Тема. Михайло КоцюбинськийСкачати 84,41 Kb.
Дата конвертації06.08.2017
Розмір84,41 Kb.

Українська література. 10 кл. Варіант 2

ТЕМА. Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму .

Теорія літератури: імпресіонізм.
Мета: ознайомити учнів з основними фактами життєвого і творчого шляху письменника, його світоглядом; підготувати старшокласників до сприймання літературних творів, написаних в імпресіоністичній манері;

розвивати критичне мислення;виховувати відчуття краси.
Тип уроку: інтегрований.
Форми роботи: слово вчителя, самостійно підготовлені виступи учнів (на фоні презентації «М. Коцюбинський. Життя і творчість»), метод «Мікрофон», практична робота з образотворчого мистецтва, метод ПМЦ («плюс – мінус – цікаво»).
Обладнання: презентації Power Point, обладнання для виконання практичної роботи з образотворчого мистецтва.
Хід уроку
І. Оголошення теми, мети уроку, мотивація навчальної діяльності.

Вступне слово вчителя. Вивчаючи твори української літератури, знайомлячись з особами їх творців ми все ближче та ближче підходимо до межі XIX - XX ст. Однією з постатей, що височить на тому рубежі є постать Михайла Коцюбинського. Саме до особи та творчості цього письменника ми і звернемося на нинішньому уроці. (Записуємо тему уроку).

Бесіда.

  • Чи знайоме вам ім'я цього письменника?

  • Пригадайте і скажіть, які твори М. Коцюбинського ви читали.

  • Навіщо нам у 10 класі знову вивчати творчість цього письменника, якщо ми уже стільки прочитали і знаємо? ( Застосовуємо технологію"Мікрофон". Учні швидко і аргументовано висловлюють свої думки).

Учитель. Так, ми уже читали твори М. Коцюбинського, маємо певні знання про його життя та особистість, проте цілком слушними є ваші припущення, що немало цікавого, захоплюючого, того, що принесе нам естетичне задоволення та матиме пізнавальне значення, ще можемо дізнатися.
II. Опрацювання теми.

Учитель. Урок наш матиме кілька етапів. Вони записані у вигляді плану на дошці.

План

1. Життя і творчість, гуманізм світогляду.

2. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму .

3.Імпресіонізм як творчий метод.

4.Практична робота (виготовлення учнями монотипії).
1. Життя і творчість, гуманізм світогляду М. Коцюбинського.

а). Розповіді учнів, що мали попередні завдання. Учні-доповідачі ілюструють свої розповіді наочними матеріалами, що оформлені у вигляді презентації Power Point (портрети письменника різних років, фото місць, пов'язаних з його життям, схеми, карти).

1. Народження, сім'я; оточення, в якому ріс.

2. Освіта.

3. Перші твори. Оповідання для дітей.б). Бесіда за відомими дітям творами.

  • Дуже коротко перекажіть зміст твору «Дорогою ціною».

  • Як у назві відобразилася ідея оповідання?

  • З ким порівнює письменник український народ? Чому?

  • Прочитайте уривок зі вступу до цього твору (читає учень, що мав випереджаюче завдання).

в). Продовження розповіді учнів.

4.Михайло Коцюбинський – зрілий майстер.

5.Останні роки життя.
2. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму .

Розповідь учителя з елементами бесіди.

Ми пригадали відоме та дізнались нове про М. Коцюбинського і його твори. Ті оповідання, що читали в попередніх класах є цілком реалістичні, написані в традиційному руслі української прози XIX ст. Проте все ближче та ближче до нового XX ст. поступово М. Коцюбинському стає тісно в рамках, канонах, правилах реалістичної літератури. Він вважає, що назрів час змін в українському красному письменстві. Михайло Михайлович вступає в епістолярну дискусію з Панасом Мирним. Михайло Коцюбинський виразно бачить, що трафаретні селянські сюжети з неодмінним етнографічним чи побутописним колоритом мусять відійти в минувшину, поступившись іншим темам, сюжетам, стилям, які б адекватно відображали запити людини, що живе на межі віків. Михайла Коцюбинського непокоїла закостенілість канону «мужицької», «хатньої» літератури; бачив в цьому загрозу національному письменству, шлях до занепаду.- Послухайте дослівний виклад думок письменника з цього приводу (попередньо підготовлений учень читає цитату):

«Література українська повинна порвати ланцюг усвячених традицій, взяти з тих традицій все творчо перспективне, відкинути утерті шаблони, ввійти в контакт з передовою літературою інших народів».

Отже, на думку письменника, слід було виробляти іншу естетичну програму, інший підхід до відображення; шукати інші шляхи. Тим більше, що такі нові шляхи шукали і знаходили митці інших літератур.

Потребу оновити українську літературу відчував не тільки Михайло Коцюбинський. Сформувалась ціла плеяда письменників, які теж так вважали і практично застосовували нові підходи у відтворенні дійсності в літературі. Про таких письменників сказав своє слово І. Я. Ф р а н к о (попередньо підготовлений учень читає цитату):

«Коли старші письменники виходять від малювання зверхнього світу - природи, економічних та громадських обставин – і тільки при помочі їх силкуються зробити зрозумілими даних людей, їх діла, слова й думки, то новіші йдуть зовсім противною дорогою: вони, так сказати, відразу засідають у душі своїх героїв і нею, мов магічною лампою, освічують усе окруження».


  • Що нового, на думку І. Я. Франка, роблять молоді письменники?

Хоч М. М. Коцюбинський на рубежі XIX - XX ст. і не був дуже молодим - йому було уже 36 років, але умів іти в ногу з часом. Він цікавився світовою культурою, знав тенденції розвитку інших літератур, відчував нові віяння нового часу і сприймав їх. Михайло Коцюбинський - зрілий майстер уже не той, що був на початку свого письменницького шляху. Відбувається еволюція його світогляду, що відображається на характері письма. Твори письменника, які ми вивчатимемо у 10 класі, докорінно відрізняються від тих, що читали раніше. Навіть, якщо теми його ранніх та пізніх творів подібні, то методи, якими він користується, різні. Вони різняться не стільки за тим, щ о пише письменник, а за тим, я к він це робить.

Кін. XIX - поч. ХХ ст. характеризується появою у мистецтві нового напряму, який дістав назву модернізм, він має багато напрямів, стилів, одним з яких є імпресіонізм.


3. Імпресіонізм як творчий метод.

  • Визначення, що нам дає літературознавчий словник, записане на дошці. Прочитаємо його.

І м п р е с і о н і з м — (від фр. impression - враження) — мистецький напрям, що склався в європейському малярстві, літературі, музиці впродовж останньої третини XIX ст. і далі активно розвивався в перші десятиріччя XX століття. Це було мистецтво передачі безпосередніх вражень від дійсності, які передавались через су б є к т и в н і переживання митця.

У творчості деяких українських письменників наявні меншою чи більшою мірою ознаки імпресіонізму. У М. Коцюбинського український імпресіонізм досяг свого вершинного рівня. Це те нове, з чим нам ще не доводилось зустрічатись у літературі. Тому ми повинні докласти певних зусиль, щоб це нове сприйняти і зрозуміти. Григорій Сковорода, наш український мандрівний філософ і письменник, говорив, що нові дороги потребують нових ніг. Нове бачення, нове прочитання творів потребує "нових очей" і "нових вух".

Здобути ті "нові очі та вуха" на сьогоднішньому уроці нам допоможе вчитель образотворчого мистецтва. Імпресіонізм - явище загальномистецьке, тому Наталя Теодорівна як професіонал розповість нам про зародження, поширення цього мистецького напряму та про його ознаки.

Таким чином ми прокладемо місточок від одного виду мистецтва до іншого: від розуміння і сприйняття малярських робіт, виконаних в імпресіоністичній манері, до літературних імпресіоністичних творів.Розповідь вчителя образотворчого мистецтва про імпресіонізм як творчий метод (розповідь відбувається на фоні демонстрації презентації «Картини художників-імпресіоністів»).
4.Практична робота (виготовлення учнями монотипії).

а). Учитель роздає учням необхідне приладдя, пояснює принцип та порядок роботи.

б). Учні виконують роботу.

в). Вчитель образотворчого мистецтва дає оцінку виконаним роботам, відзначає найкращі (на класній дошці оформляється виставка учнівських робіт) і пропонує пояснити, що ж зображено на них. Учні коментують.
ІІІ. Підсумки уроку.

Слово вчителя літератури.

Ось ви і побували митцями, таким, можливо, незвичним способом відобразили свій настрій, свої враження. Як результат, ми отримали цікаві роботи. Набутий вами досвід показує, що у творчій роботі можна прочитати значно більше і глибше, ніж здається з першого погляду. Так і в художній літературі ми будемо вчитись шукати справжню красу мистецтва. Ту красу, яка не завжди лежить на поверхні, а яка часто «ховається» за художніми образами та іншими засобами, які обрав автор.Рефлексія.

Учитель пропонує учням записати свої враження від уроку в таблицю за методом МПЦ («мінус» - «плюс» - «цікаво»).Оцінювання.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити матеріал підручника від с.174 до с.183. Прочитати новелу Михайла Коцюбинського "Intermezzo".
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тема. Михайло Коцюбинський iconКласики літератури: М. Коцюбинський
Видатний український письменник кінця XIX — початку XX ст. Михайло Михайлович Коцюбинський уже першими своїми творами визначився...
Тема. Михайло Коцюбинський iconМихайло Михайлович Коцюбинський
Олександра Аплаксіна. Беатріче… На відкритті пам'ятника І. П. Котляревському в Полтаві Зліва направо: М. Коцюбинський, В. Стефаник,...
Тема. Михайло Коцюбинський iconМихайло Коцюбинський «Дорогою ціною»

Тема. Михайло Коцюбинський iconМіністерство освiти І науки, молоді та спорту України
Тема уроку. Михайло Коцюбинський «Дорогою ціною», Райнер Марія Рільке «Пісня про правду», В. Шекспір «Ромео І джульєтта»: діалог...
Тема. Михайло Коцюбинський iconМихайло Коцюбинський. Життя І загальний огляд творчості
М. Коцюбинського виховувати національну свідомість учнів, духовність, любов до рідного народу
Тема. Михайло Коцюбинський iconПерша науково-практична конференція“михайло коцюбинський І сучасність“ м
Всеукраїнське Товариство сприяння відродженню літературних музеїв М. Коцюбинського в Криму
Тема. Михайло Коцюбинський iconМихайло Коцюбинський (1864-1915) План
Житомира, а в 1898 р повернувся в Чернігів, де йому запропонували очолити відділ сільськогосподарської статистики в губернському...
Тема. Михайло Коцюбинський iconТарас Григорович Шевченко (200 років від дня народження) Осяяний сонцем Михайло Михайлович Коцюбинський
Стаття. Писанець В. «Ювілеї – 2014». Інформаційно-бібліографічні матеріали. Додаток 1
Тема. Михайло Коцюбинський iconІнформації віртуальні виставки віртуальні перегляди фото- галерея календарі михайло коцюбинський історія книги
Бібліотека вінницького державного педагогічного університету імені михайла коцюбинського


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка