Тема жанри камерно-вокальної музикиСторінка7/11
Дата конвертації08.04.2017
Розмір1,84 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема. Грайливе скерцо. Й.С. Бах. Скерцо («Жарт») з оркестрової сюїти №2 (у класичному варіанті та в сучасній обробці).А. Островський. Вокаліз «Тгоіоіо» у виконанні Едуарда Хіля.«Посміхайтеся» (слова А. Дмитрука, музика О. Осадчого).

Мета. Ознайомити з особливостями жанру скерцо, його історією розвитку та характерними ознаками скерцо як жанру камерно-інструментальної музики, розглянути різницю між інструментальним і вокальним сучасним скерцо, ознайомити учнів зі спорідненими жанрами в образотворчому мистецтві.

Розвивати вміння учнів уважно слухати камерно-інструментальну музику та знаходити на слух характерні ознаки жанру скерцо, знаходити спільні та відмінні риси між оригіналом музичного шедевру та його обробкою, розвивати вміння висловлювати власні музичні враження від прослуханого твору, розвивати вміння знаходити спільні риси між музичним та образотворчим мистецтвом.

Виховувати інтерес до слухання класичної камерно-інструментальної музики, творчості Й. Баха, виконання пісень українських композиторів.

Хід уроку

1. Вхід під музику скерцо Й. Баха. Організаційний момент. Мотивація до навчання.

2. Новий матеріал для засвоєння. Бесіда з учнями про відоме скерцо в творчості Й. Баха.

У музиці, як і в літературі, є різні за характером твори: ліричні, драматичні, епічні та комічні. Музичний образ, створений композитором, також може мати різний характер.

Серед безлічі інструментальних творів И.С. Баха є і жартівливі — наприклад, скерцо з оркестрової сюїти №2. Воно звучить так актуально ніби композитор живе в наш час і знає, що сучасна молодь полюбляє

танцювати й жартувати. Твір, який прийшов до нас крізь віки лунає з екранів телебачення, з мобільних телефонів, «живе» у фільмах та спектаклях. Послухайте скерцо і спробуйте з'ясувати, в чому секрет його популярності.З . Музичне сприймання. Й.С. Бах. Скерцо («Жарт») з оркестрової сюїти №2 (для флейти та струнного оркестру). Сучасна обробка твору для вокального квартету.

4. Аналіз музичних творів.

1. Розкажіть про особливості прослуханих творів. Чи схожі вони?

2. Які засоби виразності було використано?

3. Охарактеризуйте образи обох творів.

4. Про що «розповіла» вам ця музика? Опишіть картини, які виуявляєте під звуки цієї музики.

5. Які ще твори цього композитора ви пам'ятаєте?

6. Чим відрізняється вокальна обробка твору від його оригіналу?Доведіть.

5. Бесіда з учнями про історію розвитку жанру скерцо.

Історія жанру скерцо дуже давня. Спочатку, із XVI ст., скерцо входило до складу сюїт. Найвідомішим автором барокових сюїт можна вважати Й.С. Баха, який написав цикли англійських і французьких сюїт для клавіру, а також багато сюїт для віолончелі, скрипки та флейти.

Пізніше у творчості романтиків скерцо набуло форми невеликої інструментальної п'єси, а з початку XIX століття — зайняло місце в симфонії та сонаті, витіснивши звідти менует.

Музичний словничок

Скерцо (італ. scherzo — буквально «жарт») — частина симфонії, сонати, квартету чи самостійна музична п'єса у жвавому, стрімкому темпі, з гострохарактерними ритмічними і гармонічними зворотами, у тридольному розмірі.

У XVI—XVII ст. були поширені одноголосні та багатоголосні канцонети на тексти жартівливого, грайливого характеру. Прикладами стали скерцо А. Брунеллі, Б. Маріні, К. Монтеверді. Однією з частин (переважно третьою) симфонічного циклу скерцо з'являється утворах Й. Гайдна і Л. ван Бетховена. Скерцо як самостійна музична п'єса постає у творчості композиторів-романтиків Й. Брамса, Ф. Шопена, Ф. Шуберта, а також П. Дюка, І. Стравінського, П. Чайковського.

Які ж характерні риси скерцо? Твори цього жанру демонструють різноманітні відтінки музичного гумору. Склалася ціла низка прийомів, здатна передавати такі задуми: жартівливі перегуки мотивів, які перекидаються з регістра в регістр або від одного інструмента до іншого, різного роду несподіванки тощо. До найвищих досягнень у цьому жанрі належать чотири скерцо Ф. Шопена. Згодом скерцо набуло мінорного забарвлення.

6. Виконання творчого завдання.

А чи може вокаліз — пісня без слів розповісти про жарт? Естрадна пісня «Тгоіоіо» у виконанні відомого російського співака Едуарда Хіля через 44 роки після її запису стала хітом Інтернету. Так, на сторінці цієї пісні в найпопулярнішій соціальній мережі Facebook.com зареєстровано 15 тис. прихильників, а ролик подивились 2 млн. осіб.

Послухайте цей вокаліз. Яке враження він на вас справив?

7. Музичне сприймання. А. Островський. Вокаліз «Тгоіоіо» у вико¬нанні Едуарда Хіля.

8. Фізкультхвилинка «Посміхайтеся».

9. Розспівування. Поснівка. Вправи для розвитку музичного слуху та голосу (за вибором вчителя).

10. Розучування пісні. «Посміхайтеся» (слова А. Дмитрука, музика О. Осадчого).

Спробуйте заспівати пісню разом зі своїми друзями. Об'єднайтеся у декілька гуртів та придумайте назву для кожного з них. Виконайте по черзі по одному куплету пісні під фонограму.11. Творче завдання.

Розгляньте ілюстрації сатиричного або жартівливого змісту — шарж, карикатуру, малюнок.

Ці твори в образотворчому мистецтві мають різні назви: гумористичний малюнок, шарж, карикатура.

Прослухайте скерцо Й.С. Баха ще раз і спробуйте відтворити на папері музичні образи, які навіяла вам музика.12. Узагальнення вивченого матеріалу. Рефлексія.

 • Назва якого музичного жанру перекладається як «жарт»?

 • Що ви знаєте про розвиток жанру скерцо в музиці?

 • У чому особливість жанру скерцо?

 • Розкажіть про свої враження від прослуханих на уроці музичних творів.

13. Домашнє завдання.

Послухайте музику жартівливого характеру. Складіть гумореску про шкільне життя або намалюйте дружній шарж на однокласників.14. Вихід із класу під музику скерцо Й. Баха.

15. Для допитливих — виконання музичного проекту.

Проект «Музиканти усміхаються»

Мета: навчитися знаходити та вибирати необхідну інформацію для оформлення галереї картин із шаржами та карикатурами. Очікуваний результат: галерея картин.

План створення:

А чи знаєте ви, що багато музикантів мають почуття гумору та чудово малюють шаржі? Створимо галерею усмішок?

1.Пригадайте музичні твори та пісні, що пов'язані з усмішкою і веселим настроєм. Запишіть їхні фонограми.

2.Доберіть ілюстрації картин, шаржів або влаштуйте справжній конкурс гумористичних малюнків серед учнів класу.

3.Оформте галерею картин «веселих музикантів», присвячених усмішці та веселому настрою. Під час перегляду не забудьте ввімкнути музику, котру ви заздалегідь підібрали.

Урок 21

Тема. Про що розповідає ноктюрн? Е. Ґріґ. Ноктюрн №4 з циклу «Ліричні п'єси» у виконанні Е. Гілельса.Ф. Шопен. Ноктюрн сі-мажор у виконанні С. Ріхтера.А. Бабаджанян. Ноктюрн.«Хлоп'ята і дівчата» (слова І. Діка, музика А. Островського).

Мета. Ознайомити з особливостями жанру ноктюрна та історією його розвитку в різних країнах, спробувати порівняти та визначити характерні ознаки жанру «ноктюрн», навчитися порівнювати живописні полотна з музикою ноктюрна, ознайомити учнів з авторами та виконавцями ноктюрнів.

Розвивати вміння учнів уважно слухати камерно-інструментальну музику та знаходити на слух характерні ознаки ноктюрнів. Порівнювати та співставляти твори минулого і сучасності, знаходити взаємозв'язок між творами живопису та ноктюрнами, розвивати вміння висловлювати власні музичні враження від прослуханого твору, розвивати вміння виразно виконувати пісні композиторів.

Виховувати інтерес до слухання класичної камерно-інструментальної музики різних композиторів минулого і сучасності та виконання дитячих пісень українських композиторів.

Хід уроку

1. Вхід під ноктюрн. Організаційний момент. Мотивація до навчання.

2. Новий матеріал для засвоєння. Бесіда з учнями про жанр ноктюрна в різних країнах.

На початку XIX ст. у Німеччині почав зароджуватися новий музичний напрямок — романтизм. Митці-романтики виявляли великий інтерес до народної творчості. У музиці середини XIX століття активно розвивалися національні композиторські школи Польщі (Ф. Шопен, С. Монюшко), Чехії (Б. Сметана, А. Дворжак), Угорщини (Ф. Ліст). Пізніше, з кінця XIX ст., до романтизму приєдналися національні школи Норвегії (Е. Ґріг), Іспанії (І. Альбеніс), Фінляндії (Я. Сібеліус). У національних композиторських школах виникали нові, переважно камерні жанри, які зверталися до духовного світу людей, розповідали про те, що хвилює кожного. Серед цих музичних жанрів у XIX ст. вирізнився ноктюрн.3. Музичне сприймання. Е. Ґріг. Ноктюрн №4 з циклу «Ліричні п 'єси» у виконанні оркестру; Ф. Шопен. Ноктюрн сі-мажор у виконанні С. Ріхтера.

4. Аналіз музичних творів.

1.Розкажіть про особливості звучання ноктюрнів.

2. Назвіть засоби виразності ноктюрна. Охарактеризуйте їх.

3.Про що «розповіла» вам ця музика? Які картини ви собі уявляєте під звуки цих мелодій?

4.Який із прослуханих творів вам сподобався більше? Чим саме?

5. Бесіда з учнями про історію виникнення ноктюрна.

Ноктюрни з'явилися ще у XVIII ст. як багаточастинні інструментальні п'єси довільної форми, близькі до дивертисментів чи серенад. Ці твори писали переважно для духових або для струнних інструментів і виконували на свіжому повітрі у вечірні та нічні години. Іноді-такі композиції називали італійським словом notturno.

В епоху романтизму ноктюрн стає невеликою одночастинною п'єсою мрійливого або елегійного характеру. Автором перших ноктюрнів романтичного типу для фортепіано був ірландський композитор Джон Філд. Близькі за характером п'єси творили й інші композитори - романтики: Р. Шуман писав програмні ноктюрни; Ф. Ліст створив тип ноктюрна, пов'язаний із поетичним текстом (цикл «Мрії кохання», що складається з трьох ноктюрнів); Н. Паганіні став автором чотирьох ноктюрнів для струнного квартету.

Всесвітню славу здобув 21-й ноктюрн Ф. Шопена. Узагалі, Шопенівські ноктюрни написано в тричастинній, або в рондальній, формі з темповими контрастами, як правило — повільно-швидко-повільно. Ці ноктюрни утворюють маленьку «нічну» п'єсу, яка розповідає історії з життя.

У XX ст. фортепіанні ноктюрни писали О. Скрябін, Е. Саті. Г. Форе, В. Косенко, В. Сильвестров та інші. З'являються програмні ноктюрни сюїтного типу: ноктюрни К. Дебюссі в трьох частинах. ' ноктюрни К. Шимановського для скрипки та фортепіано, ноктюрн І Б. Бріттена для голосу із супроводом (для тенора і малого оркестру», ноктюрн В. Барвінського для голосу й оркестру (на слова І. Франка».

Окрім того, в XX—XXI ст. жанр ноктюрна використовується і в поезії, наприклад, «Ноктюрн» С. Єсеніна, «Іронічний ноктюрн» О. Забужко, «Ноктюрн дерев» І. Шувалової тощо.

Музичний словничок

Ноктюрн (франц. nocturne — нічний) — лірична наспівна мелодична п'єса, зміст якої пов'язаний з художніми образами ночі.

6. Виконання творчого завдання.

Розгляньте ілюстрації. Які з них, на вашу думку, передають настрій ноктюрнів Ф. Шопена та Е. Гріга? Обгрунтуйте свій вибір.(Споглядання ілюстрацій із зображенням природних явищ: А. Куїнджі «Місячна ніч на Дніпрі» та «Червоний захід сонця», К. Моне «Схід сонця. Враження», І. Айвазовський «Місячна ніч. Берег моря»),

7. Музичне сприймання. А. Бабаджанян. Ноктюрн.

8. Бесіда про композитора.

Арно Арутюнович БАБАДЖАНЯН (1921-1983)

Радянський композитор і піаніст вірменського походження, автор мюзиклів, джазових композицій, віртуозних творів для двох роялів. Зажив популярності як композитор-пісенник, успішно співпрацював із поетом Р. Рождественським, Є. Євтушенком, А. Вознесенським, Л. Дербеньовим та співаками М. Магомаєвим та Й. Кобзоном. Найбільшу популярність здобув «Ноктюрн» А. Бабаджаняна, який існує як інструментальна п'єса та пісня.9. Аналіз музичного твору.

1.Порівняйте прослуханий твір з інструментальними ноктюрнами Е. Ґріґа та Ф. Шопена. Знайдіть спільні та відмінні риси.

2.Який настрій створює ноктюрн А. Бабаджаняна?

3.Пригадайте, які твори Е. Ґріґа ми слухали раніше.10. Виконання творчого завдання.

Послухайте сучасний ліричний ноктюрн А. Бабаджаняна. Порівняйте його з відомими ноктюрнами зарубіжних та вітчизняних композиторів. Доберіть слова до характеристики засобів музичної виразності.11. Фізкультхвилинка «Пластична імпровізація — танцюємо під музику ноктюрна».

12. Розспівування. Поспівка. Вправи для розвитку музичного слуху та голосу (за вибором вчителя).

13. Розучування нісні. «Хлоп'ята і дівчата» (слова І. Діка, музика А. Островськпю).

Знайомство з піснею та її змістом, розучування мелодії першого куплету та приспіву. Виконання першого куплету, приспіву під акомпанемент інструмента.14. Узагальнення вивченого матеріалу. Рефлексія.

 • 3 яким музичним жанром ми ознайомилися на уроці?

 • Що ви знаєте про історію становлення і розвитку цього жанру?

 • Назвіть композиторів, які писали ноктюрни.

 • Який із прослуханих на уроці ноктюрнів вас найбільше вразив?

15. Домашнє завдання.

Послухай декілька ноктюрнів. Ті, що найбільше сподобалися, запишіть для своєї фонотеки. До одного з них намалюйте ілюстрацію.16. Вихід з класу під ноктюрн.

17. Для допитливих — виконання музичного проекту.

Проект «Таємниця ноктюрна»

Мета: навчитися писати сценарії шкільного вечора, присвяченого музичному жанру, знаходити потрібну інформацію та обробляти її.

Очікуваний результат: сценарій шкільного вечора.

План створення:

Чи хочете дізнатися, в чому полягає особливість жанру ноктюрна? А які ноктюрни-шедеври існують в музиці? Про усе це можна довідатися, створивши разом з усім класом сценарій свята.

1.Перегляньте з друзями музичні енциклопедії та знайдіть інформацію про особливості жанру й історію його розвитку.

2.Зберіть музичні файли з ноктюрнами минулого та сучасності й укладіть власну фонотеку.

3.Складіть разом цікавий сценарій шкільного свята, на якому буде лунати музика ноктюрна, транслюватися відео та лунати музика сучасних ноктюрнів в естрадній обробці.

4.Зробіть разом рекламу заходу та програмку, запросіть на вечір друзів класу або справжніх артистів, які виконають ноктюрни.Урок 22

Тема. Етюд у музиці. О. Скрябіи. Етюд №12 «Революційний».Ф. Бургмюллер. «Арабески» (етюд).«Хлоп'ята і дівчата» (слова І. Діка, музика А. Островського).

Мета. Ознайомити з особливостями жанру етюду та його характерними ознаками, ознайомити учнів з особливостями етюдів О. Скрябіна, розглянути різницю між технічними та художніми етюдами, розглянути жанр етюду та його особливості в інших видах мистецтва — кіно, театрі, літературі, образотворчому мистецтві, ознайомити учнів з авторами та виконавцями етюдів.

Розвивати вміння учнів уважно слухати жанри камерно-інструментальної музики — етюди та давати характеристику особливостям музичного образу творів, розвивати вміння висловлювати власні музичні враження від прослуханого твору, розвивати вміння виразного виконувати пісні під супровід інструмента і фонограми.

Виховувати інтерес до слухання класичної камерно-інструментальної музики й творчості композитора О. Скрябіна та виконання дитячих пісень українських композиторів.

Хід уроку

1. Вхід під музику О. Скрябіна. Організаційний момент. Мотивація до навчання.

2. Новий матеріал для засвоєння. Бесіда з учнями про жанр етюду та історію його розвитку.

3. Робота зі схемою.

ЕТЮД

у мистецтві

Театр Хореографія Образотворче мистецтво Література Музика

Слово «етюд» має декілька значень:

в образотворчому мистецтві — твір допоміжного характеру, виконаний з натури з метою її вивчення у процесі роботи над картиною, скульптурою тощо;

у літературі — невеликий твір, присвячений якому-небудь окремому питанню; невелика одноактна п'єса, події якої мають драматичний характер;

у музиці — твір віртуозного характеру; п'єса навчального характеру, в якій застосовується певний технічний прийом гри;

у театрі — вправа, яка служить для розвитку та вдосконалення акторської техніки і складається з різних сценічних дій, імпровізованих чи заздалегідь розроблених викладачем;

у фотографії — художній знімок, епізод із життя та ін.

Напевно, ви знаєте, ідо майже всі композитори мали учнів та послідовників, яким передавали свою майстерність. Наприклад, першими вчителями Моцарта і Бетховена були їхні батьки. Згодом обидва композитори стали майстерними наставниками багатьох музикантів.

У родині Бахів мистецтво передавалось із покоління в покоління, а сам композитор створив багато музичних творів навчального характеру для своїх дітей.

Музичний словничок

Етюд — п'єса навчального характеру, в якій застосовується певний технічний прийом гри, або невеликий музичний твір віртуозного характеру.

Буваютьтехнічні етюди(в творчості М. Клементі, Р. Крейцера, К. Черні та ін.); високохудожні концертні егюди-п'єси (в творчості Б. Бартока, Й. Брамса, М. Лисенка, Ф. Ліста, Н. Паганіні, О. Скря біна, Ф. Шопена та ін.); егюди-картини С. Рахманінова, симфонічні етюди Р. Шумана та ін.4. Музичне сприймання. О. Скрябін. Етюд №12; Ф. Бургмюллер. «Арабески» (етюд).

5. Аналіз музичних творів.

1.Розкажіть про особливості звучання прослуханих етюдів. Чи схожі вони на тренувальні вправи?

2.Охарактеризуйте засоби музичної виразності етюдів.

3.Чим подібні та чим відрізняються прослухані музичні твори?

4.Які картини ви уявляєте під звуки цих мелодій?

5.Що нагадує вам твір Ф. Бургмюллера? Чи знаєте ви, що таке арабески?Музичний словничок

Арабеска (італ. агаЬезсо — арабський) — складний орнамент з геометричних фігур і стилізованих рослинних мотивів, до якого інколи входять каліграфічні східні написи. В музиці — витончена, примхлива інструментальна п'єса з вигадливим мелодичним малюнком.

6. Бесіда з учнями про творчість О. Скрябіна.

Олександр Миколайович СКРЯБІН (1871-1915)

Російський композитор, піаніст, педагог. У творчості Скрябіна представлені фортепіанні й симфонічні жанри. Серед інструментальних творів — прелюдії, мазурки, етюди, експромти, поеми, сонати для фортепіано, а також жанривеликої форми — концерт для фортепіано з оркестром, 3 симфонії. Музика Скрябіна — це вольовий порив, напружена динамічна експресія, героїчна радість, особлива «політність» і витончена лірика.

Серед етюдів композитора особливою популярністю користуєтьсяетюддо – дієз-мінор №12 («Патетичний»), написаний 1893 року. Це одна з найвищих вершин скрябінського драматизму, бунтівної патетики. Етюд має три частини. Основна тема поривчаста, декламаційна, вона містить характерні злети з пунктирним ритмом. У третій частині музика стає ще більш напруженою та динамічною.

7. Фізкультхвилинка «Пластичний етюд».

8. Розспівування. Ііоспівка. Вправи для розвитку музичного слуху та голосу (за вибором вчителя).

9. Виконуємо пісню «Хлоп’ята дівчата» (сл. І.Діка, муз. А.Островського).

Заспіваємо пісню під фонограму. Розучуємо другий куплет пісні.10. Виконання творчого завдання до пісні.

Спробуйте заспівати пісню разом зі своїми друзями за ролями. Об’єднайтеся у гурти дівчат та хлоп’ят, кожна з груп буде виконувати власну партію. Спробуйте зімпровізувати приспів.11. Узагальнення вивченого матеріалу. Рефлексія.

 • Яку музику ми слухали на уроці? В чому особливість цього жанру?

 • Які композитори писали етюди?

 • Пригадайте історію етюдів О.Скрябіна та Ф. Бургмюллера.

 • Які етюди вам подобаються? Чому?

12. домашнє завдання.

Знайдіть і прослухайте етюди Ф.Ліста та Н.Паганіні. Порівняйте їх за настроєм та засобами виразності. Створіть етюд аквареллю або за допомогою фотоапарата.13. Вихід з класу під музику О.Скрябіна.

14. Для допитливих – виконання музичного проекту.

Проект «Етюди митців»

Мета: навчитися створювати власні етюди в різних видах мистецтва.

Очікуваний результат: конкурс на найкращий етюд.

План створення:

Пригадайте, в яких видах мистецтва існує жанр етюду. Чи хочете створити власний етюд та взяти участь у конкурсі на найкращий твір? Тоді за справу! 1. Створіть власний етюд, обравши якийсь із запропонованих варіантів: фотоетюд з картин природи виконайте за допомогою фотоапарата або мобільного телефону, живописний етюд - на аркуші паперу аквареллю або олівцем, театральний та балетний – зніміть на відео, літературний – запишіть у зошиті, а музичний етюд - запишіть на диктофон.

 2. Влаштуйте на уроці конкурс на найкращий етюд, розробивши критерії оцінювання: якість виконання, зміст, творчість, оригінальність, оформлення тощо. Оберіть журі.

 3. Після цього конкурсу влаштуйте з друзями виставку етюдів класу.

Урок 23

Тема. Мистецтво імпровізації. С. Рахманінов. Рапсодія на тему Н. Паганіні для фортепіано з оркестром.С. Рахманінов. Варіації на тему Ф. Шопена.«Весняна пісня» (слова Кр. Овербека, переклад М. Познанської, музика В.А. Моцарта).

Мета. Ознайомити з особливостями та характерними ознаками жанрів рапсодії та варіацій, з історією розвитку цих жанрів у музичному мистецтві, розглянути різницю між вокальними та інструментальними варіаціями, ознайомити учнів з творчістю С. Рахманінова та його здібностями до варіацій, що розвивалися з дитинства.

Розвивати вміння учнів уважно слухати рапсодію та варіації і виявляти характерні ознаки жанрів, розвивати вміння висловлювати власні музичні враження від прослуханих творів, розвивати вміння виразно виконувати твори та вміння створювати імпровізацію.

Виховувати інтерес до слухання класичної інструментальної музики та виконання дитячих пісень композиторів-класиків.

Хід уроку

1. Вхід під рапсодію С. Рахманінова на тему Н. Паганіні. Організаційний момент. Мотивація до навчання.

2. Музичне сприймання. С. Рахманінов. Рапсодія на тему Н. Паганіні для фортепіано з оркестром; С. Рахманінов. Варіації на тему Ф. Шопена.

(Фрагменти творів Н. Паганіні та Ф. Шопена, які стали основою рапсодії та варіацій С. Рахманінова).

3. Аналіз музичних творів.

1. Розкажіть про особливості звучання прослуханих творів. Як змінилася музика Н. Паганіні, Ф. Шопена у творах С. Рахманінова?

2. Охарактеризуйте засоби виразності цих творів.

3. Пригадайте, що ви знаєте про варіації. Що спільного та що відмінного у цих творах?

4. Які картини постають у вашій уяві, коли звучать ці твори?

5. Розкажіть про свої враження від музики.4. Новий матеріал для засвоєння. Бесіда з учнями про творчість С. Рахманінова.

Сергій Васильович РАХМАНІНОВ (1873-1943)

Російський композитор, піаніст і диригент, один із яскравих представників фортепіанного мистецтва. Серед його фортепіанних творів — п'єси, п'єси-фантазії, сюїти, сонати, етюди, рапсодії, варіації. Композитор написав варіації на тему А. Кореллі, на тему Ф. Шопена, рапсодію на тему Н. Паганіні. 5. Бесіда про музичний жанр рапсодії та історію його розвитку.

Рапсодія — пісня або вірш, що їх виконували в античній Греції мандрівні декламатори-співаки — рапсоди; тепер — жанр інструментального твору вільної форми, зазвичай на основі народних тем.

Музичний словничок

Рапсодія (грец. — пісня рапсода) — жанр інструментального твору вільної форми, здебільшого на основі народних тем.

Для рапсодій характерне чергування різнохарактерних епізодів, побудованих на народнопісенному репертуарі. У XIX ст. жанр рапсодії відродився. Спочатку їх створювали для виконання на фортепіано (варіації на народні теми у Ф. Ліста). Пізніше рапсодії стали схожими до сольних концертів для фортепіано з оркестром.

В українській музиці відомі дві рапсодії для фортепіано М. Лисенка, оркестрові рапсодії — «Стрілецька» («Галицька рапсодія») С. Людкевича, «Українська рапсодія» В. Барвінського, «Лемківська» і «Закарпатська» рапсодії М. Вериківського, «Гуцульська рапсодія» Ю. Майбороди, «Українська Карпатська рапсодія» Л. Колодуба. Рапсодію на українські теми написав також російський композитор С. Ляпунов.

6. Виконання творчого завдання.

Спробуйте створити імпровізацію на тему української народноїпісні. Спочатку заспівайте пісню в її основному варіанті, а потім за допомогою ударного або шумового інструмента створіть музичну імпровізацію — змініть ритмічний рисунок, додайте програш тощо. Щоб вам було легше виконувати імпровізацію, попросіть однокласників вистукувати

постійний незмінний ритм — остинато. (На вибір пропонуємо дітям музичні інструменти: бубон, трикутник, маракаси, дзвіночки та інші).

7. Бесіда про жанр варіацій та його будову.

С. Рахманінов був імпровізатором ще з дитинства. Окрім вивчених п'єс, маленький Сергій почав придумувати щось своє. Коли до бабусі приїжджали гості, він грав для них власні імпровізації замість оголошених класичних творів. Це захоплення імпровізувати залишилося у нього на все життя. Рахманінов був геніальним піаністом і диригентом. Прекрасна віртуоза техніка його гри підкорила багато країн.Варіації на тему Шопена складаються із 22-х варіацій на тему Прелюдії до-мінор, що написані впродовж 1902-1903 років.

Твір Рапсодіяна тему Паганіні для фортепіано з оркестром був написаний 1934 року. Цей твір складається з 24-х варіацій.

Розгляньте схему варіацій. Що вона вам підказала?

А, А1, А2, А3, А4. Музичний словник

Варіації – (від лат. – зміна, різновид) – музичний твір, у якому основна тема зазнає різноманітних змін (мелодичних, ладових, ритмічних, гармонічних).

Існують декілька різновидів варіацій: вокальні — в них часто видозмінюється не тільки мелодія, а й супровід, інструментальні — в них може змінюватися і мелодія, і супровід для окремих інструментів або оркестру, існують навіть цілі варіаційні цикли. Цікавими є інструментальні варіації з однією мелодією в басі (варіації на basso ostinato), в яких змінюються верхні голоси8. Фізкультхвилинка «Весняні фантазії».

9. Розспівування. Поспівка. Вправи для розвитку музичного слуху та голосу(за вибором вчителя).

10. Розучування пісні. «Весняна пісня» (слова Кр. Овербека, переклад М. Познанської, музика В.А. Моцарта).

Знайомство з піснею та її змістом, розучування мелодії першого куплету та приспіву. Виконання першого куплету, приспіву під акомпанемент інструмента.11. Виконання творчого завдання.

Заспівайте перший куплет, показуючи рух мелодії рукою; другий куплет виконайте, плескаючи в долоні. Чи вдалося вам зберегти ритмічний рисунок пісні? Разом з однокласниками організуйте конкурс на найкраще виконання пісні під музичний супровід.

Розгляньте репродукцію картини І. Годунова «Гіацинти». Чи співзвучна вона з «Весняною піснею» В.А. Моцарта? Створіть за допомогою кольорової крейди маленький етюд «Моя весняна пісня».

12. Читання вірша.

Мамо, настала весна,

Квітне верба запашна,

Річка в долині синіє.

Мамо, настала весна,

Пташечка в полі співає,

Пісня її чарівна

Сонечко вранці стрічає.

Мамо, настала весна,

Квітів нарвали ми з татом

Там, де поляна ясна, —

В тебе ж веснянеє свято!

В. Грінчак

13. Узагальнення вивченого матеріалу. Рефлексія.


 • Про які музичні форми та жанри ми говорили на уроці?

 • Що характерно для імпровізації? У чому особливість імпровізацій на теми відомих шедеврів?

 • Які музичні твори вам запам'яталися і чому?

 • Розкажіть про свої враження від уроку.

14. Домашнє завдання.

Пригадайте пісні про весну. Які з них ви зможете виконати для своєї матусі?

Зробіть мамі оригінальний дарунок: за допомогою комп'ютера створіть музичну листівку.

15. Вихід з класу під рапсодію С. Рахманінова на тему Н. Паганіні.

16. Для допитливих — виконання музичного проекту.

Проект «Весняні варіації»

Мета: навчитися виготовляти музичну листівку або власний міні-альбом з привітаннями з нагоди настання Весни.

Очікуваний результат: листівка або міні-альбом.

План створення:

1. Візьміть фарби, пензлик або кольоровий папір, ножиці та клей. Із картону виготовте привітальну листівку або міні-альбом, яким ви привітаєте шкільних або рідних із Міжнародним жіночим святом чи весною. Намалюйте весняну імпровізацію, яка може складатися з весняних букетів, квіткових композицій, весняних кольорових фантазій. Додайте до малюнків прикраси із шовкових стрічок, стразів, намистинок, кольорових паперових сердечок.

2. Складіть привітальний вірш та підпишіть листівку. Прикрасьте альбом віршами про весну. Ваш святковий сюрприз зроблено вашими руками. Зі святом всіх дівчат та ваших матусь і бабусь!

Урок 24Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Тема жанри камерно-вокальної музики iconУрок 1 Тема. Жанрова палітра музичного мистецтва
«жанр музики», «камерно-вокальні жанри», надати знання про первинні та основні жанри вокальної та інструментальної музики, розглянути...
Тема жанри камерно-вокальної музики iconМета (формувати компетентності): предметні
Тема уроку: Музична культура XX ст в Україні. Хорова, вокально-симфонічна І симфонічна музика (Л. Ревуцький, Б. Лятошинський, С....
Тема жанри камерно-вокальної музики iconПлан-конспект уроку музики 6 клас, ІІ семестр тема 4: Жанри симфонічної музики Тема уроку №2: Симфонія. Увертюра Мета уроку
Д. Шостаковича, на музичних прикладах продовжити ознайомлення дітей з можливості симфонічної музики
Тема жанри камерно-вокальної музики iconДипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" на тему
Образно-стильова специфіка камерно-інструментальної музики Анрі Дютійє
Тема жанри камерно-вокальної музики icon" Історія пісні"
Мета: Ознайомити з особливостями композиційної будови вокальної музики,будовою та різновидами пісні,основними особливостями популярної...
Тема жанри камерно-вокальної музики iconСлавутич 011 Урок художньої культури в класі Розділ Мистецтво в просторі культури Тема Жанрова палітра музичного мистецтва Тема уроку : Напрями музики масових жанрів
Розвиваюча: розвивати вміння аналізувати та розрізняти різні напрями сучасної музики
Тема жанри камерно-вокальної музики iconПлан-конспект художня культура 9 клас тема: Жанри кінематографу. Видатні режисери І актори світового кіно
Мета: Продовжити ознайомлювати учнів із мистецтвом кінематографа, розглянути основні жанри кінематографа, ознайомити з творчістю...
Тема жанри камерно-вокальної музики iconТема. Походження І розвиток рок-музики. Мета
Розвивати вокально-хорові навички та інтерес до різних напрямів популярної та рок-музики. Виховувати естетичний смак учнів
Тема жанри камерно-вокальної музики iconУрок музики основна форма організації навчання. Структура уроку музики. Типи уроків
Цілеспрямоване І систематичне музичне виховання здійснюється в школі на уроках музики
Тема жанри камерно-вокальної музики iconКонспект лекцій з дисципліни «сучасні жанри медіа» Модуль «Сучасні жанри преси»
Бахметьєва, А. М. Сучасні жанри преси [Текст] : конспект лекцій з дисципліни «Сучасні жанри медіа» / А. М. Бахметьєва. – Д.:, 2012....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка