Тема. Поезія. Провідна роль поезії у 20-ті рр Потужне ліричне самовираження, емоційні переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. П. Тичина – найбільший модерніст 20-хррДата конвертації29.01.2018
Розмір56,2 Kb.

Тема. Поезія. Провідна роль поезії у 20-ті рр.. Потужне ліричне самовираження, емоційні переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. П.Тичина – найбільший модерніст 20-хрр. Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну у вірші «Пам*яті тридцяти»

Мета: навчити учнів розуміти основні тенденції української поезії 1920-х років, її «вітаїстичність», усвідомити трагізм творчої долі письменника; розвивати навички аналізу ліричних творів, уміння висловлювати власні думки та враження, підтверджувати їх цитатами з тексту; виховувати любов до поезії, естетичний смак.

Обладнання: підручник, текст поезії, портрет П.Тичини.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Оголошення теми та мети уроку.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

  1. Слово вчителя.

У бурхливі 20-ті роки Ххст. Провідним жанром літератури стала поезія як потужне ліричне самовираження й емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.

Серед найяскравіших творчих особистостей – П.Тичина, М.Йогансен, В.Сосюра, М.Семенко, М.Бажан, М.Зеров, М.Рильський, П.Филипович та ін..  1. Бесіда

УЧ: Вдома ви повинні були підготувати повідомлення з даної теми, тому окресліть мотиви, жанрову специфіку й характер стильових шукань в українській ліриці 20-х років.

ОВ: Передусім поети зосереджують увагу на героїко-романтичному оспівуванні української національної революції, на внутрішніх процесах народження нової особистості, свідомого українця, захисника незалежної Вітчизни. Можна виділити декілька тенденцій у розвитку поезії. Насамперед – це лірика, яка поглиблено аналізує складні процеси внутрішнього світу особистості, породжені бурхливими подіями часу. Виокремлюється лірика громадянська, політично спрямована, культивована пролетарськими поетами, які створювали абстрактно-символічний образ класу, зосереджуючи увагу на психології маси. Спираючись на традиції української та європейської поезії, П.Тичина, Є.Плужник, В.Сосюра, неокласики звернулись до філософського осмислення буття людини. Розвиваються жанри сонета, медитації, вірша-рефлексії, вірша-пейзажу, вірша-портрета, елегії. Митці порушували вічні теми свободи й неволі, життя і смерті, людини і всесвіту, особи й колективу. Інтенсивно розвивається урбаністична поезія, яка в ХІХ столітті майже не культивувалася в українській літературі. Митці оспівують індустріалізацію країни. Зазнає оновлення пейзажна лірика, набуває осмислення теми людини і природи. Розвивається мариністична лірика, в якій тема моря символізує образ світобудови, лоно усього живого. Особливого розквіту досягає верлібр. Виникає новий жанровий різновид – лірична поема. Сюжет у ній розгортається як потік суперечливих роздумів і переживань ліричного героя.

УЧ: Які мистецькі течії і напрями цього періоду ви знаєте?

ОВ: Імпресіонізм, символізм, футуризм.

УЧ: Хто такі «перші хоробрі»? Окресліть їх творчість.

ОВ: До «перших хоробрих» відносимо Василя Чумака та Василя Еллана-Блакитного. В.Чумак – поет-імпресіоніст – видав лише одну збірку «Заспів». Його погляди формувалися під впливом О.Олеся. Збірка пройнята космічними образами, героїзацією подвигу окремої людини й народу, адже митець вірив в ідею світової революції й відродження України як держави. Для стилю Чумака характерними є стислість, «рубаніть вислову», прості непоширені речення, за допомогою яких відтворено мінливість вражень ліричного героя. Цим досягається емоційність творів. В.Еллан-Блакитний навчився тонко через ритмомелодику передавати мінливі душевні стани, поєднувати в цілісність образи-символи й звукопис вірша. Його лірику сповнюють мотиви боротьби, дії, життєствердження. Пише поезії-марсельєзи, марші, гімни революції.

УЧ: З*ясуйте роль поезії символістів в утвердженні модернізму в українській літературі. Які духовні цінності утверджували символісти?

ОВ: Основним у ліриці був символ – стійка метафора. Він став принципом узагальнення; його призначення – відкрити сутність світу ідей і мрій. Поети-символісти збагатили лірику розмаїттям рефлексій, навіювань, інтуїтивних здогадів, гри на багатозначності слова. Яскравим представником є Яків Савченко. Естетична концепція дійсності ірреальна: за світом явищ, які людина бачить, ховається справжній світ, невідомий і таємничий. Покликання поета – збагнути його та відкрити читачам.

УЧ: Розкажіть про художні пошуки поетів-футуристів. З якою метою вони вдавалися до епатажу?

ОВ: Поети-футуристи, оновлюючи виражальні засоби лірики, прагнули «випустити слова на волю», звільнити вірш від збігів фрази та віршованого рядка, щедро творили нові слова. Замість евфонії (милозвучності), вони вводили в поезію дисонанси (різноголосність), застосовували вільні асоціації, щоб передати ритми нової доби.. Найталановитішим поетом-футуристом був Михайль Семенко. Він проголосив деструкцію форми, епатаж.

УЧ: Отже, поезія 20-х років ХХ століття характеризується модерними художніми стильовими течіями й напрямками, новаторськими засобами змалювання духовного світу людини. Оновилася проблематика й жанровий репертуар лірики, застосовувалися як традиційні прийоми моделювання життя, так і новітні, авангардні. Всі ці прийоми ми розглянемо на прикладі поезій тих поетів, яких будемо вивчати надалі.

  1. Теорія літератури.

УЧ: М.Хвильовим, письменником і теоретиком літератури була проголошена теза про «романтику вітаїзму». Саме вітаїстичність стала провідною рисою української поезії тих років. Запишемо визначення:

Вітаїзм, вітаїстичність, віталізм – це філософське вчення про життя як прояв внутрішньої «життєвої сили», що підкорює собі всі процеси в живих організмах. Хвильовий тлумачив це вчення як нова філософія життя, антитеза «біологічному віталізму». Естетика вітаїзму стверджувала життєвість української нації, незнищенність її духу, віру в те, що українське мистецтво прилучиться до найвищих естетичних цінностей.

  1. Повідомлення учнів.

УЧ: Найпомітнішою постаттю в українській поезії 20-30-хрр. Ххст. Є П.Тичина. Про нього написано безліч статей, монографій, досліджень. Але трагізм його творчої долі не осягнений до кінця, і для нащадків залишається загадкою, хто ж він, геній чи пігмей. (За словами В.Стуса)

Учні розповідають біографію П.Тичини.

  1. Аналіз поезії «Пам*яті тридцяти».

УЧ: У творчості П.Тичини в художньому відображенні подається національно-визвольне пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну. Прикладом цього є поезія «Пам*яті тридцяти». Зачитайте виразно поезію.

Які роздуми викликає у вас цей вірш?

До якого жанрового різновиду лірики він належить?

ОВ: За жанром – це вірш-реквієм.

УЧ: Що лягло в основу ліричних переживань поета?

ОВ: 25 грудня 1917 року в Харкові радянську владу проголосили більшовики, заявивши, що визнають українську республіку як федеративну частину Російської радянської соціалістичної республіки і закликали вести боротьбу з Центральною Радою.Так почалася громадянська війна, що тривала три роки. У січні 1918 року Червона армія на чолі з генералом Михайлом Муравйовим наступала на Київ. Командування української армії послало їй назустріч гайдамаків, а також декілька сотень київських гімназистів. Бої були нерівні. В оточення потрапив загін із 300 гімназистів, які мужньо оборонялися і всі загинули біля станції Крути. Тридцять героїв Крут було перепоховано на Аскольдовій могилі в Києві. Саме ці події й лягли в основу поезії.

УЧ: Які художні засоби використав митець, оспівуючи подвиг юних героїв?

ОВ: Використовуються епітети, для змалювання краси, багатства української нації, природи: славних, молодих, коханий; метонімія – для яскравого змалювання ворога українського народу: зрадника рука.

УЧ: Що символізує образ Каїна?

ОВ: Образ Каїна - це символ вбивці, кровопролиття, підлої зради.

Уч: Яким поет бачить шлях України?

ОВ: Цей шлях кривавий, тобто українцям потрібно пройти через війну, кровопролиття, братовбивство, щоб досягти такої бажаної свободи, незалежності.

УЧ: Яка патріотична ідея утверджується у вірші?

ОВ: Ідея: любити Вітчизну, віддати за її свободу життя – це найвища духовна і етична цінність людини.

УЧ: Який віршовий розмір і спосіб римування?

ОВ: Чотиристопний хорей, перехресне римування.

IV. Узагальнення і систематизація.

УЧ: Прокоментуйте висловлювання М.Зерова: « П.Тичина уже в «Сонячних кларнетах» відкрив усі свої козирі, а потім не раз був примушений до гри слабої і безкорисної».

V. Домашнє завдання.

Прочитати й проаналізувати поезії П.Тичини: «Арфами, Арфами», «О панно Інно», «Ви знаєте як липа шелестить…», «Одчиняйте двері».VI.Оцінювання.
Каталог: uploads -> editor -> 2611 -> 98095 -> sitepage 66 -> files
files -> Тема. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя І творчість, світоглядні Переконання. Прагнення гармонії людини й природи, майстерність у відтворенні настрою І почуття в поезіях «З журбою радість обнялася»,
files -> Урок №3 Тема. Гійом Аполлінер як чільна постать європейського авангарду
editor -> Тема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
files -> Тема: Потужне ліричне «Я» як символ нової людини, життєвий пафос, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен «кларнетизму»
files -> Тема. Життєвий І творчий шлях Володимира Винниченка. Поєднання реалістичного змалювання дійсності й філософського підтексту в новелі
files -> Тема. Життєвий І творчий шлях Франца Кафки. Оповідання «Перевтілення» Мета: ознайомити з життєвим І творчим шляхом Ф. Кафки, сюжетом оповідання «Перевтілення»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тема. Поезія. Провідна роль поезії у 20-ті рр Потужне ліричне самовираження, емоційні переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. П. Тичина – найбільший модерніст 20-хрр iconУроку Зміст програмового матеріалу к-сть годин Дата При мітка
Поезія. Провідна роль поезії у 1920-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних...
Тема. Поезія. Провідна роль поезії у 20-ті рр Потужне ліричне самовираження, емоційні переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. П. Тичина – найбільший модерніст 20-хрр iconПз №1. Вступ. Українська література 1920-1930 рр. Поезія (огляд)
Пз №2. Павло Тичина. „Арфами, арфами ”, „Пам’яті тридцяти”, „Гей, вдарте в струни, кобзарі ”: емоційні переживання пореволюційної...
Тема. Поезія. Провідна роль поезії у 20-ті рр Потужне ліричне самовираження, емоційні переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. П. Тичина – найбільший модерніст 20-хрр iconТема: Провідна роль поезії у 20-ті роки. Павло Тичина —найбільший модерніст цього періоду. Феномен «Кларнетизму». «Арфами, арфами…»,«О панно інно…», «Ви знаєте, як липа шелестить?» Мета
Тема: Провідна роль поезії у 20-ті роки. Павло Тичина —найбільший модерніст цього періоду. Феномен «Кларнетизму». «Арфами, арфами…»,«О...
Тема. Поезія. Провідна роль поезії у 20-ті рр Потужне ліричне самовираження, емоційні переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. П. Тичина – найбільший модерніст 20-хрр iconУрок №1. Українська література 20 30-х років ХХ ст Урок №2 павло Тичина найбільший модерніст 20-их років. Життєвий І творчий шлях. Звернення до
Урок №2 павло Тичина найбільший модерніст 20-их років. Життєвий І творчий шлях. Звернення до «вічних» тем у поезіях «Арфами, арфами…»,...
Тема. Поезія. Провідна роль поезії у 20-ті рр Потужне ліричне самовираження, емоційні переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. П. Тичина – найбільший модерніст 20-хрр iconТема: Потужне ліричне «Я» як символ нової людини, життєвий пафос, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен «кларнетизму»
Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєність: «Арфами, арфами», «О панно Інно», «Ви знаєте як липа шелестить…»,...
Тема. Поезія. Провідна роль поезії у 20-ті рр Потужне ліричне самовираження, емоційні переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. П. Тичина – найбільший модерніст 20-хрр iconТема: Леся Українка. Розповідь про життя поетеси, її мужність І силу духу. Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія І дійсність як провідні мотиви. «Ви щасливі, пречистії зорі!» Мета
Проаналізувати її програмовий твір; сформувати сталий інтерес до особи письменниці І її творчої спадщини
Тема. Поезія. Провідна роль поезії у 20-ті рр Потужне ліричне самовираження, емоційні переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. П. Тичина – найбільший модерніст 20-хрр iconТема роль мови в житті суспільства
Вона сприяє виявленню І задоволенню матеріальних та духовних потреб людей, обєднує їх у суспільство для досягнення матеріального...
Тема. Поезія. Провідна роль поезії у 20-ті рр Потужне ліричне самовираження, емоційні переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. П. Тичина – найбільший модерніст 20-хрр iconТема: Давня українська поезія
...
Тема. Поезія. Провідна роль поезії у 20-ті рр Потужне ліричне самовираження, емоційні переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. П. Тичина – найбільший модерніст 20-хрр iconТема. Ігор Калинець — талановитий український поет, що пише для дітей. Поезія «Писанки». Виготовлення ескізу Великодньої писанки. Мета
Ознайомити учнів із творчістю І. Калинця, з’ясувати ідейно-тематичне спрямування поезії «Писанки», розкрити роль метафори й порівняння...
Тема. Поезія. Провідна роль поезії у 20-ті рр Потужне ліричне самовираження, емоційні переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. П. Тичина – найбільший модерніст 20-хрр iconУрок №1 Тема. Література І фольклор скарбниця духовних багатств людства
Мета: донести до свідомості учнів, що література й фольклор — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини;...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка