Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8


АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІСторінка5/31
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5,81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

2 АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

2.1 Динаміка наукового потенціалу


Науковий потенціал Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012 році складають: 2536 науково-педагогічних працівників, 983 штатних співробітників НДЧ, 120 докторантів, 1566 аспірантів та понад 19245 студентів та курсантів денної форми навчання. Для виконання наукових досліджень залучено у 2012 році 5206 науково-педагогічних працівників та 5200 студентів.
Список академіків та членів-кореспондентів академій наук

співробітників університету (станом на 31.12.2012 р.)
Академіки національних академій наук


 1. Бойко Анатолій Леонідович, д.б.н., проф., акад. НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

 2. Булавін Леонід Анатолійович, д.ф.-м.н., проф., акад. НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.

 3. Бурлачук Леонід Фокович, д.психол.н., проф., акад. НАПН України.

 4. Воронова Лідія Костянтинівна, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений юрист України.

 5. Губерський Леонід Васильович, д.філос.н., проф., акад. НАН України, акад. НАПН України, заслужений працівник освіти України.

 6. Закусило Олег Каленикович, д.ф.-м.н., проф., акад. НАПН України, заслужений працівник народної освіти України.

 7. Конверський Анатолій Євгенович, д.філос.н., проф., акад. НАН України, заслужений працівник освіти України.

 8. Кузнєцова Наталія Семенівна, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України.

 9. Литвин Володимир Михайлович, д.і.н., проф., акад. НАН України, акад. НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України.

 10. Мусієнко Микола Миколайович, д.б.н., проф., акад. НААН України, заслужений діяч науки і техніки України

 11. Находкін Микола Григорович, д.ф.-м.н., проф., акад. НАН України, двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.

 12. Перестюк Микола Олексійович, д.ф.-м.н., проф., акад. НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений працівник освіти України.

 13. Редько Володимир Никифорович, д.ф.-м.н., проф., акад. НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

 14. Слюсаренко Анатолій Гнатович, д.і.н., проф., акад. НАПН України, заслужений працівник освіти України.

 15. Третяк Олег Васильович, д.ф.-м.н., проф., акад. НАПН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.

 16. Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., проф., акад. НАПрН України, заслужений юрист України.


Члени-кореспонденти національних академій наук


 1. Анісімов Анатолій Васильович, д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.

 2. Базилевич Віктор Дмитрович, д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України.

 3. Балюк Галина Іванівна, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України.

 4. Вінник Оксана Мар’янивна д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України.

 5. Гродзінський Михайло Дмитрович, д.геогр.н., проф., чл.-кор. НАН України.

 6. Дзера Олександр Васильович, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України, заслужений юрист України.

 7. Довгерт Анатолій Степанович, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України, заслужений юрист України.

 8. Задорожній Олександр Вікторович, к.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України, заслужений юрист України

 9. Зайцев Володимир Миколайович, д. х. н., проф., чл.-кор. НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

 10. Клименко Ніна Федорівна, д.філол.н., проф., чл.-кор. НАН України.

 11. Колесник Віктор Федорович, д. і. н, проф., чл.-кор. НАН України.

 12. Кохановська Олена Велеонінівна д.ю.н., доц., чл.-кор. НАПрН України.

 13. Куліш Микола Полікарпович, д.ф.-м. н., проф., чл.-кор. НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

 14. Ляшко Сергій Іванович, д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

 15. Майданик Роман Андрійович, д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України.

 16. Макара Володимир Арсенійович, д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України.

 17. Носік Володимир Васильович, д.ю.н., доц., чл.-кор. НАПрН України.

 18. Олійник Ярослав Богданович, д.е.н., проф., чл.-кор. НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України.

 19. Радишевський Ростислав Петрович, д. філол. н., проф., чл.-кор. НАН України.

 20. Слободяник Микола Семенович, д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України.

 21. Улітко Андрій Феофанович, д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України.

 22. Хиля Володимир Петрович, д.х.н., проф., чл.-кор. НАН України.

 23. Черваньов Дмитро Миколайович, д.е.н., проф., чл.-кор. НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України.

 24. Чурюмов Клим Іванович, д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. НАН України, заслужений працівник освіти України.

 25. Шищенко Петро Григорович, д.геогр.н., проф., чл.-кор. НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України.

26.Якимчук Микола Андрійович – д.ф.-м.н., проф., чл.-кор. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України.
Таблиця 2.1 – Динаміка наукового потенціалу Київського національного університету імені Тараса Шевченка за період 2010 – 2012 рр.

Показники

2010

2011

2012

Усього в Київському університеті

залучено до наукової діяльності працівників (осіб)


5197


5146


5206

у відсотках до попереднього року

97.4

99,0

101,0

у тому числі:


- науково-педагогічні працівники

2363

2432

2536

у відсотках до попереднього року

102.8

102,9

104,3

- наукові працівники

1020

977

983

у відсотках до попереднього року

85

95,8

101,0

- докторанти

123

116

121

у відсотках до попереднього року

97,6

94,3

104,3

- аспіранти

1691

1621

1566

у відсотках до попереднього року

98.9

95,9

96,6

Доктори наук


- науково-педагогічні працівники

468

465

489

у відсотках до попереднього року

103.7

99,3

105,2

- наукові працівники

52

55

59

у відсотках до попереднього року

92.9

105,7

107

Кандидати наук


- науково-педагогічні працівники

1334

1388

1453

у відсотках до попереднього року

104.8

104

104,7

- наукові працівники

494

454

473

у відсотках до попереднього року

103

92

104

Як бачимо, науковий потенціал університету є досить стабільним протягом останніх трьох років.У 2012 році поповнили лави науково-педагогічних працівників: 10 випускників докторантури та 22 випускники аспірантури (та 31 випускників аспірантури попередніх років). До складу працівників НДЧ зараховані 1 випускник докторантури, 25 випускників аспірантури та 1 випускник університету.
Таблиця 2.2 – Розподіл наукового потенціалу Київського національного університету імені Тараса Шевченка між підрозділами станом на 31.12.2012 р.Підрозділи університету

Науково-

педагогічні

працівники

Працівники

НДЧ

Докторанти

Аспіранти

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

1. Природничі факультети

1.

ННЦ «Інститут біології»

107

4,2

211

21,5

9

7,5

107

6,9

2.

Географічний факультет

100

4,0

33

3,4

3

2,5

74

4,7

3.

Геологічний факультет

50

2,0

38

3,9

4

3,3

47

3,0

4.

Факультет кібернетики

103

4,1

77

7,8

3

2,5

65

4,2

5.

Механіко-математичний факультет

92

3,6

38

3,9

5

4,2

90

5,8

6.

Радіофізичний факультет

92

3,6

83

8,4

3

2,5

44

2,8

7.

Фізичний факультет

107

4,2

143

14,6

1

0,8

79

5,0

8.

Хімічний факультет

74

3,0

155

15,8

2

1,7

60

3,8

9.

Інститут високих технологій

19

0,7

30

3,1

2

1,7

29

1,9

10.

Астрономічна обсерваторія

-

-

37

3,8

-

-

9

0,6

11.

Міжфакультетська тема

-

-

26

2,6

-

-

-

-

Усього

744

29,4

871

88,8

32

26,7

604

38,7

2. Соціогуманітарні факультети

12.

Економічний факультет

215

8,4

6

0,6

6

5,0

125

8,0

13.

Історичний факультет

91

3,6

6

0,6

9

7,5

114

7,3

14.

Факультет психології

82

3,2

4

0,4

4

3,3

81

5,2

15.

Факультет соціології

36

1,4

10

1,0

4

3,3

34

2,2

16.

Філософський факультет

121

4,7

24

2,4

13

11,0

124

7,9

17.

Юридичний факультет

198

7,8

7

0,7

8

6,6

146

9,3

18.

Інститут журналістики

131

5,1

8

0,8

6

5,0

47

3,0

19.

Інститут міжнародних відносин

188

7,5

24

2,4

4

3,3

76

4,9

20.

Інститут філології

622

24,7

16

1,6

34

28,3

197

12,6

21.

Військовий інститут

50

2,0

7

0,7

-

-

14

0,9

22.

Кафедра фізичного виховання та спорту

38

1,5

-

-

-

-

-

-

23.

Підготовче відділення

5

0,2

-

-

-

-

-

-

24.

Підготовчий факультет

15

0,5

-

-

-

-

-

-

Усього

1792

70,6

112

11,2

88

73,3

958

61,3

Разом

2536

100

983

100

120

100

1562

100


Каталог: news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРада адвокатів міста києва
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 27. 08. 2009 №3828 видано кмкдка
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconНаказ №3 від 23 квітня 2012 p. № Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року
Новоград Волинської міської ради №108 від 20. 03. 12 р та з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗагальноклубний творчий проект
Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України „Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconПоложення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconКнига року Бі-Бі-Сі 2012 (Книга року bbc) — літературна нагорода україномовним літературним творам, що присуджується Британською телерадіомовною корпорацією (Бі-Бі-Сі). Книга року Бі-Бі-Сі
Ця книга про те, як можна подолати свій страх. Про те, як можна навчитися навіть із найстрашніших І найзагрозливіших синьомордів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від березня 2012 року №151-од «Про відзначення в області 198-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п. ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про відзначення в області 98-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п ст. 39 Закону України «Про місцеві державні...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconК київ*2012 Від укладача Бібліографічний покажчик присвячений великому спортивному святу – футболу
Раїною під час підготовки та проведення чє з футболу 2012 року. Гостинність та доброзичливість нашого народу, краса нашої української...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка