Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8


Наукові видання університетуСторінка25/31
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5,81 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   31

2.11.3. Наукові видання університету


Упродовж останніх років актуалізується євроінтеграційний вектор державної полі­тики у сфері науки. Зокрема, університет успішно здійснює кроки щодо участі у Болон­ському процесі, використовує практику європейських стандартів оцінки науковців уні­верситету, прагне зайняти достойне місце у міжнародних наукометричних базах даних.

Університет з цим визначився і веде активну роботу щодо підготовки відбору нау­кових збірників серій Вісника університету для внесення до наукометричної бази Scopus (SciVerseScopus - повна назва). Запити на включення нових назв видань до Scopus для індексації у наступному році подаються до експертної комісії до 1 вересня поточного року. Включення інших наукових видань до Scopus потребує великої роботи над забез­печенням спектру критеріїв, яким має відповідати видання (міжнародні редакційні ко­легії, періодичність видання, стабільність графіку видання, обов'язкове "сліпе" рецен­зування рукописів, чітка власна політика, наявність діючого веб-сайту видання, наяв­ність англомовних анотацій, статті мусять бути викладені науковою мовою, відповідати проблематиці, задекларованій журналом тощо).

Університет видає відомий в Україні та за її межами «Вісник Київського університе­ту» - 18 серій, а також 40 наукових збірників. У зв'язку з фінансовими труднощами в 2010, 2011, 2012 роках дещо змінилася періодичність видання Вісників. У зазначений період не вийшли друком (жодний примірник) серії «Астрономія», «Історія», «Хімія», «Ме­тоди та об'єкти хімічного аналізу», «Юридичні науки». Періодичність видання більшої частини серій Вісника дуже низька - по одному виданню на рік. Серії Вісника «Астроно­мія», «Міжнародні відносини», «Українознавство», «Русистика» не перереєстровані у Міні­стерстві Юстиції України. Особливо слід наголосити, що редакційні колегії не відстежують включення серій Вісника до переліку фахових видань ДАК України («Соціологія», «Русистика», «Психологія»).

Робоча група розробила заходи щодо покращення підготовки матеріалів та друкування серій Вісника університету. На сьогодні практично всі серії виконують вимо­гу щодо подання анотацій статей російською та англійською мовами. Окремі серії Вісника вийшли у 2012 році повністю англійською мовою: серія «Економіка» (голо­вний редактор член-кореспондент НАНУ, проф. Базилевич В.Д.), «Радіофізика» (го­ловний редактор проф. Анісімов І.О.).

Науковою частиною та науковою бібліотекою виконана аналітична та інформацій­на робота щодо забезпечення необхідних вимог для реєстрації серій Вісника у міжнаро­дній наукометричній базі Scopus. Зазначені матеріали надіслані для використання у роботі у всі підрозділи університету.
Таблиця 2.11.3 ВІСНИКИ ТА ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ЯКІ ДРУКУЮТЬСЯ У ВПЦНазва

Періодичність виходу (рік)

Обсяг, друкованих
аркушів


Мови

видання

Реєстрація ВАК України

Кількість випусків

2010-2012

1

Астрономія


08.09.99

01-05/9

2010 - 1; 2011 - 1; 2012 - 1

2

Біологія

1

До 10

Укр., рос.

09.06.99

1-05/7

2010 - 2; 2011 - 2; 2012 -2

3

Військові спец. науки

4

10

Укр., рос., англ.

12.06.02

1-05/6

2010 - 2; 2011 - 3; 2012 - 4

4

Географія

6

До 10

Укр.

10.03.10

1-05/2

2010 - 1; 2011 - 1; 2012 - 1

5

Геологія

4

10

Укр., рос., англ.

12.06.02

1-05/6

2010 - 2; 2011 - 4; 2012 - 4

6

Економіка

10

10

Укр., рос.,англ.

10.11.10

1-05/6

2010 - 5; 2011 - 6; 2012 - 10

7

Журналістика


09.06.09

1-05/7

2010 - 1; 2011 - ; 2012 -

8

Іноземна філо­логія

1

До 10

Укр.

06.10.10

1-05/6

2010 - 1; 2011 - 1; 2012 - 1

9

Інтродукція

1

10

Укр., англ.

09.06.99

1-05/7

2010 - 1; 2011 - 1; 2012 -1

10

Історія

4

До 10

Укр., рос.,англ.

22.12.10

1-05/8

2010 - 6 ; 2011 - 6; 2012 - 5

11

Кібернетика

1

До 10

Укр., рос

12.06.02

1-05/6

2010 - 1; 2011 - 1; 2012 -1

12

Літературознав-

ство. Мовознавство. Фольклористика

1

10

Укр.

12.06.02

1-05/6

2010 - 1; 2011 - 1; 2012 -1

13

Математика і механіка

2

До 10

Укр., англ.

26.05.10

1-05/4

2010 - 1; 2011 - 1; 2012 -2

14

Міжнародні відносини


22.12.10

1-05/8

2010 - ; 2011 - ; 2012 -2

15

Проблеми регуляцій фізіологічних функцій

1

До 10

Укр., рос.

09.06.99

1-05/7

2010 - 1; 2011 - 1; 2012 -1

16

Радіофізика та електроніка

2

7

Укр., англ

10.02.10

1-05/1

2010 - 1; 2011 - 2; 2012 -2

17

Соціологія.


Не атесто­вано

2010 - ; 2011 - 2; 2012 - 1

18

Психологія. Педагогіка

12

13

Укр.

09.06.99

1-05/7

2010 - 2; 2011 - 2; 2012 - 4

19

Східні мови та літератури

1

10

Укр.

12.06.02

1-05/6

2010 - 1; 2011 - 1; 2012 -1

20

Українознавство


25.01.02

1-05/1

2010 - 1; 2011 - 1; 2012 -1

21

Фізика

2

До 7

Укр., англ.

09.06.99

1-05/6

2010 - 1; 2011 - 2; 2012 -2

22

Філософія. Політологія

2

8

Укр., рос

16.12.09

1-05/6

2010 - 5 ; 2011 - 5; 2012 - 5

23

Хімія


09.06.99

1-05/7

2010 -1; 2011 - ; 2012 -

24

Методи та об'єкти хімічного аналізу

2-4

12,5

Укр., рос.,англ.

14.10.09

1-05/4

2010 - ; 2011 - ; 2012 -

25

Юридичні науки

6

30

Укр., рос.

14.10.09

1-05/4

2010 - 5; 2011 - 5; 2012 - 6

26

Адміністративне право і процес

4

До 8

Укр., рос.,англ., польська
Новий

27

Українознавчий альманах

4

25

Укр.

23.02.11

1-05/2

2010 - ; 2011 - ; 2012 -1

28

Шевченкознавчі студії


08.07.09

1-05/3

2010 - 1; 2011 - 2; 2012 -1

29

Мовні і концеп­туальні картини світу


01.07.10

1-05/5

2010 - ; 2011 - ; 2012 - 4

30

Русистика

2010 - 1; 2011 - 1; 2012 -1

31

Літературозна­вчі студії


01.07.10

1-05/5

2010 - 1; 2011 - 1; 2012 -1

33

Дні науки

2010 - 10; 2011 - 10; 2012 -10

34

Гуманітарні студії


16.12.09

1-05/6

2010 - 5; 2011 - 5; 2012 -5

35

Українське мовознавство


15.03.03

1-05/6

2010 - 1; 2011 - 2; 2012 - 1

36

Заповідна справа (Канів)

2010 - 1; 2011 - 1; 2012 -1

37

Філософія. Політологія

4

8

Укр., рос

16.12.09

1-05/6

2010 - 5 ; 2011 - 5; 2012 - 5

38

Гуманітарні студії

4
Укр., рос

16.12.09

1-05/6

2010 - 5; 2011 - 5; 2012 -5

39

Вісник КНУ

Серія фіз..-мат. Науки

4

до 5

Укр.

08.09.91

01-05/9

12

40

Журнал обчислювальної та прикладної математики

4

30

Укр.

12.06.02

1-05/6

12

У 2012 році відновлено роботу інформаційно-довідкової комп'ютерної мережі НДЧ. Відновлена робота бази НДЧ та працює сайт «Наука в Київському Універси­теті». Поновлено можливість наповнення бази НДЧ інформацією про публікації співробі­тників університету: вводяться дані про підручники, посібники, монографії, наукові статті. Загалом у базі наявна інформація про 52 761 публікацію, що вийшли друком у понад 4 тисячах видань у 2002-2012 рр.

У базі НДЧ наявна також і основна інформація про науково-дослідні теми, що виконувались в університеті в 2006-2012 рр.

Закуплено та встановлено нове програмне забезпечення «1C - Бітрікс: Корпоративний портал – «Спільна робота», яке дозволить в подальшому вести документообіг в електронній формі, звітувати про виконану роботу, забезпечить комунікацію між співробітниками університету. Ведуться роботи зі створення єдиної бази даних, в якій буде зібрана вся інформація баз НДЧ, аспірантури, докторантури тощо.

Каталог: news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   31

Схожі:

Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРада адвокатів міста києва
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 27. 08. 2009 №3828 видано кмкдка
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconНаказ №3 від 23 квітня 2012 p. № Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року
Новоград Волинської міської ради №108 від 20. 03. 12 р та з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗагальноклубний творчий проект
Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України „Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconПоложення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconКнига року Бі-Бі-Сі 2012 (Книга року bbc) — літературна нагорода україномовним літературним творам, що присуджується Британською телерадіомовною корпорацією (Бі-Бі-Сі). Книга року Бі-Бі-Сі
Ця книга про те, як можна подолати свій страх. Про те, як можна навчитися навіть із найстрашніших І найзагрозливіших синьомордів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від березня 2012 року №151-од «Про відзначення в області 198-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п. ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про відзначення в області 98-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п ст. 39 Закону України «Про місцеві державні...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconК київ*2012 Від укладача Бібліографічний покажчик присвячений великому спортивному святу – футболу
Раїною під час підготовки та проведення чє з футболу 2012 року. Гостинність та доброзичливість нашого народу, краса нашої української...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка