Тема. Григір Тютюнник. «Климко» МетаСкачати 80,05 Kb.
Дата конвертації08.05.2018
Розмір80,05 Kb.
ТипУрок

Тема. Григір Тютюнник. «Климко»

Мета: ознайомити учнів із біографічними відомостями про письменника, формувати навички складати конспект, удосконалювати вміння учнів виразно читати художній текст, знаходити в ньому автобіографічні елементи, позасюжетні елементи, художні засоби, розвивати логічне мислення через аналіз уривків тексту, зв’язне усне та писемне мовлення, творчу уяву; виховувати в учнів самостійність, справедливість, доброзичливість, ментальність, бажання творчо працювати.

Тип уроку. Урок вивчення нового матеріалу

Педтехнологія: ІКТ, ейдотехнологія, продуктивний урок.

Методи і прийоми: бесіда, робота з підручником, ейдос-конспект,ТЗН, технологічна карта уроку.

Літературні терміни : художня деталь

Міжпредметні зв’язки. Історія України.

Обладнання. Комп’ютери, Авраменко О. М. «Українська література» підручник для 7 класу, портрет Г. М. Тютюнник, інтерактивна презентація, дидактичний матеріал (тестові завдання, картинки).

Компетенції учнів на уроці:

Основні поняття

Основні знання

Основні вміння

Художня деталь

Знає про події 2 Світової війни

Вміє проводити паралелі між життям автора і сюжетом твору

Метафора, метонімія, епітет, порівняння

Переказує зміст повісті

Пояснює художні особливості тексту

ХІД УРОКУ

Структура уроку

Час

Діяльність учителя

Діяльність учнів

І. Пропедевтична практика5

1. Установлення рівня готовності учнів продовжувати навчання.

  Гра «Так – ні»


   ІІ. Орієнтація

2

 1. Повідомлення теми й мети уроку.

 2. Мотивація вивчення даного матеріалу.

 3. Погодження з  учнями розуміння мети уроку: 

- ключові завдання теми;

- алгоритм досягнення мети;

- роль учнів у досягненні мети уроку


1.Відповіді на питання.

2. Осмислення необхідності вивчення даної теми.
 ІІІ. Презентація

10Інтерактивна презентація «Г. Тю-тюнник» (режим доступу: https://www.thinglink.com/scene/993543394020032513)

Створюють конспект

І V. Практика на прикладах

9

1. Індивідуальна та групова робота.

2. Окреслення спектра необхідних елементів знань.

3. Використання міжпредметних зв’язків (історія України «Діти війни»


1.Виконання різнорівневих завдань за планом

3. Робота з підручником

(ст.144)


Хвилинка- відпочинка  1 хв

V. Керована практика

10


Управління самостійною роботою учнів. Спостереження, консультування, допомога, індивідуальна робота

 1. Робота в динамічних парах.

VІ. Незалежна практика у класі

5

1. Контроль за якістю засвоєння матеріалу, глибини його розуміння. Тести.

2. Оцінка якості виконання самостійної роботи учнів.1. Взаємоконтроль у статичній парі.

2. Презентація висновків та результатів діяльності.VІІ. Домашня самостійна робота

3

Проведення докладного інструктажу виконання диференційованих завдань. 

Запис диференційованих завдань у щоденники.

Домашнє завдання.

 1. Прочитати ІІ розділ повісті, ст. 147-151

На вибір:

 1. Переглянути кінофільм «Климко»

 2. Створити ілюстрацію на один із епізодів І розділу.

 3. Створити презентацію на тему «Діти війни»

Додаток

Гра «Так – ні»

 1. Григір Тютюнник народився на Полтавщині (так).

 2. Григорію було сім років, коли заарештували його батька (ні).

 3. Після другого одруження матері Григір Тютюнник жив у дядька на Донбасі (так).

 4. У дядька було своїх троє дітей (так).

 5. Хлопцеві виповнилося 11 років, коли почалася війна (так)

 6. У торбинці в Григора була банка меду та 9 сухарів (так)

 7. Дорога додому до матері зайняла в Григора 2 місяці (ні)

 8. Після 5 класу Тютюнник навчався в Зінківському ремісничому училищі № 7 (так)

 9. Коли Тютюннику виповнилося 18 років, він пішов служити в армію (ні).

 10. Служив Г. Тютюнник у морському флоті (так)

 11. Навчався у Київському університеті (ні)

 12. Прожив письменник 49 років (так).

Теорія літератури.

Художня деталь (від фр. detasl) — така виразна подробиця або штрих, яка особливо збуджує думку, часто викликає в уяві цілу картину, робить зображення дуже відчутним і яскравим. Художня деталь може відображати подробиці обставин, зовнішності, пейзажу, портрета і взагалі бути домінантою цілого твору.

Художня деталь у творі – діжурка (робочий одяг залізничника)

Автобіографічні твори

Три повісті — «Облога», «Климко», «Вогник далеко в степу» — побудовані на автобіографічному матеріалі. Вони продовжують одна одну, відтворюючи певні часові періоди в житті українського народу — початок війни, роки фашистської окупації, повоєнні часи — і водночас розкривають етапи формування цілого покоління, дитинство якого припало на війну, а змужніння — на нелегку відбудову. Отож, це не тільки автобіографічна трилогія (так з повним правом її можна назвати), а високохудожня історико-психологічна хроніка певного періоду нашого життя.Історія написання.
Повість «Климко» переносить нас у тяжкі часи фашистської окупації України. Війна застала Г. Тютюнника на Донбасі, а голод змусив його повернутися на Полтавщину, до матері.
Автобіографічність не означає абсолютне відтворення хроніки життя письменника. Герой повісті «Климко» йде не на Полтавщину, а по сіль, щоб потім продати її і врятувати від голоду улюблену вчительку і себе з другом. Однак в основі твору — враження від того пам’ятного походу дитини тяжкими дорогами війни.
У 70-х рр. побачила світ повість «Климко». За книгу «Климко» у лютому 1980 р. Г. Тютюннику присуджено премію імені Лесі Українки.

Тема: зображення тяжких поневірянь Климка у часи фашистської окупації рідного краю.

Ідея: прокляття війни, уславлення доброти, милосердя, чуйності, щирості.

Основна думка: маленькі громадяни нашої країни — діти війни — виявляли таке милосердя, яке й дорослим інколи було не до снаги.

Жанр: повість автобіографічної трилогії.

Особливості твору.
У повісті влучно переплітається дійсне життя Климка з минулим. Це дозволяє читачеві більше дізнатися про життя хлопця, про його радості і страждання, зрозуміти його характер, поведінку, вчинки.

Проблематика:
• добро і зло;
• відповідальність за доручену справу;
• патріотизм;
• милосердя і жорстокість.

Робота над текстом

 1. Опишіть зовнішність хлопця (ст. 145, «Климко йшов босий, у куцих штанчатах, старій матросці, що була колись голубою, а тепер стала сіра, та ще й в дядьковій Кириловій діжурці. Тій діжурці, як казав дядько, було «сто літ», і не рвалася вона лише тому, що зашкарубла від давньої мазути…») Про що вона свідчить?

 2. З ким і в яких умовах жив Климко? («…Жили удвох… відколи осиротів… в залізничному бараці при самісіньких коліях. Інколи мимо гуркотів важкий ешелон, барак теж ніби зривався з місця: двигтіли стіни, дрижала підлога, бряжчали шибки у вікнах, а барак мчав і мчав. Потім, коли ешелон долетів, гуркочучи тихіше й тихіше, барак знову зупинявся і стояв, як і раніш, і під вікнами в нього знову цвірінчали горобці»).

 3. Дослідіть, яке значення має опис природи у творі. Які художні засоби використав письменник?

Епітети: скам’яніло – бузкове небо, довга тінь у сизій росі, листяна зграя, жовті ворони і жовті горобці.

Метафора: небо без усміхненої радості пробудження, листяна зграя стовпом стала в піднебесся, сріблилася важка, обвішана разочками роси павутина.

Порівняння: мріли рожеві, мов спалахи багать, крейдяні гори.

 1. Який художній прийом використав автор при описі бараку? (метонімія)

 2. Ким працював дядько Климка? Ст. 145

 3. Що було найбільшою радістю для Климка? («…Покласти перед дядьком чепурно списані зошити, а самому заходитись поратися…» ст. 146).

 4. Що трапилося з дядьком Кирилом?

 5. Які почуття охопили хлопчика після смерті дядька?

 6. Яким було дитинство у Климка? Чи можна було його вважати щасливим? Свої міркування вмотивуйте, наводячи переконливі приклади.

 7. Висловіть власне ставлення до дядька Кирила, враховуючи його взаємостосунки з Климком, професійну діяльність, риси характеру. Відповідаючи, посилайтеся на факти з твору.

 8. Що б ви порадили Климкові, який залишився самотнім після смерті дядька Кирила? Чи був у нього життєвий вибір? Свою думку доведіть.


Тести.

1. Вранці Климко прокинувся від:


а) гучного стрекотіння сороки;
б) холодної роси;
в) того, що його хтось кинув.

2. Уночі хлопцю снилася:


а) дивовижна картина;
б) рідна домівка і материні пиріжки;
в) велика зграя жовтих воронів із жовтими горобцями впереміш.

3. Який художній засіб використав Г. Тютюнник у фразі: «Блищали од сонця стерні… сріблила… павутинка»?


а) Епітет;
б) метафору;
в) інверсію.

4. До якого міста ішов Климко?


а) Слов’янська;
б) Києва;
в) Маріуполя.

5. Климко чув, що за склянку солі можна було виміняти:


а) оклунок борошна;
б) мисочку чи дві кукурудзи;
в) п’ять метрів полотна і поношені черевики.

6. Дядько Кирило, у якого жив осиротілий Климко, працював:


а) робочим на заводі;
б) шофером вантажівки;
в) машиністом великого паровоза ФД.

7. Коли дядько Кирило приходив з роботи, то він завжди приносив Климку:


а) якусь нову книжку;
б) гостинець;
в) іграшку.

8. Барак, же жили Климко з дядьком Кирилом, можна було порівняти з:


а) кораблем;
б) заводом-велетнем;
в) птахофермою.

9. Яка одіж лишилася в Климка на згадку про дядька


а) кашкет;
б) діжурка;
в) чоботи.

10. Кочегара Славку називали:а) гармоністом;

б) ентузіастом;

в) великим спортсменом.

11. У Климка були здібності до навчання, тільки «посередньо» мав з:


а) арифметики;
б) письма;
в) природознавства.

12. Після смерті дядька Кирила Климко вирішив жити:


а) самотньо;
б) у тітки Моті;
в) з сусідами.
Каталог: blog -> articles
blog -> «Розвиток креативного мислення на уроках математики»
blog -> Навчально-методичний посібник Тернопіль
blog -> Ведучий Дорогі друзі! У наш бурхливий час, коли світ заполонили відео, стерео, мобілки, коли прилавки супермаркетів вгинаються від фантастичної кількості періодичних І неперіодичних видань… Ведучий 2
articles -> Тема. Жанрові особливості оповідання. В. Нестайко «Тореадори з Васюківки». Чим ти зараз займаєшся? Удосконалення навичок діалогічного мовлення. Павленко-Черниченко бакитні птахи І квіти. Осінній натюрморт. Мета
articles -> Тема заняття: «Євген Плужник. Поезії. «Для вас, історики майбутні », «Вчись у природи творчого спокою » Мета заняття
articles -> І. Франко. Короткі відомості про митця І його багатогранну творчість. «Захар Беркут». Історична основа твору
articles -> Мутаційна мінливість
articles -> Інтимна лірика І. Франка. Збірка «Зів’яле листя»
articles -> Життєвий І творчий шлях Т. Х. Моргана


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тема. Григір Тютюнник. «Климко» Мета iconГригір Тютюнник. Цікавий епізод із дитинства письменника. Автобіографічна основа повісті «Климко» Мета
Григір Тютюнник. Цікавий епізод із дитинства письменника. Автобіографічна основа повісті
Тема. Григір Тютюнник. «Климко» Мета iconУрок №1 Тема. Григір Тютюнник.
Мета: ознайомити учнів із творами письменника (назви творів, їх тематика ); розвивати вміння відчувати красу людей; збагачувати внутрішній...
Тема. Григір Тютюнник. «Климко» Мета iconТема: Г. Тютюнник. Коротко про письменника. «Климко». Ідейний зміст твору мета
Яке лихо принесла народам Друга світова війна? Назвіть твори ху­дожньої літератури українських письменників, в яких відображено лихоліття...
Тема. Григір Тютюнник. «Климко» Мета iconУрок, проведений в 11 а класі Учитель Романчук М.І. м. Димитров 2014р
Тема. Григір Тютюнник. Новела «Три зозулі з поклоном». Образ любові як втілення високої християнської цінності
Тема. Григір Тютюнник. «Климко» Мета iconМи з природою єдині. Григір Тютюнник «Бушля» Мета
Мета: ознайомити учнів з красою І своєрідністю творів Григора Тютюнника; вдосконалювати навички свідомого виразного читання прозових...
Тема. Григір Тютюнник. «Климко» Мета iconЛекція Тема. Григір Тютюнник. Загальний огляд творчості. Новела «Три зозулі з поклоном»: вічна тема краси кохання, роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї твору
Допомогти розкрити «секрети» майстерності письменника; розвивати навички визначення теми твору, його жанру, провідної думки, вміння...
Тема. Григір Тютюнник. «Климко» Мета iconГригір Тютюнник."Три зозулі з поклоном ". Коротко про письменника."Вічна" тема "любовного трикутника" в новелі
Завдання: Учні повинні знати й розповідати найголовніші відомості про письменника, знати зміст новели,вміти визначати тему твору,його...
Тема. Григір Тютюнник. «Климко» Мета iconУроку №1 : Живописець правди, оборонець добра Григір Тютюнник. Життєвий і творчий шлях письменника, цікавий епізод з його життя
Система уроків з української літератури за новою програмою для 7-го класу по темі
Тема. Григір Тютюнник. «Климко» Мета iconГригір Тютюнник
Народився 5 грудня 1931р в с. Шилівка на Полтавщині в селянській родині. Під час війни жив у свого дядька на Донбасі. Навчався 1947...
Тема. Григір Тютюнник. «Климко» Мета icon«Григір Тютюнник. „Дивак\. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості»
Учитель української мови І літератури сзош І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов смт. Залізці


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка