Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8Сторінка24/31
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5.81 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   31

2.11 Організаційне, інформаційне, аналітичне та матеріально-технічне забезпечення наукової діяльності

2.11.1 Конференції, виставки


У звітному році організовано та проведено 58 наукових конференцій, з них 40 отримали фінансову підтримку держави. Інформація щодо всіх наукових конференцій увійшла до “Інформаційного бюлетеня УкрІНТЕІ”. Серед проведених університетом наукових конференцій: 32– міжнародні, 4 – всеукраїнські та 22 конференції молодих учених та студентів.
Співробітники університету брали участь у 36 виставках, в їх роботі були задіяні 50 авторів, представлено понад 987 експонатів.

Міжнародний науково-технологічний форум «Наука, інновації, технології – 2012» Виставковий центр «КиївЕкспоПлаза» м. Київ, 25-27 вересня 2012 р.

Презентації книги В.І. Сергійчука «Патріарх Йосип Сліпий у документах радянських органів державної безпеки (1939-1987)» (в США, Канаді, Німеччині, Італії, Естонії).

VI Міжнародна виставка по квітниковому бізнесу, садівництву, ландшафтному дизайну та флористиці. Київ Виставковий центр, квітень, 2012.

Виставка Освіта 2012, жовтень 2012.

Міжнародна конференція-виставка «Комплексний підхід для розробки вуглеводневих ресурсів», 3-5 жовтня 2012 р., м. Баку, Азербайджан

Міжнародний конкурс ПР-проектів «The Baltic Weekend”, м. С.Петербург, вересень 2012 р.

«Уродинамічна система та нові методики проведення урологічних та проктологічних обстежень», VIII Міжнародний салон винаходів і нових технологій «Новий Час». Севастополь. – 27-29 вересня 2012.

Виставка-презентація в рамках проведення Всеукраїнського круглого столу «Історик на тлі епохи» з нагоди 75-річчя доктора історичних наук, Заслуженого професора університету Я.С. Кала кури. 329 ауд. Червоного корпусу КНУ, історичний факультет.

Постійно діюча виставка наукових досягнень Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченко.

«Аерокосмічна освіта і наука – досягнення та перспективи», Будинок учителя, Педагогічний музей України.

З нагоди міжнародної наукової конференції «Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та ЄС», листопад 2012 ІМВ.

Постійно діюча виставка наукових публікацій Університету м.Ольденбург (Німеччина)

Постійно діюча виставка наукових публікацій Славістичного університету м.Баку (Азербайджан)

Постійно діюча виставка наукових публікацій Єреванського національного університету (Арменія)

Виставка кращих бакалаврських робіт кафедри ВСР (в рамках Третього фестивалю молодих видавців і редакторів «Штурмові загони Гутенберга»). Київ, Інститут журналістики, 27-28 квітня 2012 р

11-12 жовтня 2012 р. в м. Дніпропетровськ пройшов міжнародний форум «Наука і бізнес – основа розвитку економіки», який проходить на базі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та Національного центру аерокосмічної освіти молоді імені О.М. Макарова.

У відкритті також взяли участь заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Марія Пустова, голова Федерації організації роботодавців у Дніпропетровській області, радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор Сергеєв, ректор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара Микола Поляков, директор Національного центру аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова Віктор Хуторний, директор Інституту світової економіки та бізнесу Російського університету дружби народів Юрій Мосєйкін, головний конструктор, начальник КБ-1 ДКБ «Південне» Павло Дегтяренко.

Було представлено експозицію університету, підготовлену працівниками служб науково – дослідної частини за участю факультетів та Інститутів університету. Консультації щодо університетської експозиції надавали представники служб НДЧ зацікавлених підрозділів університету, автори наукових та науково – технічних розробок, представлених в експозиції, які були постійно присутні протягом роботи Форуму.

Київським національним університетом імені Тараса Шевченка було представлено: постери від факультетів (фізичний, географічний), презентація «РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ» (філософський), та розробка А.В. Анісімова, Є.О. Осадчого Комплекс «Екзоскелетон».

З експозицію університету ознайомилися представники різних навчальних закладів, наукових організацій, промислових та комерційних підприємств.Представленими від Київського національного університету імені Тараса Шевченка науковими розробками зацікавилися спеціалісти з інших вузів, наукових інститутів та організацій, в результаті чого були висловлені пропозиції щодо співробітництва.

2.11.2 Інформаційно-бібліографічна та науково-дослідницька робота Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича


Наукова бібліотека ім. М. Максимовича - структурний підрозділ Київського націо­нального університету імені Тараса Шевченка, роботу якого орієнтовано на забезпе­чення навчально-виховного процесу та наукових досліджень роботи за всіма напрям­ками діяльності університету.

За єдиним обліком налічується 38 982 користувачі. Відвідало бібліотеку 1 298 525 читачів, у т.ч. 5145 з інших установ міста.

За звітний період видано 1 719 269 прим. літератури, в т.ч. державною мовою – 974 194, російською – 682 917, іноземними мовами – 62 158 примірників.

Наукова бібліотека комплектує бібліотечний фонд документами відповідно до профілю та інформаційних потреб усіх категорій користувачів університету, а саме - науковою, навчальною, довідковою, художньою літературою, аудіо-виданнями та електронними документами згідно з навчальними планами, програмами та тематиками наукових досліджень університету.

У роботі з комплектування фонду бібліотека враховує появу нових спеціальнос­тей та факультетів, зміну кількісного складу студентів за окремими спеціальностями, зростання тенденції розвитку міжнародних зв'язків університету, використання комп'ю­терних технологій та зростання комп'ютерної грамотності студентів.

За звітний період була виконана значна робота, спрямована на забезпечення ін­формацією професорсько-викладацького складу, співробітників, науковців, аспірантів та студентів університету. Удосконаленню системи формування інформаційно-документальних ресурсів сприяє використання різних джерел комплектування: купівля, передоплата, книгообмін, дар, передача від факультетів та ін.

Загальний фонд бібліотеки складає 3 397 276 прим. Протягом звітного періоду бі­бліотекою отримано з різних джерел комплектування: нових назв - 3474 у кількості 46 614 документів. Використано 2 230 091 грн. бюджетних коштів. З них:

 • передплата періодичних видань - 899 500 грн.;

 • закупівля книг – 1 143 393 грн.;

 • передплата інформаційних ресурсів – 187 198 грн.


Порівняльна таблиця використання бюджетних коштів у 2011-2012 рр.


Види витрат


2011

2012

кошторис

використано

кошторис

використано

Придбання підручників та наукової літератури

775100

1 108 883,00

1 025 000

1143393

Передплата періодичних видань

1559500

754 959

1 300 00

899500

Придбання доступу до БД

320000

205 999

500000

187198

Усього

2654600

2069841

2 825 000

2230091


Для узгодження діяльності щодо комплектування бібліотека співпрацює з представ­никами факультетів - інформаторами, призначеними деканами факультетів та з провід­ними фахівцями університету. Відповідальні особи на факультетах, переглядають запро­поновані документи та оформляють замовлення на необхідну для підрозділу кількість примірників. Бібліотека, на підставі замовлення кафедр, здійснює замовлення, викорис­товуючи показники книгозабезпеченості на час комплектування та беручи до уваги осо­бливості видань, структуру бібліотеки, наявність грифу МОНМСУ, читацьке призначення, висвітлення теми в літературі, наклад, художнє оформлення тощо. Поповнення фондів бібліотеки здійснюється з урахуванням інтересів всіх структурних підрозділів.

Для збору замовлень від підрозділів університету використовується сайт бібліоте­ки www.library.univ.ua. Процес комплектування починається з аналізу зовнішнього до­кументального потоку і відбору книг для придбання за бібліографічними джерелами, проспектами, планами видавництв та книготорговельних організацій. Відсутність перс­пективних планів видавництв та зведеного електронного репертуару нової української книги, українського обов'язкового примірника ускладнюють роботу комплектаторів. Фірма НПО «Ідея» безкоштовно надає НБ достатньо повну БД нових українських та ро­сійських видань. Каталоги НПО «Ідея» відображають асортимент українського видавни­чого ринку і на сьогодні вважаються найбільш зручним інструментом для комплекту­вання фондів. Ця інформація вводиться у БД «УФД/Бібліотека». Інформація доступна для перегляду і визна­чення потреб на будь-якому робочому місці локальної мережі уні­верситету за допомогою internet-меню «Система комплектування» (
www.library.univ.kiev.ua/ukr/complect/).

Для задоволення потреб підрозділів університету в оперативній інформації на 2012 р. замовлено 168 комплектів газет і 4149 прим. журналів України і Росії.

Для поповнення фондів упродовж звітного року використовувались такі види комплектування: купівля (14765 прим.), передплата (4971 прим.), книгообмін (1651 прим.), дар (4342 прим.), передача від підрозділів КНУ та ВПЦ «Київський університет» всіх тиражів друкованої продукції (13355 прим.) та ін.

З метою покращення інформації про нові документи та вивчення інформаційних потреб читачів, оптимального інформування представників факультетів університету проводяться виставки нових книг українських видавництв з можливістю рекомендацій щодо придбання пропонованої літератури. Протягом року проведено 283 тематичні виставки, нових надходжень та відкритих переглядів літератури, на яких експонувалося 9270 прим. літератури.

Документообмін є однією з форм співробітництва між державами і забезпечує безкоштовне надходження документів із зарубіжних та українських організацій. НБ веде документообмін з 32 організаціями (бібліотеками університетів, інститутів та Національними бібліотеками) країн Східної Європи: Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини, Чехії, Словаччини, Сербії, Македонії, Словенії; з 23 організаціями країн Західної Європи, Америки та Азії: Австралії, Англії, Нідерландів, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Японії, Тайваню; з 45 організаціями України та 11 організаціями СНД.

Обмінний фонд на 01.01.2013 року становить 40466 прим. на суму 1092773 грн.00коп.Активізовано роботу представників структурних підрозділів університету з відділа­ми обслуговування бібліотеки для виявлення та подальшого списання застарілих, не­профільних видань та видань, що не користуються попитом. Протягом року списано з різних причин 74584 прим.

Постійно продовжується автоматизація бібліотечних процесів роботи. Протягом року за- штрихкодовано близько 183489 прим. документів.

Для поширення інформації про фонди бібліотеки та підвищення рейтингу веб­сайту бібліотеки в мережі Інтернет проведено пошукову оптимізацію сайту загалом та електронного каталогу бібліотеки зокрема. Як результат, переглянуто 1 582 099 сторінок веб-сайту НБ.

Бібліотека має значний за обсягом і унікальний за складом електронний інфор­маційний ресурс, який поєднує електронні каталоги: книжкових видань (854343 записів), авторефератів і дисертацій (146615 записів), бібліографічні бази даних (БД) публікацій за профілем університету (209860 записів), повнотекстові БД видань М.Максимовича (29 документів), підручників (585 документів), Вісників університету (342), електронний фонд рідкісних видань (3134 видання), звітів НДЧ (94 документи).

Інформаційний потенціал ВНЗ визначається не тільки фондом бібліотеки, а й всіма створеними в бібліотеці електронними колекціями освітніх та наукових ресурсів. Вико­ристання електронних ресурсів суттєво впливає на підвищення ефективності освіти і наукових досліджень. Не зважаючи на те, що традиційними друкованими носіями про­довжують користуватися, попит на онлайнові та електронні публікації значно зростає. Тому існує необхідність забезпечити широкий доступ фахівців до величезних потоків достовірної наукової інформації, і насамперед до електронних публікацій.

Для науковців університету особливо необхідним є постійний доступ до повнотекстових баз (БД) різних компаній в режимі on-line.

На веб-сайті бібліотеки www.library.univ.kiev.ua представлено інформацію про пе­редплачений університетом доступ до повнотекстових ресурсів з детальним описом кож­ного такого ресурсу. Ця інформація є доступною лише в локальній мережі університету.

НБ є членом Консорціуму бібліотек та організацій України «ІНФОРМА-ТІО». Це дає можливість отримувати доступ до БД за нижчими цінами, брати участь у тимчасових підключеннях (тестовий доступ) до відомих електронних ресурсів зарубі­жних видавництв, проводити на факультетах семінари з користування БД.

Також на сайті бібліотеки розміщено інформацію щодо тестового доступу до пов­нотекстових баз даних, наданого різними компаніями в режимі on-line. Це надає змогу користувачам ознайомитись та оцінити ресурс і, за потреби, надати замовлення до від­ділу іноземного комплектування. Вся інформація стосовно інформаційних ресурсів та БД виставляється на сайті бібліотеки в новинах тестового доступу. Також інформація розсилається e-mail поштою на факультети та інститути університету.

У 2012 р. було надано тестовий доступ до таких баз даних:

 • on-line бібліотеки World eBook Library;

 • бази даних CAB Abstracts;

 • журналів з фізики та геофізики:

1

AIP Conference Proceedings

2.

American Journal of Physics

3

The Journal of the Acoustical Society of America

4

Journal of Laser Applications

5

Journal of Physical and Chemical Reference Data

6

Journal of Rheology

7

Journal of Vacuum Science and Technology A

8

Journal of Vacuum Science and Technology B

9

Low Temperature Physics

10

Powder Diffraction

11

Surface Science Spectra

12

Encyclopedic Dictionary of Applied Geophysics

13.

Geophysics

14

Journal of Environmental and Enaineerina Geophysics

15

SEG Technical Proaram Expanded Abstracts

16

The Leading Edge;
 • бази даних Passport GMID компанії Euromonitor International.

 • бази даних Polpred - база даних економіки та права. Огляд ЗМІ та аналітика.

 • до повнотекстової реферативної бази даних Business Insights: Global, яка надає інформацію щодо дослідження та аналізу компаній, галузей господарства та економік по всьому світу.

- до бази даних повнотекстових книжок, довідників та монографій видавництва CRC Press, яка надає інформацію з різних галузей науки.

В Науковій бібліотеці працює Російський центр, який надає користувачам вільний доступ до повнотекстових російських інформаційних ресурсів фірми «Интегрум», інфор­маційного енциклопедичного проекту «Рубрикон» та медіатеки російського центру, які безкоштовно надані університету Фондом «Русский мир».

Статистика використання передплачених ресурсівНазва БД

Ціна передплати (грн.)

Переглянуто документів

Вартість перегляду 1 документа (грн.)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

1

EBSCO Publishing

23 760

24 000

2 164

6 804

10,98

3,53

2

Royal Society of Chemistry

14 650

19 200

8 097

4 438

1,81

4,33

3

Дисертації РДБ

28 000

24 600

3 022

3 097

9,27

7,94

4

American Physical Society (+American Institute of Physics в 2011 р.)

42 000

32 200

12 394

2 969

3,39

10,85

5

IEEE Computer Society

не передплачувалась

40 500

не передплачувалась

306

не передплачувалась

132,35

6

Emerald Management eJournals

не передплачувалась

26 700

не передплачувалась

174

не передплачувалась

153,45

З питань реформування та сучасних напрямків розвитку освіти та науки в Україні, організації навчального процесу готується аналітичний огляд “Вища школа”. Він включає статті з періодичних видань українських та деяких зарубіжних країн. Бібліографічні записи створюються з анотаціями українською та іноземними мовами за такими рубриками: “Київський університет на шпальтах періодичних видань” (759 назв), “Вища освіта в Україні” (446 назв), “Вища освіта за кордоном” (288 назв), “Болонський процес” (30 назв), “Наука в Україні та за кордоном” (221 назва), “Іноваційні технології” (163 назви), “Інформаційні технології” (141 назва).

Аналітична інформація з проблем вищої школи передається 12 абонентам. Так, у 2012 р. було підготовлено 12 інформаційно-аналітичних оглядів на 2525 назв.

Визначено 2220 індексів УДК та ББК до наукових тем науковців та до студентсь­ких кваліфікаційних робіт.

Всього за звітний період читачі отримали 72736 довідок. В процесі обслуговуван­ня читачів використовувалися як зовнішні, так і внутрішні електронні ресурси. За рік за допомогою електронних баз даних видано близько 17654 довідки.

Протягом звітного періоду співробітники бібліотеки займалися науковою та нау­ково-бібліографічною роботою. Підготовлено 3 бібліографічних покажчиків на 2992 позиції та 8 бібліографічні списки на 868 позицій.

У 2012 р. співробітники бібліотеки приймали участь у підготовці бібліографічних покажчиків: • Олег Каленикович Закусило : матеріали до бібліографії (1972-2012) / [упоряд. : Нестеренко В.Г., Тіщенко І.І., Герасименко Л.Є. ; авт. перед. сл. А.В. Анісімов] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 127 с.

Покажчик складається з біографічної довідки, двох розділів які охоплюють публікації від 1972 до 2012 р. Обидва тематичні блоки, що утворюють книжку, об’єднані наскрізною нумерацією позицій. Позиції розміщені у хронологічній послідовності за роками і в алфавітній послідовності у межах кожного року. Загальна кількість позицій – 652

 • Бібліографія Д. В. Малакова (у рамках співпраці з Національною спілкою краєзнавців України та Історичним ф-том університету, відповідальний – проф., к.і.н. Савченко Г. П.).

Бібліографічний покажчик підготовлено з нагоди 75-літнього ювілею відомого українського краєзнавця, музейного працівника, києвознавця, знавця вітчизняної минувшини, лауреата премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України – Дмитра Васильовича Малакова, автора понад 30 монографій, альбомів, путівників, близько 700 краєзнавчих розвідок, опублікованих у наукових збірках, енциклопедіях, періодиці

Загальна кількість позицій – 692 назви. Покажчик праць – 1060 назв, іменний покажчик – 1412 персоналій.

Цим покажчиком Наукова бібліотека ім. М. Максимовича та Київська обласна організація Національної спілки краєзнавців України започатковують бібліографічну серію видань “Краєзнавці Київщини”.


 • Бібліографія В. Г. Нестеренко.

Видання підготовлено до 55-річчя від дня народження заслуженого працівника культури України, директора Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича – Нестеренко Валентини Григорівни, авторка публікацій та біобібліографічних покажчиків з проблем вищої школи, бібліотечної справи, історії і сьогодення бібліотеки та науковців Київського університету. Загальна кількість позицій – 69 назв.

У 2012 р. співробітники НБ продовжували працювати над укладанням персональної біобібліографії вчених Київського університету (біобібліографістики), зокрема над бібліографією ректорів ХІХ століттяБобрецький М. В.: загальна кількість – 144 позицій (праць73, літератури про життя та діяльність – 71).

Де-Метц Г. Г.: загальна кількість – 198 позицій (праці – 102, література про життя та діяльність – 96).

Матвєєв О. П.: загальна кількість – 62 позицій (праці – 11, література про життя та діяльність – 51).

Рахманінов І. І.: загальна кількість – 111 позицій (праці – 38, література про життя та діяльність – 53).

Спекторський Є. В.: загальна кількість – 308 позицій (праць – 167, літератури про життя та діяльність – 141).

Федоров В. Ф.: загальна кількість – 64 позицій (праці – 8, література про життя та діяльність – 56).

Фортинський Ф. Я.: загальна кількість – 146 позицій (праці – 55, література про життя та діяльність – 91).

Цих В. Ф.: загальна кількість – 49 позицій (праць – 8, літератури про життя та діяльність – 41).

Постійно ведеться бібліографічна тема «Михайло Олександрович Максимович», яка протягом 2012 р. збільшилася на 1166 позицій (праць – 69, літератури про життя та діяльність – 1097). Загальна кількість – 2313 позицій.

Продовжувалося повносторінкове сканування рідкісних та цінних книг: стародруків – 42 прим.; періодичних та інших видань – 121 прим. Всього відскановано 163 прим. (53772 сторінок). Інформацію щодо електронних копій відображено на сайті НБ http://www.rare.univ.kiev.ua.

У 2012 р. співробітники НБ брали участь у конференціях, семінарах, форумах: • Державна наукова сільськогосподарська бібліотека НАН України проводила VII Всеукраїнська конференція молодих учених та спеціалістів «Історія освіти, науки і техніки в Україні» (березень),

 • на базі Національної бібліотеки України ім. В І. Вернадського була проведена наукова конференція «Юрій Меженко і розвиток бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства : до 120-річчя від дня народження» (квітень),

 • у Хмельницькому національному університеті міжнародна науково-практична конференція “Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів”,

 • на базі Наукової бібліотеки ім. В.І. Вернадського. конференція «Інформаційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття» (жовтень),

 • на науково-методичному семінарі «Бібліографічне та бібліометричне забезпечення наукових досліджень і дисертаційних робіт», який проходив в Науковій бібліотеці ім. Г.І. Денисенка КПІ (жовтень),

 • на ІІІ Міжнародному форумі «Проблеми розвитку інформаційного суспільства».

Співробітниками бібліотеки опубліковано 20 статей в українських наукових збірниках та періодичних виданнях.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   31

Схожі:

Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРада адвокатів міста києва
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 27. 08. 2009 №3828 видано кмкдка
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconНаказ №3 від 23 квітня 2012 p. № Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року
Новоград Волинської міської ради №108 від 20. 03. 12 р та з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗагальноклубний творчий проект
Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України „Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconПоложення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconКнига року Бі-Бі-Сі 2012 (Книга року bbc) — літературна нагорода україномовним літературним творам, що присуджується Британською телерадіомовною корпорацією (Бі-Бі-Сі). Книга року Бі-Бі-Сі
Ця книга про те, як можна подолати свій страх. Про те, як можна навчитися навіть із найстрашніших І найзагрозливіших синьомордів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від березня 2012 року №151-од «Про відзначення в області 198-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п. ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про відзначення в області 98-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п ст. 39 Закону України «Про місцеві державні...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconК київ*2012 Від укладача Бібліографічний покажчик присвячений великому спортивному святу – футболу
Раїною під час підготовки та проведення чє з футболу 2012 року. Гостинність та доброзичливість нашого народу, краса нашої української...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка