Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології ПланСторінка2/8
Дата конвертації16.03.2018
Розмір1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 4: Психологія дітей раннього віку

План:

 1. Загальна характеристика раннього віку.

 2. Соціальна ситуація розвитку дитини.

 3. Предметно-маніпулятивна та предметна діяльність.

 4. Ранній вік як сензитивний для розвитку пасивного та активного мовлення.

 5. Криза 3 років, симптоми кризи.

Основні поняття теми: симптоми кризи.

Обговорення проблемних питань

 1. Які основні тенденції розвитку провідних потреб раннього віку?

 2. Оволодіння ходьбою ─ це фізичний моторний акт дитини чи важлива передумова її психічного розвитку?

 3. Розкрийте психологічні механізми впливу провідної діяльності на розумовий розвиток дитини раннього віку. Як вона розвивається протягом перших років життя?

 4. Охарактеризуйте передумови і початок становлення особистості дитини в ранньому віці. Дайте психологічне пояснення такій вимозі дитини «Я сам!».

 5. Поясніть твердження Виготського Л. С.: «Вік від одного до трьох років ─ це стадія сензитивності до мовних впливів».

 6. Які чинники впливають на розвиток мовлення у перед дошкільників? В чому його особливості?

 7. Визначте основні напрямки розвитку пізнавальної сфери дитини раннього віку (відчуття і сприймання, мислення).

 8. Чому необхідно виховувати дітей з раннього віку і які головні його завдання?

 9. Розкрийте новоутворення в психіці дітей 1-3 років.

Індивідуальна робота студентів

 1. Місце, яке займає дитина раннього віку серед інших, суттєво відрізняється від місця, яке займає дитина-немовля. Як відрізняється соціальна ситуація розвитку дитини раннього віку від соціальної ситуації немовляти?

 2. Назвіть основні фактори психічного розвитку дітей раннього віку.

 3. Як діє на психічний розвиток такий фактор, як оволодіння ходою? Проаналізуйте взаємозв’язок кінестезії, дотику і зору та його роль в оволодінні ходою.

 4. Як повинні поводитися з дітьми батьки, щоб розширити самостійність дитини при спілкуванні її із зовнішнім предметним світом?

 5. Проаналізуйте процес переходу від вільного маніпулювання з предметами д предметної діяльності у дітей раннього віку при освоєнні предметного світу?

 6. У якій послідовності діти раннього віку оволодівають предметними діями?

 7. Придумайте по 4-5 знарядійних дій та дій співвіднесення.

 8. Як організувати предметну діяльність, щоб створити в ній основу виникнення інших видів діяльності?

 9. У якому віці спостерігається сензитивність мислення?

 10. Із чим пов’язані словозміни в мовленні дітей? Як повинні поводити себе батьки в подібних ситуаціях?

 11. Запишіть мовленнєве висловлення дітей раннього віку та дайте йому психологічний аналіз.

 12. Які дії дітей підвищують ефективність сприймання і запам’ятання вірша?

 13. Як закріпити у дитини основні правила поведінки?

 14. Чому діти часто про себе говорять у третій особі? Як формується самосвідомість?

Питання, які виносяться на практичне заняття:

 1. Анатомо-фізіологічні особливості дітей раннього віку.

 2. Особливості соціальної ситуації розвитку дітей раннього віку.

 3. Предметно-практична діяльність як провідна діяльність дітей раннього віку та її роль у виникненні новоутворень у психіці дітей раннього віку.

 4. Когнітивний розвиток та розвиток емоційно-вольової сфери дітей раннього віку. Розвиток мовлення та особливості спілкування дітей цього віку.

 5. Передумови розвитку особистості.

 6. Кризи трьох років.

Самостійна робота студента

 1. Опрацювання літератури за вибором та рекомендацією викладача.

 2. Визначити основні поняття теми та виписати їх з поясненнями в свій тематичний словник.

 3. Заповніть таблицю:

Характеристика психологічного віку дитини

Психологічний вік дитини

Протиріччя

Соціальна ситуація розвитку

Провідна діяльність, її розвиток

Новоутворення

Дозрівання Н. С.

Новонароджена
Немовля
Ранній вік 1. У чому полягає криза «3 років»?Що сховано за феноменом «Я сам»?

 2. За відповідями дітей на питання «Що таке лялька?» визначте їх вік: лялька ─ це ось вона; лялька ─ це голова, ноги, волосся, руки; лялька ─ це іграшка.

 3. Хлопчик (3 р.) взяв олівець і папір та сказав, що буде малювати. «Що ти будеш малювати»? А що намалює? Як відповісти на питання «Що намалювати»?

 4. Чому діти в ранньому віці одним олівцем малюють і траву, і сонечко, і дім, хоча перед тими олівці різнокольорові? Може вони малюють таке спотворене кольорове сприймання?

Література

 1. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності.  К., 2003.

 2. Поліщук В.М. Виховання особистості: повсякдення і стереотипи.  Глухів, 2004.

 3. Актуальні проблеми генези особистості в контексті навчання і виховання.  К., 2001.

Завдання для самоперевірки

«Психічний розвиток дітей немовлячого

та раннього віку»

 1. Ранній вік охоплює період:

а) від народження до 1-3 місяців;

б) до кінця 2-го року;

в) до кінця 3-го року.


 1. У новонародженого вага мозку дорівнює в середньому:

а) 380 г;

б) 100 г;

в) 94 г.


 1. Почуття симпатій до людей є:

а) вродженим явищем;

б) розвивається на основі комплексу пожвавлення.

Обґрунтуйте обрану відповідь.


 1. Удосконалення рухів, пізнавальної діяльності дитини залежить:

а) від появи в неї нових потреб і почуттів;

б) не залежить від цього. 1. У немовлячому віці можна турбуватися лише про охорону здоров'я і про нормальний хід дозрівання дитячого організму і не можна ще керувати розвитком психічних процесів і властивостей особистості:

а) так;

б) ні.


Обґрунтуйте вашу відповідь.

 1. У немовлячому віці чітке розмежування сну і бадьорого стану:

а) є;

б) немає.

Обґрунтуйте вашу відповідь.


 1. На кінець 1-го року життя тривалість сну дитини:

а) до 10-ти годин на добу;

б) до 15-ти годин на добу. 1. Від народження дитина:

а) не має ніяких рефлексів;

б) має ряд безумовних рефлексів;

в) має ряд безумовних рефлексів і деякі умовні рефлекси.


 1. Новонароджена дитина без допомоги дорослих:

а) може задовольнити деякі потреби;

б) неможе задовольнити жодної із своїх потреб. 1. Харчовий умовний рефлекс з'являється у дитини:

а) у середині 1-го місяця;

б) у кінці 3-го місяця;

в) на 3-му тижні життя.


 1. Умовні рефлекси з усіх аналізаторів можуть утворюватися:

а) з 6-ти місяців;

б) з 2-го на початку 3-го місяців;

в) у кінці 1-го півріччя.


 1. Укажіть правильну послідовність виникнення умовних рефлексів у дитини:

а) вестибулярні, м'язові, шкірні, зорові;

б) м'язові, вестибулярні, зорові, шкірні;

в) зорові, шкірні, м'язові, вестибулярні;

г) вестибулярні, зорові, шкірні, м'язові. 1. Розвиток орієнтувальної діяльності в першому півріччі:

а) трохи відстає від розвитку руху кінцівок;

б) іде паралельно з розвитком руху кінцівок;

в) трохи випереджає розвиток руху кінцівок.


 1. Дитина починає пристосовувати рухи до місця знаходження, розмірів і форм предметів. У якому віці це стає можливим:

а) у першому півріччі;

б) у другому півріччі? 1. Перші спроби ходити виникають у немовляти:

а) у кінці 6-го місяця;

б) на кінець 1-го року. 1. Які передумови розвитку мовного спілкування з дорослими?

 2. Коли в дитини спостерігається лепет?

 3. Які ознаки того, що дитина починає розуміти деякі слова дорослих? У якому віці це спостерігається?

 4. Вага головного мозку упродовж 2-го року життя збільшується в середньому:

а) на 150 г;

б) на 85 г;

в) на 250 г.


 1. На 2-му році життя друга сигнальна система:

а) відіграє вже переважну роль у пізнаванні дійсності;

б) не відіграє переважної ролі і поступається значенням першій сигнальній системі. 1. Найпростіші види умовного гальмування з'являються:

а) на 1-му році життя;

б) на 2-му році життя;

в) на 3-му році життя.


 1. Найпростіші знання і вміння діти 2-го року життя набувають головним чином за допомогою:

а) організованого навчання;

б) безпосереднього сприймання дійсності;

в) наслідування наочної демонстрації необхідної дії;

г) безпосереднього сприймання дійсності, а також шляхом наслідування наочної демонстрації необхідної дії.

До обраної відповіді наведіть приклади.


 1. Дитина навчається способам керування предметами:

а) сама, без допомоги дорослих;

б) шляхом сприймання дії дорослих. 1. Назвіть способи дії дітей з предметами. Способи дії у дітей 2-го року:

а) не переносяться на інші предмети;

б) узагальнюються і переносяться на інші предмети;

в) узагальнюються, але не переносяться на інші предмети.


 1. У чому полягає відмінність гри дітей раннього віку від гри дошкільників?

 2. Словник дітей 2-го року життя збільшується:

а) приблизно 50 слів;

б) на 290 слів;

в) до 500 слів;

г) до 190 слів. 1. Спочатку у дітей розвивається:

а) активний словник;

б) пасивний словник. 1. На 2-му році життя діти добре засвоюють у першу чергу:

а) назви речей і зв’язків між предметами;

б) назви речей та імена оточуючих;

в) назви дій і зв’язків між предметами.


 1. На перших порах слово для дитини:

а) є просто назвою окремого предмета;

б) виражає зміст цілого речення. 1. Двослівні та багатослівні речення з'являються в дитини:

а) лишу в дошкільному віці;

б) на 2-му році життя. 1. Дитина починає узгоджувати слова в реченні, оволодіває граматичними нормами рідної мови:

а) у 1-му півріччі 2-го року життя;

б) у 2-му півріччі 2-го року життя;

в) на кінець 2-го року життя.


 1. Дитина раннього віку:

а) уже здатна до абстрактних міркувань;

б) ще не здатна до абстрактних міркувань;

в) не здатна до абстрактних міркувань, але виявляє найпростіші зв’язки між явищами;

г) не здатна до абстрактних міркувань, проте виявляє найпростіші зв’язки між явищами і може використовувати свій практичний досвід у нових обставинах. 1. Мислення дитини 2-го року життя є:

а) образним і наочно-дійовим;

б) наочно-дійовим. 1. Емоційні прояви дітей 2-го року:

а) майже не відрізняються від емоційних проявів дітей 1-го року життя;

б) стають складнішими. 1. Чи можливі в ранньому віці елементарні форми словесної регуляції поведінки?

а) Так.

б) Ні.


Обґрунтуйте.

 1. Чи з'являються в ранньому віці деякі стійкі властивості особистості?

а) Так.

б) Ні.


Обґрунтуйте.

 1. Чи з'являються в ранньому віці суттєві ознаки темпераментів?

а) Так.

б) Ні.


Обґрунтуйте.

 1. Чи можна вважати дитину кінця 2-го року життя активною, відносно самостійною, а також такою, яка має досить великий запас знань і вмінь?

а) Так.

б) Ні.


 1. Дії дитини 2-го року життя мають в основному:

а) мимовільний характер;

б) довільний характер. 1. Дайте коротку загальну характеристику емоційних і морально-вольових змін, які відбувалися в дитини 2-г року життя.


Тема 5: Психологія дітей дошкільного віку

План:

 1. Дошкільний вік, загальна характеристика періоду.

 2. Рольова гра ─ провідна діяльність дошкільного віку.

 3. Особливості сенсорного розвитку дошкільників.

 4. Розвиток уваги, пам'яті, мислення та уяви в дошкільному віці, особливості мислення дошкільників (анімізм, магічна причинність).

 5. Особливості активності дитини у ситуаціях спілкування, потяг до конструювання, художньої діяльності (малювання, ліплення, драматизація).

Основні поняття теми: рольова гра.

Обговорення проблемних питань

 1. Які нейрофізіологічні, соціальні, і психічні чинники визначають розвиток дитини в дошкільному віці?

 2. Обґрунтуйте роль ігрової діяльності як провідної в дошкільному віці. В якому напрямку відбувається її розвиток?

 3. Яка роль інших видів продуктивної діяльності в психічному розвитку і становленні особистості дитини-дошкільника?

 4. Виокремити основні тенденції розвитку пізнавальної сфери дитини дошкільного віку (види і форми мислення, особливості емоцій і почуттів, характеристика пам'яті, своєрідність уяви).

 5. З'ясувати вплив перебудови взаємин із ровесниками та однолітками на розвиток самосвідомості дитини дошкільного віку.

 6. Які найбільш важливі новоутворення дошкільника у особистісній сфері?

 7. В чому суть і які причини кризи дошкільного віку?

Індивідуальна робота студента

 1. Пояснити такі поняття: ієрархія мотивів, дитячий егоцентризм, ригідність, контекстне мовлення.

 2. Назвіть особливості соціальної ситуації розвитку дитини дошкільного віку. Наведіть приклади з літератури та власні спостереження.

 3. У яких видах діяльності відбувається психічний розвиток дошкільника? Який вид діяльності дітей дошкільного віку найбільше сприяє виникненню новоутворень?

 4. Що складає основний зміст сюжетно-рольової гри у старшому дошкільному віці? Оберіть правильну відповідь із запропонованих:

а) освоєння властивостей предметів і дій з ними;

б) підпорядкування правилам, що випливають з узятої на себе ролі;

в) відтворення взаємин між людьми;

г) вивільнення зайвої енергії дитини;ґ) отримання задоволення.

 1. При розподілі ролей у присутності однолітків:

а) частина дітей пропонує головну роль іншим;

б) частина дітей заявляє своє право на головну роль. 1. Які види діяльності дитини необхідно використовувати для розвитку її мислення? Як збільшити коло розв’язання мисленнєвих задач?

 2. Які поняття засвоюються дітьми легше, а які ─ важче? Які особливості засвоєння моральних понять?

 3. У яких обставинах у дітей з'являється потреба задати питання?

 4. Інколи дошкільник не задає питань дорослим. Назвіть можливі причини цього явища.

 5. На які психічні процеси впливає розвиток мовлення у дошкільника?

 6. Існує думка, що уява дошкільника розвинена краще,ніж у дорослих. Дайте психологічний аналіз уяви дошкільника.

 7. Проводиться експеримент «Загадкова коробка». Перевіряється виконання дітьми вимог дорослого. Дітям пропонують не заглядати в коробку, залишену без догляду. В експерименті було встановлено 3 типи поведінки дітей у даній ситуації:

І тип ─ дисциплінований;

ІІ тип ─ недисциплінований правдивий;

ІІІ тип ─ недисциплінований неправдивий.


 1. Який зміст мотивів поведінки дошкільників?

 2. Як впливає на розвиток особистості дитини її спілкування з однолітками та дорослими?

 3. Назвіть причини дитячої «брехні».

 4. Які почуття виявляються у дитини частіше всього? Як часто змінюються (упродовж дня, тижня) емоційний стан дитини?

 5. Назвіть недоліки дитячої волі. Наведіть свої приклади виховання вольових якостей у дітей дошкільного віку.

 6. Придумайте ситуацію, у якій дошкільник зміг би виявити вольові зусилля.

 7. Проведіть спостереження за дітьми 3-х років та 5-6 років і дайте відповіді на запитання.

а) Як дитина додержується правил поведінки?

б) У чому виявляється самостійність?

в) Як виявляється у неї воля?

г) Як розвинена у дітей здатність до самообслуговування?ґ) Як вони вступають у взаємини з дорослими?

д) Чи виявляють інтерес до навколишнього середовища?

е) Чи наслідують дорослих, і в чому саме?

є) Які почуття та риси характеру виявляли діти?

Питання, які виносяться на практичне заняття

 1. Анатомо-фізіологічні особливості дітей дошкільного віку.

 2. Особливості соціальної ситуації розвитку дитини-дошкільника.

 3. Особливості сюжетно-рольової гри як провідної діяльності дітей дошкільного віку. Інші продуктивні види діяльності дошкільника.

 4. Особливості когнітивної сфери дошкільника.

 5. Особливості розвитку почуттів та емоцій, волі дошкільника.

 6. Формування особистості дошкільника:

а) особливості розвитку самосвідомості та самооцінки;

б) особливості прояву темпераменту;

в) формування характеру дошкільника;

г) розвиток загальних та спеціальних здібностей. 1. Новоутворення психічного розвитку дошкільників.

Самостійна робота студента

 1. Визначити основні поняття теми та виписати їх з поясненнями у свій тематичний словник.

 2. Опрацювання літератури за вибором або рекомендацією викладача.

 3. Заповнити самостійно таблицю «Характеристика психологічного віку дитини» - дошкільний вік.

  Протиріччя

  Соціальна ситуація розвитку

  Провідна діяльність

  Новоутворення

  Показники «кризи»

  Фаза новонародженого 0-2,5

  Немовля 2,5 міс-1 рік

  Ранній вік 1-3 роки

  Дошкільний вік 3-7 років

 4. Проведіть спостереження, дайте аналіз результатам:

Дитина 2-3 р. Посадити перед нею ляльку, дати їй ложку, чашку. Що вона буде робити?

Дитина 4-5 р. Ті ж самі умови. В чому повинні принципово відрізнятися дії дітей?

 1. У розвитку довільності суттєві 2 моменти: вміння діяти за інструкцією та вміння спрямовувати зусилля на досягнення мети, що поставлена перед дитиною. Треба дати оцінку кожному з них. Який особливо цінний і коли?

 2. Існує думка, що у дошкільників уява розвинута навіть краще, ніж у дорослих. Чи правильна ця думка? Відповідь треба обґрунтувати.

 3. Як повинно змінитися ставлення до себе у дітей наприкінці дошкільного віку?

 4. Яка роль розвитку децентрації мислення в становленні особистості дошкільника?

 5. Яка роль казки в розвитку дошкільника?

 6. Результати дослідження мотивів спілкування у дошкільників представлені в таблиці. Прокоментуйте одержані дані.  Тип мотиву спілкування

  Кількість дітей (у %)

  Старша група д/с

  Підготовча група

  1-й клас

  1

  Дружні стосунки

  17

  20

  12

  2

  Загальна позитивна оцінка

  22

  11

  21

  3

  Вказано на сумісну діяльність

  12

  20

  8

  4

  Вказано на успішність ровесника в якійсь діяльності

  7

  11

  25

  5

  Вказано на конкретні позитивні якості

  15

  30

  18

  6

  Оцінка зовнішності

  3

  1

  2

  7

  Вказано відсутність негативних якостей

  24

  16

  15

 7. Чим викликані зміни в мотивах спілкування дітей підготовчої групи і 1-го класу?

Література

 1. Вікова та педагогічна психологія. /О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська,

З. В. Огороднійчук та ін. ─ К., 2001.

 1. Поліщук В. М. Виховання особистості: повсякдення і стереотипи. ─ Глухів, 2004.

 2. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності. ─ К., 2003.

Завдання для самоперевірки

«Психічний розвиток дітей дошкільного віку»

 1. Укажіть усі істотні особливості розвитку організму дошкільника, які є показниками зрослої працездатності дитячого організму. Які висновки при цьому слід зробити для організації режиму й виховної роботи як у сім'ї, так і в дитячому садку?

 2. Вага мозку на кінець сьомого року досягає:

а) вага мозку дорослого;

б) 1350 г;

в) 1025 г;

г) 940 г. 1. У дошкільному віці мієлінізація ділянок провідних шляхів:

а) відбулася повністю;

б) лише частково;

в) наполовину.


 1. Чи підвищується в дошкільному віці швидкість утворення тимчасових зв’язків:

а) так;

б) ні?


 1. У дошкільному віці відчуття продовжують швидко вдосконалюватися, насамперед:

а) за рахунок периферичної частини аналізаторів;

б) за рахунок розвитку й ускладнення центральної частини аналізаторів. 1. Як треба розвивати гостроту зору у дітей дошкільного віку? Чи можна формальне «тренування» гостроти зору дитини вважати корисним:

а) так;

б) ні?


Обґрунтуйте свою відповідь.

 1. Основні кольори спектру більшість дітей починає безпомилково розрізняти:

а) на початку дошкільного віку;

б) у середньому дошкільному віці. 1. Як розвивати в дітей дошкільного віку здатність кольорового бачення?

 2. Слухова чутливість протягом дошкільного віку:

а) майже не змінюється;

б) трохи погіршується;

в) поліпшується в незначній мірі;

г) у середньому зростає майже в 2 рази. 1. Як потрібно виховувати слухову чутливість дітей дошкільного віку?

 2. Дошкільникам властиві бурхливі вияви свого захоплення і гучні ігри. Тому їх:

а) не можна привчити говорити напівголосно, прислуховуватися до слабких звуків;

б) можна привчити до цього. 1. У дошкільному віці в дітей:

а) виробляється вміння організовувати і контролювати своє сприймання відповідно до поставлених перед ними завдань;

б) не виробляється таке вміння. 1. Якщо вихователь пропонує дитині молодшого віку відшукати в складному малюнку зображення якого-небудь предмета, то дитина:

а) нездатна зосередитись на ілюстрації;

б) протягом досить тривалого часу здатна розглядати ілюстрацію. 1. Назвіть заходи розвитку сприймання у дитини дошкільного віку.

 2. Чим пояснюються помилки сприймання кольорового малюнка у молодшого дошкільника:

а) не вистачає відповідного досвіду;

б) не розрізняє основних кольорів спектра;

в) тільки неуважністю?


 1. Сприймання звуків рідної мови впродовж дошкільного віку:

а) залишається недосконалим;

б) поступово вдосконалюється, але дитина багатьох звуків не розрізняє;

в) удосконалюється, дитина поступово починає розрізняти всі звуки.


 1. Яке з тверджень є правильним:

а) мимовільна увага у дошкільників не досягає високого ступеня розвитку, а довільна увага зовсім відсутня;

б) мимовільна й довільна уваги досягають однакового ступеня розвитку;

в) мимовільна увага у дошкільників не досягає високого ступеня розвитку, а довільна тільки зароджується;

г) мимовільна увага у дошкільників досягає високого ступеня розвитку, а довільна тільки починає формуватися? 1. Як слід виховувати увагу у дошкільників?

 2. Пам'ять дітей дошкільного віку переважно має:

а) довільний характер;

б) мимовільний характер.

Обґрунтуйте свою відповідь.


 1. Спогади дошкільника про минуле мають яскраво виражений:

а) словесний характер;

б) наочний, образний характер;

в) як словесний, так і наочно-образний характер.


 1. Підвищення темпів успішності запам’ятовування спостерігається у дошкільників:

а) переважно при засвоєнні словесного матеріалу;

б) переважно при засвоєнні наочного матеріалу;

в) у рівній мірі при засвоєнні наочного і словесного матеріалу.


 1. У процесах запам’ятовування в дошкільному віці провідна роль належить:

а) механічній пам'яті;

б) словесно-логічній пам'яті. 1. «Зародки» довільного запам’ятовування, пригадування з'являються:

а) у молодшому дошкільному віці;

б) у старшого дошкільника;

в) у середнього дошкільника;

г) у молодшому шкільному віці. 1. Назвіть шляхи розвитку пам'яті у дітей дошкільного віку.

 2. Простежте виникнення уяви у дітей. Перші прояви уяви можна спостерігати:

а) від самого народження;

б) у дітей молодшого дошкільного віку;

в) на другому році життя.


 1. У ранньому віці уява дитини:

а) зовсім не пов’язана зі сприйнятими в даний момент обставинами;

б) ще дуже пов’язана зі сприйнятими в даний момент обставинами. 1. Уява дітей раннього віку має:

а) пасивний і відтворювальний характер;

б) довільний і відтворювальний характер;

в) мимовільний, пасивний і відтворювальний характер.


 1. Вигадки дошкільників носять:

а) тільки відтворювальний характер;

б) не тільки відтворювальний, але й творчий характер. 1. Уява дошкільників:

а) позбавлена рис довільності;

б) набуває рис деякої цілеспрямованості. 1. Дитина прослухала казку, і в неї виникли образи персонажів казки. Який вид уяви брав участь у їхньому створенні:

а) відтворювальна;

б) творча;

в) мрія?


 1. Знайдіть правильне твердження:

а) уява дошкільників спочатку виступає як самостійна діяльність, а пізніше нерозривно пов'язується із зовнішньою діяльністю дитини;

б) уява нерозривно пов'язана із зовнішньою діяльністю дитини, а в ході розвитку перетворюється у відносно самостійну психічну діяльність. 1. В умовах спілкування з дорослими і виконання все більш складних завдань у дошкільника спочатку утворюється:

а) ситуативне мовлення, а потім він переходить до зв'язного мовлення;

б) зв'язне мовлення, а потім дитина переходить до ситуативного мовлення;

в) ситуативне і зв'язне мовлення одночасно.


 1. Діти дошкільного віку:

а) практично оволодівають мовленням, але не здатні помітити мовленнєві помилки у вимові інших людей;

б) не тільки самі правильно говорять, але й здатні помічати власні помилки і помилки у вимові інших людей;

в) самі не здатні правильно вимовляти слова, але здатні помічати помилки у вимові інших людей.


 1. У чому виявляється і формується «чуття мови» у дітей дошкільного віку? Чим пояснити те, що діти-дошкільники часто вимовляють слова так: їв ложечком; рубав сокиром; забивав молотоком; стояв за теремком? Як треба розвивати мовлення у дошкільників?

 2. Перші дитячі узагальнення ґрунтуються:

а) на зовнішній відмінності між предметами і явищами;

б) на зовнішній схожості між предметами і явищами.

 1. Дошкільники найкраще розуміють словесні пояснення і вказівки, коли:

а) вихователь добирає відповідні звороти мови;

б) знаходять опору в безпосередньому сприйманні тих предметів і явищ, про які говорить вихователь;

в) знаходять опору в уявленнях схожих предметів і явищ, які сприймалися раніше;

г) знаходять опору в безпосередньому сприйманні предметів і явищ, про які говорить вихователь, і в уявленнях схожих предметів і явищ, які сприймалися раніше.

 1. Дошкільник:

а) не здатний розуміти залежності між явищами;

б) у межах відомого йому кола явищ може зрозуміти деякі зв’язки між явищами. Поясніть свою відповідь. 1. У дошкільному віці змінюється:

а) тільки форма мислення, а зміст залишається незмінним;

б) тільки зміст мислення, форма ж залишається незмінною;

в) не тільки зміст, але й форма дитячого мислення.


 1. У дошкільному віці діти переходять:

а) від наочно-дійового мислення до наочно-образного;

б) від наочно-образного до наочно-дійового.Контроль знань

 1. Що є мотивом гри у дошкільному віці:

 2. Займатися грою дітей спонукає інтерес:

а) до результату і процесу діяльності;

б) до результату діяльності;

в) до процесу діяльності.


 1. У чому полягають істотні відмінності гри від інших видів діяльності?

 2. Поясніть такий висновок учених: «Гра ─ це форма організації життя і діяльності дітей дошкільного віку».

 3. Чи можна сказати, що гра є відображенням дійсності, насамперед дій і взаємовідносин оточуючих людей:

а) так;

б) ні.


Обґрунтуйте обрану відповідь.

 1. Поясніть думку А. С. Макаренка: «Гра має важливе значення в житті дитини, має теж значення, яке у дорослого має діяльність ─ робота, служба. Яка дитина в грі, такою здебільшого вона буде в роботі, коли виросте».

 2. Перші ігри виникають:

а) у кінці раннього віку;

б) уже в ранньому віці;

в) на початку дошкільного віку.


 1. Дитина грається тому, що:

а) вона усвідомлює корисність гри;

б) у грі задовольняється її потреба в діяльності;

в) у неї виникає бажання навчатися.


 1. Дитина возить візок взад-вперед, одягає і роздягає ляльку кілька разів підряд. До цього її спонукає:

а) внутрішній зміст дії;

б) тільки зовнішня процесуальна сторона;

в) як зовнішня процесуальна сторона, так і внутрішня сторона цієї дії?


 1. Граючись у «Залізницю» дошкільники:

а) зображують тільки зовнішній бік людських дій;

б) тільки внутрішній зміст дії;

в) не тільки зовнішній процесуальний бік дії, але й внутрішній зміст


 1. Виконання певної ролі в грі має місце:

а) уже в ранньому віці;

б) у дошкільному віці. 1. Розвиток дитячих ігор:

а) відбувається незалежно від зростання дитячого колективу;

б) пов'язаний із зростанням дитячого колективу.

Обґрунтуйте обрану відповідь.


 1. У дитячому садку популярною є гра «Чарівний мішечок». Вихователь витягає з мішечка різні предмети, а діти дають опис властивостей цих предметів. Яка це гра:

а) сюжетна;

б) дидактична? 1. Виконання правил гри набуває значення для дитини дошкільного віку:

а) у рольових і рухливих іграх;

б) у дидактичних і рольових іграх;

в) у дидактичних і рухливих іграх.


 1. Які особливості відтворення дій в іграх:

а) гра ─ відтворення реальних дій;

б) гра ─ відтворення реальних дій у ділових обставинах;

в) гра ─ відтворення реальних дій в уявних обставинах;

г) гра ─ це уявлювані та уявні дії дошкільника? 1. Чим відрізняються ігри дітей 4-5 років від ігор дітей 2-3 років?

 2. Чим відрізняється гра дітей 6 років від гр. дітей 4-5 років?

 3. Чи можуть діти 2-3 років швидко переходити до ігор із розвиненим сюжетом, з виконанням певних ролей.

а) так;

б) ні?


Обґрунтуйте обрану відповідь.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconПрограма курсу «Соціальна психологія» для студентів 4 курсу радіофізичного факультету змістовий модуль тема Предмет, завдання, історія розвитку та методи соціальної психології
Предмет та завдання соціальної психології. Генезис уявлення про предмет соціальної психології протягом її історії. Основні етапи...
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconПредмет, методи дослідження історії психології, завдання
Знання історії психології необхідне для розуміння різних теорій І напрямів сучасної психології та тенденцій її розвитку
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconТема Кількість годин
Предмет, завдання та методи диференційної психології. Джерела індивідуальних відмінностей
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconПрограма навчальної дисципліни психологія творчості галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Мета: сформувати у студентів цілісне уявлення про об’єкт, предмет, завдання, методи, структуру психології творчості; розвиток наукової...
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconЛекція n1 Тема :"Предмет та завдання патології клітин. Об’єкти та методи дослідження. Розвиток патологічних дисциплін в Україні
Тема:”Предмет та завдання патології клітин. Об’єкти та методи дослідження. Розвиток патологічних дисциплін в Україні
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconЛекція №1-2 Предмет І завдання історії фізики (4 год.) План лекції
Елементи методології фізичної науки (методи пізнання світу, проблеми фізичної науки, шляхи розвитку наукового знання)
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План icon«психологія : визначення,її розділи, предмет, завдання та методи дослідження»
«Психологія: визначення, її розділи, предмет, задачі та методи дослідження» для студентів 4 курсу медичного факультету
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconПроект з оіт та Вікової Психології

Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План icon1. Поняття, завдання, об’єкт, предмет і система криміналістика. Методи криміналістики
Зі злочинністю. Саме криміналістика на основі своїх наукових досліджень та розробок пропонує оперативно-розшуковим працівникам, слідчим,...
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconТема Теоретичні основи методики ознайомлення дітей з природою
Предмет, завдання та методи методики ознайомлення з природою як наукової дисципліни


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка