Тема. Поетична творчість Г. Сковороди. Збірка «Сад божественних пісень». Вірші «Всякому місту звичай І права», «De libertate»Скачати 89,56 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір89,56 Kb.

9 клас

Тема. Поетична творчість Г. Сковороди. Збірка «Сад божественних пісень». Вірші «Всякому місту – звичай і права», « De libertate»

Мета: охарактеризувати збірку поетичних творів Г. Сковороди, розкрити ідейно-художній зміст віршів, зіставити філософські погляди Сковороди на найвищі якості людини зі своїми; виховувати почуття власної гідності, активну життєву позицію.

Цілі уроку

Учні повинні знати: • назву збірки поетичних творів Г. Сковороди;

 • про біблійну основу його творчості.

Учні повинні вміти:

 • проаналізувати поезії «Всякому місту звичай і права», «De libertate»;

 • сформулювати власне розуміння прочитаних творів та їхню актуальність для сьогоднішнього життя.

Обладнання: фото Г. Сковороди, тексти поетичних творів, додатковий матеріал до аналізу вірша «De libertate».

Тип уроку: комбінований.

Людське життя, подібно до пісні,

гарне не тривалістю, а чесністю.

Г. Сковорода

Минає день, минає день, минає день!

А де ж мій сад божественних пісень?

Л. Костенко

Хід уроку

І. Орієнтування.


 1. Забезпечення емоційної готовності до уроку.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

Ігрова ситуація «Пінг-понг» (з метою перевірки домашнього завдання).

До дошки викликаються два учні. Вони почергово ставлять один одному підготовлені вдома запитання з теми «Байкарська спадщина Г. Сковороди. Афоризми». Клас оцінює якість запитань і відповідей; враховується оригінальність запитань і ґрунтовність відповідей. 1. Актуалізація суб’єктного досвіду та опорних знань.

 • Як ви розумієте вислів «не мати волі»? (Одне значення – не мати сили волі, бути слабовольним, інше – втратити свободу, незалежність).

ІІ. Цілевизначення і планування навчальної діяльності.

 1. Повідомлення теми, мети уроку, вибір цілей.

 2. Визначення способів діяльності.

 3. Складання плану роботи.

ІІІ. Реалізація мети.

 1. Загальна характеристика збірки «Сад божественних пісень».

Характерним для творів Г. Сковороди є те, що в ліричних творах він філософ, а у філософських працях – лірик.

Поетична збірка «Сад божественних пісень» містить 30 віршів (періоду 1757-1785 рр.), які він назвав піснями. Кожна пісня має епіграф, взятий із Біблійних книг, і кожна є варіацією на біблійні теми. Провідні мотиви у збірці – це барокові мотиви уславлення Христа, любові до нього й посвяти себе йому, здолання пристрастей суєтного світу, відкидання влади плоті над душею.

Літературна критика виділяє таку тематику збірки:


 • сатиричне зображення людських і суспільних вад;

 • гармонія людини в єдності з природою;

 • свобода як найвища цінність;

 • краса вільної творчості праці як основа чесного життя;

 • протиставлення мирного життя і загарбницьких воєн;

 • возвеличення позитивних рис характеру людини: совісності, працьовитості, чесності, мудрості.

Багато віршів зі збірки і поза збіркою стали піснями-романсами, які дійшли до нас в усному виконанні лірників та кобзарів і в пізніших фольклорних записах. За життя автора вони були широко відомі в народі, їх виконували численні учні митця і він сам. Г. Сковороду вважають одним з перших в Україні авторів сольних пісень з інструментальним супроводом.

Це ліричні романси «Стоит явор над водою», «Ой ты птичко, желтобоко», «Ах поля, поля зелены».

Філософсько-сатирична пісня-романс «Всякому городу нрав і права» (у збірці це «Пісня 10-та») стала найпоширенішим твором Сковороди, увійшла до численних пісенних збірок, була використана І. Котляревським у п’єсі «Наталка Полтавка».


 1. Текстуальний аналіз поезії «Всякому місту – звичай і права» (фронтально). (Додаток 4).

 • Виразне читання пісні учителем.

 • Словникова робота. Коментування застарілих слів, фразеологізмів (ум, гендлювати, тре кутки).

 • Історія написання. Ймовірно, пісня була написана у с. Ковраї приблизно у 1758-1759 роках.

 • Історична основа.

Твір має соціально-історичне підґрунтя: слова «всякому місту – звичай і права» нагадують про адміністративні заходи Катерини ІІ щодо міст у 60-70 роках XVIII ст. – запровадження дворянсько-бюрократичної системи управління губернських та повітових міст.

Отже, одним із поштовхів до створення пісні стало незадоволення порядками бюрократичної системи. • Жанр – сатиричний вірш, вид лірики – філософська.

 • Повторне читання пісні учнями.

 • «Прогулянка текстом» (Ф. Барт).

Запитання. Який мотив (внутрішній чинник) спонукав автора написати такі рядки? (Стурбованість життям міста і тим, як жити мудро і померти з чистою совістю).

Образи твору. Вправа «Пантоміма». Група учнів-акторів отримує завдання відтворити образи вірша мімікою, жестами, рухами. Інші учні «впізнають» їх, характеризують за схемою: вік – соціальний статус – життєві пріоритети.

Завдання, записані на картках: «Панські Петро для чинів тре кутки», «Той зводить дім свій на модний манір», «Ті на ловецтво готують собак», «В сих дім, як вулик, гуде від гуляк», «Ладить юриста на смак свій права», «З диспутів учню тріщить голова», «Тих непокоїть Венерин амур».Запитання. Що ж «непокоїть ум» ліричного героя?

Бесіда.

 • Які філософські роздуми про людину подає автор у першій строфі? (Кожна людина у будь-якому місті і місці – цілий світ із власним розумом, моральним вибором, смаками і вподобаннями).

Наступні три строфи – віддзеркалення недоліків сучасного Сковороді суспільного життя, які автор змалював у конкретних образах жителів міста.

 • Чиновники, купці, поміщики, підлабузники, обманщики, ловеласи, ледарі, просто дурні («всякому голову крутить свій дур») під гострим словом Сковороди. Схарактеризуйте універсальний образ суспільства.

 • Про що забули ці люди? (Совість, страх перед Божою карою).

 • Яка думка турбує ліричного героя? («Як з ясним розумом вмерти мені?», тобто не піддатися спокусам, не зійти з обраного шляху).

 • Поділіться власним досвідом, як не піддатися спокусам у сучасному суспільстві, наведіть приклад конкретної ситуації.

 • Про яких людей сказано, що у них «совість, як чистий кришталь»? (Чесних, працьовитих, мудрих, благородних, не засліплених гонитвою за маєтками і чинами).

Метод «Прес». Варіант 1. Доведіть, що «Всякому місту – звичай і права» – сатиричний твір.

Варіант 2. (Високий рівень). Доведіть, що тема й ідея твору актуальні у наш час.Виражальні засоби мови.

Переповідаючи, на перший погляд, простими словами (відмінними від традиційної тоді старокнижної мови) життя своїх сучасників, Г. Сковорода використовує різноманітні виражальні засоби.Завдання з алгоритмом. Знайдіть, на вашу думку, найяскравіший художній засіб у вірші, прокоментуйте власне розуміння його ролі в тексті. Скористайтеся алгоритмом (доцільно на кожну парту покласти листок з алгоритмом).
епітет повтор алітерація синонім

порівняння анафора асонанс антонім

метафора антитеза звуконаслідування застаріле слово

гіпербола паралелізм неологізм

алегорія градація діалектизм

символ риторична фігура перифраз

іронія фразеологізм

синекдоха інверсія

метонімія

оксиморон

Завдання вчителя на цьому етапі роботи допомогти учням правильно визначити вибрані ними художні засоби (адже не всі у класі безпомилково орієнтуються у переліку літературознавчих термінів); заохотити до індивідуального прочитання тексту і підтексту; підтримати навіть неоднозначні тлумачення.

Приклад. У кожній строфі вірша повторюється рядок «Я ж у полоні нав’язливих дум», у якому центральним, на мою думку, є прикметник нав’язливих. Це епітет. Вже саме лексичне значення слова вказує на щось таке, що не дає спокою, хвилює, тривожить. Лексема тримає читача у постійній напрузі, підганяє якнайшвидше знайти відповідь на запитання: що ж хвилює ліричного героя?

Інші художні засоби, які варто прокоментувати: епітет ясний розум; порівняння дім, як вулик, гуде від гуляк, совість, як чистий кришталь; метафори дім гуде, тріщить голова, голову крутить свій дур; повтор той, ті, сей; анафора всякому; фразеологізм тре кутки; перифраз Венерин амур; антитеза (чотирьом рядкам кожної строфи протиставляються два останні).


 • Особливості віршування.

Вірш розглядаємо у силабічній системі віршування (розмір визначаємо за кількістю складів у рядку).

Завдання 1. Знайдіть ритмічну одиницю. (Десятискладовий розмір з цезурою після шостого складу).

Завдання 2. Підтвердьте новаторство Сковороди у застосуванні «неточних рим», яких тоді ще не використовували. (Кутки – прудкий; поля – телят).

 • Художньо-естетичне значення твору.

 • Чому пісня стала улюбленою в народі ще за часів Сковороди?

 • «У вірші розкривається душа поета, а у його прочитанні – душа читача» (Г. Токмань). Чи знайшли ви у власній душі думки чи почуття, співзвучні з поетовими? Які саме?

 1. Текстуальний аналіз поезії «De libertate» (групова робота).

 • Виразне читання твору.

 • Робота в групах.

1 група. З’ясувати історію написання твору, історичну основу (використовувати підручник, допоміжну інформацію).

2 група. Вказати літературний рід, жанр, особливості віршування.

3 група. Охарактеризувати ліричного героя (думки, почуття, переконання).

4 група. Виражальні засоби мови (за алгоритмом).

Звіт про виконану роботу .Бліц-запитання. Що викликало хвилювання Сковороди з приводу того, щоб не втратити свободу, на час написання вірша? (Жив у поміщика, а був вихідцем з простих людей, тому боявся, аби не стати кріпаком Томари).

Учитель. Сковорода любив називати себе Вар-Савою, тобто Сином Спокою. А спокій для нього – це свобода, до якої він ішов усе життя і яку дуже боявся втратити.

 • Усний роздум «Значення волі (свободи) в житті людини і нації».

ІV. Рефлексія та оцінювання.

 • Чи досягли цілей уроку?

 • Чи задоволені власною роботою? Що не вдалося? Чому?

 • Прокоментуйте значення одного з епіграфів крізь призму прочитаних творів.

Домашнє завдання.

 1. Вірш «Всякому місту – звичай і права» вивчити напам’ять.

 2. Вибрати з-поміж афоризмів Сковороди такий, що найбільше сподобався, відповідає вашому настрою, поглядам на життя, людей.

Самостійна 5-хвилинка. Робота з пам’яткою «Як навчитися виразно читати віршовані твори».

Додаток 4

Орієнтовний алгоритм текстуального аналізу ліричного твору

 1. Історія написання.

 2. Історична основа (якщо є).

 3. Літературний рід, жанр, жанровий різновид.

 4. Безпосередній текстуальний аналіз, який передбачає читання всього тексту із зупинками. Зупиняємося там, де вважаємо за потрібне. Прочитаний уривок тлумачимо, пояснюючи образи з погляду їхнього семантичного наповнення і мовного вираження. Висвітлюємо у вільно вибраному порядку своє розуміння таких художніх явищ, як:

 • художній образ (ліричний герой, образ-пейзаж та ін..);

 • почуття і думки в їх перебігу;

 • виражальні засоби мови на 4-х рівнях:

 1. тропи (епітет, порівняння, метафора, метонімія, синекдоха, гіпербола, алегорія, символ, іронія, сарказм);

 2. стилістичні фігури (повтор, анафора, поетичне кільце, антитеза, паралелізм, градація, риторичні фігури);

 3. засоби звукопису (алітерація, асонанс, звуконаслідування);

 4. лексичні засоби (синоніми, антоніми, застарілі слова, неологізми, діалектизми).

 1. Особливості віршування (строфіка, метрика, фоніка).

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 1443
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку
1443 -> Міфопоетичні тенденції доби у творчості німецьких драматургів XIX століття ф. Геббеля та р. Вагнера ключові слова


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тема. Поетична творчість Г. Сковороди. Збірка «Сад божественних пісень». Вірші «Всякому місту звичай І права», «De libertate» iconПоетична спадщина Г. Сковороди. Сад Божественних пісень
Біблії на літературно-естетичні погляди письменника, розкрити красу «божественних пісень» І співзвучність думок поета нашому часові;...
Тема. Поетична творчість Г. Сковороди. Збірка «Сад божественних пісень». Вірші «Всякому місту звичай І права», «De libertate» iconГ. Сковорода. Життя І творчість. Збірка поетичних творів «Сад божественних пісень». Збірка байок «Байки харківські»

Тема. Поетична творчість Г. Сковороди. Збірка «Сад божественних пісень». Вірші «Всякому місту звичай І права», «De libertate» iconМузика в житті григорія сковороди якщо спитати пересічну людину: Хто такий Сковорода?
«Сад божественних пісень» та байки. Дехто знає, що то був мандрівний філософ, учитель. Хтось згадає афоризм Сковороди, хтось рядок...
Тема. Поетична творчість Г. Сковороди. Збірка «Сад божественних пісень». Вірші «Всякому місту звичай І права», «De libertate» iconТема. Григорій Сковорода. Життя І творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. «Сад божественних пісень»
Тема. Григорій Сковорода. Життя І творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. «Сад божественних...
Тема. Поетична творчість Г. Сковороди. Збірка «Сад божественних пісень». Вірші «Всякому місту звичай І права», «De libertate» iconУрок світової літератури в 10 класі Тема: Волт Вітмен. Життя І творчість. Поетична збірка «Листя трави». «Пісня про себе» програмовий твір збірки «Листя трави»
Тема: Волт Вітмен. Життя І творчість. Поетична збірка «Листя трави». «Пісня про себе» програмовий твір збірки «Листя трави»
Тема. Поетична творчість Г. Сковороди. Збірка «Сад божественних пісень». Вірші «Всякому місту звичай І права», «De libertate» iconЛеся Українка “Співець” Мета І завдання
Увійшла до збірки "На крилах пісень"(перша поетична збірка Лесі Українки), що вийшла 1893р у Львові
Тема. Поетична творчість Г. Сковороди. Збірка «Сад божественних пісень». Вірші «Всякому місту звичай І права», «De libertate» iconУроку з української літератури «Збірка поезій Лесі Українки «На крилах пісень»
Тема: Збірка поезій Лесі Українки «На крилах пісень», її висока оцінка Іваном Франком. Основні цикли поезій
Тема. Поетична творчість Г. Сковороди. Збірка «Сад божественних пісень». Вірші «Всякому місту звичай І права», «De libertate» iconПетро Гоць син, який безмежно любив свою землю І її людей. Поетична збірка «Тисячоліття»
Тема: Петро Гоць син, який безмежно любив свою землю І її людей. Поетична збірка «Тисячоліття»
Тема. Поетична творчість Г. Сковороди. Збірка «Сад божественних пісень». Вірші «Всякому місту звичай І права», «De libertate» iconТема. Збірка І. Франка «Зів'яле листя». Світ інтимних переживань ліричного героя. Мета
Обладнання: повість-есе Р. Горака «Тричі мені являлася любов», листи Івана Франка, спогади сучасників поета, збірка «Зів'яле листя»,...
Тема. Поетична творчість Г. Сковороди. Збірка «Сад божественних пісень». Вірші «Всякому місту звичай І права», «De libertate» iconЖанрово­тематичне розмаїття пісень. Трагічний І героїчний пафос козацьких І чумацьких пісень тл: пафос твору Українська пісня – геніальна поетична біографія українського народу
Жанрово­тематичне розмаїття пісень. Трагічний І героїчний пафос козацьких І чумацьких пісень тл: пафос твору


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка