Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8Сторінка23/31
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5.81 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31

Факультет соціології
За звітний період представники науково-педагогічного колективу факультету соціології брали активну участь в реалізації міжнародних дослідницьких проектів та програм, співпрацював у міжнародних консорціумах, зокрема:

За проектом OSI\HESP-ReSET започаткована співпраця з науковцями Абердинського університету (Велика Британія), Школою передових соціальних досліджень (Словенія), Корвінуського університету (Угорщина), Кембриджського університету (ВБ); розроблено навчальні модулі з «Соціології нової східної Європи» як університетської навчальної дисципліни. Підвищено кваліфікацію з викладання соціології 26 молодих викладачів та дослідників з університетів України, Грузії, Вірменії, Молдови, Білорусі. Розроблено 3 науково-дослідних проекти, які подані на конкурс за 7-ю Рамковою Програмою ЄС;

За проектом NATO активізовані наукові зв’язки з фахівцями міжнародного центру дослідження політичного радикалізму у ПеннСтейт університеті (США), розроблено теоретичну модель факторів, які провокують радикалізацію соціальних мереж, проаналізовано базу емпіричних даних щодо емпіричного прототипу соціальних мереж, що дало можливість уточнити теоретичну інтерпретацію механізмів політичної радикалізації;

За програмою Світового Банку розгорнуто наукову кооперацію з фахівцями Світового Банку (США), розроблено методи та процедуру емпіричного дослідження стану безробіття та згуртованості в суспільстві, та на підставі аналізу зібраних емпіричних даних виявлено інтерпретації «гідної зайнятості», емпіричні моделі безробіття та механізми їхнього впливу на соціальну згуртованість (фрагментацію) суспільства;

За програмою міжнародної літньої школи «Причинні моделі і структурні рівняння» («Causal Models and Structural Equations») (Санкт-Петербург, Москва) налагоджено наукове співробітництво з науковцями з ДУ «Вища школа економіки» (Москва, СПБ) та США;

За програмою підготовки міжнародних конгресів Європейської соціологічної асоціації розроблено та подано на конкурс заявку на організацію та проведення конгресу Європейської соціологічної асоціації у м. Києві в 2015 р.;

Доц. Горбачик А.П. приймає участь в роботі консорціуму міжнародного порівняльного соціологічного дослідження European Social Survey (www.europeansocialsurvey.org) у якості національного координатора проекту в Україні;

Доц. Горбачик А.П. та проф. Судаков В.І. приймають участь в роботі міжнародного європейського наукового семінару з соціології вищої освіти, який функціонує на базі університету м. Констанц (ФРН)


(http://cms.uni-konstanz.de/en/ag-hochschulforschung/research-group-on-higher-education/). За результатами співпраці в 2011 р. здійснено 2 публікації англійською мовою у фахових виданнях;

Проф. Куценко О.Д. та доц. Горбачик А.П. є співкерівниками проекту «Європейські візії та розрізнення: застосування порівняльних досліджень для удосконалення викладання соціології» (http://www.evd-reset.org/), що виконується Київським національним університетом імені Тараса Шевченка за контрактом із Інститутом Відкритого суспільства (Будапешт, Угорщина);

Виконується Спільний науковий проект з науковцями ПеннСтейт університету (США) за грантом НАТО (проф. Куценко О.Д.);

Виконується проект з удосконалення викладання соціології в європейських університетах з професорами університету Абердіну (Велика Британія), Кембриджу (Велика Британія), Інституту передових досліджень у Любляні (Словенія) (проф. Куценко О.Д., доц. Горбачик А.П., доц. Бабенко С.С.);

Розробка спільного наукового проекту в межах FP7 з Інститутом передових досліджень у Любляні (Словенія).
Фізичний факультет
Фізичний факультет підтримує і розвиває міжнародні наукові зв’язки з такими університетами та науковими інститутами, організаціями: ОІЯД (Дубна, Росія), університет міста Гамбург, Лабораторія Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY (м. Гамбург, Німеччина), Інститут ESPCI Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle, лабораторія UMR (м. Париж, Франція), Ioffe Institute (St. Petersburg, Russia), Laval University (Quebec, Canada), University of Ancona (Italy), University of Ljubljana (Slovenia), University of Napoli (Italy), University of Montpellier (France), University of Colorado (USA), University of Southampton (UK), Univ. of Central Florida (USA), University of Bordeaux, Технічний університет міста Дармштадт (Німеччина), CEPHOMA Centre at Faculty of Physics Warsaw University of Technology (Warszawa, Poland), Інститут тепло- та масообміну ім. А.В. Ликова (м. Мінск, Білорусь), Університет Ментоурі (м. Константин, Алжир), Університет Ціньхуа (м. Пекін, КНР), Institute for Nanoscience and Engineering, University of Arkansas (USA), ICTP (м. Трієст, Італія), Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, Université de Bourgogne, Le Creusot (France), Університет Сизуока (Хамамацу, Японія), Physikalisch-Technische Bundesanstalt (м. Брауншвейг, Німеччина), Лабораторія оптики атмосфери Університету Лілль 1 (Франція), NASA Goddard Institute for Space Studies (США), університет м.Орлеан (Франція), Інститут космічних досліджень РАН (м. Москва), Інститут фізики атмосфери ім. Б.І.Степанова (м. Мінськ, Білорусь), Австралійська антарктична служба (Австралія, Тасманія, Хобарт), університет Селфорда (Велика Британія) та інш.

В рамках співробітництва з зарубіжними науковими установами виконуються спільні наукові дослідження та проекти, зокрема:

Реалізація «Протоколу № 4204-4-12/14» з ОІЯД (м. Дубна, Росія, н.к. - проф. Булавін Л.А.): за результатами спільних досліджень у 2012 р. одержано грамоту Президії НАНУ за цикл робіт «Структура та стабільність магнітних рідинних систем за даними малокутового розсіяння нейтронів» (м.н.с. Петренко В.І.), Премію НАНУ за роботу «Дослідження фрактальної структури наноалмазів методом малокутового розсіяння нейтронів» (студент кафедри молекулярної фізики Томчук О.В. (н.к. - проф. Булавін Л.А.);

Спільно з Університетом м. Гамбург, Німеччина, Лабораторія Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, м. Гамбург, виконуються роботи з використанням джерела синхротронного випромінювання, проект  №I-20110592);

У співробітництві з Інститутом ESPCI Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle, лабораторія UMR 8213 Laboratoire de Physique et d’Etude des Matériaux, (м. Париж, Франція) проводиться робота щодо розробки люмінесцентних нанотермометрів для високороздільної візуалізації розподілу температури згідно проекту співробітництва CNRS-НАНУ);

У співпраці з фізичним факультетом університету Сіньхуа, м. Пекін, були розроблені способи одержання нових нанокомпозиційних матеріалів на основі полімерів з вуглецем і проаналізовано вплив умов виготовлення цих матеріалів на мікроструктуру та вплив концентрації вуглецевого компонента на кристалічність полімерної матриці;.

Співробітництво з Лабораторією оптики атмосфери (ЛОА) Університету Лілль 1, Франція за спільним проектом підтримки мережі досліджень аерозолю AERONET;

Співробітництво з NASA Goddard Institute for Space Studies (США) за проектом створення супутникового радіометра-поляриметра для досліджень властивостей аерозолів в атмосфері;

Співробітництво з Університетом Сизуока, м. Хамамацу, Японія, проф. Тору Аокі. (спільні наукові праці, грант на наукові дослідження).
Філософський факультет
За звітний період було підготовлено та впроваджено спільну магістерську програму подвійного дипломування з факультетом політології Московського державного університету імені М. В.  Ломоносова, підготовлено проекти спільних магістерських програм з філософським факультетом Московського державного університету ім. М. В.  Ломоносова та факультетом політології Московського державного інституту міжнародних відносин.

Також на факультеті працювали запрошені викладачі з провідних вищих навчальних закладів країн СНД та Європи, які проводили лекційні та практичні заняття для студентів філософського факультету, брали участь у наукових заходах: 1. Англомовний курс лекцій «Філософська логіка» за участю професора Університету м. Гельсінкі (Фінляндія) Габріель Санду (жовтень 2012р.).

 2. Курс лекцій «Сучасна багатозначна логіка» за участю доктора філософських наук, доцента кафедри логіки МДУ імені М.В. Ломоносова Д.В.Зайцева (листопад 2012р.).

 3. Курс лекцій «Логіка наукового пізнання» за участю доцента кафедри логіки МДУ імені М.В. Ломоносова О.О.Ільїна (грудень 2012р.).

 4. Курс лекцій «Логіка та філософія науки: історичний вимір співвідношення», а також проведено консультації з підготовки та виконання кваліфікаційної роботи для студентів ОКР «Бакалавр», ОКР «Магістр» спеціалізація «Логіка» за участю докт.филос.наук, проф. Ульяновского государственного университета (Ульяновск) В.А.Бажанов (3-4 травня 2012)

 5. Курс лекцій «Неформальна логіка та когнітивні процедури», а також проведено консультації з підготовки та виконання кваліфікаційної роботи для студентів ОКР «Бакалавр», ОКР «Магістр» спеціалізація «Логіка» за участю доктора філософських наук, професора Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена (Москва) І.М.Грифцова

 6. Курс лекцій «Сучасна еротетична логіка», а також проведено консультації з підготовки та виконання кваліфікаційної роботи для студентів ОКР «Бакалавр», ОКР «Магістр» спеціалізація «Логіка» за участю M.Urbanski, Institute of Psychology, Adam Vickiewicz University (Poznan)

 7. Курс лекцій «Стилі логічних міркувань», а також проведено консультації з підготовки та виконання кваліфікаційної роботи для студентів ОКР «Бакалавр», ОКР «Магістр» спеціалізація «Логіка» за участю Санду Габріель

 8. Науковий семінар «Філософські дослідження в Університеті м. Берген: історія та сучасність» професор Лі Райдера (Reidar Krummradt Lie), доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії університету м.Берген (Норвегія, м. Берген) (1 листопада 2012 р.)

 9. Науковий семінар Херману Кліінста, наукового співробітника університету Роттердам - (Нідерланди, м. Роттердам) для студентів ОКР «Бакалавр», ОКР «Магістр» спеціалізація «Теоретична та практична філософія»

 10. Науковий семінар професорів Пішлера Алоіса (Alois Pichler), Фальх Рун (Falch Rune) доктора філософських наук, професори кафедри філософії університету Бергену (Норвегія, м. Берген) для студентів ОКР «Бакалавр», ОКР «Магістр» спеціалізація «Теоретична та практична філософія», «Сучасні проблеми дослідження філософії Л. Вітгенштейна (на основі архівних матеріалів)»

 11. Науковий семінар професор Волкера Мунца (Munz Volker), доктора філософських наук, професора кафедри філософії університету Бергену (Норвегія, м. Берген) «Історико-філософська методика дослідження неопублікованих праць Л. Вітгенштейна»

 12. Науковий семінар професор професора Саатела Сіма, доктора філософських наук, професора кафедри філософії університету Бергену (Норвегія, м. Берген) для студентів ОКР «Бакалавр», ОКР «Магістр» спеціалізація «Теоретична та практична філософія», «Філософія Л. Вітгенштейна у проблемному полі сучасної філософії»

 13. Науковий семінар для студентів ОКР «Бакалавр», ОКР «Магістр» спеціалізація «Теоретична та практична філософія» - доктора філософських наук, професора кафедри онтології і логіки Томського державного університету В.О.Суворцева (з 31.102012-07.11.2012 р.)

 14. Науково-теоретичний семінар у режимі on line конференції з МДУ імені М.В.Ломоносова «Альтернативи логічному квадрату та нестандартні семантики» Доповідач: професор, доктор філософських наук, завідувач кафедри логіки МДУ імені М.В. Ломоносова В.І.Маркін (10 квітня 2012 р.)

 15. Науково-теоретичний семінар у режимі on line конференції з Національно-дослідницьким університетом «Вища школа економіки» (філософський факультет, кафедра онтології, логіки та теорії пізнання) «Від теорії моделей до ігор з незалежними платіжками» Доповідач: професор, доктор філософських наук О.Г. Драгаліна-Чорна (25 грудня 2012).

Також викладачі, співробітники факультету взяли участь у Міжнародних наукових конференціях та пройшли наукове стажування у провідних ВНЗ та наукових установах країн СНД та Європи, а саме:

Проф. Конверський А.Є. Участь у засіданні Шостого Всеросійського конгресу політологів (м.Москва, Російська Федерація);

Проф. Хоменко І.В. наукове стажування в Університеті м. Гельсінкі (Фінляндія);

Проф. Хоменко І.В. Московський державний університет імені М.В. Ломоносова (м.Москва, Російська Федерація)

Проф. Хоменко І.В. Открытый российско-финский коллоквиум по логике (ORFIC) (СПбДУ, м.Санкт-Петербург, Російська Федерація);

Проф. Хоменко І.В. Всероссийский научный семинар «Модели рассуждений – 6: теории и технологи аргументации» (м.Світлогорск, Російська Федерація);

Проф. Цвих В.Ф. Міжнародний форум «Переосмысление глобального экономического порядка» (Туреччина, м. Анталія);

Проф. Добронравова И. С. Європейські симпозіуми з кібернетики та системних досліджень – 2012: «Фізичні та метафізичні аспекти систем після Морена» (м. Відень, Австрія)

Проф. Добронравова І. С. VI Російський філософський конгрес (м. Нижній Новгород, Російська Федерація)

Доц. Неліпа Д.В. - участь у засіданні Шостого Всеросійського конгресу політологів (м.Москва, Російська Федерація)


Була проведена підсумкова конференція проекту TEMPUS (травень 2012 р.) у якій взяла участь робоча група, а саме: акад. Конверський А.Є., проф. В.І. Панченко, доц. Комаха Л.Г., доц. Руденко С.В., доц. Неліпа Д.В. - Project number: 159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES.Project duration: January 2010 – January 2013 (ВНЗ партнери) - Інститут менеджменту інформаційних систем, Латвійський колледж культури (Латвія); Університет до Міньйо (м.Брага) (Португалія); Університет м.Болонья (Італія); Міністерство освіти і культури Арменії, Єреванська державна академія мистецтв, Єреванський державний університет архітектури та будівництва (Арменія); Міністерство освіти Молдови, Бельцький державний університет імені Алеку Руссо (Молдова); Міністерство освіти і науки Грузії, Сухумський державний університет, Державний університет імені Шота Руставелі (Грузія).

Центр українознавства філософського факультету підтримує контакти з такими закордонними університетами, науковими установами: університет м. Констанц (Німеччина), Інститут Центральної та Східної Європи м. Люблін, (Польща), Гданський університет (Польща), кафедрою філософії Санкт-Петербурзького державного університету телекомунікацій ім. проф. М.Бонч-Бруєвича (СПбГУТ), Ягеллонський університет (Краків), Державна вища східноєвропейська школа (Перемишль), Уфимська філія Московського державного гуманітарного університету ім. М. Шолохова. в особі керівника Наукового центру україністики, професора кафедри історії і теорії держави і права В.Я. Бабенка.

Центр українознавства брав участь у спільному науково-навчальному проекті Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Державного архіву м. Мюнхен спільно з Університетом Людвига-Максиміліана, м. Мюнхен, у проведенні німецько-української літньої школи «Мюнхен-Київ 1941/45: два міста – одна історія?» (серпень – вересень 2012 р.) (виконавець – Кобченко К.А.);

Налагоджена співпраця з міжнародною науковою групою «Інтеграція та дезінтеграція: соціальна та культурна історія східноєвропейського спорту у міжнародному порівнянні», в рамках роботи якої 28-30.06.2012 р. у м. Прага, Чехія, відбувся 5-й міжнародний науковий семінар на тему «Спорт, нації та націоналізм» (виконавець – Кобченко К.А.).

С.н.с. Центру Воропаєва Т.С. брала участь у декількох міжнародних проектах: «Народы и культуры постсоветского пространства» (2008 – 2012 рр., Москва, ИЭА РАН, МГИМО); «Конфессиональный фактор в контексте становления украинской государственности» (2009 – 2012 рр.,Москва, ИЭА РАН); «Социальная психология малых групп», (2011 – 2012 рр.), м. Москва (МГУ); «Россия и Украина в общеевропейском цивилизационном пространстве» (2010 – 2013 рр., м. Москва, МГИМО, МГУ).
Хімічний факультет
Міжнародне співробітництво хімічного факультету у 2012 році розвивалося з багатьма університетами, науковими інститутами Європи та країн СНД. Спільні наукові дослідження проводились зокрема з:

університетами Поля Сабатьє м. Тулуза, м. Страсбург, м. Ніцца, м. Руан, м. Метц, м. Анже, м. Леон ( Франція); м. Константин (Алжир); штату Мінесота (США); м. Кранфілд (Велика Британія); м. Констанс, м. Лейпциг, м. Гейдельберг, м. Ільменау (Німеччина); Балеарських островів Пальма де Мальорка (Іспанія); м. Казань (Росія); м. Вроцлав (Польща); м. Естем (Фінляндія); м. Ванкувер (Канада), м. Уппсала (Швеція);

інститутами: Національний політехнічним м. Нансі, Інститут Шарля Сардона, м. Страсбург (Франція); Королівським технологічним м. Стокгольм (Швеція), органічного каталізу, синтезу та електрохімії імені В.Ф. Сокольського м. Алма-Ата (Казахстан).

Розпочато наукове співробітництво з МДУ (м. Москва, Росія) (Давиденко М.О.), Університетом м. Марсель, Франція (Войтенко З.В.), Університетом м. Версаль (Войтенко З.В.).

Наукові відносини з Університетом Поля Сабатьє (Тулуза, Франція) будуються за двома напрямками (відповідальна З.В.Войтенко):

1) Робота в рамках Угоди про співробітництво двох університетів. Головним досягненням цього року є пошук нових тем для спільних наукових досліджень; участь у підготовці розширеного варіанту Угоди, а саме введення додаткових дисциплін та наукових напрямків, співпраця з радіофізичним факультетом та факультетом кібернетики;

2) Співпраця в рамках франко-українського Міжнародного науково-дослідницького об’єднання (МНДО, французькою GDRI) з молекулярної хімії - аспірантура з спільним керівництвом в рамках наукових напрямків МНДО (в 2012 р. році було 7 спільних аспірантів 3-ого року навчання, двоє з яких успішно закінчили аспірантуру, з 5-ма і більше публікаціями в міжнародних фахових журналах); підготовка та подача документів в CNRS Франції на продовження роботи МНДО на наступні 4 роки (координатори Міжнародної лабораторії Ремі Шовен – від Франції, Войтенко З.В. – від України); ряд спільних статей у міжнародних фахових журналах.

Співробітництво з Університетом м. Стасбург (Франція) (відповідальний Пивоваренко В.Г.):

досліджено 4 двоколірні флуоресцентні мітки молекулярної природи;

розроблено метод кількісного визначення локальної концентрації води (або об’ємної частки води) в оточенні молекули флуоресцентного зонду;

винайдено та досліджено першу двоколірну флуоресцентну L-амінокислоту; розроблено метод кількісного описання структурної гнучкості-жорсткості, конформаційної доступності-обмеженості органічних молекул та їх окремих сегментів шляхом квантово-хімічних розрахунків енергій торсійної деформації окремих сегментів;

Співробітництво з Університетом м. Ніцца – Софія Антіполіс (м.Ніцца, Франція) та проф. Ален Бурже за програмою «ДНІПРО».

Спільні наукові дослідження з відділом природничих наук хімічного факультету університету м. Анже (Франція): спільний науковий семінар, захист 2-х магістерських робіт.

Наукове співробітництво з такими науковими групами:

наукова група д-ра Аксель Арро, Лабораторія макромолекулярної фізико-хімії, Національний політехнічний інститут Лотарингії, Нансі, Франція;

наукова група проф. Руаті з Університету м. Константин (Алжир);

наукова група Жан-Філіпа Буйон університету (м. Руан, Франція).

Наукове співробітництво з Інститутом органічного каталізу, синтезу та електрохімії імені В.Ф. Сокольського Казахської академії наук (м. Алма-Ата).

В 2011 р. у співпраці з фізичним факультетом університету було організовано міжнародну конференцію «Polisolvat» (відповідальна від факультету Н.В.Куцевол). Також у співпраці з фізичним факультетом та відділом міжнародних зв’язків університету налагоджено співробітництво з Університетом м. Константин (Алжир).

Організація участі факультету у програмі «100+100+100» у співпраці з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України: пошуку місць для навчання та стажування в університетах Європи для студентів, аспірантів та молодих співробітників, рекомендованих факультетом. У 2011/2012 н.р. відібрані конкурсною комісією МОНмолодьспорту та успішно пройшли наукове трьохмісячне стажування 18 аспірантів, студентів, співробітників факультету (відповідальна від факультету Войтенко З.В.).

Залучено фахівців організації в якості експертів міжнародної експертизи – 4.
Юридичний факультет
Вчені факультету підтримують наукові зв'язки з Науково-дослідним центром приватного права при Президентові Російської Федерації (Москва, Російська Федерація); юридичним факультетом Московського державного університету (Москва, Російська Федерація); юридичним факультетом Санкт-Петербурзького університету (Санкт-Петербург, Російська Федерація); Науково-дослідним інститутом приватного права при Казахській юридичній академії (Алмати, Казахстан), правничим факультетом Університету у м. Ніш в республіці Сербії, з правничо-історичним факультетом Південно-Західного університету ім. Неофіта Рилски (м. Благоєвград, Болгарія),з Європейською Академією вчених приватного права (Італія, м. Павія), з Вільнюським університетом та університетом ім. Ніколоса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), з Придністровським державним Університетом (м. Тираспіль), з Білоруським державних університетом (м. Мінськ), з Московським державним університетом, Московською державною юридичною академією, Бєлгородським державним Університетом, Кубанським державним університетом, Саратовським університетом, кафедрами правосуддя Кишинівського державного університету, Саратовської державної юридичної академії, Томського державного університету, з Академією фінансової поліції Казахстану тощо. Проф. Михайленко О.Р. підтримує зв'язки з кафедрами кримінального права Кишинівського державного університету, Саратовської державної юридичної академії, Томського державного університету, Академії фінансової поліції Казахстану, Південно-Уральського державного університету (Челябінськ), Казанського державного університету, Уральської державної юридичної академії (Єкатеринбург). Встановлено зв'язки між кафедрою правосуддя та юридичним факультетом університету Економічна Академія (м. Новий Сад, Республіка Сербія).

Зокрема, проф. Кузнєцова Н.С. підтримує міжнародні зв'язки з Науково-дослідним центром приватного права при Президенті Російської Федерації (Москва, Російська Федерація); юридичним факультетом Московського державного університету (Москва, Російська Федерація); юридичним факультетом Санкт-Петербурзького університету (Санкт-Петербург, Російська Федерація); науково-дослідним інститутом приватного права при Казахській юридичній академії (Алмати, Казахстан);

Проф. А.М. Мірошниченко в рамках міжнародної магістерської програми «Демократизація та права людини за межами ЄС», як керівник української команди проекту, та ас. Т.О. Третяк забезпечили читання курсу «Екологічні права людини». Реалізація проекту сприяє підвищенню міжнародного авторитету Університету, досвід читання англомовних курсів буде використано при створенні англомовної магістерської програми на юридичному факультеті. У березні 2012 року керівником Програми забезпечення дотримання водоохоронного законодавства Агентства захисту довкілля США проф. Марком Поллінзом було прочитано серію лекцій для студентів з проблем земельного та екологічного права. Організовано читання факультативного курсу «Аналіз та менеджмент публічної політики» проф. Петером Кнопфелем «Швейцарія». Досвід читання курсу буде використано при викладанні дисципліни «Особливості правового забезпечення захисту довкілля в АПК» студентам ОКР «магістр» спеціалізації «Земельне та аграрне право». Викладачі кафедри відвідували факультативні курси англійської юридичної мови, організовані на факультеті - «Письмова англійська юридична мова», «Англійська для студентів-юристів»).

Проф. Селіванов А.О. підтримує співробітництво з юридичним факультетом Гамбурзького університету, Міністерством юстиції Землі Гамбург щодо викладання тем паралельного курсу «Конституційна та адміністративна юрисдикція України та Німеччини».

Проф. Діхтієвський А.О. є членом докторської дисертаційної ради Д 338.002.01 у Псковському юридичному інституті Федеральної служби виконання показань Російської Федерації.

Проф. Берлач А.І. проводив заняття та участь у науковому семінарі зі студентами Університету Бізнесу, Адміністрації та Комп'ютерних Технологій; Варшава, Республіка Польща, (24 березня-1 квітня 2012 р.).

Доц. Комзюк Л.Т. на підставі запиту голови Постійної комісії з питань науки і освіти Міжпарламентської асамблеї СНД К.Самойлик за № 04-22/8-201 від 29 лютого 2012 р. на адресу ректора КНУ за дорученням декана юридичного факультету І.С.Гриценка підготовлено науковий експертний висновок про проект модельного Інформаційного кодексу для держав-учасниць СНД та про пропозиції і зауваження, отримані від парламентів держав-учасниць МПА СНД. Підтримує співробітництво з кафедрою медіа-права Ґетинґенського університету (ФРН), де 5-14 червня 2012 року пройдено стажування.

Доц. Ващенко Ю.В. взяла участь у міжнародній літній школі "Права людини у міжнародному праві", що проводилася Університетом Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва) 16-26 липня 2012. Прочитано дві лекції на тему: "Захист прав споживачів енергії як прав людини в ЄС", "Право на підприємницьку діяльність як право людини та захист малих та середніх підприємств в ЄС".

Доц. Герасименко Є.С. взяв участь у міжнародній літній школі «Актуальні питання конституційного права в міжнародному вимірі» 5-8 вересня 2012 року в м. Батумі, Грузія.

Ас. Міхровська М.С. взяла участь у міжнародній літній школі «Актуальні питання конституційного права в міжнародному вимірі» 5-8 вересня 2012 року в м. Батумі, Грузія. Прочитано лекцію на тему «Система органів виконавчої влади в Україні: порівняльно-правовий аспект».


Військовий інститут
Військовий інститут плідно співпрацює з вищими навчальними закладами інших країн, зокрема:

Інститутом іноземних мов Збройних Сил Австрійської Республіки;

Мовною Школою Збройних сил Канади;

Інститутом іноземних мов Міністерства оборони США;

Мовною Школою Збройних сил Франції та ін.

Основні напрями міжнародної діяльності: спільна підготовка фахівців із зарубіжними партнерами, термінологічна робота.

Представники інституту брали участь у засіданнях Консорціуму оборонних академій та науково-дослідних центрів із проблем безпеки в рамках програми "Партнерство заради миру" в якості офіційних представників від Збройних Сил України.
Інститут високих технологій
У 2012 р. науковці інституту продовжують співробітництво з Національним інститутом прикладних наук (м. Ліон,Франція) по оптимізації технології виготовлення структур на поруватому кремнії.

Продовжується співробітництво з Санкт-Петербурзським університетом по виконанню спільної наукової програми за темою «Закономірності формування і властивості наноматеріалів синтезованих методом іонного нашарування».

Спільно з університетом м. Лінц (Австрія) розроблено теорію оптичних властивостей нанокомпозитних плівок різної природи з неоднорідним розподілом включень вздовж товщини. Опубліковано 11 статей в періодичних виданнях.

У рамках співпраці з Інститутом молекулярної фармакології (м.Берлін, Німеччина) виконувалися наступні проекти, що фінансуються фондом Олександра фон Гумбольдта програма 3.4:

Fokoop-DEU/1136332 «Research Linkage Program» - «Synthesis and study of small antimicrobial peptides containing conformationally constrained arginine analogues» (обсяг фінансування – 18000 євро).

У рамках співробітництва з Дослідницьким центром м. Карлсруе (Німеччина) виконуються роботи з синтезу та дослідження пептидів. За результатами дослідження опубліковано 3 статті у наукових фахових журналах.

Впродовж звітного періоду продовжилося наукове співробітництво Інститутом технологічних досліджень (Тайбей, Тайвань).

Укладено два договори про співробітництво з новими закордонними партнерами:

університет м. Астон (Астон, Велика Британія);

університет м. Росток (Росток, Німеччина).
Інститут журналістики
Серед результатів міжнародного співробітництва у 2012 році найбільш вагомими для Інституту журналістики були такі:

Візит керівника відділу комунікації Ватикану Клаудіо Марія Челлі з відкритою лекцією для студентів інституту;

Відкрита лекція професора Університету Флорида (США) Вейна Ванти для студентів та викладачів інституту;

Проведення підсумкових тренінгів шведсько-українського проекту: «Викладання журналістики: завдання на завтра». У тренінгах взяли участь Клас Тур, тренер Інституту FOJO (Швеція), Вероніка Менжун, керівник проектів Інституту FOJO (Швеція), Даніель Свіден, керівник Інтернет-сайту газети «Афтонбладет» (Швеція);

Проведення ІІ іспансько-українського форуму журналістики «Свобода слова та економічна незалежність як фактори розвитку ЗМІ» за участю Посла Іспанії в Україні пана Хосе Родрігеса Мояно, представників провідних іспанських та українських медіа.

Візит до Інституту журналістики завідувача відділу міжнародного співробітництва колегіуму «Сівітас» (Варшава, Польща) Юлії Лисик;

Тренінг для викладачів інституту журналістики у Кальмарі та Стокгольмі (Швеція);

Участь викладачів у 12 міжнародній конференції «Європа 21 століття» (Слубіце, Республіка Польща);


Інститут міжнародних відносин
У 2011-2012 рр. міжнародне співробітництво було одним з найбільш пріоритетних напрямів діяльності Інституту. Міжнародні зв’язки Інституту спрямовані на вдосконалення навчального процесу й розвиток наукових досліджень, що сприяє підготовці нових навчальних дисциплін, магістерських програм, підручників і посібників, обміну студентами та аспірантами, стажуванню викладачів, залученню зарубіжних професорів до навчального процесу, проведенню спільних наукових розробок. Продовжувалася робота із структурного реформування, удосконалення навчальних програм та тіснішого співробітництва з зарубіжними навчальними закладами-партнерами, що відкриває перспективу інтеграції української освітньої і наукової системи у європейський освітній і науковий простір.

Інститут співпрацює з іноземними партнерами в рамках понад 50 міжуніверситетських угод, а також за двосторонніми угодами з:

Московським державним інститутом міжнародних відносин Міністерства закордонних справ (Росія);

Інститутом міжнародних досліджень Вроцлавського університету (Республіка Польща);

Університетом світової економіки і дипломатії при Міністерстві закордонних справ (Республіка Узбекистан);

Казахським університетом економіки, фінансів та міжнародної торгівлі (Республіка Казахстан);

факультетом юридичних, економічних і соціальних наук Університету Хасан II Мохаммедія - Касабланка (Королівство Марокко);

факультетом політичних наук Загребського університету (Республіка Хорватія);

факультетом міжнародних відносин Євразійського національного університету ім. Л.Н. Гумільова (Республіка Казахстан) та інш.

З 2012-2013 навчального року Інститут започаткував проект англомовних магістерських програм: East European Studies Master Programme (спеціальність «міжнародні відносини»), LL.M in International Law International Litigation (спеціальність «міжнародне право») та CIS Economic Studies Master Programme (спеціальність «міжнародні економічні відносини»).

Продовжується робота Центру Європейської Документації та Інформаційного Центру НАТО.

Постійно оновлюється сайт ІМВ, інформаційні повідомлення дублюються російською та англійською мовами. Регулярно подається інформація про міжнародне наукове та навчальне співробітництво Інституту у газеті «Київський університет».

У 2011-2012 рр. викладачі Інституту взяли участь у 26 закордонних міжнародних конференціях та семінарах, 68 студентів представляли Інститут на 23 публічних міжнародних заходах, навчання і стажування за кордоном пройшли 45 осіб.
Інститут філології
Інститут філології співпрацює з багатьма науковими, навчальними установами світу, міжнародними організаціями. Виконуються спільні наукові проекти з університетом м. Констанц (Німеччина), Інститутом Гердера Лейпцизького університету, Ґете-Інститутом, Німецькою службою академічних обмінів (ДААД), Королівською Академією наук Нідерландів, університетом м. Утрехт (Нідерланди), університетом м. Гасселд (Бельгія), Шведським інститутом (м. Стокгольм).університетом Сорбонна, Університетом ім. Поля Валері (Франція), Московським державним університетом (Росія).

Інститут філології активно співпрацює з науковими та навчальними установами Польщі (ПАН, Варшавський університет, Ягеллонський університет (Краків), Католицький Люблінський університет, Люблінський університет ім. М. Кюрі-Складовської, Вроцлавський університет, Університет м.Лодзь, Потркув-Трибунальський ун-т, Ченстоховська Полонійна Академія, Польський інститут у Києві).

У 2012 році кафедрою германської філології спільно з Гердер-Інститутом Лейпцизького університету в рамках інституційного партнерства германістів, що діє за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD), була проведена Міжнародна наукова конференція на тему «Німецько- та україномовні дискурси: лінгвістичні та культурологічні перспективи» (2-5 жовтня 2012 року).

Викладачі Інституту філології беруть участь у міжнародних з’їздах, конференціях, семінарах.

Здійснюється обмін студентами, аспірантами та викладачами з навчальними закладами Польщі, Чехії, Македоніі, Румунії, Хорватії, Болгарії, Китаю, Греції, Іспанії, Італії, Японії.

Уряд Японії нагородив проф. Бондаренка І.П. орденом «Вранішнього Сонця» за переклади японської поезії українською мовою.

Уряд Польщі нагородив проф. Радишевського Р.П. за наукову та академічну співпрацю орденом «Кавалерський Хрест Заслуги перед Річчю Посполитою» та присвоїв йому звання Дійсного Члена Польської Академії, проф. Беха П.О. та проф. Черниш Т.О. - орденом «Кавалерський Хрест Заслуги перед Річчю Посполитою».
Астрономічна обсерваторія
Науковці астрономічної обсерваторії виконують спільний українсько-російський проект Державного фонду фундаментальних досліджень за договором № Ф40/127-2012 від 18.06.2012 (за угодою з САО РАН).

За угодами з ГАО НАНУ, ІТФ НАНУ продовжуються спільні роботи по гранту SCOPES «Testing fundamental physics with cosmology» – створено власні вибірки спектрів середньої роздільної здатності (R) з огляду SDSS DR7 та високої R з бази даних ESO, отриманих на спектрографах FORS2, MIKE, UVES, HIRES, ESI. Розроблено власний метод визначення континууму в спектрах середньої R за допомогою композитних спектрів, створених зі спектрів з однаковим спектральним індексом, та перевірено його ефективність на спектрах високої R. Показано, що використання таких композитних спектрів як шаблонів для визначення червоних зміщень зменшує похибку вимірювання червоного зміщення на ~0.02 в порівнянні зі стандартним шаблоном. Для обох виборок обчислено середню прозорість та автокореляційну функцію флуктуацій прозорості для середніх червоних зміщень 2.4-3.8, підтверджено існування підвищення прозорості на z~3.5, на яке вказують деякі автори, і яке пов’язується з реіонізацією гелію. 3а отриманими науковими результатами зроблено виступи на трьох конференціях, подано до друку 3 наукові статті.

У співпраці з Державним астрономічним інститутом ім. П.К. Штернберга Московського державного університету імені М.В.Ломоносова виконаний спільний проект «Фотохімічні та газодинамічні процеси при зіткненнях метеороїдiв з Місяцем та в кометних комах». Підготовлений спільний проект «Фізико-хімічні процеси в комах комети C/2011 L4 Панстаррс та інших вибраних комет та під час ударних подій в екзосфері Місяця» і поданий до участі в конкурсі проектів фундаментальних досліджень «ДФФД-РФФД-2013» (№Ф53.2/023).

Розроблена робоча програма для участі в спільних дослідженнях з Московським державним університетом ім. М.В.Ломоносова для виконання космічних експериментів.

Кількість фахівців обраних членами іноземних академій та міжнародних наукових товариств – 17.
Управління міжнародного науково-технічного співробітництва

та інноваційних технологій
Управління міжнародного науково-технічного співробітництва та інноваційних технологій (Управління) є важливою ланкою для здійснення цілеспрямованого та ефективного розвитку міжнародної наукової, науково-технічної співпраці, інноваційної діяльності, трансферу технологій і освіти в Університеті.

Управління організує та виконує наукові розробки, проекти пов’язані із міжнародною науково-технічною та інноваційною діяльністю як на замовлення Університету так і для розвитку співробітництва з університетами-партнерами та іншими організаціями.

У 2012 році виконано 3 науково-дослідні роботи, був виконаний спільний проект «Україна-Норвегія» між Університетом та Міжнародним фонд соціальної адаптації (МФСА): надання освітньої послуги з підвищення кваліфікації з метою професійної перепідготовки з курсу «Інформаційні технології в бізнесі» для військовослужбовців Збройних Сил України, звільнених в запас та членів їх сімей. Керівник проекту – Заславський В.А., д.т.н., проф. Термін виконання – березень – травень 2012. Обсяг фінансування - 85 тис. грн.

РАЗОМ – 225.200 грн.

Найбільш вагомі результати діяльності Управління:

1. Здійснено організаційно-консультативне забезпечення та супроводження виконання освітньої бюджетної програми 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном». Загальний обсяг фінансування – 1297958  грн. Термін виконання програми – 2012 - 2013 навчальний рік.

У 2011 – 2012 навчальному році від університету за цією програмою було направлено на навчання та стажування 40 осіб, з яких студентів 27, аспірантів 6, науково-педагогічних працівників 7 у провідні вищі навчальні заклади 6 країн світу: Німеччина, Великобританія, Франція, Австрія, Італія, Нідерланди. Загальний обсяг фінансування по університету склав 8 087 903,63 грн.

У 2012/2013 навчальному році до провідних закордонних вищих навчальних закладів буде направлено 41 особу:
Астрономічна обсерваторія

наукових співробітників

1

ННЦ «Інститут біології»

науково-педагогічних працівників

1
студентів

3

Інститут високих технологій

наукових співробітників

1
аспірантів

1

Географічний факультет

наукових співробітників

1
студентів

2

Геологічний факультет

наукових співробітників

1

Економічний факультет

студентів

2

Факультет кібернетики

науково-педагогічних працівників

3
аспірантів

1
студентів

1

Інститут міжнародних відносин

науково-педагогічних працівників

1
студентів

3

Радіофізичний факультет

аспірантів

1

Фізичний факультет

науково-педагогічних працівників

2
аспірантів

2
студентів

3

Хімічний факультет

науково-педагогічних працівників

5
аспірантів

4
студентів

1

Усього

41

Студенти, аспіранти, науково-педагогічні працівники Університету направлені на навчання та стажування до провідних вищих навчальних закладів, наукових установ Австрії, Великобританії, Іспанії, Нідерландів, Німеччини, Португалії, США, Франції, Фінляндії, Швейцарії, Швеції, Японії: Віденського університету, Віденського технічного університету, університету Імперіал Коледж (м. Лондон), Королівського університету Белфаста, Лондонської школи бізнесу та фінансів, Коледжу Королеви Мері Лондонського університету, Університету м. Йорк, Барселонського університету, Інституту молекулярної науки університету Валенсії, Технологічного університету м. Дельфт, Утрехтського університету, Гейдельберзького університету Рупрехта-Карла, Мюнхенського технічного університету, Фрайбурзького університету імені Альберта-Людвіга, Університету м. Констанц, Бранденбурзького технічного університету (м. Котбус), Університету Юста Лібіга (м. Гісен), Лейпцігського університету, Університету Дюйсбург-Ессен (м. Ессен), Лісабонського університету, Університету Пітсбурга, Каліфорнійського університету (м. Лос-Анджелес), Університету Колорадо (м. Денвер), Університету Дрекселя (м. Філадельфія), Ліонського національного інституту прикладних наук, Університету Тулуза III – Поль Сабат'є, університету Париж-південь-LAL, Страсбурзького університету, Політехнічної школі м. Париж, Університету Бордо 1, Університету м. Орлеан, Таланс, Університету Оулу, Університету Берна, Уппсальського університету, Національної астрономічної обсерваторії Японії.

2. З метою активізації міжнародної науково-технічної та інноваційної діяльності Управлінням організовано в Університеті «II Міжнародний семінар «До РІО+20»» та міжнародну конференцію «Україна в Європі – Європа в Україні».

До участі в роботі «II Miжнародного семінару «До РІО+20»» (26-27 квітня 2012 р.) були запрошені представники провідних українських, італійських та норвежських навчальних закладів і наукових інститутів, а саме: Інститут міжнародного права міста Риму Національної наукової ради Італії, Університет Нурланда (Норвегія), Одеський національний економічний університет, Національний технічний університет України "КПІ", Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Інститут географії НАН України, Інститут агроекології та природокористування НААН, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України та ін. Представниками Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України була запропонована модель впровадження наукових досліджень та розробок, представлених у доповідях, їх практичне використання у державних програмах економічного розвитку. Головна мета семінару - обговорення актуальних питань міжнародного співробітництва та управління природними ресурсами для сталого розвитку, застосування інформаційних технологій та математичних моделей і методів прийняття рішень у прикладних еколого-економічних дослідженнях, досягнута у повній мірі. Усього учасників конференції – 40 осіб, з яких 20 з Київського національного університети імені Тараса Шевченка, 14 - з інших вузів і установ та 3 – з інших країн (Італія).

Міжнародна конференція «Україна в Європі – Європа в Україні» (25-26 вересня 2012 р.) була організована за ініціативи та підтримки Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Норвегія Й.Е. Фредріксена та ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка Л.В. Губерського. Вона мала дипломатично-освітній характер, пов'язаний зі святкуванням 20-річчя встановлення українсько-норвезьких дипломатичних відносин. У роботі конференції брали участь 138 осіб. З них 26 гостей з 8 країн світу, а саме Королівства Норвегії, Швейцарії, Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Польщі, Словаччини. Учасниками конференції також були представники 35 вищих навчальних закладів і установ, компанії, які співпрацюють із Норвегією, зокрема Slovak-Ukraine Research and Education Centre (SUREC), Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA), Norwegian School of Economics and Business Administration, High North Centre for Business and Governance at the University of Nordland, Norwegian Ukrainian Chamber of Commerce (NUCC), Eastern Europe Group, Mordal Consulting, Institute of International Relations of the University of Warsaw, McGraw Hill Publishing Group, Institute for Social Adaption, Royal Institute of International Affairs in London, University of Norland, ANITA Centre, Urbanist, Avia Federation, Polar Association, Norwegian Seafood Council, AICI, Elopak, Miratech, Infopulse.

3. Співробітники Управління працювали у складі робочої групи з підготовки проекту «Стратегічної програми науково-інноваційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка на період 2012-2020 рр.».

Впродовж звітного періоду Управління доклало зусиль для встановлення прямих партнерських відносин з міжнародними організаціями такими як: TEMPUS, DAAD, British Council, TEMPUS-TASIS, ЕРАЗМУС МУНДУС, SIU та інші; розповсюдження інформації про конкурси, підготовку документів для грантів. Міжнародні проекти і програми реалізуються переважно за рахунок міжнародних грантів цих організацій. Зокрема, за результатами п’ятого конкурсу Програми Темпус IV у 2012 році підтримано 5 проектних команд нашого Університету, з них 2 проекти за участю Управління:

1. 530534-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-SMGR «Improving the Efficiency of Student Services (IMPRESS)» («Покращення ефективності студентського працевлаштування») (економічний факультет, керівники проектної команди - Черняк О.І., д.е.н., проф.);

2. 530601-TEMPUS-1-2012-PL-TEMPUS-SMHES «Informatics and Management: Bologna Style Qualifications Frameworks (INARM)» («Інформатика і управління: Кваліфікаційні рамки Болонського типу») (факультет кібернетики, керівник проектної команди – Заславський В.А., д.т.н., проф.).

У рамках гранту Уряду Норвегії № CPEA-2010/10117 CPEurasia 2010-2015 «Norwegian-Ukrainian and Research Cooperation in the field of Sustainable Management» для реалізації мобільності та обміну студентами між Університетом Нурланда (м.Буде) та Університету на 2011 - 2014 рр. (факультет кібернетики, економічний факультет, ІМВ) у 2012 році за магістерською програмою Університету Нурланда навчались студенти факультету кібернетики (7 магістрів спеціальності «соціальна інформатика»), економічного факультету (2 магістри спеціальності «менеджмент організацій») та Інституту міжнародних відносин (2 магістри спеціальності «міжнародний бізнес»). Обсяг фінансування у 2012 р. – 150,0 тис. норвезьких крон. Студенти, що навчались у Норвегії, отримали сертифікати про навчання та виступили на вченій раді факультету кібернетики з презентацію. У 2012 році відбувся відбір нових 13 претендентів (аспірант економічного факультету, 2 магістри ІМВ, 3 – економічного факультету, 7 – факультету кібернетики), що проходять навчання в Університеті Нурланда у 2012/2013 навчальному  році.

Важливим завдаванням Управління є системний аналіз і встановлення нових партнерських відносин між університетами та розвиток цілеспрямованих наукових, науково-технічних відносин. За звітний період було подовжено термін дії двосторонньої партнерської угоди між факультетом кібернетики КНУ і факультетом електроінженерії і зв’язку Технічного університету м. Брно, Чехія; підписана угода про співробітництво з Університетом Нурланда (м. Буде), Норвегія.

Управління здійснювало інформаційно-консультативну діяльність:

- Для інформування співробітників та студентів, курсантів, аспірантів та докторантів Університету щодо різноманітних конкурсів і грантів, міжнародних науково-технічних та інноваційних заходів Управління регулярно випускало Інформаційний листок. У 2012 р. здійснено адресну розсилку 13 листків більше ніж 500 адресатам;

- Підготовка співробітниками Управління прес-релізів до сайту університету, статей до газети «Київський університет» про заходи, які проводяться підрозділами і Управлінням та інформаційних повідомлень про заходи (конференції, зустрічі), які плануються до виконання в університеті;

- Організаційна та консультативна підтримка науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів при підготовці документів для участі у конкурсах на наукове стажування, навчання в закордонних вищих навчальних закладах.

За звітний період було опубліковано 15 статей в українських і закордонних виданнях та газеті «Київський Університет»; підготовлено до друку спільну статтю з італійським професором Дж. Тамбуреллі з проблем сталого розвитку Італії, України та Норвегії; підготовлено до друку збірник праць «ІІ Міжнародного семінару «До РІО+20»».

Співробітники Управління виступали з доповідями на 2 міжнародних конференціях за межами України, 4 міжнародних конференціях та семінарах в Україні, 2 всеукраїнських конференціях.

Налагоджено співпрацю з іноземним посольством Королівства Норвегія, в Україні з метою активізації міжнародного науково-технічного, інноваційного та освітнього співробітництва та підвищення ефективності взаємодії Університету з іноземними організаціями.

Важливою функцією Управління є участь у міжнародних форумах, презентаціях і зустрічах по напрямах наукових досліджень:

- У березні в Університеті, за сприяння Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України відбувся презентаційний захід ROAD-SHOW «СНД: партнерство в інноваціях». В рамках заходу обговорювалися питання українсько-російської співпраці в науково-технічній та інноваційній сферах, можливість навчання і стажування українських студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників у Відкритому університеті Сколково та інших провідних російських вузах;

- З 25 по 27 вересня співробітники Управління були учасниками Міжнародного науково-технологічного форуму «Наука, інновації, технології – 2012». 25 вересня представники Управління прийняли участь у тематичній секції «Україна у світовому науково-технічному та інноваційному просторі».

Запрошення та прийом зарубіжних викладачів, науковців, студентів, делегацій, фахівців із університетів-партнерів для участі в тематичних міжнародних заходах є безпосереднім завданням Управління. За звітний період було прийнято 7 зарубіжних делегацій з Росії, Німеччини, Норвегії, Люксембургу, Кореї, Мексики, США:

- У липні проводилась зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Норвегії паном Й.Е. Фредріксеном. Під час зустрічі обговорили питання майбутнього викладання в КНУ норвезької мови, активізацію співробітництва між університетами та обміну студентами;

- У вересні університет відвідала делегація Люксембурзького університету у складі проректора з міжнародних зв’язків проф. Фр. Лепревост, голови дослідницького підрозділу з комп’ютерних наук проф. П. Боуврі, Почесного Консула Великого Герцогства Люксембург в Україні М. Новіков. Під час зустрічі з деканом факультету кібернетики проф. А.В. Анісімовим учасники обговорили перспективні напрямки співробітництва між університетами, зокрема, можливість обміну магістрами, аспірантами та видання подвійних дипломів.

З метою налагодження науково-технічного співробітництва та розвитку інноваційної діяльності з міжнародними науково-дослідними інститутами, асоціаціями, компаніями та їх представництвами в Україні у жовтні начальник Управління приймав участь у зустрічі з делегацією компанії Samsung (Корея) на чолі з віце-президентом Seunggun Park: віце-президентом Hosik Jang, головним інженером Jungho Bang, старшим інженером Kitae Choi, представниками Samsung Ukrainian Research Center (Київ) - Cho Byong Kwan, керівником проекту НДКР, М.Лук'яненком, керівником групи технологічного планування та В.Гадецьким, керівником підрозділу стратегічного планування. Зустріч була присвячена обговоренню питань науково-технічного співробітництва, кооперації при створенні спільних патентів, проблемним питанням впровадження патентів університету за кордоном.

На запрошення Посольства США 10 грудня 2012 р. відбулась зустріч проректора з наукової роботи Університету та начальника Управління з технологічним директором компанії WAARDE Бобом Иофісом з питань впровадження інноваційних розробок в індустрію та технології їх трансферу.

З метою налагодження міжнародного співробітництва в науково-технічній, інноваційній та освітній сферах, поширення та обміну наукової інформації, формування напрямів спільних наукових досліджень тощо впродовж звітного відбулися закордонні відрядження:

- З 4 по 8 квітня відбувся візит делегації Університету у складі проректора з наукової роботи С.А. Вижви та начальника Управління до Російської Федерації. Мета візиту – участь у міжнародному форумі «Інновації. СНД. Майбутнє», ознайомлення з роботою Об’єднаного інституту ядерних досліджень (ОІЯД), діяльністю Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД, зміцнення співробітництва з Московським державним університетом імені М.В. Ломоносова, Російським новим університетом (РосНоу), Відкритим університетом Сколково (ОтУС) та Науково-дослідним інститутом економіки і організації управління в газовій промисловості (м. Москва);

- У листопаді начальник Управління у складі делегації Університету приймав участь у першій нараді програми TEMPUS INARM в Університеті м. Кобленц, Німеччина. Під час візиту було досягнуто домовленості про активізацію співробітництва з Московським гуманітарним університетом імені М.А. Шолохова, факультетом обчислювальної математики та кібернетики Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, Університетом Марії Скадовської-К’юрі, м. Люблін;

- У грудні начальник Управління прийняв участь у нараді, організованій центром Міжнародного співробітництва Норвегії (SIU) в Університеті м. Ставангер (Норвегія). Було досягнено домовленості про розвиток співробітництва з університетами м. Берген, Університетом Тромпсу, Університетом Агдер (м. Крістіансанд), факультетом економіки, інформатики та соціальних наук коледжу Університету м. Молде. На запрошення представника компанії Statoil начальник Управління відвідав офіс компанії та взяв участь в обговоренні проблем безпеки нафтовидобувної промисловості на шельфі.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   31

Схожі:

Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРада адвокатів міста києва
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 27. 08. 2009 №3828 видано кмкдка
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconНаказ №3 від 23 квітня 2012 p. № Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року
Новоград Волинської міської ради №108 від 20. 03. 12 р та з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗагальноклубний творчий проект
Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України „Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconПоложення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconКнига року Бі-Бі-Сі 2012 (Книга року bbc) — літературна нагорода україномовним літературним творам, що присуджується Британською телерадіомовною корпорацією (Бі-Бі-Сі). Книга року Бі-Бі-Сі
Ця книга про те, як можна подолати свій страх. Про те, як можна навчитися навіть із найстрашніших І найзагрозливіших синьомордів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від березня 2012 року №151-од «Про відзначення в області 198-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п. ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про відзначення в області 98-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п ст. 39 Закону України «Про місцеві державні...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconК київ*2012 Від укладача Бібліографічний покажчик присвячений великому спортивному святу – футболу
Раїною під час підготовки та проведення чє з футболу 2012 року. Гостинність та доброзичливість нашого народу, краса нашої української...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка