Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8Сторінка2/31
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5,81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

ВСТУП

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі – Університет) – перший в Україні класичний університет, що має високий рівень міжнародного визнання. Його статус як самоврядного (автономного) дослідницького національного університету затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №795 від 29 липня 2009 р.

Місія Університету як класичного університету дослідницького типу полягає у підготовці високоінтелектуального кадрового ресурсу держави, необхідного для реалізації стратегії розвитку України, здатного оперативно реагувати на виклики сучасності та брати активну участь у реалізації програми економічних реформ на міжнародному та державному рівнях.

Як дослідницький Університет функціонує фактично з кінця XIX ст., здійснюючи підготовку нових поколінь дослідників, засновуючи мережу наукових товариств і наукові школи, які сформували і розвивають упродовж 100-150 років власні наукові традиції, проводять наукові дослідження фундаментального та прикладного характеру, започатковуючи нові напрями розвитку науки і визначаючи її перспективи у XX і XXI століттях. За цей час наукові результати університетських учених та багатьох випускників Університету досягли світового рівня визнання. Беззаперечним є той факт, що завдяки українським класичним університетам Києва, Львова, Харкова, Одеси до поч. XX ст. науково-дослідницька діяльність у цих містах набула загальноєвропейських тенденцій розвитку науки й освіти та підготувала середовище для заснування Української академії наук. Класичні університети, що на поч. XX ст. трансформувалися у дослідницькі, реалізували місію підготовки дослідників на теренах України повною мірою. Це підтверджують статистичні дані базової вищої освіти дійсних членів НАН України. Із 566 дійсних членів НАН України 123 особи (21,7%) здобули вищу освіту в Університеті, 54 (9,5%) – у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, 20 (3,5%) – у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 18 (3,2%) – в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова, що загалом становить близько 50% складу дійсних членів НАН України – випускників класичних університетів. В отриманні вищої освіти академіками НАНУ на класичні університети разом припадає 50%. Ці класичні університети утворюють п’ятірку лідерів серед українських ВНЗ за показниками наукометричних баз даних, що відображають результативність сформованої в цих закладах системи наукових досліджень.

Нині Університет – єдиний з українських ВНЗ, що упродовж усіх років формування наукометричної бази даних Scopus очолює рейтинг ВНЗ України, а за індексом Гірша (h-індекс 57) може бути порівняним з НАН України (h- індекс 64). У 2012 р. серед 100 найбільш цитованих українських дослідників у наукометричних базах Web of Science та Scopus 29 представляють сектор університетської науки. Показовим є те, що десять із них – це вчені Університету.

Дослідники Університету беруть активну участь у реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні через розробку і виконання 56 тем науково-дослідних робіт, а також 67 тем госпдоговірних науково-дослідних робіт, що об’єднані в 11 Комплексних наукових програм Університету. Науковці Університету виконують наукові дослідження за 43 міжнародними грантами. Загальні обсяги фінансування фундаментальних і прикладних досліджень складають близько 70 млн. грн. із загального фонду та близько 20 млн. грн. із спеціального фонду держбюджету; ще понад 10 млн. грн. науковці Університету отримують за рахунок грантів на виконання науково-дослідних робіт, на стажування та участь у конференціях. При цьому співвідношення між джерелами фінансових надходжень на проведення наукових досліджень – коштами державного бюджету та позабюджетними коштами – становить 70%:30%.

Щорічно в Університеті проводиться 50-60 міжнародних наукових і науково-практичних конференцій, у роботі яких беруть участь представники світових університетів та академічних установ, водночас сотні вчених Університету щорічно є учасниками міжнародних конференцій за кордоном.

Університет є лідером у процесах підготовки та атестації наукових кадрів в Україні: проводиться підготовка докторантів, аспірантів, здобувачів за 151 із 516 наукових спеціальностей, що становить 30% від чинного переліку наукових спеціальностей в Україні. Такого показника не має жоден інший вітчизняний ВНЗ чи НДІ. Загалом в Університеті здійснюється підготовка кожного десятого докторанта і кожного шістнадцятого аспіранта в Україні. При цьому упродовж 2000-2012 pp. ефективність функціонування університетської аспірантури та докторантури удвічі вищі за загальнонаціональні показники.

В Університеті функціонує 46 спеціалізованих вчених рад і відбуваються захисти дисертацій за 15 із 26 галузей наук за 123 науковими спеціальностями. Для порівняння: у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна функціонує 18 спеціалізованих вчених рад з 11 галузей наук, у Львівському національному університеті імені Івана Франка – 17, у решті класичних університетів – по 10 спеціалізованих вчених рад. Основна особливість участі класичних університетів в атестації наукових кадрів – це представлення у спеціалізованих вчених радах наукових спеціальностей за усіма галузями наук: природничими, технічними, гуманітарними та суспільними. З 2011 р. в Університеті розпочала роботу корпорація «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка». ЇЇ діяльність спрямована на активізацію інноваційної діяльності та реалізацію інноваційних проектів.

Університет проводить суттєву роботу у сфері наукових фахових видань. Окрім того, 44 наукові фахові видання з 17 галузей наук повинні увійти до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, Scopus, РІНЦ). Загалом класичні університети систематично видають наукову періодику, на них припадає кожне сьоме наукове фахове видання в Україні за більшістю галузей наук (20 із 26).

Вагомою є діяльність Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича, що є координаційним центром у мережі наукових бібліотек ВНЗ України III–IV рівнів акредитації (це 222 бібліотеки). Її загальний фонд становить 1/4 фонду Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Співробітники Наукової бібліотеки працюють над поповненням документів, розширенням доступу до різноманітних баз даних, здійсненням міжнародного документообігу (із понад 100 організаціями країн Східної і Західної Європи, Америки та Азії).

Водночас фінансові показники свідчать, що наукова та інноваційна діяльність в Університеті поки що не є пріоритетною. Так, якщо у 2011-2012 рр. на наукову та інноваційну діяльність припадало не більше 10% від загального обсягу витрат по Університету, то на 2013 рік близько 9%. Частка залучених коштів на фінансування наукових досліджень із спеціального фонду складає 21-27% від загального фонду при рекомендованих показниках для дослідницьких університетів не менше 50%.

Потенціал науково-педагогічних і наукових працівників, аспірантів і докторантів Університету використовується не в повному обсязі, а рівень присутності праць учених у світових наукометричних базах даних не є достатнім. Це підтверджується порівнянням з провідними університетами Росії, Польщі, Литви, Білорусії.

Рівень впровадження наукових розробок у навчальний процес і виробництво повинен постійно зростати, що має бути відображено в обсягах госпдоговірних робіт та наданих послуг.Каталог: news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРада адвокатів міста києва
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 27. 08. 2009 №3828 видано кмкдка
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconНаказ №3 від 23 квітня 2012 p. № Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року
Новоград Волинської міської ради №108 від 20. 03. 12 р та з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗагальноклубний творчий проект
Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України „Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconПоложення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconКнига року Бі-Бі-Сі 2012 (Книга року bbc) — літературна нагорода україномовним літературним творам, що присуджується Британською телерадіомовною корпорацією (Бі-Бі-Сі). Книга року Бі-Бі-Сі
Ця книга про те, як можна подолати свій страх. Про те, як можна навчитися навіть із найстрашніших І найзагрозливіших синьомордів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від березня 2012 року №151-од «Про відзначення в області 198-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п. ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про відзначення в області 98-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п ст. 39 Закону України «Про місцеві державні...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconК київ*2012 Від укладача Бібліографічний покажчик присвячений великому спортивному святу – футболу
Раїною під час підготовки та проведення чє з футболу 2012 року. Гостинність та доброзичливість нашого народу, краса нашої української...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка