Степан Павлюк. Від редактора с. 1 Роман Кирчів. Історія української етнографії сСторінка1/2
Дата конвертації03.07.2017
Розмір0,76 Mb.
  1   2

1995_1
Степан Павлюк. Від редактора с.1

Роман Кирчів. Історія української етнографії с.2

Роман Кісь. Етнічна маргінальність і мовлення с.6

Михайло Глушко. Науковий доробок Зоряни Болтарович с.13

Ганна Горинь. Про Зоряну Болтарович с.16

П'єр Кампорезі. Магічні жнива: їжа, фольклор та суспільство (переклад Марії Маєрчик) с.17

Михайло Худаш. Найдавніші назви населених пунктів українських Карпат с.18

Олена Никорак. До виходу книги "Український народний одяг. Етнографічний словник" с.23

Марія Маєрчик. Трансформація символу Світового дерева с.25

Михайло Станкевич. Експедиція на Лемківщину с.31

Стефанія Гвоздевич. Вода і вогонь у родильній обрядовості українців XIX — поч. XX ст. с. 34

Роман Кирчів. Міфологіяна Володимира Гнатюка с.36

Ірина Волицька. З історії аматорського театру в Галичині с.46

Уляна Мовна. Народне вбрання українців на сторінках Львівської періодики першої пол. XX ст. с. 52

Леся Сілецька. Матеріали до каталогу виставки "Іван Левинський та його час" с.57

Надія Боренько. Релікт слов'янського світу с.62

Орест Корчинський. Форум археологів-славістів у Львові с.63

Десять заповідей Івана Огієнка працівникам пера с.64


1995_2
Степан Павлюк. Від редактора Етнографічна наука України: стан і перспективи с. 65

Юрій Гошко. Дослідження Лемківщипи на сучасному етапі с. 68

Микола Моздир. До ґенези намогильного знака в Україні с. 69

Володимир Овсійчук. Колір в українському малярстві с. 80

Роман Сілецький. Звичаї та обряди у народному будівництві українців Карпат с. 86

Роман Кирчів. Міфологіяна. Володимира Гпатюка (закінчення) с. 89

Марія Маєрчик. Видання англійського видавництва "ROUTLEDGE" за 1994 рік с. 94

Роман Чмелик. Виховна функція української сім'ї в другій пол. XIX — на поч. XX ст. с. 95

Ганна Сокіл. Два документи в пам'ять Осипа Роздольського с. 100

Клод Леві-Стросс. Міф та значення (переклад Марії Маєрчик) с. 102

Тетяна Файник. До 100-річчя Володимира Січинського с. 111

Раїса Захарчук-Чугай. Українська вишивка за океаном (творчість Ольги Загородньої-Трачук) с. 112

Леся Сілецька. Матеріали до каталогу виставки ''Іван Левинський і його час"(закінчення) с. 115

Людмила Булгакова, Олександр Ситник. За кордоном про Україну с. 122

Григорій Дем'ян. Терор — побутова риса життя в Союзі РСР."Добровільна" колективізація в Пустомитівському районі (документальні факти без коментарів) с. 124

Спростування с. 126

З історії науки. Зі скороченого звіту І відділу Всеукраїнської Академії Наук за 1927 рік. с.128
1995_3
Роман Кирчів. До проблем етнографічного районування України с. 129

Роман Кісь, Оксана Сапеляк. Комплексність методології українського народознавства кінця XIX — поч. XX ст. с. 132

Михайло Глушко. Перше постчорнобильське історико-етнографічне дослідження Київського Полісся с. 139

Ростислав Забашта. Язичницька скульптура, пластика ранньосередньовічних слов'ян і тюрків-кочовиків с. 145

Володимир Жишкович. Східні джерела в пластиці України-Руси с. 151

Олег Кошовий. Керамічні плитки стародавнього Галича: походження і значення рельєфних зображень с. 155

Людмила Булгакова. До питання про класифікацію і типологію української народної вишивки Поділля с. 159

Олена Падовська. Килим крізь призму творчого світосприйняття с. 167

П'ять запитань Володимиру Овсійчуку с. 172

Роман Кирчів. До ювілею "Towarzystwa Ludoznavczego" с. 174

Клод Леві-Стросс. Міф та значення (закінчення, переклад Марії Маєрчик) с. 177

Петро Дацун. "Плетіння з рослинних матеріалів в Україні". Каталог виставки с. 183


1995_4
Олег Гринів. Виховний ідеал українця в науковій спадщині Володимира Яніва та Григорія Ващенка с. 195

Роман Кирчів. Роль музейних колекцій в активізації сучасних етнографічних досліджень України с. 198

Марія Демчук. Михайлові Худашу — 70 с. 201

Корнелій Кутельмах. Прадавня основа в календарній обрядовості українців Карпат с. 204

Ірина Кисіль. Іван Огієнко про дохристиянські вірування та і'х вплив на формування етнопсихології українця с. 209

Ростислав Крамар. Західноукраїнські перекази про повстанців с. 213

Людмила Герус. Художні особливості української народної іграшки о дерева (початок) с. 215

Роман Радович. Традиційне сільське житло Підгір'я кінця XIX — поч. XX ст. с. 221

Архип Данилюк. Замкнута забудова в садибах Бродівщини с. 226

Василь Сивак. Меблі у традиційному інтер'єрі народного житла Лемківщини (кінець XIX — поч. XX ст.) с. 230

Роман Яців. Графічна документалістика Петра Мегика с. 228

Ганна Сокіл. Із неопублікованого листування Осипа Роздольського с. 235

Наталія Мельничук. Елементи народної моралі у зв'язку з історичним типом сім'ї с. 241

Стефанія Гвоздевич. Двадцять кіп писанок с. 245

Олена Канчалаба. Матеріали до каталогу виставки "Іван Левинський і його час" (Бібліографія) с. 246

Петро Дацун. "Плетіння о рослинних матеріалів в Україні." Каталог виставки. (Продовження). с. 249


1995_5
Роман Кирчів. Внесок Івана Огієнка в українську етнографію і фольклористику с. 257

Степан Павлюк. Синкретизм аграрних обрядово-овичасвих традицій: процес християнізації с. 265

Володимир Овсійчук. Павло Жолтовський як дослідник українського іконопису XVII - XVIII ст. с. 268

Раїса Захарчук-Чугай. Павло Жолтовський і питання дослідження народних тканих і вишивок с. 270

Євгенія Ковальчук. Павло Жолтовський і експедиції Волинського краєзнавчого музею с. 273

Микола Моздир. Павло Жолтовський в експедиціях с. 275

Марія Маковецька. ХШ Міжнародний науковий конґрес Forli -Italy – 1996 с. 277

Михайло Худаш. Походження назви Лемки с. 279

Михайло Костюк. Землеробство німецьких колоністів Волинського Полісся (друга пол. XIX - поч.ХХ ст.) с. 291

Людмила Герус. Художні особливості української народної іграшки з дерева (закінчення) с. 294

Володимир Овсійчук. "Скорочений курс історії українського мистецтва" Дмитра Антоновича с. 301

Дмитро Антонович. Скорочений курс історії українського мистецтва. Вступ. с. 303

Ганна Сокіл. Із неопублікованого листування Осина Роздольського (закінчення) с. 308

Петро Дацун. "Плетіння з рослинних матеріалів в Україні". Каталог виставки (закінчення). Бібліографія публікацій с. 314


1995_6
Маргарита Жуйкова. Уявлення про слід у давніх українців с. 321

Василь Сокіл. Богдан Хмельницький у народних переказах с. 333

Василь Сокіл. З гетьманського осідку: польові матеріали с. 336

Володимир Жишкович. Різьблена орнаментальна пластика Київської Русі кінця X – першої пол. XI ст. с. 340

Ольга Харчишин. Архаїчні елементи в гаївковій традиції підльвівського Звенигорода с. 347

Галина Щерба. Українське народне шкільництво на Лемківщині у XVII — XX століттях с. 352

Роман Гузій. Уявлення та вірування українців Карпат про персоніфіковану смерть с. 362

Людмила Булгакова, Олександр Ситник. Культурна спадщина українців за океаном с. 357

Ростислав Дмитерко. "Визвольний Шлях". Лондон, 1954 с. 366

Роман Кирчів. Наукова конференція у Вроцлаві с. 370

Галина Івашків. Експедиція на Волинь (спостереження, розповіді гончарів, знахідки) с. 371

С.Т.Фен. Болівія (переклад Миколи Балагутрака) с. 378

Бертран Флорнуа. Невідомі народи Амазонки (переклад Миколи Балагутрака)с. 379

Про необхідність захисту теорії мистецтва (дискусія у відділі народного мистецтва) с. 383


1996_1
Корнелій Кутельмах. Інститут народознавства НАН України у 1995 році с. 1

Роман Чмелик. Концепція М.Грушевського про походження сім'ї с. 53

Лідія Яцків. Дитячі колядки, щедрівки та віншівки з Бойківщини с. 7

Михайло Рожко. Заселеність Українських Карпат у княжий період (IX - XIV ст.) с. 37

Юрій Диба. "Волохи"-будівничі (за колядками про спорудження церкви) с. 48

Стефанія Гвоодевич. Взаємодія функцій і художньо-естетичного вираження у бондарстві (кін. XIX - пол. XX ст.) с. 11

Олександр Ситник. Деякі аспекти походження первісного мистецтва у світлі нових фактів с. 17

Ростислав Забашта, Володимир Білозір. Скіфська скульптура з району Середньої Наддністрянщини с.30

Микола Моздир. Портрет війта з дружиною с. 34

Лідія Свистун. Проблеми консервації та реставрації пам'яток золотого шитва с. 55

Олена Падовська. Твори гаптарства XVII - XIX століть в експозиції МЕХП с. 60
1996_2
Степан Павлюк. Виявити, зафіксувати, зберегти... (Аспекти наукової реконструкції етнографічної

традиційності радіаційно забруднених зон Полісся) с. 66

Михайло Глушко. На древній Овруччині с. 70

Роман Радович, Роман Сілецький. Стеля та сволок у традиційному будівництві поліщуків (Конструктивно-технологічний та обрядовий аспекти) с. 78

Ярослав Тарас. Вибір місця та дерева для будівництва хатя на Поліссі (На основі матеріалів поліських експедицій 1994-1995 рр. в Київській та Житомирській обл.)с. 94

Людмила Булгакова. Деякі конструктивні та художні особливості традиційних сорочок Полісся

першої половини XX століття с. 102

Михайло Глушко. Невідомі аспекти тяглових засобів полозового транспорту населення Центрального Полісся с. 110

Корнелій Кутельмах. "Спасова борода": магія чи реальність?(Причинки до аграрних мотивів у календарних обрядах поліщуків) с. 118

Володимир Галайчук. Рослинна символіка в народних піснях:на польових матеріалах з Київського Полісся с. 125

Микола Гладкий. Традиції першого вигону худоби в поліщуків с. 130

Остап Гладкий. Деякі зразки календарно-обрядової поезії Полісся с. 136

Ярослав Тарас. Вікна Полісся с. 140
1996_3
Олег Гринів. Генеза української нації (за матеріалами дискусії 1930-х років) с. 145

Михайло Глушко. З народного досвіду регуляції карпатських рік (XIX - поч. XX ст.) с. 156

Олександр Турчак. Діяльність українських культурно-освітніх, фінансово-господарських, спортивних організацій і товариств на Лемківщині у 20-30-хрр. XX ст. с. 161

Віра Білоус. Етнографічні відомості в західноукраїнських виданнях 60-70-х рр. XX ст. с. 167

Наталія Пастушенко. Етичні вартості традиційного українця в баладах про дівчину, що помандрувала зі спокусником с. 172

Ольга Олійник. З історії розвитку ткацтва Покуття с. 189

Степан Павлюк. Посібник з етнографії чи агітація за космополітизм? с. 177

Ярослав Кравченко. Унікальні пам'ятки поліського мистецтва с. 207

Олеся Держко. До ювілею Петра Холодного-старшого с. 180

Фаїна Петрякова. Кам'яний Брід: з історії фаянсу України кінця XIX - поч. XX ст. с. 185

Ростислав Забашта. Монументальні хрести України (до зводу пам'яток) с. 199

Олексій Юдін. Нові російські книжки з етнографії і фольклористики с. 202

Людмила Герус. Треті гончарівські читання с. 203

Віталій Ханко. Пам 'яті великого україніста Вадима Щербаківського с. 205

Стефанія Гвоздевич. Лемківські писанки Олександри Полянської-Гринчук с.208
1996_4
Степан Павлюк, Оксана Сапеляк. Стан етнографічної науки в Галичині (кін. XIX - поч. XX ст.) с. 209

Роман Кирчів. Текстологія публікацій фольклорних і етнографічних матеріалів у виданнях НТШ с. 213


Олена Никорак. Науковий доробок Катерини Матейко (1910-1995) с. 217

Неоніла Здоровега. Катерина Матейко зблизька с. 222

Оксана Сапеляк. Про музейну справу НТШ с. 225

Агнія Колупаєва. Релігійна тематика на кахлях України с. 230

Лариса Семенюк. Приуроченість балад на Західному Поліссі до календарних і сімейних обрядів с. 259

Ірина Горбань. Сергій Цветко (1884-?) с. 266

Ігор Сьомочкін. Леонард Марконі: сторінки творчої біографії с. 238

Микола Балагутрак. Микола Костомаров як попередник ідей французької школи історичної психології (школи "Анналів") с. 251

Микола Мушинка. Роздуми над сучасним українським весіллям у Польському Помор'ї с. 262

Галина Стельмащук. Етнологи української діаспори про національні строї українців с. 296

Василь Верига. Українське народознавство с. 271
1996_5
Степан Вовканич, Сергій Цапок. Українці забутого прикордоння: етносоціологічний аналіз по периметру України с. 273

Роман Кирчів. Фольклор Холмщини і Підляшшя с. 279

Маргарита Жуйкова. Елементи архаїчного поганського світогляду в деяких слов 'янських фразеологізмах с. 283

Тамара Бакіна. Жанрова своєрідність сучасного дитячого фольклору с. 295

Елеонор, Гаврилюк. Український жорстокий романс (до постановки питання) с. 298

Тетяна Файник. Образ народного житла в Українських Карпатах кінця XIX - поч. XX ст. Етнокультурний аспект с. 304

Роман Яців. "Межові" інтонації в мистецтві Івана Завадовського с. 317

Володимир Овсійчук. Художник Євген Лисик с. 328

Ґоттфрід Корфф. Народне мистецтво і примітивізм. Зауваження до форми сприймання культури

близько 1900 (переклад Миколи Дутки та Романи Дутки) с. 308

Стефанія Гвоодевич. Народна культура зраненої землі: до 10-ї річниці Чорнобильської катастрофи с. 335

1996_6
Юрій Шаповал. "Літературно-Науковий Вісник" львівського періоду (1898-1906): утвердження етнологічної методології с. 337

Василь Сокіл. Відгомін монголо-татарського і турецького поневолення в українських переказах с. 367

Тамара Бакіна. Загадка у фольклорному репертуарі сучасних школярів с. 376

Володимир Левків. Різновиди протиборства та ігри з елементами протиборства як засоби української народної фізичної культури с. 379

Роман Кісь. Західна психологічна антропологія (етнопсихологія) у 30-60-ті рр. XX ст. Підходи, напрями, методи с. 346

Уляна Мовна. Міґраційні процеси в Галичині та Буковині в першій половині XIX ст. (за матеріалами преси) с. 353

Роман Яців. Художник і українське ділове життя 1920-30-х років: візуальна ідентифікація стосунків с. 358

Михайло Глушко. У межиріччі Ужа і Тетерева с. 384

Микола Моздир. Гнідий винен... с. 396

Вячеслав Гнатюк. Гідно представляти україніку на світовій арені с. 398
1997_1

Ірина Довгалюк, Богдан Луканюк. Осип Роздольський як піонер фронтально-систематичного фонографування народномузичної творчості с. 1

Оксана Гринів. Світобудова в поезії Василя Барки як художнє переосмислення народних уявлень с. 5

Зіновій Дмитрів. Ритуальний хліб у весняних звичаях та обрядах населення Рівненського Полісся с. 9

Ольга Олійник. Система виражальних засобів покутських традиційних тканин с. 14

Наталія Студенець. Технологія хатнього настінного малювання Поділля с. 20

Олена Цимбалюк. Проблеми автентики українського сценічного костюму (на прикладі фольклорних фестивалів Буковини) с. 27

Мар'яна Студницька. Атики в архітектурі Західної України: структура і стилістика с. 33

Корнелій Кутельмах. Інститутові - п'ять років с. 50

Віра Білоус. Західноукраїнська інтелігенція у підготовці експонатів для етнографічної виставки у Москві (1867 р.) с. 55

Микола Мушинка. Міжнародна конференція до 75-ліття Українського Вільного Університету в Празі с. 26

Олег Болюк. Перші Драганівські читання с. 54

Роман Яців. Художник і українське ділове життя 1920-30-х років: візуальна ідентифікація стосунків (закінчення) с.37

Михайло Глушко. "Норовистому коневі і майдан тісний" (з дискусійних проблем про об'єкти деяких східнослов 'янських зворотів) с. 57

Ганна Скрипник. На допомогу шкільництву (реценщія) с. 63
1997_2
Степан Павлюк. Подвижник національної науки (про Юрія Гошка) с. 65

Степан Макарчук. Галицький українець XX століття (до 80-річчя з дня народження професора Юрія Гошка) с. 68

Юрій Гошко. Покарання аа окремі порушення громадського співжиття с. 75

Юрій Гошко. Покарання за антиморальну поведінку с. 82

Михайло Станкевич. Мистецтвознавчі аспекти теорії традиції с. 91

Наталія Мельничук. Олійницькі преси Гуцульщини кінця XIX - початку XX ст.с. 100

Михайло Паньків. Внутрісімейні відносини на Покутті (II половина XIX ст. -ЗО роки XX ст.). с. 105

Стефанія Гвоздевич. Родильна обрядовість українців. с. 111

Раїса Захарчук-Чугай. За комплексне дослідження народного декоративного мистецтва України с. 123

Архип Данилюк. Крізь призму часу с. 125

Микола Моздир. Двоє на човні с. 127
1997_3
Вітання співробітникам Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства від Президії Національної академії наук України с. 129

Працівникам Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України с. 130

Степан Павлюк. Вступне слово с. 130

Степан Павлюк. Наукові аспекти діяльності Інституту народознавства НАН України с. 132

Роман Чмелик. Сучасний стан і перспективи розвитку Музею етнографії та художнього промислу ІН НАН України с. 138

Юрій Гошко. Шлях від музею до інституту с. 142

Леся Сілецька. З історії експозиції Музею Наукового товариства ім. Т.Шевченка (1895-1939) с. 148

Мирослав Сополига. Державний музей Українсько-Руської культури с. 154

Богдан Медвідський. Українсько-Канадський Архів-Музей Альберти в Едмонтоні (приклад розвитку канадського музейництва) с. 160

Ярослава Кожолянко. Діяльність музею "Україна" м. Саскатуна (Канада) у пропагуванні української традиційної культури с. 164

Оксана Кісь. Шляхами Володимира Гнатюка через 100 років с. 165

Оксана Франко. Етнографічні дослідження Федора Вовка в Галичині, Буковині та Закарпатті с. 170

Анджей Ратай. Польське етнографічне музейництво після Другої світової війни с. 175

Зигмунт Клодницький. Етнографічні матеріали, що стосуються Західного Поділля в архіві Польського народознавчого товариства та в архіві Йозефа Гайка с. 180

Ува Яніна Садовська. Матріали, що стосуються матеріальної культури Поділля в архіві Етнографічного музею в Кракові с. 182

Ганна Голля, Ельжбета Берендт. Пам’ятки народної культури з теренів України у збірка х Етнографічного музею у Вроцлаві с.185

Марія Захоровська. Етнографічний музей імені Северина, Коаківський філіал.. Повоєнна доля, сучасність, прийдешність с.188

Б. Войцеховська. Оздоблення в металі с.192

Михайло Чучко. Етнографічне музейництво на Буковині: історія і сучасність с. 193

Галина Івашків. Коекціонери та колекції народної кераміки (на матеріалі фондів МЕХП) с. 195

Людмила Герус. До історії формування збірки народної іграшки львівського Музею етнографії та художнього промислу НАН України с. 198

Григоій Кожолянко. Освітньо-виховна та наукова робота Етнографічного музею Чернівецького деожавного університету ім. Федьковича (80-90-і роки ХХ ст.) с. 201

Олекса Ошуркевич. Питання етнографії у творчій діяльності Олександра Прусевича с. 202

Стефанія Гвоздевич. Унікальна колекція писанок Музею етнографії та художнього промислу с. 205

Архип Данилюк. До історії виникнння і розвитку Львівського музею просто неба с. 206

Фаїна Петрякова. Мезей. ХХІ століття? с. 208


1997_4
Роман Кирчів. Концептуальні засади розвитку української фольклористики в працях Філарета Колесси с.209

Юрій Шаповал. "Літературно-Науковий Вісник"під редакторством Івана Франка (1898 - 1906 рр.):

Генезис етнографічних і літературно-мистецьких процесів с.214

Ольга Харчишин. Повстанська пісенна сатирогумористика з Львівщини с.227

Віктор Давидюк. Українські загадки в генетично-функціональному аспекті с.231

Богдан Залізняк. Образ української етнополітики 1950-60-х років на еміграції, бачення перспективи та реалії незалежної України с.237

Василь Сокі . Мазепа і Палій очима українців: народна проза про героїв с.245

Оксана Кісь. Концепція культурного релятивізму та проблема оцінки становища жінки у традиційних суспільствах с. 253

Роман Яців. Новий базовий орган міжнародної славістики

Сергій Сегеда. Пам'яті вченого Василя Дяченка

Михайло Чорнопиский. Кольбергівські дні на батьківщині вченого с. 270
1997_5
Олег Гринів. Вплив історичних і соціопсихічних чинників на світогляд українського народу с.273

Михайло Глушко. Зимовий виїзний транспорт українського селянства с.283

Ярослав Кравченко. Будівельний матеріал та інструменти для спорудження дерев'яних будівель в Українських Карпатах с.292

Олена Боньковська. Театральна діяльність М. Крушельницького у Львові. Винниченківський репертуар с. 300

Лідія Хом'як. Надмогильний знак і церковна споруда: ізоморфність структур с. 204

Оксана Садова. Ікона. "Воздвиження Чесного Хреста"XV ст. зі села Здвижень с. 310

Фаїна Петрякова. Художній фарфор заводу А.Міклашевського. французько-російсько-українські контакти першої половини XIX ст. с. 312

Оксана Жеплинська, Люба Кость. Теофіл Копистинський: життя і творчість. До 150-річчя від дня народження с.315

Людмила Булгакова, Олександр Ситник. 3 історичних джерел Львова і Кракова с.332

Віктор Мосейчук. Традиційне мостобудівництво села Пістень с.335


1997_6
Маргарита Жуйкова. Билини київського циклу: індоєвропейська спадщина чи казки Росії про Україну? с. 337

Юрій Карпенко. То звідки ж походить назва Лемки? с. 353

Михайло Худаш. То справді звідки ж походить назва Лемки? З приводу статті Ю.Карпенка "То звідки ж походить назва Лемки?" с. 358

Михайло Глушко. Від Уборті до Дніпра: заключний етап комплексного історико-етнографічного дослідження Центрального Полісся с. 368

Леонід Плющ. Бабуся с. 385

Марія Горбаль. Українська вишивальниця Ганна Кульчицька с. 415

Василь Сокіл. Устим Кармалюк в оповідній традиції українців с. 395

Олеся Гривнак. Педагогічний зміст "Рідномовних обов'язків" Івана Огієнка с. 397

Олексій Юдін. Етнолінгвістичний словник польської народної культури с. 400

Михайло Кріль. Сербський люд українською мовою с. 404

Богдан Прокопович. Ковальство в Україні як вид народних промислів і ремесел с. 406

Надія Боренько. Унікальне явище української культури с. 407

Ольга Козубська. Мистецтво в теорії 1900-1990. Антологія ідей, що змінюються с. 409

Микола Мушинка. Етномузиколог, який випередив свою добу. З приводу смерті Володимира Гошовського с. 410


1998_1
Юрій Шаповал. Журнал "Літературно-Науковий Вісник” (1898-1906 рр.): Публіцистична модель національних свобод і реальність с. 1

Олег Гринів. Професорові С.Павлюку – 50! На Говерлунаціонального духа с. 11

Роман Кирчів. Слово про вченого (Степана Павлюка) с. 14

Степан Петрович Павлюк. Бібліографічний покажчик (Упорядкувала В.Яблонська) с. 16

Степан Павлюк. Культура хліборобства українців у пізньому середньовіччі: східно-слов'янський контекст с. 23

Раїса Захарчук-Чугай. Творчий шлях ученого (про Миколу Моздира) с. 27

Михайло Станкевич. Микола Моздир – дослідник української народної пластики с. 29

Микола Іванович Моздир. Бібліографічний покажчик (Упорядкувала В.Яблонська) с. 32

Микола Моздир. Експедиція на Закарпаття 1995 року с. 38

Микола Моздир. Демня - вионачний осередок народної кам'яної скульптури с. 50

Роман Радович. Підбір та заготівля будівельної деревини на правобережному Поліссі с. 54

Оксана Гринів. Людина як об'єкт наукових досліджень української еміграції (етносоціологічні аспекти) с. 66

Орися Фружинська. Ареал побутування гаївок с. 72

Наталія Дуда. Толока у системі трудових традицій українців К'арпат кінця XIX - поч. XX ст. с. 77

Корнелій Кутельмах. Інститут народознавства у 1997 р. с. 81

Віктор Давидюк. Полісько-Волинський народознавчий центр на порозі другого п'ятиріччя с. 89

Роман Яців. Синхроністичні парадокси розвитку української літератури і мистецтва кінця XX століття с. 92

Василь Сокіл. Літописні версії і фольклорна традиція про загибель князя Ігоря та помсту княгині Ольги с. 96

Ганна Сокіл. Народна епіка в записах Осипа Роздольського с. 99

Оксана Кісь. Паризький семінар для молодих дослідників с. 102

Оксана Сапеляк, Микола Балагутрак. Українська біографістика починає свою біографію с. 108
1998_2
Сергій Сегеда. Антропологічний склад українського народу (спроба комплексного аналізу) с. 113

Орест Корчинський. Слов'янські культові центри IX - XIV ст. в околицях Стільського городища с. 129

Назар Козак. Українська ікона початку XII ст. "Св. Дмитро Солунський". Проблеми дослідження с. 134

Вікторія Тарас. Монастирський сад як першооснова формування сакральної ландшафтної архітектури с. 144

Олег Болюк. Дерев'яні буковинські церкви та дзвіниці: аналіз архітектурного оздоблення (за матеріалами експедиції) с. 162

Михайло Станкевич. Еволюція термінології етномистецтвознавства с. 169

Лілія Черник. Вплив арістотелізму на філософську думку в Україні (XV - XVIII ст.) с. 173

Микола Валагутрак. "Дві руські народності" Миколи Костомарова у контексті порівняльних етнопсихологічних студій с. 179

Андрій Вовчак. Українське народознавство на сторінках журналу "АМ UR-QUELL" (1890 - 1896 рр.) с. 187

Жанна Янковська. Значення праці П.Куліша "Записки о Южной Руси" в історії української фольклористики першої половини XIX ст. с. 196

Олеся Смолінська. Лінгводидактичні та історико-мовознавчі джерела соціалізації особистості в українській етнопедагогіці с. 201

Наталія Дуда. Регулятивна функція трудової традиції в організації праці в українській карпатській сім'ї кін. XIX - поч. XX ст. с. 207

Оксана Гринів. Взаємозв'язки "людина - нація - людство" в наукових дослідженнях повоєнної еміграції: філософсько-антропологічний підхід с. 210

Галина Стельмащук. Львівському коледжу ужиткового мистецтва ім. І.Труша 120 років с. 216


1998_3
Степан Павлюк. Доходження населення Українських Карпат: сучасний погляд на проблему с. 225

Павло Чучка. Руські слов'яни Східних Карпат у світлі середньовічної ономастики с. 231

Михайло Сюсько. Демонічна лексика в науковій спадщині Володимира Гнатюка с. 239

Юрій Карпенко. Гуцульська й бойківська гідронімія та оронімія Східних Карпат: спільне і відмінне с. 244

Йосип Даендоелівський. Лемківсько-закарлатсько-бойківські ізоглоси с. 249

Юрій Гошко. Проблема волоської колонізації і волоського права в Українських Карпатах с. 251

Олег Гринів. Етногенез українців західного регіону як спростування концепції політичного русинства с. 256

Ростислав Дмитерко. Протоміста у контексті етногенезу (про походження міст і міських громад) с. 261

Ростислав Дмитерко. Найдавніші відомості про громадське життя протоміських центрів і міст с. 268

Роман Кісь, Марія Маєрчик. Аграрна верства архаїчної обрядовості Карпат (причинки до реконструкції етногенетичних процесів) с. 274

Стефанія Гвоодевич. Деякі аспекти допологових звичаїв та обрядів українців Карпат с. 278

Роман Сілецький. Етногенетичні аспекти традиційного житлового будівництва українців Карпат с. 281

Роман Кирчів. Фольклор як одне з джерел дослідження етногенезу населення українських Карпат с. 284

Василь Сокіл. Легенди та перекази як джерело вивчення етногенезу українців Карпат с. 287

Стефан Російський. Овече пастівництво гуцульських полонин с. 290

Софія Боньковська. До питання генези гуцульських нагрудних хрестів с. 296

Михайло Худаш. До питання походження назв


Каталог: upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
files -> Британія відома І невідома
files -> Хі всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
files -> Шляхом кооперативного
files -> В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський
files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
files -> Історія розвитку культури маньківщини
files -> Слобожанщини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Степан Павлюк. Від редактора с. 1 Роман Кирчів. Історія української етнографії с iconРоман шухевич дух української нації (рекомендаційний список літератури) Рома́н Шухе́вич
«Білий», «Дзвін», «Роман Лозовський», «Степан», «Чернець», «Чух», «Тур», «Тарас Чупринка»
Степан Павлюк. Від редактора с. 1 Роман Кирчів. Історія української етнографії с iconІсторія української етнографії (електронний збірник статей І матеріалів)
Арсенич П. Етнографічна І культурно-освітня діяльність володимира шухевича
Степан Павлюк. Від редактора с. 1 Роман Кирчів. Історія української етнографії с iconУчень 10 класу Сербін Владислав лубківский роман мар*янович
Львівського державного університету імені Івана Франка. Працював заступником головного редактора журналу «Жовтень» від 1990
Степан Павлюк. Від редактора с. 1 Роман Кирчів. Історія української етнографії с icon180 років від дня народження Степана Васильовича Руданського (1834–1873) Степан Васильович Руданський
Степан Васильович Руданський (6 січня 834 – травня 1873) — український поет
Степан Павлюк. Від редактора с. 1 Роман Кирчів. Історія української етнографії с iconТема проекту
Гвоздецька К. В.,вчитель української мови та літератури зш І-ІІІ ст.№25 м. Івано-Франківська; Павлюк М. П., вчитель української мови...
Степан Павлюк. Від редактора с. 1 Роман Кирчів. Історія української етнографії с iconРоман Гром’як історія української літературної критики
Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. — Тернопіль: Підручники І посібники, 1999. — 224 с
Степан Павлюк. Від редактора с. 1 Роман Кирчів. Історія української етнографії с iconСтепан Будний (1933- 1958)
Степан Будний поет, учитель, журналіст. Він назавжди залишився в пам'яті молодим, двадцятип'ятирічним
Степан Павлюк. Від редактора с. 1 Роман Кирчів. Історія української етнографії с iconСтепан Васильович Руданський
У селі Хомутинці Вінницького повіту Подільської губернії (нині Калинівського району Вінницької області) у сім’ї священника народився...
Степан Павлюк. Від редактора с. 1 Роман Кирчів. Історія української етнографії с iconУрок літератури рідного краю Тема. Отець Степан Рисей. Ознайомлення та аналіз повчальних поезій
...
Степан Павлюк. Від редактора с. 1 Роман Кирчів. Історія української етнографії с iconЯлтинський поетолікар Степан Руданський (1834-1873) Єсть три сили в чоловіка
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка