Т. Г. Шевченка на факультеті журналістикиСкачати 70,44 Kb.
Дата конвертації03.07.2017
Розмір70,44 Kb.

Тема уроку: Борис Олійник. Народне визнання сучасного українського поета. Вічна проблема життєвого вибору, стоїчної позиції.(„ Вибір ”).

Мета уроку:ознайомити учнів із життєвою позицією борця за справедливість,

патріота і гуманіста Бориса Олійника;проаналізувати вираження цієї позиції у пое-зії „Вибір”; виховувати непримиренність до проявів безпринципності та байдужос-ті.


Обладнання: портрет письменника, збірники його поетичних творів.
Хід уроку

 1. Оглошення теми та мети уроку.

 2. Мотивація навчальної діяльності школярів.

 3. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу.

  1. Слово учителя.

Борис Ілліч Олійник – поет і прозаїк, який завжди принципово відстою-вав свою позицію, не схиляв голови перед можновладцями і їхніми прислужника-ми, хоча мав інший вибір – підкоритися,пристосуватися до існуючої політичної си-стеми, інколи заспівати якусь хвалебну оду – і всі земні блага йому, самобутньо-му митцеві, були б гарантовані. Саме тому Борис Олійник, як ніхто інший, мав

право говорити про праведний вибір( поезія„ Вибір”),адже чинив так усе своє жит-тя.

Настав час для знайомства з Борисом Іллічем.
Рольова гра „ Інтерв′ю з поетом ”.


 • Де і коли ви народилися?

 • У селі Зачепилівці Новосанжарського району на Полтавщині.

 • Ваше дитинство припало на лихоліття війни. Що запам′яталося?

 • Смерть батька. Загинув у 1943-му році під Харковом. А також врізала-ся у пам′ять фашистська окупація,яку пережив під крилом мами Мар-фи та бабів Катерини та Химки.

 • Де навчалися?

 • З 1953 по 1958 рік навчався в Київському Державному університеті ім.

 • Т.Г. Шевченка на факультеті журналістики.

 • Де працювали?

 • У газеті „ Молодь України ”, головним редактором журналу „ Ранок ”, заступником головного редактора журналу „ Дніпро ”, секретарем Спіл-ки письменників України та СП СРСР, обирався депутатом Верховної

Ради СРСР та України.

 • Відомо, що вас, Борисе Іллічу, часто звільняли з роботи. Чому?

 • Ніколи не міг змиритися з несправедливістю, безпринципністю, окоза-милюванням та багатьма іншими негативними явищами.

Учень-дослідник


Відомо, що Борис Олійник відстояв Чернечу Гору, не дозволив бариш-

никам будувати промвузол біля усипальниці Великого Шевченка.Саме він відвер-нув будівництво Кримської атомної на сейсмічно небезпечних грунтах. Саме зав-

дяки Б. Олійникові заблокували будівництво атомної електростанції під столицею

українського козацтва Чигирином. Саме він повстав проти будівництва мосту, яке

зруйнувало б нашу святиню – Хортицю. Не хто інший як Борис Олійник у 1986-му

році у статті „ Випробування Чорнобилем ” викрив злочинців-тимчасовців при вла-ді в час Чорнобильської трагедії. А з перших днів нової Югославської трагедії ми-тець рішуче виступив проти ембарго Сербії. Неодноразово бував на фронтах Бо-снії-Герцоговини.


Учень-дослідник

Життєва позиція Бориса Олійника сфомувалася у 60-ті роки 20-го ст.Він,

як секретар СПУ, голосує проти виключення із СПУ Івана Дзюби, автора відомої

праці „ Інтернаціоналізм чи русифікація ”, пробиває дорогу книгам Василя Симо-ненка та Ліни Костенко, вражає читачів гостротою публіцистичних творів і, зреш-тою, потрапляє у чорний список невгодних режимові письменників. Два роки зму-шений бути під „ домашнім самоарештом ”, остерігаючись провокацій. Проте сво-їм принципам не зрадив. Не став блазнювати перед владою, як це робили інші.

Продовження рольової гри „ Інтерв′ю з поетом ”.


 • У 90-ті минулого століття ті, хто у 60-ті „ продав душу ” за квартири, ти-тули,можливість публікуватися, накинулися на вас з безліччю звинува-чень…

 • „…Ну, це ж природньо! Відступники найбільше ненавидять того, хто не

відступився. І – затямте, не мені вони мстять. Вони мстять собі за власне

кривовірство, за малодушшя, за власне відступництво.Бо добре відають:

все потаємне раніше чи пізніше, як свідчить апостол, стане явним. І рані-ше чи пізніше люди впізнають всю ницість їхніх душ…


 • Журналіст Іван Бокий сказав: „ Поезія Олійника як оголена шабля”.Чи

згідні ви з цим твердженням?

 • „…Намагаюсь, щоб кожен твір був, по можливості, точним знаком на-

шого часу, яким живемо ми всі. Для цього потрібен талант не згорблений,

не щерблений, не розторгований. Щоб зберегти його, я не надбав жодних

злат. Бо в поета є одне головне право – право на правду, з яким він може

стояти за свій народ.Якщо він цим правом не користується хоч одну мить,

він не поет ”.
Вчитель.
Борис Олійник справді зробив у своєму житті знаковий вибір, який визна-

чив його долю і який, без сумніву, сприятиме і нашому життєвому вибору.

2.Виразне читання поезії Бориса Олійника „ Вибір ”.

3.Інтерактивна гра „ Пошук скарбів ”


Вчитель
Які скарби найцінніші? Напевно, ті, які роблять наше життя змістовнішим,

багатогранним, потрібним суспільству. У поезії „ Вибір ” Борис Олійник стверджує,

що справжніми скарбами є чесноти,які визначають сенс життя людини.Спробуємо з′ясувати у процесі гри, про які чесноти йдеться.
Методичне обгрунтування гри „ Пошук скарбів ”


 1. На позначці „ Старт ” розміщено фішки учнів.

 2. Кожна правильна відповідь надає учневі право на переміщення фішки (три

кружечки).

3. Учень,який потрапив у „ володіння дракона ”,першим може заволодіти скар-бами, відповівши на запитання вчителя, або його чекає полон (у випадку непра-вильної відповіді),з якого може бути визволеним іншим учнем,що потрапить у „во-лодіння дракона ” наступним.

Примітка

У цьому випадку,як правило, застосовую такий моральний аспект: повідом-ляю, що той, хто визволить товариша і разом із ним (діють спільно) поверне скар-би на позначку „Старт”, змушений буде поділити зароблені бали на двох (оціню-вання знань). Трапляється,що дехто з учнів віддає перевагу кращому балу,нехту-ючи дружбою , а згодом відчуває сором, довідавшись, що поділу не буде.


4.Фішки учнів, які повертаються із скарбом, опиняються у кружечках, де пере-бувають фішки тих однокласників,які відстали від лідерів,проте тепер, відповівши

на запитання вчителя швидше, можуть скарби перехопити.

5. Переможцем гри стає той, хто поверне скарби на позначку „ Старт ”.

6. Оцінюю учнів відповідно до програмних вимог, враховуючи кількість і якість

відповідей.

7. Усі дії з фішками виконує учень-асистент, який стежить за грою. Це дає вчи-телю можливість провести гру у хорошому темпі.


СТАРТ О – О – О \

О

А… ОБ… О \ О – О – О \

В… О О / ВОЛОДІННЯ

Г… О О ДРАКОНА

Д… О \ О


Запитання для гри.
1.Які символічні образи створив Борис Олійник у поезії „ Вибір ”?

(Маятник Життя, вічна колиска, шторм, шабельний зблиск, нова зоря).

2.Що, на вашу думку, символізує Маятник Життя?

(Вічний рух, добро і зло, зміни у житті людей).

3.Як ви розумієте символи шторм, шабельний зблиск?

(Випробування, які доводиться проходити кожному, неспокій душі).

4.У чому сутність символу нова зоря?.

(Автор уславлює самобутність і жертовність людини).

5.Наведіть приклади антитези у вірші.

(Комусь – лебеді від′ячали,

Комусь – ще сурмлять журавлі.
Один передбачливо очі

Прикрив ще за крок від межі…

…А інший на кроки не міряв:

Летів і гримів, і…згорів…)

6.Які проблеми порушує автор?

(Про готовність людини служити народові, про активну та пасивну життєву по-

зицію).

7. Поясніть, чому поезія Бориса Олійника має назву „ Вибір ”?(Усі ми вибираємо між добром і злом, між покірністю і боротьбою за справед-

ливість).

8.Поезію „ Вибір ” датовано 1963 роком. Які життєві ідеали сповідував тоді по-

ет?


(Честь, гідність, уміння жити за велінням совісті в умовах тоталітарного режи-

му).


9. Чию літературну традицію продовжує Борис Олійник, стверджуючи:

Я б вибрав найвищу почесть:

У чистім і чеснім бою

На чорному мармурі ночі

Зорю записати свою! ?

(Поет байдужий до почестей, дарованих можновладцями. Головне – визнання

І любов народу. Раніше у творі „ Давня казка ” цю позицію окреслила Леся Ук-

раїнка).


Ιν. Закріплення знань, умінь та навичок.

Інтерактивна гра „ Мікрофон ”.

Продовжіть фразу „ Життєва позиція ліричного героя у поезії „ Вибір ” викликає

у мене…”
Інтерактивна гра „ Акваріум ”.

Проблемне запитання для першої групи


 • Чи завжди виправдана жертовність людини?

Проблемне запитання для другої групи • Чи кожна людина здатна зробити життєвий вибір?

Бесіда з усім класом.
 • Чи погоджуєтеся ви з думками першої та другої груп?

 • Чи були ці думки достатньо аргументованими?

 • Які з аргументів ви вважаєте найбільш переконливими?

Висновок


У поезії „ Вибір ” Борис Олійник уславив позицію справжнього патріота, який вірний ідеалам, надійний, незрадливий, відповідальний за кожен свій крок.

На такій позиції завжди був і залишається сам поєт. Таку позицію варто зайнятикожному українцеві, якому не байдужа доля рідної Землі.
ν. Домашнє завдання.
Прочитати у підручнику про життєвий і творчий шлях Бориса Олійника; скласти

усний твір-роздум „ Коли я виросту, зроблю вибір…”
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Т. Г. Шевченка на факультеті журналістики iconПрограма додаткового вступного випробування для вступу на навчання за спеціальністю 032 історія та археологія
Програма розроблена на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Т. Г. Шевченка на факультеті журналістики iconМас-медіа в процесах демократичних трансформацій українського суспільства
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри міжнародної журналістики
Т. Г. Шевченка на факультеті журналістики iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
...
Т. Г. Шевченка на факультеті журналістики iconЛ. М. Хавкіна історія української журналістики
Хавкіна Л. М. Історія української журналістики: Короткий семінарій. Методичні матеріали для студентів зі спеціальності «Журналістика»....
Т. Г. Шевченка на факультеті журналістики iconОснови журналістики науково-допоміжний список літератури
Основи журналістики : науково-допоміжний список л-ри до Дня журналіста України / уклад. О. О. Скаченко, І. Л. Маловська; кнукіМ,...
Т. Г. Шевченка на факультеті журналістики iconМихайло Булгаков Творчість письменника
Народився 15. 05 1891р. У м. Києвіу родині професора духовної семінарії Навчався в гімназії,а потім -на медичному факультеті
Т. Г. Шевченка на факультеті журналістики iconНавчально-методичний посібник для студентів І курсу факультету філології та журналістики стаціонарної форми навчання. Доп., розш. Полтава: пдпу, 2009. 61 с
Тарасова н.І.,Чередник л. А. Організація самостійної та індивідуальної роботи з античної літератури: Навчально-методичний посібник...
Т. Г. Шевченка на факультеті журналістики iconШістдесятники
Київщині. Закінчив середню школу в місті Тетіїв, працював учителем. В 1957 1962 роках навчався на філологічному факультеті Київського...
Т. Г. Шевченка на факультеті журналістики iconEuropean Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті
Т. Г. Шевченка на факультеті журналістики iconВиготовлення внутрішньої інформації. Публіцистика як серцевина, стрижень журналістикиБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка