[Стратегії&Капітал] Фінансові супермаркетиСторінка4/17
Дата конвертації18.04.2018
Розмір1.89 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Незалежний арбітр


Оціночний консалтинг в Україні пропонуватиметься разом з аудиторськими або брокерськими послугами

У більшості країн світу оцінка як вид діяльності застосовується тільки у комплексі з іншими послугами. Самостійно оціночний консалтинг використовується рідко, здебільшого він виступає невід’ємною частиною великих консалтингових проектів. В Україні оціночний бізнес є одним із найприбутковіших - відкриття спеціалізованого агентства оцінки виправдовує себе вже через кілька років. Такий стан речей наштовхує на думку, що оціночний консалтинг - найперспективніший сегмент консультаційних послуг. Чи так це насправді?


Оціночний консалтинг передбачає:

 • оцінку бізнесу - визначення вартості всього майнового комплексу підприємства;

 • оцінку пакета акцій під час приватизації підприємства і на вторинному ринку;

 • оцінку інвестиційних проектів - визначення вартості проекту для ухвалення рішення про доцільність здійснення капіталовкладень;

 • оцінку прав вимоги - визначення вартості дебіторської заборгованості підприємства;

 • оцінку зобов'язань - визначення вартості кредиторської заборгованості, позичок, кредитів й інших видів заборгованості підприємства;

 • оцінку окремих видів майна - визначення вартості інтелектуальної власності, нерухомості, машин й устаткування з метою подальшого розрахунку їхньої ринкової вартості
 • оцінку нерухомості (будинку, квартири, котеджу) з метою прийняття майнових рішень: купівлі-продажу, оренди, дарування, провадження діяльності тощо;

 • оцінку цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав і нематеріальних активів;

 • оцінку земельних ділянок;

 • оцінку вантажних і легкових автомобілів;

 • оцінку літальних апаратів та судноплавних засобів;

 • оцінку шкоди, завданої в результаті заливу квартири або приміщення, і розрахунок вартості ремонтних робіт;

 • судові експертизи (експертиза, пов'язана з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, психологічна експертиза (моральна шкода), комп’ютерно-технічна експертиза тощо)


До речі

Фонд державного майна України веде Державний реєстр оцінювачів, які отримали кваліфікаційне свідоцтво.


У реєстрі зазначається така інформація:

 • прізвище, ім'я та по батькові оцінювача;

 • дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва;

 • назва навчального закладу, який здійснював підготовку оцінювача;

 • дата й номер протоколу рішення Екзаменаційної комісії про видачу кваліфікаційного свідоцтва;

 • напрями оцінки майна, що зазначені в кваліфікаційному свідоцтві;

 • інформація про підвищення кваліфікації за зазначеними напрямами;

 • інформація щодо зупинення дії чи позбавлення кваліфікаційного свідоцтва;

 • місце роботи оцінювача.


До речі

Не допускається проведення оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності - суб'єктами господарювання в таких випадках:
 • проведення суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання оцінки майна, що належить йому або оцінювачам, які працюють у його складі, на праві власності або на яке зазначені особи мають майнові права;
 • проведення оцінки майна фізичної особи - замовника або керівників юридичної особи, яка є замовником оцінки, оцінювачем, який має родинні зв'язки із зазначеними особами, або суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання, керівництво якого має зазначені зв'язки;

проведення оцінки майна своїх засновників (учасників).


Сприятливі передумови
Знайти відповідь на це запитання допоможе аналіз національного оціночного бізнесу. Почнемо із законодавства.

Як відомо, оцінки потребують майно (будівлі, споруди, автомобілі, обладнання, земельні паї, цінні папери, об’єкти права інтелектуальної власності) та майнові права (володіння, розпорядження, користування, провадження діяльності тощо). Оцінка має бути незалежною (саме тому її проводять незалежні оцінювачі або суб’єкти оціночної діяльності). Сьогодні вона здійснюється у декількох формах.

Практична діяльність з оцінки майна зводиться до, власне, оцінки майна та всіх процедур, пов'язаних з нею, згідго з вимогами, установленими відповідними нормативно-правовими актами. Ще одна форма оціночної діяльності - консультаційна. Вона полягає в наданні консультацій з оцінки майна суб'єктами оціночної діяльності замовникам оцінки та (або) іншим особам в усній чи письмовій формі.

Професійна оціночна діяльність передбачає процедуру рецензування звітів про оцінку майна (актів оцінки майна). Рецензенти здійснюють аналіз зазначених документів щодо їхньої повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна вимогам нормативно-правових актів.

Оціночна діяльність неможлива без методичного забезпечення - розроблення методичних документів з оцінки майна та надання роз'яснень з їх застосування.

Не менш важливою є навчальна діяльність оцінювачів. Вони беруть участь у процесі професійної підготовки суб’єктів оціночної діяльності й незалежних оцінювачів.

Проведення оцінки майна обов'язкове при створенні підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що знаходиться у комунальній власності; реорганізації, банкрутстві, ліквідації державних, комунальних підприємств і підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна);

виділенні або визначенні частки майна у спільному майні, у якому є державна частка (частка комунального майна); визначенні вартості внесків учасників і засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника зі складу такого товариства; приватизації та іншому відчуженні у випадках, установлених законом, оренді, обміні, страхуванні державного майна, майна, що знаходиться у комунальній власності, а також поверненні цього майна на підставі рішення суду; переоцінці основних фондів для цілей бухгалтерського обліку; оподаткуванні майна згідно із законом; визначенні збитків або розміру відшкодування у випадках, установлених законом; в інших випадках за рішенням суду або у зв'язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.

Проведення незалежної оцінки також є обов'язковим у випадках застави або відчуження державного й комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю, визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін.

Суб'єктами оціночної діяльності є суб'єкти господарювання - зареєстровані в установленому законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності.

Також суб’єктами оціночної діяльності вважаються органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління і розпорядження державним майном та (або) майном, що є у комунальній власності, та в складі яких працюють оцінювачі.

Професійними оцінювачами можуть бути громадяни України, іноземці й особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит і одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача. Непогашена судимість за корисливі злочини такого права позбавляє.


На ринку діють свої закони
На фінансовому ринку найбільший попит наразі має оцінка об’єктів нерухомості. Основні її замовники – фізичні особи. У такий спосіб можна дізнатися реальну ринкову вартість будинку, квартири, котеджу, земельної ділянки тощо. Ці послуги необхідні не лише під час купівлі або продажу об’єкта нерухомості, а й у випадках лізингу, оренди, здійснення обміну, дарування тощо. Як фізичні, так і юридичні особи виступають замовниками послуг з оцінки транспортних засобів, машин і обладнання. Якщо для фізосіб така оцінка є необхідною для здійснення тих же таки купівлі, продажу або оренди, то в підприємців мета інша - кредитування, оптимізація оподаткування, переоцінка основних засобів підприємства.

Оцінка підприємства або бізнесу – не менш поширений вид послуг. Звертаються до неї в разі приватизації компанії, здійснення емісії акцій, проведення операцій купівлі чи продажу, а також для успішної реорганізації чи ліквідації підприємства. Переважна більшість власників бізнесу регулярно оцінюють власні активи з метою прийняття грамотних управлінських рішень.

Стрімкий розвиток ринку цінних паперів викликав необхідність оцінювання цих документів. Такі оціночні послуги через дефіцит хороших спеціалістів є найдорожчими. Між тим без них не обійтися, якщо треба продати або купити цінні папери, розплатитися ними, зробити вклад до статутного капіталу і не помилитися з інвестиційним рішенням.

Окремо слід сказати про оцінку дебіторської заборгованості – вона необхідна під час здійснення продажу боргу, ліквідації підприємства та обміну прав вимоги на погашення зобов’язань. Як правило, такі послуги надаються не агентствами оцінки, а аудиторськими фірмами, у штаті яких працюють незалежні оцінювачі. Такий підхід дає змогу максимально якісно зробити здійснити аудит.

У переліку послуг більшості агентств нерухомості можна знайти оцінку майнових комплексів. Вона необхідна для проведення приватизації, передачі в довірче управління або оренду, купівлі або продажу, реорганізації або ліквідації підприємства, кредитування тощо.

З метою оптимізації оподаткування, залучення інвестицій і приведення розміру статутного капіталу до реальної величини підприємці все частіше замовляють послуги з переоцінки основних засобів.

Основними гравцями ринку оціночного консалтингу виступають агентства нерухомості. За кількістю вони значно переважають спеціалізовані оціночні фірми. Останні поки що працюють у сегменті малого та середнього бізнесу. На переконання більшості фахівців, така тенденція спостерігатиметься в найближчі 3-4 роки.
Процесуальні нюанси
Будь-який вид оцінки здійснюється на підставі договору між суб’єктом оціночної діяльності (агентством оцінки), незалежним оцінювачем, з одного боку, і замовником – з іншого. Істотними умовами такого договору є: зазначення майна, що підлягає оцінці; мета, з якою проводиться оцінка; вид вартості майна, що підлягає визначенню; дата оцінки; строк виконання робіт з оцінки майна; розмір і порядок оплати робіт; права та обов'язки сторін договору; умови забезпечення конфіденційності результатів оцінки, інформації, використаної під час її виконання; відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору; порядок вирішення спорів, які можуть виникнути під час проведення оцінки та прийняття замовником її результатів. Після завершення процесу виконавець надає замовнику звіт про виконану роботу, де детально обґрунтовується вартість об’єкта оцінки.

Для здійснення оцінки є обов’язковим встановлення кількісних і якісних характеристик об’єкта. Зрозуміло, що у кожного об’єкта оцінки вони різні.

Запорукою грамотної оцінки є проведення аналізу ринку, до якого належить об’єкт, що оцінюється, і правильний вибір методів оцінювання. Оцінювачі вважають, що найкращий результат дають затратний, порівняльний та доходний методи.

Дуже важливо не помилитися у розрахунках. Загалом оцінка – процедура комплексна. Щоб провести її якомога точніше, потрібно здійснювати аналіз об’єкта з різних позицій, узагальнювати результати і тільки потім визначати підсумкову величину вартості.

Деякі замовники схильні більше довіряти суб’єктам оціночної діяльності, особливо це стосується юридичних осіб. Такі послуги вважаються більш якісними. Насправді це не зовсім так. Незалежні оцінювачі, які працюють самостійно, також можуть грамотно здійснювати найскладніші види оцінки при тому, що їх послуги в кілька разів дешевші.
Про проблеми й перспективи
Багато учасників ринку оціночного консалтингу в Україні переконані, що ринок оцінки наразі у нас не сформований. Більше того, діяльність професійних оцінювачів ґрунтується більшою мірою не на знаннях і досвіді, а на інтуїції.

Оціночна діяльність в Україні має не страхуватися, а насамперед ліцензуватися. Власне оцінкою повинні займатися підприємства, що мають відповідну матеріальну й інформаційну базу, де працювало б, як мінімум, два спеціалісти зі стажем роботи близько п’ять років.

Процес ліцензування й підготовки (перепідготовки) фахівців необхідно вивести зі структури Фонду державного майна України. Наразі професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про відповідне співробітництво з Фондом держмайна. Останній повинен сприяти створенню конкурентного середовища серед навчальних закладів, які здійснюють таку підготовку.
Суб’єктів оціночної діяльності в Україні зараз дуже багато. Це спричинило виникнення проблем із професійною етикою. Зокрема, звіти про оцінку сьогодні готуються за застарілими шаблонами. Крім того, в них міститься багато зайвої інформації.

Найближчими роками конкуренція на ринку оціночного консалтингу зростатиме, тож і непрофесіоналізму поменшає. Як і в усьому світі, оціночні послуги надаватимуться не самостійно, а в сукупності з іншими, приміром, аудиторськими або брокерськими. Якщо говорити про незалежну оцінку, до якої ми прагнемо, то тут сподівання не надто оптимістичні. Потребують коректив не лише деякі законодавчі норми, а й підхід до процесу оцінювання.


Людмила БОРИСЕНКОПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

[Стратегії&Капітал] Фінансові супермаркети iconБ. Ю. Береза Заступник голови робочої групи Я. Я
Робоча група з перевірки оприлюднених Держфінінспекцією повідомлень про фінансові порушення, а також інших фактів зловживань в державному...
[Стратегії&Капітал] Фінансові супермаркети iconХарактеристика фінансової системи району в історичному плані
Фінансові відділи виконавчих комітетів повітових рад робітничих, селянських І червоноармійських депутатів створені на підставі декрету...
[Стратегії&Капітал] Фінансові супермаркети iconІван Якович Франко Вступ
Одним словом творчість його виростала з життя І була для життя. Се становить її вартість, її цінність І капітал, се дає їй її широту...
[Стратегії&Капітал] Фінансові супермаркети iconПоетична творчість емми андієвської ХХІ століття: метатекст, жанрові моделі, ідіостильові стратегії

[Стратегії&Капітал] Фінансові супермаркети iconПрогностичний аналіз виборчої та післявиборчої стратегії амс
Психологічна основа дослідження суб'єктивних механізмів І мотивації індивідуальної політичної поведінки
[Стратегії&Капітал] Фінансові супермаркети iconПрограма І всеукраїнської наукової інтернет-конференції «інноваційні методологічні стратегії вітчизняного літературознавства»
«Слово і Час» (за участю головного редактора Лукаша Скупейка) та наукових видань Інституту літератури
[Стратегії&Капітал] Фінансові супермаркети iconПояснювальна записка до проекту закону України про затвердження Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 роки
Мартинюком А.І., Юхновським І. Р., Родіоновим М. К., Дорогунцовим С.І., Коржем В. Т
[Стратегії&Капітал] Фінансові супермаркети iconІнформація про готелі для учасників конференції 7 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання Конференц-зал 13 00 14 00 Перерва
Секція 1: Принципи формування стратегії та управління розвитком інноваційної діяльності бібліотек
[Стратегії&Капітал] Фінансові супермаркети iconЗбалансованого розвитку
Для прискорення поступу в перед та врахуванні при цьому максимальної кількості даних факторів й формуванні цілісного бачення розвитку...
[Стратегії&Капітал] Фінансові супермаркети iconЕнергетична стратегія України
Бібліографічний список літератури містить книги та публікації з питань енергетики та енергетичної стратегії України, а також документи,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка