємодіють між собою дві наелектризовані ебонітові палички, натерті об хутро?
2. Як взаємодіють між собою дві наелектризовані скляні палички, натерті об папір?
3. Як взаємодіють між собою наелектризовані ебонітова паличка, натерта об хутро, та скляна паличка, натерта об папір?
4. Тіло заряджене позитивно. Яких заряджених частинок у нього менше: позитивних чи негативних?
5. Як взаємодіють між собою різнойменні заряди?
6. Тіло заряджене негативно. Яких заряджених частинок у нього менше: позитивних чи негативних?
7. Як взаємодіють між собою однойменні заряди?
8. Як домовились вважати зарядженою скляну наелектризовану паличку, натерту об папір?
9. Як називають прилад для виявлення та вивчення заряджених тіл?
10. Як домовились вважати зарядженою ебонітову наелектризовану паличку, натерту об хутро?
11. Що із даного переліку належить до діелектриків: кислота, гума, тіло людини?
12. Що із даного переліку належить до провідників: папір, скло, метал?

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Електричне поле»)
ВАРІАНТ 1
1. (1 бал) Що, згідно моделі будови атома, розташовано в його центрі?

а) електрони; б) ядро; в) протони; г) нейтрони


2. (2 бали) Який заряд мають протони, а який – нейтрони?

а) протони – позитивний; нейтрони – негативний;

б) протони – позитивний; нейтрони заряду не мають;

в) протони – негативний; нейтрони – позитивний;

г) протони – негативний; нейтрони заряду не мають
3. (2 бали) Атом стає позитивним йоном, коли …

а) кількість протонів більша від кількості нейтронів;

б) кількість протонів більша від кількості електронів;

в) кількість електронів більша від кількості нейтронів;

г) кількість електронів більша від кількості протонів
4. (3 бали) В ядрі Калію 39 частинок, серед яких 20 нейтронів. Скільки протонів та скільки електронів має нейтральний атом?

а) 19 протонів та 20 електронів;

б) 20 протонів та 19 електронів;

в) 20 протонів та 20 електронів;

г) 19 протонів та 19 електронів
5. (2 бали) До легкої кульки, що висить на нитці, піднесли, не торкаючись, позитивно заряджену паличку. Що відбудеться на тій частині поверхні кульки, що ближча до палички?

а) буде надлишок електронів, частина кульки зарядиться негативно;

б) буде надлишок електронів, частина кульки зарядиться позитивно;

в) недостача електронів, частина кульки зарядиться негативно;

г) недостача електронів, частина кульки зарядиться позитивно
6. (2 бали) Що буде з кулькою, якщо паличка і найближча до неї частина кульки матимуть однойменні заряди?

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Електричне поле»)
ВАРІАНТ 2

1. (1 бал) Що, згідно моделі будови атома, рухається навколо його ядра?

а) електрони; б) протони; в) нейтрони; г) протони та нейтрони
2. (2 бали) Який заряд мають протони, а який – електрони?

а) протони – позитивний; електрони заряду не мають;

б) протони – позитивний; електрони – негативний;

в) протони – негативний; електрони – позитивний;

г) протони – негативний; електрони заряду не мають
3. (2 бали) Атом стає негативним йоном, коли …

а) кількість протонів більша від кількості нейтронів;

б) кількість протонів більша від кількості електронів;

в) кількість електронів більша від кількості нейтронів;

г) кількість електронів більша від кількості протонів
4. (3 бали) В ядрі Алюмінію 27 частинок, серед яких 14 нейтронів. Скільки протонів та скільки електронів має нейтральний атом?

а) 13 протонів та 14 електронів;

б) 14 протонів та 13 електронів;

в) 13 протонів та 13 електронів;

г) 14 протонів та 14 електронів
5. (2 бали) До легкої кульки, що висить на нитці, піднесли, не торкаючись, негативно заряджену паличку. Що відбудеться на тій частині поверхні кульки, що ближча до палички?

а) буде надлишок електронів, частина кульки зарядиться негативно;

б) буде надлишок електронів, частина кульки зарядиться позитивно;

в) недостача електронів, частина кульки зарядиться негативно;

г) недостача електронів, частина кульки зарядиться позитивно
6. (2 бали) Що буде з кулькою, якщо паличка і найближча до неї частина кульки матимуть різнойменні заряди?

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Електричне коло. Сила струму»)
ВАРІАНТ 1


  1. (4 бали) Розгляньте малюнок.К1
К3

К2


Вкажіть, згідно з малюнком, які прилади будуть працювати, якщо:

а) замкнути тільки ключ К3: ________________________;

б) замкнути тільки ключі К2 і К3: ___________________;

в) замкнути тільки ключі К1 і К2: ___________________;

г) замкнути тільки ключі К1 і К3: ___________________.
2. (4 бали) Накреслити схему електричного кола, яке складається з джерела струму, дзвінка, запобіжника, амперметра, ключа та з’єднувальних проводів. Вказати стрілкою напрямок струму.
3. (4 бали) За який час через поперечний переріз провідника пройде заряд 500 Кл, якщо сила струму становить 0,2 А?

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Електричне коло. Сила струму»)
ВАРІАНТ 2


  1. (4 бали) Розгляньте малюнок.

К1


К2

К3
Вкажіть, згідно з малюнком, які прилади будуть працювати, якщо:

а) замкнути тільки ключ К1: ________________________;

б) замкнути тільки ключі К1 і К2: ___________________;

в) замкнути тільки ключі К2 і К3: ___________________;

г) замкнути тільки ключі К1 і К3: ___________________.

2. (4 бали) Накреслити схему електричного кола, яке складається з джерела струму, лампи, дзвінка, амперметра, ключа та з’єднувальних проводів. Вказати стрілкою напрямок струму.
3. (4 бали) Який електричний заряд проходить через поперечний переріз провідника за 5с, якщо сила струму становить 0,8 А?


САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Електрична напруга»)
ВАРІАНТ 1
1. (1 бал) Якою буквою позначають електричну напругу?

а) І ; б) А ; в) q ; г) U.


2. (3 бали) Що означає вислів: напруга на ділянці кола дорівнює 1 В?

а) електричний заряд 1 Кл переміщується на цій ділянці кола за 1с;

б) електричне поле на цій ділянці виконує роботу 1Дж за 1с;

в) електричне поле виконує роботу 1Дж, переміщуючи заряд 1Кл;

г) електричне поле виконує роботу 1Дж, коли сила струму становить 1А.
3. (4 бали) Накресліть схему електричного кола, яке складається з джерела струму, лампи, дзвінка, вольтметра, що вимірює напругу на лампі, ключа та з’єднувальних проводів.
4. (4 бали) Запишіть значення напруги, використовуючи інші одиниці.
U1 = 120 000 В = ……………..кВ = ……………..МВ;
U2 = 250 мкВ = ……………….мВ = ………………В.


САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Електрична напруга»)
ВАРІАНТ 2
1. (1 бал) Що взято за одиницю електричної напруги?

а) 1 А ; б) 1 Дж ; в) 1 Кл ; г) 1 В.


2. (3 бали) Електричну напругу вимірюють приладом, який називається ………………. . Щоб виміряти напругу на певній ділянці кола, цей прилад приєднують до кола …………………………. .
3. (4 бали) Вольтметр показує 4 В. Що це означає?

а) електричний заряд 1 Кл переміщується на цій ділянці електричним полем за 4 с;

б) електричний заряд 4 Кл переміщується електричним полем на цій ділянці за 1 с;

в) на цій ділянці електричне поле виконує роботу 4 Дж, переміщуючи заряд 1 Кл;

г) переміщуючи електричний заряд 4 Кл, електричне поле на цій ділянці виконує роботу 1Дж.
4. (4 бали) Накреслити схему електричного кола, яке складається з джерела струму, дзвінка, нагрівального елемента, вольтметра, що вимірює напругу на джерелі струму, ключа та з’єднувальних проводів.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 (Тема «Електричний струм. Електрична напруга. Закон Ома»)
ВАРІАНТ 1
1. (1 бал) В яких одиницях вимірюється електрична напруга?

а) Ом; б) Кл; в) А; г) В


2. (1 бал) Від чого залежить сила струму в провіднику?

а) від напруги на провіднику і його маси;

б) від напруги на провіднику та його опору;

в) від опору провідника і його маси;

г) від маси провідника
3. (1 бал) Від чого залежить питомий опір провідника?

а) від роду речовини;

б) від розмірів провідника;

в) від маси провідника;

г) від кольору металу
4. (1 бал) Встановіть відповідність між назвою приладу та його призначенням:

А амперметр; 1 для вимірювання електричного заряду;

Б вольтметр; 2 для вимірювання електричного опору;

В реостат; 3 для вимірювання напруги;

Г електрометр; 4 для вимірювання сили струму;

5 для регулювання сили струму в колі
5. (1 бал) У скільки разів напруга 15 МВ більша від напруги 5 мВ?
6. (2 бали) За який час через поперечний переріз провідника пройде заряд 25 Кл при силі струму в провіднику 0,5 А?
7. (2 бали) Яка напруга на провіднику опором 12 кОм, якщо сила струму в ньому 9 мА?
8. (3 бали) Визначити питомий опір речовини, з якої виготовлено дротину завдовжки 100 м з площею поперечного перерізу 0,5 мм², якщо при напрузі 8 В сила струму в ній дорівнює 0,4 А?


КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 (Тема «Електричний струм. Електрична напруга. Закон Ома»)
ВАРІАНТ 2
1. (1 бал) В яких одиницях вимірюється сила струму?

а) А ; б) В ; в) Ом ; г) Кл


2. (1 бал) Від чого залежить опір провідника?

а) від роду речовини провідника і його розмірів;

б) від роду речовини провідника і напруги в ньому;

в) від напруги на провіднику і сили струму в ньому;

г) від напруги на провіднику і його маси
3. (1 бал) Від чого залежить величина заряду, що проходить через провідник?

а) від напруги на провіднику і часу проходження струму;

б) від сили струму в провіднику і часу його проходження;

в) від напруги на провіднику і сили струму в ньому;

г) від сили струму в провіднику і його розмірів
4. (1 бал) Встановіть відповідність між фізичною величиною та її умовним позначенням:

А електричний опір; 1 U ;

Б питомий опір; 2 q ;

В електрична напруга; 3 І ;

Г сила струму; 4 R ;

5 ρ
5. (1 бал) У скільки разів заряд 16 МКл більший від заряду 0,8 кКл?
6. (2 бали) Визначити, який заряд проходить через споживач електричного струму за 15 с, якщо сила струму дорівнює 12 А.
7. (2 бали) Який опір спіралі лампочки кишенькового ліхтарика, якщо на ньому написано: «0,6 А; 2,5 В»?
8. (2 бали) Визначити силу струму, що протікає у мідній дротині завдовжки 1 км з площею поперечного перерізу 0,05 мм² при напрузі 40,8 В.


ФІЗИЧНИЙ ДИКТАНТ (Тема «Послідовне та паралельне з’єднання провідників»)
1. Яке з’єднання називається послідовним?
2. Яким приладом вимірюється напруга і як він вмикається в коло?
3. Накреслити схему ділянки кола, де три резистори з’єднані послідовно.
4. Записати формулу, що виражає закон Ома.
5. Є 10 однакових резисторів. Кожен має опір 20 Ом. Чому дорівнюватиме загальний опір ділянки кола, де всі 10 резисторів з’єднані послідовно?

6. Записати всі формули, які можна використати при послідовному з’єднанні провідників.


7. Яке з’єднання називається паралельним?
8. Яким приладом вимірюється сила струму і як він вмикається в коло?
9. Накреслити схему ділянки кола, де три лампи з’єднані паралельно.
10. Записати формулу, за якою можна розрахувати електричний опір провідника.
11. Є 5 однакових резисторів. Кожен має опір 20 Ом. Чому дорівнюватиме загальний опір ділянки кола, де всі 5 резисторів з’єднано паралельно?
12. Записати всі формули, які можна використати при паралельному з’єднанні провідників.

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Послідовне та паралельне з’єднання провідників»)
ВАРІАНТ 1
1. (1 бал) Як називається тип з’єднання провідників, показаний на малюнку?

R2
15 Ом 2 Ом

R1 6 Ом

2. (2 бали) Обчисліть опір ділянки кола, що містить два резистори й лампу.

а) 11 Ом; б) 21 Ом; в) 17 Ом; г) 23 Ом
3. (2 бали) Якою є сила струму в лампі, якщо в першому провіднику вона дорівнює 2А?

а) 3А; б) 2А; в) 6А; г) 1/3 А


4. (2 бали) Визначте напругу на першому провіднику, якщо на другому вона становить 30 В, на лампі – 4 В, а на ділянці, до якої належать усі три провідники – 46 В.

а) 16 В; б) 12 В; в) 34 В; г) 20 В


5. (1 бал) Як називається з’єднання першого та другого провідників на малюнку?


R1 R2

6. (2 бали) Чому дорівнює напруга на всій ділянці, якщо на кожному з резисторів напруга становить 5 В?

а) 10 В; б) 5 В; в) 2,5 В; г) 25 В
7. (2 бали) Сила струму в першому провіднику становить 3 А, амперметр, приєднаний до кола, показує 9 А. Якою є сила струму в другому провіднику? а) 12 А; б) 3 А; в) 6 А; г) 18 А


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Старокостянтинівський районний методичний кабінет Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів iconВідділ освіти Тальнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Тальнівський нвк «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія»

Старокостянтинівський районний методичний кабінет Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів iconВідділ освіти Рокитнянської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Ольшаницька загальноосвітня школа I-III ступенів
Підсумкові контрольні роботи із зарубіжної літератури (5-11 класи) // Василенко Н. С., Ольшаниця, школа. – 2010. – с
Старокостянтинівський районний методичний кабінет Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів iconКонспекти уроків Старокостянтинівський районний методичний кабінет Сковородківська зош І-ІІІ ступенів
Клімух Світлана Анатоліївна, вчитель української мови та літератури Сковородківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівської...
Старокостянтинівський районний методичний кабінет Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів iconТеофіпольський районний методичний кабінет лисогірська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів вчитель української мови та літератури
«народознавчі елементи на уроках української мови. Дидактичний матеріал». Теофіполь 2016. с
Старокостянтинівський районний методичний кабінет Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів iconВідділ освіти Березанської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Березанська загальноосвітня школа І- ііі ступенів Березанської районної ради Миколаївської області
Березанської зош І – ІІІ ступенів. Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії»
Старокостянтинівський районний методичний кабінет Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів iconВідділ освіти Петрівської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Література рідного краю Розробки уроків з української літератури для 6-8 класів
Митько Н. П., учитель Петрівського нвк «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів-гімназія»
Старокостянтинівський районний методичний кабінет Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів iconВідділ освіти Уманської міської ради Методичний кабінет Уманський навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа-інтернат імені
Укладач: учитель української мови та літератури Уманського навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів...
Старокостянтинівський районний методичний кабінет Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів iconУправління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради Методичний кабінет Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Використання мультимедійних

Старокостянтинівський районний методичний кабінет Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів iconУправління освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської райдержадміністрації Старокостянтинівський районний методичний кабінет
М. О. Антонюк, І. Ю. Билина вчителі математики Староостропільського нво «Дошкільний заклад, зош і-іііступенів, гімназія»
Старокостянтинівський районний методичний кабінет Решнівецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів iconУправління освіти виконавчого комітету шепетівської міської ради методичний кабінет
Укладач Гарбарець Валентина Миколаївна вчитель англійської мови навчально-виховного комплексу №1 у складі: «Загальноосвітня школа...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка