Тема. Франц Кафка(1883-1924). Життєвий І творчий шлях письменника. Кафка австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні «Перевтілення»Скачати 70,31 Kb.
Дата конвертації07.08.2017
Розмір70,31 Kb.

Тема. Франц Кафка(1883-1924). Життєвий і творчий шлях письменника. Кафка - австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні «Перевтілення»

Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про долю Кафки, з‘ясувати біографічне підґрунтя його творчості, розкрити причини трагічного світосприйняття; допомогти учням зрозуміти особливості метафоричного світобачення, втіленого автором у творі, роль образів-символів у його створенні; розвивати навички аналізу художнього тексту, удосконалювати навички ораторського мистецтва, вміння аналізувати, висловлювати та аргументувати власні думки; виховувати гуманність, співчуття та милосердя.Обладнання: портрет Ф.Кафки; виставка творів письменника,картка-інформатор « Художній світ Ф. Кафки», «Цитатний ланцюжок» (вислови про

Ф. Кафку), уривки з «Листів до батька», афоризми, мультимедійна презентація, комп’ютер, інтерактивна дошка.Тип уроку: комбінований.

Що знаєш ти про мій біль і що я знаю про твій…

Щасливим я був тільки б у тому випадку, якщо б зміг

привести світ до чистоти, правди, непорушності…Ф. Кафка .

Очікувані результати.

Після цього уроку учні зможуть:

- розповідати про основні етапи життя і творчості Ф. Кафки, як неординарної особистості, «батька» модерністської прози;

- аналізувати творчість Ф. Кафки;

- виявляти власне ставлення до оповідання «Перевтілення».

План і методи проведення уроку.Мотивація навчальної діяльності.

Прозова п’ ятихвилинка (читання казки в особах).

Невеличка казка із творчого доробку Ф. Кафки


  • Ох! - сказала миша, - світ щодня вужчає. Спочатку він був таким широким, що мені було страшно, я йшла далі і була щаслива, коли нарешті справа і зліва побачила великі мури, але тепер ці мури так швидко насуваються, що я вже опинилася в останній кімнаті, і тут, у кутку , бачу пастку, до якої я прямую.

  • Ти мусиш змінити напрямок руху,- сказала кішка і з їла мишу.

  • Така невеличка казочка, а наводить на глибокі роздуми. Як жити у великому світі, щоб не стати таким, як миша і не потрапити до кошачих лап долі? До речі, автором цієї казки є Ф. Кафка – австрійський письменник, один із основоположників літератури модернізму, лауреат премії ім. Т. Фонтане. Який про своє життя говорив: « Література – це я сам, це моя плоть, і бути іншим я не можу»

  • Презентація теми і мети уроку.

  • « Мозковий штурм» (слайд).

  • Поміркуйте: «Що може допомогти людині знайти гармонію зі світом?». Давайте брати «штурмом» сходинки до знань. (Учні пропонують власні відповіді, які вчитель записує на дошці).

Постає безліч відповідей. Яка з них правильна? Можливо, кожен знайде гармонію зі світом у чомусь своєму.

Відповідь на дане питання ми шукатимемо сьогодні на уроці. А за приклад візьмемо життєвий шлях відомого письменника. Звернемося до епіграфу уроку. У ньому закладена частина відповіді на проблемне питання, яке у центрі нашої уваги.

Хто ж він, Франц Кафка ? Людина, яка все життя шукала гармонію зі світом? Геній? Одинак? Провидець? Пригноблений чи слабкодухий, але відомий у всьому світі Ф.Кафка?

Ось на ці питання ми і будемо шукати відповіді сьогодні на уроці, бо тема нашого уроку: «Ф.Кафка(1883-1924). Життєвий і творчий шлях письменника. Кафка - австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні «Перевтілення» (запишіть у зошити).Вивчення нового матеріалу.

«Цитатний ланцюжок». (Читання учнями по черзі висловів про Ф. Кафку, заздалегідь підготовлені).«Фоторепортаж». (Учні дивляться про Ф. Кафку фрагменти з фільму).

Читання учнями уривків із листів (випереджувальне завдання).

(Додаток 1,2,3).

Хто ж він, Ф. Кафка? Людина, яка все життя шукала гармонію зі світом? Як формувались його світовідчуття і як віддзеркалилися у його творчості?Робота з епіграфом уроку.

Чи можна зі слів епіграфа судити про долю та життєву позицію письменника?

(Такі слова можуть належати самотній і нещасній людині, яка сприймає світ і власне життя трагічно. Але ця людина має велике почуття відповідальності, прагне віднайти гармонію зі світом і принести у світ чистоту і правду. Ф. Кафка постійно шукав з усіма цими світами, та його особистий світ все більше поринав у прірву…

Узагальнення щодо світогляду Ф.Кафки.

Який же світ в очах Кафки? Світобачення Кафки – трагічне. Людина в цьому

світі – самотня комаха, яка не чекає від когось допомоги. Світ навколо цієї

людини – ворожий їй. Ф. Кафку вважають пророком 20ст., основоположником абсурду в літературі.

Робота з репродукцією картини Едварда Мунки «Крик» (слайд ).

(Мистецтвознавчий коментар заздалегідь підготовленого учня).

Картина «Крик» написана Мунком у 1893 році. Всього існує 50 варіантів полотна, що свідчить про особливий інтерес художника до теми відчаю. Створюючи цю картину , Мунк уперше входить у світ страху і самотності. На передньому плані у відчаї кричить людина. Її тіло ніби зводять судоми, а обличчя своєю жовтизною і запалими очима , розплющеними в страху перед невідомою нам загрозою , нагадує небіжчика.

Колорит картини найбільш точно передає психічний стан персонажа: темна синь підхоплює цей крик і відлунює його в широкій затоці , що розляглася до небес кривавими смугами. Химерний ритм хвилястих ліній надає композиції динаміки, а атмосферу картини сповнює передчуттям страшної біди.

«Крик» часто розглядають як першу експресіоністську спробу митця. Витікаючи із «внутрішнього пекла» художника, картина втілює загальнолюдські страхи .

Що спільного між картиною Е. Мунки та новелою «Перевтілення»? (Провідний мотив: самотність , жах , крик болю).Аналіз твору «Перевтілення»

У творі Кафка поєднує реальне і фантастичне. І це перетворює життя героїв у щось реально-абсурдне. Він використовує гротеск, метафору, символи, контрасти, щоб підкреслити дисгармонію світу. У 1915р. «Перевтілення» виходить окремою книжкою. На обкладинці ілюстратор хотів зобразити комаху. Кафка запротестував, говорячи, що її не можна зображати навіть здалеку. Але чому автор проявив таку категоричність?Групова робота над питанням: «Чому Кафка був проти ілюстрування новели «Перевтілення»? (Клас ділиться на 4 групи, кожна з яких одержує запитання для творчої відповіді. Робота виконується за алгоритмом інтерактивного методу «Робота в малих групах»).

Існування людини, перетвореної на комаху, постає в оповіданні як розгорнута метафора відчуженості людини, абсурдного покарання її за невідому провину, трагічного знецінення людського життя. Перевтілення Грегора у комаху є метафорою будь-якої біди, яка настає в абсурдному світі абсолютно нелогічно.Аналітична бесіда за питаннями:

У будь-якій метафорі шлях від прямого значення до переносного складний, сповнений символами, художніми образами-картинами, які виражають емоції, почуття і переживання. Спробуємо зрозуміти, якими засобами автор втілює своє світобачення в новелі.

Чи можна назвати Грегора щасливим у світі та у сім ї? Чому?

Яка атмосфера панувала в родині Замз? Схарактеризуйте їхні стосунки.

Чи торкнулася метаморфоза внутрішнього світу Грегора?

Як поставились до перевтілення його близькі?

Чому Грегор - комаха спочатку не соромився виходити до родини , а потім ховався?

Прокоментуйте реакцію родини на смерть Грегора.

Які проблеми порушив Кафка у творі?

Які символи твору допомагають нам зрозуміти ці проблеми та метафоричний сенс твору? (слайди ).

Образи – символи твору допомагають відобразити світосприйняття Ф. Кафки, передати хворобливий стан героя, його самітність, відчай, нерозуміння і байдужість близьких.

Узагальнення та систематизація вивченого на уроці

Інтерактивний метод «Незавершене речення».

На сьогоднішньому уроці мені найбільше сподобалося…

На сьогоднішньому уроці для мене відкриттям було те….

Я для себе зробила (зробив) висновок , що людина…

Я вважаю , що Кафка – це …Поетична хвилинка

В добробуті , у люблячій сім’ ї

Зазнав насильства й деспотизму.

Зробити кращим світ хотів

Й прожив життя, повне абсурду.

Навпіл розколоте буття : в світі людей – завжди самотній.

Прагнув сім’ ї та «дезертир»

В душі вселився безворотно…

Сам за походженням єврей,

А краще знав німецьку мову…

Не жив – страждав…

І відчував весь час провину невимовну…Домашнє завдання.(Слайд 9)

Скласти тези-відповіді на запитання: «Чому Кафка не закінчив твір смертю Грегора , а продовжив розповідь далі?»

Індивідуальне завдання: підготувати повідомлення на тему: «Тема «маленької людини» у світовій літературі».
Каталог: bitstream -> 123456789 -> 1041
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку
1041 -> Франц Ка́фка


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тема. Франц Кафка(1883-1924). Життєвий І творчий шлях письменника. Кафка австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні «Перевтілення» iconУрок 7 Тема. Франц Кафка співець
Тема. Франц Кафка – «співець відчуження», визначний австрійський письменник-модерніст. Новела «Перевтілення»
Тема. Франц Кафка(1883-1924). Життєвий І творчий шлях письменника. Кафка австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні «Перевтілення» iconФранц кафка (1883-1924)
Перевтілення. Нерідко фантастичність твору відволікає недосвідчених читачів від суті твору, але для тих, хто справді шанує філософські...
Тема. Франц Кафка(1883-1924). Життєвий І творчий шлях письменника. Кафка австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні «Перевтілення» iconЗакоханий у страждання
Франц Кафка — австрійський письменник, один із основоположників літератури модернізму
Тема. Франц Кафка(1883-1924). Життєвий І творчий шлях письменника. Кафка австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні «Перевтілення» iconМаленької людини
...
Тема. Франц Кафка(1883-1924). Життєвий І творчий шлях письменника. Кафка австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні «Перевтілення» iconПідготувала вчитель світової літератури сзш І-ІІІ ступенів №158 м. Києва Ісаєнко Світлана Борисівна
Тема уроку: Своєрідність світобачення Франца Кафки та його художнє втілення в новелі «Перевтілення». Грегор Замза І його родина....
Тема. Франц Кафка(1883-1924). Життєвий І творчий шлях письменника. Кафка австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні «Перевтілення» iconТема. Франц Кафка. Новела «Перевтілення». (4 год.)
Новела «Перевтілення». Зображення трагедії відчуження особистості. Зміст центральної метафори в творі. Внутрішні суперечності головного...
Тема. Франц Кафка(1883-1924). Життєвий І творчий шлях письменника. Кафка австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні «Перевтілення» iconТема. Іван – Карпенко – Карий. Життєвий та творчий шлях письменника. Багатогранність його літературної та театральної діяльності Мета
Мета: поглибити знання учнів про життєвий І творчий шлях драматурга, його просвітницькими ідеями, участю у культурно – просвітницьких...
Тема. Франц Кафка(1883-1924). Життєвий І творчий шлях письменника. Кафка австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні «Перевтілення» iconТема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
Ета: простежити життєвий І творчий шлях письменника, дослідити вплив ідей філософії екзистенціалізму на творчість А. Камю; розвивати...
Тема. Франц Кафка(1883-1924). Життєвий І творчий шлях письменника. Кафка австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні «Перевтілення» iconЗа програмою
Тема уроку за програмою : Життєвий І творчий шлях письменника. Творчість Достоєвського як одна з вершин російської І всесвітньої...
Тема. Франц Кафка(1883-1924). Життєвий І творчий шлях письменника. Кафка австрійський письменник-модерніст. Своєрідність світобачення та його художнє втілення в оповіданні «Перевтілення» iconТема. Гійом Аполлінер (1880-19180). «Лорелея», «Зарізана голубка й водограй», «Міст Мірабо». Життєвий І творчий шлях письменника. Шлях французького поета Гійома Аполлінера від неоромантизму до кубофутуризму
Життєвий І творчий шлях письменника. Шлях французького поета Гійома Аполлінера від неоромантизму до кубофутуризму. Реакція на символізм,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка