Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8


ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ 3.1 Рейтинг WebometricsСторінка27/31
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5,81 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

3. ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ

3.1 Рейтинг Webometrics


«Вебометрикс» (Webometrics) - світовий рейтинг (ranking) веб-сайтів ВНЗ, який готується лабораторією Cybermetrics Lab, що входить в національний Центр інформації та документації (Centro де Informacion у Documentacion, CINDOC) при Вищій раді Іспанії з наукових досліджень. При підготовці рейтингу враховується тільки та інформація, яка доступна на сайті вузу.

Webometrics аналізує не науково-освітню діяльність університетів в цілому, а «представленість» вузу в інтернет просторі. Рейтинг Webometrics дозволяє лише непрямим чином оцінити науково-дослідні досягнення університетів через порівняння їх Інтернет-сайтів.

Списки учасників рейтингу формуються на підставі інформації, представленої на сайтах міністерств освіти, а також на порталах, що містять посилання на веб-сайти вузів. Предметом аналізу є домен університету, тому сайти підрозділів за межами домену не розглядаються.
Методологічні основи рейтингу «Вебометрикс»

В основі рейтингу лежать чотири критерії, що враховують веб-дані основного домену ВНЗ (кожен критерій має певний ваговий коефіцієнт, відповідний його значущості):

1. Розмір сайту (Presence, розмір - S) - загальне число сторінок на сайті, що обчислюється за даними пошукової системи Google (вага – 16.67%). Докладна інформація, що дає повний опис структури та діяльності університету на сайті, цікава як студентам, так і науковцям з різних країн.

2. Цитованість / видимість (Impact, видимість - V) - число унікальних гіпертекстових посилань на сайт з інших ресурсів дає уявлення про значущість і якості опублікованих на сайті матеріалів (вага - 50%). Число зовнішніх посилань на сайт, показує, наскільки університет цікавий людям зі сторони, тобто є оцінкою помітності сайту, а, отже, і авторитетності цитованих з нього матеріалів.

3. «Цінні» файли / файли з даними (Openness, цінні файли - R) - кількість файлів публікацій наукових робіт та результатів досліджень, що архівуються за допомогою Adobe Acrobat (PDF), Adobe PostScript (PS), Microsoft Word (DOC) і Microsoft PowerPoint (PPT ) (вага - 16.67%). Вважається, що ці формати найчастіше використовуються для публікації наукових робіт та представлення результатів досліджень. Велике число подібних файлів говорить про те, що на сайті представлені не тільки адміністративні звіти та службові матеріали. Файли у форматах PostScript і Powerpoint однозначно вказують на наявність наукових публікацій і, відповідно, є показником наукової діяльності ВНЗ.

4. Спеціальним чином підраховуються наукові публікації співробітників ВНЗ і посилань на них інших авторів з бази даних Google Scholar та Scimago group (Excellence, Sc вага - 16.67%).

Відмінними рисами Webometrics є сталість методології, в той час як методи розрахунку інших рейтингів (ARWU, QS, The Times) постійно змінюються, принципи ранжирування Webometrics залишаються незмінними. Відповідно, і зміни позицій вузів в цьому рейтингу носять істотно більш показовий характер. У перші роки рейтинг Webometrics не користувався особливою популярністю в силу недооціненості академічною спільнотою значущості вузівських інтернет-сайтів для публікації наукових досліджень. Однак, сьогодні цей рейтинг не менше авторитетний, ніж інші академічні рейтинги. До того ж результати його більш динамічні, так як на них миттєво відображаються успіхи діяльності по просуванню вузу у віртуальному просторі.

 Дані по кожному критерію збираються одночасно протягом одного тижня, двома послідовними циклами (раундами), при цьому з двох відбирається більш високий результат. Результати по кожному критерію визначаються таким чином: найвищі значення по кожній пошуковій системі прирівнюються до 1, після чого кожен ВНЗ ранжується по сумі приведених значень. Оцінивши всі чотири критерії, наведені значення-V, S, R, Sc підсумовуються з урахуванням вагових коефіцієнтів.

Рейтинг оновлюється двічі на рік (січень, червень).

Переваги «Вебометрикс»:  • Наявність у вузу власного сайту дозволяє спростити процес публікації наукових робіт викладачами і дослідниками в порівнянні з друкованими роботами і дає тим самим уявлення про напрямки їх професійної діяльності;

  • Онлайнові публікації значно дешевше публікацій на паперових носіях і мають більш широку потенційну аудиторію. Це підвищує доступ до розробок вузу для наукових, комерційних, політичних і культурних організацій як усередині країни, так і за кордоном;

  • У найближчому майбутньому інформація в Інтернеті про наукові дослідження буде таким же важливим показником для оцінки наукової діяльності ВНЗ, як бібліографічні дані та інформація про публікації в наукових журналах.

Такий підхід дає комплексне уявлення про ВНЗ, про його мережеву активність, про присутність в інтернеті викладачів, співробітників, студентів. Сайт - візитна картка ВНЗ в міжнародному освітньому співтоваристві, відображення його освітньої та наукової діяльності. Веб-політика ВНЗ сприяє формуванню нових зв'язків, неформальному спілкуванню між вченими та реалізації інноваційних розробок на основі обміну досвідом та творчої співдружності.

Публікації на вузівських сайтах - найпростіший і найдешевший шлях оперативного обміну інформацією між вченими, викладачами, студентами. Виходячи з цього, без перебільшення можна сказати, що навчальний заклад, не володіє інтернет-технологіями, в принципі не може сьогодні називатися сучасним університетом.

Webometrics дозволяє судити про національну систему вищої освіти не по окремим вузам-лідерам, а по всій сукупності складових її університетів. Відношення числа ВНЗ, що входять в рейтинг, до загального числа вищих навчальних закладів у національній системі освіти - важливий показник активності національної системи вищої освіти, її цілісності і готовності до сприйняття нових технологій соціальних комунікацій.

Сьогодні у світі активно створюються наукові електронні бібліотеки вільного доступу. Багато видавців наукових журналів світового рівня не заперечують проти того, що ВНЗ і НДІ викладають праці своїх авторів на власних сайтах в режимі вільного доступу.
Таблиця 3.1. Місце Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших вузів України в рейтингу «Вебометрікс», лютий 2013.


Центральна і східна Європа


Європа

Євразія

Загальний рейтинг

Університет

Країна

Presence

Impact

Openness

Excellence

18

211

297

510

Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"836

221

88

2391

33

300

425

704

Київський національний університет імені Тараса Шевченка377

1022

620

1425

70

457

718

1116

Донецький національний технічний університет1653

1212

246

2871

72

464

732

1138

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна1955

2263

234

1701

81

498

803

1242

Національний університет "Львівська політехніка"1091

1576

278

3147

* Дані по рейтингу були взяті з «Вебометрікс» http://www.webometrics.info/en

Для порівняння наведемо таблицю (табл.3.2) із результатами українських ВНЗ у червні 2012 року.

Таблиця 3.2. Місце Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших вузів України в рейтингу «Вебометрікс», червень 2012.


Центральна і східна Європа


Європа

Євразія

Загальний рейтинг

Університет

Країна

Presence

Impact

Openness

Excellence

40

311

436

713

Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"962

933

62

2392

62

418

610

973

Київський національний університет імені Тараса Шевченка725

2507

544

1424

63

421

617

982

Донецький національний технічний університет1827

1154

193

2872

102

598

943

1469

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна3964

3954

359

1700

126

668

1101

1703

Національний університет "Львівська політехніка"858

4685

381

3153


Як бачимо за період з червня 2012 року до лютого 3013 року університет покращив своє місце на 269 позицій (інші ВНЗ із наведених в таблицях теж покращили свої позиції).

Рейтинг університету за показником «Presence» покращився майже в 2 рази, а за показником «Impact» майже в 2,5 рази. В той же час рейтинг за показником «Excellence» практично не змінився, а за показником «Openness» дещо погіршився. Тому було б доцільно створити в університеті наукову електронну бібліотеки вільного доступу та сервер препринтів.

Каталог: news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Схожі:

Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРада адвокатів міста києва
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 27. 08. 2009 №3828 видано кмкдка
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconНаказ №3 від 23 квітня 2012 p. № Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року
Новоград Волинської міської ради №108 від 20. 03. 12 р та з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗагальноклубний творчий проект
Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України „Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconПоложення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconКнига року Бі-Бі-Сі 2012 (Книга року bbc) — літературна нагорода україномовним літературним творам, що присуджується Британською телерадіомовною корпорацією (Бі-Бі-Сі). Книга року Бі-Бі-Сі
Ця книга про те, як можна подолати свій страх. Про те, як можна навчитися навіть із найстрашніших І найзагрозливіших синьомордів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від березня 2012 року №151-од «Про відзначення в області 198-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п. ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про відзначення в області 98-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п ст. 39 Закону України «Про місцеві державні...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconК київ*2012 Від укладача Бібліографічний покажчик присвячений великому спортивному святу – футболу
Раїною під час підготовки та проведення чє з футболу 2012 року. Гостинність та доброзичливість нашого народу, краса нашої української...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка