Телебачення. Кіно. Музика клас Мазур О. Г. с. Покутинці,2014. – 69с. Посібник являє собою плани-конспекти уроків до темиСкачати 381,34 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації06.05.2017
Розмір381,34 Kb.
  1   2   3


АВТОР:

Маузр О.Г. вчитель англійської мови Покутинецької ЗОШ І-ІІ ст.

Плани-конспекти уроків до теми «Мистецтво.

(Телебачення. Кіно. Музика)

 1. клас

Мазур О.Г. с.Покутинці,2014. – 69с.

Посібник являє собою плани-конспекти уроків до теми «Мистецтво». (Телебачення. Кіно. Музика) до підручника А.М.Несвіт (Підручник для 8 класу загальноосвітніх закладів. – К.: Генеза, 2008. -256с.:іл..) та додатки до них.

До циклу увійшло 5 уроків із застосуванням різноманітних форм і методів роботи з класом.

Матеріал посібника адресовано вчителям англійської мови.Зміст

І. Вступ ………………………………………………………………………1

ІІ. Урок 1. Тема: Мистецтво. (Телебачення. Кіно. Музика.)

Підтема: Телебачення……………………………………………………….3

ІІІ. Урок 2. Тема: Мистецтво

Підтема: Телебачення. Кіно………………………………………………..16

І\/. Урок 3. Тема: Мистецтво

Підтема: Перше кіно. Перші актори……………………………………….26

\/. Урок 4. Тема: Мистецтво

Підтема: Враження про фільм. Музика………………………………..38

\/І. Урок 5. Тема: Мистецтво

Підтема: Музика в Україні…………………………………………………51

Використані джерела………………………………………………………..61

Додаток до уроку №1………………………………………………………62

Додаток до уроків №2, 3………………………………………………….64

Додаток до уроку №4……………………………………………………...66

Додаток до уроку №5…………………………………………………….. 67

Вступ

Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів.

Навчання іноземної мови передбачає практичне опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі в типових ситуаціях.

Урок іноземної мови розглядається як діяльність спілкування. Отже, практична мета уроків, запропонованих у посібнику, навчити переглядового та пошукового читання, складати резюме на основі прочитаного, вчити аудіюванню з метою пошуку певної інформації, складати розповіді з опорою на наочність, робити повідомлення за темою, вміння логічно викладати думки іноземною мовою.

Вивчаючи тему «Мистецтво», учні знайомляться з історією розвитку телебачення, кіномистецтва, одержують інформацію про перші фільми і перших акторів, говорять про музику і її стилі.

Дані уроки розширюють знання учнів про мистецтво, виховують позитивне ставлення до прекрасного, толерантне відношення до вподобань різних людей.УРОК 1

ТЕМА: МИСТЕЦТВО. (ТЕЛЕБАЧЕННЯ. КІНО. МУЗИКА.)

ПІДТЕМА:ТЕЛЕБАЧЕННЯ.

ЗАДАЧІ: Пошукове та переглядове читання тексту. Коментар знайденої інформації. Опрацювання лексичних одиниць (інтернаціональні слова). Робота в групах щодо вирішення проблемного питання за прочитаним текстом. Складення резюме за текстом протилежної групи. Аудіювання діалогу.

ПРАКТИЧНА МЕТА: Навчати переглядового та пошукового читання, складання резюме на основі прочитаного, вчити аудіюванню з метою пошуку специфічної інформації.

РОЗВИВАЮЧА МЕТА: Розвивати культуру читання, слухову та короткотривалу пам’ять, слуховий контроль: розвивати уяву, вміння логічно, послідовно викладати думки іноземною мовою.

ОСВІТНЯ МЕТА: Розширювати картину світу учня знаннями про історію виникнення, роботу та розвиток телебачення.

ВИХОВНА МЕТА: Виховувати усвідомлення необхідності пізнання нового, старанність у навчанні, чіткість у виконанні завдань.

ОБЛАДНАННЯ УРОКУ: Тексти для читання «Телебачення», «Мильні опери», «Ток-шоу»;таблиця зі словами, що демонструють диференціацію коротких та довгих голосних; таблиця інтернаціональних слів; відеозапис уривку фільму «Москва сльозам не вірить» (розмова про телебачення на 32 хв. 25 сек.); аудіокасета з записом діалогу про найбільш популярні телепередачі; Summary List).

ХІД УРОКУ.

І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ.

1.1. Антиципація теми.

Т.: Today we are going to talk about modern world and to begin with I’d like you to answer such a question “How do you get to know things?”

(Expected answers: P1: We read books;

P2: We listen to the radio; etc;

PN: We see, look at, and watch)

T.: What would you choose between seeing and hearing? Why?

(Possible answer: Personally I prefer seeing because when I see something with my own eyes I can form my opinion on the events seen myself.)

So, it’s better to see than to hear. And I quite side with you. Now let’s watch a short fragment and try to guess what we are going to discuss at today’s lesson. Look at the screen. Unfortunately the extract is in Russian but Russian is just one more foreign language, isn’t it? (Перегляд уривка.) So, I have no doubt you’ve understood that we are going to discuss...(учні відповідають “television”) in all its aspects.

ІІ. ПОВТОРЕННЯ.

2.1. Brain storming.

T.: Think and say what you know about television

(Possible answers: it is very popular; there are a lot of TV programs; it has not only amusing but educational character as well; etc.)

2.2. Антиципація інформації тексту.

T: Now, strain your brain and try to imagine what information concerning the point we are going to come across while reading. Make notes.

(Учні пропонують: About the role of TV;

About good and evils of TV; etc.)

Пропонуючи здогадки, учні занотовують їх у спеціальний «Summary List», який має наступну форму:


GUESSES


NON-PREDICTED FACTS

1.

2. etc.
T.: Leave space after each guess so that to be able to make notes about additional

2.3. Презентація та опрацювання лексичних одиниць (технічних термінів.)

T.: Well, television is a technical device. And as far as we are going to read about it you’ll come across some terms – special technical words. But don’t be afraid, you’ll recognize them easily because most of them have the same origin – Latin or Greek and they travel from language to language without any significant changes. The word “television” itself is a vivid example. Look at the blackboard and guess the meaning of the words given. Be aware of the stress.

Вчитель вивішує на дошку список технічних термінів, які водночас є інтернаціональними словами:

PLANET


ATOM

RADIO


MECHANO-OPTICAL

SYSTEM


CHANNEL

PROGRAMME

ANALOGUE

INTERACTIVE

FRAGMENT

PERSPECTIVE

PHOTO ELEMENT

TRANSMISSION

ELECTRICITY

ELECTRONIC

TRIOD

LAMP


SIGNAL

TO DEMONSTRATE

(Учням пропонується прослухати слова з голосу вчителя та здогадатися про їх значення. Після цього доцільно звернути увагу на те, що в деяких з наведених слів наголос відрізняється від наголосу в українській мові та запропонувати знайти їх і прочитати.)

ІІІ. НАВЧАННЯ.

3.1. Пошукове читання.

Т.: Read the text and try to find the information supporting your guesses.

(Учні читають текст та знаходять інформацію, пов’язану з припущеннями, зробленими під час антиципації тексту.)

TELEVISION

It goes without saying that television is one of the greatest inventions of the XXth century. With the help of TV people are able to see the far away planets and even enjoy a direct broadcast from the space. Television makes it possible to watch the splitting of the atom, the birth of life, the volcano eruption and even the earthquake.

But how did it all began? The history of this invention goes back to the end of the XIX century when in 1884 British scientists Iretone and Perry decided to use photo elements for picture transmission with the help of electricity. But they failed because generated power was too weak.

Working television was created when Lee de Forest invented electronic triode lamp which forced the signal. In 1926 Scottish inventor John Beard demonstrated the transmission of TV signals by means of radio waves: he got the picture of a human face. In 1929-1931 television based on mechano-optical systems came into developing in some countries. The father of electronic television became Volodymyr Zavorykin who created the first transmitting electronic tubeiconoscope in 1931 in the USA. In the USSR electronic television appeared in 1938. First it was only one channel with a limited number of programmes.

But television is not a stable invention. It has been still developing. In 1939 England had more than 20 thousand working TV sets. In 1953 the first colour TV programme was accomplished. But analogue TV features are limited by so called frequency line which is occupied by TV signal. It limits the number of channels and doesn’t allow improving the picture. Cable TV has solved this problem and increased the number of channels to 30-40 in comparison to etheric broadcasting. The latest invention is digital TV which allows not only to increase the quality of vision but “to pack” hundreds of channels in. More over, digital TV is interactive. Due to it you can ask, for example, for review of a fragment you liked, call any program from the media-server, and, as a perspective – adopt any program according to one’s tastes and needs.

The TV sets itself has also changed: from a wooden box with a small screen multiplied by a special magnifier to a high-tech plain liquid-crystal display. The number of TV programs increased greatly. Watching TV you can come across documentaries, news, broadcasts, current affair programs, soap operas, quizzes, sitcoms, dramas, chat shows, detective stories, sports programs, weather forecasts, music programs, game shows, variety shows, commercials, etc.

Television is a very powerful force. It influences people greatly. Though television hasn’t been with us all that long, we are already beginning to forget what the world was like without it. Reading books, having hobbies, entertaining friends or being entertained by them, even plain family conversation – all that belongs to the past. Whole generations are growing up addicted to the telly. Television is like a drug. But how do you consider it?

ESSENTIAL VOCABULARY

Splitting – розщеплення Analogue TV – аналогове телебачення

Transmission – передача Feature - можливість

Triode –тріод Etheric broadcasting – ефірне мовлення

Mechano-optical systems – Frequency line – частотна смуга

оптико-механічна система TV-frequency panel – телевізійний

Electronic tube – електронна трубка діапазон частот

Iconoscope – іконоскоп Digital TV – цифрове телебачення

Accomplish – здійснювати Review – повтор

3.2. Перевірка згідно з установкою.

T.: What have you found as far as the role of TV?

What about TV programmes?

And the history of TV? Etc.

(Учні відповідають на запитання вчителя в режимі T – P1; P1; P3; etc.)

3.3. Пошукове читання – 2.

Т.: Now, look through the text once again. Find non-predicted facts.

(Учні читають текст та знаходять інформацію, про яку вони не здогадалися під час антиципації тексту.)

Т.: What have you found? What is the information?

(Учні мають повідомити наступні факти: - About development of TV; • About digital TV;

 • About a TV set design;)

- Kinds of TV (analogue vs. digital.)

3.4. Групова робота.

Т.: Have you managed to prove all your guesses? (“Good and evils of TV” turned to be omitted.)

T.: I want you to clear up the point. First of all let’s make groups. Count on one, two. Make groups of ones and twos. The first group will list pros of TV and the second one – its cons. Discuss and make notes. Don’t forget, it will be a kind of a competition. The more items you work out the better. The group that is first out of arguments loses the competition. In such a way we’ll try to judge TV. Start, please.

(Учні отримують близько трьох хвилин часу, щоб з’ясувати питання. Після цього групи презентують аргументи, називаючи їх по черзі.)

Т.: Now, your arguments, please. The first group. The second group.

(В ході презентації виявляється, що аргументів «за» більше, ніж проти. Вчитель поздоровляє групу, яка перемогла.)

3.5. Фонетичні вправи.

Т.: So, TV is a good thing, a blessing, not a curse. And to prove it once again I want to draw your attention to an educational TV program teaching people to pronounce the words correctly. I offer you to make a list of words concerning one of mistakable points in the English phonetics. What can it be, by the way?

(Учні пропонують тему, яка, на їх думку, відповідає поставленій задачі. Якщо учням не вдається запропонувати те, що має на увазі вчитель, останній сам повідомляє, про що піде мова.)

Т.: I want to remind you about the length of vowels. In English they have long and short ones. Do you remember the anecdote when a Frenchman boasted about his voyage to Britain by sheep and everybody laughed at him. Why?

(Учні коментують.)

So, think and remember some words. Name them.

(Учні пропонують, наприклад,: rid - read;

Did – deed;

Mid – mead; etc.)

T.: I have more. Not only /i:/ can be long but /a:/ as well. Let’s try to pronounce.

(Вчитель пропонує слова на дане правило читання:         • duck – dark;

         • luck – lark;

         • cup – carp;

         • puck – park.)

Декілька учнів по черзі читають.

3.6. Аудіювання тексту. (Reward Intermediate. Student’s Book. Unit 24. Tape script on page 119.)

T.: Reading the text you’ve come across a number of other TV programs. Listen to the dialogue and clear up what TV programs are considered to be the most popular. Put ticks in the list of the programs in the text “Television”.

(Учні слухають діалог.)Francis: How about television, I mean, for example, I know that there are a lot of television channels, but how many television channels are there?

Shelley: Well that really depends on where you live. In cities there are dozens and dozens of channels that you can tune into.

Francis: Right.

Shelley: Yeah, but in the rural areas, er... sometimes you’ll only get the three major national channels and perhaps the public broadcasting.

Francis: Oh, really, aha. And what sort of, what about programs themselves. What are the most popular types of programs?

Shelley: Well, I think probably soap operas are always the most popular and in the last couple of years chat shows or talk shows have become very popular and you can watch a talk show, talk shows that will go on from the morning all the way straight through to late at night.

Francis: You’re kidding, really.

Shelley: No, no kidding.

3.7. Перевірка згідно з установкою.

T.: What TV programs are considered to be the most popular?

(Учні відповідають: «Soap operas and talk shows.»)

3.8. Переглядове читання.

T.: Now let’s know more about these programmes. You have already had groups. The captain of the first one will be P1, the captain of the second – P2. You are to divide the text among your team. Every pupil will read only one passage and writes the title of it. Start.

(Учні читають і виконують завдання установки.)

Текст для першої групи

SOAP OPERAS

Soap operas appeared on our screen some 15 years ago. The first of them was “The Slave Isaura”- a touching story about a girl suffering from the oppression of her cruel host. It drew attention of thousands of people all over the country.

It is necessary to admit that the film was unusual in a way as for our TV-viewers. First of all, each series of it was very short: some twenty minutes interrupted by advertisement. The other uncommonness was that some extracts were repeated for several times and irritated those who didn’t miss any part of it.

After “Isaura” soap operas became a usual thing on our TV. First those were mostly Brazilian ones. It was the mixture of love and blood, laugh and tears, unbearable sorrow and immeasurable happiness. And soon the audience got a little bored of them.

But Russian producers seeing their popularity with audiencee began to shoot soap operas based on everyday problems of our people. The first efforts were not a success because nobody wanted to go through somebody hardships, everybody had his own ones. So, the producers had to invent something not to loose the public. And they managed. They invented several kinds of soap operas. Now looking through the TV program we can come across detectives, dramas, love stories, adventures and even histories. So, everybody can choose a serial to his taste if wish. But the most popular are those combining the features of every of them: little love, little adventure, and little drama.

Текст для другої групи

TALK SHOWS

Talk shows or chat shows came to us from the United States of America. To provide a show a very famous or a well known person is invited to discuss this or that problem or current events. First they had mostly political colouring and were held as TV bridges.

Guests discussed political problems which could unite or divide people living under different political systems. Those shows became an exciting event not only in the history of television but made a revolution in peoples’ perception of the world around them.

But soon the subject matter of such programmes began to cover more and more spheres of life: family relations, teen-agers’ problems, social problems, rumours, etc. These shows gained great popularity among audience. Some of them even have educational and enlightening character because different professionals such as psychologists, social workers, doctors, lawyers, etc. are invited to consult the hero of the show That’s why everyone who has similar problems can get the advice needed.

Analyzing latest political affairs in our country such as presidential elections and the events, they were followed by, political talk shows appeared to have taken one of the leading places in the row of different shows. That’s why discussion of main inner political issues, analysis of different political processes, various tendencies in political life gather more and more TV-viewers in front of the screen as everyone wants to be aware in the course of events.

3.9. Перевірка згідно з установкою.

Т.: Read the titles and the opposite group write them according to their numbers to be ready to ask questions for more information.

(Учні першої групи презентують заголовки, в цей час учні другої групи записують їх згідно з порядком абзацу.)

Т.:Now, vice verse.

(Потім – навпаки.)

Після цього учні готуються задати запитання, щоб дістати додаткову інформацію.

Т.: Ask questions about additional information.

(Учні задають запитання і, отримавши відповіді, складають міні-розповіді, намагаючись відтворити зміст відповідного абзацу.)

4.0. Монологічне мовлення. Презентація резюме.

Т.: Try to make up a summary on the opposite group program.

(Члени кожної групи доповідають капітанові про зміст своїх абзаців. На основі цих розповідей капітан кожної групи складає резюме. Після підготовки – презентує.)

T.: Ready? Listen attentively and the opposite group is expected to add some omitted facts.

(Учні слухають резюме та готуються доповнювати.)

Т.: What can you add? The opposite group will make notes of additional information.

(Після презентації розповіді кожного капітана, відповідна група робить доповнення до кожного абзацу. Група–доповідач робить помітки.)

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Т.: Your home-work will be the following:

1) complete your summaries with additional information about talk-shows and soap-operas and be ready to share them in class next time.

2) write down your own stories about your favourite programme.

ІV. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ, КОМЕНТАР ОЦІНОК.

T.: Let’s make a conclusion. What have you got to know about TV during the lesson?

(Учні відповідають.)

Т.: Your marks are...

Thanks a lot. The lesson is over. Good bye. Have a nice day.

УРОК 2

ТЕМА: МИСТЕЦТВО

ПІДТЕМА:ТЕЛЕБАЧЕННЯ. КІНО.

ЗАДАЧІ: Монологічне, діалогічне мовлення учнів за текстами домашнього завдання. Аудіювання тексту “Now showing”, обговорення. Вивчаюче читання тексту “Julia Roberts”: текст з пропусками. Складення резюме.

ПРАКТИЧНА МЕТА: Навчати переглядового та пошукового читання, складання резюме на основі прочитаного, вчити аудіюванню з метою пошуку специфічної інформації.

РОЗВИВАЮЧА МЕТА: Розвивати мовну реакцію, оперативну пам'ять, розвивати уяву, вміння логічно, послідовно викладати думки іноземною мовою. Розвивати культуру читання, слухову та короткотривалу пам’ять, слуховий контроль:

ОСВІТНЯ МЕТА: Розширювати діапазон соціокультурних знань учнів за темою.

ВИХОВНА МЕТА: Виховувати усвідомлення необхідності пізнання нового, старанність у навчанні, чіткість у виконанні завдань.

ОБЛАДНАННЯ УРОКУ: Текст для читання «Джулія Робертс», аудіокасета з записом тексту для аудіювання «Що показують», таблички зі словами-назвами жанрів кіно, картинки-кадри фільмів різного жанру, схема листка-запиту особистої інформації.

ХІД УРОКУ

І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ.

T.: Today during our lesson you will:

- summarize information about TV;

- make up dialogues about your favourite TV programmes;

- practice specific vocabulary in speech;

- listen to the text “Now showing” about films’ genres, check its understanding;

- read the text about а popular TV star, find missing information.

ІІ. МОВНІ ВПРАВИ.

2.1. Фонетичні вправи.

T. To begin with let’s clear up the meaning of the words given on the blackboard. A lot of people make TV work. Let’s remember their professions (на дошці подані слова, які означають назви професій людей, зайнятих у кіно та на телебаченні)

Director, producer, composer, actor, actress, cameraman, assistant etc.

(учні читають, перекладають. Вчитель зауважує на схожість їх утворення, вказує на вимову ненаголошеного суфікса –er, -or, пропонує утворити нові слова від назв інших кіно- та теле – професій, на приклад, костюмер – costumier, гример – make-up man, etc.)

2.2. Мовленнєві вправи.

Warming up.

T.: We’ve learned a lot about TV during the previous lessons. Let’s recollect main points. Answer my questions:

When was TV invented?

Who were its inventors?

What are the kinds of TV?

What are TV programs?ІІІ. ПОВТОРЕННЯ.

3.1. Монологічне мовлення учнів. Резюме тексту «Телебачення».

(Учні презентують резюме за запропонованим вчителем планом у вигляді запитань. Див. пункт 2.2. Учні зі слабшою мовленнєвою підготовкою отримують співстановчі картки типу:


TV was invented

Followed the case and managed to create the working television.

Its first inventors were

from a wooden box with a small screen multiplied by a special magnifier to a high-tech plain liquid-crystal display.

Lee de Forest

at the end of the XIXth century

Nowadays we have

the Scots Ireton and Perry. But they failed because generated power was too weak.

TV set design has changed greatly

documentaries, news, broadcasts, current affair programs, soap operas, quizzes, sitcoms, dramas, chat shows, detective stories, sports programs, weather forecasts, music programs, game shows, variety shows, commercials, etc.


There are a plenty of different TV programs. Among them

Analogue, cable, and digital TV

)

3.2. Діалогічне мовлення.

T.: Everybody of you has his\her own favourite TV program. Ask each other the following questions to clear up the point. Choose the suitable ones.

When did it appear?

What do they present (show, discuss)?

What are the themes of discussion?

Who are the guests?

What makes the program popular?

(Використовуючи запитання, учні складають діалоги-розпитування.)

IV. НАВЧАННЯ.

4.1. Аудіювання.

4.1.1.Передтекстова робота.

T.: Speaking about TV we’ve mentioned that it gives up opportunity to get acquainted with cinematography masterpieces. So, we can make a conclusion that TV and cinema are inseparable. I’m sure everybody likes films. You should know that Americans call films “movies”. There are a lot of movie genres. Let’s recollect some of them. So, what movie genres do you remember?

(На дошці написані в стовпчик слова-назви жанрів фільмів:

Gangster


Comedy

Detective

Musical

Western


Horror movie

Documentary

Science fiction

Psycho-drama

Animated movie

Учні по черзі читають слова, перекладаючи їх. Після цього вчитель закриває слова та просить учнів назвати ті, які вони запам’ятали).

T.: I offer you a category game.

Pupil 1: Gangster.

Pupil 2: gangster, comedy.

Pupil 3: gangster, comedy, detective. Etc.

4.1.2. Вправа перехресного вибору.

T.: Now before listening to the tape, I want you to match pictures with movie genres. (Учні отримують роздатковий матеріал, на якому зображені кадри із різних за жанрами кінофільмів. Вони підписують жанр фільму під кадром. Один учень працює біля дошки. Потім перевіряється правильність виконання.)

4.1.3. Власне аудіювання.

T.: Now listen to the tape and try to mark words characterizing each genre.

(Учні слухають аудіозапис. Один з них працює біля дошки. )

Now Showing

Hollywood in Southern California is the movie capital of the world. Many films have been made there, and the genres, or kinds, have changed often.

From the early-to-mid 1930’s, movie-goers got a look at the people involved in crime and their violent activities by watching gangster movies. After all this violence, people needed to laugh, so from the mid –to-late 1930’s, comedies became very popular.

In the 1940’s, many detective movies about policemen who solved crimes were made. Then came musicals, in which the story was told in songs and dance.

Musicals were especially popular in the late ‘40’s and early ‘50’s, but the mid-fiftieth, this light-hearted genre was competing with films about more serious subjects. There was one kind that could be found throughout all of these eras, and that was the western, films about America’s cowboys, Indians and early settlers.

Since the early ‘60’s, movie-goers have had a variety of movies to choose from. There are, for example, horror movies about people who encounter frightening, unnatural situations. There are also serious films such as documentaries about events that have actually happened, and science fiction movies about possible future events and future worlds. Some people have also enjoyed watching psycho-dramas about the everyday problems that people have.

Of course, no list of films would be complete without animated movies, which tell stories through a series of colourful drawings. These are especially popular among children.

На дошці поступово утворюється таблиця типу:


Movie scene

Movie genre

Characteristics
Gangster


Crime, violent activity
Comedy


Laugh
Detective


Policemen, solved crimes
Musical


Songs, dances, light-hearted
Western


American cowboys, Indians, early settlers
Horror movie


Frightening, unnatural
Documentary


Actually happened
Science fiction


Future events, future worlds
Psycho-drama


Everyday problems
Animated movie


Coloured drawings, for children

4.1.4. Перевірка розуміння.

(Здійснюється шляхом порівняння відповідей учнів. Наприклад:

P1: For gangster movie I have “crime”.

P2: And I have “violent activity” as well. Etc.)

4.2. Читання.

4.2.1. Guessing game.

T.: It’s not a secret that a successful movie wouldn’t exist without a star cast. And today we are going to read about one of the most popular Hollywood stars. Guess the name. This person was a star in such movies as “Blood is Red”, “Steel Magnolias”, “The Mexican”, “Pretty Woman”, “To Die Young ”, “The Bride”.

(Якщо учні не здогадуються, вчитель продовжує.) Her partners were Richard Gere, Brad Pitt, Hue Grant.

(Якщо і після цього немає жодних ідей, вчитель демонструє цілком впізнавану дитячу фотокартку актриси Джулії Робертс.)

T.: Now we’ll find out something about Julia Roberts, you possibly don’t know yet. Your task is to complete the text “Life Story”. Work in pairs.

Partner A. Life Story

There were ______(how many) children in the family of Walter Roberts and Betty Lou. At that time her parents were teaching acting in an __________(where). When she was ­­­­­­­­­­_____ (how old) years old her parents got divorced. Her _____ (who) went with Dad to Atlanta. Julia and her sister stayed with their ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________(with whom). She finished school at 17 and started a new life in ______(where). Her brother became an actor. When Julia was _____(how old) he invited her to play the role of his sister, in his film “Blood is Red”. ___________(why) she was invited to play a minor part in the film “Criminal Story”. In 1988 her film “__________” (what film) became a hit in the USA. For the next film “Steel Magnolias” she was nominated to ___________(what…to). But only the film “________” turned her into Hollywood’s biggest female star.

Partner B. Life Story

There were three children in the family of _________________ (what …….names). At that time her parents were teaching _________(what) acting in an Art School. When she was 4 years old her parents got_______(what happened). Her brother went with Dad to________(where). Julia and her ______ (who)stayed with their Mum. She finished school at (at what age) and started a new life in New York. Her brother became an actor. When Julia was 19 he invited her to play the role of his sister, in his film “________”(what film). Because her acting was good she was invited to play a minor part in the film “______________” (what film) In ______(when) her film “Fantastic Pizza” became a hit in the USA. for her next film “_______” (what film) she was nominated to Oscar. But only the film “Pretty Woman” turned her into________(What ……. into).

4.3. Перевірка виконання. Учні по черзі називають факти з відтвореної біографії Джулії Робертс.

4.4. Читання в групах індивідуальних текстів, що доповнюють основний.

(Кожна група отримує три різні тексти. Кожен учень у групі читає один текст. Потім кожен учень розповідає про зміст свого тексту іншим членам групи).Теxt 1

Though Julia is a very pretty woman herself, all her love affairs were unsuccessful. She refused to marry Kiefer Sutherland virtually saying at the altar. Because of nervous breakdown she didn’t play for two years.

Text 2

Several years later people in Hollywood were shocked when she married a singer Lail Lovett. Though they divorced in 1995 they remained good friends. Julia’s next love was unhappy too and took her to hospital again.Text 3

In 1997 she starred in the film “Erin Brockovich” which brought her the first Oscar. Julia’s latest film is “The Mexican” where she plays with Brad Pitt.

4.4. Монологічне мовлення.

Учні підводять підсумок всієї прочитаної інформації про Джулію Робертс, при необхідності роблячи помітки.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:


 1. скласти резюме щодо Біографії Джулії Робертс (письмово) за схемою:

Personal Questionnaire

First Name:__________

Surname: ____________

Date of birth _________

Place of birth: ________

Parents’ names________

Sisters\brothers________

First film:_____________

Last film:_____________

Awards:______________

Your favourite film with him/her _________________-

V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. КОМЕНТАР ОЦІНОК.

УРОК 3
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Телебачення. Кіно. Музика клас Мазур О. Г. с. Покутинці,2014. – 69с. Посібник являє собою плани-конспекти уроків до теми iconПрограма вступного випробування ( фахового іспиту ) для прийому на навчання
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», спеціалізації: «Режисура кіно І телебачення», «Майстерність оператора кіно І телебачення»,...
Телебачення. Кіно. Музика клас Мазур О. Г. с. Покутинці,2014. – 69с. Посібник являє собою плани-конспекти уроків до теми iconПрограма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"
«Кіно, телемистецтво», кваліфікація «Бакалавр кіно, -телемистецтва» і вступають на спеціалізації: «Режисура кіно і телебачення»,...
Телебачення. Кіно. Музика клас Мазур О. Г. с. Покутинці,2014. – 69с. Посібник являє собою плани-конспекти уроків до теми iconПрограма фахового вступного випробування при вступі на ІІ курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр
«Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» спеціалізації «Режисура кіно І телебачення», «Майстерність оператора кіно І телебачення»,...
Телебачення. Кіно. Музика клас Мазур О. Г. с. Покутинці,2014. – 69с. Посібник являє собою плани-конспекти уроків до теми iconО. П. Глазова рідна мова плани-конспекти уроків 9 клас Другий семестр
Текст як поняття лінгвістики тексту. Змістова цілісність тексту
Телебачення. Кіно. Музика клас Мазур О. Г. с. Покутинці,2014. – 69с. Посібник являє собою плани-конспекти уроків до теми icon«Біблійна історія та християнська етика» Дніпропетровськ 2014 ббк 87. 7
Біблійна історія та християнська етика: орієнтовні плани-конспекти уроків для 10 класу з факультативного курсу / О. Г. Рогова, Н....
Телебачення. Кіно. Музика клас Мазур О. Г. с. Покутинці,2014. – 69с. Посібник являє собою плани-конспекти уроків до теми iconПлани-конспекти уроків із теми: «Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ століття. Література 70-90 років ХІХ століття: Михайло Старицький»
Учитель-методист вищої категорії української мови І літератури Червонозаводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Лохвицького...
Телебачення. Кіно. Музика клас Мазур О. Г. с. Покутинці,2014. – 69с. Посібник являє собою плани-конспекти уроків до теми iconПлани-конспекти уроків із теми: «Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ століття. Література 70-90 років ХІХ століття: Іван Карпенко-Карий»
Учитель-методист вищої категорії української мови І літератури Червонозаводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Лохвицького...
Телебачення. Кіно. Музика клас Мазур О. Г. с. Покутинці,2014. – 69с. Посібник являє собою плани-конспекти уроків до теми iconКонспекти уроків музичне мистецтво 5 клас І семестр за новою навчальною програмою
Мета: ознайомити дітей з тим, як виникла музика. Розвивати естетичні смаки дітей, прививати їм любов до слухання музики, вміння аналізувати...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка