Тема: “Чорна рада” П. Куліша перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету. Тл: роман, роман хроніка, історичний роман. Мета навчальнаСкачати 94,05 Kb.
Дата конвертації20.07.2017
Розмір94,05 Kb.

Тема: “Чорна рада” П. Куліша - перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету. ТЛ: роман, роман - хроніка, історичний роман.
Мета навчальна:  ознайомити старшокласників з історичною основою твору, з передісторією написання, розповісти про першу публікацію твору; навчити розрізняти жанри: роман, історичний роман, роман-хроніка.
Розвиваюча: розвивати пізнавальні інтереси школярів, уміння узагальнювати і систематизувати знання; активізувати творче, критичне мислення; розвивати естетичний смак, створити умови для самовираження учнів.


Виховна: виховувати почуття любові до України, національну свідомість; поглиблювати знання про історичне минуле рідного народу.


Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання уроку: портрет письменника, різні видання роману, історичні романи В.Скотта; підручник з української літератури для 9 класу; ілюстрації до змісту твору.

Хід уроку.
І.Перевірка домашнього завдання, відтворення та корекція опорних знань учнів (5-7 хв.).

1.Еврестична бесіда.
- До якого жанру лірики належить поезія «До рідного народу» П.Куліша? (Громадянської.)
-Які рядки можуть бути визначенням ідеї твору?

(Єдиний скарб у тебе-рідна мова….

Вона твого життя основа,

Ревніша над усі скарби й багатства.)


  • Що є спільним, а що відмінним, у думках Куліша і Шевченка?

(Спільне: форма послання, звертання до народу, визнання мови як основи національної згуртованості, засудження рабського поклоніння;

відмінне: Шевченко бачить шлях до незалежності в активності народних мас, яка була за часів запорожців та гайдамаків. Куліш наполягає на «культурницькому» шляхові освіти, реформ.)
- Якій темі присвячено вірш «Троє схотінок» П.Куліша? (Життєвому кредо письменника, його життєвим цінностям.)
- Для висловлення власної думки автор у вірші «Троє схотінок» серед інших художніх засобів використовує прийом контрасту. Знайдіть його. (Урочиста, книжкова лексика ( ветроградів, благородних, Мадонна), і просторічна (насилував, олухів ).)
- Про яку заворожену криницю йде мова в однойменному творі П.Куліша?

(Культури, рідної мови, поетових сподівань.)

ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку та мотивація навчальної діяльності школярів (до 5 хв.).
На дошці написано план уроку:


1. Історична основа твору.

2. Про передісторію написання та публікації роману «Чорна рада».
3. Теорія літератури: роман, роман-хроніка, історичний роман.

ІІІ. Сприймання і первинне усвідомлення нового матеріалу, осмислення зв'язків і відношень в об'єктах вивчення (до 20 хв.).

1.Повідомлення учня про події,що відбувалися в Україні в роки Руїни.
Після смерті Б.Хмельницького почалася боротьба за гетьманську владу. Україну тоді роздирали різні соціальні пристрасті і політичні орієнтації, що й призвели до Чорної ради 1663 року ( на раді, крім козацької старшини, була присутня також «чернь» - запорожці, селяни, міщани, тому її й названо «чорною радою».) Деякі претенденти на булаву думали не про долю України та її народу, а про власну вигоду. З цією метою вони зверталися по допомогу то до польської шляхти, то до турків і татар, то до Москви. Україна була розколота. На Правобережжі правив польсько-шляхетський ставленик Павло Тетеря. На Лівобережжі України точилася запекла боротьба між кількома претендентами на гетьманування, серед них-переяславський полковник Яким Сомко,обраний на старшинській раді в Козельці наказним гетьманом,хоч російський цар і не затвердив його, та кошовий отаман Запорозької Січі Іван Брюховецький.

27-28 червня 1663 року в Ніжині відбулася « чорна рада »,за підсумками якої гетьманом було обрано Брюховецького,а Сомка покарано.

2.Вступне слово вчителя.
Працювати над романом «Чорна рада» П.Куліш почав ще з 1843 року. Загалом написанню книги автор присвятив 14 років. Перша редакція була завершена вже 1846 року. Проте арешт і заслання перешкодили публікації повного тексту твору. У 50-х роках Куліш створює другу редакцію твору.

1857 року «Чорна рада» виходить друком одразу українською (в Петербурзі) та російською (у Москві) мовами.

За час, що минув між двома редакціями роману, помітно змінилися погляди Куліша. На зміну романтичному захопленню козацькою добою прийшов похмурий скепсис. Ось чому в «Чорній раді» письменник то звеличує Запоріжжя, то проклинає його.

«Чорна рада» - перший історичний україномовний роман в історії літератури.

Жанр «Чорної ради» П.Куліш визначив, як роман –хроніка, проте деякі дослідники вважають більш правомірним назвати його соціально-історичним романом (В.Неділько).

3.Словникова робота,обмін враженнями.
Роман- (фр. roman — «романський») —літературний жанр, найпоширеніший у XVIII–XX століттях; великий за обсягом, складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів.
Роман – хроніка - (від гр. χρονικά — літопис) — літературна форма роману, що містить викладення подій в їх часовій послідовності в житті однієї людини чи цілої сім'ї. Але крім цього містить суто романні засоби — переживання і конфлікти людей. Сюжетоутворюючу роль грає саме час, розповідь це почергова зміна епізодів.
Історичний роман — роман, побудований на історичному сюжеті, який відтворює у художній формі якусь епоху, певний період історії. В історичному романі історична правда поєднується з художньою правдою, історичний факт — з художнім вимислом, справжні історичні особи — з особами вигаданими, вимисел уміщений в межі зображуваної епохи.

4.Слово вчителя.
Кожний письменник першої половини XIX ст., пишучи твір про минуле своєї країни, неминуче підпадав під вплив В. Скотта, який в історичних романах відобразив боротьбу волелюбної Шотландії за незалежність від Англії. Зазнав цього впливу і Куліш. Можна спостерігати ряд епізодів і ситуацій,подібних у творах обох письменників: герої збираються у дорогу або перебувають у дорозі; кохання на тлі заколоту у країні тощо. Та, скориставшись прийомами жанру, П.Куліш наповнив його національним змістом, створив колоритні національні типи, порушив важливі питання історії України. Роман Куліша цілком оригінальний, самобутній. У ньому яскраво розкрито не тільки історичні події з життя українського народу, відтворено український колорит,а й національний дух народу. Сам роман теж нагадує «історичну думу за її епічним розмахом, гострими ситуаціями,могутніми національними характерами. І це теж - новаторська риса творчості Куліша.» (За В.Недільком.)

Недарма cучасники його називають «українцем серед європейців і європейцем серед українців». На таких, як він, трималася наша духовність і самобутність у XIX столітті.

5.Самостійне опрацювання за підручником розділу «Джерела роману»(ст.315)

Джерела роману:

  • козацькі літописи,зокрема Літопис Самовидця (який,до речі саме Куліш першим дослідив і видав) та Грабянки;

  • народні історичні пісні і перекази;

  • «Історія русів» та інші праці українських,польських і російських істориків.


ІV. Узагальнення і систематизація знань, застосування їх у різних ситуаціях (10-15 хв.).

1.Проблемне завдання до учнів.
Поміркуйте й доведіть,що «Чорна рада» П.Куліша є романом-хронікою.
2.Гра (Клас ділиться на дві групи, від кожної по одному представнику,який швидко думає і говорить. Кожен учень отримує на листку паперу 10 слів з теми. Він має за 1хв.30с пояснити ці слова не називаючи їх та спільнокореневих з ними своїм товаришам. А група швидко говорить варіанти відповідей. Коли лунає правильна відповідь, учитель каже: « Добре. Дальше». За кожну правильну відповідь-1 бал.)
Картка №1


Слова,які потрібно відгадати

Орієнтовне пояснення учнів

Пантелеймон Куліш

Автор твору «Чорна рада».

Яким Сомко

Персонаж,який обраний на старшинській раді в Козельці наказним гетьманом.

«Літопис Самовидця»

Джерело написання роману.

Москва

Місто, де «Чорна рада» виходить друком російською мовою.

Доба Руїни

Час в історії України після смерті Б.Хмельницького до гетьманування І.Мазепи.

Павло Тетеря

Гетьман на Правобережжі України в Добу Руїни.

Вальтер Скотт

Письменник,що вплинув на написання твору.

1663 рік

Дата подій,зображених у романі П.Куліша.

Чорна рада

Козацьке зібрання з участю простих селян і міщан.

Роман

Складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів.


Картка №2

Слова,які потрібно відгадати

Орієнтовне пояснення учнів

Іван Брюховецький

Антипод до образу Сомка в «Чорній раді».

Роман - хроніка

Літературна форма твору, що містить викладення подій в їх часовій послідовності в житті однієї людини чи цілої сім'ї.

Петербург

Місто, де «Чорна рада» виходить друком українською мовою.

Ніжин

Місто,де відбулася «Чорна рада».

Б.Хмельницький

Гетьман,після смерті якого почався поділ України.

Російський цар

Хто не затвердив Якима Сомка наказним гетьманом?

Історичний роман

Твір, побудований на історичному сюжеті, який відтворює у художній формі якусь епоху, певний період історії.

«Історія русів»

Джерело написання роману.

Арешт

Що перешкодило повній публікації твору?

Національна свідомість

Що виховує твір «Чорна рада» в українців?


V.Підбиття підсумків уроку і повідомлення домашнього завдання

(до 10 хв.).
-Який різновид роману започаткував П.Куліш? (історичний.)

-Як називає «Чорну раду» у підзаголовку автор? (роман-хроніка).

--Між ким розгортається центральний конфлікт у романі? (різними соціальними групами: багатими козаками та бідними).

Д/З.Читати і переказувати наступні розділи роману. Вивчити історичну основу написання твору, а також правила, що таке «роман», «роман-хроніка», «історичний роман».
Каталог: doc -> files -> news -> 413
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон
413 -> «Влада золота» і справжні життєві цінності у повісті О. де Бальзака
413 -> Джангобекова Т. А. учитель світової літератури сзш №51 м. Львова Світ пригодницької літератури


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тема: “Чорна рада” П. Куліша перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету. Тл: роман, роман хроніка, історичний роман. Мета навчальна iconМета заняття: ознайомити учнів із особливостями жанру «роман у віршах»
Тема заняття. «Маруся Чурай» Ліни Костенко перлина української літератури ХХ століття. Історична основа твору, сюжетна канва. Тл:...
Тема: “Чорна рада” П. Куліша перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету. Тл: роман, роман хроніка, історичний роман. Мета навчальна iconДержавний вищий навчальний заклад
Павло загребельний. Загальний огляд творчості. Історичний роман «диво»: історична основа й художній вимисел у романі «диво»; глибокий...
Тема: “Чорна рада” П. Куліша перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету. Тл: роман, роман хроніка, історичний роман. Мета навчальна iconТема. Вальтер Скотт – засновник жанру історичного роману. Роман «Айвенго». Мета: ознайомити учнів з основними фактами біографії письменника І особливостями його творчості; розкрити поняття «історичний роман»
В. Скотта – це художній синтез мистецтва та історичної науки; допомогти учням зрозуміти історичну основу; розвивати асоціативне...
Тема: “Чорна рада” П. Куліша перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету. Тл: роман, роман хроніка, історичний роман. Мета навчальна icon«Орлиний, соколиний роман Ви написали, роман-набат. О! Як засичить ота наша гидь, упізнавши себе ! »

Тема: “Чорна рада” П. Куліша перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету. Тл: роман, роман хроніка, історичний роман. Мета навчальна iconДипломна робота Українська нація в романі П. Куліша «Чорна рада» Зміст Вступ Розділ Проблематика роману П. Куліша «Чорна рада»
Розділ Яскраві виразники українського національного характеру в романі П. Куліша «Чорна рада»
Тема: “Чорна рада” П. Куліша перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету. Тл: роман, роман хроніка, історичний роман. Мета навчальна iconТема. Іван Багряний ( Іван Лозов’ягін). Життєвий І творчий шлях. Пригодницький роман «Тигролови». Тл : пригодницький роман

Тема: “Чорна рада” П. Куліша перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету. Тл: роман, роман хроніка, історичний роман. Мета навчальна iconРоман шухевич дух української нації (рекомендаційний список літератури) Рома́н Шухе́вич
«Білий», «Дзвін», «Роман Лозовський», «Степан», «Чернець», «Чух», «Тур», «Тарас Чупринка»
Тема: “Чорна рада” П. Куліша перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету. Тл: роман, роман хроніка, історичний роман. Мета навчальна iconТема. Л. Костенко «Маруся Чурай». Історична основа твору, його сюжетна канва. Мета
Матеріали та обладнання. Портрет поетеси Ліни Костенко, Марусі Чурай, роман «Маруся Чурай», «Дівчина з легенди», пісні Марусі Чурай...
Тема: “Чорна рада” П. Куліша перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету. Тл: роман, роман хроніка, історичний роман. Мета навчальна iconІсторичний роман п. Угляренка в контексті української літератури
Роботу виконано на кафедрі новітньої української літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса...
Тема: “Чорна рада” П. Куліша перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету. Тл: роман, роман хроніка, історичний роман. Мета навчальна iconУ творчості видатного українського письменника Олеся Гончара, чиє ім'я шанується в усьому світі, роман «Собор» посідає особливе місце
Офіційні кола сприйняли «Собор» різко негативно, адже роман, відкидаючи догматизм класових уявлень, утверджував загальнолюдські,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка