Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8Сторінка18/31
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5.81 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   31


Порівняно з 2011 роком кількість аспірантів з природничих спеціальностей збільшилась на 1%.
У 2012 році університет виконав державне замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі.

Державний план прийому до аспірантури, затверджений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, складав 478 місць (в тому числі 375 місць з відривом та 103 місця без відриву від виробництва).

План прийому до ад’юнктури, затверджений Міністерством оборони України, складав 5 місць.

До вступу в аспірантуру в 2012 році подано 603 заяви (в тому числі: 470 заяв з відривом та 133 заяви без відриву від виробництва). У 2011 році на 419 місць було подано 567 заяв (424 – з відривом та 143 – без відриву від виробництва).

До ад’юнктури університету в 2012 році подано 4 заяви.

Серед вступників до аспірантури та ад’юнктури: 529 осіб (87%) – випускники нашого університету, в тому числі 372 магістри, які отримали диплом з відзнакою та рекомендацію вченої ради факультетів (інститутів).

Державний план прийому до аспірантури виконано: зараховано 478 аспірантів, в тому числі 375 осіб з відривом та 103 особи без відриву від виробництва.

За контрактом до аспірантури зараховано 22 аспіранти: 12 аспірантів з відривом та 10 аспірантів без відриву від виробництва.До ад’юнктури Військового інституту зараховано 4 ад’юнктів.

Виконання державного плану прийому до аспірантури та ад’юнктури Київського національного університету імені Тараса у 2012 році


Факультет (інститут)

Державний план прийому

Подано заяв

Зараховано

Всього

з відривом від виробництва

без відриву ві виробництва

всього

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

всього

з відривом від виробництва

без відриву ві виробництва

Механіко-математичний факультет

29

27

2

30

28

2

29

27

2

Факультет кібернетики

25

23

2

26

23

3

25+1к

23

2+1к

Фізичний факультет

36

34

2

40

38

2

36

34

2

Радіофізичний факультет

18

16

2

20

18

2

18

16

2

Інститут високих технологій

11

10

1

12

11

1

11

10

1

Хімічний факультет

19

17

2

22

20

2

19

17

2

ННЦ «Інститут біології»

32

23

9

32

23

9

32

23

9

Геологічний факультет

20

18

2

21

19

2

20

18

2

Історичний факультет

35

31

4

49

45

4

35

31

4

Економічний факультет

33

24

9

43

32

11

33

24

9

Філософський факультет

26

21

5

37

31

6

26+1к

21

5+1к

Інститут філології

60

40

20

67

47

20

60

40

20

Інститут журналістики

15

9

6

21

13

8

15

9

6

Географічний факультет

26

15

11

33

21

12

26

15

11

Юридичний факультет

37

23

14

68

39

29

37+11к

23+7к

14+4к

Факультет психології

23

16

7

30

22

8

23

16

7

Факультет соціології

15

13

2

18

15

3

15

13

2

Інститут міжнародних відносин

18

15

3

34

24

10

18+9к

15+5к

3+4к

Всього

478

375

103

603

470

133

478+22к

375+12к

103+10к

Військовий інститут (ад’юнктура)

5

5
4

4
4

4Особливості вступної кампанії до аспірантури в цьому році полягають в покращенні кількісних та якісних показників:  • загальний конкурс серед вступників до аспірантури становив 1,3 особи на місце, в той час як на деякі наукові спеціальності конкурс сягав від 2-х до 4-х осіб на місце, зокрема: 08.00.08 гроші, фінанси і кредит (економічний факультет); 23.00.02 політичні інститути та процеси (філософський факультет); 10.02.16 перекладознавство (інститут філології); 11.00.02 економічна та соціальна географія (географічний факультет); 12.00.03 цивільне право та цивільний процес (юридичний факультет); 19.00.05 соціальна психологія (факультет психології); 12.00.11 міжнародне право (інститут міжнародних відносин) та інші.

  • збільшилась кількість заяв, поданих від випускників інших вищих навчальних закладів. Якщо в 2011 році випускниками інших вищих навчальних закладів було подано 67 заяв (з них зараховано до аспірантури 41 особу), то в 2012 році випускниками інших вищих навчальних закладів подано 79 заяв (зараховано – 61 особу). Факультетам та інститутам потрібно поглиблювати співпрацю з профільними вузами та організаціями і посилити роль профорієнтаційної роботи серед студентів.

  • з року в рік зростає кількість вступників до аспірантури та ад’юнктури, які мають наукові публікації та брали участь в роботі конференцій, олімпіад, конкурсів тощо. Якщо в 2010 році 43% вступників до аспірантури та ад’юнктури мали наукові публікації, в 2011 році їх кількість зросла до 384 осіб, то в 2012 році кількість таких вступників досягла 389 осіб, що складає майже 70% від їх загальної кількості.

  • порівняно з попередніми роками зросла кількість зарахованих до аспірантури випускників магістратури, які отримали диплом з відзнакою: у 2009 році – 181 особа, у 2010 році – 186 осіб, у 2011 році – 270 осіб, у 2012 році – 314 осіб (63% від загальної кількості зарахованих до аспірантури).


Розподіл аспірантів, які зараховані в 2012 році, за галузями знань

Розподіл аспірантів, які зараховані в 2012 році, за науковими спеціальностями

Порівняльний аналіз складу зарахованих до аспірантури (2011 та 2012 рр.)Аспірантура. Випуск 2012р.


393 (309/84) особи

(кількість випускників аспірантури 2012 року)

з них:

222 особи (56%)

жінки

з них:

155 осіб (65%)

дисертації захистили або подали до спецради

у 300 аспірантів науковими керівниками були доктори наук
у 93 аспірантів науковими керівниками були кандидати наук
з них:

з них:

181 особа (76%) дисертації захистила або подала до спецрад
58 осіб (24%) дисертації захистили або подали до спецрадУпродовж 2012 року аспірантуру університету закінчили 393 аспіранти: 309 – з відривом та 84 – без відриву від виробництва. Під керівництвом докторів наук випускниками аспірантури підготовлені 181 кандидатська дисертація, під керівництвом кандидатів наук – 58 кандидатських дисертацій. (див. Рис.1).

Якщо середня ефективність роботи докторантури і аспірантури всіх вищих навчальних закладів, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, становить відповідно 33% і 28%, то в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка ефективність роботи докторантури у 2012 році – 62%, аспірантури – 60%, ад’юнктури – 67%. (Атестаційний вісник 6(8) 2012р.). ПРИМІТКА. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №309 від 01.03.1999 року «Положення про підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів» ефективність аспірантури (докторантури) визначається за кількістю дисертацій, захищених або поданих до спеціалізованих вчених рад випускниками аспірантури (докторантури) в термін навчання. Рекомендація кафедри дисертації до захисту не вважається показником ефективності роботи аспірантури (докторантури).

Контроль за своєчасним виконанням індивідуальних планів докторантів, аспірантів та ад’юнктів, постійний моніторинг результативності наукового керівництва сприяли підвищенню ефективності роботи докторантури та аспірантури.


АНАЛІЗ

ВИПУСКУ З АСПІРАНТУРИ ТА АД’ЮНКТУРИ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА у 2012 році
І. Аспірантура (гуманітарні факультети та інститути)

п/п

Факультети (інститути)

Загальна кількість випускників,

в т. ч. :

ЕФЕКТИВНІСТЬ

всього

з відривом від

виробництвабез

відриву від

виробництва


Кількість захищених дисертацій

Кількість дисертацій,

поданих


до спеціалізованих

вчених радЕфективністьЕкономічний факультет

28

14

14

10

14

86%Інститут міжнародних відносин

13

13

-

4

7

85%Історичний факультет

40

35

5

10

23

83%Інститут журналістики

15

9

6

8

4

80%Філософський факультет

45

38

7

16

18

76%Юридичний факультет

19

13

6

8

5

68%Факультет психології

14

9

5

2

7

64%Інститут філології

60

48

12

14

22

60%Факультет соціології

5

52

40%

ВСЬОГО (гуманітарні факультети та інститути)

238

183

55

71

85

66%


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   31

Схожі:

Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРада адвокатів міста києва
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 27. 08. 2009 №3828 видано кмкдка
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconНаказ №3 від 23 квітня 2012 p. № Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року
Новоград Волинської міської ради №108 від 20. 03. 12 р та з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗагальноклубний творчий проект
Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України „Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconПоложення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconКнига року Бі-Бі-Сі 2012 (Книга року bbc) — літературна нагорода україномовним літературним творам, що присуджується Британською телерадіомовною корпорацією (Бі-Бі-Сі). Книга року Бі-Бі-Сі
Ця книга про те, як можна подолати свій страх. Про те, як можна навчитися навіть із найстрашніших І найзагрозливіших синьомордів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від березня 2012 року №151-од «Про відзначення в області 198-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п. ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про відзначення в області 98-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п ст. 39 Закону України «Про місцеві державні...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconК київ*2012 Від укладача Бібліографічний покажчик присвячений великому спортивному святу – футболу
Раїною під час підготовки та проведення чє з футболу 2012 року. Гостинність та доброзичливість нашого народу, краса нашої української...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка