Суддівська помилка: критерії розмежування зловживання (свавілля), недбалості та добросовісної поведінки Аналітичний звіт Підготовлено в рамках Проекту Ради Європи «Підтримка реформи системи суддівської відповідальності в Україні»Скачати 387,19 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації26.10.2017
Розмір387,19 Kb.
  1   2   3   4


Суддівська помилка:

критерії розмежування

зловживання (свавілля), недбалості

та добросовісної поведінки

Аналітичний звіт

Підготовлено в рамках Проекту Ради Європи «Підтримка реформи системи суддівської відповідальності в Україні», фінансованого Фондом з прав людини

м. Київ
2015

ЗМІСТ
ЗМІСТ 2

1. Міжнародне і національне регулювання 3

1.1. Міжнародні рекомендації 3

1.2. Українське законодавство 4

1.3. Потреба розмежування 6

2. Свавільне судове рішення 8

2.1. Загальні ознаки свавільного судового рішення 8

2.2. Приклади судових рішень, які можна назвати свавільними 9

2.2.1. Очевидне викривлення фактів або вимог права 9

Без вини винуваті: «Володимир Панасенко. Довічне позбавлення волі» // http://khpg.org/index.php?id=1379060791. 10

2.2.2. Очевидна невідповідність висновку суду встановленим фактам у справі 12

2.2.3. Очевидна внутрішня суперечність рішення 13

2.2.4. Очевидна відсутність легітимних підстав для ухвалення судового рішення 14

2.2.5. Замовчування ключових аргументів сторони, з якими рішення суду йде урозріз 16

2.2.6. Встановлення надзвичайного і заздалегідь недосяжного стандарту доказування 16

2.2.7. Ухвалення протилежних рішень одним і тим самим складом суду у тотожних справах 18

2.2.8. Вирішення справи із завідомим порушенням суддею вимог щодо безсторонності суду 20

3. Судове рішення, ухвалене внаслідок недбалості 21

3.1. Загальні ознаки судового рішення, ухваленого внаслідок недбалості 21

3.2. Приклади судових рішень, які можна назвати ухваленими внаслідок недбалості 22

3.2.1. Незастосування релевантної практики Європейського суду з прав людини 22

3.2.2. Спотворення практики Європейського суду з прав людини 22

3.2.3. Очевидне порушення правил дії законів у часі 23

3.2.4. Помилкове поєднання в одному рішенні різних справ 25

4. Добросовісна суддівська помилка 28

Висновки 291. Міжнародне і національне регулювання1.1. Міжнародні рекомендації

Діяльність судді є дуже відповідальною і вимагає від нього діяти добросовісно. За порушення його може бути притягнуто до юридичної відповідальності.

Водночас можливість застосування до судді заходів відповідальності за помилки, допущені під час ухвалення судового рішення, містить ризики для незалежного і безстороннього вирішення суддями справ. Адже дамоклів меч юридичної відповідальності буде викликати у судді острах, змушувати його бути нерішучим і перешкоджатиме ухваленню будь-якого судового рішення. Щоб цього не сталося, низка міжнародних стандартів і рекомендацій скеровані на мінімізацію таких ризиків.

Київські рекомендації ОБСЄ1 виключають відповідальність суддів за суддівські помилки, пов’язані зі змістом судових рішень:

- дисциплінарна відповідальність суддів не може бути наслідком змісту їхніх рішень або вироків, включаючи відмінності у юридичному тлумаченні між судами; або наслідком прикладів суддівських помилок (judicial mistakes);

- судді жодним чином не можуть бути оцінені на підставі змісту їхніх рішень чи вироків (чи то безпосередньо, чи через вирахування відсотка скасованих рішень). Те, як суддя вирішує справу, ніколи не може бути підставою для накладення санкцій.

Комітет Міністрів Ради Європи також виключає відповідальність за зміст судових рішень, але водночас встановлює декілька винятків (виділено жирним курсивом):

- тлумачення закону, оцінювання фактів та доказів, які здійснюють судді для вирішення справи, не повинні бути приводом для цивільної або дисциплінарної відповідальності, за винятком випадків злого умислу (malice) або грубої недбалості (gross negligence);

- тлумачення закону, оцінювання фактів або доказів, які здійснюють судді для вирішення справи, не повинні бути приводом для кримінальної відповідальності, крім випадків злого умислу (malice)2.

Консультативна рада європейських суддів теж вважає, що судді не можуть нести кримінальну відповідальність за ненавмисні помилки (unintentional failings), допущені під час здійснення їхніх функцій3.

Як утілено наведені міжнародні рекомендації в українському законодавстві?


1.2. Українське законодавство

Українське законодавство встановлює юридичну відповідальність судді за порушення ним вимог права під час здійснення судочинства.

Так, суддю може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності за умисні або внаслідок недбалості:

- незаконну відмову в доступі до правосуддя (у тому числі незаконну відмову в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило реалізацію учасниками судового процесу процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або призвело до порушення правил підсудності чи підвідомчості);

- незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору;

- порушення засад гласності і відкритості судового процесу;

- порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

- незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу;

- порушення правил щодо відводу (самовідводу).

Також суддю можна притягнути до дисциплінарної відповідальності за умисне або у зв’язку з очевидною недбалістю порушення прав людини і основоположних свобод.

Скасування або зміна судового рішення не тягне за собою дисциплінарної відповідальності судді, який брав участь у його ухваленні, крім випадків, коли порушення допущено внаслідок умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до службових обов’язків (див. статтю 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Якщо наведені дії є настільки серйозними, що можуть бути кваліфіковані як такі, шо порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя, то суддю може бути звільнено з посади (див. частину другу статті 97 цього ж Закону)

Деяка поведінка, що має ознаки дисциплінарних проступків, може тягнути за собою також кримінальну відповідальність. Так, кримінально караним є недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також інше грубе порушення права підозрюваного, обвинуваченого на захист, вчинене суддею, у тому числі, якщо такі дії призвели до засудження невинної у вчиненні кримінального правопорушення особи (стаття 374 Кримінального кодексу України). Також кримінальна відповідальність установлена за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (стаття 375 Кримінального кодексу України) Такі злочини можуть бути вчинені лише з прямим умислом, бо особа діє завідомо, тобто усвідомлює, що порушує право потерпілого на захист або постановляє неправосудне судове рішення, і бажає цього.

Із наведених норм можна зробити декілька висновків:

- суддя несе дисциплінарну відповідальність за серйозні, визначені законом, процесуальні порушення, а також за порушення прав людини і основоположних свобод, якщо вони вчинені умисно або внаслідок (очевидної) недбалості;

- допущення інших порушень норм права, пов’язаних зі здійсненням судочинства, може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді лише, якщо судове рішення було змінене або скасоване, і такі порушення допущені внаслідок умислу чи неналежного ставлення суддею до службових обов’язків;

- суддя несе кримінальну відповідальність за визначені дії, пов’язані зі здійсненням судочинства, лише у разі вчинення їх з прямим умислом, тобто, якщо суддя усвідомлював суспільно небезпечний характер свого діяння і бажав діяти саме так.

У цих випадках йдеться про умисну суддівську помилку (свавілля, зловживання) або несумлінну (недбалість) суддівську помилку. Такі помилки потрібно відрізняти від добросовісної суддівської помилки. Добросовісність вказує на те, що суддя діяв сумлінно – з належним ставленням до своїх обов’язків зважував докази, оцінював факти та тлумачив закон, але під кутом зору суду вищої інстанції допустив у цьому помилку.

Наведене регулювання здебільшого відповідає європейським рекомендаціям у цій сфері.Каталог: img -> zstored -> files
files -> 49 науково-дослідних робіт із 52, які виконувалися за договорами із замовниками у 2013 році, були складовими частинами державних і галузевих програм (планів)
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Проект змін до програми Робоча група
files -> Програма література (російська та зарубіжна)
files -> Програма факультативного курсу «Вчись думати» (основи практичної психології) для учнів 5(6) класів Укладач Глушко Марина Геннадіївна, методист науково-методичного центру
files -> Зі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів пояснювальна записка
files -> Пояснювальна записка Сучасна школа, як соціально педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, що відповідали б цілям розвитку особистості школярів І сучасних соціальних вимог
files -> Факультетів
files -> Літературне читання


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Суддівська помилка: критерії розмежування зловживання (свавілля), недбалості та добросовісної поведінки Аналітичний звіт Підготовлено в рамках Проекту Ради Європи «Підтримка реформи системи суддівської відповідальності в Україні» iconЗвіт про проведення засідання першого громадського експертного клубу в рамках проекту «Впровадження елементів е-демократії у діяльності Луцької міської ради»

Суддівська помилка: критерії розмежування зловживання (свавілля), недбалості та добросовісної поведінки Аналітичний звіт Підготовлено в рамках Проекту Ради Європи «Підтримка реформи системи суддівської відповідальності в Україні» iconЗаконів України «Про місцеве самоврядування», «Про місцеві державні адміністрації»
«Про місцеві державні адміністрації», «Про стимулювання розвитку регіонів» та Методології планування регіонального розвитку в Україні,...
Суддівська помилка: критерії розмежування зловживання (свавілля), недбалості та добросовісної поведінки Аналітичний звіт Підготовлено в рамках Проекту Ради Європи «Підтримка реформи системи суддівської відповідальності в Україні» iconПроект комунікаційна стратегія верховної ради україни на 2017-2021 роки
Підготовлено у рамках виконання Плану дій Ініціативи “Відкритий парламент” на реалізацію Декларації відкритості парламенту
Суддівська помилка: критерії розмежування зловживання (свавілля), недбалості та добросовісної поведінки Аналітичний звіт Підготовлено в рамках Проекту Ради Європи «Підтримка реформи системи суддівської відповідальності в Україні» iconЗвіт про проведення дослідження шлюб, сім‘я та дітородні орієнтації населення в україні керівник проекту, чл кор. Нан україни, д е. н., проф. Е. М. Лібанова "30" травня 2008 р
Шлюбно-сімейна ситуація та новітні тенденції народжуваності в україні
Суддівська помилка: критерії розмежування зловживання (свавілля), недбалості та добросовісної поведінки Аналітичний звіт Підготовлено в рамках Проекту Ради Європи «Підтримка реформи системи суддівської відповідальності в Україні» iconЗвіт начальника управління культури І туризму Ніжинської міської ради Примаченка В. С. /І квартал 2015 року
Управління отримало 4 вхідних документи та підготувало 128 вихідних, підготовлено та прийнято рішення сесії Ніжинської міської ради,...
Суддівська помилка: критерії розмежування зловживання (свавілля), недбалості та добросовісної поведінки Аналітичний звіт Підготовлено в рамках Проекту Ради Європи «Підтримка реформи системи суддівської відповідальності в Україні» iconІнформаційно-аналітичний вісник «Реформи» 6-12 серпня 2015 року зміст
Мінекономрозвитку працює над збільшенням доступу української продукції на ринки Євросоюзу та інших країн
Суддівська помилка: критерії розмежування зловживання (свавілля), недбалості та добросовісної поведінки Аналітичний звіт Підготовлено в рамках Проекту Ради Європи «Підтримка реформи системи суддівської відповідальності в Україні» iconВ україні розпочалося обговорення проекту Концепції розвитку агрострахового ринку
Ту Концепції розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні. Ініціатором її проведення стали партнерські...
Суддівська помилка: критерії розмежування зловживання (свавілля), недбалості та добросовісної поведінки Аналітичний звіт Підготовлено в рамках Проекту Ради Європи «Підтримка реформи системи суддівської відповідальності в Україні» iconРозмежування на сході європи
Книга розрахована найширші кола читачів, які цікавляться малодослідженими сторінками української дипломатії та воєнної історії
Суддівська помилка: критерії розмежування зловживання (свавілля), недбалості та добросовісної поведінки Аналітичний звіт Підготовлено в рамках Проекту Ради Європи «Підтримка реформи системи суддівської відповідальності в Україні» iconГоловна мета – виховання поваги до права І законності як ціннісної настанови особистості молодого громадянина, розуміння соціальної та юридичної відповідальності за свої дії. Учасники проекту
Учасники проекту: старшокласники загальноосвітніх навчальних закладів, педагоги, батьки, громадськість
Суддівська помилка: критерії розмежування зловживання (свавілля), недбалості та добросовісної поведінки Аналітичний звіт Підготовлено в рамках Проекту Ради Європи «Підтримка реформи системи суддівської відповідальності в Україні» icon1. Районна колекція цифрових освітніх ресурсів (далі ркцор) формується в рамках реалізації проекту "Інформаційна районна система освіти (ірсо)". Ркцор створена для закладів дошкільної І загальної середньої освіти та позашкільної освіти
Далі – ркцор) формується в рамках реалізації проекту "Інформаційна районна система освіти (ірсо)"


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка