Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8


Атестація наукових і науково-педагогічних кадрівСторінка20/31
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5,81 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31

2.9.2 Атестація наукових і науково-педагогічних кадрів


Атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів у 2012 році в університеті проводили 45 спеціалізованих вчених рад за 15 галузями наук за 124 науковими спеціальностями. Кількість спеціалізованих вчених рад з природничих наук – 20, з гуманітарних – 25 .

У зазначених спеціалізованих вчених радах відбулося 453 захисти (56 – на здобуття наукового ступеня доктора наук, 397 – на здобуття наукового ступеня кандидата наук), із них захищено :- з природничих наук - 146 дисертаційних робіт (18 – на здобуття наукового ступеня доктора наук, 128 – на здобуття наукового ступеня кандидата наук), а саме:


Фізико-математичні науки

Географічні науки

Біологічні науки

Хімічні науки

Технічні науки

Геологічні науки


60 (8д. – 52 к.);

25 (3д. – 22 к.);

22 (2д. – 20 к.);

19 (1д. – 18 к.);

12 (3д. – 9 к.);

8 (1д. – 7 к.).
- з гуманітарних наук – 307 (38 – на здобуття наукового ступеня доктора наук, 269 – на здобуття наукового ступеня кандидата наук), а саме:


Філологічні науки

Юридичні науки

Філософські науки

Економічні науки

Історичні науки

Соціальні комунікації

Політичні науки

Психологічні науки

Соціологічні науки


72 (11д. – 61 к.);

48 (2д. – 46 к.);

45 (13д. – 32 к.);

38 (0д. – 38 к.);

34 (5д. – 29 к.);

29 (4д. – 25 к.);

25 (2д. – 23 к.);

10 (0д. - 10 к.);

6 (1д. - 5 к.).

У 2011 році захищено 506 дисертацій (70 на здобуття наукового ступеня доктора наук, 436 – на здобуття наукового ступеня кандидата наук).

Спеціалізовані вчені ради університету забезпечують 82,1% наукових спеціальностей, за якими ведеться підготовка в докторантурі та аспірантурі університету (151 спеціальність).


Частка наукових спеціальностей, за якими проводяться захисти

докторських та кандидатських дисертацій в спеціалізованих вчених радах

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка.

В університеті працює 45 спеціалізованих вчених рад, що становить близько 5% від існуючих спеціалізованих вчених рад в Україні (всього 921 спеціалізована вчена рада ).


Частка спеціалізованих вчених рад,

в яких проводяться захисти докторських та кандидатських дисертацій

в спеціалізованих вчених радах Київського національного університету

імені Тараса Шевченка.

Аналіз динаміки захистів у спеціалізованих вчених радах університету свідчить, що захищають дисертації в основному аспіранти, докторанти, здобувачі університету. Всього 453 захисти, з них 362 роботи виконані в університеті, що становить 80%: 38 докторських (68% від загальної кількості захищених дисертацій), 324 кандидатських дисертацій (81,6 % від загальної кількості захищених дисертацій).

Крім захистів дисертаційних робіт у спеціалізованих вчених радах відбувся додатковий розгляд (колективне рецензування) 10 робіт надісланих МОНмолодьспортом України, проведено 13 переатестацій, відхилено 1 дисертацію після колективного рецензування на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук .


У 2012 році Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України було затверджено 10 спеціалізованих вчених рад за 28 науковими спеціальностями:


Д 26.001.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук за спеціальностями: 07.00.02 – всесвітня історія; 07.00.05 – етнологія (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 26.09.2012 № 1049);

Д 26.001.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 26.09.2012 № 1049);

Д 26.001.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально - виконавче право; 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність; 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 26.09.2012 № 1049);

Д 26.001.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право; 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право; 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 30.11.2012 № 1351);

Д 26.001.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних та технічних наук за спеціальностями: 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики (фізико-математичні науки); 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (технічні науки); 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем (фізико-математичні науки) (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 17.05.2012 № 594);

Д 26.001.24 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями: 03.00.01 – радіобіологія; 03.00.04 – біохімія; 03.00.12 – фізіологія рослин; 03.00.16 – екологія (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 26.10.2012 № 1206);

Д 26.001.29 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальностями: 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку; 21.03.03 – геополітика (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 26.09.2012 № 1049);Д 26.001.30 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) соціологічних наук за спеціальностями: 22.00.01 – теорія та історія соціології; 22.00.02 – методологія та методи соціологічних досліджень; 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини; 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціологіїаказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 30.11.2012 № 1351);

Д 26.001.42 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних та геологічних наук за спеціальностями: 04.00.05 геологічна інформатика (фізико-математичні науки); 04.00.05 – геологічна інформатика (геологічні науки); 04.00.22 – геофізика (фізико-математичні науки); 04.00.22– геофізика (геологічні науки) (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 17.05.2012 № 594);

Д 26.001.46 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями: 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 17.05.2012 № 594).


У 2012 році у спецрадах були відкриті 4 нові спеціальності, за якими ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі університету:

  • 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право (юридичний факультет, спецрада Д 26.001.04);

  • 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура (юридичний факультет, спецрада Д 26.001.05);

  • 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення (юридичний факультет, новостворена спецрада Д 26.001.46);

  • 21.03.03 – геополітика (Інститут міжнародних відносин, спецрада Д 26.001.29).

Однак Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Витяг з наказу №1206 від 26.10.2012р., було відмовлено у розширені повноважень спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 (історичний факультет) щодо відкриття наукової спеціальності 09.00.12 – українознавство (історичні науки), яка була затверджена у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.01 (історичний факультет) до закінчення її повноважень 22.06.2012 р.Найбільше захистів у 2012 році проведено у спеціалізованих вчених радах :

Д 26.001.11 (29, голова Бєлова А.Д., вчений секретар Клименко Л.В. Інститут філології);

Д 26.001.15(24, голова Семенюк Г.Ф., вчений секретар Наумовська О.В., Інститут філології);

Д 26.001.20 (24, голова Колесник В.Ф., вчений секретар Божко О.І., історичний факультет);

Д26.001.06 (19, голова Кузнєцова Н.С., вчений секретар Михальнюк О.В., юридичний факультет);

Д 26.001.34 (19, голова Іванов В.Ф., вчений секретар Корнєєв В.М., Інститут журналістики);

Д 26.001.02 (16, голова Філіпенко А.С., вчений секретар Поліщук Л.С., Інститут міжнародних відносин);

Д 26.001.07 (16, заступник голови спеціалізованої вченої ради Олійник Я.Б., вчений секретар Іщук С.І., географічний факультет);

Д 26.001.10 (16, голова Мицик В.В., вчений секретар Кориневич А.О., Інститут міжнародних відносин);

Д 26.001.27 (16, голова Конверський А.Є., вчений секретар Крикун В.Ю., філософський факультет);

Д 26.001.37 (16, голова Городній М.Ф., вчений секретар Моклячук М.П., механіко-математичний факультет);

Д 26.001.23 (16, голова Макара В.А., вчений секретар Дмитренко О.П., фізичний факультет);

Д 26.001.43 (16, голова Лубський В.І., вчений секретар Фенно І.М., філософський факультет).

Д 26.001.03 (13, голова Слободяник М.С., вчений секретар Іщенко О.В., хімічний факультет);

Д 26.001.41 (13, голова Шляхтун П.П., вчений секретар Постригань Г.Ф., філософський факультет).


Каталог: news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   31

Схожі:

Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРада адвокатів міста києва
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 27. 08. 2009 №3828 видано кмкдка
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconНаказ №3 від 23 квітня 2012 p. № Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року
Новоград Волинської міської ради №108 від 20. 03. 12 р та з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗагальноклубний творчий проект
Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України „Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconПоложення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconКнига року Бі-Бі-Сі 2012 (Книга року bbc) — літературна нагорода україномовним літературним творам, що присуджується Британською телерадіомовною корпорацією (Бі-Бі-Сі). Книга року Бі-Бі-Сі
Ця книга про те, як можна подолати свій страх. Про те, як можна навчитися навіть із найстрашніших І найзагрозливіших синьомордів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від березня 2012 року №151-од «Про відзначення в області 198-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п. ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про відзначення в області 98-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п ст. 39 Закону України «Про місцеві державні...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconК київ*2012 Від укладача Бібліографічний покажчик присвячений великому спортивному святу – футболу
Раїною під час підготовки та проведення чє з футболу 2012 року. Гостинність та доброзичливість нашого народу, краса нашої української...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка