Тема: Краєзнавча робота шкільної бібліотекиСкачати 139,26 Kb.
Дата конвертації22.03.2018
Розмір139,26 Kb.

Заняття школи молодого бібліотекаря.
Тема: Краєзнавча робота шкільної бібліотеки.
Одним із напрямків громадянського виховання читачів – учнів є формування національної свідомості, належності до рідної землі, народу, визнання духовної єдності поколінь і спільної культурної спадщини; виховання почуття патріотизму.

...Нема в людині місця дорожчого, ніж те, де вона народилась, землі на якій зросла, неба, під яким змужніла.

Щоб по-справжньому любити рідний край, його слід добре знати. У зв’язку з цим одним із пріоритетних напрямків роботи шкільної бібліотеки є робота з краєзнавства.

Одним із аспектів цієї роботи є формування ї достатньо різностороннє використання наявного фонду краєзнавчої літератури шкільної бібліотеки та бібліотек району, міста, а також організація краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату. З метою допомоги орієнтування в потоці інформації про Харківщину потрібна краєзнавча картотека, яка повинна поповнюватись.

Схема краєзнавчої картотеки для шкільних бібліотек .

І частина. Харківська область.

ХІ. Харківська область в цілому.

Х2. Історія краю.

Х2.1. Археологія.

Х2.2. Етнографія.

Х2.4. Історія краю до 1917р.

Х2.5. Історія краю в радянський період.

Х2.6. Край в період розбудови суверенної незалежної Української держави (з 01.12.1991р.)

Х3. Природа і природні ресурси.

Х4. Народне господарство краю.

Х4.1. Економіка краю.

Х4.2. Промисловість.

Х4.3. Сільське господарство.

Х5. Охорона здоров’я. Медичні установи.

Х6. Фізкультура і спорт.

Х7. Суспільно-політичне життя краю.

Х8. Державна влада і управління в краї.

Х9. Релігія і церква.

Х10. Наукове життя краю. Освіта.

Х11. Культурне життя краю. Культурно-освітня робота.

Х12. Мистецтво.

Х13. Мови. Фольклор. Літературне життя. Область у художній літературі.
ІІ частина. Район.
Ж1. Район в цілому.

Ж2. Історія району.

Ж3. Природа і природні ресурси.

Ж4. Народне господарство району.

Ж5. Охорона здоров’я.

Ж6. Фізкультура і спорт.

Ж7. Суспільно-політичне життя району.

Ж8. Державна влада і управління в районі.

Ж9. Релігія та держава.

Ж 10. Наукове життя району освіта.

Ж11. Культурне життя району.

Ж 12. Мистецтво. Район в творах мистецтва.

Ж13. Мови. Літературне життя.
В бібліотеці повинен бути краєзнавчий куточок, у якому періодично змінюються книжкові виставки, наприклад, такі: „Харків і Харків’яни”, „Чи знаєте ви своє місто?”, „Харків – місто добрих надій”, „Життя знаменитих Харків’ян”, „Перша столиця”, „Із історії Харківщини”, „Наш район”, „Устами загиблих героїв”, Архітектура нашого міста” та ін.

Харківщина завжди була важливим центром розвитку української культури, її карта рясніє відомими іменами.

Працюючи в цьому напрямі, шкільна бібліотека і вчителі популяризують твори письменників, чия творчість пов’язана з Харковом. Наприклад: - „Поетичні свічки та літературні вітальні”, „Харків – літературна світлиця”, „Красо моя, поезія”; „Душі прекрасні поривання”.


 • урок позакласного читання за твором І.Багряного „Сад Гетсиманський”;

 • вікторини та конкурси знавців Харкова „Літературна Харківщина” „Черпаю сили з рідної землі”, „Наші славні земляки” тощо;

 • урок-казка „Казки рідного краю”.

Значну допомогу в популяризації краєзнавчої літератури надають тематичні папки - добірки матеріалів.

Бібліотечний урок з краєзнавства можна побудувати за таким планом: 1. огляд краєзнавчої літератури, яка є в шкільній бібліотеці;

 2. знайомство з краєзнавчою картотекою, її розділами;

 3. проведення вікторин на краєзнавчу тематику;

 4. огляд фотоальбомів про Харків: „Харків і харків’яни”, „Харків: архітектура, пам’ятники”, „Харківський художній музей” тощо.

Любов до рідного краю викликає гаряче бажання пізнати його краще.

Форми й методи пропаганди краєзнавчої літератури різноманітні: зустрічі з цікавими людьми Харківщини; екскурсії та заочні екскурсії по місту, екскурсії до бібліотеки Короленка, де учні знайомляться з роботою відділів україністики та Харківщинознавства, рідкісних книг; Багаліївські читання, де заслуховуються реферати краєзнавчої тематики; уроки-кросворди „Мій Харків” та ін.

І школа, і бібліотека вирішують одне завдання – виховують у дітей любов до рідного краю, розкривають перед ним його красу і багатство. Більше взнати про минуле, осмислити сучасне, допитливо заглянути в майбутнє рідного міста, району – це значить ще більше полюбити його.

Пропагуючи краєзнавчу літературу, наголос робиться на виховання не споглядально, а дієвої любові до Батьківщини, почуття господаря, який турботливо зберігає природу краю, його ресурси, пам’ятки культури, традиції, інтенсивно примножує своєю працею його багатства, займає активну життєву позицію.

Огляд краєзнавчої літератури.
Багалий Д.И., Миллер Д.П. История города Харькова за 250 лет его существования. Истор. монография. В 2-х т., Х: 1993.

«Сегодня многое в нашей истории мы оцениваем как бы заново. То, что казалось святым и вечным, меркнет в свете правды. И, наоборот, многое, что порицалось, оказывается интересным и необходимым. Как важно узнавать о себе правду сейчас, когда наше молодое государство ищет оптимальную модель своего устройства. Мы думаем о будущем государства, о будущем своего Харькова. Каким ему быть? Несомненно, такие крупные города должны иметь особый статус, который позволит в полной мере реализовать свой производственный, интеллектуальный потенциал. И история убеждает, что это реально.

Так родилась идея дать этой книге вторую жизнь, сделать её доступной для каждого. И обязательно в её первозданном виде». (Издание репринтное, т.е. точная копия издания начала 20 века).

«Прочтите её – и еще раз ощутите, осознайте, что Вы – Харьковчанин, что живете в городе замечательном, достойном вечной любви”. Так писал в 1993г. в предисловии Е.Кушнарев, председатель Харьковского горсовета народных депутатов.

Фундаментальная история города Харькова за 250 лет (1655-1905), написанная известными украинскими историками Д.Багалеем и Д.Миллером – уникальное явление в исторической литературе. Как отмечал Д.Багалей, «мы стремились написать такую историю Харькова, какой не имел ни один из городов Украины и России».

В основе книги – история материальной и духовной культуры, быта, нравов. На основе архивных документов, статистических данных в книге изложена история городского самоуправления, превращения Харькова в крупный экономический центр, даны исчерпывающие сведения о развитии образования, науки, литературы, журналистики, искусства, промышленности торговли, о людях, чьи следы остались в истории города.

В альбом-приложение вошло 30 таблиц и старинных планов города, фотографии городских пейзажей и портреты харьковских общественных деятелей.

Писалась книга свыше 10 лет и вышла в 2-х томах – фолиантах (1 том – 1905г., 2 том – 1912г.).


Рідний край: Навчальний посібник з народознавства. За ред. академіка Прокопенка І.

У цьому посібнику вперше зроблена спроба великого колективу авторів, здебільшого викладачів Харківського державного педагогічного університету, відтворити і правдиво висвітлити історію України, національно-культурні і соціально-економічні особливості Слобожан-щини. Не тільки учнів турбують запитання: „Хто такі українці?” коли вони з’явились на історичному терені? Від кого ведуть свій родовід? Як розвивалися і жили? Яка їх доля тепер і в майбутньому? Такі питання постають не тільки в класах і академічних аудиторіях.

Тепер, в період бурхливого відродження національної свідомості, історія народу, історія Української держави стали предметом особливої зацікавленості найрізноманітніших верств дорослого населення.

Сучасна Харківщина не співпадає з межами Українсько-Слобожанської губернії та, незважаючи на зміни кордонів, і Харків, і Харківщина несуть в собі особливості, притаманні Слобожанщині, а для більш як 3 млн. їх мешканців уособлюють у собі малу Батьківщину – Рідний Край.

Колектив авторів об’єднувало палке бажання допомогти читачеві поглибити свої знання і інформованість, а з ними і дати змогу поміркувати над питанням, чи достатньо я знаю про свій власний родовід, про родовід мого народу, його історію, культуру, економіку, науку, освіту?

Кожного, хто не байдужий до переліченого, без сумніву, зацікавить феномен видатних людей Харківщини, які своїм власним життям і діяльністю довели відданість і любов до рідного краю, поклали свою цеглину до фундаменту української державності, до збереження історії, культури і традицій українського народу.

Виходець із села Кручик на Богодуховщині, поміщик Василь Назарович Каразін, відомий просвітитель і державний діяч, весь свій талант і навіть власні книги витратив на те, щоб започаткувати у рідному Харкові університет і педагогічний інститут.

Болгарин по крові, він все своє свідоме життя дбав про рідну Україну. Не можна без трепету читати його слова, викарбовані на постаменті пам’ятника В.Н.Каразіну, що в саду Шевченка у Харкові:

„Бажен уже стократно, ежели случай представил мне возможность сделать добро любезной моей Украине...”

Історії було доцільно зробити так, щоб на цій сивій землі, що знала славу і неслав’я київських князів, сформувалися наймолодші мста і села сучасної України.

Перші документальні свідчення про виникнення Харкова відносяться до середини ХVІІ століття. На значній території під загальною назвою Слобідська України виникали одне за другим укріплені поселення. Засновані українськими переселенцями і російськими служивими людьми, вони захищали південний кордон російської держави. Саме в цей час на плато водоподілу річок Харків та Лопань і було закладено Харків, якому призначено було дуже скоро стати торгово-ремісничим центром Слобідської України.

До середини ХІХ століття різко, змінюється соціальне обличчя Харкова. Він стає провідним, торговим і виробничим центром. Сім основних щорічних ярмарок, значні торгові обороти, розвиток промислових підприємств, відкриття вищих навчальних закладів: університету (1805), педінституту (1811), пізніше ветеринарного та технологічного інститутів сприяло формуванню Харкова як торгівельно-промислового і культурно-освітнього центру.

Таке історичне минуле обумовлено і сучасне обличчя м.Харкова – адміністративного центру Харківської області, провідного промислового, наукового, освітнього і культурного центру України.

Харків і сьогодні посідає перше місце у нашій державі за кількістю вищих навальних закладів. На всіх континентах світу працюють турбіни, генератори, трактори і інші вироби Харківських підприємств. Харківська область – одна з провідних у виробництві сільськогосподарської продукції, виробів харчової і легкої промисловості.

У посібнику „Рідний край” глибоко і всебічно висвітлені такі питання: особливості природного середовища Харкова та області, історичний нарис; населення і пункти Харківщини; населення та виробництво; духовна культура; освіта та освітні заклади; розвиток науки; релігія і церква на Харківщині; рух за національне відродження та національну незалежність.

Посібник „Рідний край” розрахований на всіх, хто цікавиться питаннями народознавства та краєзнавства, історією України.


Харків – моя мала Батьківщина: навчальний посібник з народознавства. За ред. І.Ф.Прокопенка – Х:2003-544с.

Перед тобою книга про твою малу Батьківщину, літопис твого рідного краю.

Харківщина – земля особливої долі і особливих людей, яка подарувала людству багато постатів зі світовими іменами – філософів, поетів, митців, громадських діячів. Її уславили цілі трудові колективи. Марки харківських підприємств добре відомі далеко за межами нашої держави. Харківські науковці зробили багато проривів у науці і техніці, результатами яких сьогодні користується весь світ.

В історії нашого краю багато героїчних і трагічних сторінок, але ще більше – оптимістичних.

Пишатися своїм корінням, примножувати надбання своїх предків вчить ця книга.

Кеворкян К.Э. Первая столица – третье изд. – Х: 2002.

Книга известного журналиста, руководителя, автора и ведущего видеоканала «Первая столица» Константина Кеворкяна посвящена истории и культуре Харькова – от его основания до наших дней. Это третье издание книги. Первое разошлось довольно быстро и вызвало разноречивую реакцию – с одной стороны, факты опубликованные в книге, не были известны широкому кругу харьковчан, а потому вызвали живой интерес, с другой стороны, было высказано немало замечаний по поводу полиграфического брака. Третье издание пополнилось новыми материалами в связи с введением в Харьковских школах факультативного курса истории города. Включены также публицистические статьи, в которых анализируется прошлое и настоящее города, а также путевые очерки о разных странах мира. Книга написана увлекательно, доступным языком, иллюстрирована фотографиями прошлых лет.

Лейбфрейд А.Ю., Полякова Ю.Ю. Харьков. От крепости до столицы: заметки о старом городе. – Х: 2002.

Книга знакомит с «каменной летописью» Харькова. Читатель узнает о планировке и застройке Харькова в разные периоды его истории, о событиях и людях, участвовавших в становлении и утверждении его неповторимого архитектурного облика. Издание широко иллюстрировано, значительная часть фотографий публикуется впервые.

Нестеренко З.Н. Зеленое богатство Харьковщины: Путеводитель. – Х: 1983.

Краса твоя, Харківщино. Зелений одяг Харкова. Пам’ятай! Вони із Червоної книги. Вічнозелені довгожителі. Краса землі. Дерево ніжності і дерево мужності. Це - основні розділи книги. Книга це про ліси нашої області. Вона знайомить також із заповідниками, садами, парками і дендропарками. Багато з них є пам’ятниками природи. Читач дізнається про окремі породи дерев, які попали на Харківщину із різних кліматичних зон.

Харківська область: природа, населення господарство. Під ред. А.П.Голікова, О.Л.Сидоренка. – Х: 1997.

У книзі автори намагались задовольнити потребу в знаннях про харківську область з усіх аспектів її соціально-економічного життя, дати елементарне уявлення про її природо-ресурсний потенціал. Дана детальна характеристика розвитку, розміщення і територіальної організації промисловості, сільського господарства, транспортного комплексу, сфери обслуговування, освіти.

Розповідь про ці книжки – маленька крапелька у морі краєзнавчої літератури. А скільки ще нового й невідомого про наш край чекає на вас у бібліотеках.


Матеріали до краєзнавчих вікторин, ігор „Що? Де? Коли?”, „Брейн-ринг”, тощо. (Харківщина 17-19 ст.).


І. „Земля моїх батьків”.

1. У першій половині ІІ тисячоліття до нашої ери на території нашого краю проживали племена Катакомбової культури. Як виникла назва цієї культури?

Відп.: Від місця поховання померлих – споруд у вигляді катакомб.

2. В яке царство входила південна степова частина Харківської області в старовину.

Відп.: Скіфське царство.

3. Як з’явилася назва річки Сіверський Дінець?

Відп.: Від слов’янського племені сіверян, які мешкали на Харківщині.

4. Коли виникло м.Харків?

Відп.: 1654-1656 р.р.

5. Коли була споруджена перша фортеця у Харкові?

Відп.: 1656-1659р.р.

6. Яка найстаровиніша споруда у м.Харкові?

Відп.: Покровський собор – 1689р.

7. Коли і за чим указом Харків одержав свій теперішній герб?

Відп. 1781р. за указом імператриці Катерини ІІ.

8. Коли, де і завдяки кому був заснований перший в Україні театр?

Відп. 18 ст. М.Харків. Завдяки губернаторові Кишенському.

9. Коли і відкіля прибув до Харкова перший потяг?

Відп.: 22 травня 1869 р. з Курська.

10. Яку має назву історичний центр м.Харкова і чому?

Відп.: „Університетська гірка”. У 1805 р. там був відкритий університет.

11. Назвіть складові борща, який варили Харків’яни у 17 ст.?

Відп.: буряк, капуста, пшоно та сало.

ІІ. Славетні земляки Харківщини. 1. Назвіть найбільш блискучого представника української науки 18 ст., викладача Харківського колегіуму? Які літературні твори його ви знаєте?

Відп. Г.С.Сковорода. Літературні твори: „Сад божественних пісень”, „Харковские басни”.

 1. Хто був автором першого літературного твору, що мав відношення до м.Харкова?

Відп. Ян Орнавський, склавший історію відомої Харківської родини Донець-Захаржевських.

 1. Назвіть засновника Харківського університету?

Відп. В.Н.Каразін.

 1. Назвіть вихованців Харківського університету, які стали відомими вченими, письменниками, композиторами, тощо?

Відп. Математик М.Остроградський, худ. Г.Семирадський, біолог І.Мечніков, композитор М.Лисенко, письменник М.Старицький.

 1. Які видатні вчені працювали в 19 ст. В Харківському університеті і зробили великі внески в розвиток світової науки?

Відп. Біохімік О.Данилевський, математик В.Стеклов, філологи О.Потебня, Н.Срезневський, М.Сумцов, фундатор фізичної хімії М.Бекетов, історики М.Костомаров, Д.Багалій, мехінак О.Ляпонов, офтальмолог Л.Гіршман, тощо.

 1. Хто відкрив і керував більш ніж 50 років найбільш відомою недільною школою, а також є засновником першої публічної безплатної бібліотеки Харкова (тепер бібліотека ім.В.Короленка)?

Відп. Х.Д.Алчевська.

 1. Хто з відомих українських поетів був ректором Харківського університету?

Відп. П.Гулак-Артемовський, з 1841 по 1849р.

 1. Який навчальний заклад заснував Г.Квітка-Основ’яненко у Харкові?

Відп. Інститут шляхетних дівчат.

 1. Як називала Г.С.Сковороду прогресивна молодь?

Відп. Український Сократ, український Ломоносов, мандрівна академія.

 1. Хто автор відомої пісні „Їхав козак за Дунай”?

Відп. Козак Харківського полку, випускник Харківського колегіуму С.Климовський.

Рекомендований список літератури з історії міста Харкова
 1. Багалей Д.И., Милляр Д.П. История города Харькова за 250 лет его существования (1655-1905г.г.) – Х: 1994.

 2. Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Х: 1993.

 3. Бєліков В.О. Про похід князя Ігоря на половців у1185 році// Укр. Історичний журнал – 1987 - №2.

 4. Бондаренко Б.А. Каменная летопись: Архитектурные памятники Харьковщины. – Х: 1972.

 5. Борисова Т.М., Дяченко М.Т., Уманский М.В. Історичні та пам’ятні місця Харківщини – Х: Прапор, 1966.

 6. В боях за Харьковщину. – Х: Прапор, 1968.

 7. Двойниченко Н.Т. Улицы и площади Харькова. – Х: Прапор, 1974.

 8. Історія міст і сіл Української РСР. Харківська область. – К: 1967

 9. Кеворкян К. Первая столица. – Х: Фолио, 2002.

 10. Лексико-сематичні структури топонімів Харківщини (метод.рекомендації на допомогу вчителям) – Х:1986

 11. Лейборейд А.Ю. , Полякова Ю.Ю. Харьков от крепости до столицы. –Х: 2000.

 12. Мірошніков І. Нескорені Харків’яни. - К:1969.

 13. Мирошниченко С. Депутаты утвердили городской герб.//Событие. – 1995-16 сент.

 14. Михайлик А.Ф. Харькову 300 лет. – Х: 1957.

 15. Ніженець А. Діяльність Г.С.Сковороди в Переяславському і Харківському колегіумах. –К: 1972

 16. Описи Харківського намісництва кінця 18 ст. – К: 1991.

 17. Пісні Слобідської України. Фонографічна збірка. – Х: Майдан, 1995, вип.1

 18. Рідний край: навчальний посібник з народознавства. – Х: Основа, 1993

 19. Рева А.И. Трагедия в Сокольниках. – Х: Фолио, 2002.

 20. Сафонов М. Они остаются молодыми. – Х: Прапор, 1969.

 21. Семенов Г.К. Дорогие мои Харьковчане – Х: Прапор, 1984.

 22. Силаев Б. Хлопцы с холодной горы. – К: Веселка, 1989

 23. Слюсарский А.Г Социально-экономическое развитие Слобожанщины (17-18 в.в.) – Х: 1964.

 24. Тиц А.А., Шпара П.Е. Харьков: Архитектурно-исторический очерк. – К: 1983.

 25. Удовиченко І. Герби Харкова. // Панорама – 1991 - № 32.

 26. Харьков: архитектура, памятники, новостройки. Путеводитель. – Х: Прапор, 1987.

 27. Шкодявский Ю.М. и др. Харьков: вчера, сегодня, завтра. – Х: 2002.

 28. Шрамко Б.А. Древности Северского Донца. – Х: 1962.

 29. Янко М.Т. Топонімічний словник-довідник Української РСП – К: Рад.шк., 1978.

Бібліографічні покажчики.
 1. Історія Слобідської України /Упоряд: Г.Є.Єрофєєва, В.Ярошик. – Х: 1993.

 2. Народні художні промисли України /Упоряд. Б.Черниш – Х: 1994.

 3. Реабілітовані книги у фондах ХДНБ ім.В. Короленка (Упоряд.: Т. Сосновська, Н.Полянська. – Х: 1993-1994. Вып. 1-3

 4. Український письменник М.Хвильовий (189-1938) /Упоряд: Гологорська – Х: 1993

 5. Харьков и губерния на страницах газеты «Харьковские губернские ведомости» 1838 – 1917г.г. /Составители А.Ерофеева, Т. Шерстюк, В.Ярошик, Т.Гологорська, Н.Манова – Х:1993-1994. Вып. 1-3.

 6. Г.Хоткевич (1877-1938) / Упоряд.: Г.Єрофєєва, Т.Бахмет. –Х: 1994.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тема: Краєзнавча робота шкільної бібліотеки iconКонкурс «шкільна бібліотека»
Система інформаційної діяльності шкільної бібліотеки знз І-ІІІ ступенів с. Зозулинці с
Тема: Краєзнавча робота шкільної бібліотеки iconВсеукраїнська краєзнавча експедиція учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» Напрям „Духовна спадщина мого народу ” Пошуково-дослідницька робота
Брат за брата
Тема: Краєзнавча робота шкільної бібліотеки iconБібліографія просвітницької роботи наукової бібліотеки хну за 2002-2007 роки
В брошурі розкривається просвітницька робота наукової бібліотеки Хмельницького національного університету
Тема: Краєзнавча робота шкільної бібліотеки iconДержавна науково-педагогічна бібліотека україни
Усі документи (книги, брошури, журнали та ін.), що надійшли до фонду шкільної бібліотеки, обов'язково опрацьовуються
Тема: Краєзнавча робота шкільної бібліотеки iconВидання, що надійшли до Наукової бібліотеки
Криві Коліна крізь терни І роки. В історії села історія України : історико-краєзнавча, художньо-публіцистична оповідь / В. П. Мовчан,...
Тема: Краєзнавча робота шкільної бібліотеки iconУрок для учнів 4-х класів «Ой,на горі та женці жнуть»
Роль шкільної бібліотеки у історичному та громадянському вихованні школярів: Практичний посібник / За заг ред метод каб. С. М. Лазаренко....
Тема: Краєзнавча робота шкільної бібліотеки iconОбласна універсальна наукова бібліотека
Краєзнавча робота бібліотек Сумщини як фактор соціокультурного розвитку громади : оглядова довідка з досвіду роботи публічних бібліотек...
Тема: Краєзнавча робота шкільної бібліотеки iconІсторико-краєзнавча спадщина Івана Крип’якевича
У статті розглядається краєзнавча діяльність відомого історика Івана Крип’якевича в Східній Галичині першої половині ХХ ст. Розглядаються...
Тема: Краєзнавча робота шкільної бібліотеки iconТема. Гі де Мопассан. Роман «Любий друг». Показ системи життєвих цінностей
Методи та прийоми: розповідь, евристична бесіда, робота з підручником, виконання практичних завдань, випереджувальні завдання, робота...
Тема: Краєзнавча робота шкільної бібліотеки iconАнтонівська загальноосвітня школа І ііі ступенів №1 Херсонської міської ради
Традиційні та інноваційні форми роботи шкільної бібліотеки та вчителів початкової школи з питань популяризації дитячого читання відповідно...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка