Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8Сторінка21/31
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5,81 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31

У 2012 році докторантами та співробітниками університету захищено 27 докторських дисертацій, в т.ч. у спеціалізованих вчених радах університету 23, інших спеціалізованих вчених радах України 4:

Історичний факультет: Даниленко Олександр Вікторович – доцент кафедри української історії та етнополітики; Казьмирчук Марія Григорівна – доцент кафедри української історії та етнополітики; Могильний Леонід Петрович – доцент кафедри української історії та етнополітики; Патриляк Іван Казимирович – доцент кафедри новітньої історії України.

Механіко-математичний факультет: Вижва Зоя Олександрівна - доцент кафедри загальної математики; Чайковський Андрій Володимирович – доцент кафедри математичного аналізу.

Фізичний факультет: Єщенко Олег Анатолійович – доцент кафедри експериментальної фізики; Шірінян Арам Сергійович – старший науковий співробітник ННЦ «Фізико-хімічне матеріалознавство».

Філософський факультет: Бойченко Михайло Іванович – доцент кафедри філософії; Богачов Андрій Леонідович – доцент кафедри філософії; Вернудіна Ірина Володимирівна – докторант кафедри етики, естетики та культурології (достроковий захист); Неліпа Дмитро Васильович – в.о. завідувача кафедри державного управління; Кебуладзе Вахтанг Іванович – доцент кафедри філософії; Швед Зоя Володимирівна – доцент кафедри релігієзнавства.

Факультет соціології: Чудовська Ірина Анатоліївна – доцент кафедри галузевої соціології; Чепак Валентина Василівна - доцент кафедри галузевої соціології.

Хімічний факультет: Савченко Ірина Олександрівна – доцент кафедри хімії високомолекулярних сполук.

Інститут міжнародних відносин: Виговський Олександр Ігорович – доцент кафедри міжнародного права.

Інститут філології: Садикова Лариса Володимирівна – доцент кафедри романських мов; Охріменко Валерія Ігорівна – доцент кафедри іспано-італійської філології.

ННЦ «Інститут біології»: Будзанівська Ірина Геннадіївна – доцент кафедри вірусології .

Факультет кібернетики: Івохін Євген Вікторович - доцент кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень.

Інститут високих технологій: Ільченко Володимир Васильович – доцент кафедри нанофізики конденсованих середовищ.

Інститут журналістики: Гоян Віта Володимирівна – доцент кафедри соціальних комунікацій; Сащук Ганна Миколаївна – доцент кафедри телебачення і радіомовлення; Чекмишев Олександр Вікторович – доцент кафедри соціальних комунікацій; Городенко Леся Михайлівна – докторант кафедри реклами та зв’язків з громадськістю (достроковий захист).

Спеціалізовані вчені ради університету у своїй роботі неухильно дотримуються нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Разом з тим, Департаментом атестації кадрів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України протягом 2012 року висловлені зауваження щодо діяльності таких спеціалізованих вчених рад: Д 26.001.14 (ННЦ «Інститут біології), Д 26.001.24 (ННЦ «Інститут біології»; Д 26.001.38 (ННЦ «Інститут біології»; Д 26.001.02 (Інститут міжнародних відносин); Д 26.001.11 (Інститут філології); Д 26.001.13 (економічний факультет); Д 26.001.34 (Інститут журналістики); Д 26.001.36 (Інститут журналістики).

Основна частина зауважень стосувалась технічних недоліків щодо оформлення атестаційних справ та відправлення їх до МОНмолодьспорту України. Недоліки було виправлено під час проходження документів у МОНмолодьспорті України. До спеціалізованої вченої ради Д26.001.36 Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України були висловлені суттєві зауваження.

Відповідно до частини четвертої пункту 9 та частини другої пункту 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», Атестаційною колегією МОНмолодьспорту України на засіданні 30 листопада 2012 року було скасовано рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.001.36 та Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 листопада 2012 р. № 1350 відмовлено Василенко Ксенії Микитівні у видачі диплому кандидата політичних наук у зв’язку з виявленням текстових запозичень.

Випадок для Київського національного університету імені Тараса Шевченка університету є нетиповим, можна сказати одиничним, але він є знаком для керівників структурних підрозділів університету посилити вимоги при утворені спеціалізованих вчених рад, підбору персонального складу спеціалізованої вченої ради, проведенні процедури захисту.

Зауваження розглянуті на засіданні спеціалізованих вчених рад, вчених рад факультетів/інститутів.

Науковою частиною проаналізована робота спеціалізованих вчених рад, розташування спецрад університету. На даний момент воно є оптимальним, прив’язаним до основних підрозділів університету, де є фахівці за науковими спеціальностями, ведуться наукові дослідження відповідно до науково-дослідних тем. Сьогодні вся відповідальність за якість підготовки та атестацію науково-педагогічних кадрів лежить на спеціалізованих вчених радах. Забезпечення належних умов для роботи спеціалізованих вчених рад покладається на керівництво університету та факультетів (інститутів).


Пропозиції щодо удосконалення роботи спеціалізованих вчених рад:
1. Головам спеціалізованих вчених рад та вченим секретарям:

 • неухильно дотримуватися нормативних документів:

- «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. №423, зі змінами внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009р. №1197, від 12 вересня 2011 р. №955;

- «Положення про спеціалізовану вчену раду» затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011р. №1059;

- Наказу №1112 від 17.10.2012р. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»;

- Наказу №1111 від 17.10.2012р. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»;

- Наказу №1380 від 03.12.2012р. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про внесення змін до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012р. №1112»;

- Наказу №1364-ОД від 03.12.2012р. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.02.2012р. №164»;

 • На сайті Науково-консультаційного центру та сайтах факультетів/інститутів вивішувати інформацію про захисти дисертацій за місяць до захисту;

 • Створити сторінки спеціалізованих вчених рад на сайтах факультетів/інститутів, подати інформацію про керівний склад ради, шифри наукових спеціальностей, наукові паспорти спеціальностей, про розгляд та захисти дисертацій;

 • Комісіям спецрад визначати ступінь актуальності обраної теми, обґрунтованості наукових положень, сформульованих у дисертації, відповідність дисертації профілю спеціалізованої вченої ради, науковій спеціальності, а також перевіряти на наявність текстових запозичень. Попередній розгляд дисертації у раді не повинен бути менше 12 днів для кандидатської, 18 – для докторської та не повинен тривати понад два місяці для кандидатської і три для докторської дисертації з дня подання здобувачем документів у спеціалізовану вчену раду відповідно до п.3.5 «Положення про спеціалізовану вчену раду»;

 • Розглядаючи докторську дисертацію залучати до підготовки проекту висновку спецради фахівців кафедр, лабораторій університету чи інших наукових установ;

 • Офіційних опонентів призначати з числа компетентних учених із спеціальності, за якою подано дисертацію. Не призначати офіційними опонентами працівників установи, в якій виконувалась робота.

2. Факультетам/інститутам.

 • З метою прискорення публікацій результатів дисертаційних досліджень у наукових фахових виданнях активізувати роботи по організації електронних фахових видань та включення їх до Переліку наукових фахових видань згідно до вимог Наказу МОНмолодьспорту України «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» №1111 від 17.10.2012р.

 1. Керівництву НДЧ та Науково-консультаційному центру.

 • Забезпечити спеціалізовані вчені ради необхідними технічними засобами, програмами для перевірки дисертаційних робіт на текстові запозичення, за рахунок коштів зароблених Науково-консультаційним центром.

 1. Бухгалтерії університету.

 • Оптимізувати порядок виплати коштів опонентам.


Показники роботи спеціалізованих вчених рад за 2012 рік.

Підрозділи університету

К-ть захистів

В.т.ч.

К-ть робіт виконаних в ун-ті

всього

докт.

канд.

Докт. ун-ту

Аспір. ун-ту

всього

докт.

канд.

ННЦ «Інститут біології»

22

2

20
Д 26.001.14

9

1

8

-

5

7

1

6

Д 26.001.24

6

-

6

-

4

4

-

4

Д 26.001.38

7

1

6

1

5

6

1

5

Географічний факультет

25

3

22
Д 26.001.07

16

2

14

-

12

13

-

13

Д 26.001.22

6

1

5

-

1

1

-

1

Д 26.001.45

3

-

3

-

2

2

-

2

Геологічний факультет

8

1

7
Д 26.001.32

5

-

5

-

3

3

-

3

Д 26.001.42

3

1

2

1

-

1

1

-

Економічний факультет

22
22
Д 26.001.12

12

-

12

-

10

12

-

12

Д 26.001.13

10

-

10

-

8

9

-

9

Історичний факультет

34

5

29
Д 26.001.01

10

-

10

-

8

9

-

9

Д 26.001.20

24

5

19

2

19

24

5

19

Механіко-математичний факультет

28

3

25
Д 26.001.18

10

1

9

-

5

6

1

5

Д 26.001.37

16

2

14

-

9

11

1

10

К 26.001.21

2

-

2

-

2

2

-

2

Радіофізичний факультет

5

1

4
Д 26.001.31

5

1

4

-

4

5

1

4

Факультет кібернетики

4

2

2
Д 26.001.09

1

1

-

-

-

-

-

-

Д 26.001.35

3

1

2

-

-

1

-

1

Факультет психології

10
10
Д 26.001.26

10

-

10

-

9

9

-

9

Факультет соціології

6

1

5
Д 26.001.30

6

1

5

1

4

5

1

4

Фізичний факультет

23

2

21
Д 26.001.08

7

-

7

-

7

7

-

7

Д 26.001.23

16

2

14

1

13

15

2

13

Філософський факультет

58

14

44
Д 26.001.17

7

4

3

-

3

6

3

3

Д 26.001.27

16

5

11

2

12

15

4

11

Д 26.001.28

6

1

5

1

1

3

1

2

Д 26.001.41

13

1

12

-

11

13

1

12

Д 26.001.43

16

3

13

1

4

15

3

12

Хімічний факультет

19

1

18
Д 26.001.03

13

-

13

-

12

12

-

12

Д 26.001.25

6

1

5

-

3

5

1

4

Юридичний факультет

32
32
Д 26.001.04

-

-

-

-

-

-

-

-

Д 26.001.05

4

-

4

-

3

3

-

3

Д 26.001.06

20

-

20

-

12

18

-

18

Д 26.001.46

8

-

8

-

2

4

-

4

Військовий інститут

12

3

9
Д 26.001.40

3

-

3

-

1

1

-

1

СРД 26.001.44

9

3

6

-

2

3

-

3

Інститут журналістики

37

5

32
Д 26.001.33

10

-

10

-

7

8

-

8

Д 26.001.34

19

4

15

3

4

11

3

8

Д 26.001.36

8

1

7

-

3

8

1

7

Інститут міжнародних відносин

36

2

34
Д 26.001.02

16

-

16

-

9

14

-

14

Д 26.001.10

16

2

14

1

5

10

2

8

Д 26.001.29

4

-

4

-

3

4

-

4

Інститут філології

72

11

61
Д 26.001.11

29

1

28

-

19

26

1

25

Д 26.001.15

24

5

19

2

9

17

2

15

Д 26.001.19

10

1

9

1

7

8

1

7

Д 26.001.39

9

4

5

1

4

6

1

5

Всього

453

56

397

18

266

362

38

324

Показники університету за 2011 р.

506

70

436

28

275

393

45

348
Здобувачі


Протягом 2012 року до кафедр Київського національного університету імені Тараса Шевченка з метою підготовки кандидатської дисертації прикріпилося 158 здобувачів, докторської дисертації 10 здобувачів, з них: 42,3% (71 особа) – без оплати; 57,7% (97 осіб) – за оплату (Таблиця 1).

До складання кандидатських іспитів було допущено 514 здобувачів, з них: 47,9% (246 особи) – без оплати; 52,1% (268 особи) – за оплату.
Динаміка чисельності здобувачів (осіб), допущенних до складання кандидатських іспитів

Динаміка чисельності здобувачів (осіб), прикріплених до кафедр університету2011

2012

2012

2011У 2012 році загальна чисельність здобувачів, прикріплених до кафедр університету зменшилась на 42 особи (25%); чисельність здобувачів, прикріплених до кафедр університету за оплату зменшилась на 32 особи (24,8%) у порівнянні з 2011 роком.У 2012 році загальна чисельність здобувачів, допущених до складання кандидатських іспитів

збільшилась на 12 осіб (2,4%);

чисельність здобувачів, допущених до складання кандидатських іспитів за оплату

збільшилась на 9 осіб (3,5%) у порівнянні з 2011 роком.

За результатами атестації здобувачів наукового ступеня доктора (кандидата) наук, проведеної у 2012 році відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309 «Про затвердження положення про Підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», позитивно оцінена організація атестації здобувачів на всіх факультетах/інститутах університету.


Загальна чисельність здобувачів

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

станом на 31.12.2012 (осіб)З гуманітарних наук готується здобувачів в чотири рази більше,

ніж з природничих.

Таблиця 1
Показники роботи із здобувачами у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2012 році

Підрозділи університету


Кількість здобувачів, прикріплених для підготовки дисертаційної роботи, в 2012 році


Кількість здобувачів відрахованих
за 2012 рік


Кількість здобувачів, допущених до

складання кандидатських іспитів, в 2012 році

Загальна кількість здобувачів, прикріплених

до кафедр станом на 31.12.2012р.

Всього

з них праців-ників універ-ситету

за

оплату

без

оплати

Всього

за оплату

без

оплати

Всього

за оплату

без

оплати

Всього

за

оплату

без

оплати

ННЦ «Інститут біології»

6

2

2

4

7

3

4

24

9

15

8

1

7

Географічний факультет

4

-

4

-

10(1д)

8(1д)

2

10

4

6

-

-

-

Геологічний факультет

3

1

-

3

3

3

-

8

6

2

8

-

8

Економічний факультет

8

1

7

1

10

4

6

6

6

-

18(6д)

11

7(6д)

Історичний факультет

3(1д)

1

3(1д)

-

4

4

-

46

16

30

15(4д)

11(2д)

4(2д)

Факультет кібернетики

4

-

3

1

5

4

1

12

6

6

5

2

3

Механіко-математичний факультет

6

-

6

-

11

11

-

4

-

4

1

1

-

Радіофізичний факультет

-

-

-

-

1

-

1

1

-

1

1

-

1

Факультет соціології

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Факультет психології

6(2д)

1

3(1д)

3(1д)

4(1д)

4(1д)

-

7

2

5

8(4д)

2(1д)

6(3д)

Фізичний факультет

1

-

-

1

1

-

1

3

2

1

6

1

5

Філософський факультет

25(2д)

3

7

18(2д)

17(1д)

9

8(1д)

129

60

69

37(4д)

10(1д)

27(3д)

Хімічний факультет

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

Юридичний факультет

44(2д)

-

29(1д)

15(1д)

45

41

4

39

31

8

80(4д)

54(1д)

26(3д)

Військовий інститут

3

3

-

3

6

-

6

8

1

7

28(3д)

1

27(3д)

Інститут філології

22

9

12

10

30(1д)

15

15(1д)

154

76

78

77(4д)

9

68(4д)

Інститут журналістики

10(1д)

4

6(1д)

4

14(1д)

7(1д)

7

48

40

8

4

2

2

Інститут міжнародних відносин

23(2д)

2

15(1д)

8(1д)

19

14

5

13

9

4

73(5д)

49(2д)

24(3д)

Інститут високих технологій

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

Усього:

168(10д)

27

97(5)

71(5д)

188(7д)

127(4д)

61(3д)

514

268

246

369(34)

154(7д)

215(27д)

Показники за 2011 рік

210(10д)

57(3д)

129(4д)

81(6д)

192(9д)

121(5д)

71(4д)

502

259

243

388(31д)

185(6д)

203(25д)

*(д) – в т.ч. здобувач, прикомандирований для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук

Показники захистів здобувачів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 2012 році


П.І.Б. здобувача

Науковий керівник

ННЦ «Інститут біології - 0

Географічний факультет - 7

1. Павленко Т.М.

Д.е.н., проф. Джаман М.О.

2. Беба Н.В.

Д.геогр.н., с.н.с. Пархоменко Г.О.

3. Симочко Г.В.

Д.е.н., проф. Олійник Я.Б.

4. Шовкун Т.М.

Д.геогр.н., проф. Шищенко П.Г.

5. Сидоренко А.В.

К.геогр.н., доц. Затула В.І.

6. Барщевська Н.М.

Д.геогр.н., проф. Герасименко М.П.

7. Харченко О.М.

Д.геогр.н., проф. Бортник С.Ю.

Геологічний факультет - 0

Економічний факультет - 4

1. Чімишенко С.М.

Д.е.н., проф. Васильченко З.М.

2. Цалько Ю.М.

К.е.н., доц. Романюк М.В.

3. Хомич С.В.

Д.е.н., доц. Ляшенко О.І.

4. Шпирко В.В.

Д.е.н., проф. Черняк О.І.

Історичний факультет - 3

1. Полюхович Ю.Ю.

Д.і.н., проф. Рубель В.А.

2. Гаук А.І.

К.і.н., доц. Казакевич Г.М.

3. Сітайло М.В.

Д.і.н., проф. Литвин В.М.

Факультет кібернетики - 0

Механіко-математичний факультет - 5

1. Ковдриш В.В.

Д.ф.-м.н., с.н.с. Лавренюк Я.В.

2. Панасенко Є.В.

Д.ф.-м.н., проф. Бойчук О.А.

3. Шатковська К.В.

К.ф.-м.н., доц. Самусенко П.Ф.

4. Репетацька Г.С.

Д.ф.-м.н., проф. Кукуш О.Г.

5. Алєксандрова О.В.

Д.ф.-м.н., проф. Станжицький О.М.

Радіофізичний факультет - 1

Жмихова Т.В.

Д.ф.-м.н., проф. Бондарєв Б.В.

Факультет соціології - 0

Факультет психології - 0

Фізичний факультет - 0

Філософський факультет - 14(3д)

1. Тімченко О.П.(д,)

Д.філос.н., проф. Чуйко В.Л.

2. Зінченко В.В.(д)

Д.філос.н., проф. Лой А.М.

3. Матвєєв В.О.(д)

Д.філос.н., проф. Лубський В.І.

4. Піонтковська Т.В.

Д.філос.н., проф. Хоменко І.В.

5. Павленко О.Е.

Д.філос.н., проф. Кривда Н.Ю.

6. Смірнова Г.І.

Д.філос.н., проф. Панченко В.І.

7. Галаган Н.М.

К.філос.н., доц. Кляшторний М.Д.

8. Батрименко В.І.

Д.політ.н., проф. Цвих В.Ф.

9. Шевель А.О.

К.філос.н., проф. Русин М.Ю.

10. Кучмай А.С.

Д.філос.н., проф. Горбаченко Т.Г.

11. Садов’як О.Д.

Д.філос.н., проф. Райда К.Ю.

12. Пілецький Є.А.

Д.філос.н., проф. Предко О.І.

13. Корбуш Ю.О.

Д.філос.н., проф. Конотоп Л.Г.

14. Павленко Л.А.

Д.філос.н., проф. Горбаченко Т.Г.

Хімічний факультет - 0

Юридичний факультет - 9

1. Слободянюк С.О.

Д.ю.н., проф. Майданик Р.А.

2. Соцький А.М.

Д.ю.н., проф. Щербина В.І.

3. Паракуда О.В.

Д.ю.н., проф. Дзера О.В.

4. Степанов Є.В.

Д.ю.н., проф. Балюк Г.І.

5. Гончарук Н.М.

Д.ю.н., проф. Кузнєцова Н.С.

6. Мєдвєдєв К.В.

Д.ю.н., проф. Балюк Г.І.

7. Єлькін С.В.

Д.ю.н., проф. Носік В.В.

8. Купцова М.В.

К.ю.н., доц. Винокурова Л.Ф.

9. Кравченко О.О.

Д.ю.н., проф. Прилипко С.М.

Військовий інститут - 1

1. Куташев В.І.

Д.т.н., проф. Лєнков С.В.

Інститут філології - 14

1. Антонова М.Ю.

Д.філол.н., проф. Неборсіна Н.П.

2. Сандига Н.О.

К.філол.н., доц. Алєксєєва Г.О.

3. Дзісь Б.А.

Д.філол.н., проф. Кияк Т.Р.

4. Калініна-Шамрай В.Р.

Д.філол.н., проф. Крючков Г.Г.

5. Кульчицький В.І.

К.філол.н., доц. Кудіна О.Ф.

6. Пен Чен

Д.філол.н., проф. Задорожна Л.М.

7. Новицька О.А.

Д.філол.н., проф. Гуляк А.Б.

8. Хомова О.М.

Д.філол.н., проф. Семенюк Г.Ф.

9. Олександрова Г.М.

Д.філол.н., проф. Гуляк А.Б.

10. Юзьків Г.І.

Д.філол.н., проф. Ковалів Ю.І.

11. Кузьменко Д.Ф.

Д.філол.н., проф. Бернадська Н.І.

12. Передерій С.М.

Д.філол.н., проф. Ткаченко А.О.

13. Ярмиш Є.О.

К.філол.н., проф. Жлуктенко Н.Ю.

14. Велика І.О.

Д.філол.н., доц. Пилипенко Р.В.

Інститут журналістики - 8

1. Макуха М.В.,

Д.філол.н., проф. Тимошик М.С.

2. Шелєстов О.М.

Д.політ.н., проф. Чічановский А.А.

3. Гусак О.П.

Д.філол.н., проф. Іванов В.Ф.

4. Цуканова Г.О.

Д.філол.н., проф. Іванов В.Ф.

5. Володченко О.М.

К.філол.н., доц. Корнєєв В.М..

6. Зубарєва М.А.

Д.філол.н., проф. Іванов В.Ф.

7. Василенко К.М.

Д.політ.н., проф. Хилько М.І.

8. Пахомова Л.В.

Д.філол.н., проф. Ожеван М.А.

Інститут міжнародних відносин – 11

1. Фрасинюк А.М.

Д.е.н., проф. Якубовський С.О.

2. Сліпченко А.В.

К.ю.н., доц. Григоров О.М.

3. Фостик Б.В.

Д.е.н., доц. Заблодська Р.О.

4. Толубко О.В.

К.е.н., доц. Мазуренко В.П.

5. Бут Ю.С.

Д.е.н., проф. Шнирков О.І.

6. Дмітрієв В.С.

Д.е.н., проф. Циганов С.А.

7. Русанова К.В.

Д.е.н., проф. Румянцев А.П.

8. Чорнобай Д.В.

Д.ю.н., проф. Біласа І.Г.

9. Волошин О.А.

Д.політ.н., проф. Манжола В.А.

10. Козярська А.О.

К.ю.н., доц. Хонін В.М.

11. Мушак Н.Б.

Д.ю.н., проф. Муравйов В.І.

Всього за 2012 рік: 77 (3д)
*(д) – в т.ч. здобувач, прикомандирований для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук

Каталог: news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31

Схожі:

Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРада адвокатів міста києва
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 27. 08. 2009 №3828 видано кмкдка
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconНаказ №3 від 23 квітня 2012 p. № Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року
Новоград Волинської міської ради №108 від 20. 03. 12 р та з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗагальноклубний творчий проект
Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України „Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconПоложення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconКнига року Бі-Бі-Сі 2012 (Книга року bbc) — літературна нагорода україномовним літературним творам, що присуджується Британською телерадіомовною корпорацією (Бі-Бі-Сі). Книга року Бі-Бі-Сі
Ця книга про те, як можна подолати свій страх. Про те, як можна навчитися навіть із найстрашніших І найзагрозливіших синьомордів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від березня 2012 року №151-од «Про відзначення в області 198-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п. ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про відзначення в області 98-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п ст. 39 Закону України «Про місцеві державні...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconК київ*2012 Від укладача Бібліографічний покажчик присвячений великому спортивному святу – футболу
Раїною під час підготовки та проведення чє з футболу 2012 року. Гостинність та доброзичливість нашого народу, краса нашої української...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка