Тема уроку Дата Примітка Тема № Із літератури першої половини ХХ ст. (10 год.)Скачати 224,11 Kb.
Дата конвертації19.05.2017
Розмір224,11 Kb.
ТипУрок


Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу,

РІВЕНЬ СТАНДАРТУз/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Тема № 1. Із літератури першої половини ХХ ст. (10 год.)Складність і неоднозначність художнього процесу І пол. ХХ ст., зміна світоглядних та естетичних систем.

Модернізм як найновіше й найпослідовніше втілення естетико-художнього перевороту ХХ ст. Кардинальні зрушення у світогляді, філософсько-науковому мисленні, формі та змісті творів.

Авангардизм 1910-20-их років і його основні течії (футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм) Співвідношення модернізму та авангардизму, доля реалізму в літературі І пол. ХХ ст.


Загальна характеристика модерністських явищ у художній прозі першої половини ХХ ст.

Франц КАФКА. Життєвий і творчий шлях австрійського письменника- модерніста.

Своєрідність світобачення Кафки та його художнє втілення в оповіданні «Перевтілення» Особливості стилю, специфіка поєднання реальності та міфотворчості в гротесковому художньому світі. Грегор Замза та його родина Домашній твір

Джеймс ДЖОЙС

Життєвий і творчий шлях ірландського письменника-модерніста. Характерні риси поетики: «потік свідомості», елемент пародійності та іронічності, яскраво виражена інтертекстуальність.Психологічне есе «Джакомо Джойс», його автобіографічний характер.

Контрольна робота. (Тести, відповіді на питання, написання асоціативного етюду)

Михáйло БУЛГÁКОВ Життєвий і творчий шлях російського письменника М.Булгакова. Булгаков і Київ.

Творчий шлях письменника до «внутрішньої еміграції Роман «Майстер і Маргарита» як вершина його творчості.Проблематика і система образів твору. Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми. Трагізм долі митця (майстра).

«Майстер і Маргарита» як роман-міф, його джерела, трансформація міфічних мотивів. Поєднання реальності та фантастики в романі.

Розвиток мовлення. Складання тез літературно- критичної статті: «Московські» та «єршалаїмські» розділи твору та художні засоби їхнього зв’язку. Особливості композиції твору – «роман у романі».

Розвиток мовлення . Контрольний письмовий твір – роздум за романом М.Булгакова.

Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст.

Рáйнер Марíя РÍЛЬКЕ і Ґійом АПОЛЛІНÉР. Сторінки життя (анкети письменників), вияв новітніх течій і тенденцій у творчості.

Читання і обговорення поезій.

«Орфей, Евридіка, Гермес», «Ось дерево звелось...», «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»

Ностальгія за втраченою єдністю людини зі світом в поезії Рільке і ствердження активно-творчого ставлення до життя в поезії Аполлінера. Українські мотиви в творчості Рільке і Аполлінера«Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії (символізм, акмеїзм, футуризм). Поети поза літературними угрупованнями. Трагічні долі митців «срібної доби».

Олексáндр БЛОК- найвидатніший поет російського символізму. Життєвий і творчий шлях . «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи».

Позакласне читання Аннá АХМÁТОВА. «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», «Реквієм»

Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової. Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у її творчості.

Пізня поезія Ахматової («Реквієм»). Анна Ахматова і Україна.

Борúс ПАСТЕРНÁК. «Визначення поезії», «По стіні збігали стрілки...», «Зимова ніч»

Життєвий і творчий шлях письменника. Пастернак і російський футуризм, неоднозначність стосунків поета з футуризмом. Еволюція поезії Пастернака.Контрольна робота. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст. ( тестування,відповіді на питання).

Урок виразного читання «Сторінки поезії початку XX століття».Тема 2. Із літератури другої половини ХХ століття (18 год.)Двополюсність світу після Другої світової. Література Західної Європи і США,Латинської Америки і Японії. Тема Другої світової війни й руху Опору в повоєнні десятиліття.

Нові явища та тенденції в світовій літературі 1960-70-х рр.Бертóльт БРЕХТ

Життєвий і творчий шлях письменника. Брехт як драматург-новатор. «Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади й творча практика.«Життя Галілея». Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі. Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний характер драми.

Альбéр KAMЮ. «Чума»

Життєвий і творчий шлях письменника. Камю – французький письменник, лауреат Нобелівської премії. Його філософські й естетичні погляди. Камю і екзистенціалізм.Абсурд і трагічний стоїцизм у романі «Чума» Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір.

Контрольна робота (Тести, відповіді на питання)

Ернéст Мíллер ХЕМІНГУÉЙ.

Життєвий і творчий шлях американського письменника, лауреата Нобелівської премії Хемінгуея, особливості його поетики й стилю.«Старий і море» – повість-притча про людину. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору. Вплив Хемінгуея на розвиток художньої прози ХХ століття.

Габріéль ГАРСÍА МÁРКЕС

Життєвий і творчий шлях колумбійського письменника, лауреата Нобелівської премії. Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси «магічного реалізму» в оповіданні «Стариган із крилами». Зустріч людей із янголом, її символічний сенс. Трагікомічне зображення ставлення людей до дива.Контрольна робота. «Люди більше заслуговують на захоплення, ніж на зневагу?» Твір – роздум за творами письменників другої половини ХХ ст.Тема № 3. Із літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття (3 год.)Постмодернізм – одне з найяскравіших літературних явищ другої половини ХХ ст., його теоретичні засади й художня (літературна) практика. Соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі. Основоположні принципи постмодерністської поетики. Найяскравіші представники постмодерністської прози. Постмодерністське мистецтво, його стосунки з елітарною та масовою культурою

Мúлорад ПÁВИЧ

«Перший письменник третього тисячоліття» серб М.Павич. Утілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму.Можливість вибору шляхів читання твору на двох його «перехрестях» як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем. Інтенсивне використання фактів візантійської та поствізантійської культури («віртуальний історизм») як характерна ознака творчості М.Павича.

Позакласне читання. П. Зюскінд і його роман «Парфуми або Історія вбивці» Домашній твір (діалог з письменником-постмодерністом)Тема 4. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу (за рахунок резерву годин)Урок розвитку мовлення. Урок-семінар. «Істини про людину і світ на сторінках світової літератури від античності до сьогодення»АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Тема № 1. Із драматургії кінця ХІХ – початку ХХ століть (4 год.)


Вступ. Основні тенденції розвитку драматургії наприкінці XIX – на початку ХХ ст. «Нова драматургія», її засадничі принципи. Творчі знахідки та здобутки Г.Ібсена, А.Чехова, Дж. Б. Шоу.

Гéнрік ÍБСЕН

Життєвий і творчий шлях норвезького письменника, зачинателя європейської «нової драматургії». «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма.Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії в п’єсі. Аналітична композиція твору.

Новаторство Ібсена -драматурга. «Ібсенізм».

Позакласне читання. Д.Шоу «Пігмаліон». Контрольний домашній твір за одним із прочитаних драматичних творів чи переглядом виставиТема № 2. Із літератури першої половини ХХ ст. (17 год.)Складність і неоднозначність художнього процесу І пол. ХХ ст. Бурхливий і суперечливий суспільно-історичний розвиток світу. Нові принципи і структури естетико-художнього мислення та нові системи літературних напрямів, стилів і жанрів.

Модернізм як втілення естетико-художнього перевороту ХХ ст. Кардинальні зрушення у світогляді, філософсько-науковому мисленні, формі та змісті творів.

Авангардизм 1910-20-их років і його основні течії (футуризм, кубізм, дадаїзм, експресіонізм, сюрреалізм). Співвідношення модернізму та авангардизму, доля реалізму в літературі І пол. ХХ ст.Загальна характеристика модерністських явищ у художній прозі першої половини ХХ ст.

Франц КАФКА. Життєвий і творчий шлях австрійського письменника- модерніста.

Своєрідність світобачення Кафки та його художнє втілення в оповіданні «Перевтілення». Особливості стилю, специфіка поєднання реальності та міфотворчості в гротесковому художньому світі.

Розвиток мовлення Усний твір-характеристика «Грегор Замза та його родина».

Джеймс ДЖОЙС

Життєвий і творчий шлях ірландського письменника -модерніста. Характерні риси поетики: «потік свідомості», елемент пародійності та іронічності, яскраво виражена інтертекстуальність.Психологічне есе «Джакомо Джойс», його автобіографічний характер.

Контрольна робота. (Тести, відповіді на питання, написання асоціативного етюду)

Михáйло БУЛГÁКОВ Життєвий і творчий шлях російського письменника М.Булгакова. Булгаков і Київ.

Творчий шлях письменника до «внутрішньої еміграції».Роман «Майстер і Маргарита» як вершина його творчості. Проблематика і система образів твору.

Особистість і влада, різні аспекти потрактування проблеми . Трагізм долі митця (майстра).

«Майстер і Маргарита» як роман-міф, його джерела, трансформація міфічних мотивів. Поєднання реальності та фантастики в романі.

«Московські» та «єршалаїмські» розділи твору та художні засоби їхнього зв’язку. Особливості композиції твору – «роман у романі».

Розвиток мовлення . Контрольний твір – роздум за романом М.Булгакова

Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст.

Рáйнер Марíя РÍЛЬКЕ «Орфей, Евридіка, Гермес», «Ось дерево звелось...»

Життєвий і творчий шлях письменника. Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій,вираження традиції відчуження людини в дегуманізованому світі.

Рільке і Україна, українські мотиви в його творчості.


Ґійóм АПОЛЛІНÉР «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»

Життєвий і творчий шлях письменника, еволюція від неоромантизму до кубофутуризму. Реакція на символізм, звернення до реального, предметно-чуттєвого і його вираження «прямим словом». Ствердження активно-творчого ставлення до життя.Федерíко ГАРСÍА ЛÓРКА «Балада про чорну тугу», «Гітара», «Газела про темну смерть», «Касида про сон під зорями»

Життєвий і творчий шлях іспанського поета. Використання міфопоетики в творах. Синтез у творах міфології і фольклору з поетикою модернізму. Персоніфікація природних сил і стихій.«Срібна доба» російської поезії, розмаїття літературних напрямів, течій та шкіл у поезії (символізм, акмеїзм, футуризм). Поети поза літературними угрупованнями. Трагічні долі митців «срібної доби».

Олексáндр БЛОК - найвидатніший поет російського символізму. Життєвий і творчий шлях . «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи»

Аннá АХМÁТОВА «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», «Реквієм»

Життєвий і творчий шлях Анни Ахматової. Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у її творчості.

Пізня поезія Ахматової («Реквієм»). Анна Ахматова і Україна..


Борúс ПАСТЕРНÁК «Визначення поезії», «По стіні збігали стрілки...», «Зимова ніч»

Життєвий і творчий шлях письменника. Пастернак і російський футуризм. Еволюція поезії Пастернака.Позакласне читання. Володимир МАЯКОВСЬКИЙ. Трагічна доля поета. Рання лірика як зразок російського футуризму. Масштабність любовних почуттів ліричного героя. Новаторство поезії Маяковського.

Розвиток мовлення. Ідейно-художній аналіз поетичних творів поетів «срібної доби»

Розвиток мовлення. Урок виразного читання «Сторінками поезії початку XX століття».

Контрольна робота. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст. (тестування, відповіді на питання)Тема 3. Із літератури другої половини ХХ століття (18 год.)Двополюсність світу після Другої світової війни та її зв’язки із розвитком культурного і літературного процесу. Поява «країн соціалістичної співдружності» та їхніх літератур; Література Західної Європи і США. Тема Другої світової війни й руху Опору в повоєнні десятиліття. Поширення екзистенціалізму в літературі цього періоду.

Активізація літератур країн «третього світу», вихід на авансцену світової літератури 1950-60-х рр. роману й поезії Латинської Америки. Розвиток художньої літератури в Японії.Нові явища та тенденції в світовій літературі 1960-70-х рр.: активізація провідних жанрів інтелектуальної прози (роману-параболи, роману-міфу, роману-есе, роману-діалогу та ін.), а також поезії і драматургії; розквіт різних жанрів (роману-біографії, роману-репортажу, роману-щоденника, роману-розслідування та ін.) «літератури факту» (non-fiction) та її вплив на белетристику; розвиток наукової фантастики та антиутопії.

Позакласне читання. Є. Замятін. «Ми»

Бертóльт БРЕХТ

Життєвий і творчий шлях драматурга –новатора. «Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади й творча практика.«Життя Галілея» Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі.

Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний характер драми

Альбéр KAMЮ (1913–1960). «Чума»

Життєвий і творчий шлях французького письменника. французький письменника-нобеліата. Філософські й естетичні погляди. Камю і екзистенціалізм.Абсурд і трагічний стоїцизм у романі «Чума». Композиція і стиль твору.

Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір.

Розвиток мовлення. Дискусія «Доля чи вибір» (за творами Камю, Брехта,Замятіна. Домашній твір

Ернéст Мíллер ХЕМІНГУÉЙ.

Життєвий і творчий шлях американського письменника, лауреата Нобелівської премії Хемінгуея, особливості його поетики й стилю.«Старий і море» – повість-притча про людину. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору. Вплив Хемінгуея на розвиток художньої прози ХХ століття.

КАВАБÁТА Ясунáрі. Життєвий і творчий шлях письменника, лауреата Нобелівської премії, «красою Японії народженого».

«Тисяча журавлів» Відображення національної етики та естетики в повісті.

Гармонія людини і природи – одна з головних проблем твору. Вишукана простота стилю письменника.

Габріéль ГАРСÍА МÁРКЕС

Життєвий і творчий шлях колумбійського письменника, лауреата Нобелівської премії.Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси «магічного реалізму» в романі «Сто років самотності».

Проблематика та система образів твору. Родина Буендіа у художньому часі й просторі твору.

Контрольна робота. Твір – роздум за творами письменників другої половини ХХ ст.Тема № 4. Із літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття (8 год.)Постмодернізм – одне з найяскравіших літературних явищ другої половини ХХ ст., його теоретичні засади й художня (літературна) практика. Соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі. Основоположні принципи постмодерністської поетики.

Найяскравіші представники постмодерністської прози Постмодерністське мистецтво, його стосунки з елітарною та масовою культурою.

Мúлорад ПÁВИЧ

«Перший письменник третього тисячоліття» серб М.Павич. Утілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму.Можливість вибору шляхів читання твору на двох його «перехрестях» як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем. Інтенсивне використання фактів візантійської та поствізантійської культури («віртуальний історизм») як характерна ознака творчості М.Павича.

Пáтрік ЗЮСКІНД. «Запахи, або Історія одного вбивці»

Життєвий і творчий шлях письменника. Риси постмодернізму в повісті «Запахи, або Історія одного вбивці»Гренуй та його літературні прототипи

Сучасний літературний процес (огляд). Поезія доби постмодернізму. Ідейно – художній аналіз окремих текстів.

Розвиток мовлення (усно). Літературний салон або Виставка – ярмарок сучасної літератури . Презентація «Модний автор»

(Етюди про творчість Ричарда Баха, Паоло Коельо, Італо Кальвіно, Мілана Кундери, Харукі Муракамі, Януша Вишневського і т.і.)Контрольна робота (Тести,відповіді на запитання).Тема 5. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу (4 год.)Узагальнення та систематизація вивченого. Найвидатніші здобутки світової літератури від античності до сучасності

Урок розвитку мовлення (усно). Урок – семінар «Істина про світ і людину від найдавніших часів до сьогодення»

Урок розвитку мовлення. «Моя улюблена цитата» Найвидатніші здобутки світової літератури від античності до доби постмодернізму в цитатах і афоризмах.

Контрольна робота. (Тестування, відповіді на запитання).

Урок розвитку мовлення. Твір – роздум «Книга, яка змінила моє життя»

Підсумковий урокКаталог: predmety -> slovo -> media -> files
files -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
files -> Зі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів пояснювальна записка
files -> Людина культурна, до найменших подробиць, європеєць з голови до п'ят… був справжнім аристократом Духа без жодного силування з свого боку… С.Єфремов
files -> Життєвий І творчий шлях Володимира Кириловича Винниченка, його багатогранна діяльність. Рання творчість. Висока оцінка збірки “Краса І сила” І. Франком та М. Коцюбинським
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
files -> Наталія Кейван-Чорнокожа, вчитель-словесник
files -> Пояснювальна записка предмет «Українська література»
files -> Ольга Юліанівна Кобилянська Життєва стежина Ольги Кобилянської
files -> Тема проекту
files -> Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету із зарубіжної літератури


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тема уроку Дата Примітка Тема № Із літератури першої половини ХХ ст. (10 год.) icon№ уроку Тема уроку Дата Примітка І семестр (48 годин)
Матеріал до уроку. «Літературне читання», «Зошит з літературного читання», с. 5–7
Тема уроку Дата Примітка Тема № Із літератури першої половини ХХ ст. (10 год.) icon№ уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ
Нумерація трицифрових чисел. Місце числа в натуральному ряді. Порівняння чисел у межах 000. Розрядний склад числа. Задачі на дії,...
Тема уроку Дата Примітка Тема № Із літератури першої половини ХХ ст. (10 год.) iconУроку з предмету «світова література»
Тема: "Оноре де Бальзак. Життєвий І творчий шлях. Бальзак І україна. «Людська комедія» грандіозна енциклопедія життя Франції першої...
Тема уроку Дата Примітка Тема № Із літератури першої половини ХХ ст. (10 год.) iconI. Інформаційна картка уроку літератури Клас 10 Дата Тема уроку за програмою : В. Гюго як центральна постать літератури французького романтизму
Тема уроку за програмою : В. Гюго як центральна постать літератури французького романтизму
Тема уроку Дата Примітка Тема № Із літератури першої половини ХХ ст. (10 год.) iconУроку № Група: Дата Курс навчання: Викладач: Афтеньєва Лілія Григорівна
Тема уроку: Т. Г. Шевченко та М. В. Лисенко корифеї української класики. Взаємозв’язок літератури та музичного мистецтва
Тема уроку Дата Примітка Тема № Із літератури першої половини ХХ ст. (10 год.) iconУрок №6 Дата Тема (семестру,) Палітра музичних образів Тема уроку Образ танцю. Тип уроку: комбінований Жанр урок композиція
Моріса Равеля та особливостями розвитку образу звучання симфонічної п'єси
Тема уроку Дата Примітка Тема № Із літератури першої половини ХХ ст. (10 год.) iconТип уроку Тема уроку 1 Вступ
Нечуй-Левицький.(4 год) Життєпис письменника. Творчість письменника – новий імпульс розвитку української літератури. Розвиток реалізму,...
Тема уроку Дата Примітка Тема № Із літератури першої половини ХХ ст. (10 год.) iconУрок №1 Тема. Загальна характеристика модерністських явищ у художній прозі першої половини ХХ ст
Ними тенденціями суспільно-історичного та мистецького розвитку першої половини XX ст., розвивати навички самостійної роботи із...
Тема уроку Дата Примітка Тема № Із літератури першої половини ХХ ст. (10 год.) iconУроку №12 Дата Клас 5
Тема уроку: Миколаїв в роки незалежності
Тема уроку Дата Примітка Тема № Із літератури першої половини ХХ ст. (10 год.) iconПочатковий курс історії українського образотворчого мистецтва
Ренесанс в українському мистецтві тривав з другої половини XVI до першої половини XVII ст


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка