Тема роль мови в житті суспільстваСторінка8/10
Дата конвертації16.03.2018
Розмір2,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ТЕМА 15. ПЛАН

1. Складання плану до готового тексту.

2. Побудова плану власного висловлювання.

3. Оформлення плану.Література

1. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. - К., 1982.

2. Мельничайко В.Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови. - К., 1986.

3. Пустовалов П. С., Сенкевич М. П. Пособие по развитию речи. - М., 1987.

4. Стельмахович М.Г. Розвиток усного мовлення на уроках української мови в 4-8 класах. - К., 1976.

5. Стельмахович М.Г. Система роботи з розвитку звязного мовлення в 4 - 8 класах. - К., 1881.Короткий зміст теми

Слово “план” означає порядок, послідовність викладу будь-якого матеріалу.

План можна складати за готовим текстом і з метою створення власного висловлювання.

1. При складанні плану до готового тексту треба зразу визначити, за яким принципом ціле ділити на частини. За основу можна взяти: 1) визначення історичних подій; 2) хронологічні проміжки в розвитку подій; 3) зміни у психології дійових осіб (якщо йдеться про складання плану до художнього твору) тощо.

Визначений принцип поділу плану повинен бути єдиний.

Процес складання плану розпадається на такі моменти: 1) читання тексту; 2) поділ прочитаного на частини; 3) коротке найменування кожної частини.

Кінцевий план повинен: 1) відповідати темі тексту і його змістові; 2) бути цілеспрямованим; 3) мати структуру і логічну послідовність; 4) мати єдину основу поділу; 5) чітко виділяти вступ, головну частину й висновок.

Для прикладу візьмемо текст:Перший кошовий та основник Січі - Дмитро Байда-Вишневецький

Першим кошовим Запорізької Січі був Дмитро Вишневецький, званий також Байда. Він походив з роду давніх українських князів з Волині, з міста Вишнівця. Йому дуже подобалися войовничі й лицарські козаки, і він десь коло 1550 року прибув до козаків, а вони й вибрали його своїм отаманом. Під його проводом збудували запорожці першу таку укріплену Січ на острові Хортиці, серед Дніпра. Той острівець окружили валом і частоколом, а над брамами поставили гармати. Ця Січ не подобалася татарам, бо вони знали, що через тих козаків не зможуть нападати на Україну. Тому вже в 1557 році прийшов хан татарський з великим військом і обляг Січ довкола. Та простояв там 24 дні і не міг Січі здобути, бо козаки боронилися завзято. Хан звернув назад на Крим. Але наступного літа прийшов ще з більшим військом. Козаки боронилися довго, а нарешті побачили, що не зможуть встояти, бо їх удесятеро менше, як татар. Під проводом Байди-Вишневецького вийшли із Січі, продерлися відважно крізь татарські ряди і сховалися в непроглядних степах.

У кілька літ пізніше пішов Байда з козаками на Молдавію, в ті землі, де нині Буковина і Румунія. У Молдавії була більшість українського населення і поки Молдавією управляли молдавські воєводи. то українцям у Молдавії було добре, бо ті воєводи або “господарі”, прийняли були українську мову, віру і звичаї. Але в р.1514 завоювали Молдавію турки і почали знущатися над усім хрещеним народом. І тому козаки пішли з Байдою визволяти сусідню Молдавію з турецької займанщини.

Та цей похід скінчився для кошового Байди нещасливо. Турки підкупили кількох молдаван і вони зрадою та підкупом зловили Байду, закували в кайдани та повезли в Царгород до турецького султана Селіма ІІ. Султан казав Байду вбити за те, що він із запорожцями напав на його Молдавію. То було в році 1564.

Про Байду-Вишневецького співає наш нарід й нині дуже гарну пісню, де говориться, як умер цей хоробрий козацький отаман. В пісні співається, як султан обіцяв Байді, що дарує йому життя і ще й свою дочку дасть йому за жінку, коли Байда прийме турецьку віру і буде туркам служити. Але Байда не згодився на цю зраду свого народу й віри християнської та відповів:

В тебе дочка поганая!

В тебе віра проклятая!

Тоді султан наказав зачепити Байду за одне ребро на залізний гак на високій скелі над морем. Турки стріляли в Байду з луків, але Байда не зрадив своєї віри і свого народу.

(“Історія України”)

Прочитавши цей текст, ми можемо поділити його на пять частин, взявши за основу хронологічні проміжки в розвитку подій. Кожна частина має свою назву. Назви частин складають собою план:

1. Перший кошовий Запорізької Січі.

2. Облога Січі.

3. Похід Байди з козаками на Молдавію.

4. Байда попав у полон.

5. Пісня про хороброго козацького отамана.

Цінність плану полягає в тому, що він розкриває будову твору, дозволяє прослідкувати за ходом думок автора і їх послідовністю. У процесі складання плану читач глибше вникає у зміст твору, встановлює його внутрішню логіку, взаємозвязок поставлених у творі запитань. Складання плану допомагає виробити уміння стисло, коротко записувати, послідовно викладати свої думки.

Для побудови власного висловлювання потрібно вибрати тему й основну думку. Щоб їх розкрити, треба обдумати межу теми і свій підхід до неї. У відповідності до цього підбирається фактичний матеріал. Збирання матеріалу передбачає: а) уміння визначити це, що може бути використане у майбутньому висловлюванні; б) уміння фіксувати свої спостереження і думки, робити виписки з книг; в) уміння користуватися зібраним матеріалом (у тому числі цитатами).

Безумовно, способи збирання матеріалу варіюються залежно від його особливостей, на основі якого будується висловлювання, тобто залежно від того, використовуються у ньому власні спостереження чи враження від прочитаного. Велике значення мають уміння спостерігати, виділяти те, що підходить до теми, бачити яскраве, характерне, бачити предмет ніби заново, свіжими очима.

Зібраний матеріал систематизують: 1) вибирають із зібраного все те, що справді необхідне для розкриття теми й основної думки висловлювання; 2) приводять дібраний матеріал у певний порядок: згруповують зібране за підтемами, мікротемами; 3) визначають послідовність його використання, звязок окремих його частин, їх обсяг. Систематизація матеріалу передбачає складання плану.

Ніяка інтелектуальна дія людини не може здійснитися без плану; це цілком стосується і мовленнєвої дії. Питання лише в тому, наскільки цей план повний і оптимальний. План висловлювання визначає його зміст і форму: більш повний, продуманий, підготовлений план сприяє покращенню якості мовлення. Необхідність побудови обдуманого плану виникає при підготовці власного висловлювання у вигляді доповіді, лекції, твору, статті тощо.

Перевага плану над текстом у тому, що доповідач не звязаний цим детальним, важким і складним фактичним матеріалом, краще бачить аудиторію, її реакію, а це дає йому можливість змінювати дещо навіть під час виголошення висловлювання, скорочувати або збільшувати кількість ілюстрацій тощо.

3. Найменування кожної частини можна оформляти: а) називними реченнями; б) розповідними реченнями; в) питальними реченнями. Іноді пунктами плану виступають цитати.

Бажано, щоб усі частини плану були оформлені реченнями одного типу.

Розрізняють простий і складний план. У простому плані виділяють найменування основних (головних) частин тексту. У складному плані головні частини у свою чергу діляться на додаткові. Складний план не потрібно надто деталізувати. Для записування складного плану доцільно користуватися такою схемою:

1. ... ... ...

1.1. ... ... ...

1.2. ... ... ...

1.2.1 ... ... ....

1.2.2 ... ... ...

1.3. ... ... ...

2. ... ... ...

2.1. ... ... ...

2.1.1 ... ... ...

2.1.2 ... ... ...

2.2. ... ... ...

2.2.1 ... ... ...

2.2.2 ... ... ...

2.3. … … …

Користуються також і комбінованим планом. У нього входить простий, складний і цитатний. Для побудови у сного висловлювання користуються розгорнутим планом.

Розгорнутий план висловлювання пишеться так: аркуш паперу ділиться на лві частини. Ліворуч пишеться назва пункту плану; праворуч, на більшій частині сторінки, викладаються основні формулювання, фактичні і цифрові дані та ін. Записи повинні бути чіткими. щоб їх одразу було видно (бажано - чорнилом різного кольору, факти, цифри, цитати, пункти викладу), тоді їх легко знайти. На одному аркуші бажано вміщувати матеріал одного пункту.

Дозволити собі виступити за розгорнутим планом може лише людина, яка звикла вільно триматися перд незнайомою аудиторією, досконало знає матеріал, а головне - добре володіє усним публічним мовленням, має багатий запас слів і уміє урізноманітнювати виклад.

Питання для обговорення

1. Що означає слово “план”?

2. Що можна взяти за основу при поділі цілого на частини?

3. З яких частин складається процес побудови плану?

4. Яким повинен бути кінцевий план?

5. Що потрібно зібрати для побудови власного висловлювання?

6. Як оформляється план?

Практичні завдання

1. Прочитайте план, який ви склали до статті “Інтернаціоналізм чи русифікація?” І.Дзюби. Що ви обрали за основу при поділі тексту на частини?

2. Скласти план статті “Новий статус західних українців” із параграфа “Західна Україна між війнами” за підручником Ореста Субтельного “Україна. Історія.” (К., 1991. - С 369-371).

3. Запишіть іменники в орудному відмінку однини і поясніть правопис.

Сіль, путь, ніч, піч, дуель, Казань, мораль, велич, любов, мати, грубість, акварель, честь, радість, педаль, діагональ, деталь, далеч, подорож, зустріч, емаль, вуаль, заполоч, галузь, тінь, повість.

4. Поставте потрібні розділові знаки.

1. Людські пісні найглибша мука найглибша радість на землі! (Рил.). 2. Йди сядь коло мене я щось маю тобі казать (Н.-Лев.). 3. Червоніє круглолиций горить а не сяє (Шевч.). 4. На клумбах пишно цвіли червоні канни і герані бузкові іриси і жовті гвоздики (Панч). 5. Добудь нові слова новії струни або мовчи (Л.Укр.). 6. Липень відлічував дні безхмарні вщерть залиті срібним блиском високого сонця освіжені річковою водою озвучені шумом листя й квилінням чайок (Гур.).

5. Визначте тип речення і побудуйте його структурну схему.

Десь ростуть, пробиваючись переможно із землі, трави, десь оживає коріння, десь в муках народження лопаються бруньки і мліють гілочки - перше листячко вибивається на світ і вже дише, і щось по землі біжить, шарудить по торішньому листу, шаліє в тому самому екстазі - екстазі кохання, життя і цвітіння (І.Багряний).

6. Складіть розповідь (5-6 речень) про останній шкільний дзвоник, використовуючи у структурі тексту: а) поширене звертання; б) означено-особове речення; в) складнопідрядне речення з підрядним мети; г) складнопідрядне речення з підрядним означальним.

7. Підготуйте повідомлення про розписку. Складіть і запишіть план свого повідомлення.

8. Відредагуйте дані висловлювання.

Теле-, радіоательє

Чи можна заказати мастєра? Я тому дві неділі зробив заказ. Ми ремонтуємо на дому. Ремонт по заказу. Кожен має свій участок. Заказниця жде. Я вже відремонтірував. Ця справа простіша простого. Ми утром не працюємо. Запишіть, коли будете вдома. Чекайте майстра на протязі дня. Сама лучча марка. Такі “Електрони” зняли з проізводства. Ви визивали майстра? Згорів предохранітєль. Не включайте поки що. Поверни виключателем. Замоталися провода. Виключи телевізор. Резина горить. Сильні помєхи.

9. Як правильно: вибачте, пробачте мені; перепрошую чи вибачаюсь? (Антисуржик. - С. 66).

10. Запишіть різні форми висловлювання, зважаючи на вік співрозмовників, їх вихованість (вітання, поздоровлення, запрошення, захоплення, прощання тощо).Література

1. Антисуржик//За ред. О.Сербенської. - Львів, 1994. - С. 39-40, 66.

2. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. - К., 1993.


  1. Субтельний. Україна. Історія. - К., 1991.-С. 369-371.


ТЕМА 16. ТЕЗИ

1. Тези готового тексту.

2. Складання тез власного висловлювання.

Література

1. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. - К., 1982.

2. Мельничайко В.Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови. - К., 1986.

3. Пустовалов П.С., Сенкевич М.П. Пособие по развитию речи. - М., 1987.

4. Стельмахович М.Г. Розвиток усного мовлення на уроках української мови в 4-8 класах. - К., 1976.

5. Стельмахович М.Г. Система роботи з розвитку звязного мовлення в 4-8 класах. - К., 1981.Короткий зміст теми

1. Тези - це коротко сформульовані основні положення статті, доповіді, лекції тощо. Від плану тези відрізняються тим, що чітко формулюють основні твердження чи думки, дають стислу відповідь на питання плану. Тези, як і план, можна складати: 1) за готовим текстом і 2) з метою створення власного висловлювання.

За готовим текстом розрізняють два види тезування: 1) добування авторських тез із тексту; 2) формулювання основних положень тексту власними словами.

У першому випадку знаходять у тексті основні положення, які висуваються автором, виписують їх і розміщують у певній послідовності відповідно до розвитку авторської думки.У другому випадку знаходять у тексті основні авторські думки, викладають їх своїми словами і також записують у певній послідовності. Розглянемо приклад виписаних з тексту “Перший кошовий та основник Січі” (Тема 15) авторських тез і сформульованих основних положень тексту власними словами, розміщених у таблиці разом із планом до тексту.


№№ п-п

План

Авторські тези із тексту

Тези, висловлені власними словами

11.

Перший кошовий Запорізь-кої Січі.

Першим кошовим Запорізької Січі був Дмитро Вишневецький, званий також Байдою. Під його проводом запорожці збудували Січ на острові Хортиці.

Першим кошовим Запорізької Січі був Дмитро Вишневецький, якого називали Байдою, тому що він був родом з міста Вишнівця з Волині. Байда дуже любив козаків і прибув до них. Його вибрали кошовим і під його керівництвом збудували Запорізьку Січ.

22.

Облога Січі.

Ця Січ не подобалася татарам, бо вони знали, що через козаків не зможуть напасти на Україну. 24 дні простояв хан з військом, не міг Січ здобути і повернувся в Крим. Наступного літа прийшов з більшим військом. Козаки побачили, що не зможуть встояти. Під проводом Байди козаки вийшли з Січі.

Татарський хан зрозумів: щоб далі нападати на Україну, треба знищити Запорізьку Січ. Перша облога не принесла татарам перемоги. Через рік хан привів удесятеро більше військо. Але Байда зумів вивести козаків з облоги і сховатися у степах.

33.

Похід Байди з козаками на Молдавію.

Байда з козаками пішов на Молдавію, бо в р. 1514 її завоювали турки і почали знущатися над усім хрещеним народом.

Козаки з Байдою пішли у Молдавію, щоб визволити сусідів, де більшість були українці з турецької займанщини.

44.

Байда попав у полон.

Цей похід скінчився для кошового нещасливо.Турки зловили Байду і повезли до турецького султана. Селім ІІ казав Байду вбити.

Цей похід був для Байди останнім. Підкуплені молдавани видали кошового туркам. Ті повезли його до Царгорода, де султан наказав убити Байду за те, що він напав на його Молдавію.

55.

Пісня про хороброго козацько-го отамана.

Про Байду-Вишневецького співає наш народ пісню. У ній говориться що султан обіцяв Байді життя і свою дочку, коли той прийме турецьку віру. Але Байда не згодився на зраду.

Український народ співає пісню, прославляючи сміливість Байди, його вірність народові та Батьківщині, його геройську смерть і духовну перемогу над ворогом

Деколи необхідно поряд із тезами записувати й частину фактичного матеріалу, який, припустимо, потрібен мовцеві для доведення висунутого ним твердження Така форма запису тез практично необхідна при підготовці до публічного виступу.

2. Тези власного висловлювання є таким же “робочим інструментом” мовця, необхідним йому для побудови тексту, як і план. Основне призначення тез - відновити в памяті зміст висловлювання. Добре складені тези - це підготовлене, продумане висловлювання, економно сформульоване, проте повне (у тезах містяться усі його основні положення). Чим же відрізняються тези від тексту висловлювання (доповіді, лекції тощо)? Насамперед тим, що вони містять лише принципові положення, які ще мають бути розяснені й обгрунтовані під час проголошення висловлювання; в них немає полеміки, фактів.

Складанню тез передує побудова плану у вигляді питальних, розповідних або називних речень. Користуючись пунктами плану, будують тези, тобто дають відповіді на питання плану.

Наприклад, перед складанням тез до теми “Лінгвістичні особливості діалогічного мовлення” ми побудували план:

1. Діалог.

2. Одиниця діалогічного мовлення.

3. Характеристика реплік.

4. Еліптичність.

5. Клішованість.

6. Фразеологічність.

7. Ситуативність.

8. Стилістична диференційність.

9. Невербальні засоби комунікації.

Відповідаючи на кожен пункт плану, ми побудували тези:

Лінгвістичні особливості діалогічного мовлення

Оволодіння діалогічним мовленням є необхідністю кожної цивілізованої людини.

Діалог є найприроднішою формою мовленнєвого спілкування: це розмова двох осіб, кожна з яких почергово виступає то мовцем, то слухачем.

Одиницею діалогічного мовлення є діалогічна єдність - одна або декілька реплік, обєднаних єдиним змістом.

Будівельним матеріалом для діалогічних єдностей є репліки. Репліка - це висловлювання мовця, яке може складатися з одного або декількох речень, іноді з цілого монологу. Репліки поділяються на стимулюючі, реагуючі та реактивно-стимулюючі. Кожна з них виконує свою функцію: стимулююча репліка є ініціатором розмови, репліка-реакція реагує на стимул, а реактивно-стимулююча репліка виконує дві функції - реактивну і стимулюючу.

Лінгвістичний аспект діалогічного мовлення містить у собі такі особливості, як еліптичність, клішованість, фразеологічність, ситуативність і стилістичну диференційність.

Еліптичність потрібна як засіб економності й ефективності усномовленнєвого висловлювання, його розвантаження від зайвих елементів, які сповільнюють комунікацію. У мовлені фразеологічність розглядають за наповненням діалогу фразеологічними єдностями. Фразеологізми, вжиті у мовленні, служать засобом наповнення синонімічних і лексичних одиниць тощо.

Ситуативність характерна кожному висловлюванню мовців, але в різній мірі. Вона тісно повязана із клішованістю.

Кліше можна розглядати як знаки лексичного рівня мови поряд зі словами та стійкими словосполученнями.

Стилістична диференційність передбачає підбір мовних явищ, спрямованих на орієнтацію діалогічного висловлювання на певний стиль і регістр.

Відомі також невербальні засоби комунікації - жести і міміка.

Усі перераховані лінгвістичні та паралінгвістичні засоби комунікації виступають у тісному взаємозвязку.

(Е.Я.Палихата)

Уміння виділяти і зафіксовувати тези власного висловлювання та вміння складати план належить до числа найважливіших практичних мовленнєвих умінь.

Укладання тез - це велика, трудомістка робота, проте автор має можливість у будь-який час поновити в памяті висловлювання, поповнивши його новим матеріалом.

Питання для обговорення

1. Що таке тези?

2. Назвіть і схарактеризуйте два види складання тез за готовим текстом.

3. Як складають тези власного висловлювання?Практичні завдання

1. Складіть тези двох видів за текстом”Українська громада за межами Північної Америки” (Субтельний О. Україна. Історія. - К., 1991. - С. 484-486).

2. Складіть тези власного висловлювання на тему:

“Можна все на світі вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину”.

(В.Симоненко)

або:

“Дозволь мені, мій вечоровий світе,Упасти зерном у рідній стороні”.

(В.Стус)


3. Запишіть слова разом, окремо або через дефіс; поясніть правопис.

Роботи стільки - не поспіти з/роду, тут вистачило б сил на/головне. Та до/усього клаптичок городу, що/раз за/руки смикає мене (Гор.) Лебединий ключ по/над/о/мною, як парусами, крилами дзвенить (Рил.). Там, по/під/левади, по/під/зелені, як рай, хутори, простяглася стежка аж у Зарванці (Н.-Лев.). Едіта зостається над/книжкою, але не читає, дивиться по/перед/себе сумним, темним поглядом (Л.Укр.). Вдарю раз веслом і в/друге, човен воду розсіче, і на/дві руки доріжка по/за човном потече (Щог.). Із/за лісу, з/за туману, місяць випливає (Шевч.). За/люблений у/книг нових і давніх стоси, він слухав голоси з/низин і з/по/над/хмар (Рил.).

4. Поставте потрібні розділові знаки, поясніть їх уживання.

Сам не знаєш, де ти й звідки ти? Люди браття, а природа мати (Лепк.). Неділя день легкий.. (Мал.). Сім мінус три чотири. У нас кохати полюбить сповна, і серце з милим вік не розлучати (Мал.). Поезія. Поезія це діло совісне, не грайся нею безпричинно (Мал.). І ніч як чарів час (Лепк.). Життя як той потік, а час мов океан (Лепк.). У своїх добротах і щедротах і тлінь і попіл не біда (Мал.).

5. Визначте тип речення і побудуйте його структурну схему.

Сірі тумани курилися над нашою землею, брудні та важкі хмари вистилали високе небо, холодний вітер переганяв їх з одного боку на другий, від його подиху коли-не-коли розривалась ота брудна запона, і з-під неї крадькома визирав невеличкий крайок блакитного неба, щоб через хвилину знову покритися хмарою, потонути у її сірій безодні...

(Панас Мирний)

6. Підготуйте повідомлення про телеграму. Напишіть її.

7. Відредагуйте дані висловлювання.

На ринку

Ваші вєси добрі? Укроп по чому? Купляєте? Як картошка? Подержіть пожалуйста корзику. Маленька корзина з клубнікою. Стакан земляніки. Це лісні ягоди. Творог трохи кислуватий. А лук ще є? Купіть груші. Купи мені сємучок! Свинне мясо. А єжевіка по чому? Та це ж ужасно дорого! Кружка капусти. Арбузи сочні? Тонка кожура. Кукурузи вже нема. Колбасні вироби. Ви будете продавати редіску? А на холодець щось маєте?

8. Складіть звязний текст (5-6 речень), використовуючи синоніми - сказати, промовити, пробурчати (або: зараз, тепер, нині).

9. Як правильно сказати?

Ужити заходів чи прийняти заходи, брати (взяти) участь чи прийняти участь, погодити чи прискорити погодження, вплинути чи здійснити вплив, порядок денний чи повістка денна, пропозиція чи предложення, вирішити, розвязати чи забезпечити рішення, боротися чи проводити боротьбу, заходи чи міроприємства, такі члени групи чи слідуючі члени групи, не можна визнати чи не може бути визнаним.

Література

1. Антисуржик / За ред О.Сербенської - Львів, 1994. - С. 37-38.

2. Субтельний О. Україна Історія. - К., 1991. - С. 484.

3. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. - К., 1989.ТЕМА 17. КОНСПЕКТ

1. Поняття про конспект.

2. Конспектування усного і писемного мовлення.

Література

1. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. - К., 1982.

2. Капинос и др. Развитие речи: теория и практика обучения. - К., 1991.

3. Пустовалов П.С., Сенкевич М.П. Пособие по развитию речи. - М., 1987.Короткий зміст теми

1. Найдосконалішою формою запису у процесі самостійної роботи з текстом є конспект.К о н с п е к т - це короткий виклад тексту, який містить найсуттєвіші факти, положення і висновки. Коспект називають ще й тезами в розширеному вигляді, які доповнені конкретним матеріалом, певними фактами. Конспект вимагає активного мислення , творчого ставлення до читача чи слухача до питання, що вивчається.

Конспектування - це важка, але вдячна праця, тому що вона дає вміння точно мислити і говорити (чи записувати), вибирати лаконічну форму, обдумувати весь прочитаний матеріал. Зміст прочитаного чи прослуханого після такого обдумування й чіткого викладу значно міцніше запамятовується.

Позитивним у конспекті є те, що його можна постійно доповнювати новими записами, фактами й узагальненнями.

Розрізняють два види конспектів: текстуальний і вільний. Робота над текстуальним конспектом передбачає знаходження у тексті текстуальної відповіді на поставлене питання, тобто, найважливіші положення виписуються у вигляді точно документованих цитат. Вільний конспект вимагає уміння стисло висловлювати основні думки своїми словами, пропускаючи все другорядне і зупиняючись лише на головних фактах; у цитати входять лише корінні, принципові положення, висновки, формулювання. Крім конспектування окремих текстів творів, деколи виникає необхідність законспектувати декілька текстів, близьких за тематикою. Такий конспект називається
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Тема роль мови в житті суспільства iconМова І суспільство. Функції мови
...
Тема роль мови в житті суспільства iconЗагальні відомості про мову значення мови в житті суспільства
За допомогою мови люди спілкуються між собою, узагальнюють свій досвід, нагромаджують знання І передають їх один одному. Мова, отже,...
Тема роль мови в житті суспільства iconУрок №1 Тема: Функції мови І мовлення. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості
Ояснити роль мови у формуванні й самовираженні особистості; спонукати до роздумів над необхідністю мовної самоосвіти та безперервного...
Тема роль мови в житті суспільства iconТема уроку: Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культуроносна), естетична, експресивна. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості. Мета уроку
Поглибити знання про функції мови та мовлення, пояснити роль мови у формуванні й самовираженні особистості, спонукати до роздумів...
Тема роль мови в житті суспільства iconПоурочно-тематичний план з предмета: "Українська література"
Українська література в контексті розвитку суспільства певного часу. Її вимушена історична місія, особлива роль у житті поневоленої...
Тема роль мови в житті суспільства iconУроки розвитку мовлення: усно письмово 1 Уроки поза класного читання (ПЧ) 2
Вступ. Книжка в житті людини, Книги в Київській Русі. Сучасний читач І його роль у новому «житті» твору
Тема роль мови в житті суспільства icon9 клас Урок №1 Тема уроку. Вступ. Роль і місце літератури в житті нації
Обладнання: портретна галерея українських письмен­ників, творчість яких вивчається в 9 класі; дидак­тичний матеріал
Тема роль мови в житті суспільства iconУрок-семінар 10 клас(академічний рівень)
Тема: «Зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями, науками, технікою. Роль механіки в соціально-економічному розвитку суспільства....
Тема роль мови в житті суспільства iconІменник, як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Рити І поглибити знання учнів про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних ознак іменників; формувати...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка