Тема. Життя на фронті І в тилу. МетаСкачати 135,67 Kb.
Дата конвертації12.08.2017
Розмір135,67 Kb.
ТипПовідомлення

Тема. Життя на фронті і в тилу.

Мета. Повідомити учням нові знання; формувати (розвивати) уміння і навички, формувати (виховувати) ціннісні орієнтації, зокрема:

 • називати події за датами та дати подій Першої світової війни на українських землях; встановлювати їх взаємовідношення та віддалення від сьогодення;

 • називати, пояснювати та застосовувати у мовленні поняття: «світова війна», «окупаційний режим», «фронт», «тил»;

 • називати, упізнавати постать Дмитра Донцова та характеризувати його прояви політичної діяльності;

 • називати, упізнавати та показувати на карті історично-географічні об’єкти: місця основних подій Першої світової війни на українських землях;

 • називати, упізнавати різновидові історичні джерела; використовувати їх для характеризування життя на фронті і в тилу під час Першої світової війни;

 • зіставляти і порівнювати прояви економічної і політичної кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях та впливи кризових явищ на життя українців;

 • висловлювати особисті ставлення щодо впливу подій Першої світової війни на повсякдення українців.

Тип уроку. Повідомлення нових знань, формування (розвиток) умінь і навичок.

Вид уроку. Практичне заняття. Представлення творчих проектів.

Навчально-методичне забезпечення. 1. Гупан Н. М. Історія України : 10 кл. Рівень стандарту. Академічний рівень / Н. М. Гупан, О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. – К. : Видавничий дім «Світ знань», 2010. – 288 с. : іл., карти.

 1. Кульчицький С. В. Історія України. 10 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень / С. В. Кульчицький, Ю. Г. Лебедєва. – К. : Генеза, 2010. – 304 с. : кольор. іл.

 2. Реєнт О. П. Історія України : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень / О. Реєнт, О. Малій. – К. : Генеза, 2010. – 240 с. : іл.

 3. Турченко Ф. Г. Історія України. 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : профільний рівень / Ф. Г. Турченко. – К. : Генеза, 2010. – 304 с. : іл.

 4. Довідник з історії України (А–Я) : посібн. для серед. загальноосв. навч. закл. / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид., доопр. і доповн. – К. : Генеза, 2001. – 1136 с.

 5. Історія епохи очима людини: Україна та Європа у 1900–1939 роках / Ю. С. Комаров [та ін.]; Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба». – К. : Генеза, 2004. – 256 с. : іл.

 6. Дидактичний та роздавальний матеріал, писемне та наочне приладдя.

Матеріали до заняття

І. Розвиток умінь і навичок орієнтування в історичному просторі.

Джерело 1.Історія епохи очима людини: Україна та Європа у 1900–1939 роках /

Ю. С. Комаров [та ін.]; Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба». – К. : Генеза, 2004. – С. 46.

 • Розгляньте історичну карту.

 • Визначте територіальні приналежності українських земель на початку Першої світової війни.

 • Назвіть і покажіть на карті українські землі, які належали до Австро-Угорської імперії / Російської імперії.

 • Назвіть і покажіть на карті територіальні зазіхання європейських держав та Росії на українські землі напередодні Першої світової війни. Чи сповнилися ті плани?

 • Використовуючи карту як джерело інформації, відновіть перебіг бойових дій Першої світової війни на території Західної України. Складіть відповідну хронологічну таблицю та запишіть її у зошити.


ІІ. Розвиток умінь і навичок орієнтування в історичному часі, застосування історичних понять у мовленні, опрацювання історичних джерел.

Джерело 1.

   
   .

Історія епохи очима людини: Україна та Європа у 1900–1939 роках /

Ю. С. Комаров [та ін.]; Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба». – К. : Генеза, 2004. – С. 53–54.

 • Розгляньте фото 19а, 20, 26.

 • Який настрій у людей, зображених на фото? Чому?

 • Як Ви думаєте, на що сподівалися учасники берлінської демонстрації? Про що вони не здогадувалися?

 • Яким був настрій австрійських солдатів, що їхали на фронт? Чим, на вашу думку, зумовлене таке ставлення до війни, адже кожен знав, що міг загинути?

 • Прочитайте текст джерела 24.

 • Де відбувалися події, описані очевидцем? Що Ви знаєте про місто Юзівку? Про які бараки йдеться в тексті? Як це свідчить про рівень життя людей?

 • Як Ви гадаєте, що міг би побачити очевидець у цей час, скажімо, у Львові, Тернополі, Станиславові, Чернівцях, Ужгороді, Києві, Катеринославі, Одесі?

 • Що спільного між фото та свідченням очевидця подій у Юзівці?

 • Чому населення недооцінювало небезпеку війни? Яку роль у цьому відігравала пропаганда?

 • Як ставляться сучасні українці до війни у контексті подій російської агресії проти України?


Джерело 2.Історія епохи очима людини: Україна та Європа у 1900–1939 роках /

Ю. С. Комаров [та ін.]; Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба». – К. : Генеза, 2004. – С. 56.

 • Розгляньте хронологічну таблицю.

 • Пригадайте перебіг основних подій Першої світової війни.

 • Обчисліть тривалість війни. Обчислення проведіть в зошиті.

 • Як змінювалися ставлення до війни як на фронті, так і в тилу? Чи пов’язано це з тривалістю війни?

 • Як люди ставилися до війни у 1914 р., у 1915 р., у 1916 р., у 1917 р. Наскільки ці ставлення залежали від подій зафіксованих у хронологічній таблиці.

 • Виберіть з розміщених нижче фото ті, які слугуватимуть підтвердженням Ваших думок.


Джерело 3.Російські кавалеристи на львівському Ринку 3 вересня 1914 року

Режим доступу: http://zbruc.eu/node/25869


Підготовка до битви. Волинь, 1916 рік

Режим доступу: http://istpravda.com.ua/articles/2014/08/4/143924/


Територія сучасної західної України перетворилася на арену бойових дій

Режим доступу: http://istpravda.com.ua/articles/2014/08/4/143924/


Польова меса австро-угорської армії на честь дня народження імператора Франца-Йосифа І. Волинь, серпень 1916 року

Режим доступу: http://istpravda.com.ua/articles/2014/07/15/143729/
ІІ. Розвиток умінь і навичок опрацювання історичних джерел, застосування історичних понять у мовленні, зіставлення і порівняння, виявлення ціннісних орієнтацій.

Джерело 1.Поранені російські солдати у Львові

Режим доступу: http://istpravda.com.ua/articles/2014/08/4/143924/


Солдати Німецької імперської армії, убиті біля річки Стохід (Волинь), літо 1916 року

Режим доступу: http://istpravda.com.ua/articles/2014/07/15/143729/


Солдати Російської армії, убиті біля річки Стохід (Волинь), літо 1916 року

Режим доступу: http://istpravda.com.ua/articles/2014/07/15/143729/

   
Історія епохи очима людини: Україна та Європа у 1900–1939 роках /

Ю. С. Комаров [та ін.]; Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба». – К. : Генеза, 2004. – С. 54–56.


Гупан Н. М. Історія України : 10 кл. Рівень стандарту. Академічний рівень / Н. М. Гупан, О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. – К. : Видавничий дім «Світ знань», 2010. – С. 66.

 • Пригадайте із попередніх джерел, якими були настрої солдатів армій різних країн на початковому етапі війни? Висловіть свою думку одним реченням.

 • Як співвідносяться фото зі свідченнями джерел 25, 31, 32, 34, 35?

 • На сонові фото та писемних джерел опишіть ситуацію на Східному фронті Першої світової війни? Як українські солдати оцінювали ситуацію? Обґрунтуйте свою відповідь.

 • Уявіть себе в ролі військового кореспондента, який отримав завдання укласти коментарі до фото. Для допомоги використайте джерела 25, 31, 32, 34, 35 та інформацію, почерпнуту з підручника.

 • Як Ви гадаєте, що впливає на психологію та поведінку солдата під час війни.

 • Які зміни відбуваються у свідомості та поведінці людини під впливом участі у війні? Запишіть свої міркування в зошит.


ІІІ. Розвиток умінь і навичок опрацювання історичних джерел, застосування історичних понять у мовленні, зіставлення і порівняння, виявлення ціннісних орієнтацій.

Джерело 1.

В умовах воєнного часу, коли чоловіків мобілізували в армію, утримання родин часто лягало на жіночі плечі. Це призводило до зміни статусу жінки в суспільстві, примусило її не тільки взяти на себе нові сімейні і громадські обов’язки, а й зайняти нові, закриті для жінок у довоєнні роки, ніші в суспільстві. Якщо історія попередніх війн поділялася на суто чоловічий досвід на полі бою та досвід жінки, що пасивно чекала свого чоловіка в тилу, то Перша світова війна змінила це співвідношення. У воєнні роки жінки не лише служили на фронті сестрами милосердя й санітарками, але й працювали на оборонних заводах, виконуючи важку, «нежіночу» роботу у сільському господарстві, промисловості, у сфері обслуговування, на транспорті.

Труднощі воєнного часу лягли важким тягарем на жінок, але разом з тим нові обов’язки вели до зміни у світогляді жіноцтва, додавали йому самоповаги і відчиняли двері у світ, що традиційно належав чоловікам. Врешті, це був один з важких кроків до встановлення рівноправності чоловіків і жінок, формування більш гармонійних відносин у суспільстві.

Під час війни змінилося життя дітей. Коли пішли в армію батьки і старші брати, дитинство для багатьох підлітків закінчилося: вони змушені були долучатися до виробничого процесу в селянських господарствах або йти на роботу по найму на заводи і фабрики, заміняючи там мобілізованих чоловіків. Багатьом дітям, які втратили батьків на фронті, під час масових переміщень (біженства) та через інші обставини воєнного часу, довелося зазнати гіркої долі сирітства. Як правило, це стосувалося вихідців з бідних селянських і робітничих родин.

У тилових районах України в роки війни з’явилася ще одна, незвична для мирного часу категорія людей – біженці. Це були жителі Західної України, Білорусії, Польщі, країн Прибалтики, як правило, – жінки, діти, літні люди. Місцеві власті розміщували їх у невеликих містах і селах, де легше можна було розв’язати проблему працевлаштування і харчування.

Кількість військовополонених, які опинилися на території України в ході війни, також налічувала сотні тисяч осіб. Вони працювали на шахтах, підприємствах важкої промисловості, у поміщицьких маєтках і в господарствах заможних селян. Спілкуючись із місцевим українським населенням, біженці й військовополонені стали додатковим джерелом інформації про незнайоме закордоння, про його людей, їхні звичаї. Це справляло певний вплив на зміну світосприйняття жителів тилових регіонів України, розширення їх уявлень…Турченко Ф. Г. Історія України. 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : профільний рівень / Ф. Г. Турченко. – К. : Генеза, 2010. – С. 138.


Історія епохи очима людини: Україна та Європа у 1900–1939 роках /

Ю. С. Комаров [та ін.]; Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба». – К. : Генеза, 2004. – С. 60.


Гупан Н. М. Історія України : 10 кл. Рівень стандарту. Академічний рівень / Н. М. Гупан, О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. – К. : Видавничий дім «Світ знань», 2010. – С. 64.


Гупан Н. М. Історія України : 10 кл. Рівень стандарту. Академічний рівень / Н. М. Гупан, О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. – К. : Видавничий дім «Світ знань», 2010. – С. 67.


Гупан Н. М. Історія України : 10 кл. Рівень стандарту. Академічний рівень / Н. М. Гупан, О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. – К. : Видавничий дім «Світ знань», 2010. – С. 68.
Джерело 2.Гупан Н. М. Історія України : 10 кл. Рівень стандарту. Академічний рівень / Н. М. Гупан, О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. – К. : Видавничий дім «Світ знань», 2010. – С. 67.
Джерело 3.

   

Реєнт О. П. Історія України : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академ. рівень / О. Реєнт, О. Малій. – К. : Генеза, 2010. – С. 93–94.


Турченко Ф. Г. Історія України. 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : профільний рівень / Ф. Г. Турченко. – К. : Генеза, 2010. – С. 122.


Турченко Ф. Г. Історія України. 10 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : профільний рівень / Ф. Г. Турченко. – К. : Генеза, 2010. – С. 129.
   

Рогатинщина (Івано-Франківська область) в роки Першої світової війни

Режим доступу: http://vikna.if.ua/news/category/if/2016/04/04/52107/view


Рогатинщина (Івано-Франківська область) в роки Першої світової війни

Режим доступу: http://vikna.if.ua/news/category/if/2016/04/04/52107/view


Австро-угорські військовополонені, захоплені у Перемишлі

Режим доступу: http://ah.milua.org/ww1-pow-in-kremenchuk-ukr


Австро-угорські військовополонені отримують їжу

Режим доступу: http://ah.milua.org/ww1-pow-in-kremenchuk-ukr


Луцьк у роки Першої світової війни

Режим доступу: http://volynpost.com/news/27183-unikalni-foto-lucka

-chasiv-pershoi-svitovoi-vijny

 • Прочитайте тексти історичних джерел, розгляньте таблицю та фото.

 • Доберіть до текстів такі фото, які б найточніше ілюстрували зміст написаного.

 • Фото, які залишилися прокоментуйте самостійно.

 • Хто такі біженці? Чому люди покидали свої рідні місця і вирушали в невідомість? Як складалася їх подальша доля?

 • Про що писали із додому солдатам на фронт? Як змінювався характер листів у 1914 р., 1915 р., 1916 р.?

 • Уявіть себе в ролі фронтового цензора. Яку інформацію Ви би вилучали з листів із дому? Чому?

 • Опишіть буденне життя мешканця села (міста) Західної України (Наддніпрянщини) у роки Першої світової війни. Підтвердьте свої розповіді фактами із текстових чи візуальних джерел.

 • Як змінювалося ставлення українців до Першої світової війни упродовж часу її тривалості?

 • Яким чином ставлення людей до війни могли вплинути на подальший перебіг подій в Україні?

 • Як українці жили в тилу у роки Першої світової війни та як проживають у тилу сучасні українці під час російської агресії проти України. Що спільного в обох таких, нібито віддалених, воєнних ситуаціях?

 • Об’єднайтеся в пари або групи. Складіть і запишіть есе-розповідь про становище на фронті або в тилу від імені фронтовика, селянина, міщанина, чоловіка, жінки, школяра, студента, інтелігента. Зачитайте свої есе. Визначте, на Вашу думку, кращі.


ІV. Розвиток умінь і навичок характеризування історичних постатей, опрацювання текстових джерел, виявлення ціннісних орієнтацій.

Джерело 1.

ДОНЦОВ Дмитро Іванович (10.09(29.08).1883—30.02.1973) — політ. діяч, журналіст, літ. критик, теоретик та ідеолог укр. націоналізму. Д-р права (1917). Н. в м. Мелітополь. 1900—07 навч. (з перервою) на юрид. ф-ті Петерб. ун-ту. Активно співробітничав із укр. гуртками в Санкт-Петербурзі. Чл. Революційної української партії, Української соціал-демократичної робітничої партії. Перебував під арештом 1905—07. У Віденському ун-ті 1909—11 вивчав право. Публіцистичну діяльність розпочав у журналах «Дзвін» та «Украинская жизнь». 1914—18 — голова Союзу визволення України. 1914—16 очолював у Берліні (Німеччина) інформаційний центр Укр. парламентського клубу. 1916—17 керував Бюро народів Росії в Берні (Швейцарія) та видавав його прес-бюлетень.

1917 повернувся до Києва. За Української Держави очолив Укр. телеграфне агентство і Держ. бюро преси. Від 1918 — чл. гол. управи Партії укр. хліборобів-демократів. 1919—21 — кер. пресової та інформаційної місії в Берліні. Одночасно — кер. Укр. пресового бюро в Берліні.

Від 1922 проживав у Львові. Засн. Української партії національної роботи, ред. її органу «Заграва» (1923—24). Відновив видання «Літературно-наукового вістника» (1922—32). Редагував «Вістник» (1932—39), видання якого поновив Є. Коновалець, та «Книгозбірню “Вістника”». З 1939 жив у Берліні та Бухаресті (Румунія), видавав ж. «Батава» (1940—41). Від 1941 перебував у Берліні й Празі, де писав статті для нім. преси. Од 1945 мешкав у амер. окупаційній зоні в Берліні, потім — у Франції, Великій Британії, США. 1947 оселився в Канаді, викладав укр. літ. в Монреальському ун-ті (1949—52).

У своїх теор. поглядах пройшов еволюцію від прийняття соціаліст. та марксистських ідей до їх повного заперечення. Обґрунтував ідею укр. націоналізму. Відстоював засади крайнього войовничого християнства, ідею незалежності України, ідеологічно обґрунтував діяльність Організації українських націоналістів.

Для гострополемічних публіцистичних тв. Д. характерна пристрасна аргументація без будь-яких компромісів. Тривалий час його ідеологічні засади зустрічали критику з боку демократ. і церк.-реліг. (переважно катол.) громадськості за волюнтаристський і пантеїстичний монізм.

П. у м. Монреаль.

Твори/праці.

Модерне москвофільство. К., 1913; З приводу однієї єресі. К., 1914; Історія розвитку української державної ідеї. Вінниця, 1917; К., 1991; Постави нашої політики. Відень, 1921; Націоналізм. Львів, 1926; Де шукати наших традицій? Львів, 1938; Дух нашої давнини. Прага, 1944; Дрогобич, 1991; Туга за героїчним: Ідеї і постаті літературної України. Лондон, 1952; Поетика вогненних меж. Олена Теліга. Торонто, 1953; Твори, т. 1. Львів, 2001.Література.

Ленкавський С. Філософічні підстави «Націоналізму» Донцова. «Розбудова нації», 1928, № 7/8; Пушкар К. «Націоналізм»: Критика фраз. Львів, 1933; Єндик Р. Дмитро Донцов – ідеолог українського націоналізму. Мюнхен, 1955; Штепа П. Бібліографія творів Дмитра Донцова. Віндзор, 1958; Сосновський М. Дмитро Донцов: політичний портрет: З історії розвитку ідеології українського націоналізму. Нью-Йорк–Торонто, 1974; Сварник Г. Редакторська та видавнича діяльність Дмитра Донцова львівського періоду (1922–1939); «Україна в минулому», 1996, вип. 9; Ідейно-теоретична спадщина Дмитра Донцова і сучасність: Матеріали науково-теоретичної конференції. Запоріжжя, 1998; Сварник Г. Листування «Вістниківців» в архіві Д. Донцова: досвід та перспективи публікації. «Матеріали засідань історичної та археографічної комісій НТШ в Україні», 1999, вип. 2; Квіт С. М. Дмитро Донцов: Ідеологічний портрет. К., 2000; Дашкевич Я. Дмитро Донцов і боротьба довкола його спадщини. В кн.: Донцов Д. Твори, т. 1. Львів, 2001.

Верба І. В. Донцов Дмитро Іванович [Електронний ресурс] / І. В. Верба // Енциклопедія історії України: т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К. : В-во «Наукова думка», 2004. – 688 с. : іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Doncov_D

 • Прочитайте текст біографії Дмитра Донцова.

 • Пригадайте із попередніх параграфів підручника, що в них розповідається про вияви громадської діяльності Д. Донцова? Якою була його громадянська позиція у ставленні до Першої світової війни

 • Де народився Д. Донцов? Де він перебував під час подій Першої світової війни?

 • Знайдіть у підручнику відповідь на запитання: «Чи можна стверджувати, що ставлення Д. Донцова до війни уособлювало позицію всіх українців?».

Орієнтовні теми навчальних проектів

 1. Опрацювавши веб-ресурси мережі Інтернет, укладіть фотоальбом: «Діти війни» про долі Ваших ровесників у роки Першої світової війни.

 2. Переглянувши документальний або художній фільм, де розповідається про події Першої світової війни на території України, придумайте афішу до переглянутого відео та рекламний текст, яким заохотите однокласників наслідувати Ваш приклад.

 3. Використавши інформацію з підручника та інших джерел, підготуйте плакат, що міг би використовуватися пацифістами, які агітують проти Першої світової війни.

Каталог: predmety -> istoriya -> media -> files
files -> Програма Варіативного курсу. 8 клас
files -> Завдання для учасників ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
files -> Навчальний посібник для 7 класу. Івано-Франківськ, 2002. Андрухів І. О. Західноукраїнські молодіжні товариства «Сокіл», «Січ», «Пласт», «Луг». Івано-Франківськ, 1992
files -> Надія Цендра. Перемога пролетаріату була її метою. Комісар Бош
files -> Тема. Україна в системі міжнародних відносин кінця XX – початку XXI століть. Мета
files -> Віхи історії івано-франківська
files -> Програма варіативного курсу
files -> Тема. Ідеї автономії І самостійності в програмах українських політичних партій Російської імперії та Австро-Угорщини. Мета


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тема. Життя на фронті І в тилу. Мета iconТема. Джек Лондон. «Любов до життя». Особливості сюжету та ідеї оповідання. Мета
Мета. Дати короткі відомості про життя та творчість Джека Лондона, відображення життєвого досвіду в тематиці творів; розкрити суть...
Тема. Життя на фронті І в тилу. Мета iconУрок №1 №1 Тема. Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер «німецький геній» доби Просвітництва Мета
Мета: розглянути життя І творчість німецького митця як представника епохи Просвітництва
Тема. Життя на фронті І в тилу. Мета iconТема. Література рідного краю. Волинські шляхи великого Кобзаря Мета
Мета. Допомогти учням ознайомитись із таким епізодом життя Т. Шевченка, як відвідини ним Рівненщини; розвивати уяву, вміння самостійно...
Тема. Життя на фронті І в тилу. Мета iconЖиття дається тільки раз мета
Мета. Запобігати нещасним випадкам, сприяти охороні життя І здоров'я дітей, застерігати від необачних, необдуманих вчинків
Тема. Життя на фронті І в тилу. Мета icon2014 р. Тема: Ернест Міллер Хемінгуей. Життєвий і творчий шлях письменника.«Старий і море»-повість- притча про людину. Мета уроку
Мета уроку: поглибити знання учнів про життя І творчість лауреата Нобелівської премії
Тема. Життя на фронті І в тилу. Мета icon11 клас Урок за поезією В. Горлея Тема. «Колесо життя» В. Горлея це мелодія душі Мета
Обладнання : збірка віршів «Колесо життя», «Голос любові», «Лірика», портрет поета В. Горлея, мапи України, Вінниччини, ілюстративний...
Тема. Життя на фронті І в тилу. Мета iconДо Варязького моря 1
А капітан чував, що полковник Музиченко багато працював за кордоном, знає всі основні європейські мови, за час війни з Радянським...
Тема. Життя на фронті І в тилу. Мета iconСценарій Олімпійського уроку у харківській загальноосвітній школі №53 Тема уроку: Олімпійські цінності цінності життя. Мета уроку
Технічне та інше забезпечення: мультимедійний проектор, комп'ютер, мультимедійна презентація з теми «Олімпійські цінності – цінності...
Тема. Життя на фронті І в тилу. Мета iconТема. Роберт Бернс. «Чесна бідність». Мета
Мета: дати короткі відомості про життя І творчість Р. Бернса; розвивати навички виразного читання, вміння систематизувати вивчений...
Тема. Життя на фронті І в тилу. Мета iconТема. Визначні вчені-натуралісти
Мета: ознайомитись із портретами та іменами найвидатніших вчених-природодослідників, сферою їх дослідження, цікавими сторінками їхнього...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка