Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8Сторінка16/31
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5.81 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   31

2.9 Підготовка та атестація наукових та науково-педагогічних кадрів

2.9.1 Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

Функціонування докторантури, аспірантури та ад’юнктури Київського національного університету імені Тараса Шевченка забезпечується наявністю висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів, сучасною науково-дослідною, експериментальною та матеріальною базами, науковими школами та потужними науковими дослідженнями в галузі спеціальностей, за якими проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації.

Активізація науково-дослідної роботи в університеті сприяє створенню такого освітньо-наукового середовища, в якому наука збагачує освіту сучасними досягненнями, формуючи її передовий зміст, а освітня компонента наповнює наукову сферу талановитою молоддю – майбутніми вченими, які володіють сучасною методологією науки.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка готує не лише фахівців, спроможних генерувати нові знання, але й фахівців з інноваційним мисленням, які вміють організувати і керувати інноваційними процесами на різноманітних рівнях, готових працювати в умовах жорсткої конкуренції, бути мобільними. Сьогодні сфера інноваційної діяльності потребує спеціалістів, які володіють, з одного боку, знаннями сучасних механізмів розвитку економіки, менеджменту, маркетингу, бізнес-планування, з іншого – специфікою проведення наукової і інноваційної діяльності, механізмів їх взаємодії. Саме тому підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті належить до пріоритетних стратегічних завдань формування науково-інноваційного потенціалу України.Основні показники

діяльності докторантури України та Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

(за даними Держстату України за 2011 рік).Кожен п’ятий докторант захистив дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Ефективність роботи докторантури університету більше ніж в 2 рази вища, ніж середня по Україні.Основні показники

діяльності аспірантури України та Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

(за даними Держстату України за 2011 рік).


Кожен десятий, вчасно захищений аспірант навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Ефективність роботи аспірантури університету в 2,5 рази вища, ніж середня по Україні.
Інформація

про кількість докторських та кандидатських дисертацій,

захищених у спеціалізованих вчених радах у 2012 році.п/п

Країна

Кількість захищених докторських дисертацій

Кількість захищених кандидатських дисертаційРосія

3000

22000Республіка Білорусь

47

520Польща

1325

5167Україна

750

5000Київський національний університет

імені Тараса Шевченка70

436НТУУ «Київський політехнічний інститут»

11

95Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

17

151Національна академія наук України

101

416

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в докторантурі, аспірантурі та ад’юнктурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка здійснюється на 186 кафедрах 6 інститутів та 13 факультетів університету за 151 науковою спеціальністю, що складає 30% від загальної кількості наукових спеціальностей в Україні (Атестаційний вісник 6(8) 2012 р.). Відповідно до рішень Атестаційної колегії МОНмолодьспорту України в 2012 році в докторантурі та аспірантурі університету розширений перелік наукових спеціальностей:в галузі державного управління

 • 25.00.01 історія та теорія державного управління;

 • 25.00.02 механізми державного управління;

 • 25.00.03 державна служба

(підготовка за вказаними науковими спеціальностями буде здійснюватись в аспірантурі філософського факультету)

в галузі фізико-математичних наук

 • 01.04.11 магнетизм

(підготовка в докторантурі та аспірантурі за цією спеціальністю буде здійснюватись на радіофізичному факультеті)

в галузі національної безпеки

 • 21.03.03 геополітика

(підготовка за цією спеціальністю буде здійснюватись в аспірантурі інституту міжнародних відносин).
Передова роль університету серед вищих навчальних закладів країни в підготовці кадрів вищої кваліфікації підтверджується наданням освітніх послуг в галузі 20 наук, в той час як по Україні підготовка докторантів та аспірантів проводиться за 26 галузями наук (Атестаційний вісник 6(8) 2012 р.).


Докторантура
У 2012 році в докторантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка перебували 120 докторантів, що складає 12% від загальної кількості докторантів в Україні.
Кількість докторантів, які перебували на факультетах (в інститутах)

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2012р. (осіб).

Серед гуманітарних факультетів та інститутів найбільша кількість докторантів в інституті філології – 34 особи та на філософському факультеті – 13 осіб; серед природничих факультетів та інститутів: в ННЦ «Інститут біології» – 9 осіб.Розподіл докторантів між природничими та гуманітарними спеціальностямиПорівняно з 2011 роком кількість докторантів з природничих спеціальностей зменшилась на 1%.

У 2012 році університет виконав державне замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в докторантурі.

Державний план прийому до докторантури університету в 2012 році складав 43 місця. Подано заяв – 53, в тому числі:


 • викладачами та науковими співробітниками нашого університету – 14 (всі зараховані);

 • науковими співробітниками інститутів НАН України – 3 (всі зараховані);

 • викладачами інших вищих навчальних закладів – 35 (з яких 25 зараховані);

 • за міжнародними договорами – 1 (зарахована доцент Казахського педагогічного університету).

Серед вступників до докторантури:

 • 29 вступників (57%) – випускники нашого університету;

 • у 8 вступників опубліковані одноосібні монографії;

 • всі вступники до докторантури мали більш, ніж 10 статей у фахових виданнях з теми майбутньої дисертації;

 • середній вік вступників до докторантури в цьому році – 39 років.

Основними критеріями відбору претендентів для зарахування до докторантури були: науковий ступінь, вчене звання, схильність до наукової роботи, доробок за темою майбутньої докторської дисертації.

На підставі рекомендацій вчених рад факультетів та інститутів Вчена рада університету зарахувала до докторантури 43 особи. Державний план прийому до докторантури у 2012 році виконано.


Виконання державного плану прийому до докторантури Київського національного університету імені Тараса у 2012 році:п\п

Факультети

( інститути)

План

прийому

Подано заяв

Зараховано

1.

механіко-математичний факультет

2

2

2

2.

факультет кібернетики


3.

фізичний факультет

1

1

1

4.

радіофізичний факультет

1

1

1

5.

Інститут високих технологій

2

2

2

6.

хімічний факультет


7.

ННЦ «Інститут біології»

2

2

2

8.

геологічний факультет

1

1

1

9.

історичний факультет

4

4

4

10.

економічний факультет

1

1

1

11.

філософський факультет

2

4

2

12.

інститут філології

14

17

14

13.

інститут журналістики

2

3

2

14.

географічний факультет

1

1

1

15.

юридичний факультет

5

5

5

16.

факультет соціології

1

1

1

17.

факультет психології

3

5

3

18.

інститут міжнародних відносин

1

2

1

Усього

43

53

43

Розподіл докторантів, які зараховані в 2012 році, за галузями знань (осіб)Розподіл докторантів, які зараховані в 2012 році, за науковими спеціальностями


Вчена рада університету, розглянувши підсумки зарахування до докторантури та аспірантури 5 листопада 2012 року, відзначила, що з кожним роком зменшується кількість вступників до докторантури на природничі факультети: у 2011 році зараховані на природничі спеціальності 11 осіб (28% від плану), у 2012 році – 10 осіб (24% від плану). Подібна тенденція сприятиме перетворенню багатогалузевої університетської докторантури на докторантуру соціогуманітарного спрямування. Щоб такого не сталося, потрібна відповідна організаційна робота всіх природничих факультетів та інститутів університету, особливо більш чітко необхідно проводити цю роботу на факультетах хімічному та кібернетики.
У 2012 році докторантуру закінчили 31 докторант, з яких: 7 – захистили дисертації та 15 – подали дисертації до спеціалізованих вчених рад.
Ефективність випуску з докторантури у 2012 році складає 62%

(у 2011 році – 60%)п\п

Факультети

( інститути)

Кількість випускників докторантури

з них:

Ефективність

захистили дисертацію

подали дисертацію до спеціалізованої вченої радигеографічний факультет

1
1

100%механіко-математичний факультет

1

1
100%фізичний факультет

1

1
100%радіофізичний факультет

1
1

100%економічний факультет

1
1

100%філософський факультет

4

2

2

100%факультет психології

1
1

100%інститут міжнародних відносин

1
1

100%інститут філології

7
5

71%історичний факультет

3
2

67%інститут журналістики

3

1

1

67%геологічний факультет

2

1
50%факультет соціології

2

1
50%факультет кібернетики

10%хімічний факультет

20%

Разом по університету

31

7

15

62%


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   31

Схожі:

Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРада адвокатів міста києва
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 27. 08. 2009 №3828 видано кмкдка
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconНаказ №3 від 23 квітня 2012 p. № Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року
Новоград Волинської міської ради №108 від 20. 03. 12 р та з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗагальноклубний творчий проект
Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України „Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconПоложення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconКнига року Бі-Бі-Сі 2012 (Книга року bbc) — літературна нагорода україномовним літературним творам, що присуджується Британською телерадіомовною корпорацією (Бі-Бі-Сі). Книга року Бі-Бі-Сі
Ця книга про те, як можна подолати свій страх. Про те, як можна навчитися навіть із найстрашніших І найзагрозливіших синьомордів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від березня 2012 року №151-од «Про відзначення в області 198-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п. ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про відзначення в області 98-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п ст. 39 Закону України «Про місцеві державні...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconК київ*2012 Від укладача Бібліографічний покажчик присвячений великому спортивному святу – футболу
Раїною під час підготовки та проведення чє з футболу 2012 року. Гостинність та доброзичливість нашого народу, краса нашої української...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка