Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пускуСторінка23/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5.33 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

ДОДАТКИ
Додаток А
Дані про статті та розмір доходів споживчої кооперації України

за період з 1 жовтня 1927 по 1 жовтня 1928 рр.*

Статті доходів

Розмір доходів

1. Від продажу товарів постачання

1 840,5 тис.

2. Бонуси** за операціями із товарами постачання

90,8 тис.

3. Бонуси від продажу товарів промпідприємствам

238,5 тис.

4. Бонуси від продажу товарів збуту

1 228,5 тис.

5. Від експлуатації господарства підсобних підприємств

83,4 тис.

6. Одержано комісійної винагороди за товарними операціями

3 112,0 тис.

7. Відсоток з поточних рахунків і цінних паперів

68,7 тис.

8. Відсоток за користування кредитом клієнтури Вукопспілки

310,5 тис.

9. Надійшло до виплат резервованих сумнівних боргів

93,3 тис.

10. Різні доходи

3 383,1 тис.

11. Усього доходу

10 449,3 тис.

* Складено на підставі: ЦДАВО України. – Ф. 296.– Оп. 3. – Спр. 1312.– Арк. 53.

** Бонус – надбавка, винагорода.Додаток Б
Питома вага генеральних договорів* у взаємозв’язках
споживчої кооперації і державної промисловості СРСР
(1925–1926 – 1926–1927 рр.)**Галузі промисловості

1925–1926 господарський рік

1926–1927 господарський рік

Питома вага ( у %)

Питома вага ( у %)

Генеральні договориТекстильна

25,4

37,0

Металева

19,5

12,0

Силікатна

11,1

14,1

Хімічна

44,0

55,8

Цукрова

29,3

43,9

Шкіряна

3,1

17,0

Гумова

13,8

34,8

Тютюнова

13,7

14,0

Паперова

30,1

20,8

Олійна18,0

Нафтообробна

64,0

65,8

Соляна

79,3

88,2

* Генеральні договори на постачання товарів укладалися між кооперативними центрами і центрами виробників, зокрема трестами та синдикатами.

** Складено на підставі: Потребительская кооперация за 10 лет Советской власти. Юби­лейный сборник. – М.: Центросоюз, 1927. – С. 236.Додаток В

Дані про різницю цін споживчої кооперації та приватного
ринку України на 1 червня 1927 р.*


Назва продуктів і товарів

Одиниці виміру

Різниця ціни на користь споживчої кооперації**

Сіль дрібкова

фунт

0,2 коп.

Цукор-рафінад

«–»

0,4 коп.

Оселедці астраханські

«–»

3,1 коп.

Олія соняшникова

«–»

7,7 коп.

Мило мармурове***

«–»

1,4 коп.

Гас

«–»

0,4 коп.

Цвяхи

«–»

1,4 коп.

Сокира фабрична

штук

17,0 коп.

Залізо сортове кругле

пуд

38,0 коп.

Залізо сортове бляшане чорне

пуд

39,0 коп.

Залізо сортове шинне

пуд

33,0 коп.

Скло шибкове

лист

12,6 коп.

Ситець

аршин

3,2 коп.

Бумазея****

аршин

4,4 коп.

Чоботи ялові ( витяжки)

пара

1 крб. 34 коп.

Підошва на пару чобіт
16 коп.

* Складено на підставі: Дешко Є. Кооперація на Україні / Є. Дешко. – Харків: Урядова дру­карня іме­ні Фрунзе, 1927. – С. 30.

** Указана різниця між пересічними цінами споживчої кооперації і приватними цінами на ті продукти та товари, яких украй бракувало на ринку.

*** Мило для прання.

**** Міцна бавовняна тканина.Додаток Ґ

Порівняльні ціни Київського Соробкопу і приватного
ринку в 1927–1928 рр. (у коп.)*


Назва товарів

Оди­ниця виміру

На 1 жовтня 1927 р.

На 1 жовтня 1928 р.

Київський Соробкоп

Приватний ринок

Київський Соробкоп

Приват-

ний ринок

1. Борошно пшеничне

кг

15,3

18,8

19

20

2. Крупа гречана

«–»

16,5

20

25

35

3. Пшоно

«–»

11,3

20

14

35

4. Масло 1 сорту

«–»

2 крб. 05 коп.

2 крб. 30 коп.

2 крб. 50 коп.

2 крб. 70 коп.

5. Олія

«–»

52

83,8

44

1 крб. 50 коп.

6. Яловичина 1 сорту

«–»

60

67,5

55

60

7. Свинина

«–»

80

87,5

67,5

81,8

8. Сало свиняче (шматок)

«–»

1 крб. 20 коп

1 крб. 55 коп.

1 крб. 35 коп.

1 крб. 70 коп.

9. Хліб житній

«–»

7,5

13,3

10

14,3

10. Хліб докторський

«–»

10

15

12,5

15

11. Хліб пшеничний 1 с.

«–»

18,8

23,8

16,3

25

12. Цукор- пісок

«–»

57,5

60

57,5

60

13. Сіль слов’янська

«–»

5

8

5

8,3

14. Риc «Р»**

«–»

45

50

52,5

1 крб. 4,2 коп.

15. Оселедці астра­ханські

«–»

39

75

39

79,3

16. Мило мармурове

штук

19

20

19

20

17. Гас

літр

9,5

12

10

11

18. Ситець

метр

34,5

41

34,5

39

19. Молескин ***

метр

61,5

68

61,5

77,5

20. Сукно 1 сорту (ви­робник «Мос­сукно»)

метр

4 крб. 7,5

5 крб. 68 коп.

4 крб. 7,5 коп.

4 крб. 55 коп.

21. Полотно 80 С № 7

метр

99

1 крб. 17 коп.

99

1 крб. 07 коп.

22. Дрова

пуд

31

40

30

41,5 коп.

* Складено ні підставі: Київський Центральний робітничий кооператив «Соробкоп». Звіт за 1927/28 господарський рік. – К.: Київ-друк. 4 друкарня, 1929. – С. 45.

** Сорт рису.

*** Міцна бавовняна тканина.

Додаток Д
Дані про торговельні обороти споживчої кооперації
України за 1927–1929 рр. (у млн. крб.)*


Ланки системи споживчої кооперації

1927–28 р.

1928–29 р.

Перша половина

1929–30 р.

1. Робкоопи

765

1 009

672

2. Транспортні товариства

79

111

77

3. Сільські товариства

612

741

553

4. Вукоопспілка

539

650

440

5. Райспілки

641

798

609

6. Уцеробсекція **

321

447

300

7. Утранспосекція ***

51

73

44

Усього

3 008

3 829

2 695

* Складено на підставі: Попов М. Вукопспілка у житті української кооперації / М. Попов // Коопе­ра­тивне будівництво. – 1930. – № 11–12. – С. 38.

** Робітнича секція у складі Вукопспілки.*** Транспортна секція у складі Вукопспілки.
Додаток Е
Питома вага торговельних систем в оптовому
товарообороті СРСР ( у %)*


Роки

Державних організацій

Кооперації

У тому числі споживчої кооперації

Приватного капіталу

1926–1927

46,9

49,8

27,4

3,3

1927–1928

41,6

57,1

29,3

1,3

1928–1929

38,9

60,2

31,7

0,9

* Складено на підставі: Потребительская кооперация СССР – основные показатели. – М.: Издание Центросоюза, 1929. – С. 26.


Додаток Ж

Динаміка роздрібного товарообороту споживчої
кооперації СРСР за період 1926–1928 рр. (у %)*


Роки

Увесь роз­дрібний то­варооборот

У тому числі

державна торгівля

кооперативна торгівля

приватна торгівля

усього


у тому числі споживчої кооперації

1926–1927 рр.

100,0

13,3

49,8

39,6

36,9

1928 р.

100,0

15,9

61,6

49,7

22,5

* Складено на підставі: Кистанов Я.А. Потребительская кооперация СССР. Исторический очерк / Я.А. Кистанов. – М.: Издательство Центросоюза, 1951. – С. 255.

Додаток З
Дані про забезпечення споживчою кооперацією СРСР потреб селян у промислових товарах у 1926-1928 рр.

(у відсотках до закупівель, здійснених селянами) *
1926/27

1927/28

Мануфактура

70,1

75,4

Цукор

49,9

79,3

Сіль

40,1

77,2

Металеві вироби

33,2

41,3

Гас

45,1

57,9

* Складено на підставі: Кистанов Я.А. Потребительская кооперация СССР. Исторический очерк / Я.А. Кистанов. – М.: Издательство Центросоюза, 1951. – С. 256.

Додаток И

Дані про асортимент товарів, реалізованих торговельними підприємствами Вукопспілки за період з 1 жовтня 1927 р.
по 1 жовтня 1928 р.*

Групи товарів

(у млн. крб.)

у %

1.

Бакалія

165,9

38,7

2.

Мануфактура

155,8

36,4

3.

Готовий одяг

5,8

1,4

4.

Галантерея

29,0

6,8

5.

Шкіряне взуття

34,7

8,1

6.

Залізні товари

24,2

5,6

7.

Лісоматеріали

5,3

1,2

8.

Інші товари

7,8

1,8
Разом

428,5

100

* Складено на підставі: ЦДАВО України. – Ф. 296.– Оп. 3.– Спр. 1312. – Арк. 4.

1 Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации / М.И. Туган-Ба­ра­новский. – М.: Экономика, 1989. – С. 438.

Міжнародний день кооперації // Сайт прес-центру Укрінформу. Режим до­ступу: http: // www.presscenter.ukrinform.ua/view.php.

3 Матеріали ХХ з’їзду споживчої кооперації України. – К.: ПСК «Редакція га­зети «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України, 2009. – С. 17.

4 Бабенко С.Г. Трансформація кооперативних систем у перехідній економіці: Монографія / С.Г. Бабенко. – Київ: Наукова думка, 2003. – С. 5.

5 Кооперація і кооператори: визначення, афоризми, повчання / За заг. ред. О.О. Не­стулі. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 100.

6 Витанович І. Історія українського кооперативного руху / І. Витанович. – Нью-Йорк: Товариство Української кооперації, 1964. – С. 119.

7 Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. Діловий випуск. – 2009. – 27 березня. – С. 1.

8 Нестуля О.О. Формування та розвиток споживчої кооперації в структурі господарського механізму країни / О.О. Нестуля // Матеріали міжнародної нау­ково-практичної конференції «Економічна безпека і проблеми госпо­дар­сько-політичної трансформації соціально-економічних систем» 15–16 травня 2009 р.– Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 8.

9 Марочко В.І. Організаційно-теоретичні проблеми українського коопе­ра­тив­но­го руху другої половини ХІХ–першої половини ХХ століття / В.І. Марочко // Український селянин. Збірник наукових праць. – 2002. – Випуск 4. – С. 95.

10 Центральний державний архів вищих органів влади та управління Украї­ни. – Ф. 296. – Оп. 3. – Спр. 1895. – Арк. 97.

11 Збірник статистично-економічних відомостей про торгівлю України 1925/26 – 1929/30 рр. – Харків: Б.в., 1931. – С. 29.

12 Кооперація і кооператори: визначення, афоризми, повчання … – С. 25.

13 Збірник статистично-економічних відомостей про торгівлю Украї­ни 1925/26 – 1929/30 рр. – Харків: Б.в., 1931. – С. 29.

14 Кистанов Я.А. Потребительская кооперация СССР. Исторический очерк / Я.А. Кистанов. – М.: Издательство Центросоюза, 1951. – С. 255.

15 ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 3. – Спр. 1425. – Арк. 33.

16 Матеріали ХХ з’їзду споживчої кооперації України. – К.: ПСК «Ре­дакція га­зети «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України, 2009. – С. 28.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Схожі:

Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconРекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект
У статті вперше досліджено рекламну діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки за період з 1940–2010 рр. Здійснено аналіз...
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconТеоретичні обгрунтування етапів трансформації споживчої кооперації в економіку ринкового типу теоретические обоснования этапов трансформации потребительской
Теоретические обоснования этапов трансформации потребительской кооперации в экономику рыночного типа
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconА. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект

Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconОсвіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович
Система "Техносвіт технологічна освіта": науково-методичний аспект : монографія / О. Б. Авраменко; Уман держ пед ун-т ім. Павла Тичини....
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconЦентр пам’яткознавства
Розвиток І діяльність історико-культурних заповідників середньої наддніпрянщини
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску icon1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи
Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія І практика: монографія / С. М. Мартиненко
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconКультура України ХХ ст. Суспільно-політичні умови розвитку української культури
Непу, українізації аж до так званого "розстріляного відродження"
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconТ. В. Кушнірова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. Вип. 20. С. 330-335
Кушнірова Т. В. Романні обрії російської літератури першої третини ХХ століття: [монографія] / Т. В. Кушнірова. – Полтава : Видавець...
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconЛівобережної україни
Особлива увага звертається на стан наукової розробки проблеми та її джерельну базу, тенденції в розвитку теорії І практики української...
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconЗвіт ректора Пилатюка І. М. за період з червня 2015 року по червень 2016 року
За звітний період з червня 2015 року по червень 2016 року в Академії проводилась така діяльність


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка