Т. Г. Вибрані твори / Т. Г. Шевченко; післямова Є. Кирилюка; пер з укр. А. Аб-ріль та ін.; ред. К. Ю. Квітницька-Рижова. К. Дніпро, 1978. 320 с. Загл. І текст парал укр та англ. КнигаСкачати 101,27 Kb.
Дата конвертації25.06.2017
Розмір101,27 Kb.
ТипКнига

Вічний вогонь Шевченкового слова

Шевченко, Т. Г. Вибрані твори / Т. Г. Шевченко ; післямова Є. Кирилюка; пер. з укр. А. Аб-ріль та ін. ; ред. К. Ю. Квітницька-Рижова. – К. : Дніпро, 1978. – 320 с. – Загл. і текст парал. укр. та англ.

Книга містить найцікавіші твори з поетичної спадщини Тараса Шевченка, які супроводжуються репродукціями з малюнків, начерків, ескізів композицій, офортів, творів малярства великого поета.

Шевченко, Т. Г. Малий кобзар / Т. Г. Шевченко ; упоряд. й прим. Є. П. Кирилюка та В. Є. Шубравського. – К. : Веселка, 1979. – 384 с.

Для читачів «Кобзар» давно вже став улюбленою книгою. Він навчає пізнавати життя, історію рідного краю, виховує любов до трудової людини та почуття справедливості. У «Малому кобзарі» зібрано поезії для учнівської та студентської молоді.

Шевченко, Т. Г. Повести / Т. Г. Шевченко ; вступ. ст. Ю. А. Ивакина ; прим. В. С. Бороди- на. – К. : Дніпро, 1983. – 456 с.

Повести великого украинского поэта, революционера-демократа Т.Г.Шевченко «Наймичка», «Варнак», «Княгиня», «Музыкант», «Близнецы», «Художник», пронизанные идеей борьбы против феодально-крепостнического строя, представляют собой интересный биографический материал, раскрывают внутренний мир писателя.


Шевченко, Т. Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Т. Г. Шевченко ; редкол. : Є. П. Кирилюк (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 1989.Шевченко, Т. Поезії : у 2 т. Т. 2. 1847-1861 рр. / Т. Г. Шевченко ; упоряд. та примітки В. Є. Шубравського ; худож. О. І. Івахненко. – К. : Веселка, 1988. – 248 с.

До другого тому ввійшли вірші, поеми, балади, написані Т. Г. Шевченко в 1847-1861 рр.

Шевченко, Т. Г. Твори : у 5 т. / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1978-1979.Шевченко, Т. Г. Твори : у 5 т. / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1984-1985.

До першого тому ввійшли поетичні твори Т. Шевченка, написані в 1837-1847 рр. Вони відображають волелюбні прагнення народу. Лірика поета має народнопісенний характер.

До другого тому ввійшли поетичні твори Т. Шевченка 1847-1861 рр. У них звучать гострі соціальні мотиви, заклик до створення нового суспільства – вільної сім'ї вільних народів. Ліричні вірші відзначаються глибиною та емоційною наснаженістю.

До третього томі ввійшли драматичні твори («Назар Стодоля», «Никита Гайдай» (Уривок)) та повісті («Наймичка», «Варнак», «Княгиня», «Музыкант», «Несчастный», «Капитанша»). Усі вони мають виразне антикріпосницьке спрямування. В них викривається самодержавний лад, змальовується тяжке життя народу.

До четвертого тому ввійшли повісті : «Близнецы», «Художник», «Прогулка с удовольствием и не без морали». Соціальний характер творів тісно переплітається з подіями життя самого Т.Шевченка.

П’ятий том творів містить автобіографію, щоденник та вибрані листи Т. Шевченка з1842 по1861 рр. Ці документи допомагають зрозуміти духовний світ, філософські, суспільно-політичні, літературно-естетичні погляди великого українського поета.

Шевченко, Т. Г. Твори : у 3 т. Т. 3. Журнал. Вибрані листи / Т. Г. Шевченко. – К. : Держлітвидав, 1963. – 492 с.


Твори й листи, що ввійшли до видання, надруковані на основі повного зібрання творів Т. Г. Шевченка, виданого в шести томах

АН УРСР. Третій том творів містить автобіографію, журнал у вигляді щоденника, в який Т. Г. Шевченко записував свої думки та спостереження під час заслання на півострові Мангишлак 1857-1858 рр., та вибрані листи з1841 по 1861 роки.Украинская классическая драматургия : сборник / пер. с укр., сост. предисл. Л. З. Мороз. – К. : Днипро, 1985. – 515 с.

В сборник вошли лучшие образцы украинской драматургии XIX - начала XX вв. – пьесы И. Котляревского, Т. Шевченко, М. Кропивницкого, М. Старицкого, И. Карпенко-Карого, Панаса Мирного, Леси Украинки.

Життєвий шлях поета

Большаков, Л. Н. «Все он изведал…» : Тарас Шевченко: поиски и находки / Л. Н. Большаков. – К. : Днипро, 1988. – 544 с.

Эта книга – итог долголетних, настойчивых и увлеченных поисков нового о Тарасе Шевченко. В исследовательских повестях и рассказах Л. Н. Большакова жизнь и творчество гениального Кобзаря рассматриваются многосторонне и в разных аспектах, но всегда на основе ранее неизвестных или малоизвестных источников. Автора волнуют проблемы взаимодействия среды и творческой личности поета, прозаика, художника, психологии рождения и осуществления его замыслов.

Большаков, Л. Н. Добро найкращеє на світі… Пошуки. Роздуми. Підсумки / Л. Н. Большаков. – К. : Днипро, 1981. – 301 с.У книжці досліджуються важливі проблеми шевченкознавства – декабристи і декабристська тема в житті і творчості Шевченка, інтернаціональні зв’язки поета і вплив на його світогляд і творчість інтернаціонального середовища ; прототипи деяких його творів та ін. Книга має виразно дослідницький, пошуковий характер.

Вогненне слово Кобзаря : літ.-крит. ст. про Т. Г. Шевченка / упоряд. Ф. С. Кислий. – К. : Рад. шк., 1984. – 248 с.

В збірник увійшли найкращі літературознавчі статті, відгуки та висловлювання вітчизняних та зарубіжних діячів літератури та мистецтва про видатного українського поета Т. Г. Шевченка.

Воспоминания о Тарасе Шевченко / под. ред. И. А. Дзеверина ; сост. и прим. В. С. Бородинаи и Н. Н. Павлюка ; предисл. В. Е. Шубравского. – К. : Дніпро, 1988. – 606 с.

В сборник воспоминаний о Тарасе Григорьевиче Шевченко вошли мемуары его современников. Материалы сборника воссоздают целостную картину жизненного и творческого пути славного сына украинского народа, основоположника новой украинской литературы.

Грабович, Гр. Шевченко як міфотворець : семантика символів у творчості поета / Гр. Грабович ; пер. з англ. С. Павличко. – К. : Рад. письменник, 1991. – 212 с.

Дослідження провідного американського славіста вийшло українською мовою в США у 1982 році і привернуло до себе увагу оригінальністю підходу автора до творчості Т. Шевченка і несподіваними висновками, до яких він приходить у процесі аналізу. Звертається увага на дуалізм Шевченка, або співіснування двох особистостей в одній людині, а також бачення поетом суспільного стану України, який автор називає Шевченковим міфом України. Окремі положення книги можуть викликати полеміку, але безсумнівно, що ця праця займає вагоме місце у сучасному шевченкознавстві, засвідчує новий його етап.

Жур, П. Дума про огонь : з хроніки життя і творчості Тараса Шевченка / П. Жур. – К. : Дніпро, 1985. – 434 с.

Відомий літературознавець розповідає про другу мандрівку Т. Шевченка в Україну в 1845-1847 рр. після закінчення Академії мистецтв у Петербурзі.

Зайцев, П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – К. : Обереги, 1994. – 456 с.

Ця книга – факсимільне відтворення видання монографії видатного шевченкознавця Павла Зайцева, здійсненого 1955 року турботами Наукового товариства ім. Шевченка (Нью-Йорк – Париж). Книга вважається єдиною в своєму роді правдивою біографією Тараса Шевченка.

Іваненко, О. Тарасові шляхи : роман / О. Іваненко. – К. : Веселка, 1974. – 448 с.Роман О. Іваненко «Тарасові шляхи» є великим художнім твором, що відображає життя Тараса Григоровича Шевченка. Перед читачем проходить все життя Т. Г. Шевченка від його дитячих років до останнього дня життя. За свідченням самої письменниці, у цей твір вона «вклала всю свою душу і серце». Він для неї став «найціннішим духовним скарбом». Не випадково цей роман дістав загальне визнання вчених і читачів. Так, С. Крижанівський оцінює його як «епопею життя нашого Кобзаря». «Він заслужено зайняв, - наголошує І. Ходорківський, - почесне місце серед кращих творів про великого українського поета». Книга добре ілюстрована.

Історія української літератури XIX століття : у 2 кн. Кн.1 : підручник / за ред. акад. М. Г. Жулинського. – К. : Либідь, 2005. – 656 с.

Розглянуто літературний процес в Україні від початку до 70-х років XIX ст. Проаналізовано систему художніх напрямів і течій, виокремлено літературні портрети І. Котляревського, П. Гулак-Артемовського, Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки, Л. Боровіковського, В. Забіли, А. Метлинського, М. Костомарова, Т. Шевченка та ін. Подано контрольні запитання та завдання до тем, список рекомендованої літератури. Для студентів, викладачів, широкого кола поціновувачів українського письменства.

Кирилюк, Є. П. Тарас Шевченко : життя і творчість / Є. П. Кирилюк. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К. : Держлітвидав України, 1964. – 552 с.

Книга Є. П. Кирилюка – це ґрунтовне монографічне дослідження життєвого шляху, поезії, прози і малярської спадщини великого Кобзаря. Життя і творчість Шевченка розглядаються автором на широкому соціально-політичному тлі, в тісному зв’язку з літературним процесом.

Костенко, А. І. За морями, за горами : Тарас Шевченко на Аральському морі. Тарас Шевченко за Каспієм : худож.-док. оповідь / А. І. Костенко. – К. : Рад. письменник, 1984. – 455 с.

Книга відомого українського письменника і літературознавця присвячена життю і творчості Т. Г.Шевченка під час заслання та участі в наукових експедиціях на Аральському морі і в горах Каратау й Актау. Книга має дослідницький характер, зокрема в освітленні живописних робіт поета, їх датуванні. Поруч з темами минулого тут розповідається і про сьогодення місць колишнього заслання Кобзаря, про культурні та економічні досягнення казахського народу.

Костенко, А. Оживуть степи… : Тарас Шевченко за Каспієм / А. Костенко, Е. Умірбаєв. – К. : Рад. письменник, 1977. – 264 с.

У книзі розповідається про життя і творчість Т. Г. Шевченка під час заслання на півострові Мангишлак. Автори першими пройшли по слідах геологічної експедиції в гори Каратау й Актау, учасником якої був поет, відвідали й дослідили місця, ним змальовані.

Сергієнко, Г. Я. Шевченко і Київ : істор.-біогр. нарис / Г. Я. Сергієнко. – К. : Дніпро, 1987. – 326 с.

У книзі розповідається про перебування Т. Г. Шевченка в Києві, його роботу в Археографічній комісії, участь у таємному Кирило-Мефодіївському товаристві.

Українська література XIX століття : хрестоматія : навч. посіб. / упоряд. Н. М. Гаєвська. – К. : Либідь, 2006. – 1328 с.

У хрестоматії вміщено твори 60 письменників, які виступали в літературі впродовж XIX ст. – від початку до 90-років. Окрім художніх творів, подано тексти літературно-критичних праць. Видання містить біографічні довідки про письменників, бібліографію творів та праць про них.

Чуб, Д. В. Живий Шевченко : біогр. та літературозн. оповіді / Д. В. Чуб. – К. : Веселка, 1994. – 141 с.

Автор книги – український письменник з Австралії. Багато років присвятив він вивченню життєвого і творчого шляху Великого Кобзаря, зібрав чимало невідомих фактів з його життя. В книжці автор прагне розкрити образ Тараса Шевченка, показати яким він був у повсякденному житті, які мав смаки, уподобання. Чимало сторінок присвячено також творчості Шевченка-поета і Шевченка-художника.

Шевченківський словник : у 2 т.- К. : УРЕ, 1976-1977.

Шевченківський словник – енциклопедичний словник, своєрідний підсумок розвитку шевченкознавства в УРСР. Він містить багатосторонні відомості про життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка – поета і художника. Широко подано відомості про літературну та художню творчість Шевченка. Вміщено окремі статті про кожний його літературний твір і більшість мистецьких творів. Шевченківський словник – багатоілюстроване видання, в якому подано репродукції багатьох малярських творів Шевченка, автографи творів поета, фото видань його творів, карти, фото місць перебування Шевченка.

Т. Г. Шевченко і літературне життя Київського університету : моногр. / М. С. Грицай, В. Я. Неділько, Г. Я. Неділько, С. В. Задорожна ; за ред. д-ра філол. наук В. Є. Шубравського. – К. : Вища шк., 1989. – 207 с.

У монографії висвітлено роль Т. Г. Шевченка в літературному житті Київського університету минулого та теперішнього часу. Досліджується вплив творчості великого поета на розвиток суспільно-політичних поглядів викладачів і студентів університету. Один з розділів книги присвячено огляду творів поетів та прозаїків (колишніх випускників університету) на шевченківську тематику.

Мистецька спадщина Великого Кобзаря
Літературно-меморіальний будинок-музей Т. Г. Шевченка в Києві : фотопутівник / авт.-упо-ряд. : О. І. Полянченко, С. Є. Драбинко, Г. П. Матійко, В. М. Кирда ; фото В. Б. Концевича. – К. : Мистецтво, 1986. – 126 с. – Рез. рос., англ., фр., та нім.

Фотопутівник знайомить читачів з експозицією літературно-меморіального будинку-музею Т. Г. Шев-ченка в Києві, розповідає про перебування Кобзаря в Україні.

На Тарасовій горі : фотоальбом / упоряд. та текст Т. Базилевич і Л. Єфіменко ; фото М. Плаксіна та ін. – 2-е вид. – К. : Мистецтво, 1986. – 96с. : іл. – Текст укр., рос., англ.

Фотоальбом ознайомить читача з експозицією Державного музею-заповідника Т. Г. Шевченка у Каневі, розповість про пам’ятні місця, визначні пам’ятки міста, пов’язані з ім’ям великого українського поета.

Тарас Шевченко. Живопис, графіка : альбом / Т. Г. Шевченко ; авт. вступ. ст. та упоряд. Д. В. Степовик. – Перевид. – К. : Мистецтво, 1986. – 175 с. : іл. – Текст укр., рос., англ., фр.

У великому подарунковому альбомі репродуковані кращі твори Шевченка-худож- ника : живописні полотна («Циганка-ворожка», «Полтава», «Катерина»), графічні твори (широко відома серія «Живописна Україна»), цикл акварельних краєвидів та серій з життя і побуту казахів тощо.

Шевченко, Т. Г. Графіка : альбом / Т. Г. Шевченко ; текст та упоряд. М. І. Мацапура ; худож. оформл. О. В. Сикорського. – К. : Мистецтво, 1964. – 24 с.: іл.Альбомі містить графічні твори Шевченка-художника з серії «Живописна Україна» та серій з життя і побуту казахів.
Каталог: index.php -> ukr -> content -> download
index.php -> Повідомлення 20-22 квітня 2016 р кафедра дизайну хнту проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Особистість митця в культурі» Мета конференції
download -> «Подаруй книги рідній бібліотеці»
index.php -> Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни "Фотографія та фотографіка" ІІ частина для студентів
index.php -> Теорема Піфагора
index.php -> Тема: Можливості фотографії. Фотографія І наука. Документальна І репортажна фотографія. Фотокамера І історія. Фотографія в науці та помисливості


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Т. Г. Вибрані твори / Т. Г. Шевченко; післямова Є. Кирилюка; пер з укр. А. Аб-ріль та ін.; ред. К. Ю. Квітницька-Рижова. К. Дніпро, 1978. 320 с. Загл. І текст парал укр та англ. Книга iconЦентральна міська бібліотека ім. М. М. Коцюбинського
Адамс Д. Путівник до Галактиці для космотуристів : Роман / Д. Адамс; Пер з англ. – Тернопіль : Навчальна книга Богдан, 2015. – 232...
Т. Г. Вибрані твори / Т. Г. Шевченко; післямова Є. Кирилюка; пер з укр. А. Аб-ріль та ін.; ред. К. Ю. Квітницька-Рижова. К. Дніпро, 1978. 320 с. Загл. І текст парал укр та англ. Книга icon5 а,в Укр мова §31-32, вправи 341,346. Укр літ стор. 158-165 прочитати, виконати завдання 1,2,3,4,5,6 письмово в зошиті. Стор. 166-168 читати. Рус яз.§31-32, упр. 354, 359. Литер-раФ. И. Тютчев стр. 218-219 прочитать статью о поэте
Укр літ стор. 158-165 прочитати, виконати завдання 1,2,3,4,5,6 письмово в зошиті. Стор. 166-168 читати
Т. Г. Вибрані твори / Т. Г. Шевченко; післямова Є. Кирилюка; пер з укр. А. Аб-ріль та ін.; ред. К. Ю. Квітницька-Рижова. К. Дніпро, 1978. 320 с. Загл. І текст парал укр та англ. Книга iconКнига віршів Київ-2015 ббк 4 (4 Укр Київ) л-38 Літературно-художнє видання

Т. Г. Вибрані твори / Т. Г. Шевченко; післямова Є. Кирилюка; пер з укр. А. Аб-ріль та ін.; ред. К. Ю. Квітницька-Рижова. К. Дніпро, 1978. 320 с. Загл. І текст парал укр та англ. Книга iconДодаток №2 (за матеріалами Центральної бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького цбс для дорослих м. Миколаєва) Твори С. Іщенко
С. Хорали неба І землі : поезії / С. Іщенко. – К. Укр письменник, 1995. – 114 с
Т. Г. Вибрані твори / Т. Г. Шевченко; післямова Є. Кирилюка; пер з укр. А. Аб-ріль та ін.; ред. К. Ю. Квітницька-Рижова. К. Дніпро, 1978. 320 с. Загл. І текст парал укр та англ. Книга iconВидавництво художньо! Літератури «дніпро» 1978

Т. Г. Вибрані твори / Т. Г. Шевченко; післямова Є. Кирилюка; пер з укр. А. Аб-ріль та ін.; ред. К. Ю. Квітницька-Рижова. К. Дніпро, 1978. 320 с. Загл. І текст парал укр та англ. Книга iconМумі-серія «Маленькі тролі І велика повінь» (1938) — 1945)
Маленькі тролі І велика повінь» (1938) 1945) (укр пер. Наталі Іваничук) «Комета прилітає» (1946)
Т. Г. Вибрані твори / Т. Г. Шевченко; післямова Є. Кирилюка; пер з укр. А. Аб-ріль та ін.; ред. К. Ю. Квітницька-Рижова. К. Дніпро, 1978. 320 с. Загл. І текст парал укр та англ. Книга iconІвано-Франківськ 2014 Творчість Т. Г. Шевченка
Шевченко Т. Г. Твори в трьох томах [Текст] /Т. Г. Шевченко; критико-біогр нарис : акад. О.Є корнійчука. – К. Державне видавництво...
Т. Г. Вибрані твори / Т. Г. Шевченко; післямова Є. Кирилюка; пер з укр. А. Аб-ріль та ін.; ред. К. Ю. Квітницька-Рижова. К. Дніпро, 1978. 320 с. Загл. І текст парал укр та англ. Книга iconШевченко Т. Г. Назар Стодоля / Т. Г. Шевченко. Київ : Дніпро, 1985. 103 с
Шевченко Т. Г. Вірші / Т. Г. Шевченко, Ф. Шіллер, Л. Українка, Г. Гейне. Дніпропетровськ : Січ, 2008. 241 с
Т. Г. Вибрані твори / Т. Г. Шевченко; післямова Є. Кирилюка; пер з укр. А. Аб-ріль та ін.; ред. К. Ю. Квітницька-Рижова. К. Дніпро, 1978. 320 с. Загл. І текст парал укр та англ. Книга iconПедагогічна майстерність
Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — К.: Вища шк.,...
Т. Г. Вибрані твори / Т. Г. Шевченко; післямова Є. Кирилюка; пер з укр. А. Аб-ріль та ін.; ред. К. Ю. Квітницька-Рижова. К. Дніпро, 1978. 320 с. Загл. І текст парал укр та англ. Книга iconКнига в Україні 1861-1917: матеріали до репертуару укр кн. Вип. 19 «ч-я». К.,2016. 663 с.
Виноградівська централізована бібліотечна система систематично отримує нові надходження літератури. Даний інформаційний список включає...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка