Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8


Джерела та обсяги фінансування наукової діяльності в університетіСторінка3/31
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5,81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

1 Джерела та обсяги фінансування наукової діяльності в університеті

1.1 Зведені дані

Як і в попередні роки основу фінансування науково-дослідницьких робіт складало фінансування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. В той же час університет здійснював пошук інших джерел фінансування. Факультетам (інститутам) університету доручено забезпечити залучення коштів до спеціального фонду державного бюджету, отримання та належний облік міжнародних наукових грантів, забезпечити співвідношення 1:0,5 обсягів фінансування науково-дослідницьких робіт за рахунок загального фонду державного бюджету до обсягів коштів, отриманих від замовників наукових робіт (спеціальний фонд).


Таблиця 1.1 – Джерела і обсяги фінансування наукових досліджень в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

п/п

Показники

2009

2010

2011

2012

1.

Загальний обсяг фінансування (всі джерела), тис. грн., у тому числі:

70556,2

82318,95

85546,35

105184,8

1.1.

- фінансування за рахунок загального фонду бюджету (Sбюд), тис. грн.

52801,9

59576,0

59065,3

68257,1

1.2.

- фінансування за рахунок спеціального фонду бюджету (Scп), тис. грн.

7731,7

9073,1

12282,2

23648,7
Ефективність, Scп/Sбюд

0,14

0,15

0,21

0,35*

1.3.

Міжнародні гранти (Sгранти), тис. грн.

8613,9

11795,2

11575,65

10174,6
Ефективність (Scп + Sгранти )/Sбюд

0,31

0,36

0,40

0,51*

1.4.

Платні послуги науково-консультаційного центру, тис. грн.

1408

1874,65

2623,2

2603,4

1.5.

Науковий парк, тис. грн.

-

-

-

501,0

*З урахуванням коштів зароблених науковим парком
Таким чином, на виконання науково-дослідницьких робіт та проведення науково- технічної експертизи укладено договорів обсягом 23 млн. 180,1 тис. грн. Ефективність (відношення обсягів зароблених коштів до обсягів коштів, наданих державою) становить 0,35 (у минулому році - 0,21).

Безпосередньо на виконання науково-дослідницьких тем державою із загального фонду бюджету виділялось: • у 2012 році – 68154,4 тис. грн. (див. п.1.1 табл. 1.2)

 • у 2011 році – 58280,1 тис. грн.

 • у 2010 році – 59400,0 тис. грн.

 • у 2009 році – 52702,1 тис. грн.

Коштів спеціального фонду безпосередньо на виконання науково-дослідницьких робіт та надання наукових послуг надійшло: • у 2012 році – 23180,1 тис. грн. (див. табл. 1.3)

 • у 2011 році – 11887,7 тис. грн.

 • у 2010 році – 9073,1 тис. грн.

 • у 2009 році – 7731,7 тис. грн.

У порівнянні з 2011 роком у 2012 році кошти спеціального фонду бюджету збільшилися на 96,62% (з урахуванням коштів зароблених науковим парком). Фінансування університету в бюджеті МОНмолодьспорту України зросло з 16,90 у 2012 році до 18,03 відсотків у 2013 році (по загальному фонду – із 18,93 у 2012 році до 20,73 відсотків у 2013 році). В той же час відсоток фінансування науково-дослідницьких робіт в бюджеті університету склав: • у 2013 році – 9,03% (загальний фонд – 11,61%),

 • у 2012 році – 9,8% (зф – 13,39%),

 • у 2011 році – 9,04% (зф – 12,81%).

Зазначимо, що згідно з «Положенням про дослідницький університет» (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. N 163) «фінансування наукових досліджень і розробок дослідницького університету здійснюється відповідно до програм розвитку університету у розмірі не менш як 25 відсотків бюджетних коштів, що виділяються на його утримання.

Програми розвитку дослідницького університету фінансуються протягом перших п'яти років його діяльності за рахунок коштів державного бюджету.

Подальше фінансування дослідницького університету, в тому числі наукових досліджень, розробок і програм розвитку університету, здійснюється за умови забезпечення університетом надходжень до спеціального фонду державного бюджету у розмірі не менш як 50 відсотків обсягу бюджетних коштів, передбачених на наукові дослідження і розробки.»

Детальніша інформація про джерела фінансування наукових досліджень в університеті, розподіл зароблених коштів по підрозділах та використання коштів наведена в таблицях 1.2 – 1.9.


Таблиця 1.2 – Характеристики джерел фінансування наукових досліджень в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та їх призначення

п/п

Джерела

Сума, тис.грн.

1.

Загальний фонд бюджету, у тому числі:

68257,1

1.1.

Фінансування НДР

68154,4

1.1.1.

– фундаментальні дослідження

61395,3

1.1.2.

– прикладні розробки з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та технічне оснащення наукової бази університету;

6759,1

1.2.

– проведення з’їздів, симпозіумів, конференцій

102,7

2.

Спеціальний фонд бюджету, у тому числі:

23648,7

2.1.

Фінансування НДР та послуг

23180,1

2.2.

- структурна підтримка грантів;

332,9

2.3.

- оргвнески для проведення конференцій;

86,3

2.4.

- іменні стипендії

49,4

3.

Міжнародні гранти, у тому числі:

10174,6

3.1.

- на виконання науково-дослідницьких робіт;

5256,45

3.2.

- на оплату відряджень;

4090,6

3.3.

- на підтримку участі у конференціях

827,5

4.

Інформаційно-консультаційні послуги

2565,5

5.

Науковий парк

501,0


Таблиця 1.3 Джерела фінансування НДР та послуг

п/п

Джерела

Сума, тис.грн.

1

МОНмолодьспорту України, інші міністерства та відомства

13917,8

2

Підприємства, організації та фірми

3017,4

3

Послуги

6244,9

Усього

23180,1


У 2012 році університет уклав договори на виконання науково-дослідницьких робіт із 24 організаціями/підприємствами. Найбільше замовлень: від Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України - 29 договорів, інститутів HAH України - 6, TOB «Самсунг Електронікс Україна Компані» - 5.

У виконанні перелічених завдань взяли участь науковці 12 підрозділів університету: фізичний факультет - 12 завдань, ННЦ «Інститут біології» - 9 завдань, радіофізичний факультет - 7 завдань, хімічний факультет - 6 завдань, економічний факультет, факультет кібернетики - по 4 завдання, географічний, механіко-математичний факультети, інститут високих технологій - по 2 завдання, астрономічна обсерваторія, геологічний та історичний факультети, Інститут філології - по 1 завданню.

Загалом у виконанні договірної тематики беруть участь 10 з 11 факультетів/інститутів природничого профілю і 4 з 10 – соціогуманітарного (див. табл.1.4 – 1.8, а також підрозділ 2.2).

Таблиця 1.4 – Кількість наукових співробітників підрозділів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та обсяги коштів, що надійшли у 2012 році до спеціального фонду Державного бюджету університету на виконання науково-дослідницьких робіт/платних послуг за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету.

з/п

Підрозділи університету

Кількість штатних

співробітників НДЧ

Кількість договорів

Фактичне надходження коштів за договорами,

тис. грн.

НДР

Платні послуги

НДР

Платні послуги

Разом

1. Природничі факультети

1.

ННЦ «Інститут біології»

211

12

56

3445,1

1653,4

5098,5

2.

Географічний факультет

33

3
174,7
174,7

3.

Геологічний факультет

38

1

34

110,7

207,2

317,9

4.

Факультет кібернетики

77

9
1451,7
1451,7

5.

Механіко-математичний факультет

38

3
587,6
587,6

6.

Радіофізичний факультет

83

9
820,7*
820,7

7.

Фізичний факультет

143

15
1075,6
1075,6

8.

Хімічний факультет

155

7
6577,1
6577,1

9.

Інститут високих технологій

30

2
869,0
869,0

10.

Астрономічна обсерваторія

37

1
65,0
65,0

11.

Міжнародний центр ядерної безпеки

4358,7

4358,7
Усього


15177,2

6219,3

21396,5

2. Соціогуманітарні факультети

12.

Економічний факультет

6

4
1573,0
1573,0

13.

Історичний факультет

6

1
35,0
35,0

14.

Факультет психології

4
15.

Факультет соціології

10
16.

Філософський факультет

24
17.

Юридичний факультет

7
18.

Інститут журналістики

8
1
25,6

25,6

19.

Інститут міжнародних відносин

24
20.

Інститут філології

16

1
150,0
150,0

21.

Військовий інститут

7Усього


1758

25,6

1783,6
Разом


16935,2

6244,9

23180,1

* - за уточненими даними (на 27 лютого 2013 р.) радіофізичного факультету по усіх заключених договорах на виконання науково-дослідних робіт кошти у розмірі 1 млн. 105,66 тис. грн. надійшли.
Таблиця 1.5 - Фінансування НДР: загальний та спеціальний фонд, гранти

з/п

Підрозділи університету

2011 рік, тис. грн.

2012 рік, тис. грн.

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Гранти

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Гранти*

Природничі факультети

1.

ННЦ «Інститут біології»

11909,01

2 484,3

249,52

13926,0

5098,4

25,23

2.

Географічний факультет

1894,87

294

51,70

2080,6

174,7

0,00

3.

Геологічний факультет

2319,16

734,7

15,00

2514,7

317,9

40,0

4.

Факультет кібернетики

4308,51

635,2

305,85

5557,6

1451,7

550,0

5.

Механіко-математичний факультет

2315,18

207,6

1576,90

2741,6

587,6

356,99

6.

Радіофізичний факультет

4934,87

2209,0

743,44

5229,6

820,7**

512,0

7.

Фізичний факультет

8650,38

1135,7

2320,00

10123,6

1075,6

2921,0

8.

Хімічний факультет

9011,34

2220,4

3440,0

10602,2

6577,2

2056,64

9.

Інститут високих технологій

2207,47

869,0

885,00

2584,7

869,0

992,0

10.

Астрономічна обсерваторія

2696,84

70,0

70,0

3271,9

65,0

635,788

11.

Міжфакультетська тема

1147,15

0,00

300,00

1438,6

0,00

0,00
Міжнародний центр ядерної безпеки

4358,7

-

Усього

51394,78

10595,30

9957,85

60071,1

21396,5

8089,648

Соціогуманітарні факультети

12.

Економічний факультет

315,93

1 179,9

210,22

386,9

1573,0

328,6

13.

Історичний факультет

475,24

40,0

320,75

390,1

35,0

226,56

14.

Факультет психології

138,01

0,00

0,00

198,4

0,00

0,0

15.

Факультет соціології

596,56

0,00

144,43

719,8

208,0

472,0

16.

Філософський факультет

1898,94

15,0

266,0

2319,2

0,00

22,484

17.

Юридичний факультет

333,81

0,00

0,00

436,3

0,00

0,0

18.

Інститут журналістики

446,44

46,6

110,40

468,4

25,6

375,0

19.

Інститут міжнародних відносин

1152,40

0,00

260,0

1533,3

0,00

0,00

20.

Інститут філології

967,82

10,9

572,0

1131,1

150,0

660,37

21.

Військовий інститут

560,17

0,00

0,00

499,8

0,00

0,00

Усього

6885,32

1292,4

1883,8

8083,3

1783,0

2085,014

Разом

58280,10

11887,70

11841,65

68154,4

23180,1

10174,662

* детальна інформація про гранти наведена у підрозділі 1.2

** - за уточненими даними (на 27 лютого 2013 р.) радіофізичного факультету по усіх заключених договорах на виконання науково-дослідних робіт кошти у розмірі 1 млн. 105,66 тис. грн. надійшли.У таблиці 1.6 наведено дані про ефективність використання бюджетних коштів підрозділами університету без урахування коштів Наукового парку.
Таблиця 1.6 - Ефективність (Е) використання бюджетних коштів

Е = Sсп. / Sбюд. та Е = (Sсп. + Sгранти) / Sбюд.

з/п

Підрозділи університету

2011 рік

2012 рік

Sсп. / Sбюд.

(Sсп. + гранти) / Sбюд.

Sсп. / Sбюд.

(Sсп. + гранти) / Sбюд.

1. Природничі факультети

1.

ННЦ «Інститут біології»

0,19

0,21

0,37

0,37

2.

Географічний факультет

0,15

0,18

0,09

0,08

3.

Геологічний факультет

0,28

0,28

0,13

0,14

4.

Факультет кібернетики

0,15

0,22

0,26

0,36

5.

Механіко-математичний факультет

0,09

0,77

0,22

0,34

6.

Радіофізичний факультет

0,44

0,59

0,17

0,25

7.

Фізичний факультет

0,13

0,39

0,10

0,39

8.

Хімічний факультет

0,24

0,63

0,62

0,81

9.

Інститут високих технологій

0,39

0,79

0,33

0,72

10.

Астрономічна обсерваторія

0,03

0,05

0,02

0,21

11.

Міжфакультетська тема

0,00

0,26

0,00

0,00

Середня по природничим факультетам

0,21

0,39

0,36

0,49

2. Соціогуманітарні факультети

12.

Економічний факультет

3,77

4,40

4,00

4,91

13.

Історичний факультет

0,08

0,75

0,08

0,67

14.

Факультет психології

0,00

0,00

0,00

0,00

15.

Факультет соціології

0,00

0,24

0,29

0,94

16.

Філософський факультет

0,01

0,15

0,00

0,01

17.

Юридичний факультет

0,00

0,00

0,00

0,00

18.

Інститут журналістики

0,10

0,35

0,05

0,86

19.

Інститут міжнародних відносин

0,00

0,31

0,00

0,00

20.

Інститут філології

0,01

0,60

0,13

0,72

21.

Військовий інститут

0,00

0,00

0,00

0,00

Середня по соціогуманітарним факультетам

0,19

0,46

0,22

0,48

Середня по підрозділах університету

0,20

0,41

0,34

0,49

Sсп. – обсяг спеціального фонду, Sбюд. – обсяг загального фонду державного бюджету

Як бачимо, жодного договору не виконується на факультетах психології, соціології, філософському, юридичному, у військовому інституті, в інституті міжнародних відносин. Також відзначимо, що у порівнянні із 2011 роком зросли показники ефективності як природничих факультетів так і соціогуманітарних, в основному, за рахунок економічного факультету.

Проводять науково-технічну експертизу у 2012 році лише 3 підрозділи (див. табл.1.7).

Таблиця 1.7Підрозділи

Кількість

Обсяг договорів, тис.грн.

замовників

договорів

1.

ННЦ «Інститут біології»

49

56

1653,4

2.

Геологічний факультет

2

34

207,23

3.

Інститут журналістики

1

1

25,63

Разом

52

91

1.886,2


Відзначимо, що послуги науково-технічної експертизи є дуже перспективним напрямом діяльності.

Розпочав більш активно працювати науковий парк університету. Виконано 5 замовлень загальним обсягом 501 тис. грн. (Див. табл. 1.5, а також підрозділ 2.8).
Таблиця 1.8 Робота факультетів/інститутів із науковим парком у 2012 році

з/п

Підрозділи університету

Кількість договорів

Фактичне надходження коштів за договорами

(тис. грн.)

НДР

Платні послуги

НДР

Платні послуги

Разом

1.

Геологічний факультет

2
169
169

2.

Факультет кібернетики

2
180
180

3.

Хімічний факультет
1
152

152

Разом349

152

501

Насамкінець, в таблиці 1.9 наведено дані про використання коштів за напрямами видатків в університеті за 2012 рік.


Таблиця 1.9 – Використання коштів за напрямами видатків, тис. грн.

з/п

Напрямки видатків

Загальний фонд

У відсотках

Спеціальний фонд

У відсотках

фундаментальні дослідження

прикладні розробки

фундаментальні дослідження

прикладні розробки

1

1111 Заробітна плата

44067,42

4844,29

71,67

1311,8

7517,6

37,04

2

1120 Нарахування на заробітну плату

15812,74

1710,66

25,31

451,7

2123,8

10,46

3

1131 Предмети, матеріали та інвентар
43,35

0,65

370,7

2519,1

12,42

4

1132 Медикаменти5

1133 Продукти харчування
100,00

1,47


6

1134 Оплата послуг (крім комунальних)
33,57

0,48

49,4

781,9

3,85

7

1135 Інші видатки


163,7

977,2

4,81

8

1140 Видатки на відрядження


122,1

307,4

1,52

9

1161 Оплата теплопостачання

941,9
10

1162 Оплата водопостачання

82,09
11

1163 Оплата електроенергії

462,65

27,73

0,41


12

1164 Оплата природного газу

28,5
13

1171 Дослідження і розробки


20,9

1026,5

5,06

14

2110 Придбання обладнання


35,0

5041,5

24,84

Разом

61395,3

6759,1
2525,30

20295,00
Каталог: news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРада адвокатів міста києва
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 27. 08. 2009 №3828 видано кмкдка
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconНаказ №3 від 23 квітня 2012 p. № Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року
Новоград Волинської міської ради №108 від 20. 03. 12 р та з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗагальноклубний творчий проект
Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України „Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconПоложення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconКнига року Бі-Бі-Сі 2012 (Книга року bbc) — літературна нагорода україномовним літературним творам, що присуджується Британською телерадіомовною корпорацією (Бі-Бі-Сі). Книга року Бі-Бі-Сі
Ця книга про те, як можна подолати свій страх. Про те, як можна навчитися навіть із найстрашніших І найзагрозливіших синьомордів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від березня 2012 року №151-од «Про відзначення в області 198-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п. ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про відзначення в області 98-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п ст. 39 Закону України «Про місцеві державні...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconК київ*2012 Від укладача Бібліографічний покажчик присвячений великому спортивному святу – футболу
Раїною під час підготовки та проведення чє з футболу 2012 року. Гостинність та доброзичливість нашого народу, краса нашої української...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка